{t('Wybierz kwotę darowizny')} (2023)

{"version":3,"file":"js/application-24297a95eb72feb3b40a.js","mappings":"sEAAA,IAAIA,EAAM,CACT,mEAAoE,MACpE,iGAAkG,MAClG,6CAA8C,KAC9C,uDAAwD,MACxD,qEAAsE,KACtE,2CAA4C,KAC5C,iDAAkD,MAClD,2DAA4D,MAC5D,iDAAkD,MAClD,6DAA8D,MAC9D,6DAA8D,MAC9D,yFAA0F,MAC1F,6CAA8C,MAC9C,yDAA0D,MAC1D,sDAAuD,MACvD,wDAAyD,MACzD,sDAAuD,MACvD,gDAAiD,MACjD,oEAAqE,MACrE,oEAAqE,KACrE,sEAAuE,MACvE,4CAA6C,MAC7C,8CAA+C,MAC/C,4DAA6D,MAC7D,sDAAuD,MACvD,oDAAqD,MACrD,8CAA+C,MAC/C,oDAAqD,MACrD,iDAAkD,MAClD,gDAAiD,MACjD,kDAAmD,MACnD,oDAAqD,IACrD,4CAA6C,MAC7C,8CAA+C,MAC/C,8CAA+C,MAC/C,kDAAmD,MACnD,gDAAiD,KACjD,iEAAkE,MAClE,qEAAsE,MACtE,uEAAwE,MACxE,2CAA4C,MAC5C,2DAA4D,MAC5D,uEAAwE,MACxE,+CAAgD,MAChD,iEAAkE,MAClE,mEAAoE,MACpE,uEAAwE,MACxE,uEAAwE,MACxE,uDAAwD,MACxD,mFAAoF,MACpF,6FAA8F,MAC9F,mFAAoF,MACpF,2DAA4D,MAC5D,mFAAoF,KACpF,2DAA4D,MAC5D,6EAA8E,MAC9E,uDAAwD,MACxD,2DAA4D,KAC5D,oEAAqE,MACrE,6CAA8C,MAC9C,2DAA4D,MAC5D,6DAA8D,MAC9D,8CAA+C,MAC/C,gDAAiD,MACjD,wDAAyD,MACzD,sDAAuD,MACvD,kDAAmD,MACnD,iEAAkE,MAClE,+FAAgG,MAChG,2CAA4C,KAC5C,qDAAsD,MACtD,mEAAoE,KACpE,yCAA0C,KAC1C,+CAAgD,MAChD,yDAA0D,MAC1D,+CAAgD,MAChD,2DAA4D,MAC5D,2DAA4D,MAC5D,uFAAwF,MACxF,2CAA4C,MAC5C,uDAAwD,MACxD,oDAAqD,MACrD,sDAAuD,MACvD,oDAAqD,MACrD,8CAA+C,MAC/C,kEAAmE,MACnE,kEAAmE,KACnE,oEAAqE,MACrE,0CAA2C,MAC3C,4CAA6C,MAC7C,0DAA2D,MAC3D,oDAAqD,MACrD,kDAAmD,MACnD,4CAA6C,MAC7C,kDAAmD,MACnD,+CAAgD,MAChD,8CAA+C,MAC/C,gDAAiD,MACjD,kDAAmD,IACnD,0CAA2C,MAC3C,4CAA6C,MAC7C,4CAA6C,MAC7C,gDAAiD,MACjD,8CAA+C,KAC/C,+DAAgE,MAChE,mEAAoE,MACpE,qEAAsE,MACtE,yCAA0C,MAC1C,yDAA0D,MAC1D,qEAAsE,MACtE,6CAA8C,MAC9C,+DAAgE,MAChE,iEAAkE,MAClE,qEAAsE,MACtE,qEAAsE,MACtE,qDAAsD,MACtD,iFAAkF,MAClF,2FAA4F,MAC5F,iFAAkF,MAClF,yDAA0D,MAC1D,iFAAkF,KAClF,yDAA0D,MAC1D,2EAA4E,MAC5E,qDAAsD,MACtD,yDAA0D,KAC1D,kEAAmE,MACnE,2CAA4C,MAC5C,yDAA0D,MAC1D,2DAA4D,MAC5D,4CAA6C,MAC7C,8CAA+C,MAC/C,sDAAuD,MACvD,oDAAqD,MACrD,gDAAiD,OAIlD,SAASC,EAAeC,GACvB,IAAIC,EAAKC,EAAsBF,GAC/B,OAAOG,EAAoBF,EAC5B,CACA,SAASC,EAAsBF,GAC9B,IAAIG,EAAoBC,EAAEN,EAAKE,GAAM,CACpC,IAAIK,EAAI,IAAIC,MAAM,uBAAyBN,EAAM,KAEjD,MADAK,EAAEE,KAAO,mBACHF,CACP,CACA,OAAOP,EAAIE,EACZ,CACAD,EAAeS,KAAO,WACrB,OAAOC,OAAOD,KAAKV,EACpB,EACAC,EAAeW,QAAUR,EACzBS,EAAOC,QAAUb,EACjBA,EAAeE,GAAK,K,kBC3JpB,IAAIH,EAAM,CACT,6CAA8C,MAC9C,6CAA8C,MAC9C,6CAA8C,MAC9C,6CAA8C,MAC9C,6CAA8C,MAC9C,6CAA8C,OAI/C,SAASC,EAAeC,GACvB,IAAIC,EAAKC,EAAsBF,GAC/B,OAAOG,EAAoBF,EAC5B,CACA,SAASC,EAAsBF,GAC9B,IAAIG,EAAoBC,EAAEN,EAAKE,GAAM,CACpC,IAAIK,EAAI,IAAIC,MAAM,uBAAyBN,EAAM,KAEjD,MADAK,EAAEE,KAAO,mBACHF,CACP,CACA,OAAOP,EAAIE,EACZ,CACAD,EAAeS,KAAO,WACrB,OAAOC,OAAOD,KAAKV,EACpB,EACAC,EAAeW,QAAUR,EACzBS,EAAOC,QAAUb,EACjBA,EAAeE,GAAK,K,iBC3BpB,IAAIH,EAAM,CACT,yBAA0B,MAC1B,qBAAsB,MACtB,sBAAuB,MACvB,sBAAuB,MACvB,mCAAoC,MACpC,qBAAsB,OAIvB,SAASC,EAAeC,GACvB,IAAIC,EAAKC,EAAsBF,GAC/B,OAAOG,EAAoBF,EAC5B,CACA,SAASC,EAAsBF,GAC9B,IAAIG,EAAoBC,EAAEN,EAAKE,GAAM,CACpC,IAAIK,EAAI,IAAIC,MAAM,uBAAyBN,EAAM,KAEjD,MADAK,EAAEE,KAAO,mBACHF,CACP,CACA,OAAOP,EAAIE,EACZ,CACAD,EAAeS,KAAO,WACrB,OAAOC,OAAOD,KAAKV,EACpB,EACAC,EAAeW,QAAUR,EACzBS,EAAOC,QAAUb,EACjBA,EAAeE,GAAK,I,iGCvBL,MAAAY,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAOxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEA,MACxBG,EAAAA,EAAAA,GAAWF,KAAKG,KAAMH,KAAKI,iBAAiB,GAC7C,GACFL,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAXiC,CAC9BU,YAAaC,Q,+JCAF,MAAAX,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBA8BjB,KACnBC,KAAKO,cACLP,KAAKQ,mBAAmB,KACzBT,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEqB,KACpBC,KAAKS,oBAAsBT,KAAKS,mBAChCT,KAAKU,gBACLV,KAAKW,gBACLX,KAAKY,qBAAqB,KAC3Bb,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE2B,IAAAc,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,cAAAF,EAAAC,KAAA,EAAAD,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,OAElBI,EAAAA,EAAAA,IACJC,EAAAA,GAAAA,gCAA0ClB,KAAKmB,mBAChD,OAAAL,EAAAE,KAAA,eAAAF,EAAAC,KAAA,EAAAD,EAAAM,GAAAN,EAAA,SAEDd,KAAKO,cAAc,wBAAAO,EAAAO,OAAA,qBAAAC,QAEtBvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEuB,MACtBwB,EAAAA,EAAAA,IACEvB,KAAKwB,WACLxB,KAAKS,mBACDT,KAAKyB,4BACLzB,KAAK0B,4BACV,KACF3B,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEuB,KACtB,GAAIC,KAAKS,mBAGP,OAFAT,KAAK2B,eAAeC,UAAUC,IAAI7B,KAAK8B,0BACvC9B,KAAK+B,eAAeH,UAAUI,OAAOhC,KAAK8B,qBAI5C9B,KAAK+B,eAAeH,UAAUC,IAAI7B,KAAK8B,qBACvC9B,KAAK2B,eAAeC,UAAUI,OAAOhC,KAAK8B,oBAAoB,KAC/D/B,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE6B,KAC5B,MAAMkC,EAAcC,SAASC,cAC3BC,EAAAA,EAAAA,oBAA0CpC,KAAKmB,kBAG7CnB,KAAKS,mBACPwB,EAAYL,UAAUC,IAAI7B,KAAKqC,uBAIjCJ,EAAYL,UAAUI,OAAOhC,KAAKqC,sBAAsB,GACzD,GACFtC,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAnFyB,CAAC,iBAAkB,sBAAmBI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAE7B,CAAC,WAAY,WAAY,UAAOI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAEjC,CAC9B2C,uBAAwBhC,OACxBiC,uBAAwBjC,OACxBkC,cAAeC,QACfC,WAAYpC,Q,sHCTD,MAAAX,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAOZ,KACxBC,KAAK2C,wBACLC,OAAOC,iBAAiB,SAAU7C,KAAK2C,sBAAsB,KAC9D5C,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3B6C,OAAOE,oBAAoB,SAAU9C,KAAK2C,sBAAsB,KACjE5C,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAE8B,KAC7B,IACMC,KAAK+C,cACPC,EAAAA,EAAAA,GACEhD,KAAK+C,aACLE,EAAAA,EAAAA,GAAqBjD,KAAK+C,YAAa,aAG7C,CAAE,MAAOG,GACP,MAEHnD,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEoB,MACnBoD,EAAAA,EAAAA,GAAWnD,KAAKoD,UAAUC,KAAK,GAChC,GACFtD,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UA/BkC,CAAC,MAAO,S,oHCH3C,sBAA6BC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,mCAGA,kCAA+BA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAE3C,KACxBC,KAAKsD,iBAAiB,KACvBvD,EAAAA,EAAAA,GAAA,gCAEiCwD,IAChC,MAAMC,EAAsBxD,KAAKyD,yBAE7BD,IACFxD,KAAK0D,gBAAgBF,GAErBD,EAAMI,iBACR,KACD5D,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAEgC,KAC/B,MAAM6D,EAAmB1B,SAAS2B,iBAChC7D,KAAK8D,6BAOP,OAJoCC,IAAWH,GAAkBI,MAC9DC,GAAqD,OAAjCA,EAAgBC,cAGL,KACnCnE,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAE0BE,IACzB,MAAakE,EAAqBlE,EAAQmE,wBAAlCC,IAERzB,OAAO0B,SAAS,CACdD,IAAKF,EAAmBnE,KAAKuE,aAC7BC,SAAU,UACV,KACHzE,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAEyB,KACxB,MAAM0E,EAAgBvC,SAASC,cAC7BC,EAAAA,EAAAA,WAGFpC,KAAKuE,aAAeE,EAAgBA,EAAcC,aAAe,CAAC,GACnE,E,qFC/CH,sBAA6B9E,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YACxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAIA,KACxBC,KAAK2E,2BAA2B,KACjC5E,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3BC,KAAK4E,eAAeC,YAAY,KACjC9E,EAAAA,EAAAA,GAAA,kCAEmC,KAClC,MAAM+E,EAAa5C,SAASC,cAAc,4BACpC4C,EAAqB,+CAG3B/E,KAAK4E,eAAiB,IAAII,sBACvBC,IACCA,EAAQC,SAASC,IACXA,EAAMC,eACRpF,KAAKG,KAAKyB,UAAUC,IAAIkD,GAExB/E,KAAKG,KAAKyB,UAAUI,OAAO+C,EAC7B,GACA,GAEJ,CACEM,UAAW,CAAC,MAIhBrF,KAAK4E,eAAeU,QAAQR,EAAW,GACxC,E,iIC9BY,MAAAnF,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAuBZ,KACxBC,KAAKuF,eACLvF,KAAK2C,wBAEL3C,KAAKwF,eAAiB,IAAIC,EAAAA,GAAe,KAGvCC,WAAW1F,KAAK2C,sBAFY,IAE+B,IAG7D3C,KAAKwF,eAAeF,QAAQtF,KAAK2F,WAAW,KAC7C5F,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3B6F,cAAc5F,KAAK6F,SACnB7F,KAAKwF,eAAeX,YAAY,KACjC9E,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAE8B,KAC7B,IACMC,KAAK8F,oBACP9C,EAAAA,EAAAA,GACEhD,KAAK8F,mBACL7C,EAAAA,EAAAA,GAAqBjD,KAAK8F,kBAAmB,aAGnD,CAAE,MAAO5C,GACP,MAEHnD,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAEqB,KACpB,IACMC,KAAK+F,qBACP/F,KAAK6F,QAAUjD,OAAOoD,aAAY,MAChCC,EAAAA,EAAAA,GACE,IAAIC,KAAKlG,KAAK+F,mBAAmBI,QAAQC,SACzCpG,KAAK+F,mBACL/F,KAAK6F,QACN,GACA,KAEP,CAAE,MAAO3C,GACP,IAEH,GACFnD,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UApEkC,CAC/B,OACA,eACA,cACA,kBACA,mB,iGCTW,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAOZ,KACxBC,KAAKqG,uBAAuBnB,SAASoB,IACnCpG,EAAAA,EAAAA,GAAWoG,EAAMA,EAAKH,QAAQI,WAGhCvG,KAAKwG,4BAA4BtB,SAASoB,IACxCpG,EAAAA,EAAAA,GAAWoG,EAAMA,EAAKH,QAAQI,UAC/B,GACF,GACFxG,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAfkC,CAAC,kBAAmB,wB,iGCFvD,sBAA6BC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BACR,MAC5B0G,EAAAA,EAAAA,IAAsB,GACvB,E,4GCDY,MAAA9G,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBASZ,KACpBC,KAAK0G,uBACP1G,KAAK2G,sBACP,KACD5G,EAAAA,EAAAA,GAAA,2BAE4BwD,IAC3B,MAAMqD,EAAarD,EAAMsD,OACjBC,EAAUF,EAAVE,MAGNA,EAAMC,WAAW,MAAQD,IAAUlE,OAAOoE,SAASC,WAGnD9D,EAAAA,EAAAA,GAAWyD,EAAWE,MACxB,KACD/G,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BAE8B,KAC7B,MAAMmH,EAAyBlH,KAAKmH,mBAAmBC,WACjDC,GAAkBpE,EAAAA,EAAAA,GACtBjD,KAAKsH,WACL,eAGEJ,IAA2BG,GAC7BrH,KAAKsH,WAAWC,SAASL,EAAyBG,EAAiB,EACrE,GACD,GACFtH,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UArCkC,CAAC,OAAQ,gB,+LCS7B,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAmBlB,IAAKA,EAAAA,EAAAA,GAAA,iBAEN,KAAEA,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAEG,kCAA8BA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAM5B,KACxBC,KAAKwH,YAAaC,EAAAA,EAAAA,IAChBzH,KAAK0H,kBAAkBvB,QAAQqB,YAGjCxH,KAAK2H,UAAY3H,KAAK2F,WAAWQ,QAAQyB,IAEzC5H,KAAK6H,oBACL7H,KAAK8H,WACL9H,KAAK+H,cAAeC,EAAAA,EAAAA,IAAiBhI,KAAKiI,0BAA2B,CACnEC,EAAAA,EAAAA,YACAA,EAAAA,EAAAA,gBACA,KACHnI,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3BC,KAAK+H,aAAaI,aAAa,KAChCpI,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEqBwD,IACpBA,EAAMI,iBAEF3D,KAAKoI,UACPC,EAAAA,EAAAA,IAAWC,EAAAA,EAAAA,UAAwB,aAEnCtI,KAAKO,cAEDP,KAAKwH,WACPxH,KAAKuI,gBAELvI,KAAKwI,kBAET,KACDzI,EAAAA,EAAAA,GAAA,iBAEiB,KACZC,KAAKwH,WACPxH,KAAKyI,mBAAmBC,YACtB1I,KAAKyI,mBAAmBtC,QAAQwC,cAIpC3I,KAAKyI,mBAAmBC,YACtB1I,KAAKyI,mBAAmBtC,QAAQyC,WAAW,KAC9C7I,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE0B,KACzB,MAAM8I,EAA6B,GAAE7I,KAAK8I,qCACpCC,EAA8B,GAAE/I,KAAK8I,sCAE3C,GAAI9I,KAAKwH,WAGP,OAFAxH,KAAKgJ,iBAAiBpH,UAAUC,IAAIkH,QACpC/I,KAAKiJ,gBAAgBrH,UAAUI,OAAO6G,GAIxC7I,KAAKiJ,gBAAgBrH,UAAUC,IAAIgH,GACnC7I,KAAKgJ,iBAAiBpH,UAAUI,OAAO+G,EAA2B,KACnEhJ,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEsB,IAAAc,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,cAAAF,EAAAC,KAAA,EAAAD,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,OAEbqI,EAAAA,EAAAA,IAAYlJ,KAAK2H,YAAU,OAAA7G,EAAAE,KAAA,eAAAF,EAAAC,KAAA,EAAAD,EAAAM,GAAAN,EAAA,SAEjCd,KAAKO,cAAc,wBAAAO,EAAAO,OAAA,qBAAAC,QAEtBvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAEwB,IAAAc,IAAAA,OAAA,SAAAsI,GAAA,cAAAA,EAAApI,KAAAoI,EAAAnI,MAAA,cAAAmI,EAAApI,KAAA,EAAAoI,EAAAnI,KAAA,EAAAH,IAAAA,OAEfuI,EAAAA,EAAAA,IAAcpJ,KAAK2H,YAAU,OAAAwB,EAAAnI,KAAA,eAAAmI,EAAApI,KAAA,EAAAoI,EAAA/H,GAAA+H,EAAA,SAEnCnJ,KAAKO,cAAc,wBAAA4I,EAAA9H,OAAA,qBAAAC,QAEtBvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,kCAEmCsJ,IAClCrJ,KAAKoI,SAAWiB,EAAMjB,QAAQ,KAC/BrI,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE6B,KACxBC,KAAKwH,YACPa,EAAAA,EAAAA,IAAWiB,EAAAA,GAAAA,kBAAgC,aAE3CjB,EAAAA,EAAAA,IAAWiB,EAAAA,GAAAA,kBAAgC,WAC7C,KACDvJ,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEqB,KACpBC,KAAKwH,YAAcxH,KAAKwH,WACxBxH,KAAK8H,WACL9H,KAAK6H,oBACL7H,KAAKuJ,qBAAqB,GAC3B,GACFxJ,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UA1HkC,CAC/B,OACA,cACA,eACA,aACA,a,iGCbW,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAOb,MACvByJ,EAAAA,EAAAA,IAAoB,CAClBC,KAAMC,EAAAA,GAAAA,WACNC,KAAM3J,KAAK4J,mBACXC,UAAW7J,KAAK4J,mBAAmBzD,QAAQ0D,UAC3CC,cAAe9J,KAAK+J,aACpB,KACHhK,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEqBwD,IACiB,IAAfA,EAAMyG,OAG1BC,EAAAA,EAAAA,IAAoBjK,KAAK4J,mBAC3B,GACD,GACF7J,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAtBkC,CAAC,eAAgB,c,sFCNrC,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAOT,KAI3BC,KAAKkK,oBAAoBlI,SACzBhC,KAAKmK,eAAevI,UAAUC,IAH5B,mEAGkD,GACrD,GACF9B,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAbkC,CAAC,gBAAiB,Y,sFCDtC,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,kCASH,KACjC,MAAMqK,EAAmB,iCACnBC,EAA0B,GAAED,YAC5BE,EAA4B,GAAEF,cAEpCpK,KAAKuK,eAAevI,SACpBhC,KAAKwK,eACFC,QAAQC,GAAYA,EAAQ9I,UAAU+I,SAASN,KAC/CnF,SAASwF,IACRA,EAAQ9I,UAAUI,OAAOqI,GACzBK,EAAQ9I,UAAUC,IAAIyI,EAAyB,GAC/C,GACL,GACFvK,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UArBkC,CAAC,WAAY,W,sFCDjC,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAGxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,kCAQS,KACjC,MAAM6K,EAAgB,8BAEtB5K,KAAKG,KAAKyB,UAAUC,IAAK,GAAE+I,eAC3B5K,KAAK6K,cAAchI,iBACjB,iBACA,KACE7C,KAAKG,KAAKyB,UAAUI,OAAQ,GAAE4I,gBAC9B5K,KAAK6K,cAAcC,MAAMC,eAAe,UACxC/K,KAAKgL,eAAehJ,QAAQ,GAE9B,CACEiJ,MAAM,IAGVjL,KAAK6K,cAAcC,MAAMI,OAAU,GAAElL,KAAK6K,cAAcM,gBAAgB,GACzE,GACFpL,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UA3BkC,CAAC,UAAW,Y,4GCChC,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAeZ,KACxBC,KAAKoL,YAAcxI,OAAOyI,WAE1BrL,KAAKsL,iBACLtL,KAAKuL,wBACL3I,OAAOC,iBAAiB,SAAU7C,KAAKsL,eAAe,KACvDvL,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3B6C,OAAOE,oBAAoB,SAAU9C,KAAKsL,gBAC1CtL,KAAKwL,iBAAiB3G,YAAY,KACnC9E,EAAAA,EAAAA,GAAA,uBAEwB0L,IACvB,GAAIzL,KAAK0L,uBAAuB9I,OAAOyI,WAAoB,OAARI,QAAQ,IAARA,OAAQ,EAARA,EAAUhC,MAC3D,OAGF,GACqB,eAAX,OAARgC,QAAQ,IAARA,OAAQ,EAARA,EAAUhC,QACD,OAARgC,QAAQ,IAARA,OAAQ,EAARA,EAAU5E,QAAuB8E,aAAa,aAE/C,OAGF3L,KAAKoL,YAAcxI,OAAOyI,WAC1B,MAAMO,EAAmB,8CACnBC,EAAoB,GAAED,aACtBE,EAAqB,GAAEF,cAE7B5L,KAAK+L,cAAcnK,UAAUI,OAAO8J,GACpC9L,KAAK+L,cAAcnK,UAAUC,IAAIgK,GACjC7L,KAAK+L,cAAcC,gBAAgB,SAEnCpJ,OAAOqJ,uBAAsB,KACtBjM,KAAK+L,cAAcnK,UAAU+I,SAASmB,KACzC9L,KAAKkM,cAAgBlM,KAAK+L,cAAcrH,cAG1C1E,KAAK+L,cAAcnK,UAAUC,IAAIiK,GAE7B9L,KAAKmM,WACPC,EAAAA,EAAAA,IAASpM,KAAK+L,cAAe,CAC3B,aAAe,GAAE/L,KAAKkM,mBAE1B,GACA,KACHnM,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE0B,KACrBC,KAAKmM,SACPnM,KAAKqM,yBAAwB,EAAO,GAEpCrM,KAAKqM,yBAAwB,EAAMrM,KAAKkM,cAC1C,KACDnM,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAEgC,CAC/BqL,EACAkB,IACYlB,IAAgBpL,KAAKoL,aAA6B,WAAdkB,KAAsBvM,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAExC,KAC9BC,KAAKwL,iBAAmB,IAAIe,kBACzBC,IACCA,EAActH,QAAQlF,KAAKsL,eAAe,IAI9CtL,KAAKwL,iBAAiBlG,QAAQtF,KAAK+L,cAAe,CAChDU,WAAW,EACXC,SAAS,GACT,KACH3M,EAAAA,EAAAA,GAAA,gCAEiC,CAChCoM,EACAD,KAEAlM,KAAK2M,QAAQR,GACbnM,KAAK4M,qBAAqBV,EAAc,KACzCnM,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BAE+BmL,KAC9B2B,EAAAA,EAAAA,GAAM,CACJC,QAAS9M,KAAK+L,cACdgB,UAAW7B,EACX8B,OAAQ,gBACRC,SAAU,KACV,KACHlN,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEkB+G,IACjB9G,KAAKkN,gBAAgBC,aAAa,YAAa7M,OAAOwG,GAAO,KAC9D/G,EAAAA,EAAAA,GAAA,eAEgB,IAAqD,SAAtCC,KAAKkN,gBAAgB/G,QAAQiH,MAAe,GAC7ErN,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UA/GkC,CAAC,YAAa,SAAU,W,iGCFtD0N,EAAe,SAAfA,GAAe,OAAfA,EAAe,oCAAfA,EAAe,gBAAfA,CAAe,EAAfA,GAAe,IAKL,MAAA1N,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAaX,yCAAsCA,EAAAA,EAAAA,GAAA,kCAE7B,IAAKA,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEhB,CACvBuN,kBAAkB,EAClBC,QAAQ,KACTxN,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE4B,MAAKA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAER,KACxBC,KAAKwN,uBAELxN,KAAKyN,eAAiB7K,OAAO8C,YAAW,KACtC1F,KAAK0N,0BACL1N,KAAK2N,eAAe,GACnB3N,KAAK4N,mBAAmB,KAC5B7N,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3B6C,OAAOiL,aAAa7N,KAAKyN,gBAErBzN,KAAK8N,0BACP9N,KAAK8N,yBAAyBjJ,aAG5B7E,KAAK4E,gBACP5E,KAAK4E,eAAeC,YACtB,KACD9E,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BAE6B,KAC5BC,KAAK+N,yBAA4B,mCAAkC/N,KAAK2F,WAAWQ,QAAQ6H,iBAE3FhO,KAAKiO,2BAA4BxG,EAAAA,EAAAA,IAC/BzH,KAAK2F,WAAWQ,QAAQ8H,0BACzB,KACFlO,EAAAA,EAAAA,GAAA,gCAEiC,KAChC,MAAMuN,EAAmBpL,SAASC,cAChCnC,KAAK+N,0BAGHT,IACFtN,KAAK8N,yBAA2B,IAAI9I,sBACjCC,IACCA,EAAQC,QACNlF,KAAKkO,uBAAuBb,EAAgBC,kBAC7C,GAEH,CAAEjI,UAAW,EAAG8I,WAAY,UAG9BnO,KAAK8N,yBAAyBxI,QAAQgI,GACxC,KACDvN,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEuB,KACtB,MAAM+E,EAAa5C,SAASC,cAAc,4BAEtC2C,IACF9E,KAAK4E,eAAiB,IAAII,sBACvBC,IACCA,EAAQC,QAAQlF,KAAKkO,uBAAuBb,EAAgBE,QAAQ,GAEtE,CAAElI,UAAW,MAGfrF,KAAK4E,eAAeU,QAAQR,GAC9B,KACD/E,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAGEqO,GACDC,IAAyD,IAAtDjJ,EAAciJ,EAAdjJ,eAAgBkJ,EAAkBD,EAAlBC,mBAAoBC,EAAUF,EAAVE,WACrC,MAAMC,EAA+BxO,KAAKoF,eAAemI,OAGzD,GAFAvN,KAAKoF,eAAegJ,GAAehJ,GAE9BpF,KAAKoF,eAAekI,iBAAkB,CACzC,MAAMmB,EACJL,IAAgBf,EAAgBC,kBAChCgB,EAAmBI,EAAIH,EAAWG,EAE9BC,GACH3O,KAAKoF,eAAemI,QACrBvN,KAAKoF,eAAemI,SAAWiB,IAEXxO,KAAKiO,4BACvBQ,GACAE,KAIF3O,KAAK2F,WAAW/D,UAAUC,IAAI7B,KAAK6L,iBAEvC,EAEI7L,KAAKoF,eAAekI,kBAAoBtN,KAAKoF,eAAemI,SAC9DvN,KAAK2F,WAAW/D,UAAUI,OAAOhC,KAAK6L,iBACxC,GACD,GACJ9L,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAnHkC,CAAC,Q,qHCLpC,sBAA6BC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YACxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEA,KACxB6O,IAAAA,cAAqB,CACnBC,UAAW7O,KAAKG,KAChB2O,SAAU,MACVC,MAAMtH,EAAAA,EAAAA,IAAmBzH,KAAKG,KAAKgG,QAAQ4I,MAC3CC,UAAUvH,EAAAA,EAAAA,IAAmBzH,KAAKG,KAAKgG,QAAQ6I,UAC/CC,KAAMjP,KAAKG,KAAKgG,QAAQ+I,MACxB,GACH,E,uHCLY,MAAAvP,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAGxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAMJ,qCAAkCA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAI9B,KACxBC,KAAKmP,YAAcnP,KAAKwB,WAAWkH,YACnC1I,KAAK+H,cAAeC,EAAAA,EAAAA,IAAiBhI,KAAKoP,wBAAyB,CACjEC,EAAAA,EAAAA,WACAA,EAAAA,EAAAA,YACA,KACHtP,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3BC,KAAK+H,aAAaI,aAAa,KAChCpI,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEoB,KAAa,IAADuP,EACyB,UAAb,QAAjBA,EAAAtP,KAAKG,KAAKgG,eAAO,IAAAmJ,OAAA,EAAjBA,EAAmBC,UAG3ClH,EAAAA,EAAAA,IAAWgH,EAAAA,EAAAA,WAA0BrP,KAAKG,KAAKgG,QAAQpH,GACzD,KACDgB,EAAAA,EAAAA,GAAA,gCAEkCsJ,IAC7BA,EAAMmG,OAAOC,kBAAoBzP,KAAKG,KAAKgG,QAAQpH,GACrDiB,KAAK0P,aAEL1P,KAAK2P,YACP,KACD5P,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAEoB,KAAa,IAAD6P,EAC/B,MAAMC,EAA8B,QAApBD,EAAG5P,KAAKG,KAAKgG,eAAO,IAAAyJ,OAAA,EAAjBA,EAAmBC,WAEtC7P,KAAKG,KAAKyB,UAAUC,IAAI7B,KAAK8P,cACzBD,IACFtO,EAAAA,EAAAA,IAAYvB,KAAKwB,WAAYqO,EAC/B,KACD9P,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAEoB,KACnBC,KAAKG,KAAKyB,UAAUI,OAAOhC,KAAK8P,eAChCvO,EAAAA,EAAAA,IAAYvB,KAAKwB,WAAYxB,KAAKmP,YAAY,GAC/C,GACFpP,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UArDkC,CAAC,Q,iGCRpC,sBAA6BC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YACxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAIG,KAC3BC,KAAK+P,0BAA0B,KAChChQ,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEoB,KACnBC,KAAKgQ,oBAAoBhQ,KAAKG,KAAKgG,QAAQ8J,YAC3CjQ,KAAKkQ,mBAAmB,KACzBnQ,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE8BoQ,IAC7B,MAAMC,EACJlO,SAASmO,eAAeC,WAAa,GACjCpO,SAASmO,eAAeE,WAAW,GAEnCC,EAAWtO,SAASuO,cAAc,YAKxCD,EAAS1J,MAAQqJ,GACjB/D,EAAAA,EAAAA,IAASoE,EAAU,CACjBE,SAAU,WACVxF,OAAQ,MAGVhJ,SAASyO,KAAKC,YAAYJ,GAC1BA,EAASK,SACT3O,SAAS4O,YAAY,QACrB5O,SAASyO,KAAKI,YAAYP,GAEtBJ,IACFlO,SAASmO,eAAeW,kBACxB9O,SAASmO,eAAeY,SAASb,GACnC,KACDrQ,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE2B,KAC1B,MAAMmR,EACJ,uDAEFlR,KAAKG,KAAKyB,UAAUC,IAAIqP,GAExBlR,KAAKmR,wBAAuB,KAC1BnR,KAAKG,KAAKyB,UAAUI,OAAOkP,EAAsB,GACjD,KACHnR,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAEiCqR,IAChCpR,KAAK+P,2BACL/P,KAAKqR,oBAAsBzO,OAAO8C,YAAW,KAC3C0L,GAAU,GACT,KAAK,KACTrR,EAAAA,EAAAA,GAAA,iCAEkC,KACjC6C,OAAOiL,aAAa7N,KAAKqR,oBAAoB,GAC9C,E,sHCrDEC,EAAI,SAAJA,GAAI,OAAJA,EAAI,gBAAJA,EAAI,kBAAJA,EAAI,oBAAJA,CAAI,EAAJA,GAAI,IAUM,MAAA3R,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAUxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAYA,KACxBC,KAAKuR,sBAAsB,KAC5BxR,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BAE8B,MAC7BwB,EAAAA,EAAAA,IACEvB,KAAKG,KACLH,KAAKwR,OAAOxR,KAAKyR,kBAAoBzR,KAAK0R,cAAe,CACvDC,WAAY3R,KAAK4R,mBAIrB5R,KAAKG,KAAKyB,UAAUC,IAAI7B,KAAK6R,aAAa,KAC3C9R,EAAAA,EAAAA,GAAA,eAEgB,CACf+G,EAAsBuH,KAEV,IADVsD,EAAUtD,EAAVsD,WAEF,GAAqB,kBAAV7K,EAAoB,CAC7B,MAAMgL,EAAM9R,KAAKyR,iBAEjB,OAAOM,EAAAA,EAAAA,GAAK,CACV,CAAC/R,KAAKgS,YAAcV,EAAKW,OAAQH,GACjC,CAAC9R,KAAKgS,YAAcV,EAAKY,QAAU,GAAEJ,MACrC,CAAC9R,KAAKgS,YAAcV,EAAKa,SAAW,GAAEL,KAAOM,EAAAA,GAAAA,QAEjD,CAEA,OAAOL,EAAAA,EAAAA,GAAK,CACV,CAAC/R,KAAKgS,YAAcV,EAAKW,OAAQI,EAAAA,IACjC,CAACrS,KAAKgS,YAAcV,EAAKY,QAASI,EAAAA,IAClC,CAACtS,KAAKgS,YAAcV,EAAKa,SAAUI,EAAAA,KAH9BR,CAIJjL,EAAiB,CAAE6K,cAAa,GACpC,GACF5R,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAxDyB,CAAC,aAAUI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAEH,CAC9B8J,KAAMnJ,OACNkS,SAAUP,OACVQ,YAAanS,OACbqR,WAAYlP,S,+JCvBhB,sBAA6B7C,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YACxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAIA,KACxBC,KAAK0S,sBAAsB,KAC5B3S,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3BC,KAAK2S,qBAAqB9N,YAAY,KACvC9E,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAE+BsO,IAAA,IAAAuE,EAAAC,EAAA,OAAAhS,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,OAAuB,IAAAqN,EAAdjJ,eACpB,CAADtE,EAAAE,KAAA,eAAAF,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,OACOiS,EAAAA,EAAAA,IAAW9S,KAAKG,KAAKgG,QAAQyB,MAAI,OAAAgL,EAAA9R,EAAAiS,MAAhDF,EAAID,EAAJC,OAGNG,EAAAA,EAAAA,IAAShT,KAAKG,KAAM0S,IAEpBI,EAAAA,EAAAA,KAGFjT,KAAK2S,qBAAqB9N,aAAa,wBAAA/D,EAAAO,OAAA,kBAAAC,IAAA,KAE1CvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BAE8B,KAE7BC,KAAK2S,qBAAuB,IAAI3N,sBAAsBC,IACpDA,EAAQC,QAAQlF,KAAKkO,uBAAuB,IAG9ClO,KAAK2S,qBAAqBrN,QAAQtF,KAAKG,KAAK,GAC7C,E,qHCjCY,MAAAR,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAOhB,KACpB,MAAMmT,GAAWC,EAAAA,EAAAA,KACXC,EAAcF,GAAY,IAAAG,IAAA,CAAQH,IAEzB,OAAXE,QAAW,IAAXA,OAAW,EAAXA,EAAanM,YAAajH,KAAKsT,SACjC1Q,OAAO2Q,QAAQC,QAEfrQ,EAAAA,EAAAA,GAAWnD,KAAKsT,SAClB,GACD,GACFvT,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAhBiC,CAC9BiI,IAAKtH,Q,uHCEM,MAAAX,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAWb,2BAAuBA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEtB,KACxBC,KAAKjB,GAAKiB,KAAK2F,WAAWQ,QAAQpH,GAElCiB,KAAK+H,cAAeC,EAAAA,EAAAA,IAAiBhI,KAAKyT,uBAAwB,CAChEnL,EAAAA,EAAAA,UACAA,EAAAA,EAAAA,YAGF1F,OAAOC,iBAAiB,UAAW7C,KAAK0T,eAAe,KACxD3T,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3BC,KAAK+H,aAAaI,cAClBvF,OAAOE,oBAAoB,UAAW9C,KAAK0T,eAAe,KAC3D3T,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE0B,MACzBqM,EAAAA,EAAAA,IAASlK,SAASyO,KAAM,CACtBD,SAAU,WACViD,SAAU,UACV,KACH5T,EAAAA,EAAAA,GAAA,2BAE2B,MAC1BqM,EAAAA,EAAAA,IAASlK,SAASyO,KAAM,CACtBD,SAAU,SACViD,SAAU,WACV,KACH5T,EAAAA,EAAAA,GAAA,uBAEwBwD,IACL,WAAdA,EAAMqQ,MACRrQ,EAAMI,kBACN0E,EAAAA,EAAAA,IAAWC,EAAAA,EAAAA,WACb,KACDvI,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAE0BwD,IACzBA,EAAMsQ,mBACNxL,EAAAA,EAAAA,IAAWC,EAAAA,EAAAA,UAAuB,KACnCvI,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE2BwD,IAC1BA,EAAMsQ,iBAAiB,KACxB9T,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAEgCsJ,IAC/B,MAAMwC,EAAoB,GAAE7L,KAAK8I,yBAE7BO,EAAMyK,QAAU9T,KAAKjB,KACvBiB,KAAK2F,WAAW/D,UAAUC,IAAIgK,GAC9B7L,KAAK+T,qBAGF1K,EAAMyK,QACT9T,KAAK2F,WAAW/D,UAAUI,OAAO6J,GACjC7L,KAAKgU,qBACP,GACD,GACFjU,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAvEkC,CAAC,Q,mKCMrB,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YASxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBA4BA,KACxBC,KAAKiU,sBAAwBjU,KAAKkU,iBAAiB/N,QAAQW,MAC3D9G,KAAKmU,0BAA4BlC,OAC/BjS,KAAKoU,mBAAmBjO,QAAQW,OAGlC9G,KAAKqU,sBACLrU,KAAKsU,iBAED7M,EAAAA,EAAAA,IAAmBzH,KAAKG,KAAKgG,QAAQoO,4BACvCvU,KAAKwU,mBACP,KACDzU,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3B6F,cAAc5F,KAAKyU,gBAEfzU,KAAK+H,cACP/H,KAAK+H,aAAaI,aACpB,KACDpI,EAAAA,EAAAA,GAAA,kCAEkC,MACjCkG,EAAAA,EAAAA,GACE,IAAIC,KAAKlG,KAAK+F,mBAAmBI,QAAQC,SACzCpG,KAAK+F,mBACL/F,KAAKyU,eACN,KACF1U,EAAAA,EAAAA,GAAA,yCAE0CsJ,IACrCA,EAAMqL,gBAAgBC,SAAW3U,KAAKiU,wBACxCjU,KAAKiU,sBAAwB5K,EAAMqL,gBAAgBC,OACnD3U,KAAK4U,aAAaC,OAAO5C,OAAO5I,EAAMqL,gBAAgBC,SAElD3U,KAAK8U,mBACP9U,KAAK8U,kBAAkBD,OAAO5C,OAAO5I,EAAMqL,gBAAgBK,cAI3D1L,EAAMqL,gBAAgBM,aAAehV,KAAKmU,4BAC5CnU,KAAKmU,0BAA4B9K,EAAMqL,gBAAgBM,YAEvD5I,EAAAA,EAAAA,IAASpM,KAAKiV,yBAA0B,CACtCC,MAAQ,GAAE7L,EAAMqL,gBAAgBM,gBAGlChV,KAAKmV,eAAeN,OAAOxL,EAAMqL,gBAAgBM,YACnD,KACDjV,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE6B,KAG5B,IACMC,KAAK+F,qBACP/F,KAAKyU,eAAiB7R,OAAOoD,YAC3BhG,KAAKoV,0BALiB,KAS5B,CAAE,MAAOlS,GACP,MAEHnD,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE2B,KAC1BC,KAAK+H,cAAeC,EAAAA,EAAAA,IAClBhI,KAAKqV,iCACL,CAACC,EAAAA,EAAAA,sBACF,KACFvV,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEuB,KAWtB,GAVAC,KAAK4U,aAAe5U,KAAKuV,cACvBvV,KAAKkU,iBACL3B,EAAAA,IAGFvS,KAAKmV,eAAiBnV,KAAKuV,cACzBvV,KAAKoU,oBACJtN,GAA2B,KAAGwL,EAAAA,EAAAA,IAAcxL,QAG3C9G,KAAKwV,yBAA0B,CACjC,MAAMC,EAAsBzV,KAAK0V,sBAAsBvT,cACrDC,EAAAA,EAAAA,iBAGFpC,KAAK8U,kBAAoB9U,KAAKuV,cAC5BE,EACAlD,EAAAA,GACAN,OACEwD,EAAoBtP,QACjBwP,6CAGT,MACD5V,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEuB,CACtB8G,EACA+O,EACAC,IAEO,IAAIC,EAAAA,EAAQjP,EAAQ,EAAG,CAC5BkP,SAAoB,OAAVF,QAAU,IAAVA,EAAAA,EAAc5D,OAAOpL,EAAOV,QAAQW,OAC9C8O,eACAI,cAAe,KAElB,GACFjW,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAnJkC,CAC/B,eACA,aACA,eACA,qBACA,mB,iGCpBW,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAKD,+BAA4BA,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAEvB,GAAEC,KAAKiW,uCAAoClW,EAAAA,EAAAA,GAAA,gCAEzC,GAAEC,KAAKkW,oCAAiCnW,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAE1D,KACxBC,KAAKmW,mBACLnW,KAAKoW,kBAAkB,KACxBrW,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,UAAcA,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAEjB,KAEtBC,KAAK6K,cAAchH,iBAAiB,UAExBqB,SAASoB,IACrBtG,KAAKqW,UAAU/P,GACftG,KAAKsW,UAAUhQ,EAAK,GACpB,KACHvG,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAEyB,KAEtBC,KAAK6K,cAAchH,iBAAiB,6BAEhBqB,SAASoB,IAC7BtG,KAAKuW,aAAajQ,EAAK,GACvB,KACHvG,EAAAA,EAAAA,GAAA,mCAEoCuG,IACnC,MAAMrG,EAAUqG,EAAKO,OAAO2P,QAAS,IAAGxW,KAAKyW,4BAEzCxW,GACFA,EAAQ2B,UAAUC,IAAK,GAAE7B,KAAKyW,mCAChC,KACD1W,EAAAA,EAAAA,GAAA,kBAEoB2W,IACnB,MAAQC,EAAQD,EAAMvQ,QAAdwQ,IAERD,EAAMvJ,aAAa,MAAOwJ,EAAI,KAC/B5W,EAAAA,EAAAA,GAAA,kBAEoB2W,IACnB,MAAME,EAAaF,EAAME,WACjBC,EAAaH,EAAMvQ,QAAnB0Q,SAERH,EAAM1U,UAEN8U,EAAAA,EAAAA,IACEF,EACC,iCAEG5W,KAAKiW,gDACLjW,KAAKiW,wCACM,SAAbY,EAAsB,WAAa,mCAGjCH,EAAMK,kCAGX,KACFhX,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAEuBiX,IACtB,MAAMJ,EAAaI,EAAMJ,WACjBD,EAAQK,EAARL,IACRM,EAGIjX,KAAK6K,cAAc1E,QAFD+Q,EAAUD,EAA9BE,mBACyBC,EAAeH,EAAxCI,wBAGFT,EAAWU,UAAa,uBACRtX,KAAKkW,4DAENlW,KAAKyW,4DACQzW,KAAKiW,kFAEfU,aAAe3W,KAAKkW,0DAClBlW,KAAKkW,6DACJlW,KAAKkW,mCAAmCgB,oCACtClX,KAAKkW,wCAAwCkB,uDAG9DJ,EAAMD,+BAEX,GACF,GACFhX,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UA/FkC,CAAC,W,iGCDrB,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAGxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAQG,gDAA6CA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEhD,KACxBC,KAAKuX,kBAAmB9P,EAAAA,EAAAA,IACtBzH,KAAKG,KAAKgG,QAAQoR,kBAGpBvX,KAAKwX,gBAEDxX,KAAKuX,kBACP3U,OAAOC,iBAAiB,aAAc7C,KAAKyX,yBAC7C,KACD1X,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KACvBC,KAAKuX,kBACP3U,OAAOE,oBAAoB,aAAc9C,KAAKyX,yBAChD,KACD1X,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEsB,KACrB,MAAM2X,EAAa1X,KAAKuX,iBACpBvX,KAAK2X,iBACL3X,KAAKG,KAAKgG,QAAQyR,YAEtB5X,KAAK6X,aAAaH,EAAW,KAC9B3X,EAAAA,EAAAA,GAAA,iCAEiC,KAChCC,KAAK6X,aAAa7X,KAAK2X,iBAAiB,KACzC5X,EAAAA,EAAAA,GAAA,qCAEqC,KACpCC,KAAK8X,WAAW5S,SAAS6S,IACvBA,EAAInW,UAAUI,OAAOhC,KAAKgY,mBAAmB,GAC7C,KACHjY,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAEsBkY,IACrBjY,KAAKkY,+BAEL,MAAMC,EAAgBnY,KAAK8X,WAAW9T,MACnC+T,GAA2BA,EAAI5R,QAAQ8R,QAAUA,IAGhDE,IACFA,EAAcvW,UAAUC,IAAI7B,KAAKgY,oBACjChY,KAAKoY,oBAAoBH,GAC3B,KACDlY,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE6BkY,IAC5B,MAAMI,EAAsB,sBACtBC,EAA6B,eAC7BC,EAA4B,cAE5BC,EACJxY,KAAKyY,qBAAqB5U,iBACvB,IAAGwU,MAGFK,EAAuB1Y,KAAKyY,qBAAqBtW,cACpD,IAAGkW,MAAwBJ,OAG9BO,EAAatT,SAASyT,IACpBA,EAAY3M,gBAAgBsM,GAC5BK,EAAYxL,aAAaoL,EAA2B,GAAG,IAGzDG,EAAqB1M,gBAAgBuM,GACrCG,EAAqBvL,aAAamL,EAA4B,GAAG,KAClEvY,EAAAA,EAAAA,GAAA,uBAEwBwD,IACvB,MAAMqU,EAAerU,EAAMqV,cAAoCzS,QAC5D8R,MAECjY,KAAKuX,iBACPvX,KAAK6Y,qBAAqBjB,GAE1B5X,KAAK6X,aAAaD,EACpB,KACD7X,EAAAA,EAAAA,GAAA,uBAEwB,KACvB,MAAM+Y,EAAelW,OAAOoE,SAAS+R,KAAKC,MAAM,GAMhD,OAJuBhZ,KAAK8X,WAAWmB,MACpClB,GAAQA,EAAI5R,QAAQ8R,QAAUa,IAGTA,EAAe9Y,KAAKG,KAAKgG,QAAQyR,WAAW,KACrE7X,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BAE+B+G,IAQ9BlE,OAAO2Q,QAAQ2F,aAAatW,OAAO2Q,QAAQlK,MAAO,GAAK,IAAGvC,KAC1DlE,OAAOuW,cAAc,IAAIC,gBAAgB,cAAc,GACxD,GACFrZ,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UApHkC,CAAC,MAAO,kB,wJCQ5B,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAOZ,KACxBC,KAAKqZ,aACLrZ,KAAK6F,QAAUjD,OAAOoD,YAAYhG,KAAKqZ,WAXvB,IAW+C,KAChEtZ,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3B6F,cAAc5F,KAAK6F,QAAQ,KAC5B9F,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAEmB,KAClBC,KAAKsZ,YAAYpU,SAASoB,IACxB,MAAMiT,EAAO,IAAIrT,MAAKsT,EAAAA,EAAAA,GAASlT,EAAKH,QAAQsT,OAEtCC,GAAeC,EAAAA,EAAAA,GAAoBJ,EAAM,CAC7CK,QAAQC,EAAAA,EAAAA,QAAoBC,EAAAA,GAAAA,GAAgBC,EAAAA,EAAKC,EAAAA,EACjDC,WAAW,KAGb1Y,EAAAA,EAAAA,IAAY+E,EAAMoT,EAAa,GAC/B,GACH,GACF3Z,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UA3BkC,CAAC,Q,iGCVrB,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAGxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAIA,OACpBma,EAAAA,EAAAA,QAAWC,EAAAA,EAAAA,QACbna,KAAKoa,mBACP,KACDra,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE2B,KAC1B,MAAMsa,GAAYF,EAAAA,EAAAA,MAAc,IAAM,IAEtCna,KAAKsa,iBAAiBjX,KAAQ,OAAMrD,KAAKG,KAAKgG,QAAQoU,wBAAwBF,SAAiBra,KAAKG,KAAKgG,QAAQqU,cAEjHxa,KAAKsa,iBAAiB1Y,UAAUC,IAC9B,4DACD,GACF,GACF9B,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UArBkC,CAAC,c,oNCL7B,MCCM8a,EAAWC,GAAiBA,ECM5BC,EAA6BA,CACxCC,EACAC,KAEA,GFX2B,SAC3BC,GAAiB,IACjBlT,EAAG9H,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GAAG8C,OAAOoE,SAAS3D,KAAI,OACd,IAAAgQ,IAAA,CAAQzL,GAAKqT,aAAaC,IAAIJ,EAAW,CEQjDK,CAAc,aAAeN,EAC/B,MAAO,CACLO,MAAOX,GAKX,IAAIY,EAGJ,MAAM1I,EAAuB,IAAI3N,sBAAsBC,IACrDA,EAAQC,SAAQmJ,IAAiBA,EAAdjJ,eAEfiW,EAAazY,OAAOoD,aAAY,KACzB9D,SAASoZ,SACZjT,EAAAA,EAAAA,IAAWiN,EAAAA,EAAAA,qBAA6CuF,EAC1D,GAVoB,KAatBjV,cAAcyV,EAChB,GACA,IAKJ,OAFA1I,EAAqBrN,QAAQsV,GAEtB,CACLQ,MAAOA,KACLxY,OAAOgD,cAAcyV,GACrB1I,EAAqB9N,YAAY,EAEpC,E,eCpBE0W,EAAQ,SAARA,GAAQ,OAARA,EAAQ,sBAARA,EAAQ,oCAARA,EAAQ,wCAARA,CAAQ,EAARA,GAAQ,IAoBE,MAAA5b,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,IAAA2b,EAAA,SAAA1b,WAAA0b,EAAAxb,MAAAD,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAiBxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBA4BP,CACjBhB,GAAI,GACJ0c,UAAU,EACVC,aAAa,EACbC,sBAAsB,KACvB5b,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAEuB,IAACA,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAES,IAACA,EAAAA,EAAAA,GAAA,sCAEM,KAAEA,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAEV,8CAA2CA,EAAAA,EAAAA,GAAA,wDAG1E,6EAA0EA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAElD,IAAAc,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,OAC2C,OAAnEhB,KAAK4b,SAAS7c,GAAKiB,KAAK6b,sBAAsB1V,QAAQ2V,aAAahb,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAE7Db,KAAK+b,sBAAoB,OAE/B/b,KAAK2a,6BACL3a,KAAKgc,yBAAyB,wBAAAlb,EAAAO,OAAA,kBAAAC,QAC/BvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KACvBC,KAAKwL,kBACPxL,KAAKwL,iBAAiB3G,aAGpB7E,KAAK+H,cACP/H,KAAK+H,aAAaI,cAGhBnI,KAAKic,4BACPjc,KAAKic,2BAA2Bb,OAClC,KACDrb,EAAAA,EAAAA,GAAA,iCAEiC,SAAAmc,EAAA,OAAArb,IAAAA,OAAA,SAAAsI,GAAA,cAAAA,EAAApI,KAAAoI,EAAAnI,MAAA,OACd,OAAlBhB,KAAK0P,aAAavG,EAAAnI,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAEQb,KAAKmc,gBAAc,QAAvCD,EAAW/S,EAAA4J,QAGf/S,KAAKoc,cAAcF,EAAYG,MAAO,UACtCrc,KAAKsc,uBAAuBJ,EAAYK,iBACzC,wBAAApT,EAAA9H,OAAA,kBAAAC,IAAA,KACFvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAEwB,SAAAmc,EAAA,OAAArb,IAAAA,OAAA,SAAA2b,GAAA,cAAAA,EAAAzb,KAAAyb,EAAAxb,MAAA,OAItB,OAHGhB,KAAKyc,gBAAkBlB,EAASmB,YAClC1c,KAAK2c,yBAAyB,QAC9B3c,KAAK4c,wBAA0B,GAChCJ,EAAAxb,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAEyBb,KAAK6c,kBAAgB,QAAzCX,EAAWM,EAAAzJ,QAGX/S,KAAKyc,gBAAkBlB,EAASuB,oBAClC9c,KAAK+c,kBAAkBb,EAAYc,WAGrChd,KAAKoc,cAAcF,EAAYG,OAC/Brc,KAAKid,sBACLjd,KAAKsc,uBAAuBJ,EAAYK,iBACzC,wBAAAC,EAAAnb,OAAA,kBAAAC,IAAA,KACFvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,sCAGCsJ,GAAexI,IAAAA,OAAA,SAAAqc,GAAA,cAAAA,EAAAnc,KAAAmc,EAAAlc,MAAA,OAEXqI,EAAMqL,gBAAgByI,gBAAkBnd,KAAKmd,gBAC3Cnd,KAAKmd,gBACPnd,KAAK4c,wBACH5c,KAAK4c,wBACLvT,EAAMqL,gBAAgByI,cACtBnd,KAAKmd,cAEPnd,KAAK2c,yBACH,OACC,GAAE3c,KAAKod,mCAAmCpd,KAAK4c,6BAIpD5c,KAAKmd,cAAgB9T,EAAMqL,gBAAgByI,eAC5C,wBAAAD,EAAA7b,OAAA,kBAAAC,QACFvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,mCAEoC,KAC/BC,KAAKyc,gBAAkBlB,EAASmB,YAClC1c,KAAKic,2BAA6BtB,EAChC3a,KAAKG,KACLH,KAAKqd,gBAGPrd,KAAK+H,cAAeC,EAAAA,EAAAA,IAAiBhI,KAAKsd,8BAA+B,CACvEhI,EAAAA,EAAAA,uBAEJ,KACDvV,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE6B,IAC5BC,KAAKG,KAAKqW,QAAQ,4BAAwBzW,EAAAA,EAAAA,GAAA,2BAEf,IAAAc,IAAAA,OAAA,SAAA0c,GAAA,cAAAA,EAAAxc,KAAAwc,EAAAvc,MAAA,OAOW,GANtChB,KAAK4b,SAASH,SACZzb,KAAK6b,sBAAsBlQ,aAAa,kBAGxC3L,KAAK4b,SAASH,WACbzb,KAAK4b,SAASF,cACd1b,KAAK4b,SAASD,sBAES,CAAD4B,EAAAvc,KAAA,QACmB,OAA1ChB,KAAK4b,SAASD,sBAAuB,EAAK4B,EAAAvc,KAAA,EAAAH,IAAAA,MACpCb,KAAKwd,mBAAiB,OAExBxd,KAAKyc,gBAAkBlB,EAASmB,WAClC1c,KAAKyd,oCAGPzd,KAAK4b,SAASF,aAAc,EAC5B1b,KAAK4b,SAASD,sBAAuB,EAAM,wBAAA4B,EAAAlc,OAAA,kBAAAC,QAE9CvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAEgC,KAC/BC,KAAKwL,iBAAmB,IAAI5I,OAAO2J,iBACjCvM,KAAK0d,uBAEP1d,KAAKwL,iBAAiBlG,QAAQtF,KAAK6b,sBAAuB,CACxD8B,YAAY,GACZ,KACH5d,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAEgCyM,IAC/BA,EAActH,QAAQlF,KAAK+b,mBAAmB,KAC/Chc,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEuB,SACtB6d,GAEU,IADVC,EAAuB/d,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GAAG,QAELiS,EAAAA,EAAAA,GAAK,CACxB,CAAU,SAAT8L,EAAiB7K,EAAAA,IAClB,CAAU,WAAT6K,EAAmB/G,EAAAA,KAGtBgH,CAAatC,EAAKuC,YAAaH,EACjC,KAAC7d,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE6B,KAC5B,GAAIC,KAAKyc,gBAAkBlB,EAASuB,mBAClC,OAGF,MAAMkB,EACJ,+CAEEhe,KAAK+d,YAAYE,SAASlD,OAC5B/a,KAAKke,aAAatc,UAAUC,IAAImc,GAEhChe,KAAKke,aAAatc,UAAUI,OAAOgc,EACrC,KACDje,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAEiCoe,KAChCnL,EAAAA,EAAAA,IAAShT,KAAKoe,4BAA6BD,EAAW,KACvDpe,EAAAA,EAAAA,GAAA,iCAEkC,CACjC8d,EACA1N,KAEA,MAAMkO,EACJ,yDA2BFtM,EAAAA,EAAAA,GAAK,CACH,CAAU,SAAT8L,EA1BYS,KACTnO,IACF5O,EAAAA,EAAAA,IACEvB,KAAKue,8BAA8Bpc,cACjCC,EAAAA,EAAAA,UAEF+N,GAIJnQ,KAAKue,8BAA8B3c,UAAUC,IAC3C7B,KAAKwe,kDAGPxe,KAAKke,aAAatc,UAAUC,IAAIwc,EAA0B,GAa1D,CAAU,SAATR,EAVYY,KACbze,KAAKue,8BAA8B3c,UAAUI,OAC3ChC,KAAKwe,kDAGPxe,KAAKke,aAAatc,UAAUI,OAAOqc,EAA0B,IAG/DtM,EAGI,KACLhS,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAEoB,KACnBC,KAAK0e,eAAe9c,UAAUC,IAAI7B,KAAK2e,uBAAuB,KAC/D5e,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAEoB,KACnBC,KAAK0e,eAAe9c,UAAUI,OAAOhC,KAAK2e,uBAAuB,KAClE5e,EAAAA,EAAAA,GAAA,0CAE2C,KAC1CC,KAAKod,+BACHpd,KAAKue,8BAA8Bpc,cACjCC,EAAAA,EAAAA,UACAsG,WAAW,KAChB3I,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAEsB,SAAA6e,EAAA,OAAA/d,IAAAA,OAAA,SAAAge,GAAA,cAAAA,EAAA9d,KAAA8d,EAAA7d,MAAA,cAAA6d,EAAA7d,KAAA,EAAAH,IAAAA,OACEiS,EAAAA,EAAAA,IAAW9S,KAAK0e,eAAevY,QAAQyB,MAAI,OAApD,IAARgX,EAAQC,EAAA9L,MAEAF,KAAK,CAADgM,EAAA7d,KAAA,QACE,OAAlBhB,KAAK2P,aAAakP,EAAAC,OAAA,UACX7L,EAAAA,EAAAA,MAAqB,cAAA4L,EAAAC,OAAA,SAGvB9e,KAAK+e,uBAAuBH,EAAS/L,OAAK,wBAAAgM,EAAAxd,OAAA,kBAAAC,IAAA,KAClDvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,uBAGC,SAAAif,EAAA,OAAAne,IAAAA,OAAA,SAAAoe,GAAA,cAAAA,EAAAle,KAAAke,EAAAje,MAAA,cAAAie,EAAAje,KAAA,EAAAH,IAAAA,OAC4BiS,EAAAA,EAAAA,IAAW9S,KAAKkf,qBAAmB,OAA5C,IAAXF,EAAWC,EAAAlM,MAEAF,KAAK,CAADoM,EAAAje,KAAA,eAAAie,EAAAH,OAAA,UACZ7L,EAAAA,EAAAA,MAAqB,cAAAgM,EAAAH,OAAA,SAGvB9e,KAAK+e,uBAAuBC,EAAYnM,OAAK,wBAAAoM,EAAA5d,OAAA,kBAAAC,IAAA,KACrDvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAGDof,IAA4B,IAAAC,EAAAC,EAAAC,EAAAC,EAAA,MACC,CAC7BlD,MAAoB,OAAb8C,QAAa,IAAbA,GAAoB,QAAPC,EAAbD,EAAe9C,aAAK,IAAA+C,OAAP,EAAbA,EAAsBI,KAAK,IAClCxC,UAA6C,QAApCqC,EAAe,OAAbF,QAAa,IAAbA,GAAwB,QAAXG,EAAbH,EAAenC,iBAAS,IAAAsC,OAAX,EAAbA,EAA0BE,KAAK,WAAG,IAAAH,EAAAA,EAAI,GACjD9C,eAA4C,QAA9BgD,EAAEJ,EAAc5C,sBAAc,IAAAgD,EAAAA,EAAI,GACjD,KAACxf,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE2Bid,IAC3B,MAAMyC,EACJ,kDAEFzM,EAAAA,EAAAA,IAAShT,KAAK0f,iCAAkC1C,GAE5Chd,KAAK0f,iCAAiCzB,SAASlD,OACjD/a,KAAK2f,mBAAmB/d,UAAUC,IAAI4d,GAEtCzf,KAAK2f,mBAAmB/d,UAAUI,OAAOyd,EAC3C,GACD,GACF1f,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAxTkC,CAC/B,0BACA,QACA,WACA,wBACA,SACA,eACA,gCACDI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAE+B,CAC9BigB,cAAetf,OACfuf,SAAUvf,OACVwf,UAAWxf,Q,sFCtDf,sBAA6BV,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBACZ,KACxB6C,OAAOC,iBAAiB,SAAU7C,KAAK+f,aAAa,KACrDhgB,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3B6C,OAAOE,oBAAoB,SAAU9C,KAAK+f,aAAa,KAGzDhgB,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBACsB,KACpB,MAAMigB,EAAe9d,SAASyO,KAAKjM,aAAe9B,OAAOqd,YACrDrd,OAAOsd,aAAeF,GACxBta,YAAW,KACT9C,OAAO2E,SAAS,EAAGyY,EAAa,GAC/B,IACL,GACD,E,sFChBY,MAAArgB,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAGxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAUA,KACxBC,KAAKmgB,YAAYtd,iBAAiB,aAAc7C,KAAKogB,uBAErDpgB,KAAKqgB,kBAAoBzd,OAAO8C,YAAW,KACzC1F,KAAKsgB,kBAAkBxZ,MAAQxG,OAAO2R,OAAOjS,KAAKugB,YAAYC,SAAS,GACvE,KACHzgB,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3BC,KAAKmgB,YAAYrd,oBACf,aACA9C,KAAKogB,uBAEPxd,OAAOiL,aAAa7N,KAAKqgB,kBAAkB,KAC5CtgB,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEoBsO,IACnB,MAAMoS,EAAiB,qCACjBF,EAFsBlS,EAANxH,OAItB7G,KAAKsgB,kBAAkBxZ,MAAQxG,OAAO2R,OAAOsO,EAAYC,UAErDD,EAAYG,WAAaH,EAAYC,QACvCxgB,KAAKG,KAAKyB,UAAUC,IAAI4e,GAExBzgB,KAAKG,KAAKyB,UAAUI,OAAOye,EAC7B,KAGF1gB,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAG+B,QAAc,GAC9CA,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UA7CkC,CAAC,QAAS,QAAS,e,sSCuB/C,IAAKghB,EAAU,SAAVA,GAAU,OAAVA,EAAU,UAAVA,EAAU,YAAVA,CAAU,MAKVC,EAAQ,SAARA,GAAQ,OAARA,EAAQ,cAARA,EAAQ,kBAARA,EAAQ,wBAARA,CAAQ,MAML,MAAAjhB,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAOxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAcA,MACpBC,KAAKgS,YAAc4O,EAASC,SAAW7gB,KAAK8gB,iBAC9C9gB,KAAK+gB,qBAGH/gB,KAAKghB,YACPhhB,KAAKihB,eAAiBjhB,KAAKG,KAAKmX,UAChCtX,KAAK+H,cAAeC,EAAAA,EAAAA,IAAiBhI,KAAKyT,uBAAwB,CAChEnL,EAAAA,EAAAA,UACAA,EAAAA,EAAAA,YAEJ,KACDvI,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KACvBC,KAAKghB,WACPhhB,KAAK+H,aAAaI,aACpB,KACDpI,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAEgCZ,IAAQ,IAAAyI,EAAAoC,EAAAkX,EAAA,OAAArgB,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,OACX,GAA5BhB,KAAKmhB,wBAEDnhB,KAAKghB,YAAahhB,KAAK8gB,eAAc,CAAAhgB,EAAAE,KAAA,QASrC,OARF7B,EAAEwE,iBAEIiE,EAAM5H,KAAKG,KAAKihB,aAAa,UAC7BpX,EAAOhK,KAAKqhB,gBAEZH,GAAWnP,EAAAA,EAAAA,GAAK,CACpB,CAAC/R,KAAKghB,UAAWhhB,KAAKshB,uBACtB,CAACthB,KAAK8gB,eAAgB9gB,KAAKuhB,8BAC3BzgB,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAEIqgB,EAAStZ,EAAKoC,IAAK,OAErBhK,KAAKghB,WACPhhB,KAAK+gB,qBACN,wBAAAjgB,EAAAO,OAAA,kBAAAC,IAAA,KAEJvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAE+BsO,IAAgC,IAA7ByF,EAAKzF,EAALyF,OAC5BA,GAAS9T,KAAKwhB,iBAAmBxhB,KAAKghB,YACzChO,EAAAA,EAAAA,IAAShT,KAAKG,KAAMH,KAAKihB,gBAG3BjhB,KAAKwhB,gBAAkB1N,IAAU9T,KAAKyhB,cAAc,KACrD1hB,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAE+B,CAC9B6H,EACAoC,KAAoB,IAAA0X,EAAA7O,EAAA,OAAAhS,IAAAA,OAAA,SAAAsI,GAAA,cAAAA,EAAApI,KAAAoI,EAAAnI,MAAA,cAAAmI,EAAAnI,KAAA,EAAAH,IAAAA,OAEGqI,EAAAA,EAAAA,IAAYtB,EAAKoC,IAAK,OAAA0X,EAAAvY,EAAA4J,MAArCF,EAAI6O,EAAJ7O,OAGNG,EAAAA,EAAAA,IAAShT,KAAKG,KAAM0S,IAEpBI,EAAAA,EAAAA,KACD,wBAAA9J,EAAA9H,OAAA,kBAAAC,IAAA,KACFvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,mCAEoC,CACnC6H,EACAoC,KAAoB,IAAA2X,EAAA,OAAA9gB,IAAAA,OAAA,SAAAqc,GAAA,cAAAA,EAAAnc,KAAAmc,EAAAlc,MAAA,OA2BlB,OAzBI2gB,GAAkB5P,EAAAA,EAAAA,GAAK,CAC3B,CACE/R,KAAK4hB,cAAgBjB,EAAWkB,KAChC,SAAAC,EAAA,OAAAjhB,IAAAA,OAAA,SAAA2b,GAAA,cAAAA,EAAAzb,KAAAyb,EAAAxb,MAAA,cAAAwb,EAAAxb,KAAA,EAAAH,IAAAA,OACyBqI,EAAAA,EAAAA,IAAYtB,EAAKoC,EAAM,CAC5C+X,wBAAwB,KACxB,QAFID,EAAQtF,EAAAzJ,MAIDiP,GACPF,EAASG,cACXC,EAAAA,EAAAA,IAAQJ,EAAS9X,OAEjBmY,EAAAA,EAAAA,IAAoBL,EAAS9X,OAG/BoY,EAAAA,EAAAA,IAAkBN,EAAS9X,MAC5B,wBAAAwS,EAAAnb,OAAA,kBAAAC,IAAA,GAGL,CACEtB,KAAK4hB,cAAgBjB,EAAW0B,IAChC,MACEC,EAAAA,EAAAA,IAAO,GAAE1a,MAAO2a,EAAAA,EAAAA,IAAiBvY,KAAQ,KAG7CkT,EAAAlc,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAEI8gB,KAAiB,wBAAAzE,EAAA7b,OAAA,kBAAAC,IAAA,KACxBvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,2BAE4B,KAC3B,MAAMyiB,EAAkBxiB,KAAKG,KAAKgC,cAChCC,EAAAA,EAAAA,oBAGEogB,IACFC,EAAAA,EAAAA,GAA6BD,EAC/B,KACDziB,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEuB,KAAuB,IAADwd,EAC5C,MAAMmF,EAAS3e,IAAW/D,KAAKG,KAAKwiB,UAEpC,OAAOC,IAAArF,EAAAmF,EACJjY,QAAOoY,GAAOA,EAAJ3T,QAAgB4T,KAAAvF,GACnB,CAACwF,EAAOC,KAAuB,IAAnB9T,EAAI8T,EAAJ9T,KAAMpI,EAAKkc,EAALlc,MAGxB,OAFAmc,QAAQC,IAAIH,EAAS7T,EAAMpI,GAEpBic,CAAO,GACb,CAAC,EAAE,KACThjB,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BAE8B,KAC7BC,KAAKG,KACF0D,iBAAiB,yBACjBqB,SAASsK,GAAWA,EAAOrC,aAAa,WAAY,KAAI,KAC5DpN,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEiB,IAAeC,KAAKgS,YAAc4O,EAASuC,SAAKpjB,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAE3C,IAAeC,KAAKgS,YAAc4O,EAASwC,YAAU,GAC7ErjB,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SApJiC,CAC9B8J,KAAMnJ,OACN+iB,OAAQ/iB,OACRgjB,UAAWhjB,Q,sLCNA,MAAAX,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAGxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAcJ,CACpBwjB,OAAQ,CACNC,KAAMvR,OACNwR,oBAAoBC,EAAAA,EAAAA,MAA6BC,WAAWC,UAC5DC,OAAOH,EAAAA,EAAAA,MAA6BC,WAAWG,QAC/CC,gBAAgB,GAElBC,SAAU,CACRR,KAAMvR,OACNwR,oBAAoBC,EAAAA,EAAAA,MAA6BC,WAAWC,UAC5DC,OAAOH,EAAAA,EAAAA,MAA6BC,WAAWG,QAC/CC,gBAAgB,GAElBE,KAAM,CACJT,KAAM,uBAERU,WAAY,CACVV,KAAM,YAETzjB,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEyB,KACxBC,KAAKmkB,yBACLnkB,KAAKokB,iBAELpkB,KAAKugB,YAAY1d,iBAAiB,OAAQ7C,KAAKqkB,UAC/CrkB,KAAKugB,YAAY1d,iBAAiB,QAAS7C,KAAKskB,kBAChDtkB,KAAKugB,YAAY1d,iBAAiB,QAAS7C,KAAKukB,oBAAoB,KACrExkB,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3BC,KAAKugB,YAAYzd,oBAAoB,OAAQ9C,KAAKqkB,UAClDrkB,KAAKugB,YAAYzd,oBAAoB,QAAS9C,KAAKskB,kBACnDtkB,KAAKugB,YAAYzd,oBAAoB,QAAS9C,KAAKukB,oBAAoB,KACxExkB,EAAAA,EAAAA,GAAA,iBAEiB,KAChB,MAAMykB,GAAaxkB,KAAKykB,gBACxBzkB,KAAK0kB,iBAAiBF,EAAU,KACjCzkB,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAEyB,KACxBC,KAAKugB,YAAYpT,aACf,iBACAnN,KAAKwjB,KAAOxjB,KAAKwjB,KAAKmB,cAAgB3kB,KAAKugB,YAAYzZ,OAGrD9G,KAAK4kB,WACP5kB,KAAKqkB,UACP,KACDtkB,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE4B,KACvBC,KAAKugB,YAAYpa,QAAQ0e,eAC3B7kB,KAAK0kB,kBAAiB,EACxB,KACD3kB,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAEgC,KAAa,IAADe,EAC3Cd,KAAK8kB,aAAeC,IAAAjkB,EAAA,CAAC,UAAW,YAAUgiB,KAAAhiB,EACxCd,KAAKugB,YAAYa,aAAa,aAC/B,KACFrhB,EAAAA,EAAAA,GAAA,uBAEwB,KACvB,MAAQilB,EAAahlB,KAAKugB,YAAYpa,QAA9B6e,UAEJC,EAAAA,EAAAA,GAAOjlB,KAAKklB,YAAaF,KAC3BhlB,KAAKwjB,MAAO2B,EAAAA,EAAAA,GAAMnlB,KAAKugB,YAAavgB,KAAKklB,YAAYF,IACvD,KACDjlB,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAE2BykB,IAC1B,MAAMY,EAAwB,8BAE1BZ,GACFxkB,KAAKG,KAAKyB,UAAUC,IAAIujB,IACxB7jB,EAAAA,EAAAA,IACEvB,KAAKqlB,gBACLrlB,KAAK4kB,WAAa5kB,KAAKugB,YAAY+E,qBAGrCtlB,KAAKG,KAAKyB,UAAUI,OAAOojB,IAC3B7jB,EAAAA,EAAAA,IAAYvB,KAAKqlB,gBAAiB,IACpC,KACDtlB,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEuB,KACtB,MAAM2gB,EAAyD,OAA9C1gB,KAAKugB,YAAYa,aAAa,YACzCmE,EAAUvlB,KAAKugB,YAAYa,aAAa,WACxCoE,EAAeD,GAAW,IAAIE,OAAOF,GACnCG,EAAiB1lB,KAAKugB,YAAYoF,SAAlCD,aACRE,EAQI5lB,KAAKugB,YAAYpa,QAPnB0f,EAAaD,EAAbC,cACAC,EAAcF,EAAdE,eACAC,EAAcH,EAAdG,eACAC,EAAcJ,EAAdI,eACAC,EAAcL,EAAdK,eACAC,EAAYN,EAAZM,aACAC,EAAiBP,EAAjBO,kBAGFnmB,KAAK4kB,UAAY,GAEjB,MAAMwB,EAAgB,CACpB1F,WACA6E,UACAC,eACAE,eACAG,gBACAK,eACAC,qBAGF,OAAOnmB,KAAK8kB,aACR9kB,KAAKqmB,qBAAmBC,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAC,CAAC,EACrBF,GAAa,IAChBJ,iBACAC,oBAEFjmB,KAAKumB,mBAAiBD,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAC,CAAC,EACnBF,GAAa,IAChBN,iBACAC,mBACA,KACPhmB,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE2BsO,IAUQ,IATlCqS,EAAQrS,EAARqS,SACA6E,EAAOlX,EAAPkX,QACAC,EAAYnX,EAAZmX,aACAE,EAAYrX,EAAZqX,aACAG,EAAaxX,EAAbwX,cACAC,EAAczX,EAAdyX,eACAC,EAAc1X,EAAd0X,eACAG,EAAY7X,EAAZ6X,aACAC,EAAiB9X,EAAjB8X,kBAEA,MAAQrf,EAAU9G,KAAKugB,YAAfzZ,MAEF0f,EAAYvU,OAAOjS,KAAKugB,YAAYa,aAAa,cACjDqF,EAAYxU,OAAOjS,KAAKugB,YAAYa,aAAa,cAEvD,OAAQphB,KAAK0mB,YAAY,CACvB,CAAChG,IAAa5Z,EAAMiU,OAAQ8K,GAC5B,CACE/e,EAAMiU,OACN,CACE,CAACyL,GAAa1f,EAAMiU,OAASyL,EAAWV,GACxC,CAACW,GAAa3f,EAAMiU,OAAS0L,EAAWV,GACxC,CAACR,IAAYC,EAAamB,KAAK7f,GAAQof,KAG3C,CAACR,EAAcS,IACf,KACHpmB,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE6B8iB,IAUQ,IATpCnC,EAAQmC,EAARnC,SACA6E,EAAO1C,EAAP0C,QACAC,EAAY3C,EAAZ2C,aACAE,EAAY7C,EAAZ6C,aACAG,EAAahD,EAAbgD,cACAG,EAAcnD,EAAdmD,eACAC,EAAcpD,EAAdoD,eACAC,EAAYrD,EAAZqD,aACAC,EAAiBtD,EAAjBsD,kBAEA,MAAMrf,GAAQ8f,EAAAA,EAAAA,IAAS5mB,KAAKugB,YAAYpa,QAAQqM,UAE1CqU,EAAY5U,OAAOjS,KAAKugB,YAAYa,aAAa,QACjD0F,EAAY7U,OAAOjS,KAAKugB,YAAYa,aAAa,QAEvD,OAAQphB,KAAK0mB,YAAY,CACvB,CAAChG,IAAa5Z,EAAO+e,GACrB,CACE/e,EACA,CACE,CAAC+f,GAAa/f,EAAQ+f,EAAWb,GACjC,CAACc,GAAahgB,EAAQggB,EAAWb,GACjC,CAACV,IAAYC,EAAamB,KAAKrmB,OAAOwG,IAASof,KAGnD,CAACR,EAAcS,IACf,KACHpmB,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEsBgnB,IAA8C,IAAD5d,EAClE,OACE6d,MAAMC,QAAQF,IACdhC,IAAA5b,EAAC4d,EACEnoB,KAAIokB,IAAwB,IAADkE,GAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAAnE,EAAA,GAArBoE,EAASF,EAAA,GAAEld,EAAIkd,EAAA,GACpB,OAAKF,MAAMC,QAAQjd,GAQZhK,KAAK0mB,YAAY1c,IAPlBod,IAAcpnB,KAAK4kB,UAAU7J,SAC/B/a,KAAK4kB,UAAY5a,GAGZod,EAGoB,KAC7BtE,KAAA3Z,GACQ,EAAK,GAEpB,GACFpJ,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UA7NkC,CAAC,QAAS,mBAAoB,a,sFClClD,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAGxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,iCAWxB,gDAA6CA,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAEd,2CAAwCA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAE/C,KAGxBC,KAAKqnB,wBAAwB,KAC9BtnB,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3BC,KAAKsnB,cAAc,KACpBvnB,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE0B,KACzBC,KAAKqnB,wBAAwB,KAC9BtnB,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAEyBwD,IAGpBA,EAAMsD,SAAWtD,EAAMqV,gBACzB5Y,KAAKunB,aACLvnB,KAAKwnB,2BACP,KACDznB,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAEwB,KACvBC,KAAKsnB,cAAc,KACpBvnB,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAEyBwD,IACxB,MAAM+C,EAAO/C,EAAMqV,cAEnB5Y,KAAKugB,YAAYzZ,MAAQR,EAAKH,QAAQW,MAItC9G,KAAKugB,YAAYpH,cACf,IAAIsO,MAAM,SAAU,CAClBC,SAAS,EACTC,YAAY,KAIhB3nB,KAAKsnB,cAAc,KACpBvnB,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEuBwD,IACJ,WAAdA,EAAMqQ,KACR5T,KAAKsnB,cACP,KACDvnB,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAEoB,KACnBC,KAAKsH,WAAW1F,UAAUI,OAAOhC,KAAK4nB,wBACtChlB,OAAOC,iBAAiB,UAAW7C,KAAK6nB,cAAc,KACvD9nB,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAEsB,KACrBC,KAAKsH,WAAW1F,UAAUC,IAAI7B,KAAK4nB,wBACnChlB,OAAOE,oBAAoB,UAAW9C,KAAK6nB,cAAc,KAC1D9nB,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE6B,IACrBC,KAAK8nB,eAAe3lB,cACxB,IAAGnC,KAAK+nB,gCAEZhoB,EAAAA,EAAAA,GAAA,iCAEkC,KACjC,MAAMioB,EAAehoB,KAAKioB,sBAE1B,GAAID,EAAc,CAGhB,MAAME,EACJF,EAAaG,UACbH,EAAatjB,aACb1E,KAAK8nB,eAAepjB,aACpB1E,KAAK8nB,eAAeK,UAElBD,EAAqB,IACvBloB,KAAK8nB,eAAeM,UAAYF,EAEpC,MACDnoB,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAEgC,KAC/B,MAAMioB,EAAehoB,KAAKioB,sBACpBI,EAAeroB,KAAKsoB,gBAAgBtkB,MACvCsC,GAASA,EAAKH,QAAQW,QAAU9G,KAAKugB,YAAYzZ,QAGhDkhB,GACFA,EAAapmB,UAAUI,OAAOhC,KAAK+nB,2BAErCM,EAAazmB,UAAUC,IAAI7B,KAAK+nB,0BAA0B,GAC3D,GACFhoB,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAhHkC,CAAC,QAAS,OAAQ,WAAY,Y,uHCUlD,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAWhB,2CAAwCA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAIpC,KACxBC,KAAKuoB,eAAe,KACrBxoB,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3BC,KAAKwoB,iBAAiB,KACvBzoB,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEsB,KACrBC,KAAKyoB,UAAYzoB,KAAK0oB,YAAYviB,QAAQsiB,UACtCzoB,KAAKyoB,YACPzoB,KAAK+H,cAAeC,EAAAA,EAAAA,IAClBhI,KAAK2oB,0BACL,CACErf,EAAAA,GAAAA,kBACAA,EAAAA,GAAAA,kBACAA,EAAAA,GAAAA,aAEFtJ,KAAK4oB,sBAGPvgB,EAAAA,EAAAA,IAAWiB,EAAAA,GAAAA,YAA0BtJ,KAAKyoB,UAAWzoB,KAAK6oB,eAC5D,KACD9oB,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAEwB,KACnBC,KAAKyoB,WACPzoB,KAAK+H,aAAaI,aACpB,KACDpI,EAAAA,EAAAA,GAAA,kCAEmCsJ,IAClC,MAAMyf,EAAW9oB,KAAK+oB,iBAAiB1f,GAElCrJ,KAAK0oB,YAAY9mB,UAAU+I,SAAS3K,KAAK6R,eAG5C7R,KAAK0oB,YAAY9mB,UAAUI,OAAOhC,KAAK6R,cACvC7R,KAAK0oB,YAAY7lB,iBACf,iBACA,KACE7C,KAAKgpB,eAAeF,EAAS,GAE/B,CACE7d,MAAM,KATVjL,KAAKgpB,eAAeF,EAYtB,KACD/oB,EAAAA,EAAAA,GAAA,uBAEwB+oB,IACvB9oB,KAAK6oB,cAAgBC,GACrBvnB,EAAAA,EAAAA,IAAYvB,KAAK0oB,YAAapoB,OAAOwoB,IACjCA,EAAW,GACb9oB,KAAK0oB,YAAY9mB,UAAUC,IAAI7B,KAAK6R,aACtC,KACD9R,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAE2BsJ,GACnB4I,OAAO5I,EAAM4f,MAAMjpB,KAAKyoB,eAChC1oB,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE8BsJ,GAC7BrJ,KAAK+oB,iBAAiB1f,KAAWrJ,KAAK6oB,eAAa,GACtD9oB,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UA9EkC,CAAC,WAAQI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAEV,CAAEmpB,SAAU7W,Q,iGCT/B,MAAAtS,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAKxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAUJ,QAAKA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAED,MACnBmpB,EAAAA,EAAAA,IAAeC,EAAAA,GAAAA,SAAqBnpB,KAAKopB,cAC5CppB,KAAKG,KAAKyB,UAAUC,IAAI7B,KAAK6R,aAC/B,KACD9R,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE4B,KAG3BC,KAAKqpB,gBAAgBnkB,SAASoB,IAC5BA,EAAK1E,UAAUI,OAHW,yCAGgB,IAG5ChC,KAAKspB,qBAAqBtnB,QAAQ,KACnCjC,EAAAA,EAAAA,GAAA,2BAE2B,MAC1BwpB,EAAAA,EAAAA,IAAUJ,EAAAA,GAAAA,SAAqBnpB,KAAKopB,aACpCppB,KAAKwpB,iBAAiB,KACvBzpB,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAEyB,KACxBC,KAAKG,KAAK6B,QAAQ,GACnB,GACFjC,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAxCkC,CAAC,iBAAkB,cAAWI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAEvC,CAAC,W,qFCRZ,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAOXZ,IACzBA,EAAE0U,kBAEF,MAAM4V,EAAcvnB,SAASyO,KACvB+Y,EAAkB,4CAClBC,EAAyB,GAAED,YAC3BE,EAA2B,GAAEF,cAE9B1pB,KAAK6pB,aAAajoB,UAAU+I,SAASgf,IAKxCF,EAAY7nB,UAAUI,OAAO,mBAC7BhC,KAAK6pB,aAAajoB,UAAUI,OAAO2nB,GACnC3pB,KAAK6pB,aAAajoB,UAAUC,IAAI+nB,KANhCH,EAAY7nB,UAAUC,IAAI,mBAC1B7B,KAAK6pB,aAAajoB,UAAUC,IAAI8nB,GAChC3pB,KAAK6pB,aAAajoB,UAAUI,OAAO4nB,IAOrC5pB,KAAK8pB,cAAcloB,UAAUmoB,OAAO,oCAAoC,GACzE,GACFhqB,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UA1BkC,CAAC,SAAU,W,2GCA9C,sBAA6BC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBACZ,MACxBsI,EAAAA,EAAAA,IAAWH,EAAAA,EAAAA,YAA4B,KACxCnI,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,MAC3BsI,EAAAA,EAAAA,IAAWH,EAAAA,EAAAA,eAA+B,GAC3C,E,yGCRY,MAAAvI,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAOZ,KACxBC,KAAKgqB,kBAAkB,KACxBjqB,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAE8B,IAAY6C,OAAO2Q,QAAQC,UAAMzT,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAErC,KACrBC,KAAKiqB,qBAAuBjqB,KAAKkqB,2BACnClqB,KAAKmqB,iBAAiBnoB,QACxB,KACDjC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gCAEiC,KAChC,MAAQmT,EAAahR,SAAbgR,SACRkX,EAAuBxnB,OAAOoE,SAAtBqjB,EAAID,EAAJC,KAAMhnB,EAAI+mB,EAAJ/mB,KAERinB,EAAa1nB,OAAO2Q,QAAQwH,OAAS,EACrCwP,EACJrX,EAAS6H,SAAWgK,IAAA7R,GAAQ4P,KAAR5P,EAAkBmX,GAClCG,EAAwBtX,EAAS6H,QAAU7H,IAAa7P,EAE9D,OAAQinB,GAAcC,GAA8BC,CAAqB,GAC1E,GACFzqB,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UA7BkC,CAAC,c,iGCCrB,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAKZ,KACxBC,KAAKyqB,gBAAgB,KACtB1qB,EAAAA,EAAAA,GAAA,uBAEwB,OACnB2qB,EAAAA,EAAAA,QAAkBxQ,EAAAA,EAAAA,QACpBla,KAAK2qB,kBAAkB/oB,UAAUI,OAC/B,wDAEJ,GACD,GACFjC,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAfkC,CAAC,e,4GCFpC,sBAA6BC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gCACL,MAC/BsI,EAAAA,EAAAA,IAAWC,EAAAA,EAAAA,UAAwB,SAAS,GAC7C,E,iGCJH,sBAA6B1I,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BACR,MAC5B0G,EAAAA,EAAAA,IAAsB,GACvB,E,wJCCI,MAAMmkB,EAAW,CACtB,CAAC9Q,EAAAA,GAAAA,IAAgB,sBACjB,CAACA,EAAAA,GAAAA,IAAgB,yBAGJ,MAAAna,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAKxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAM0B,OAAIA,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE3B,KAC3BC,KAAK+P,0BAA0B,KAChChQ,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEoB,KACnBC,KAAKgQ,oBAAoBhQ,KAAK6qB,SAAS,KACxC9qB,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAEoCoQ,IAAY,IAAA2a,EAAA1a,EAAAI,EAAA,OAAA3P,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,cAAAF,EAAAC,KAAA,EAAAD,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAGvCkqB,UAAUC,UAAUC,UAAU9a,IAAK,OAAArP,EAAAE,KAAA,eAAAF,EAAAC,KAAA,EAAAD,EAAAM,GAAAN,EAAA,UAEnCgqB,EAAY5oB,SAASmO,kBAGnBD,EACJ0a,EAAUxa,WAAa,GAAIwa,EAAUva,WAAW,IAC5CC,EAAWtO,SAASuO,cAAc,aAK/B3J,MAAQqJ,EACjBK,EAAS1F,MAAM4F,SAAW,WAC1BF,EAAS1F,MAAMI,OAAS,IAExBhJ,SAASyO,KAAKua,OAAO1a,GACrBA,EAASK,SACT3O,SAAS4O,YAAY,QACrBN,EAASxO,SAELoO,IACF0a,EAAU9Z,kBACV8Z,EAAU7Z,SAASb,KAEtB,OAGHpQ,KAAKkQ,oBAAoB,yBAAApP,EAAAO,OAAA,qBAAAC,IAAA,KAC1BvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE2B,KAC1B,MAAMorB,EAAuBnrB,KAAKG,KAAKgC,cACrC,kCAGIipB,EAAcprB,KAAKG,KAAKgC,cAC5B,kCAGIkpB,EAAoBrrB,KAAKG,KAAKgC,cAClC,yCAGGnC,KAAKsrB,iBACRtrB,KAAKsrB,eAAqC,OAApBH,QAAoB,IAApBA,OAAoB,EAApBA,EAAsBziB,aAG1CyiB,IACFA,EAAqBziB,YAAckiB,GAAS/Q,EAAAA,EAAAA,QAG1CuR,GAAeC,IACjBD,EAAYtgB,MAAMygB,QAAU,OAC5BF,EAAkBvgB,MAAMygB,QAAU,eAGpCvrB,KAAKmR,wBAAuB,KACtBga,GAAwBnrB,KAAKsrB,iBAC/BH,EAAqBziB,YAAc1I,KAAKsrB,gBAGtCF,IACFA,EAAYtgB,MAAMygB,QAAU,IAG1BF,IACFA,EAAkBvgB,MAAMygB,QAAU,IAGpCvrB,KAAKsrB,eAAiB,IAAI,GAC1B,KACHvrB,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAEiCqR,IAChCpR,KAAK+P,2BACL/P,KAAKqR,oBAAsBzO,OAAO8C,YAAW,KAC3C0L,GAAU,GACT,KAAK,KACTrR,EAAAA,EAAAA,GAAA,iCAEkC,KACjC6C,OAAOiL,aAAa7N,KAAKqR,oBAAoB,GAC9C,GACFtR,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SA3GiC,CAC9B6rB,IAAKlrB,Q,4GCJM,MAAAX,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YASxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAYA,KACxBC,KAAK+H,cAAeC,EAAAA,EAAAA,IAAiBhI,KAAKyrB,8BAA+B,CACvEC,EAAAA,EAAAA,kBACA,KACH3rB,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KACvBC,KAAK+H,cACP/H,KAAK+H,aAAaI,aACpB,KACDpI,EAAAA,EAAAA,GAAA,sCAEuCsJ,KACjCrJ,KAAK2rB,mBAAqBtiB,EAAMuiB,WAAWC,aAC9C7rB,KAAKG,KAAKyB,UAAUC,IAAI7B,KAAK8rB,+BAE7B9rB,KAAKG,KAAKyB,UAAUI,OAAOhC,KAAK8rB,8BAClC,KACD/rB,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE2BZ,IAC1B,MAAM4sB,EAAgB5sB,EAAEyZ,cAExB5Y,KAAKgsB,gBAAgBD,IACrB1jB,EAAAA,EAAAA,IAAWqjB,EAAAA,EAAAA,iBAAoCK,EAAc5lB,QAAQpH,GAAG,KACzEgB,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAE0BgsB,IACzB/rB,KAAKisB,cAAc/mB,SAASgnB,IAC1BA,EAAOtqB,UAAUI,OAAOhC,KAAKmsB,sBAAsB,IAErDJ,EAAcnqB,UAAUC,IAAI7B,KAAKmsB,sBAAsB,GACxD,GACFpsB,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UArDyB,CAAC,2BAA4B,sBAAmBI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAEvC,CAAC,YAASI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAEX,CAC9BysB,aAAc3pB,S,mKCEH,MAAA9C,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAKxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAgBA,KACxBC,KAAKsD,kBACLtD,KAAKqsB,2BAELrsB,KAAK+H,cAAeC,EAAAA,EAAAA,IAAiBhI,KAAKyrB,8BAA+B,CACvEC,EAAAA,EAAAA,kBACA,KACH3rB,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KACvBC,KAAK+H,cACP/H,KAAK+H,aAAaI,aACpB,KACDpI,EAAAA,EAAAA,GAAA,mCAEmC,MAClCsI,EAAAA,EAAAA,IAAWC,EAAAA,EAAAA,UAAwB,kBAAkB,KACtDvI,EAAAA,EAAAA,GAAA,sCAEuCsJ,IACtCrJ,KAAKssB,iBAAiBjjB,EAAMuiB,WAAWC,eAEnCU,EAAAA,EAAAA,GAAcC,EAAAA,EAAAA,IAChBxsB,KAAKysB,iBACP,KACD1sB,EAAAA,EAAAA,GAAA,iCAEkC,KACjCC,KAAK0sB,kBAAkBxnB,SAASynB,IACE,UAA5BA,EAAWxmB,QAAQsD,OAAqBihB,EAAAA,EAAAA,OAC1CiC,EAAW3qB,SAEmB,YAA5B2qB,EAAWxmB,QAAQsD,OAAuBmjB,EAAAA,EAAAA,OAC5CD,EAAW3qB,QACb,GACA,KACHjC,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAE2BhB,IAC1BiB,KAAKwK,eAAetF,SAASwF,IACvB3L,IAAO2L,EAAQvE,QAAQpH,IACzB2L,EAAQ9I,UAAUC,IAAI7B,KAAK6sB,qBAC3B7sB,KAAKG,KAAKyB,UAAUC,IAAI7B,KAAK8sB,eAC7B9sB,KAAK+sB,cAAgBriB,GAErBA,EAAQ9I,UAAUI,OAAOhC,KAAK6sB,oBAChC,GACA,KACH9sB,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAEyB,KACxB,MAAaoE,EACXnE,KAAK+sB,cAAc3oB,wBADbC,IAGRzB,OAAO0B,SAAS,CACdD,IAAKF,EAAmBnE,KAAKuE,aAC7BC,SAAU,UACV,KACHzE,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAEyB,KACxB,MAAM0E,EAAgBvC,SAASC,cAC7BC,EAAAA,EAAAA,WAGFpC,KAAKuE,aAAeE,EAAgBA,EAAcC,aAAe,CAAC,GACnE,GACF3E,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAvFyB,CAAC,iBAAkB,cAAWI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAErB,CAAC,UAAW,c,8JCVhC,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAOrB,IAAKA,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAEA,SAAMA,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAEJ,CACtBitB,WAAY,MACbjtB,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEyB,KACxBC,KAAKwgB,QAAUyM,EAAAA,EAAAA,WAAiBC,gBAChCltB,KAAKmtB,uBAAuB,KAC7BptB,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAE+B,SAAAqtB,EAAAC,EAAA,OAAAxsB,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,UACzBhB,KAAKwgB,QAAQ,CAAD1f,EAAAE,KAAA,SAGoB,GAHpBF,EAAAM,GAEbwB,OAAO0qB,iBACPA,gBAAgBC,mBAAiBzsB,EAAAM,GAAA,CAAAN,EAAAE,KAAA,eAAAF,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAC1BysB,gBAAgBE,8BACrBxtB,KAAKytB,kBACJ,KAAF,EAAA3sB,EAAAM,GAAAN,EAAAiS,KAAA,OALGqa,EAAmBtsB,EAAAM,GAOnBisB,GAAoBnE,EAAAA,EAAAA,IACxBC,EAAAA,GAAAA,SACAnpB,KAAKopB,aAGHgE,IAAwBC,IAC1B9D,EAAAA,EAAAA,IAAUJ,EAAAA,GAAAA,SAAqBnpB,KAAKopB,YAAappB,KAAK0tB,gBAEnDN,GAAuBC,IAC1BM,EAAAA,EAAAA,IAAaxE,EAAAA,GAAAA,WAGf9gB,EAAAA,EAAAA,IAAWulB,EAAAA,EAAAA,OAA8B,yBAAA9sB,EAAAO,OAAA,kBAAAC,IAAA,GAE5C,GACFvB,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SA3CiC,CAC9BkuB,WAAYvtB,Q,+JCHXwtB,EAAY,SAAZA,GAAY,OAAZA,EAAY,kBAAZA,EAAY,sBAAZA,EAAY,oBAAZA,CAAY,EAAZA,GAAY,IAUjB,sBAA6BluB,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YACxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAEE,IAACA,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAEF,MAAGA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAMJ,KACxBC,KAAK+tB,eAAiBnrB,OAAO8C,WAC3B1F,KAAKguB,eACoB,IAAzBhuB,KAAKiuB,kBACN,KACFluB,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3B6C,OAAOiL,aAAa7N,KAAK+tB,gBACzBnrB,OAAOiL,aAAa7N,KAAKkuB,cAAc,KACxCnuB,EAAAA,EAAAA,GAAA,uBAEwB,SAAAouB,EAAA,OAAAttB,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,cAAAF,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,MACKb,KAAKouB,mBAC/BpuB,KAAKG,KAAKgG,QAAQkoB,YACnB,OAFKF,EAAartB,EAAAiS,KAKjBob,IAAkBG,EAAAA,IACjBH,EAAgC9kB,QAAUykB,EAAaS,QAGxDvuB,KAAKkuB,cAAgBtrB,OAAO8C,WAC1B1F,KAAKguB,eACmB,IAAxBhuB,KAAKwuB,mBAGPrrB,EAAAA,EAAAA,GAAYgrB,EAAgCvmB,KAC7C,wBAAA9G,EAAAO,OAAA,kBAAAC,IAAA,KACFvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,2BAGCsuB,IAAiB,IAAAvM,EAAA,OAAAjhB,IAAAA,OAAA,SAAAsI,GAAA,cAAAA,EAAApI,KAAAoI,EAAAnI,MAAA,cAAAmI,EAAApI,KAAA,EAAAoI,EAAAnI,KAAA,EAAAH,IAAAA,OAGQiS,EAAAA,EAAAA,IAAW5R,EAAAA,GAAAA,WAAqBmtB,KAAW,OAApD,OAARvM,EAAQ3Y,EAAA4J,KAAA5J,EAAA2V,OAAA,SACPgD,GAAQ,UAAA3Y,EAAApI,KAAA,EAAAoI,EAAA/H,GAAA+H,EAAA,WAEXA,EAAA/H,cAAiBhC,OAAK,CAAA+J,EAAAnI,KAAA,SAEA,OAAxBytB,EAAAA,EAAAA,GAAgBtlB,EAAA/H,IAAQ+H,EAAA2V,OAAA,SACjBwP,EAAAA,IAAc,cAEjBlvB,MAAM,KAAD,oBAAA+J,EAAA9H,OAAA,qBAAAC,IAAA,GAEd,E,+JCtEEwsB,EAAY,SAAZA,GAAY,OAAZA,EAAY,kBAAZA,EAAY,sBAAZA,EAAY,oBAAZA,CAAY,EAAZA,GAAY,IAgBF,MAAAnuB,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAkCP,KAAEA,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAEJ,IAACA,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAEC,IAACA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEN,KACxBC,KAAK0uB,qBACL1uB,KAAK2uB,sBAAsB,KAC5B5uB,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3B6C,OAAOiL,aAAa7N,KAAK4uB,sBACzBhsB,OAAOiL,aAAa7N,KAAK6uB,uBAAuB,KACjD9uB,EAAAA,EAAAA,GAAA,2BAE4B,KAC3BC,KAAK4uB,qBAAuBhsB,OAAO8C,WACjC1F,KAAK8uB,YACqB,IAA1B9uB,KAAK+uB,mBACN,KACFhvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BAE8B,KAC7BC,KAAK6uB,uBAAyBjsB,OAAO8C,YACnC,KAAMvC,EAAAA,EAAAA,GAAWnD,KAAKgvB,0BACM,IAA5BhvB,KAAKivB,qBACN,KACFlvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEqB,SAAAmvB,EAAA7lB,EAAAzB,EAAA,OAAA/G,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,cAAAF,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,MACSb,KAAKouB,mBAAmBpuB,KAAKmvB,iBAAe,OAAAD,EAAApuB,EAAAiS,KAAjE1J,EAAK6lB,EAAL7lB,MAAOzB,EAAGsnB,EAAHtnB,IAAG9G,EAAAM,GAEViI,EAAKvI,EAAAE,KAAAF,EAAAM,KACN0sB,EAAaS,QAAO,EAAAztB,EAAAM,KAGpB0sB,EAAasB,UAAS,GAAAtuB,EAAAM,KAOtB0sB,EAAauB,SAAQ,mBATE,OAA1BrvB,KAAK0uB,qBAAqB5tB,EAAAge,OAAA,oBAOvB,OAJH9e,KAAKsvB,aAAa,CAChBpY,WAAYlX,KAAKuvB,iBACjBC,eAAgBxvB,KAAKyvB,kBACrBC,YAAa9nB,IACZ9G,EAAAge,OAAA,oBAOA,OAJH9e,KAAKsvB,aAAa,CAChBpY,WAAYlX,KAAK2vB,eACjBH,eAAgBxvB,KAAK4vB,gBACrBF,YAAa9nB,IACZ9G,EAAAge,OAAA,qBAGH3b,EAAAA,EAAAA,GAAWnD,KAAKgvB,yBAAyB,yBAAAluB,EAAAO,OAAA,kBAAAC,IAAA,KAE9CvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,2BAGCsuB,GAAiBxtB,IAAAA,OAAA,SAAAsI,GAAA,cAAAA,EAAApI,KAAAoI,EAAAnI,MAAA,cAAAmI,EAAApI,KAAA,EAAAoI,EAAAnI,KAAA,EAAAH,IAAAA,OAGDiS,EAAAA,EAAAA,IACZ5R,EAAAA,GAAAA,WAAqBmtB,KACtB,cAAAllB,EAAA2V,OAAA,SAAA3V,EAAA4J,MAAA,cAAA5J,EAAApI,KAAA,EAAAoI,EAAA/H,GAAA+H,EAAA,SAAAA,EAAA2V,OAAA,SAEM,CAAEzV,WAAO2R,EAAWpT,SAAKoT,IAAW,wBAAA7R,EAAA9H,OAAA,qBAAAC,QAE9CvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAEsBsO,IAIS,IAH9B6I,EAAU7I,EAAV6I,WACAsY,EAAcnhB,EAAdmhB,eACAE,EAAWrhB,EAAXqhB,aAEAnuB,EAAAA,EAAAA,IAAYvB,KAAKke,aAAchH,GAC/BlX,KAAK6vB,YAAYjuB,UAAUI,OAAOhC,KAAK8vB,kBACvC9vB,KAAK6vB,YAAYjuB,UAAUC,IAAI2tB,GAC/B5sB,OAAO8C,YACL,KAAMvC,EAAAA,EAAAA,GAAWusB,IACW,IAA5B1vB,KAAK+vB,qBACN,GACF,GACFhwB,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAlHyB,CAAC,cAAe,eAAgB,gBAAaI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAEpC,CAAC,SAAU,WAAQI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAEpB,CAC9B0uB,UAAW/tB,OACX0vB,mBAAoB1vB,OACpB2vB,YAAa3vB,OACbskB,UAAWtkB,Q,+JCHR,IAOK4vB,EAAa,SAAbA,GAAa,OAAbA,EAAa,gBAAbA,EAAa,iCAAbA,EAAa,cAAbA,CAAa,MAMbC,EAAsB,SAAtBA,GAAsB,OAAtBA,EAAsB,kBAAtBA,EAAsB,cAAtBA,CAAsB,MAKtBC,EAAa,SAAbA,GAAa,OAAbA,EAAa,wBAAbA,EAAa,sBAAbA,CAAa,M,8CCCV,MAAAzwB,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAmBxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAgCO,CAC/B+K,MAAO,CACLulB,MAAO,CACLC,SAAU,OACVC,WAAY,QACZC,UAAW,WAEbC,QAAS,CACPD,UAAW,WAEbE,YAAa,CACXF,UAAW,YAGfE,YAAa,CACXnN,OAAQ,OAEXxjB,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEyB,IAAAc,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,cAAAF,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,OAClB8vB,EAAAA,EAAAA,IAAmB3wB,KAAK4wB,gBAAiB5wB,KAAKG,OAAK,OACzDH,KAAK6wB,cACL7wB,KAAK8wB,qBACL9wB,KAAK+wB,iBAAiB/wB,KAAKgxB,gBAAgB,wBAAAlwB,EAAAO,OAAA,kBAAAC,QAC5CvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAEgCwD,IAAY,IAAA0tB,EAAAC,EAAAC,EAAA,OAAAtwB,IAAAA,OAAA,SAAAsI,GAAA,cAAAA,EAAApI,KAAAoI,EAAAnI,MAAA,OAGL,OAFtCuC,EAAMI,iBAE6B,IAAGwF,EAAAnI,KAAA,EAAAH,IAAAA,OAChCuwB,EAAAA,EAAAA,GAD6B,MACI,OAEd,OAAnBH,EAAO1tB,EAAMsD,OAAMsC,EAAApI,KAAA,EAAAoI,EAAAnI,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAGHb,KAAKqxB,oBAAkB,OAArCH,EAAK/nB,EAAA4J,KAEX/S,KAAKsxB,iBAAiBxqB,MAAQoqB,EAC9BD,EAAKM,SAASpoB,EAAAnI,KAAA,iBAAAmI,EAAApI,KAAA,GAAAoI,EAAA/H,GAAA+H,EAAA,UAERgoB,EAAiBhoB,EAAA/H,IAEDwpB,WACpB5qB,KAAKwxB,uBAAuBL,EAAkBvG,WAW9CviB,EAAAA,EAAAA,IAAWgH,EAAAA,EAAAA,WAA0BrP,KAAKyxB,eAE1CR,EACG9uB,cAAe,aAAYnC,KAAKyxB,mBAChCzlB,gBAAgB,aACpB,yBAAA7C,EAAA9H,OAAA,sBAAAC,IAAA,KAEJvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEqB,KACpBC,KAAK0xB,QAAU9uB,OAAO+uB,KAAK3xB,KAAK4xB,WAAY,CAC1CC,MAAMC,EAAAA,EAAAA,OACN,KACH/xB,EAAAA,EAAAA,GAAA,2BAE4B,KAC3BC,KAAKgxB,eAAiBhxB,KAAK+xB,aAAanzB,KAAI,CAAC2hB,EAAayR,KAIjD,CACLC,UAJgBjyB,KAAKkyB,kBAAkBF,GAAO7rB,QAC7C8rB,UAIDnlB,QAAS,CACP+B,UAAW0R,EACX4R,MAAOnyB,KAAKoyB,kBAAkBJ,GAC9BK,MAAOryB,KAAKkyB,kBAAkBF,GAC9BM,MAAOtyB,KAAKuyB,kBAAkBP,OAGlC,KACHjyB,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAE2ByyB,IAC1B,MAAMC,EAAkBzyB,KAAK0xB,QAAQgB,cAErCF,EAAOttB,SAASytB,IACd,MAAMN,EAAQI,EACX5wB,IAAI8wB,EAAMV,UAAWjyB,KAAK4yB,wBAC1BC,OAAQ,qBAAoBF,EAAMV,eAErCjyB,KAAK8yB,yBAAyBH,EAAON,GACrCryB,KAAK+yB,8BAA8BV,EAAOM,GAC1C3yB,KAAKgzB,mCAAmCX,EAAOM,EAAM,GACrD,KACH5yB,EAAAA,EAAAA,GAAA,iCAEkC,CACjC4yB,EACAN,KAEyB,CAACM,EAAM7lB,QAAQqlB,MAAOQ,EAAM7lB,QAAQulB,OAE5CntB,SAAS2B,IAIxBA,EAAOhE,iBAAiB,YAAawvB,EAAMY,OAC3CpsB,EAAOhE,iBAAiB,aAAcwvB,EAAMY,MAAO,CAAEC,SAAS,GAAO,GACrE,KACHnzB,EAAAA,EAAAA,GAAA,sCAEuC,CACtCsyB,EACAM,KAEA,MAAMQ,EAAiBR,EAAM7lB,QAAQ+B,UAErCwjB,EACGe,GAAG,SAAS,IAAMD,EAAevxB,UAAUC,IAAI7B,KAAKqzB,mBACpDD,GAAG,QAAQ,IAAMD,EAAevxB,UAAUI,OAAOhC,KAAKqzB,kBAAiB,KAC3EtzB,EAAAA,EAAAA,GAAA,2CAE4C,CAC3CsyB,EACAM,KAEAN,EAAMe,GAAG,UAAWE,IAClB,IAAKA,EAAOC,OAASD,EAAOhB,MAAO,CACjC,MAAOkB,GAAPrM,EAAAA,EAAAA,GAAqBmM,EAAOhB,MAAK,GAAhB,GAEjBtyB,KAAKyzB,iBAAiBd,EAAOa,EAC/B,MACExzB,KAAKyzB,iBAAiBd,EACxB,GACA,KACH5yB,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAE0B,CACzB4yB,EACAL,KAEA,MAAMa,EAAiBR,EAAM7lB,QAAQ+B,UAEjCyjB,GACFa,EAAevxB,UAAUC,IAAI7B,KAAK0zB,kBAClCnyB,EAAAA,EAAAA,IAAYoxB,EAAM7lB,QAAQwlB,MAAOA,EAAMqB,WAEvCR,EAAevxB,UAAUI,OAAOhC,KAAK0zB,kBACrCnyB,EAAAA,EAAAA,IAAYoxB,EAAM7lB,QAAQwlB,MAAO,IACnC,KACDvyB,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAE0B,SAAA6zB,EAAA,OAAA/yB,IAAAA,OAAA,SAAA2b,GAAA,cAAAA,EAAAzb,KAAAyb,EAAAxb,MAAA,cAAAwb,EAAAxb,KAAA,EAAAH,IAAAA,MACEb,KAAK0xB,QAAQmC,SAAS7zB,KAAK8zB,qBAAmB,OAAvD,IAAZF,EAAYpX,EAAAzJ,MAEDugB,SAAWnD,EAAuB4D,QAAO,CAAAvX,EAAAxb,KAAA,eAAAwb,EAAAsC,OAAA,SACjDxd,IAAAA,QAAgBsyB,EAAajjB,KAAKugB,QAAM,cAAA1U,EAAAsC,OAAA,SAE1Cxd,IAAAA,OAAesyB,EAAatB,QAAM,wBAAA9V,EAAAnb,OAAA,kBAAAC,IAAA,KAC1CvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAE0B,IAEvBC,KAAKg0B,mBAEHh0B,KAAKi0B,eAAe9xB,cAClB,0BAEFqe,QAEc0P,EAAcgE,MAAQhE,EAAciE,UACvDp0B,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAEiCq0B,IAChC,MAAMC,EAAmBD,EACtB3pB,QAAQ6nB,GAAUA,EAAM7oB,OAAS2mB,EAAckE,aAC/C11B,KACE0zB,IAAK,CAEFL,UAAWjyB,KAAKu0B,0BAA0BjC,EAAMjzB,MAChDA,KAAMizB,EAAMjzB,KACZs0B,QAASrB,EAAMqB,YAInBU,EAAiBtZ,QACnB/a,KAAKw0B,qBAAqBH,GAGJD,EAAmB3pB,QACxC6nB,GAAUA,EAAM7oB,OAAS2mB,EAAcqE,YAGtB1Z,QAClB/a,KAAK00B,qBACP,KACD30B,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BAE+B40B,IAC9B30B,KAAKgxB,eAAe9rB,SAASytB,IAC3B,MAAMiC,EAAaD,EAAO3wB,MACvBsuB,GAAUA,EAAML,YAAcU,EAAMV,YAGnC2C,GACF50B,KAAKyzB,iBAAiBd,EAAO,CAC3BlpB,KAAM2mB,EAAckE,WACpBj1B,KAAMu1B,EAAWv1B,KACjBs0B,QAASiB,EAAWjB,SAExB,GACA,KACH5zB,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE6B,MAC5BsI,EAAAA,EAAAA,IAAWwsB,EAAAA,GAAAA,aAA8B,CACvCprB,KAAMqrB,EAAAA,GAAAA,MACN3kB,KAAMnQ,KAAK+0B,mBACX,KACHh1B,EAAAA,EAAAA,GAAA,kCAEoCV,GAC5BA,EACJ21B,MAAM,KAAK,GACXC,QAAQ,OAAQ,UAChBA,QAAQ,UAAW,SACvB,GACFl1B,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAzRkC,CAC/B,QACA,aACA,aACA,aACA,aACA,cACDI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAEuB,CAAC,aAAc,gBAAaI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAEpB,CAC9Bu1B,WAAY50B,OACZ60B,MAAO70B,OACP80B,SAAU90B,OACV+0B,aAAc/0B,Q,sFC5DH,MAAAX,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAsBT,8CAA2CA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAE9C,KACxBC,KAAKs1B,2BAA2B,KACjCv1B,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE0BsO,IAAmC,IAAhCxH,EAAMwH,EAANxH,OAC5B7G,KAAKsgB,kBAAkBxZ,MAASD,EAA4BC,KAAK,KAClE/G,EAAAA,EAAAA,GAAA,kCAEkC,KACjC,MAAMw1B,EAAmB,GAAEv1B,KAAKiW,8CAC1Buf,EAAqB,GAAEx1B,KAAKiW,gDAElCjW,KAAKy1B,qBAAqBvwB,SAASwwB,IAChBA,EAAM9zB,UAAU+I,SAAS4qB,KAGxCG,EAAM9zB,UAAUI,OAAOuzB,GACvBG,EAAM9zB,UAAUC,IAAI2zB,GACtB,IAGFx1B,KAAK0e,eAAe1c,QAAQ,KAC7BjC,EAAAA,EAAAA,GAAA,kCAEmC,KAClCC,KAAK21B,kBAAkBzwB,SAAS0wB,IAC1BA,EAAWpV,UACbxgB,KAAKsgB,kBAAkBxZ,MAAQ8uB,EAAW9uB,MAC5C,GACA,GACH,GACF/G,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAtDyB,CAAC,wBAAqBI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAEb,CAC/B,gBACA,WACA,cACA,c,uHCJW,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAexBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAkBEwD,IAC1BvD,KAAK61B,qBAAqB,IAE1B,MAAQC,EAAcvyB,EAAMqV,cAAmCzS,QAAvD2vB,SACFC,GAAQtuB,EAAAA,EAAAA,IACXlE,EAAMqV,cAAmCzS,QAAQ4vB,OAGpD/1B,KAAKg2B,UAAUF,GACf91B,KAAKi2B,qBAAqBF,IAC1BtT,EAAAA,EAAAA,GAA6BziB,KAAKk2B,gBAAiB,IAAI,KACxDn2B,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE4B,KAC3B,MAAMo2B,GAAgCC,EAAAA,EAAAA,IACpCjN,EAAAA,GAAAA,yBAGIkN,EAA0BF,EAC5BG,KAAKC,MAAMJ,GAA+BxhB,OAC1C,EAEJ/R,OAAO4zB,mBACLl2B,OACEN,KAAKy2B,mBAAqBz2B,KAAK02B,cAAgBL,GAElD,KACFt2B,EAAAA,EAAAA,GAAA,kBAEoB+1B,IACnB,MAAAa,EAOI32B,KAAKk2B,gBAAgB/vB,QANvBywB,EAAUD,EAAVC,WACAC,EAASF,EAATE,UACAC,EAAuBH,EAAvBG,wBACAC,EAAeJ,EAAfI,gBACAC,EAAQL,EAARK,SACAC,EAAoBN,EAApBM,qBAGEnB,EACF91B,KAAK61B,qBACF,IAAGkB,cAA4BH,sDAA+DI,cAAqBlB,8CAAqDmB,SAG3Kj3B,KAAK61B,qBACF,GAAEiB,cAAoCF,qCAA8CC,qBAEzF,KACD92B,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BAE+Bm3B,IAC1BA,GACFl3B,KAAKm3B,aAAav1B,UAAUI,OAAOhC,KAAKo3B,oBACxCp3B,KAAKm3B,aAAav1B,UAAUC,IAAI7B,KAAKq3B,uBAErCr3B,KAAKm3B,aAAav1B,UAAUC,IAAI7B,KAAKo3B,oBACrCp3B,KAAKm3B,aAAav1B,UAAUI,OAAOhC,KAAKq3B,qBAC1C,KACDt3B,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BAE+BwG,KAC9ByM,EAAAA,EAAAA,IAAShT,KAAKs3B,oBAAqB/wB,EAAS,CAC1CgxB,QAAS,CAAC,WACV,GACH,GACFx3B,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAjGyB,CAAC,gBAAiB,oBAAiBI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAE1B,CAC/B,SACA,YACA,gBACA,YACDI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAE+B,CAC9B63B,cAAevlB,OACfwlB,SAAUxlB,Q,iGCdC,MAAAtS,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAGxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAQC,KACzBC,KAAKsgB,kBAAkBpR,KAAOlP,KAAKsgB,kBAAkBna,QAAQ+I,IAAI,KAClEnP,EAAAA,EAAAA,GAAA,6CAE8CwD,IAC5BA,EAAMsD,OAEV2Z,QACXxgB,KAAK03B,wBAEL13B,KAAK23B,kBACP,KACD53B,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAE+B,IAC9BC,KAAK43B,qBAAqBz1B,cAAcC,EAAAA,EAAAA,cAAgCrC,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAE1C,KAC9BC,KAAK63B,uBAAyB73B,KAAK83B,wBAAwBhxB,MAC3D9G,KAAK83B,wBAAwBhxB,MAAQ9G,KAAKG,KAAKgG,QAAQ4xB,mBACvD/3B,KAAK83B,wBAAwBE,UAAW,CAAI,KAC7Cj4B,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAE0B,KAAa,IAADk4B,EACrCj4B,KAAK83B,wBAAwBhxB,MAAmC,QAA9BmxB,EAAGj4B,KAAK63B,8BAAsB,IAAAI,EAAAA,EAAI,GACpEj4B,KAAK83B,wBAAwBE,UAAW,CAAK,GAC9C,GACFj4B,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UArCkC,CAAC,cAAe,kB,iGCDpC,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAOxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEA,MACxBG,EAAAA,EAAAA,GAAWF,KAAKG,KAAMH,KAAKI,iBAAiB,GAC7C,GACFL,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAXiC,CAC9BU,YAAaC,Q,sHCAF,MAAAX,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBASZ,KACxBC,KAAKwF,eAAiB,IAAIC,EAAAA,EAAezF,KAAKk4B,mBAC9Cl4B,KAAKwF,eAAeF,QAAQtF,KAAKm4B,aAEjCn4B,KAAKo4B,QAASjT,EAAAA,EAAAA,GAAMnlB,KAAKm4B,YAAa,CACpC3U,KAAM,cAGRxjB,KAAKo4B,OAAOhF,GAAG,YAAY,KACzB,MAAM7vB,EAAQ,IAAI80B,YAAY,YAC9Br4B,KAAKm4B,YAAYhf,cAAc5V,EAAM,IAGvCvD,KAAKo4B,OAAOhF,GAAG,SAAUpzB,KAAKk4B,mBAI9Bl4B,KAAKm4B,YAAYlF,QACjBjzB,KAAKm4B,YAAYG,kBAAkB,EAAG,EAAE,KACzCv4B,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3BC,KAAKwF,eAAeX,YAAY,KACjC9E,EAAAA,EAAAA,GAAA,0BAE2B,KAC1B,MAAMw4B,EAAS,CACbC,WAAY,CACV,aAAc,OACd,eAAgB,2BAChB,gBAAiB,4BAEnBC,WAAY,CACV,aAAc,SACd,eAAgB,OAChB,gBAAiB,UAIrBrsB,EAAAA,EAAAA,IACEpM,KAAKm4B,YACLn4B,KAAKo4B,OAAOtxB,MAAMiU,OAASwd,EAAOE,WAAaF,EAAOC,WACvD,GACF,GACFz4B,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UApDkC,CAAC,S,iGCHrB,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAKN,MAC9B0G,EAAAA,EAAAA,GAAqBzG,KAAK04B,cAAc,GACzC,GACF34B,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAPiC,CAAEg5B,SAAUr4B,Q,iGCD/B,MAAAX,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAKN,MAC9B0G,EAAAA,EAAAA,GAAqBzG,KAAK04B,cAAc,GACzC,GACF34B,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAPiC,CAAEg5B,SAAUr4B,Q,iGCE/B,MAAAX,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAKxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BAMI,MAC5ByJ,EAAAA,EAAAA,IAAoB,CAClBC,KAAMC,EAAAA,GAAAA,SACNC,KAAM3J,KAAK44B,WACX/uB,UAAW7J,KAAK64B,eAChBC,UAAW,0CACX,GACH,GACF/4B,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAlBkC,CAAC,UAAOI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAET,CAAEkK,UAAWvJ,Q,8JCFhC,MAAAX,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAeZ,KACxBC,KAAK+4B,eACL/4B,KAAK6F,QAAUjD,OAAOoD,YAAYhG,KAAKg5B,QAnBvB,IAmB4C,KAC7Dj5B,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3B6F,cAAc5F,KAAK6F,QAAQ,KAC5B9F,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAEqB,KACpBC,KAAKi5B,QAAU,IAAInjB,EAAAA,EAAQ9V,KAAKk5B,kBAAmB,EAAG,CACpDnjB,SAAU/V,KAAKm5B,iBACfvjB,aAAe9O,IACbyL,EAAAA,EAAAA,IAAezL,EAAO,CAAE6K,YAAY,KACtC,KACH5R,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEiB,SAAA6S,EAAAwmB,EAAA,OAAAv4B,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,cAAAF,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,OACciS,EAAAA,EAAAA,IAAW5R,EAAAA,GAAAA,mBAA2B,OAAA0R,EAAA9R,EAAAiS,MAA5DqmB,EAAWxmB,EAAXwmB,cAGNp5B,KAAKi5B,QAAQpkB,OAAOukB,GACrB,wBAAAt4B,EAAAO,OAAA,kBAAAC,IAAA,GACF,GACFvB,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAtCkC,CAAC,iBAAcI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAEhB,CAC9By5B,YAAannB,Q,mJCPZonB,EAAY,SAAZA,GAAY,OAAZA,EAAY,wBAAZA,EAAY,sCAAZA,CAAY,EAAZA,GAAY,IAKF,MAAA15B,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAKxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,cAEV,mDAAgDA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAItC,MACpB+xB,EAAAA,EAAAA,QAAsBlvB,OAAO02B,WAC/Bt5B,KAAKu5B,eACP,KACDx5B,EAAAA,EAAAA,GAAA,sBAEsB,SAAAy5B,EAAAC,EAAAC,EAAA,OAAA74B,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,OAC8C,KAA7Dw4B,EAAQx5B,KAAK25B,4BAA4BN,EAAaO,QAElD,CAAD94B,EAAAE,KAAA,eAAAF,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,OACD8vB,EAAAA,EAAAA,IAAmB3wB,KAAK65B,OAAQ75B,KAAKG,OAAK,QAC1Cs5B,EAAY72B,OAAO02B,YAER,gBAAiBG,IAC1BC,EAAc15B,KAAK25B,4BACvBN,EAAaS,aAGfL,EAAUM,MAAK,KACbN,EAAUO,KAAK,CACbR,QACAS,cAAeP,EACfQ,cAAc,EACdC,aAAc,CAAEC,QAAQ,GACxBC,oBAAqB,CAAEC,SAAS,KAG9Bt6B,KAAKu6B,cACPd,EAAUe,kBAAkBx6B,KAAKu6B,aACnC,KAEH,wBAAAz5B,EAAAO,OAAA,kBAAAC,IAAA,KAEJvB,EAAAA,EAAAA,GAAA,oCAGC06B,IAAsB,IAAAC,EAAA,OAEiC,QAFjCA,EAErBx4B,SAASC,cAAe,kBAAiBs4B,cAAa,IAAAC,OAAA,EAAvDA,EACIn0B,OAAO,MACdxG,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAlDiC,CAC9Bg7B,QAASr6B,Q,sFCVb,sBAA6BV,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBACZwD,IACxB,MAAMq3B,EAASr3B,EAAMqV,cACrBhW,OAAOwK,KACLwtB,EAAOv3B,KACP,cACA,uCAEFE,EAAMI,gBAAgB,GACvB,E,4GCNY,MAAAhE,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAKZ,KACxBC,KAAKm4B,YAAYtnB,SACjB7Q,KAAKm4B,YAAYlF,OAAO,KACzBlzB,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAEyB,MACxBsI,EAAAA,EAAAA,IAAWC,EAAAA,EAAAA,UAAwB,UACnCD,EAAAA,EAAAA,IAAWC,EAAAA,EAAAA,UAAwB,SAAS,GAC7C,GACFvI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAbkC,CAAC,S,4GCGrB,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,IAAA2b,EAAA,SAAA1b,WAAA0b,EAAAxb,MAAAD,EAAAA,EAAAA,GAAA,wBAeZ,IAAKA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEL,KACxBC,KAAK+H,cAAeC,EAAAA,EAAAA,IAAiBhI,KAAKyT,uBAAwB,CAChEnL,EAAAA,EAAAA,UACAA,EAAAA,EAAAA,WACA,KACHvI,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3BC,KAAK+H,aAAaI,aAAa,KAChCpI,EAAAA,EAAAA,GAAA,4BAE4B,KAC3BC,KAAK66B,eAAehqB,QAAQ,KAC7B9Q,EAAAA,EAAAA,GAAA,+BAEgCsJ,IAC3BA,EAAMyK,QAAU9T,KAAK86B,eAAkB96B,KAAK+6B,iBAC9C/6B,KAAKg7B,2BAGH3xB,EAAMyK,QAAU9T,KAAK86B,eAAiB96B,KAAK+6B,iBAC7C/6B,KAAKg7B,yBAAyB,CAAEC,OAAO,GACzC,KACDl7B,EAAAA,EAAAA,GAAA,iCAEkC,WAAmC,IAAZm7B,GAAWp7B,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GAAb,CAAC,GAAnBm7B,MAAAA,OAAK,IAAAC,GAAQA,EACjD,MAAMC,EAAS3f,EAAK4f,oBAAoBj5B,cAAc,UAElDg5B,IACFA,EAAOxkB,IAAMskB,EAAQ,GAAKE,EAAOh1B,QAAQwQ,IACzC6E,EAAKuf,iBAAmBE,EAE5B,GAAC,GACFl7B,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UAjDkC,CAAC,WAAY,mBAAgBI,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SAE9B,CAC9B07B,SAAU/6B,Q,uHCPC,MAAAX,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAkBZ,KACxBC,KAAK2C,wBACL3C,KAAKwF,eAAiB,IAAIC,EAAAA,GAAe,KAGvCC,WAAW1F,KAAK2C,sBAFY,IAE+B,IAG7D3C,KAAKwF,eAAeF,QAAQtF,KAAK2F,WAAW,KAC7C5F,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3BC,KAAKwF,eAAeX,YAAY,KACjC9E,EAAAA,EAAAA,GAAA,8BAE+B,KAC9B,IACE,GAAIC,KAAK8F,qBACP9C,EAAAA,EAAAA,GACEhD,KAAK8F,mBACL7C,EAAAA,EAAAA,GAAqBjD,KAAK8F,kBAAmB,cAG3C9F,KAAKs7B,uBAAuB,CAC9B,MAAMC,GAA2Bt4B,EAAAA,EAAAA,GAC/BjD,KAAKw7B,kBACL,aAGIC,GAAgBx4B,EAAAA,EAAAA,GACpBjD,KAAK8F,kBACL,UAQI41B,EACJH,GAA4BE,GANFx4B,EAAAA,EAAAA,GAC1BjD,KAAK8F,kBACL,iBAMI61B,GAA0B14B,EAAAA,EAAAA,GAC9BjD,KAAKs7B,sBACL,aAGIM,EAAuBC,KAAKC,IAChCJ,EACAC,IAGF34B,EAAAA,EAAAA,GACEhD,KAAKs7B,sBACLM,EAEJ,CAEJ,CAAE,MAAO14B,GACP,IAEH,GACFnD,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UA/EkC,CAC/B,OACA,cACA,cACA,mB,iGCPW,MAAAA,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAkBZ,KACxBC,KAAK+7B,aAAa,KACnBh8B,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAE0BwD,IACzBA,EAAMsQ,iBAAiB,KACxB9T,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEqB,KACpBi8B,EAAAA,GAAAA,IAAW,CAACC,EAAAA,GAAYC,EAAAA,GAAYC,EAAAA,KAEhCn8B,KAAKo8B,mBACPp8B,KAAKq8B,OAAS,IAAIL,EAAAA,GAAOh8B,KAAKo8B,iBAAkB,CAC9CE,aAAc,GACdttB,SAAU,CACRoiB,MAAO,KAETmL,MAAO,IACPxtB,MAAM,EACNytB,WAAY,CACVC,OAAQz8B,KAAK08B,oBACbC,OAAQ38B,KAAK48B,qBAEfC,WAAY,CACVC,GAAI98B,KAAK+8B,uBACTC,WAAW,KAGjB,GACD,GACFj9B,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,UA/CkC,CAC/B,aACA,gBACA,gBACA,oB,4ICOJ,sBAA6BC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YACxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAIP,CAAC,IAACA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEK,KACxBC,KAAKi9B,oBAAoB,KAC1Bl9B,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KAC3BC,KAAKk9B,sBAAsB,KAC5Bn9B,EAAAA,EAAAA,GAAA,kCAEmCsJ,KAC7B8zB,EAAAA,EAAAA,GAAc9zB,EAAM+zB,YACvBp9B,KAAKo9B,SAAW/zB,EAAM+zB,SACtBp9B,KAAKq9B,eAAer9B,KAAKo9B,WACzB/0B,EAAAA,EAAAA,IAAWwsB,EAAAA,GAAAA,oBACb,KACD90B,EAAAA,EAAAA,GAAA,2BAE4B,KAC3BC,KAAK+H,cAAeC,EAAAA,EAAAA,IAAiBhI,KAAKs9B,0BAA2B,CACnEzI,EAAAA,GAAAA,mBACAA,EAAAA,GAAAA,cACA,KACH90B,EAAAA,EAAAA,GAAA,6BAE8B,KAC7BC,KAAK+H,aAAaI,aAAa,KAChCpI,EAAAA,EAAAA,GAAA,uBAEyBq9B,IACxB,MAAMG,EAAev9B,KAAKG,KACvBgC,cAAc,YACdoE,QAAQi3B,WAAU,GAEfC,EAAmBF,EAAap7B,cACpCC,EAAAA,EAAAA,cAGIs7B,EAAoBH,EAAap7B,cACrCC,EAAAA,EAAAA,eAGIu7B,EAAmBJ,EAAap7B,cACpCC,EAAAA,EAAAA,eAGFb,EAAAA,EAAAA,IAAYo8B,EAAkBP,EAASjtB,MACvCstB,EAAiBt3B,QAAQy3B,SAAWt9B,OAAO88B,EAASQ,UACpDH,EAAiB77B,UAAUC,IACxB,GAAE47B,EAAiBt3B,QAAQ03B,eAAeT,EAAS3zB,QAGlD2zB,EAASU,QACXL,EAAiB77B,UAAUC,IACxB,GAAE47B,EAAiBt3B,QAAQ03B,2BAE9Bt8B,EAAAA,EAAAA,IAAYm8B,EAAmBN,EAASU,QAG1C99B,KAAKG,KACFgC,cAAe,IAAGnC,KAAKG,KAAKgG,QAAQpH,MACpCmsB,OAAOuS,EAAiB,GAC5B,E,iGClFY,MAAMM,EAOZl+B,YAAmBuR,EAA6BggB,GAAgB,KAA7ChgB,SAAAA,EAAoB,KAASggB,MAAAA,EACrDpxB,KAAKg+B,cAAgBh+B,KAAKoxB,MAC1BpxB,KAAKi+B,QACP,CAEOA,SACLj+B,KAAKqB,OACLrB,KAAKk+B,UAAYh4B,KAAKi4B,MACtBn+B,KAAK6F,QAAUjD,OAAO8C,WAAW1F,KAAKoR,SAAUpR,KAAKg+B,cACvD,CAEOI,QACLp+B,KAAKqB,OACLrB,KAAKg+B,eAAiB93B,KAAKi4B,MAAQn+B,KAAKk+B,SAC1C,CAEO78B,OACLuB,OAAOiL,aAAa7N,KAAK6F,QAC3B,ECrBF,sBAA6BjG,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YACxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAIJ,MAAMA,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAEF,KACpBC,KAAKq+B,mBACPr+B,KAAKs+B,MAAQ,IAAIP,EAAc/9B,KAAKu+B,aAAcv+B,KAAKw+B,aACzD,KACDz+B,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAE4B,KACvBC,KAAKq+B,kBACPr+B,KAAKs+B,MAAMj9B,MACb,KACDtB,EAAAA,EAAAA,GAAA,qBAEqB,KACpBC,KAAKG,KAAKyB,UAAUC,IAAI,wCAExB7B,KAAKG,KAAK0C,iBAAiB,iBAAiB,KAC1C7C,KAAKG,KAAK6B,QAAQ,GAClB,KACHjC,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAEyB,KACpBC,KAAKq+B,kBACPr+B,KAAKs+B,MAAMF,OACb,KACDr+B,EAAAA,EAAAA,GAAA,yBAEyB,KACpBC,KAAKq+B,kBACPr+B,KAAKs+B,MAAML,QACb,KACDl+B,EAAAA,EAAAA,GAAA,uBAEwB,KACvB0H,EAAAA,EAAAA,IAAmBzH,KAAKG,KAAKgG,QAAQy3B,WAAS,E,0ICzCnC,MAAAj+B,UAAcC,EAAAA,GAAWC,cAAA,SAAAC,YAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAA,YAKxBC,KAAKC,UAAOF,EAAAA,EAAAA,GAAA,gBAIA,KACxBC,KAAKy+B,aAAa,KACnB1+B,EAAAA,EAAAA,GAAA,oBAEqB,MACpBi6B,EAAAA,EAAAA,KAAI1T,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAC,CAAC,EACDtmB,KAAK0+B,aAAW,IACnBC,WAAYA,CAACp7B,EAAOq7B,KAAI,IAAAC,EAAA,OAAAvY,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACnB/iB,GAAK,IACRu7B,MAAIxY,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACa,QADbuY,EACO,OAALt7B,QAAK,IAALA,OAAK,EAALA,EAAOu7B,YAAI,IAAAD,EAAAA,EAAI,CAAC,GAAG,CAAF,GACrBE,QAAS/+B,KAAKg/B,WAAe,OAAJJ,QAAI,IAAJA,OAAI,EAAJA,EAAMK,sBAChC,IAEH,KACHl/B,EAAAA,EAAAA,GAAA,mBAGCk/B,IAEA,MAAMC,EAAO,CACXC,SAAU,QACVC,YAAa,MAGf,IACE,MAAA/wB,EACE9O,OAAO0F,QAAQi6B,GAAMl7B,MAAKgf,IAAA,IAAAliB,EAAAu+B,EAAA,IAAEzrB,GAAFuT,EAAAA,EAAAA,GAAAnE,EAAA,GAAK,UAC7B+B,IAAAjkB,EACoC,QADpCu+B,EACGJ,EAA4BK,aAAK,IAAAD,EAAAA,EAAKJ,GAAiBnc,KAAAhiB,EAC/C8S,EAAI,KACZ,GALEmrB,GAKA5X,EAAAA,EAAAA,GAAA9Y,EAAA,GALO,GAOhB,OAAc,OAAP0wB,QAAO,IAAPA,EAAAA,EAAW,IACpB,CAAE,MAAOzM,GACP,OAAO,IACT,IACD,GACFvyB,EAAAA,EAAAA,GAAAJ,EAAA,SA9CiC,CAC9B4/B,OAAQhgC,Q,gDCNL,MAAMigC,EAA8BC,GACxC,uBAAsBA,KCEZr9B,EAAwB,CACnCs9B,SAAUF,EAA2B,aACrCG,UAAWH,EAA2B,cACtCI,cAAeJ,EAA2B,kBAC1CK,aAAcL,EAA2B,iBACzCM,cAAeN,EAA2B,kBAC1CO,aAAcP,EAA2B,iBACzCQ,UAAWR,EAA2B,cACtCS,mBAAoBT,EAA2B,yBAC/CU,oBAAsBnhC,GACpBygC,EAA4B,yBAAwBzgC,KACtDohC,gBAAiBX,EAA2B,oB,gDCVvC,MAAMhT,EAA+B,CAC1C4T,KAAM,KACNC,IAAK,KACLC,GAAI,KACJC,EAAG,KACHC,EAAG,IACHC,EAAG,IACHC,GAAI,I,uGCXC,MAAMx/B,EAAY,CACvBy/B,eAAgBA,IAAM,cACtBjsB,gBAAkBmG,GAAkB,IAAGA,eACvC+lB,WAAa7hC,GAAgB,SAAQA,IACrC8hC,WAAa9hC,GAAgB,SAAQA,WACrC+hC,gCAAkCp+B,GAC/B,oCAAmCA,IACtCq+B,iBAAkBA,IAAM,qBACxBC,eAAgBA,IAAM,oB,6HCNjB,MAAMze,EAAoBvY,GAC/B,IAAAi3B,IAAA,CAAoBj3B,GAAMk3B,WAEf5S,EAAiB,CAAC,ECLxB,IAAK6S,EAAS,SAATA,GAAS,OAATA,EAAS,UAATA,EAAS,YAATA,EAAS,UAATA,EAAS,gBAATA,CAAS,MAKpB,I,oBCDM,MAAMC,EAAsB,CACjCC,YAAa,CACXnyB,KAAM,eACNoyB,OAAQ,CACNC,QAAS,oCACTC,WAAY,oBAGhBC,OAAQ,CACNvyB,KAAM,SACNoyB,OAAQ,CACNI,SAAU,6BACVC,KAAM,qBAGVC,eAAgB,CACd1yB,KAAM,mBACNoyB,OAAQ,CACNO,eAAgB,mBAGpBC,WAAY,CACV5yB,KAAM,eACNoyB,OAAQ,CACFS,WAAQ,IAADC,EACT,OAGG,QAHHA,EACE9/B,SAAS+/B,KAAK9/B,cACZ,kCACD,IAAA6/B,OAAA,EAHIA,EAIJz7B,OACL,KAKA27B,EAA+D,CACnEngB,uBAAwB,CACtB,CAACqf,EAAQQ,eAAe1yB,MAAOizB,IAAAf,EAAQQ,gBAAsBC,eAC7D,CAACT,EAAQK,OAAOvyB,MAAOizB,IAAAf,EAAQK,QAAcC,WCxCpC/M,EACD,CACRzlB,KAAM,gBACNkzB,WAAY/zB,GACT,WADkBA,EAANilB,wBAAkBjlB,EAAVg0B,cCGrBC,EAAmBC,IAAuBjc,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GAC3Cic,EAAQnB,SACR,CACD,CAACA,EAAQK,OAAOvyB,MAAOizB,IAAAf,EAAQK,QAAcE,OAE3CY,EAAQlf,SAAW8d,EAAU9e,IAC7B,CACE,CAAC+e,EAAQU,WAAW5yB,MAAOizB,IAAAf,EAAQU,YAAkBC,MAEvD,CAAC,GF8BLQ,KAAuB,IAAAzhC,EAAA,OAEvB8hB,IAAA9hB,EAAAvB,OAAOD,KAAKijC,GACT93B,QACE+3B,IAAS,IAAAr5B,EAAA,OACR4b,IAAA5b,EAAA5J,OAAOD,KAAK4iC,IAAcpf,KAAA3Z,EAAUq5B,IAAcD,EAAQC,EAAU,KACvE1f,KAAAhiB,GAEC,CAAC2hC,EAAKC,KAASpc,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACVmc,GACAP,EAAcQ,KAEnB,CAAC,EACF,EE1CAC,CAAkBJ,IAGVK,EAAUA,CACrBh7B,EACA26B,KAAuB,IAAAzgB,EAAAhhB,EAAAkJ,EAAA23B,EAAAkB,EAAA,OAAAhiC,IAAAA,OAAA,SAAAsI,GAAA,cAAAA,EAAApI,KAAAoI,EAAAnI,MAAA,cAAAmI,EAAApI,KAAA,EAAAoI,EAAAnI,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAGE+B,OAAOkgC,MAAMl7B,GAAG0e,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GAClCic,GAAO,IACVnB,QAASkB,EAAgBC,GACzBQ,YAAa,kBACb,OAJY,GAARjhB,EAAQ3Y,EAAA4J,KAMH,OAAPwvB,QAAO,IAAPA,IAAAA,EAASxgB,uBAAsB,CAAA5Y,EAAAnI,KAAA,eAAAmI,EAAAnI,KAAA,EAAAH,IAAAA,MACdihB,EAAS3R,QAAM,OAAxB,OAAJnG,EAAIb,EAAA4J,KAAA5J,EAAA2V,OAAA,SACH,CACL9U,OACAgY,GAAIF,EAASE,GACbC,aAAc8C,IAAAjkB,EAAAghB,EAASsf,QACpB4B,IAAI5B,EAAQC,YAAYnyB,OAAK4T,KAAAhiB,EACpBqhC,IAAAf,EAAQC,aAAmBG,cACxC,WAGC1f,EAASE,GAAG,CAAD7Y,EAAAnI,KAAA,gBAAAmI,EAAAnI,KAAA,GAAAH,IAAAA,MACMihB,EAAS6f,QAAM,QAAxB,OAAJA,EAAIx4B,EAAA4J,KAAA5J,EAAA2V,OAAA,UACHmkB,EAAAA,EAAAA,cAAatB,IAAK,QASe,MANpCkB,EAAgBzjC,MACpBu1B,EAAgByN,WAAW,CACzB9O,OAAQxR,EAASwR,OACjB+O,WAAYvgB,EAASugB,eAGXnzB,KAAOylB,EAAgBzlB,KAE/B2zB,EAAc,KAAD,MAAA15B,EAAApI,KAAA,GAAAoI,EAAA/H,GAAA+H,EAAA,WAEfA,EAAA/H,cAAiBhC,OAAS+J,EAAA/H,GAAM8N,OAASylB,EAAgBzlB,MAAI,CAAA/F,EAAAnI,KAAA,eAAAmI,EAAA/H,GAAA,eAAA+H,EAAA2V,OAAA,SAI1DwP,GAAc,yBAAAnlB,EAAA9H,OAAA,sBAAAC,IAAA,EAIZwR,EAAa,SACxBlL,EACA26B,GAAwB,IAAAW,EAAAC,EAAArjC,UAAA,OAAAe,IAAAA,OAAA,SAAA2b,GAAA,cAAAA,EAAAzb,KAAAyb,EAAAxb,MAAA,OACD,OAAvBkiC,EAAaC,EAAApoB,OAAA,QAAAC,IAAAmoB,EAAA,GAAAA,EAAA,GAAGP,EAAOpmB,EAAAsC,OAAA,SACpBokB,EAAct7B,GAAG0e,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GAAOic,GAAO,IAAElf,OAAQ8d,EAAU9e,QAAM,wBAAA7F,EAAAnb,OAAA,kBAAAC,IAAA,EAEjD4H,EAAc,SACzBtB,EACAoC,EACAu4B,GAAwB,IAAAW,EAAAE,EAAAtjC,UAAA,OAAAe,IAAAA,OAAA,SAAAqc,GAAA,cAAAA,EAAAnc,KAAAmc,EAAAlc,MAAA,OACD,OAAvBkiC,EAAaE,EAAAroB,OAAA,QAAAC,IAAAooB,EAAA,GAAAA,EAAA,GAAGR,EAAO1lB,EAAA4B,OAAA,SAEvBokB,EAAct7B,GAAG0e,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACZic,GAAO,IACV5xB,KAAM4R,EAAiBvY,GACvBqZ,OAAQ8d,EAAUtf,KAClBuf,SAAO9a,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACK,OAAPic,QAAO,IAAPA,OAAO,EAAPA,EAASnB,SAAO,IACnB,CAACA,EAAQC,YAAYnyB,MAAOizB,IAAAf,EAAQC,aAAmBE,cAEzD,wBAAArkB,EAAA7b,OAAA,kBAAAC,IAAA,EAESL,EAAa,SACxB2G,EACA26B,GAAwB,IAAAW,EAAAG,EAAAvjC,UAAA,OAAAe,IAAAA,OAAA,SAAA0c,GAAA,cAAAA,EAAAxc,KAAAwc,EAAAvc,MAAA,OACD,OAAvBkiC,EAAaG,EAAAtoB,OAAA,QAAAC,IAAAqoB,EAAA,GAAAA,EAAA,GAAGT,EAAOrlB,EAAAuB,OAAA,SACpBokB,EAAct7B,GAAG0e,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GAAOic,GAAO,IAAElf,OAAQ8d,EAAUmC,QAAM,wBAAA/lB,EAAAlc,OAAA,kBAAAC,IAAA,EAEjD8H,EAAgB,SAC3BxB,EACA26B,GAAwB,IAAAW,EAAAK,EAAAzjC,UAAA,OAAAe,IAAAA,OAAA,SAAAge,GAAA,cAAAA,EAAA9d,KAAA8d,EAAA7d,MAAA,OACD,OAAvBkiC,EAAaK,EAAAxoB,OAAA,QAAAC,IAAAuoB,EAAA,GAAAA,EAAA,GAAGX,EAAO/jB,EAAAC,OAAA,SACpBokB,EAAct7B,GAAG0e,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GAAOic,GAAO,IAAElf,OAAQ8d,EAAUqC,WAAS,wBAAA3kB,EAAAxd,OAAA,kBAAAC,IAAA,C,oGC9F1D,MAAMioB,EAAY,SACvBra,EACApI,GAEU,IAADuH,EAAAvO,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GADyC,CAAC,EAAC2jC,EAAAp1B,EAAlD2e,WAAAA,OAAU,IAAAyW,EAAG,IAAGA,EAAAC,EAAAr1B,EAAEY,KAAAA,OAAI,IAAAy0B,EAAG,IAAGA,EAE9BC,EAAAA,EAAAA,IAAYz0B,EAAMpI,EAAO,CACvB88B,QAAS5W,EACT/d,QAEJ,EAEamnB,EAAalnB,GAA6By0B,EAAAA,EAAAA,IAAYz0B,GAEtDye,EAAgBze,GAA2By0B,EAAAA,EAAAA,OAAez0B,GAE1Dga,EAAiBA,CAACha,EAAkBpI,IAC/CsvB,EAAUlnB,KAAUpI,ECff,IAAKqiB,EAAU,SAAVA,GAAU,OAAVA,EAAU,yBAAVA,EAAU,qBAAVA,EAAU,oDAAVA,CAAU,K,kICLf,IAAKrP,EAAU,SAAVA,GAAU,OAAVA,EAAU,WAAVA,EAAU,WAAVA,CAAU,MAOV1H,EAAc,SAAdA,GAAc,OAAdA,EAAc,cAAdA,CAAc,M,wBCJnB,MAAMC,EAAe,SAC1BvL,GAAa,IACmC+8B,GADnC/jC,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GACiC,CAAC,GAA7C6R,WAAAA,OAAU,IAAAkyB,GAAQA,EAAA,OAEpBC,IAAOh9B,GAAO0K,OAAO,CACnBuyB,OAAQ,SACRC,SAAUryB,EAAa,EAAI,EAC3BsyB,cAAc,EACdC,mBAAmB,GAClB,EAEQ5xB,EAAgB,SAC3BxL,GAAa,IACmCq9B,GADnCrkC,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GACiC,CAAC,GAA7C6R,WAAAA,OAAU,IAAAwyB,GAAQA,EAAA,OAEpBL,IAAOh9B,EAAQ,KAAK0K,OAAO,CACzBuyB,OAAQ,UACRC,SAAUryB,EAAa,EAAI,EAC3BsyB,cAAc,GACb,EAEQ1xB,EAAiB,SAC5BzL,GAAa,IAAAkc,EAAAljB,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GACsD,CAAC,EAACskC,EAAAphB,EAAnErR,WAAAA,OAAU,IAAAyyB,GAAQA,EAAAC,EAAArhB,EAAEshB,YAAAA,OAAW,IAAAD,GAAQA,EAAA,OAEzCP,IAAOh9B,GAAO0K,OAAO,CACnBuyB,OAAQO,EAAc,SAAW,WACjCN,SAAUryB,EAAa,EAAI,EAC3B4yB,kBAAkB,EAClBL,mBAAmB,EACnBM,gBAAgB,EAChBC,eAAgBryB,EAAesyB,IAC/BC,iBAAkB,WACjB,EAEQ/d,EAAY9f,GAA0Bg9B,IAAAA,SAAgBh9B,GCnCtD+S,EAAgBA,KAAA,IAAA+qB,EAAAC,EAAA,OACoB,QADpBD,EAC3B9qB,EAAwB,QAAd+qB,EAAC3iC,SAASyO,YAAI,IAAAk0B,OAAA,EAAbA,EAAe1+B,QAAQ2+B,qBAAa,IAAAF,EAAAA,EAAI9qB,EAAWC,EAAE,E,uDCI3D,MAAMgrB,EAAY,CACvB,CAACjrB,EAAWC,IAAKA,IACjB,CAACD,EAAWkrB,IAAKA,KAGNthB,EAA6BA,IACxCqhB,EAAUlrB,KAECorB,EAA6BA,KACxCnB,IAAAA,iBAAwBiB,EAAUjrB,EAAWC,KAC7C+pB,IAAAA,iBAAwBiB,EAAUjrB,EAAWkrB,KAC7ClB,IAAAA,YAAmBjqB,KAEnB3X,SAASW,iBAAiBqiC,EAAAA,GAAAA,MAA6B,KACrDpB,IAAAA,YAAmBjqB,IAAgB,GACnC,ECrBS+Q,EAAW,CACtB,CAAC9Q,EAAWkrB,IAAK,CACfG,aAAc,sDAEhB,CAACrrB,EAAWC,IAAK,CACforB,aAAc,sF,uDCLX,MAAMvX,EAAyB,CACpCwX,MAAOA,KAAA,CACLlY,iBAAiB,KCJRmY,GAAuB,C,uDCE7B,MAAMn9B,EAAkB,CAC7Bo9B,YAAaA,KAAA,CACXl9B,UAAU,IAEZm9B,eAAgBA,KAAA,CACdn9B,UAAU,KCPDo9B,GAAgB,C,yECGtB,MAAMl8B,EAAe,CAC1Bm8B,YAAaA,CACXp8B,EACAq8B,EACA5c,KAAgB,CAEhBG,OAAK3C,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACAjd,EAAM4f,OAAK,IACd,CAACyc,GAAU5c,MAGf6c,kBAAmBA,CACjBt8B,EACAq8B,KAAqB,CAErBzc,OAAK3C,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACAjd,EAAM4f,OAAK,IACd,CAACyc,GAAUr8B,EAAM4f,MAAMyc,GAAW,MAGtCE,kBAAmBA,CACjBv8B,EACAq8B,KAAqB,CAErBzc,OAAK3C,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACAjd,EAAM4f,OAAK,IACd,CAACyc,GAAUr8B,EAAM4f,MAAMyc,GAAW,OC7B3BG,EAAa,CACxBC,SAAU,EACVC,KAAM,E,uECCD,MAAM12B,EAAgB,CAC3BK,WAAYA,CAACrG,EAAiB+rB,KAAgB,CAC5C5lB,QAAM8W,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACDjd,EAAMmG,QAAM,IACfC,gBAAiB2lB,MAGrBzlB,WAAatG,IAAe,CAC1BmG,QAAM8W,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACDjd,EAAMmG,QAAM,IACfC,gBAAiB,UCbVu2B,EAAc,CACzBv2B,gBAAiB,K,0HCGZ,MAAM6F,EAAyB,CACpC2wB,qBAAsBA,CACpB58B,EACAwR,KAAY,IAAAnG,EAAA,OAAA7T,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,cAAAF,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,OAEmBiS,EAAAA,EAAAA,IAC7B5R,EAAAA,GAAAA,gBAA0B2Z,KAC3B,OAFoB,OAAfnG,EAAe5T,EAAAiS,KAAAjS,EAAAge,OAAA,UAAAwH,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GAKhBjd,EAAMqL,iBAAe,IACxBA,iBAAe4R,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACVjd,EAAMqL,iBACNA,MACJ,wBAAA5T,EAAAO,OAAA,kBAAAC,IAAA,GClBM4kC,EAAuB,CAClCvxB,OAAQ,IACRI,WAAY,IACZoI,cAAe,EACfnI,WAAY,E,oMCQP,MAAMmxB,EAAe,CAC1B/9B,SAAUo9B,EAAAA,EACVtY,gBAAiBmY,EAAAA,EACjBpc,MAAO4c,EAAAA,GACPr2B,OAAQw2B,EAAAA,EACRtxB,gBAAiBwxB,EAAAA,EACjBpyB,MAAOsyB,EAAAA,EACPhJ,SAAUiJ,EAAAA,GACVza,WAAY0a,EAAAA,GAGDrZ,GAAQsZ,EAAAA,EAAAA,MACjBC,KAASC,EAAAA,EAAAA,GAAYN,KACrBM,EAAAA,EAAAA,GAAYN,G,uBClBT,MAAM99B,EAAa,SACxBq+B,GAE0B,IAAD,IAAAC,EAAA7mC,UAAAib,OADtB6rB,EAAI,IAAA5f,MAAA2f,EAAA,EAAAA,EAAA,KAAAE,EAAA,EAAAA,EAAAF,EAAAE,IAAJD,EAAIC,EAAA,GAAA/mC,UAAA+mC,GAEP,OAAO5Z,EAAMyZ,OAAOA,EAAbzZ,IAAwB2Z,EACjC,EAEa5+B,EAAmBA,CAC9B8+B,EACAC,EACAC,KAA6C,CAE7C7+B,YAAa8kB,EAAMga,WAAU,CAAC59B,EAAiBq9B,KAC7C,MAAMQ,EACJniB,IAAAgiB,GAAejkB,KAAfikB,EAAyBL,IAAsC,IAA3BK,EAAgBhsB,OAChDosB,GAAkBH,GAAiBA,EAAe39B,GAEpD69B,GAAmBC,GACrBL,EAAgBz9B,EAAOq9B,EACzB,K,wDCxBG,MAAMp+B,EAAe,CAC1B8+B,UAAWA,CAAC/9B,EAAiBg+B,KAAe,CAC1CvzB,MAAOuzB,IAETC,UAAWA,KAAA,CACTxzB,MAAO,MCPEsyB,EAAa,E,uECEnB,MAAM1a,EAAoB,CAC/B6b,iBAAkBA,CAChBl+B,EACAwiB,KAAoB,CAEpBD,YAAUtF,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACLjd,EAAMuiB,YAAU,IACnBC,oBCTOya,EAAkB,CAC7Bza,aAAc,G,kECDT,IAAKiJ,EAAY,SAAZA,GAAY,OAAZA,EAAY,kBAAZA,EAAY,cAAZA,EAAY,YAAZA,CAAY,MCAjB,MAAMuR,EAAgB,CAAC,ECIjBxR,EAAkB,CAC7B2S,aAAcA,CACZn+B,EAAegF,KAAA,IAAAo5B,EAAAp5B,EACb5E,KAAAA,OAAI,IAAAg+B,EAAG3S,EAAaf,QAAO0T,EAAE3J,EAAKzvB,EAALyvB,MAAO3tB,EAAI9B,EAAJ8B,KAAIu3B,EAAAr5B,EAAEuvB,SAAe,MACpC,CACvBR,SAAU,CACR3zB,OACAq0B,QACA3tB,OACAytB,cANkD,IAAA8J,GAAOA,GAQ5D,EAIDC,mBAAoBA,KAAA,CAClBvK,SAAUiJ,I,uHCYP,IAAKnB,EAAsB,SAAtBA,GAAsB,OAAtBA,EAAsB,uBAAtBA,EAAsB,wCAAtBA,EAAsB,oCAAtBA,EAAsB,sCAAtBA,CAAsB,MC3B3B,MAAM0C,EAAQA,IAAeC,IAAAA,QAEvBC,EAAcA,IAA0BllC,OAAOwgB,WAE/Cd,EAAS1a,GAAsBkgC,IAAcxlB,MAAM1a,GAEnDmgC,EAAYC,IACvBF,IAAcC,SAASC,EAAc,EAG1B7lB,EAAsB,SACjC8lB,GAEU,IADVC,EAAUpoC,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GAAGioC,EAEb,MAAMI,EAAcjmC,SAASkmC,eAAeC,mBAAmB,aAC/Dr1B,EAAAA,EAAAA,IAASm1B,EAAYG,gBAAiBL,EAAY,CAAEM,iBAAiB,IACrEL,EAAWhD,EAAuBsD,aAElCtmC,SAASomC,gBAAgBG,aAAaN,EAAYx3B,KAAMzO,SAASyO,MACjEu3B,EAAWhD,EAAuBwD,MAClCxmC,SAASiX,cACP,IAAIsO,MAAM,mBAAoB,CAC5BC,SAAS,IAGf,E,eC1BO,MAAMihB,EAAgBA,KAC3BzmC,SAASW,iBAAiBqiC,EAAuBsD,aAAa,KACzCtmC,SAAS2B,iBAA8B,iBAC/CqB,SAAS43B,IAClBA,EAAG3vB,aAAa,QAAS2vB,EAAG8L,MAAM,GAClC,IAGJ1mC,SAASW,iBAAiBqiC,EAAuB2D,cAC/CtlC,IACI,IAADm3B,EACH,MAAMoO,EACoC,QADPpO,EAAGx4B,SACnCC,cAAc,iCAAyB,IAAAu4B,OAAA,EADJA,EAElCtZ,aAAa,WAEb0nB,EACFvlC,EAAMyG,KAAK++B,IAAIC,iBAAiB,qBAAsBF,IAEtDra,EAAAA,EAAAA,GAAiBrvB,MAAM,8CACzB,IAGF8C,SAASW,iBAAiBqiC,EAAuB+D,YAC/C1lC,IAEIA,EAAMyG,KAAK++B,IAAIjnB,SAASonB,MAAM,uBAChCtmC,OAAO2Q,QAAQ41B,kBAAoB,SACrC,GACkB,C,mEC1Bf,IAAKz/B,EAAiB,SAAjBA,GAAiB,OAAjBA,EAAiB,wBAAjBA,EAAiB,oBAAjBA,CAAiB,M,4CCNtB,MCCD0/B,EAAmB,qCAEZC,EAAeA,IAC1BnnC,SAASC,cAAe,eAAcinC,OCC3B5/B,EAAsB6E,IAQF,IAP/B5E,EAAI4E,EAAJ5E,KACAE,EAAI0E,EAAJ1E,KACAE,EAASwE,EAATxE,UAASy/B,EAAAj7B,EACTtP,GAAAA,OAAE,IAAAuqC,EAAG,iBAAgBA,EACrBxQ,EAASzqB,EAATyqB,UACAyQ,EAAOl7B,EAAPk7B,QACAz/B,EAAauE,EAAbvE,cDN6B0/B,MAC7B,IAAKH,IAAgB,CACnB,MAAMI,EAAMvnC,SAASuO,cAAc,UACnCg5B,EAAI9yB,IAAMyyB,EAEV,MAAMM,EAAiBxnC,SAASynC,qBAAqB,UAAU,GAE3DD,GACFA,EAAe9yB,WAAWgzB,aAAaH,EAAKC,EAEhD,GCFAF,GCS8B3mB,KAMO,IALrCpZ,EAAIoZ,EAAJpZ,KACAE,EAAIkZ,EAAJlZ,KAKA,MAAMwxB,EApBW9sB,KAAA,IAAGxE,EAASwE,EAATxE,UAAWivB,EAASzqB,EAATyqB,UAAa,MAGzC,qDACsCjvB,4PAJGwE,EAAFtP,cASpC+5B,EAAa,UAASA,KAAe,qBHPY7D,QAAQ,SAAU,IGSxE,EASc4U,CAAW,CACxBhgC,UALOgZ,EAAThZ,UAMEivB,UALOjW,EAATiW,UAME/5B,GALA8jB,EAAF9jB,MAQAgT,EAAAA,EAAAA,GAAK,CACH,CAACtI,IAASC,EAAkBogC,WAAYhzB,EAAAA,IACxC,CAACrN,IAASC,EAAkBqgC,SAAU/2B,EAAAA,KAFxCjB,CAGGpI,EAAMwxB,EAAO,EDxBhB6O,CAAiB,CACfvgC,OACAE,OACAE,YACA9K,KACA+5B,cAGFl2B,OAAOqnC,wBAA0B,IAC/B,IAAIrnC,OAAOsnC,GAAGC,OAAOprC,EAAI,CACvBqrC,OAAQ,CACNb,QAAUhmC,IACRA,EAAMsD,OAAOwjC,YAETd,GAASA,EAAQhmC,EAAM,EAE7BuG,kBAEF,EAGOG,EAAuB2M,ICMHA,KAC/BA,EAAWzU,cAAc,UAAUH,QAAQ,EDN3CsoC,CAAiB1zB,GDlBY2zB,MAC7B,MAAMC,EAAgBnB,IAElBmB,GACFA,EAAcxoC,QAChB,ECcAuoC,EAAiB,C,gDEtCZ,MAAMx4B,EAAW4Q,IACtB,MAAM8nB,EAAe9nB,EAAS3e,MAAMsC,GAASA,EAAK,KAClD,OAAOmkC,EAAeA,EAAa,GAAK,IAAI,C,gDCDvC,MAAMxnC,EAAuBA,CAClChD,EACA2T,IAEO3B,OAAOy4B,WAAW9nC,OAAO+nC,iBAAiB1qC,GAAS2T,G,2LCG5D,MAAMg3B,EAAe,SACnB/3B,GAEY,IADZ0vB,EAA4BziC,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GAAG,CAAC,EAEhC,GAAIyiC,EAAQgG,gBACV,OAAO11B,EAGT,MAAMg4B,EAAqB,CACzB,2BACA,4BACA,6BAEIC,EAAYC,IAAgBnoC,QAelC,OAbAkoC,EAAUE,QAAQ,uBAAuB,CAACrhC,EAAWK,KACnD,GAAqB,WAAjBA,EAAKihC,QAAsB,CAC7B,MAAMt0B,EAAMhN,EAAKyX,aAAa,QAAU,GAGtCypB,EAAmBpgC,QAAQnE,GAASqQ,EAAI5P,WAAWT,KAAOyU,OAAS,GAGnEpR,EAAKiN,WAAW7F,YAAYpH,EAEhC,KAGKmhC,EAAUI,SAASr4B,EAAM,CAC9Bs4B,SAAU,CAAC,SAAU,OACrBC,SAAU7I,EAAQhL,SAEtB,EAEah2B,EAAcA,CAACoI,EAAmBpD,KAC7C0c,QAAQC,IAAIvZ,EAAM,cAAepD,EAAQ,EAc9ByM,EAAW,SACtBrJ,EACApD,GAEU,IADVg8B,EAA4BziC,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GAAG,CAAC,EAEhCmjB,QAAQC,IAAIvZ,EAAM,YAAaihC,EAAarkC,EAASg8B,GACvD,EAEazrB,EAAa,SACxBnN,EACApD,GAEU,IADVg8B,EAA4BziC,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GAAG,CAAC,EAE3B6J,GAILsZ,QAAQC,IACNvZ,EACA,YACAA,EAAK2N,UAAYszB,EAAarkC,EAASg8B,GAE3C,EAEa96B,EAAgBX,GAAqBwvB,KAAKC,MAAMzvB,GAEhDsF,EAAWA,CAACzC,EAAmB4uB,KAC1Ch5B,OAAO8rC,OAAO1hC,EAAKmB,MAAOytB,EAAO,EAGtBnW,EAAqBvP,IAEhC3Q,SAASkL,OACTlL,SAASopC,MAAMz4B,GACf3Q,SAASqpC,OAAO,EAGLrpB,EAAW7iB,IAAwB,IAADq7B,EAC7C,MAAM8Q,EAAStpC,SAASuO,cAAc,UACtC+6B,EAAOr7B,KAAO9Q,EACdmsC,EAAO5C,MACkC,QAD7BlO,EACVx4B,SAASC,cAAc,wBAAgB,IAAAu4B,OAAA,EAD1BA,EAEZkO,MAEH1mC,SAAS+/B,KAAKrxB,YAAY46B,GAAQ50B,WAAW7F,YAAYy6B,EAAO,EAGrD7a,EAAqBA,CAChCha,EACAC,EACA60B,IAA6C5qC,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,cAAAF,EAAAge,OAAA,SAE7C,IAAAxd,IAAA,EAAa9B,IACX,MAAMgsC,EAAStpC,SAASuO,cAAc,UACtC+6B,EAAOr+B,aAAa,MAAOwJ,GAEvB80B,GACFlsC,OAAO0F,QAAQwmC,GAAsBvmC,SAAQmJ,IAAmB,IAADwU,GAAAsE,EAAAA,EAAAA,GAAA9Y,EAAA,GAAhBuF,EAAGiP,EAAA,GAAE/b,EAAK+b,EAAA,GACvD2oB,EAAOr+B,aAAayG,EAAK9M,EAAM,IAInC8P,EAAWhG,YAAY46B,GAEvBA,EAAO3oC,iBAAiB,QAAQ,KAC9BrD,GAAS,GACT,KACF,wBAAAsB,EAAAO,OAAA,kBAAAC,I,yDC5HG,IAAKoqC,EAAW,SAAXA,GAAW,OAAXA,EAAW,0BAAXA,EAAW,kBAAXA,EAAW,wBAAXA,CAAW,MAMhB,MAAMC,EAAaC,aCJbrF,EAAmBA,IAAMoF,IAAeD,EAAAA,YAIxC5Z,EAAkBA,IAAM6Z,IAAeD,EAAAA,U,gDCN7C,MAAMnf,EAAiBrX,GAC5BtS,OAAOyI,YAAc6J,C,+DCChB,MAAMuZ,EAAoB6D,KAC/BuZ,EAAAA,EAAAA,IAAiBvZ,EAAM,C,uECDlB,MAAMnvB,EAAcyE,KACzB0a,EAAAA,EAAAA,IAAM1a,EAAI,EAGCuL,EAAcA,KAAA,IAAA24B,EAAAC,EAAA,OACG,QAA5BD,EAAAlpC,OAAOwgB,WAAWya,kBAAU,IAAAiO,GAAc,QAAdC,EAA5BD,EAA8BE,oBAAY,IAAAD,OAAd,EAA5BA,EAA4C74B,SAAS+4B,cACrD/pC,SAASgR,QAAQ,C,wDCPZ,MAAMiqB,EAAiB+O,GACA,IAA5B3sC,OAAOD,KAAK4sC,GAAKnxB,OAENkK,EAASA,CAACinB,EAAat4B,IAClCA,GAAOrU,OAAO4sC,UAAUC,eAAetpB,KAAKopB,EAAKt4B,E,oFCD5C,MAAMX,EAAsBA,MACjC5K,EAAAA,EAAAA,IAAWwsB,EAAAA,GAAAA,aAA8B,CACvCprB,KAAMqrB,EAAAA,GAAAA,MACN3kB,KAAMya,EAAAA,IAAS/Q,EAAAA,EAAAA,OAAiBsrB,cAChC,C,4GCPJ,MAAMkH,EAAcA,IAClBzpC,OAAO0pC,WAAW,qBAAqBC,QAE5BC,EAAwBA,KAClC5pC,OAAO0pC,WAAW,uBAAuBC,QAE/B7hB,EAAeA,KAAA,IAAA5pB,EAAA,OAC1BikB,IAAAjkB,EAAAiqB,UAAU0hB,UAAQ3pB,KAAAhiB,EAAU,SAAW0rC,GAAuB,EAEnD5f,EAAeA,KAAA,IAAAzjB,EAAA,OAC1B4b,IAAA5b,EAAA4hB,UAAU0hB,UAAQ3pB,KAAA3Z,EAAU,SAAWqjC,GAAuB,EAEnDtyB,EAAQA,KAAA,IAAAsC,EAAAU,EAAA,OAClB6H,IAAAvI,EAAA,CACC,iBACA,mBACA,iBACA,OACA,SACA,SACDsG,KAAAtG,EAAUuO,UAAU0hB,WAClB1nB,IAAA7H,EAAA6N,UAAU0hB,UAAQ3pB,KAAA5F,EAAU,QAAUmvB,OACxCzpC,OAAO8pC,QAAQ,EAELvyB,EAAYA,IACvB,WAAWwM,KAAKoE,UAAU4hB,YAAcN,IAE7BO,EAAoBA,IAC/BnqC,QAAQsoB,UAAU8hB,OAASL,I,qFC1BtB,MAAMjlC,EAAYg7B,GACvB3/B,OAAO2E,UAAQ+e,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAC,CAAC,EACZic,GAAO,IACV/9B,SAAU,YAQDie,EAA+B,SAC1CxiB,GAGU,IAFVkoB,EAASroB,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,IALFysB,EAAAA,EAAAA,GAAcC,EAAAA,EAAAA,GADM,GAAI,IAOrB1sB,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GAAGyH,GAKF,CAAElD,IAFXpE,EAAQmE,wBAAwBC,IAAMzB,OAAOsd,YAAciI,GAG/D,C,6HCnBO,MAAM1hB,EAAuB,WAAH,IAAAqmC,EAAAC,EAAAjtC,UAAA,OAAAe,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,OACA,GAA/B8rC,EAAQC,EAAAhyB,OAAA,QAAAC,IAAA+xB,EAAA,GAAAA,EAAA,GAAGnqC,OAAOoE,SAAS3D,OAEvBupC,EAAAA,EAAAA,MAAoB,CAAD9rC,EAAAE,KAAA,gBAAAF,EAAAC,KAAA,EAAAD,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAEbkqB,UAAU8hB,MAAM,CACpBjlC,IAAKklC,KACL,OAAAhsC,EAAAE,KAAA,mBAAAF,EAAAC,KAAA,EAAAD,EAAAM,GAAAN,EAAA,WAEEA,EAAAM,cAAiBhC,OAAwB,eAAf0B,EAAAM,GAAM8N,MAAqB,CAAApO,EAAAE,KAAA,eAAAF,EAAAM,GAAA,QAAAN,EAAAE,KAAA,kBAK3DqH,EAAAA,EAAAA,IAAWC,EAAAA,EAAAA,UAAwB,SAAS,yBAAAxH,EAAAO,OAAA,qBAAAC,IAAA,C,sGCfhD,MAea2E,EAAmBA,CAC9BG,EACA4mC,EACAC,KAEA,MAAM9O,EAAMj4B,KAAKi4B,MAGjB,GAFqB/3B,EAAQ8mC,UAAY/O,GAE7B,EACVv4B,cAAcqnC,OACT,CACL,MAAAE,EAzBF/mC,KAEA,MAAMgnC,GAAWC,EAAAA,EAAAA,GAAmB,CAClCzF,MAAO1hC,KAAKi4B,MACZmP,IAAKlnC,IAGP,MAAO,CACLmnC,MAAOjtC,OAAO8sC,EAASG,OACvBC,QAASltC,OAAO8sC,EAASI,SAASC,SAAS,EAAG,KAC9CC,QAASptC,OAAO8sC,EAASM,SAASD,SAAS,EAAG,KAC/C,EAcqCE,CAAiBvnC,GAA7CmnC,EAAKJ,EAALI,MAAOC,EAAOL,EAAPK,QAASE,EAAOP,EAAPO,SACxBnsC,EAAAA,EAAAA,IAAYyrC,EAAa,GAAEO,KAASC,KAAWE,IACjD,GAGWtc,EAASwc,GACpB,IAAAtsC,IAAA,EAAausC,IACXnoC,YAAW,IAAMmoC,KAAOD,EAAY,G,+DClCjC,MAAM1tC,EAAaA,CAACyJ,EAAmBpD,MAC5CunC,EAAAA,EAAAA,IAAMnkC,EAAM,CACVokC,MAAO,QACPxnC,UACAynC,aAAa,GACb,C,iMCDG,MAAMC,EAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sCAAVD,CAAU,sCACnBH,EAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEZK,EAAAA,EAAAA,SAAgB,OASPC,GAA+BH,EAAAA,EAAAA,IAAOI,EAAAA,GAAWC,MAAM,CAClEC,KAAMC,EAAAA,EAAAA,SACNC,WAAA,CAAAP,YAAA,yDAF0CD,CAE1C,SACE7/B,GAAgBA,EAAbsgC,gBAEHC,EAAAA,EAAAA,IAAG,0BACCR,EAAAA,EAAAA,SAAgB,SAMXS,EAAsCX,EAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,gEAARD,CAAQ,wBACvDE,EAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,aAGKf,EAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGHgB,EAAkCb,EAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,4DAAVD,CAAU,uKAEzCH,EAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEZK,EAAAA,EAAAA,SAAgB,MAMDL,EAAAA,EAAAA,GAAAA,K,0FCpCZ,MAAME,EAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,2CAAVD,CAAU,iBAItBc,EAAkBd,EAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,iDAAVD,CAAU,6DAM5Be,EAAaf,EAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,4CAAbD,CAAa,qHACnCE,EAAAA,EAAAA,WAAkB,UAAW,CAC7BU,MAAO,SAMEf,EAAAA,EAAAA,GAAAA,KAQAmB,EAAoBhB,EAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,mDAAVD,CAAU,mEAO9BiB,EAAYjB,EAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,2CAAXD,CAAW,wBAChCE,EAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,YAGKf,EAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGHqB,GAAalB,EAAAA,EAAAA,IAAOmB,EAAAA,IAAQd,MAAM,CAC7CC,KAAMc,EAAAA,GAAAA,MACNR,MAAOS,EAAAA,GAAAA,KACP9lC,KAAM+lC,EAAAA,GAAAA,SACNd,WAAA,CAAAP,YAAA,4CAJwBD,CAIxB,kBAIWuB,GAAiBvB,EAAAA,EAAAA,IAAOwB,EAAAA,GAAMnB,OAAM,MAC/Cr/B,KAAM,OACNs/B,KAAM,OACLE,WAAA,CAAAP,YAAA,gDAH2BD,CAG3B,mFAEMH,EAAAA,EAAAA,GAAAA,GAGSA,EAAAA,EAAAA,GAAAA,K,eChCX,MAAM4B,EAAyBthC,IASF,IARlCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA6wC,EAAKvhC,EAALuhC,MACAC,EAAYxhC,EAAZwhC,aACApmC,EAAI4E,EAAJ5E,KAAIqmC,EAAAzhC,EACJ0hC,4BAAAA,OAA2B,IAAAD,EAAG,GAAEA,EAChCE,EAAO3hC,EAAP2hC,QACAC,EAAS5hC,EAAT4hC,UACAC,EAAa7hC,EAAb6hC,cAEA,MAAQC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACFE,GAAeC,EAAAA,EAAAA,QAAO,MAC5BC,GAAsCC,EAAAA,EAAAA,WAAS,GAAMC,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAA9CG,EAAWD,EAAA,GAAEE,EAAcF,EAAA,GAElCG,GAIIC,EAAAA,EAAAA,GAAoBd,GAHTe,EAAoBF,EAAjCG,YACOC,EAAcJ,EAArBhJ,MACMqJ,EAAaL,EAAnBvvC,KAGI6vC,GAA0BC,EAAAA,EAAAA,IAC7B9nC,GAAUA,EAAM+nC,aAAaC,kCAE1BC,GAAgCH,EAAAA,EAAAA,IACnC9nC,GAAUA,EAAM+nC,aAAaE,gCAEbC,GAAmBC,EAAAA,EAAAA,GAAgB,CACpDviC,KAAMwiC,EAAAA,GAAAA,kBADAC,UAIFC,EAAcA,KACd9B,IACGqB,EAAwB,CAAEtB,QAAOnmC,SACtCknC,GAAe,GACfK,KAGK,OAAPhB,QAAO,IAAPA,GAAAA,GAAW,EAGP4B,EAAwBA,MAC5BC,EAAAA,EAAAA,GACE,CACEtuC,MAAO,QACPuuC,cAAe,SACfC,iBAAmB,eAAchzC,KAEnCmxC,GAGFyB,GAAa,GAGfK,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACRrB,GAAe,GACfM,GAAe,GACd,CAACA,EAAerB,KAEnBoC,EAAAA,EAAAA,YACE,IAAMV,GACN,CAACA,IAGH,MAAMW,EAAkBpvB,IAAuC,IAApC8Q,EAAO9Q,EAAP8Q,QACzB,MAAM1zB,EAAsB,OAAZowC,QAAY,IAAZA,OAAY,EAAZA,EAActtB,QAM9B,OAJI9iB,IACFwiB,EAAAA,EAAAA,IAA6B,CAAExiB,YAG1BywC,EAAc,MAAOwB,EAAAA,EAAAA,KAAC/C,EAAS,CAAAlxB,SAAE0V,GAAoB,EAGxDwe,EAAaA,KAAMD,EAAAA,EAAAA,KAACzC,EAAc,CAAC1wC,GAAK,eAAcA,MAwC5D,OACEmzC,EAAAA,EAAAA,KAACjE,EAAS,CAAC,cAAalvC,EAAIqzC,IAAK/B,EAAapyB,UAC5Ci0B,EAAAA,EAAAA,KAAClD,EAAe,CAAA/wB,SAvCdszB,EACK,KAGLT,EAAuB,GAEvBuB,EAAAA,EAAAA,MAACpD,EAAU,CAACqD,UAAQ,EAAAr0B,SAAA,CACjBk0B,IACAhC,EAAE,sDAAkD,CACnDoC,MAAOzB,OAMXJ,GAEA2B,EAAAA,EAAAA,MAACpD,EAAU,CAACe,QAAS4B,EAAuBnoC,KAAM+lC,EAAAA,GAAAA,OAAkBvxB,SAAA,CACjEk0B,IACAhC,EAAE,gCAMPkC,EAAAA,EAAAA,MAACnD,EAAiB,CAAAjxB,SAAA,EAChBi0B,EAAAA,EAAAA,KAAC9C,EAAU,CACTrwC,GAAK,UAASA,IACdoR,KAAMggC,EAAE,sBACRH,QAAS2B,EACTa,YAAa3C,KAEfqC,EAAAA,EAAAA,KAACO,EAAAA,EAAY,CAACvjC,KAAe,OAAT+gC,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAW/gC,KAAM2jB,OAAQof,UAQrC,E,+CC/IT,MAAMhE,EAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,0CAAVD,CAAU,gEAI/BE,EAAAA,EAAAA,SAAgB,OAKPsE,EAAexE,EAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,6CAAVD,CAAU,0EAKlCE,EAAAA,EAAAA,SAAgB,OAKPuE,GAAYzE,EAAAA,EAAAA,IAAOwB,EAAAA,GAAMnB,OAAM,MAC1Cr/B,KAAM,eACNs/B,KAAM,OACLE,WAAA,CAAAP,YAAA,0CAHsBD,CAGtB,gCACeH,EAAAA,EAAAA,GAAAA,GACPA,EAAAA,EAAAA,GAAAA,OAGE6E,EAAY1E,EAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,0CAAXD,CAAW,iCAChCE,EAAAA,EAAAA,WAAkB,UAAW,CAC7BU,MAAO,UAGPV,EAAAA,EAAAA,SAAgB,OAKPyE,GAAoB3E,EAAAA,EAAAA,IAAO4E,EAAAA,IAAMpE,WAAA,CAAAP,YAAA,kDAAbD,CAAa,iEAC5BH,EAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEdgF,EAAAA,GAKkBhF,EAAAA,EAAAA,GAAAA,OAITiF,GAAS9E,EAAAA,EAAAA,IAAO+E,EAAAA,GAAS1E,MAAM,CAC1CO,MAAO,YACPN,KAAM,KACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,uCAHoBD,CAGpB,sBACgBH,EAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGLmF,EAAoBhF,EAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,kDAAXD,CAAW,QACxCE,EAAAA,EAAAA,WAAkB,UAAW,CAC7BU,MAAO,eCjCEqE,EAAwB9kC,IASF,IARjCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA+H,EAAKuH,EAALvH,MACAssC,EAAQ/kC,EAAR+kC,SACAxD,EAAKvhC,EAALuhC,MACAnmC,EAAI4E,EAAJ5E,KAAI4pC,EAAAhlC,EACJmkC,WAAAA,OAAU,IAAAa,GAAQA,EAAAC,EAAAjlC,EAClBklC,yBAAAA,OAAwB,IAAAD,GAAQA,EAChCrD,EAAS5hC,EAAT4hC,UAEA,MAAQE,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACAqD,GAA6BC,EAAAA,EAAAA,KAA7BD,yBACFE,GAA8BvC,EAAAA,EAAAA,IACjC9nC,GAAUA,EAAM+nC,aAAasC,8BAEhCC,GACEnC,EAAAA,EAAAA,GAAyB,CACvBviC,KAAMwiC,EAAAA,GAAAA,kBAFSmC,EAAUD,EAArBjC,UAAkCmC,EAAWF,EAAtBG,UAKzBC,IADaC,EAAAA,EAAAA,IAAa,CAAE9kC,KAAM+gC,EAAU/gC,OAA1CylB,OACmBsb,EAAU/gC,MAsDrC,OATA8iC,EAAAA,EAAAA,YACE,IAAM,KACCuB,GACHG,GACF,GAEF,CAACA,EAA6BH,KAI9BlB,EAAAA,EAAAA,MAACpE,EAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBi0B,EAAAA,EAAAA,KAACW,EAAiB,CAChB9zC,GAAK,SAAQA,IACb0K,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,WACNntC,MAAOA,EACPssC,SAjCgBthC,IACpB,MAAMoiC,GAAcC,EAAAA,EAAAA,GAAyBriC,GACrC,OAARshC,QAAQ,IAARA,GAAAA,EAAWc,GAENV,EAAyB,CAC5Bn0C,KAAM60C,EACNtE,QACAnmC,QACA,EA0BE0oB,MAAOge,EAAE,qBACTzf,YAAayf,EAAE,aACfiE,WAAYR,GAAcC,EAC1B5D,UAAWA,EACXuC,WAAYA,EACZ6B,mBA5BYh1C,GAChBm0C,EAAyB,CACvBn0C,OACAuwC,QACAnmC,WAvCFsqC,EAEUF,GAEAxB,EAAAA,EAAAA,MAACK,EAAY,CAAC,cAAc,gBAAe3zC,IAAKkf,SAAA,EAC9Ci0B,EAAAA,EAAAA,KAACc,EAAM,CAAC,cAAc,UAASj0C,OAC/BmzC,EAAAA,EAAAA,KAACgB,EAAiB,CAAAj1B,SAAEkyB,EAAE,oBAKxByD,GAEAvB,EAAAA,EAAAA,MAACK,EAAY,CAAC,cAAc,SAAQ3zC,IAAKkf,SAAA,EACvCi0B,EAAAA,EAAAA,KAACS,EAAS,CAAC5zC,GAAK,cAAaA,OAC7BmzC,EAAAA,EAAAA,KAACU,EAAS,CAAA30B,SAAEkyB,EAAE,4BAKb,KAET,OA4CQ,EC1HT,MAAMmE,EAAa,CACxB1E,M,SAAO2E,GAAAA,MACPC,iBAAkB,oBCqCPC,EAAoBpmC,IAMF,IAL7BtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA0K,EAAI4E,EAAJ5E,KAAIirC,EAAArmC,EACJsgC,cAAAA,OAAa,IAAA+F,GAAQA,EAAAC,EAAAtmC,EACrBumC,2BAAAA,OAA0B,IAAAD,GAAQA,EAAAE,EAAAxmC,EAClCymC,qCAAAA,OAAoC,IAAAD,GAAQA,EAE5C,MAAQ1E,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACR4E,GASIC,EAAAA,EAAAA,MARFC,EAAKF,EAALE,MACAC,EAAOH,EAAPG,QACAC,EAAQJ,EAARI,SACAC,EAAWL,EAAXK,YACAC,EAAQN,EAARM,SACAC,EAAUP,EAAVO,WACAC,EAAaR,EAAbQ,cACAC,EAAST,EAATS,UAEMC,GAAgCC,EAAAA,EAAAA,YAAWC,EAAAA,GAA3CF,4BACFG,EAA+BzF,EACnC,2FAGIuD,GAA8BvC,EAAAA,EAAAA,IACjC9nC,GAAUA,EAAM+nC,aAAasC,8BAGhCC,GAIInC,EAAAA,EAAAA,GAAsB,CACxBviC,KAAM4mC,EAAAA,GAAAA,kBAJKC,EAAgCnC,EAA3CG,UACWiC,EAAkCpC,EAA7CjC,UACSsE,EAAkCrC,EAA3CsC,QAKFC,GAII1E,EAAAA,EAAAA,GAAsB,CACxBviC,KAAMwiC,EAAAA,GAAAA,kBAJK0E,EAAiCD,EAA5CxE,UACS0E,EAAiCF,EAA1CD,QACWI,EAAiCH,EAA5CpC,UAKIwC,EACJR,GACAC,GACAC,EAEIO,EAAatB,EAAMX,EAAW1E,OAC9B4G,EAAwBvB,EAAMX,EAAWE,kBACzCiC,EAAoBlB,EAAcjB,EAAW1E,OAAO8G,QAMpDC,GAAwBC,EAAAA,EAAAA,cAAY,KACxCxB,EAAYd,EAAWE,kBACvBa,EAASf,EAAWE,iBAAkB,IACtCd,GAA6B,GAC5B,CAAC0B,EAAaC,EAAU3B,KAE3B1B,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACRyD,EAA4B,CAC1BoB,qBAAsBh0B,IAAOA,EAAJoO,KAClBkkB,SAASb,EAAWE,iBAAkB,CACzC/qC,KAAM,SACNkqB,QAASiiB,IAGXlC,GAA6B,GAE/B,GACD,CACD+B,EACA/B,EACAkC,KAGF5D,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJgE,IACFb,EAASb,EAAW1E,MAAO,CACzBnmC,KAAM,SACNkqB,QAASwc,EAAE,kDAGbwG,IACF,GACC,CAACX,EAAoCW,EAAuBxB,EAAUhF,KAEzE6B,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJoE,EACFjB,EAASb,EAAWE,iBAAkB,CACpC/qC,KAAM,SACNkqB,QAASiiB,IAEFO,GACTf,EAAYd,EAAWE,iBACzB,GACC,CACDY,EACAgB,EACAD,EACAhB,EACAS,KAOF5D,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJ+D,GACFT,EAAWhB,EAAW1E,MAAO,CAC3BkH,aAActB,EAAUlB,EAAW1E,OACnCmH,WAAW,GAEf,GACC,CACDxB,EACAC,EACAO,EACAT,IA0BF,OACEjD,EAAAA,EAAAA,MAACpE,EAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBo0B,EAAAA,EAAAA,MAAC2E,EAAAA,GAAO,CAACC,QAASC,EAAAA,GAAAA,uBAAsCj5B,SAAA,EACtDo0B,EAAAA,EAAAA,MAAChE,EAA4B,CAACM,cAAeA,EAAc1wB,SAAA,EACzDi0B,EAAAA,EAAAA,KAACY,EAAAA,GAAK,CACJrpC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,MACNl1C,GAAK,eAAcA,IACnBozB,MAAOwc,OAAgB3zB,EAAYm1B,EAAE,wBACrCzf,YAAayf,EAAE,wBACfF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,EAAW1E,MACjBlvB,SAAUyvB,EAAE,gCAEdiD,SAtDgB+D,KACxBR,GAAuB,EAsDfnE,WAAY6D,IAEb1H,EAAgB,MACfuD,EAAAA,EAAAA,KAACrD,EAAmC,CAAA5wB,SACjCkyB,EAAE,sDAIT+B,EAAAA,EAAAA,KAACnD,EAA+B,CAAA9wB,UAC9Bi0B,EAAAA,EAAAA,KAACvC,EAAsB,CACrB5wC,GAAK,6BAA4BA,IACjC6wC,MAAO2G,EACP1G,cAA4C,KAA9BuH,EAAAA,EAAAA,IAAcb,GAC5B9sC,KAAMA,EACNumC,QA5HiBqH,KACpBnC,EAAQZ,EAAW1E,MAAM,EA4HtBK,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,EAAWE,yBApD3BI,GAA8B0B,GAC5BpE,EAAAA,EAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,EAAAA,KAAC5D,EAAAA,EAAS,CAACE,KAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAoBxwB,UACnCi0B,EAAAA,EAAAA,KAACiB,EAAqB,CACpBp0C,GAAK,2BAA0BA,IAC/B6wC,MAAO2G,EACPzvC,MAAO0vC,EACP/sC,KAAMA,EACNwmC,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,EAAWE,iBACjB9zB,SAAUyvB,EAAE,8CAEdqC,YACG8D,GACDN,GACAS,EAEFlD,yBAA0BuB,QAI9B,OAqCQ,C,gDC9NT,IAAK0C,EAAoB,SAApBA,GAAoB,OAApBA,EAAoB,6BAApBA,EAAoB,sBAApBA,CAAoB,K,qwDCSzB,IAAKC,EAAiB,SAAjBA,GAAiB,OAAjBA,EAAiB,cAAjBA,EAAiB,YAAjBA,CAAiB,MCRtB,MAAMC,EAA4Bh9B,GAE/B,UADUi9B,IAAWC,IAAAl9B,GAAKoI,KAALpI,MAIlBm9B,EAA4B,WAAkC,IAAD,IAAAlR,EAAA7mC,UAAAib,OAA7B+8B,EAAM,IAAA9wB,MAAA2f,GAAAE,EAAA,EAAAA,EAAAF,EAAAE,IAANiR,EAAMjR,GAAA/mC,UAAA+mC,GAIjD,OAH2BiR,EACxBl5C,KAAK8b,GAAUi9B,IAAgB,OAALj9B,QAAK,IAALA,OAAK,EAALk9B,IAAAl9B,GAAKoI,KAALpI,MAC1B8E,KAAK,KACqB,IAC/B,ECNMu4B,EAAwB,mBAOjBC,EAAuBz0C,IAAwB,IAAD00C,EACzD,MAAMpxC,EAAStD,EAAMsD,OACfqxC,EAAgC,QAAjBD,EAAGpxC,EAAO2P,eAAO,IAAAyhC,OAAA,EAAdA,EAAAn1B,KAAAjc,EACrB,IAAGkxC,MAGN,GAAIG,EAAiB,CACnB,MAAMC,EAAiBD,EAAgB92B,aAAa22B,IDGtDK,ECFoDD,EDI7CP,IAAAQ,GAAqBt1B,KAArBs1B,GAEJpjB,MAAM,OACNvqB,QAAQlE,GAAYA,EAAQwU,UCJ1Bnc,KAAKsyB,GDkBVmnB,KAEA,MAEMC,EAAiBD,EAAcnP,MADnC,sDACkE,GAE9DqP,EAAoBD,EAAe,IAAMb,EAAkBe,MAEjE,MAAO,CACLj1C,MAAOm0C,EAAyBa,GAChCzG,cAAe+F,EAA0BS,EAAe,IACxDG,YAAaZ,EACXS,EAAe,GACfC,GAEFG,WAAYb,EAA0BS,EAAe,IACtD,EClC2BK,CAAmBznB,KAC1CzmB,QAAQymB,GAAUA,EAAM3tB,QAAUm0C,EAAyBn0C,EAAMkG,QACjEvE,SAAS0zC,IAlBiBA,KAAwC,IAADC,EACtEj2C,OAAOk2C,UAA4B,QAAnBD,EAAGj2C,OAAOk2C,iBAAS,IAAAD,EAAAA,EAAI,GACvCj2C,OAAOk2C,UAAU/e,KAAK6e,EAAU,EAiB1BG,CAAiBH,EAAU,GAEjC,CDNAR,KCMA,EC5BWY,EAAaz5C,OAAO+hC,OAAOmW,G,kECMjC,MAiBDwB,EAAgB5qC,IAAmD,IAAhD6qC,EAAO7qC,EAAP6qC,QAAS5lB,EAAMjlB,EAANilB,OAAQ1rB,EAAGyG,EAAHzG,IACxCsxC,EAAQC,gBAAgB7lB,IACxBnwB,EAAAA,EAAAA,GAAWyE,EAAI,EAGJwxC,EAA0BA,CACrCC,EACAH,EACAI,KAAc,IAAAC,EAAAC,EAAA,OAAA34C,IAAAA,OAAA,SAAAsI,GAAA,cAAAA,EAAApI,KAAAoI,EAAAnI,MAAA,cAAAmI,EAAApI,KAAA,EAAAoI,EAAAnI,KAAA,EAAAH,IAAAA,OAGSqI,EAAAA,EAAAA,IAAYhI,EAAAA,GAAAA,iBAA4B,CAC3Du4C,YAAaH,EACbI,kBAAmBC,KACjBrjB,KAAKsjB,UAAUP,EAAgBQ,QAAQ3oB,MAAM4oB,iBAE/C,OALIP,EAAMpwC,EAAA4J,KAONymC,EAAoBD,EAAOQ,QAC7B,CACEb,UACA5lB,OAAQhG,gBAAgB0sB,eACxBpyC,IAAK2xC,EAAO3xC,KAEd,CACEsxC,UACA5lB,OAAQhG,gBAAgB2sB,eACxBryC,IAAK,kBAGXqxC,EAAcO,GAAmBrwC,EAAAnI,KAAA,gBAAAmI,EAAApI,KAAA,EAAAoI,EAAA/H,GAAA+H,EAAA,SAEjC8vC,EAAc,CACZC,UACA5lB,OAAQhG,gBAAgB2sB,eACxBryC,IAAK,mBACJ,yBAAAuB,EAAA9H,OAAA,qBAAAC,IAAA,E,qTCvDA,IAAK44C,GAAa,SAAbA,GAAa,OAAbA,EAAa,oBAAbA,CAAa,MAQlB,MAAMjM,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,4BAAVD,CAAU,uLAKtBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACDA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACjBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACMA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KACHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,QAEfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACNL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAI7BoM,IAAWvL,EAAAA,GAAAA,IAAG,2XAYYb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAWAA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAK1BqM,IAAmBxL,EAAAA,GAAAA,IAAG,qCAENb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGTsM,GAAenM,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,+BAAVD,CAAU,aAClC7/B,GAAWA,EAARqC,WAA4BwpC,GAAcI,UAAYH,KACzDt3B,GAAWA,EAARnS,WAA4BwpC,GAAcI,UAAYF,KAGhDG,IAAWrM,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAMnB,MAAM,CACzCr/B,KAAM,cACNs/B,KAAM,KACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,2BAHsBD,CAGtB,eACSH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAGEyM,GAAWtM,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,2BAAXD,CAAW,yBAC/BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,WAELL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,K,gBClEV,MAAM0M,GAAUpsC,IAAA,IACrBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAoR,EAAI9B,EAAJ8B,KACAuqC,EAAYrsC,EAAZqsC,aACAC,EAAatsC,EAAbssC,cAAa,OAEbtI,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACxB28B,EAAAA,GAAAA,IAAYF,GAAc,KACzBxI,EAAAA,GAAAA,KAACmI,GAAY,CACX,cAAc,kBAAiBt7C,IAC/B2R,SAAUiqC,OAGdzI,EAAAA,GAAAA,KAACqI,GAAQ,CAACx7C,GAAK,aAAYA,OAC3BmzC,EAAAA,GAAAA,KAACsI,GAAQ,CAAAv8B,SAAE9N,MACD,ECAD0qC,GAAexsC,IAMF,IALxBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAk4C,EAAO5oC,EAAP4oC,QACA6D,EAAgBzsC,EAAhBysC,iBACAC,EAAS1sC,EAAT0sC,UACAC,EAAmB3sC,EAAnB2sC,oBAEA,MAAQ7K,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACF8K,EAA+B,mBAAZhE,EAEnBiE,EAAOD,EACT,CACE9qC,KAAMggC,EACJ,uLAEFwK,cAAeT,GAAcI,UAE/B,KAEEa,EAAoB,EAAA70B,EAAAA,EAAAA,GAAA,CAEtBvnB,GAAK,uBAAsBA,IAC3BmQ,KAAMihC,EAAE,iBACH8K,GAAoB,CACvB7H,SAAUA,KACRgI,EAAAA,EAAAA,KACEC,EAAAA,EAAAA,IACE,oCACA,CACExgC,KAAMkgC,GAER,CACEpmC,OAAQqmC,KAIhBM,QAAQ,KACTh1B,EAAAA,EAAAA,GAAA,CAGDvnB,GAAK,qBAAoBA,IACzBmQ,KAAMihC,EAAE,oBACJ8K,GAAoB,CACtB7H,SAAUA,KAAMgI,EAAAA,EAAAA,KAASC,EAAAA,EAAAA,IAAgBP,IACzCQ,QAAQ,KAIRC,EAAON,EAAmBE,EAAWK,IAAAL,GAAQr4B,KAARq4B,GAE3C,OACE9I,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwJ,EAAAA,EAAI,CACH38C,GAAIA,EACJ++B,MAA0BqS,EAAnB8K,EAAqB,uBAA4B,oBACxDM,KAAMA,KAEPX,EAAAA,GAAAA,GAAWM,GAAM,KAChBhJ,EAAAA,GAAAA,KAACuI,GAAO,CACN17C,GAAK,YAAWA,IAChBoR,KAAM+qC,EAAK/qC,KACXwqC,cAAeO,EAAKP,oBAGvB,EC5FMgB,GAAe,CAAC,KAAM,KAAM,MAAO,MAAO,OAG1CC,GAAgBD,GAAa,GCD7BE,GAAWC,GACI,WAAjB,OAATA,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAWC,YAEAC,GAAWF,GACI,WAAjB,OAATA,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAWC,YAEAE,GAAeH,GACA,eAAjB,OAATA,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAWC,Y,2ECRN,IAAKG,GAAkB,SAAlBA,GAAkB,OAAlBA,EAAkB,cAAlBA,EAAkB,kBAAlBA,EAAkB,YAAlBA,CAAkB,MCUvB,MAAMjO,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,gCAAVD,CAAU,mIAItBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACSA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,QAEfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAEX1/B,GAAUA,EAAP4oC,UACSiF,GAAmB98C,OAC9B,yBACiB2uC,GAAAA,EAAAA,GAAAA,sBACXA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,iBAIEoO,IAAajO,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAKhB,WAAA,CAAAP,YAAA,iCAAZD,CAAY,0DAEpBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEdK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACAL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIPqO,GAAOlO,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,2BAARD,CAAQ,gBACxBE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAAgB,CAClCU,MAAO,aC3BEuN,GAAchuC,IAKF,IAJvBtP,EAAEsP,EAAFtP,GAAEu9C,EAAAjuC,EACF4oC,QAAAA,OAAO,IAAAqF,EAAGJ,GAAmB98C,MAAKk9C,EAAAC,EAAAluC,EAClCmuC,SAAAA,OAAQ,IAAAD,EAAG,qBAAoBA,EAC/BpsC,EAAI9B,EAAJ8B,KAEA,MAAQssC,GAAaC,EAAAA,GAAAA,KAAbD,SAER,OACEpK,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAACgJ,QAASA,EAAS,cAAal4C,EAAGkf,SAAA,EAC3Ci0B,EAAAA,GAAAA,KAACiK,GAAU,CACTp9C,GAAK,QAAOA,IACZmQ,KAAMstC,EACNhO,KAAMiO,EAAS,MAAQ,GAAK,MAE9BvK,EAAAA,GAAAA,KAACkK,GAAI,CAAC,cAAc,QAAOr9C,IAAKkf,SAAE9N,MACxB,E,4BCtBT,MAAM89B,IAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAOyO,GAAAA,GAAkBpO,MAAM,CACtDqO,gBAAiB,UACjBlO,WAAA,CAAAP,YAAA,2CAFuBD,CAEvB,MAEW2O,GAAiB3O,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,gDAAVD,CAAU,uBACrBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGN+O,IAAO5O,EAAAA,GAAAA,IAAO6O,GAAAA,GAAcrO,WAAA,CAAAP,YAAA,sCAArBD,CAAqB,qDAC5BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAC1BA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,WAGhByM,GAAWtM,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,0CAARD,CAAQ,QAC5BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,cAIEkO,GAAS9O,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,wCAAbD,CAAa,wEAItBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGAkP,GAAY/O,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,2CAAXD,CAAW,oB,gBC1B7B,MAAMgP,GACXC,IAEA,MAAMC,GAAcC,EAAAA,GAAAA,IAAc,UAC5BC,EAA2B76C,QAAQwP,OAAOmrC,IAKhD,MAAO,CAAEG,gBAJeD,EACpBF,EACAD,EAEsBG,2BAA0B,ECfzCE,GAAuBn0C,GAClCA,EAAMwwC,QAAQ4D,cAEHC,GAAsBr0C,GACjCA,EAAMwwC,QAAQ8D,a,sEC2BT,MAAMC,GAAqC,CAChDC,4BAA6B,CAC3B9+C,GAAI,CACF++C,QAAS,yBACTC,WAAY,0BAEdC,SAAU,CACR,EAAK,CACHrC,aAAY,GACZC,cACF,IACA,EAAK,CACHD,aAAcH,IAAA16C,GAAA,IAAI66C,KAAa74B,KAAAhiB,IAC/B86C,cACF,KAEFqC,WAAW,ICiBFC,GACXC,IASA,MACMC,GAAuB9N,EAAAA,EAAAA,UAEvB0N,EAAqBJ,GAAYO,GAAgBH,SACvDzN,GAAkCC,EAAAA,EAAAA,WAAS,GAAKC,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAAzCuD,EAASrD,EAAA,GAAE4N,EAAY5N,EAAA,GAC9B6N,GAA8B9N,EAAAA,EAAAA,UAAkB,KAAI+N,GAAAp3B,EAAAA,EAAAA,GAAAm3B,EAAA,GAA7CrH,EAAOsH,EAAA,GAAEC,EAAUD,EAAA,GAElBE,GAAqBC,EAAAA,GAAAA,MAArBD,iBAiFR,OA/EAzM,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACR,MAAM2M,EAAsBf,GAAYO,GAAgBF,UAClDW,GAAoB9sB,EAAAA,GAAAA,QAAqB+sB,EAAAA,GAAAA,MACzCC,EAAuBlB,GAAYO,GAAgBp/C,GAAG4sC,GAAAA,GAEtDoT,EAAsBC,IAC1BnxC,aAAauwC,EAAqBr7B,SAKfi8B,KAFRhB,GAGTQ,EAAWQ,GACXP,EACE,CACEl7C,MAAO,OACPuuC,cAAe,aACfC,iBAAkB+M,GAEpB,CACE90C,KAAM,CACJi1C,WAAYD,OAOlBvwB,EAAAA,GAAAA,GACE,IAAIrvB,MACD,wBAAuB4/C,qCAAqDb,eAKnFE,GAAa,EAAM,EASfa,EAAuB,WAEW,IAADC,EAAA,IADrCC,GACqCt/C,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GAAP,CAAC,GAD/Bs/C,aAEgB,QAAhBD,EAAAv8C,OAAOk2C,iBAAS,IAAAqG,GAAhBA,EAAkBplB,KAAK,CACrBx2B,MAAO,oBACP87C,WAAY,CACVnwC,KAAM4vC,EACN1tC,SAAU2tC,EACV/8C,OAAQo9C,IAGd,EAjB2BE,IAAMzG,EAkCjC,OAfI8F,GAAuBC,GACzBR,EAAqBr7B,QAAUrd,YAAW,KACxCw5C,EAAqB,CAAEE,cAAc,IACrCf,GAAa,IACbkB,EAAAA,GAAAA,GACG,+BAA8BpB,8DAChC,GAxEqB,KAgDR,QAAhBtF,EAAAj2C,OAAOk2C,iBAAS,IAAAD,GAAhBA,EAAkB9e,KAAK,CACrBx2B,MAAQ,qBAAoBu7C,MA2B9BI,KAEAb,GAAa,GAGR,KACDM,GAAuBC,GACzBM,EAAqB,CAAEE,cAAc,GACvC,CACD,GACA,CAACjB,EAAgBH,EAAUS,IAEvB,CACL3K,YACAmD,UACAjtC,KAAMg0C,EAAS/G,GAChB,E,gBClKI,MAAMhJ,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,uCAAVD,CAAU,mHAI/BE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAOPoR,GAAkBtR,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,6CAAVD,CAAU,uDAM5BuR,GAAQvR,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,mCAAbD,CAAa,wCAC9BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,gBAGJL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGL2R,GAASxR,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,oCAAXD,CAAW,QAC7BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,YAGTuR,IAAmBzR,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAKlR,WAAA,CAAAP,YAAA,8CAAZD,CAAY,gCAChCH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAERK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,O,qCCjCb,MAAMH,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,+BAAVD,CAAU,MAEtB2R,GAAO3R,GAAAA,GAAAA,MAAAA,WAAY,CAAAC,YAAA,0BAAZD,CAAY,4MAC5BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,CAAE3T,SAAU,gBAAkB,CAAEA,SAAU,UAC5D2T,GAAAA,EAAAA,WAAkB,UAAW,CAAE0R,WAAY,IAOlC/R,GAAAA,EAAAA,GAAAA,GAGSA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACAA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UACHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,aAEf1/B,GAAYA,EAAT0xC,YAEHnR,EAAAA,GAAAA,IAAG,oDACcb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UACNA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACWA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,QAGtBK,GAAAA,EAAAA,OAAaQ,EAAAA,GAAAA,IAAG,gCACPb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACOA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,SAIPiS,GAAsB9R,GAAAA,GAAAA,MAAAA,MAAmB,CACpDzkC,KAAM,UACNilC,WAAA,CAAAP,YAAA,yCAFiCD,CAEjC,sEAOEE,GAAAA,EAAAA,aAAoB,CACpB6R,eAAe,EACfC,eAAgB,aC9BPC,GAAa9xC,IAQF,IAPtBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAoR,EAAI9B,EAAJ8B,KAAIiwC,EAAA/xC,EACJvH,MAAAA,OAAK,IAAAs5C,EAAG,GAAEA,EAAAC,EAAAhyC,EACV0xC,UAAAA,OAAS,IAAAM,GAAQA,EACjBjN,EAAQ/kC,EAAR+kC,SACAta,EAASzqB,EAATyqB,UACAmX,EAAS5hC,EAAT4hC,UAEA,MAAQqQ,GAAatL,EAAAA,GAAAA,MAAbsL,SACFC,GAAUC,EAAAA,EAAAA,SAEVC,GAAUn6B,EAAAA,EAAAA,GAAA,GAIXg6B,EAAU,GAAW,OAATrQ,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAW/gC,OAAiB,CACzCwR,SAAmB,OAATuvB,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAWvvB,YASzB,OACE2xB,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAI+5B,UAAWA,EAAU7a,SAAA,EAC/Ci0B,EAAAA,GAAAA,KAAC8N,IAAmB15B,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,CAClBvnB,GAAIwhD,GACAE,GAAU,IACd35C,MAAOA,EACP0Z,QAASu/B,EACT3M,SAZgB7vC,IACfk9C,EAAWrN,SAAS7vC,GACzB6vC,GAAU,MAYRlB,EAAAA,GAAAA,KAAC2N,GAAI,CAACa,QAASH,EAASR,UAAWA,EAAU9hC,SAC1C9N,MAEO,EC/CH89B,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,iCAAVD,CAAU,gDAMtByS,GAAWzS,GAAAA,GAAAA,SAAAA,WAAe,CAAAC,YAAA,gCAAfD,CAAe,MAE1B0S,GAAQ1S,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,6BAAbD,CAAa,yDAOrB2S,GAAQ3S,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,6BAAVD,CAAU,2GAGjBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEVK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACFL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGdK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACFL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIL+S,GAAyB5S,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,8CAAVD,CAAU,gDAGhCH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGHgT,GAAuB7S,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,4CAAXD,CAAW,+CAC3CE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,aAIOf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGLiT,GAAwB9S,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,6CAAVD,CAAU,MAElC+S,GAAiB/S,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,sCAAXD,CAAW,yDACrCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,WAGJL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,GACPA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,WAGEmT,GAAqBhT,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,0CAAXD,CAAW,yDACzCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,WAGJL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACPA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAGEoT,IAAmBjT,EAAAA,GAAAA,IAAOiS,IAAWzR,WAAA,CAAAP,YAAA,wCAAlBD,CAAkB,2CAC9C2R,GACa9R,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEXK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAKNqT,IAAclT,EAAAA,GAAAA,IAAO4E,EAAAA,IAAOvE,OAAM,MAC7C9kC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,WACLvF,WAAA,CAAAP,YAAA,mCAFwBD,CAExB,oBACaH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KCrCHsT,GAAehzC,IAQF,IAPxBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA4V,EAAMtG,EAANsG,OAAM2sC,EAAAjzC,EACN2V,SAAAA,OAAQ,IAAAs9B,EAAG,MAAKA,EAChBC,EAAKlzC,EAALkzC,MACA5F,EAAYttC,EAAZstC,aACA6F,EAASnzC,EAATmzC,UAASC,EAAApzC,EACTqzC,wBAAAA,OAAuB,IAAAD,GAAQA,EAE/B,MAAQtR,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACAkF,GAAaL,EAAAA,GAAAA,MAAbK,SACFsM,EAAgB58B,KAAA42B,GAAY74B,KAAZ64B,EAAsBhnC,GAC5C47B,GAAwCC,EAAAA,EAAAA,UACtCmR,EAAgB,GAAKrhD,OAAOqU,IAC7B87B,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAFMqR,EAAYnR,EAAA,GAAEoR,EAAepR,EAAA,GAGpC6N,GAAoD9N,EAAAA,EAAAA,WAAUmR,GAAcpD,GAAAp3B,EAAAA,EAAAA,GAAAm3B,EAAA,GAArEwD,EAAkBvD,EAAA,GAAEwD,EAAqBxD,EAAA,GAC1CyD,GAAqB7Q,EAAAA,EAAAA,IACxB9nC,GAAUA,EAAMwwC,QAAQmI,qBAErBvE,GAAgBtM,EAAAA,EAAAA,GAASqM,IACzByE,GAAgBC,EAAAA,EAAAA,MAEhBC,GACHF,IACAxE,EAAc3J,YACd2J,EAAczzC,MACiB,IAAhCyzC,EAAc9oB,OAAO5Z,OAEjBqnC,GACHV,IACAO,GACDxE,EAAczzC,MACkB,IAAhCyzC,EAAc9oB,OAAO5Z,OAEjBsnC,EAAsB,CAC1BnzC,KAAMqyC,EAAM,GACZ7gC,UAAU,GAGN4hC,EAAerwC,OAAO0C,IAAW1C,QAAO2U,EAAAA,EAAAA,IAASg7B,KAAkB,GAEzE5P,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJmQ,GACGH,GACP,GACC,CAACG,EAA0BH,IAE9B,MAAMO,EAAmB,WAA0C,IAANC,GAAK1iD,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GAAP,CAAC,GAAhC2iD,mBAC1BV,OAD4C,IAAAS,GAAQA,EAEtD,EAEME,EAAyBC,IAC7BtN,EAASkM,EAAM,GAAI,IACnBM,EAAgBc,EAAU,EAuC5B,OACEtQ,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBo0B,EAAAA,GAAAA,MAACsO,GAAQ,CAAA1iC,SAAA,EACPi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC0O,GAAK,CAAA3iC,SAAEkyB,EAAE,mCACVkC,EAAAA,GAAAA,MAACwO,GAAK,CAAA5iC,SAAA,CACH09B,EAAa/8C,KAAKgkD,IACjB1Q,EAAAA,GAAAA,KAACiO,GAAU,CACTphD,GAAK,QAAO6jD,KAAe7jD,IAE3BoR,KAAM7P,QACJiS,EAAAA,EAAAA,IAAeN,OAAO2wC,GAAc,CAClCC,kBAAkB,EAClBC,aAAc9+B,KAGlBld,MAAO87C,EACP7C,UAAW6C,IAAgBjuC,IAAWmtC,EACtC1O,SAAUmP,EACVtS,UAAWoS,GAVNO,MAaT1Q,EAAAA,GAAAA,KAACiP,GAAgB,CACfpiD,GAAK,eAAcA,IACnBoR,KAAMggC,EAAE,cACRrpC,MAAO86C,EACP7B,UAAW+B,EACX1O,SAAUA,IAAMmP,EAAiB,CAAEE,oBAAoB,IACvDxS,UAAWoS,UA9DnBP,GACE5P,EAAAA,GAAAA,KAACkP,GAAW,CACVriD,GAAK,sBAAqBA,IAC1Bq0C,SAAUsP,EACV57C,MAAO86C,EACPlxB,YAAayf,EAAE,oBACf4S,UAAW5S,EAAE,oBACb6S,OAAQ5wC,EAAAA,GAAe4R,GACvBA,SAAUA,EACVi/B,IApEc,aAqEdnnB,IAAK0lB,EACLvR,UAAW,CACT/gC,KAAMqyC,EAAM,GACZ7gC,UAAU,KAGZ,KAGJ0hC,GACE/P,EAAAA,GAAAA,MAACyO,GAAsB,CAAC,cAAc,oBAAmB/hD,IAAKkf,SAAA,EAC5Di0B,EAAAA,GAAAA,KAAC6O,GAAoB,CAAA9iC,SAAEkyB,EAAE,aACxB5wC,OAAO0F,QACNw4C,EAAczzC,MACdpL,KAAIokB,IAAA,IAAAkE,GAAAC,EAAAA,EAAAA,GAAAnE,EAAA,GAAEkgC,EAAWh8B,EAAA,GAAEi8B,EAAYj8B,EAAA,UAC/BmrB,EAAAA,GAAAA,MAAC2O,GAAqB,CAAA/iC,SAAA,EACpBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC+O,GAAc,CAAAhjC,UACZ5L,EAAAA,EAAAA,IAAaiwC,EAAea,MAE/BjR,EAAAA,GAAAA,KAACgP,GAAkB,CAAAjjC,SAAEilC,MAJKA,EAKJ,OAG1B,OAmCQ,EClJHE,GAAqB/0C,IAMF,IAL9BtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA4V,EAAMtG,EAANsG,OACA0uC,EAAmBh1C,EAAnBg1C,oBACAC,EAAcj1C,EAAdi1C,eACAC,EAAiBl1C,EAAjBk1C,kBAEA,MAAQpT,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACRqT,EAGItF,GAAc,+BAFLuF,EAAmBD,EAA9B1P,UACQ6H,EAAY6H,EAApBx5C,KAAQ2xC,aAiCJ+H,GAAgB9I,EAAAA,GAAAA,GACpB0I,GAX0BK,KAC1B/I,EAAAA,GAAAA,IAAY6I,GAAqB,KAC/BvR,EAAAA,GAAAA,KAACmP,GAAY,CACXtiD,GAAK,UAASA,IACd4V,OAAQA,EACR4sC,MAAO8B,EACP1H,aAAcA,QA1BMiI,KACxBvR,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEo0B,EAAAA,GAAAA,MAACmN,GAAe,CAAAvhC,SAAA,EACdi0B,EAAAA,GAAAA,KAACuN,GAAK,CAAC,cAAc,SAAQ1gD,IAAKkf,UAC/B1L,EAAAA,EAAAA,IAAeN,OAAO0C,OAEzBu9B,EAAAA,GAAAA,KAACwN,GAAM,CAAAzhC,SAAEkyB,EAAE,0BAEb+B,EAAAA,GAAAA,KAACyN,GAAgB,CACf5gD,GAAK,QAAOA,IACZixC,QAASuT,EACTxV,MAAM,OACNS,KAAK,SACLqV,KAAM,CAAE30C,KAAM,OAAQ40C,UAAW,QAAS7lC,SAEzCkyB,EAAE,gCAqBT,OAAO+B,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAEylC,GAA0B,ECpEnDzV,GAAYC,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,uCAAbD,CAAa,sCAIzB6V,IAAa7V,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAMnB,MAAM,CAC3Cr/B,KAAM,sBACNs/B,KAAM,KACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,wCAHwBD,CAGxB,sBACgBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAELqO,GAAOlO,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,kCAATD,CAAS,QACzBE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,YCTT4V,GAAqB31C,IAAsC,IAAnCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACnC,MAAQoxC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EAER,OACEkC,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC6R,GAAU,CAAChlD,GAAK,eAAcA,OAC/BmzC,EAAAA,GAAAA,KAACkK,GAAI,CAAAn+B,SAAEkyB,EAAE,8BACC,ECTHlC,GAAYC,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,qCAARD,CAAQ,QAC7BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,cAIEmV,IAAW/V,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CACzCR,MAAO,OACPmW,OAAQ,UACR1V,KAAM,UACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,oCAJsBD,CAItB,qBCJWiW,GAAmB91C,IAAA,IAC9BtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAqlD,EAAiB/1C,EAAjB+1C,kBAAiB,OAEjBlS,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,UACzBo0B,EAAAA,GAAAA,MAACgS,EAAAA,GAAK,CAAApmC,SAAA,CAAC,mEAC6C,KAClDi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC+R,GAAQ,CACPllD,GAAK,cAAaA,IAClB6I,KAAKyzC,EAAAA,EAAAA,IAAgB,cACrBiJ,YAAU,EAAArmC,SACX,iBAEW,IAAI,IACd,KACFi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC+R,GAAQ,CAACllD,GAAK,iBAAgBA,IAAM6I,IAAKw8C,EAAmBE,YAAU,EAAArmC,SAAC,kCAE7D,wCAC2B,KACtCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC+R,GAAQ,CACPllD,GAAK,eAAcA,IACnB6I,KAAKyzC,EAAAA,EAAAA,IAAgB,yBACrBiJ,YAAU,EAAArmC,SACX,gDAEU,QAGH,E,wLClCP,MAAMgwB,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,8BAAVD,CAAU,sCAItBqW,GAAiBrW,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,mCAAVD,CAAU,2KAO3BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACSA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACAA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,SAENyW,IAAetW,EAAAA,GAAAA,IAAOuW,GAAAA,IAAM/V,WAAA,CAAAP,YAAA,iCAAbD,CAAa,8EAIrCE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MAIhBA,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAIPsW,GAAUxW,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,4BAAVD,CAAU,sEAIhBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAEJ4W,GAASzW,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,2BAATD,CAAS,2BAC3BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,WAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEN6W,GAAW1W,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,6BAAXD,CAAW,QAC/BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,e,gBCnBf,MAAMyW,GAAYx2C,IAKF,IAJrBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA+lD,EAAQz2C,EAARy2C,SACAC,EAAU12C,EAAV02C,WACAC,EAAc32C,EAAd22C,eAEA,MAAQ7U,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACF8U,GAAWlzC,EAAAA,GAAAA,GAAK,CACpB,CAAC+yC,IAAaI,GAAAA,GAAAA,KAAmBC,IACjC,CAACL,IAAaI,GAAAA,GAAAA,WAAyBE,IACvC,EAAC,EAAM,QAGT,OACE/S,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACqS,GAAc,CAAAtmC,UACbi0B,EAAAA,GAAAA,KAACsS,GAAY,CAACzlD,GAAK,SAAQA,IAAM4X,IAAKsuC,EAAUI,IAAKP,OAEvDzS,EAAAA,GAAAA,MAACqS,GAAO,CAAAzmC,SAAA,EACNi0B,EAAAA,GAAAA,KAACyS,GAAM,CAAA1mC,SAAEkyB,EAAE,2CACXkC,EAAAA,GAAAA,MAACuS,GAAQ,CAAA3mC,SAAA,CACN6mC,EAAS,6BAAOC,MAEnB1S,EAAAA,GAAAA,MAACuS,GAAQ,CAAA3mC,SAAA,CACNkyB,EAAE,2BAAiB,KAAG6U,UAGjB,ECgBV1Q,GAAa,CACjB3/B,OAAQ,SACR2wC,aAAc,eACdC,iBAAkB,mBAClBC,UAAW,YACXC,YAAa,eAoBFC,IAAyBC,EAAAA,GAAAA,IACpCt3C,IAAqD,IAAlDtP,EAAEsP,EAAFtP,GAAIg8C,EAAS1sC,EAAT0sC,UACL,MAAQ5K,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACFyV,EAAe,CACnB,CAACtR,GAAW3/B,QAAS,CACnBmiC,aAAc8E,IAEhB,CAACtH,GAAWgR,cAAe,CACzBxO,aAAc,IAEhB,CAACxC,GAAWiR,kBAAmB,CAC7BzO,cAAc,GAEhB,CAACxC,GAAWkR,WAAY,CACtB1O,aAAc,IAEhB,CAACxC,GAAWmR,aAAc,CACxB3O,cAAc,IAGlB+O,EAAsD3I,GACpD0I,EAAatR,GAAW3/B,QAAQmiC,cAD1ByG,EAAesI,EAAftI,gBAAiBD,EAAwBuI,EAAxBvI,yBAGzB/M,GAA4CC,EAAAA,EAAAA,WACzC8M,GACF7M,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAFM+S,EAAc7S,EAAA,GAAEqV,EAAiBrV,EAAA,GAGxC6N,GAAgC9N,EAAAA,EAAAA,WAAS,GAAM+N,GAAAp3B,EAAAA,EAAAA,GAAAm3B,EAAA,GAAxCyH,EAAQxH,EAAA,GAAEyH,EAAWzH,EAAA,GAEd0H,GAAkBC,EAAAA,GAAAA,IAAanL,GAArC/wC,KAEFm8C,EAAwB,OAAbF,QAAa,IAAbA,OAAa,EAAbA,EAAeE,SAChCxS,GACEnC,EAAAA,EAAAA,GAAuB,CACrBviC,KAAMm3C,EAAAA,GAAAA,cAA6B,CACjCC,eAAgB,CAACF,OAHTG,EAAS3S,EAAf3pC,KAA4Bu8C,EAAkB5S,EAA7BjC,UAON8U,GAAyBC,EAAAA,EAAAA,IAASN,EAAU,CAC7DO,QAAS1K,GAAQiK,KADXvU,UAIFiV,EAAwB,OAATL,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAWlgD,QAC1BwgD,EAAgBnkD,QAAiB,OAAT6jD,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAWO,UACnCC,EAAarkD,QAAQkkD,GAErBI,EACJD,IAAcE,EAAAA,EAAAA,KAAWxtC,EAAAA,EAAAA,GAASmtC,GAAeM,EAAAA,GAAAA,YAE7CC,EACHlL,GAAQiK,KAAmB3I,GAC5BzB,GAAQoK,KACP3I,EAEG6J,GAAkBhW,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAM+9C,KAAKD,kBACjDE,GAAmBlW,EAAAA,EAAAA,IACtB9nC,GAAUA,EAAMwwC,QAAQwN,mBAMzBC,GAFE9V,EAAAA,EAAAA,GAA6B,CAC/BviC,KAAMs4C,GAAAA,GAAAA,kBAFNv9C,KAAQw7C,EAAS8B,EAAT9B,UAAWgC,EAAGF,EAAHE,IAIPC,GAAmBjW,EAAAA,EAAAA,GAA4B,CAC3DviC,KAAMy4C,GAAAA,GAAAA,kBADA19C,KAIF2zC,GAAexM,EAAAA,EAAAA,GAASuM,IAC9BiK,GAA8CnX,EAAAA,EAAAA,WAAS,GAAMoX,GAAAzgC,EAAAA,EAAAA,GAAAwgC,EAAA,GAAtDE,EAAeD,EAAA,GAAEE,EAAkBF,EAAA,GAEpCG,IAA2BC,EAAAA,EAAAA,IAA+B,CAC9DC,cAAeA,KACbH,GAAmB,EAAK,IAGtB72B,IAAOi3B,EAAAA,EAAAA,IAAoD,CAC/DC,OAAS,QAAOppD,IAChBu1C,cACAsR,eACAmC,4BACAK,YAAazK,EAAahpB,SAEtB0zB,GACJp3B,GAAKgkB,MAAMX,GAAW3/B,OAAQ4oC,IAC9BtsB,GAAKgkB,MAAMX,GAAWgR,cAClBgD,GAAmBr3B,GAAKgkB,MAAMX,GAAWmR,aAgDzC8C,GAAiBA,KACrBrW,EAAAA,GAAAA,KAACsI,GAAQ,CAAC,cAAc,aAAYz7C,IAAKkf,SA9CrC6oC,GAAcF,EACTzW,EACL,mMACA,CAAE52B,KAAMwtC,IAIRD,GAEAzU,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,CACGkyB,EACC,yGACA,CACE4W,0BAED,KACH7U,EAAAA,GAAAA,KAAC+K,GAAS,CAAAh/B,SACPkyB,EAAE,uFAMPoW,GAAsBK,EACjBzW,EACL,uLAIAoW,EACKpW,EACL,2JAIAqW,EACKrW,EACL,6KACA,CAAEqY,YAAYC,EAAAA,GAAAA,QAIX,OAcHC,GAAajB,EAAe3C,SAC9B3U,EAAE,oBACFA,EAAE,6CAEN6B,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACH+T,IACEoB,IAELl2B,GAAKokB,SAASf,GAAW3/B,OAAQ4oC,GAEjCyI,GAAY,GACd,GAEC,CAACD,KAEJ/T,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACR/gB,GAAKokB,SAASf,GAAWkR,UAAWA,EAAU,GAE7C,CAACA,KAEJxT,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJsW,IACFr3B,GAAKokB,SAASf,GAAWkR,WAAWmD,EAAAA,GAAAA,GAAsBnB,IAC1Dv2B,GAAKmkB,YAAYd,GAAWkR,YAE5Bv0B,GAAKokB,SAASf,GAAWkR,UAAWA,EACtC,GAEC,CAAC8C,KAEJ,MAcMM,GAAcnB,EAAe3C,UAC/BzJ,EAAAA,EAAAA,IAAgB,4BAA6B,CAC3CwN,WAAYlL,EAAakL,cAE3BxN,EAAAA,EAAAA,IAAgB,+BAAgC,CAC9CwN,WAAYlL,EAAakL,cAG/B7W,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJ2L,EAAakL,aACfzN,EAAAA,EAAAA,IAASwN,GACX,GAEC,CAACjL,EAAakL,aAYjB,OACExW,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAI+pD,mBAAmB,EAAM7qC,SAAA,CAVrD+9B,GAAQiK,IAAkB3C,GACxBpR,EAAAA,GAAAA,KAAC2I,GAAY,CACX97C,GAAK,QAAOA,IACZk4C,QAAQ,eACR8D,UAAWA,EACXC,oBAAqBqN,KAErB,MAKFhW,EAAAA,GAAAA,MAACyK,GAAI,CAAM7M,UAAWhf,GAAM83B,SAzC9B/+C,IAEA,MAAMg/C,EAAa,CACjB7C,WACApK,WACe,OAAbkK,QAAa,IAAbA,OAAa,EAAbA,EAAelK,WACjBpnC,OAAQ3K,EAAKsqC,GAAW3/B,SAAW3K,EAAKsqC,GAAWgR,cACnDC,iBAAkBv7C,EAAKsqC,GAAWiR,kBAClCE,YAAaz7C,EAAKsqC,GAAWmR,cAG1B4B,EAAiB2B,EAAW,EA8BoB/qC,SAAA,CAChD4pC,GACC3V,EAAAA,GAAAA,KAAC2K,GAAc,CAAA5+B,UACbi0B,EAAAA,GAAAA,KAACmK,GAAW,CACVt9C,GAAK,SAAQA,IACboR,KAAMggC,EAAE,+EACR8G,QAASiF,GAAmB98C,UAG9B,MACJ8yC,EAAAA,GAAAA,KAAC8R,GAAkB,CAACjlD,GAAK,UAASA,MAtFtC0oD,EAAe3C,SAAW,MACxB5S,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,SAAEsqC,QAuF3CrW,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CACNM,WACEmQ,EAAe3C,SACXvN,EAAAA,GAAAA,GACAA,EAAAA,GAAAA,IACLt5B,UAEDi0B,EAAAA,GAAAA,KAACkR,GAAkB,CACjBrkD,GAAK,UAASA,IACd4V,OAAQ0zC,GACRhF,oBAAqB,CAAC/O,GAAW3/B,OAAQ2/B,GAAWgR,cACpDhC,eAAgB4D,GAA4B5D,EAC5CC,kBAAmBA,IAAMuC,GAAkB,QAG/C5T,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,GAAqBt5B,UACxCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC+W,EAAAA,EAAQ,CACPlqD,GAAK,qBAAoBA,IACzBozB,MAAOge,EAAE,oBACTF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWiR,uBAIvBrT,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC5D,EAAAA,EAAS,CAACE,KAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAoBxwB,UACnCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACY,EAAAA,GAAK,CACJrpC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,KACNl1C,GAAK,mBAAkBA,IACvBozB,MAAOge,EAAE,UACTzf,YAAayf,EAAE,UACfF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWkR,WAEnBvC,ItBpWkB,IsBqWlBiG,yBtBpWiC,IsBqWjC9U,YAAU,SAIhBlC,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC+W,EAAAA,EAAQ,CACPlqD,GAAK,mBAAkBA,IACvBozB,MAAOge,EAAE,yBACTF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWmR,iBAItBgC,EAAe3C,UACdzS,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,SACxCsqC,QAEHrW,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC2S,GAAS,CACR9lD,GAAK,cAAaA,IAClB+lD,SAAU2C,EAAe3C,SACzBC,WAAY0C,EAAe1C,WAC3BC,eAAgByC,EAAezC,sBAInC,MACJ9S,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACiS,GAAgB,CACfplD,GAAK,sBAAqBA,IAC1BqlD,mBAAmB/I,EAAAA,EAAAA,IAAgB,wBAGvCnJ,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CACNM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IACZN,QAASC,EAAAA,GAAAA,SAAwBj5B,UAEjCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC7C,GAAAA,GAAM,CACLtwC,GAAK,iBAAgBA,IACrByvC,KAAMc,GAAAA,GAAAA,OACNR,MAAOS,GAAAA,GAAAA,IACPp/B,KAAMu4C,GACN7E,KAAM,CACJ30C,KAAM,cACNs/B,KAAM,GACN2a,MAAOC,GAAAA,GAAAA,OAETC,gBAAiB1L,EAAa7J,kBAIpC5B,EAAAA,GAAAA,KAAC8K,GAAM,CAAA/+B,UACLi0B,EAAAA,GAAAA,KAACoX,EAAAA,EAAQ,CACPvqD,GAAK,eAAcA,IACnBoR,KACE0rC,GAAQoK,GACJ9V,EAAE,8BACFA,EAAE,8CAERoZ,QAAU,IAAGxO,UAGP,IAKlB2K,GAAuBvX,YAAc,yB,gECla9B,MAAMF,IAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAOyO,GAAAA,GAAkBpO,MAAM,CACtDqO,gBAAiB,UACjBlO,WAAA,CAAAP,YAAA,6CAFuBD,CAEvB,MAEW4O,IAAO5O,EAAAA,GAAAA,IAAO6O,GAAAA,GAAcrO,WAAA,CAAAP,YAAA,wCAArBD,CAAqB,qDAC5BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAC1BA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,WAGhByM,GAAWtM,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,4CAARD,CAAQ,QAC5BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAGTob,GAAqBtb,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,sDAARD,CAAQ,sCACtCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,aAIQf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGN0b,IAAqBvb,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CACnDC,KAAM,QACN0V,OAAQ,OACRnW,MAAO,SACPW,WAAA,CAAAP,YAAA,sDAJgCD,CAIhC,MAEW8O,GAAS9O,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,0CAAVD,CAAU,wEAInBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGAkP,GAAY/O,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,6CAAXD,CAAW,oBAIvBwb,GAA2Bxb,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,4DAAVD,CAAU,qBACjCH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KCyBXuG,GAAa,CACjB3/B,OAAQ,SACR2wC,aAAc,eACdC,iBAAkB,mBAClB3V,MAAO2E,EAAAA,GAAAA,MACPC,iBAAkB,mBAClBgR,UAAW,YACXC,YAAa,cACbkE,MAAOpV,EAAAA,GAAAA,MACPqV,QAASrV,EAAAA,GAAAA,SAqBEsV,IAA2BlE,EAAAA,GAAAA,IACtCt3C,IAAuD,IAApDtP,EAAEsP,EAAFtP,GAAIg8C,EAAS1sC,EAAT0sC,UACL,MAAQ5K,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACF2Z,GAAexZ,EAAAA,EAAAA,QAAO,IACtBgB,GAAgCH,EAAAA,EAAAA,IACnC9nC,GAAUA,EAAM+nC,aAAaE,gCAE1BoC,GAA8BvC,EAAAA,EAAAA,IACjC9nC,GAAUA,EAAM+nC,aAAasC,8BAE1BkS,EAAe,CACnB,CAACtR,GAAW3/B,QAAS,CACnBmiC,aAAc8E,IAEhB,CAACtH,GAAWgR,cAAe,CACzBxO,aAAc,IAEhB,CAACxC,GAAWiR,kBAAmB,CAC7BzO,cAAc,GAEhB,CAACxC,GAAWE,kBAAmB,CAC7BsC,aAAc,IAEhB,CAACxC,GAAWkR,WAAY,CACtB1O,aAAc,IAEhB,CAACxC,GAAWmR,aAAc,CACxB3O,cAAc,IAGlB+O,EAAsD3I,GACpD0I,EAAatR,GAAW3/B,QAAQmiC,cAD1ByG,EAAesI,EAAftI,gBAAiBD,EAAwBuI,EAAxBvI,yBAGzB/M,GAA4CC,EAAAA,EAAAA,WACzC8M,GACF7M,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAFM+S,EAAc7S,EAAA,GAAEqV,EAAiBrV,EAAA,GAI1BwV,GAAkBC,EAAAA,GAAAA,IAAanL,GAArC/wC,KAEFm8C,GAAwB,OAAbF,QAAa,IAAbA,OAAa,EAAbA,EAAeE,WAAY,GAC5CxS,GACEnC,EAAAA,EAAAA,GAAuB,CACrBviC,KAAMm3C,EAAAA,GAAAA,cAA6B,CACjCC,eAAgB,CAACF,OAHTG,EAAS3S,EAAf3pC,KAA4Bu8C,EAAkB5S,EAA7BjC,UAON8U,GAAyBC,EAAAA,EAAAA,IAASN,EAAU,CAC7DO,QAAS1K,GAAQiK,KADXvU,UAIFiV,EAAwB,OAATL,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAWlgD,QAC1BwgD,EAAgBnkD,QAAiB,OAAT6jD,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAWO,UAEnCE,EACJJ,IACAK,EAAAA,EAAAA,KAAWxtC,EAAAA,EAAAA,GAASmtC,GAAeM,EAAAA,GAAAA,YAE/BC,EACHlL,GAAQiK,KAAmB3I,GAC5BzB,GAAQoK,KACP3I,EAEG9V,GAAe2J,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAM0gD,UAAUC,OACnD3C,GAAmBlW,EAAAA,EAAAA,IACtB9nC,GAAUA,EAAMwwC,QAAQwN,mBAERzT,GAAepC,EAAAA,EAAAA,GAAgB,CAChDviC,KAAMwiC,GAAAA,GAAAA,kBADAC,UAGRuY,GAIIzY,EAAAA,EAAAA,GAAsB,CACxBviC,KAAM4mC,GAAAA,GAAAA,kBAJKqU,EAA2BD,EAAtCnW,UACWiC,EAAkCkU,EAA7CvY,UACSsE,EAAkCiU,EAA3ChU,QAKIK,EACJ4T,GACAnU,GACAC,EAEI2H,GAAexM,EAAAA,EAAAA,GAASuM,IAExBqK,GAA2BC,EAAAA,EAAAA,IAA+B,CAC9DmC,0BAA2BA,KAEzB3iB,EAAa,CACXzoC,GAAK,YAAWA,IAChBoR,KAAMggC,EAAE,sDACR8G,QAASmT,GAAAA,GAAAA,OACT,IAGAn5B,GAAOi3B,EAAAA,EAAAA,IAAsD,CACjEC,OAAS,QAAOppD,IAChBu1C,WAAU,GACVsR,eACAmC,2BACAK,YAAazK,EAAahpB,SAG1BsgB,EAKEhkB,EALFgkB,MACAE,EAIElkB,EAJFkkB,SACAG,GAGErkB,EAHFqkB,WACAD,GAEEpkB,EAFFokB,SAAQgV,GAENp5B,EADFq5B,UAAaC,GAAWF,GAAXE,YAAa51B,GAAM01B,GAAN11B,OAGtB4hB,GAAatB,EAAMX,GAAW1E,OAC9B4a,GAAiBvV,EAAMX,GAAWkR,WAClChP,GAAwBvB,EAAMX,GAAWE,kBAEzCiR,GAAcx0B,EAAKgkB,MAAMX,GAAWmR,aACpC4C,GACJp3B,EAAKgkB,MAAMX,GAAW3/B,OAAQ4oC,IAC9BtsB,EAAKgkB,MAAMX,GAAWgR,cAElBmF,GAAgCA,KACpCtV,EAASb,GAAWE,iBAAkB,CACpC/qC,KAAM,SACNkqB,QAASwc,EAAE,6BACX,GAGJ6B,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACRqD,GAASf,GAAW3/B,OAAQ4oC,EAAgB,GAC3C,CAAClI,GAAUkI,KA2BdvL,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJyT,IACFqE,EAAa/mC,QAAUynC,GACvBv5B,EAAKokB,SAASf,GAAWkR,WAAWmD,EAAAA,GAAAA,GAAsB,YAC1D13B,EAAKmkB,YAAYd,GAAWkR,aAE5Bv0B,EAAKokB,SAASf,GAAWkR,UAAWsE,EAAa/mC,SAC5CkO,EAAKikB,QAAQZ,GAAWkR,WAC/B,GAEC,CAACC,MAEJzT,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJ2L,EAAakL,aACfzN,EAAAA,EAAAA,KACEC,EAAAA,EAAAA,IAAgB,+BAAgC,CAC9CwN,WAAYlL,EAAakL,aAG/B,GACC,CAAClL,EAAakL,cAEjB7W,EAAAA,EAAAA,YAAU,MAEL/gB,EAAKq5B,UAAUI,YAAYpW,GAAWkR,YAGvCnQ,GAASf,GAAWkR,UAAWjP,GAAWvhB,MAAM,KAAK,IAGnDwhB,KACFvlB,EAAKokB,SAASf,GAAWE,iBAAkB,IAC3Cd,KAGE4C,GACFhF,GACF,GAEC,CAACiF,MAEJvE,EAAAA,EAAAA,YAAU,KAELrd,GAAO2f,GAAW1E,SACnB2a,IACCjU,GAEDmU,IACF,GAEC,CAACF,MAEJvY,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJsE,GACFhB,GAAWhB,GAAWE,iBACxB,GAEC,CAAC8B,IAEJ,MAAMqU,IAAa/P,EAAAA,GAAAA,GACjBoB,GAAQiK,IAAkB3C,GAC1B,KACEpR,EAAAA,GAAAA,KAAC2I,GAAY,CACX97C,GAAK,QAAOA,IACZk4C,QAAQ,eACR8D,UAAWA,EACXC,oBAAqBqN,OAKrBuC,IAAkBC,EAAAA,GAAAA,GAAa,CACnC,CACElE,GAAgBC,EAChB,IACEzW,EACE,mMACA,CAAE52B,KAAMwtC,KAGd,CACEJ,EACA,KACEtU,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,CACGkyB,EACC,yGACA,CACE4W,0BAED,KACH7U,EAAAA,GAAAA,KAAC+K,GAAS,CAAAh/B,SACPkyB,EAAE,wFAKX,CACEoW,GAAsBK,EACtB,IACEzW,EACE,wLAGN,CACEoW,EACA,IACEpW,EACE,4JAGN,CACEqW,EACA,IAAMrW,EAAE,mFAEV,EAAC,EAAM,IAAM,QAGf,OACEkC,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAI+pD,mBAAmB,EAAM7qC,SAAA,CAClD0sC,IACDtY,EAAAA,GAAAA,MAACyK,GAAI,CAAM7M,UAAWhf,EAAM83B,SAhJ9B/+C,IAEKssC,EAEM1C,GACJyT,EAAiB,CACpBlB,WACApK,WACe,OAAbkK,QAAa,IAAbA,OAAa,EAAbA,EAAelK,WACjBpnC,OAAQ3K,EAAKsqC,GAAW3/B,SAAW3K,EAAKsqC,GAAWgR,cACnDC,iBAAkBv7C,EAAKsqC,GAAWiR,kBAClCE,YAAaz7C,EAAKsqC,GAAWmR,aAC7B7V,MAAO5lC,EAAKsqC,GAAW1E,OACvBvwC,MAAM80C,EAAAA,GAAAA,GAAyBnqC,EAAKsqC,GAAWE,mBAC/CgR,UACiC,KAA/Bx7C,EAAKsqC,GAAWkR,YACZmD,EAAAA,GAAAA,GAAsB,WACtB3+C,EAAKsqC,GAAWkR,WACtBzuB,iBAAiB,EACjB+zB,yBAAyB,IAhB3BL,IAkBF,EA2HqDxsC,SAAA,EACjDi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC8R,GAAkB,CAACjlD,GAAK,UAASA,OAClCmzC,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACsI,GAAQ,CAAC,cAAc,aAAYz7C,IAAKkf,SACtC2sC,QAGL1Y,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACkR,GAAkB,CACjBrkD,GAAK,UAASA,IACd4V,OAAQ0zC,GACRhF,oBAAqB,CAAC/O,GAAW3/B,OAAQ2/B,GAAWgR,cACpDhC,eAAgB4D,GAA4B5D,EAC5CC,kBAAmBA,IAAMuC,GAAkB,QAG/C5T,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC+W,EAAAA,EAAQ,CACPlqD,GAAK,qBAAoBA,IACzBozB,MAAOge,EAAE,oBACTF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWiR,uBAIvBrT,EAAAA,GAAAA,KAACwX,GAAwB,CAAAzrC,UACvBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACuC,GAAAA,EAAiB,CAChB11C,GAAK,sBAAqBA,IAC1B0K,KAAM+tC,GAAAA,EAAAA,kBAGVtF,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC5D,EAAAA,EAAS,CAACE,KAAMC,EAAAA,EAAAA,OAAqBxwB,UACpCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACY,EAAAA,GAAK,CACJrpC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,KACNl1C,GAAK,mBAAkBA,IACvBozB,MAAOge,EAAE,UACTzf,YAAayf,EAAE,UACfiE,WAAYqR,GACZ3+C,MAAO0jD,GACPva,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWkR,WAEnBvC,IxBrakB,IwBsalBiG,yBxBraiC,WwByavChX,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC+W,EAAAA,EAAQ,CACPlqD,GAAK,mBAAkBA,IACvBozB,MAAOge,EAAE,yBACTF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWmR,kBAIvBvT,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACiS,GAAgB,CACfplD,GAAK,sBAAqBA,IAC1BqlD,mBAAmB/I,EAAAA,EAAAA,IAAgB,wBAGvCnJ,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CACNM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IACZN,QAASC,EAAAA,GAAAA,SAAwBj5B,UAEjCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC7C,GAAAA,GAAM,CACLtwC,GAAK,iBAAgBA,IACrByvC,KAAMc,GAAAA,GAAAA,OACNR,MAAOS,GAAAA,GAAAA,IACPp/B,KAAMggC,EAAE,4CACR0T,KAAM,CACJ30C,KAAM,cACNs/B,KAAM,GACN2a,MAAOC,GAAAA,GAAAA,OAETC,gBAAiB1L,EAAa7J,eAGlCzB,EAAAA,GAAAA,MAAC2E,EAAAA,GAAO,CACNM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IACZN,QAASC,EAAAA,GAAAA,SAAwBj5B,SAAA,EAEjCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACsX,GAAkB,CAAAvrC,SAChBkyB,EAAE,8CAEL+B,EAAAA,GAAAA,KAACuX,GAAkB,CACjB1qD,GAAK,sBAAqBA,IAC1B6I,KAAKyzC,EAAAA,EAAAA,IACH,iDACA,CACExgC,KAAMkgC,GAER,CACEgQ,+BAAgC1C,KAElCpqC,SAEDkyB,EAAE,yDAIT+B,EAAAA,GAAAA,KAAC8K,GAAM,CAAA/+B,UACLi0B,EAAAA,GAAAA,KAACoX,EAAAA,EAAQ,CACPvqD,GAAK,eAAcA,IACnBoR,KACE0rC,GAAQoK,GACJ9V,EAAE,8BACFA,EAAE,8CAERoZ,SAASlO,EAAAA,EAAAA,IAAgB,UAAW,CAClCxgC,KAAMkgC,UAIF,IAKlB8O,GAAyB1b,YAAc,2B,wCCnehC,MAAMF,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,uCAAVD,CAAU,wGAIvB7/B,GAAsBA,EAAnB28C,oBACW,UAAY,SAChBjd,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OAElBlrB,IAAA,IAAGooC,EAAcpoC,EAAdooC,eAAc,OACjBl5C,EAAAA,GAAAA,GAAK,CACH,CACEk5C,IAAmBC,GAAAA,EAAAA,QACnBtc,EAAAA,GAAAA,IAAG,wBACiBb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAGtB,CACEkd,IAAmBC,GAAAA,EAAAA,SACnBtc,EAAAA,GAAAA,IAAG,iDACUb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACLA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,aAG/B,IAGO2W,GAAUxW,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,qCAAbD,CAAa,wDAMvBwB,IAAOxB,EAAAA,GAAAA,IAAOid,GAAAA,GAAU5c,MAAM,CACzCr/B,KAAM,sBACNs/B,KAAM,KACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,kCAHkBD,CAGlB,0CACgBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,GAEdK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAKPgO,GAAOlO,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,kCAAXD,CAAW,6DAC3BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAAgB,CAClCU,MAAO,aAGOf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,GAGdK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIJqd,GAAuBld,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,kDAAVD,CAAU,+DAMjCmd,GAAgBnd,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,2CAAVD,CAAU,uEAE1BlrB,GAAqB,IAAPA,EAAXsoC,aACEvd,GAAAA,EAAAA,GAAAA,GACCA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,aAGNwd,GAAoBrd,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,+CAAXD,CAAW,gDACxCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAAgB,CAClCU,MAAO,aAGOf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,GAEdK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACAL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,I,uCClFb,MAAME,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,yCAAVD,CAAU,6FAM/BE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAKPod,GAAOtd,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,oCAAVD,CAAU,qFAEjBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAuBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGrDK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAuBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAI9C0d,GAAwBvd,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,qDAAVD,CAAU,uDAG5BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGN2d,GAAqBxd,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,kDAAXD,CAAW,yCACzCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,aAGMf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIJ4W,GAASzW,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sCAAVD,CAAU,6DAMnBkO,GAAOlO,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,oCAAXD,CAAW,wCACdH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGbK,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAAgB,CAClCU,MAAO,WAIE6c,IAAczd,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAMnB,MAAM,CAC5Cr/B,KAAM,gBACNs/B,KAAM,KACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,2CAHyBD,CAGzB,MAEW0d,IAAa1d,EAAAA,GAAAA,IAAOmB,GAAAA,IAAQd,MAAM,CAC7CC,KAAMc,GAAAA,GAAAA,MACNR,MAAOS,GAAAA,GAAAA,IACP0H,QAAS4U,GAAAA,GAAAA,OACTnd,WAAA,CAAAP,YAAA,0CAJwBD,CAIxB,MAEW4d,GAAoB5d,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,iDAAVD,CAAU,wCAC/BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAE7BK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACNL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KC/CtBge,GAAuB19C,IAQF,IAPhCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAitD,EAAe39C,EAAf29C,gBACAjR,EAAS1sC,EAAT0sC,UACAkR,EAAqB59C,EAArB49C,sBACAC,EAAM79C,EAAN69C,OACA//C,EAAMkC,EAANlC,OACAggD,EAAc99C,EAAd89C,eAEA,MAAQhc,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EAEFic,EAAiBxpC,KAAAopC,GAAelpC,KAAfkpC,GACrB,CAACzZ,EAAO8Z,IAAYA,EAAOn9C,KAAOqjC,EAAQA,EAAQ,GAClD,GAsEF,OACEL,EAAAA,GAAAA,KAACoa,GAAAA,EAAK,CACJvtD,GAAK,SAAQA,IACbmtD,QArEF7Z,EAAAA,GAAAA,MAACsS,GAAM,CAAA1mC,SAAA,EACLi0B,EAAAA,GAAAA,KAACyZ,GAAW,CAAC5sD,GAAK,qBAAoBA,OACtCmzC,EAAAA,GAAAA,KAACkK,GAAI,CAAAn+B,SAAEiuC,OAoEP//C,OAAQA,EACRggD,eAAgBA,EAChB5lD,QApCFylD,GACE3Z,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAAhwB,SAAA,EACRo0B,EAAAA,GAAAA,MAACmZ,GAAI,CAAAvtC,SAAA,CACF+tC,EAAgBptD,KAAIikB,IAA6C,IAA1C0pC,EAAS1pC,EAAT0pC,UAAW/E,EAAG3kC,EAAH2kC,IAAKt4C,EAAI2T,EAAJ3T,KAAUs9C,EAAQ3pC,EAAZ9jB,GAC5C,OAAKmQ,GAKHmjC,EAAAA,GAAAA,MAACoZ,GAAqB,CAEpB,cAAc,oBAAmB1sD,IAAKkf,SAAA,EAEtCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACua,GAAAA,EAAM,CACL1tD,GAAIA,EACJ4X,IAAK41C,EACLlH,IAAKn2C,EACLs4C,IAAKA,EACLvQ,QAAQ,aAEV/E,EAAAA,GAAAA,KAACwZ,GAAkB,CAAAztC,SAAE/O,MAVhBs9C,GALA,IAgBiB,IAlDlCJ,GACE/Z,EAAAA,GAAAA,MAACoZ,GAAqB,CAAC,cAAc,qBAAoB1sD,IAAKkf,SAAA,EAC5Di0B,EAAAA,GAAAA,KAACua,GAAAA,EAAM,CACL1tD,GAAK,4BAA2BA,IAChC4X,IAAK,KACL0uC,IAAKlV,EAAE,8BACPqX,IAAI,UACJvQ,QAAQ,aAEV/E,EAAAA,GAAAA,KAACwZ,GAAkB,CAAAztC,SAChBkyB,EAAE,sCAAoC,CAAEoC,MAAO6Z,SAGlD,QAGJH,EAAwB,MACtB/Z,EAAAA,GAAAA,KAAC4Z,GAAiB,CAAA7tC,UAChBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC0Z,GAAU,CACT7sD,GAAK,eAAcA,IACnBoR,KAAMggC,EAAE,8CACRvoC,KAAKyzC,EAAAA,EAAAA,IAAgB,yCAA0C,CAC7DxgC,KAAMkgC,WAmCV,KASF2R,uBAAqB,EACrBC,sBAAoB,GACpB,E,gBCzHC,MAAM1e,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,0CAAVD,CAAU,kB,4BCA5B,MAAMD,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,8CAAVD,CAAU,M,4BC2B5B,MAAM0e,IAA4BjH,EAAAA,GAAAA,IACvCt3C,IAA0D,IAAD2U,EAAA6pC,EAAA3lC,EAAA4lC,EAAA,IAAtD/tD,EAAEsP,EAAFtP,GAAIguD,EAAW1+C,EAAX0+C,YACL,MAAcC,GAAcxb,EAAAA,EAAAA,GAA2B,CACrDviC,KAAMg+C,GAAAA,GAAAA,cAAiC,CACrC5G,eAAgB,CAAC0G,OAFb/iD,KAMR6Y,EAQa,OAATmqC,QAAS,IAATA,EAAAA,EAAa,CAAC,EAPhBlvB,EAAKjb,EAALib,MACAjjB,EAAIgI,EAAJhI,KACAqyC,EAAiBrqC,EAAjBqqC,kBACAC,EAAkBtqC,EAAlBsqC,mBACAhH,EAAQtjC,EAARsjC,SACApK,EAAUl5B,EAAVk5B,WACAqR,EAASvqC,EAATuqC,UAGYC,GAAU7b,EAAAA,EAAAA,GAAuB,CAC7CviC,KAAMm3C,EAAAA,GAAAA,cAA6B,CACjCC,eAAgB,CAACF,OAFbn8C,KAMMsjD,GAAiB9b,EAAAA,EAAAA,GAA8B,CAC3DviC,KAAMs+C,GAAAA,EAAAA,cAAoC,CACxClH,eAAgB,CAACF,OAFbn8C,KAMFwjD,GAAiBrc,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAMokD,WAAWD,iBACtDE,GAAavc,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAMskD,OAAOD,aAC9CE,GAAoBzc,EAAAA,EAAAA,IACvB9nC,GAAUA,EAAMwkD,cAAcD,oBAGnBE,GAAUrH,EAAAA,EAAAA,IAASN,EAAU,CACzCO,QAAwB,UAAf3K,IADH/xC,KAIF+jD,EAAgD,QAArC/qC,EAAqB,QAArB6pC,EAAe,OAAZS,QAAY,IAAZA,OAAY,EAAZA,EAAcp+C,YAAI,IAAA29C,EAAAA,EAAS,OAALQ,QAAK,IAALA,OAAK,EAALA,EAAOvvB,aAAK,IAAA9a,EAAAA,EAAS,OAAL8qC,QAAK,IAALA,OAAK,EAALA,EAAO5+C,KAC3D8+C,EACoC,QADtB9mC,EACG,QADH4lC,EACN,OAAZQ,QAAY,IAAZA,OAAY,EAAZA,EAAcW,eAAO,IAAAnB,EAAAA,EAAS,OAALO,QAAK,IAALA,OAAK,EAALA,EAAOa,gBAAQ,IAAAhnC,EAAAA,EAAS,OAAL4mC,QAAK,IAALA,OAAK,EAALA,EAAOI,SAsBrD,OApBAlc,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACHgb,GACEQ,EAAeT,EACtB,GACC,CAACC,EAAWQ,EAAgBT,KAE/B/a,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACR,GAAI+J,IAAegS,EACjB,OAAQhS,GACN,IAAK,QACE2R,EAAWvH,GAChB,MAEF,IAAK,eACEyH,EAAkBzH,GAG7B,GACC,CAACpK,EAAYgS,EAAa5H,EAAUuH,EAAYE,KAGjD1b,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,UACzBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACic,GAAAA,EAAa,CACZpvD,GAAK,kBAAiBA,IACtB+0C,WAAYia,EACZjwB,MAAOA,EACPjjB,KAAMA,EACNqyC,kBAAmBA,EACnBC,mBAAoBA,EACpBhH,SAAUA,EACVpK,WAAYA,EACZgS,YAAaA,EACbC,eAAgBA,EAChBZ,UAAWA,KAEH,I,4BClFX,MAAMgB,GAA2BrvD,GAAgB,CACtD,kBACIA,EAAK,CAACA,GAAM,ICNLsvD,GAAkBA,CAC7BtvD,EACAwjC,KAEA+rB,EAAAA,GAAAA,GDYkCC,EAClCxvD,EACAwjC,KAAkCjc,EAAAA,EAAAA,GAAA,CAElCkoC,SAAUJ,GAAwBrvD,GAClC0vD,QAASA,KACPC,EAAAA,GAAAA,GAA8B,uCAAwC,CACpEC,gBAAiB5vD,KAElBwjC,GCpBDgsB,CAAqBxvD,GAAEunB,EAAAA,EAAAA,GAAA,CACrBzV,OAAS7G,IAAqB,CAC5BjL,GAAIiL,EAAKjL,GACT8b,KAAM7Q,EAAK6Q,KACX3L,KAAMlF,EAAKkF,KACX0/C,aAAc5kD,EAAK4kD,aACnBnlD,KAAMO,EAAKP,KACXwkD,QAASjkD,EAAKikD,QACdY,YAAa7kD,EAAK6kD,YAClBzB,UAAWpjD,EAAKojD,UAChB0B,uBAAwB9kD,EAAK+kD,qBAC7BC,OAAQhlD,EAAKglD,OACbC,KAAMjlD,EAAKilD,QAEV1sB,KCvCI0L,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,iDAAVD,CAAU,M,4BCmB5B,MAAMghB,IAA+BvJ,EAAAA,GAAAA,IAC1Ct3C,IAI0C,IAHxCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAowD,EAAc9gD,EAAd8gD,eAAcC,EAAA/gD,EACdghD,aAAAA,OAAY,IAAAD,GAAQA,EAEpB,MAAQplD,EAASqkD,GAAgBc,GAAzBnlD,KAER,OAAOA,GACLkoC,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SACxBoxC,GACCnd,EAAAA,GAAAA,KAACod,GAAAA,EAAsB,CACrBvwD,GAAK,4BAA2BA,IAChCmQ,KAAMlF,EAAKkF,KACXqgD,iBAAkBvlD,EAAKP,KACvBwkD,QAASjkD,EAAKikD,WAGhB/b,EAAAA,GAAAA,KAACsd,GAAAA,EAAgB,CACfzwD,GAAK,qBAAoBA,IACzBmQ,KAAMlF,EAAKkF,KACXqgD,iBAAkBvlD,EAAKP,KACvBwkD,QAASjkD,EAAKikD,YAIlB,IAAI,IAIZiB,GAA6B/gB,YAAc,+BC/CpC,MAAMshB,IAAkBvhB,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CAChDR,MAAO,SACPS,KAAM,UACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,wCAH6BD,CAG7B,wB,oGCSK,MAAMD,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,2BAAVD,CAAU,qCAK7BwhB,GAAuBC,IAAsB/gB,EAAAA,GAAAA,IAAG,qGAClDR,GAAAA,EAAAA,WAAkB,WAIR,OACVL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UACAA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UACAA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UACAA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UAEYA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACMA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UACHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAEf4hB,IACF/gB,EAAAA,GAAAA,IAAG,yCACmBb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,QACNA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAIZ6hB,IAAgBhhB,EAAAA,GAAAA,IAAG,QACrBR,GAAAA,EAAAA,OACAQ,EAAAA,GAAAA,IAAG,eACQb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UAEXE,KAIE4hB,IAAsBjhB,EAAAA,GAAAA,IAAG,yEAC3BghB,GACAxhB,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,SAIQf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAKN+hB,GAAQ5hB,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,uBAAbD,CAAa,2CAC9BE,GAAAA,EAAAA,gBAKA//B,IAAA,IAAG4oC,EAAO5oC,EAAP4oC,QAAS0Y,EAAQthD,EAARshD,SAAQ,MACnB,CACCI,SAAUL,GAAoBC,GAC9BK,SAAUH,IACV5Y,EAAQ,IAGRgZ,GAAgB,CACpBD,UAAUphB,EAAAA,GAAAA,IAAG,2BACTghB,GAGO7hB,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAEXgiB,UAAUnhB,EAAAA,GAAAA,IAAG,yBACFb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACAA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OAIAmiB,IAAUhiB,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAMnB,MAAM,CACxCr/B,KAAM,iBACNw/B,WAAA,CAAAP,YAAA,yBAFqBD,CAErB,+FAOErrB,IAAA,IAAGo0B,EAAOp0B,EAAPo0B,QAAO,OAAOgZ,GAAchZ,EAAQ,IAG9B9H,GAAYjB,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,2BAARD,CAAQ,sCAG7BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,YAGMf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,ICrGJoiB,GAAS9hD,IAQF,IAPlBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAwjC,EAAOl0B,EAAPk0B,QAAO+Z,EAAAjuC,EACP4oC,QAAAA,OAAO,IAAAqF,EAAG,WAAUA,EACpBrM,EAAS5hC,EAAT4hC,UACAC,EAAa7hC,EAAb6hC,cACAsC,EAAUnkC,EAAVmkC,WACArgB,EAAK9jB,EAAL8jB,MAEA,MAAA4iB,GAA8BC,EAAAA,GAAAA,MAAtBsL,EAAQvL,EAARuL,SAAU8P,EAAOrb,EAAPqb,QACVC,GAAqBC,EAAAA,GAAAA,IAAqB,CAAEvxD,KAAImxC,kBAAhDmgB,iBACA17B,GAAWqf,EAAAA,GAAAA,IAAa,CAAEoc,YAA1Bz7B,OAEAzlB,EAAmB+gC,EAAnB/gC,KAAMwR,EAAauvB,EAAbvvB,SAER6vC,GAAUjqC,EAAAA,EAAAA,GAAA,CACd,aAAc6L,GACXmuB,EAASpxC,EAAM,CAAEwR,cAGhB8vC,EAAgBjuB,EAAQ3jC,KAAIikB,IAAA,IAAG/b,EAAK+b,EAAL/b,MAAOqJ,EAAI0S,EAAJ1S,KAAI,OAC9C+hC,EAAAA,GAAAA,KAAA,UAAQprC,MAAOA,EAAMmX,SAClB9N,GADwBrJ,EAElB,IAGX,OACEurC,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC4d,IAAKxpC,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACAiqC,GAAU,IACdtZ,QAASA,EACT0Y,SAAUltD,QAAQkyB,EAAOzlB,IACzBuhD,QAASJ,EACT/d,SAAUE,EAAWv0B,SAEpBuyC,MAEHte,EAAAA,GAAAA,KAACge,GAAO,CACNnxD,GAAK,WAAUA,IACfk4C,QAASA,EACTzI,KAAkB,aAAZyI,EAAyB,GAAK,OAE5B,E,4BCvCT,MAAMyZ,GAAgBxiB,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,0CAARD,CAAQ,QACjCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,UAIE6hB,GAAcziB,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,wCAAXD,CAAW,QAClCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAGTwiB,GAAc1iB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,wCAAVD,CAAU,gEAKjC7/B,GAAiBA,EAAdwiD,iBAEHjiB,EAAAA,GAAAA,IAAG,qBACcb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OAIR+iB,GAAe5iB,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,yCAAXD,CAAW,0DACnCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,cAGLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIJgjB,IAAe7iB,EAAAA,GAAAA,IAAOmB,GAAAA,IAAQd,MAAM,CAC/CC,KAAMc,GAAAA,GAAAA,OACNR,MAAOS,GAAAA,GAAAA,OACPb,WAAA,CAAAP,YAAA,yCAH0BD,CAG1B,MAEW8iB,IAAe9iB,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CAC7CC,KAAM,SACNT,MAAO,SACPW,WAAA,CAAAP,YAAA,yCAH0BD,CAG1B,MAEW+iB,GAAiB/iB,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,2CAATD,CAAS,2BACnCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,iBAKT8iB,GAAchjB,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,wCAARD,CAAQ,8CAC/BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,cAENL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGEA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAILojB,GAAiBjjB,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,2CAARD,CAAQ,wBAClCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,aAGKf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGHqjB,GAAOljB,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,iCAAXD,CAAW,yBAC3BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,cAELL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGJsjB,GAAuBnjB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,iDAAVD,CAAU,sFAC1CE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MAEDL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAKHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,I,2BCvFT,MCiEDujB,GAAmB,CACvB1hB,MAAO2E,EAAAA,GAAAA,MACPoV,MAAOpV,EAAAA,GAAAA,OAQHD,IAAUhuB,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACXgrC,IANoB,CACvBC,MAAO,QACPC,IAAK,QAsBMC,GAAoBpjD,IAOF,IAN7BtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA2yD,EAAerjD,EAAfqjD,gBACAC,EAAOtjD,EAAPsjD,QACAC,EAAOvjD,EAAPujD,QACAC,EAAQxjD,EAARwjD,SACAC,EAAazjD,EAAbyjD,cAEA,MAAQ3hB,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EAERI,GAAgDC,EAAAA,EAAAA,UAAwB,MAAKC,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAAtEwhB,EAAgBthB,EAAA,GAAEuhB,EAAmBvhB,EAAA,GAC5C6N,GACE9N,EAAAA,EAAAA,UAAS,IAAG+N,GAAAp3B,EAAAA,EAAAA,GAAAm3B,EAAA,GADP2T,EAAyB1T,EAAA,GAAE2T,EAA4B3T,EAAA,GAGxD4T,GAAehhB,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAMuiB,WAAWumC,eACpDC,GAAqBjhB,EAAAA,EAAAA,GAASkhB,GAAAA,GAC9BC,GAAwBnhB,EAAAA,EAAAA,IAC3B9nC,GAAUA,EAAMuiB,WAAWwpB,cAGxBmd,EAAgBpd,IACpBA,EAAS,MAAO,CAAC,GACjBA,EAAS,QAAS,CAAC,EAAE,EAGjBqd,GAAuBxK,EAAAA,EAAAA,IAA+B,CAC1DyK,YAAa5vC,IAAuD,IAApDoO,EAAIpO,EAAJoO,KACd+gC,EACE7hB,EACE,mFAGJoiB,EAAathC,EAAKkkB,SAAS,EAE7Bud,MAAO1vC,IAMA,IALLiO,EAAIjO,EAAJiO,KACgB0hC,EAAW3vC,EAA3B4vC,aAAgBD,YAKhBX,EACE7hB,EACE,mGACA,CACE52B,MAAMytC,EAAAA,EAAAA,KACJnlD,EAAAA,GAAAA,IAAI2X,EAAAA,EAAAA,GAASm5C,GAAc,CAAEE,KAAM,IACnC5L,EAAAA,GAAAA,UAKRsL,EAAathC,EAAKkkB,SAAS,IAIzB2d,GAAcC,EAAAA,GAAAA,MAEdC,GAAoBvK,EAAAA,GAAAA,MACpBwK,GAAeC,EAAAA,GAAAA,GAASJ,GACxBK,GAAcC,EAAAA,GAAAA,GAAQN,GAEtBO,GAAoBC,EAAAA,GAAAA,GAAW,IAAIptD,KAAKitD,EAAa,EAAG,IACxDI,GAAiBD,EAAAA,GAAAA,IAAWE,EAAAA,GAAAA,GAASV,EAAa,IAClDW,EAAgBR,GAAgB,EAEhCS,EAAkB,EACtBC,EAAAA,GAAAA,IAAoB,IACpBA,EAAAA,GAAAA,IAAoB,IACpBA,EAAAA,GAAAA,IAAoB,IACpBA,EAAAA,GAAAA,IAAoB,IAGhBC,EAA8C,MAIlD,GAF+CX,EAAe,EAG5D,MAAO,CACLzB,IAL2B,GAM3BD,MAAO,GAMX,GAFiC,IAAjB0B,EAEH,CACX,MAAMY,GAAmBC,EAAAA,GAAAA,GAAiBhB,GAE1C,MAAO,CACLtB,IAAKqC,EAhBsB,GAgBsB,GACjDtC,MAAOsC,EAAmB,EAAIZ,EAElC,CAEA,GAAID,GArB2B,GAsB7B,MAAO,CACLxB,IAvB2B,GAwB3BD,MAAO0B,EAAe,GAOxB,MAAO,CACLzB,KAL0BuC,EAAAA,GAAAA,GAC1B,IAAI7tD,KAAKitD,EAAaF,EAAc,IAKpC1B,MAAO0B,EAGZ,EArCmD,GAuC9CrN,EAGF,CACF4L,IAAK,CACH1a,aAAc8c,EAAYpC,IAC1Bn9B,iBAAkBm+B,GAEpBjB,MAAO,CACLza,aAAc8c,EAAYrC,MAC1Bl9B,iBAAkBm+B,IAIhBvhC,GAAOi3B,EAAAA,EAAAA,IAAqC,CAChDC,OAAS,QAAOppD,IAChBu1C,WAAU,GACVsR,eACAwC,YAAagK,EAAmBz9B,OAChC+c,UAAWjvC,QAAQovD,GACnBH,oBAGa/8B,EAGX1D,EAHFq5B,UAAa31B,OACbsgB,EAEEhkB,EAFFgkB,MACAI,EACEpkB,EADFokB,SAGFsS,GAAwCnX,EAAAA,EAAAA,UAAS2iB,GAAYvL,GAAAzgC,EAAAA,EAAAA,GAAAwgC,EAAA,GAAtDqM,EAAYpM,EAAA,GAAEqM,EAAerM,EAAA,GAC9BsM,EAAgBjiD,OAAOgjC,EAAM,UAC7Bkf,GAAcliD,OAAOgjC,EAAM,QAE3Bmf,GAA4C,IAAlBF,EAE1BG,GAAsB,MAC1B,GAAID,GAAyB,CAM3B,OAJGf,GAAqBI,GAAuC,KAAtBT,GACtCO,IAAmBE,GACnBF,GAAmC,IAAjBN,GAA4C,KAAtBD,EAET,GAAK,EACzC,CAIA,OAFae,EAAAA,GAAAA,GAAe,IAAI7tD,KAAKitD,EAAae,EAAe,GAGlE,EAb2B,GAetBI,GD/PqBjmD,KAAA,IAAGu5B,EAAKv5B,EAALu5B,MAAO0F,EAAGj/B,EAAHi/B,IAAG,OACxCinB,EAAAA,GAAAA,GAAM,CAAE3sB,QAAO0F,QAAO1uC,KAAK4yD,IAAG,CAC5B1qD,MAAO0qD,EACPrhD,KAAMqhD,EAAItwB,cACT,EC2PgBszB,CAAc,CAC/B5sB,MAAO,EACP0F,IAAK+mB,KAEDI,GAAef,EAAgB90D,KAAI,CAACsQ,EAAc8iB,KAAa,CACnElrB,MAAOkrB,EACP7hB,KAAMjB,MAGFwlD,GAAwD1qD,IAAI,IAAA2qD,EAAAC,EAAAC,EAAAC,EAAA9L,EAAA,OAAAnoD,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,OAE7B,GAD7B2zD,EAAc1iD,OAAOjI,EAAKunD,OAAS,EACnCqD,EAAY3iD,OAAOjI,EAAKwnD,MAE1BY,EAAmBte,UAAU,CAADhzC,EAAAE,KAAA,eAAAF,EAAAge,OAAA,iBAa/B,OATK+1C,EAAsB,IAAI3uD,KAAK8tD,EAAchqD,EAAKunD,MAAOvnD,EAAKwnD,KAC9DsD,EAAoB,GAAEd,MAAgBe,EAAAA,GAAAA,IAC1CJ,OACGI,EAAAA,GAAAA,IAAeH,KAEd5L,EAAa,CACjBpZ,MAAO5lC,EAAK4lC,MACZiiB,SAAUiD,EACV/9B,gBAAiB/sB,EAAK2/C,OACvB7oD,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAEKsxD,EAAaP,EAAS5I,IAAW,OACvCkJ,GACElL,EAAAA,EAAAA,IAAW6N,EAAqB5N,EAAAA,GAAAA,YAChC,yBAAAnmD,EAAAO,OAAA,kBAAAC,IAAA,GAGJ0wC,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACR,GAAIoiB,IAA2BD,IAAe,GAA9C,CAME9e,EAAS,MAJNke,GAAkBN,GAAgB,GAClCM,GAAmC,IAAjBN,GAA4C,KAAtBD,GACxCK,GAAqBI,GAAuC,KAAtBT,EAEN,GAAK,GAE1C,MAEIqB,GAAsBF,IACxB9e,EAAS,MAAOgf,GAClB,GAGC,CACDA,GACAhf,EACA6e,EACAb,EACAJ,EACAM,EACAP,KAGFhhB,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACR,MAAMgjB,EACY,KAAhBb,IAAwC,IAAlBD,IAAwBb,EAC1C4B,GAAoBC,EAAAA,GAAAA,GACxB,IAAIhvD,KAAKitD,EAAae,EAAeC,KAIrCF,EADEe,GAAsBC,EACR9B,EAAc,EAEdA,EAClB,GACC,CAACA,EAAagB,GAAaD,EAAeb,KAE7CrhB,EAAAA,EAAAA,YAAU,KAE+B,IAArCogB,EAAmBz9B,OAAO5Z,SACzBq3C,EAAmBte,WACpBme,GAEAH,EAAcG,EAChB,GACC,CAACA,EAA2BG,EAAoBN,KAEnD9f,EAAAA,EAAAA,YAAU,IAAM,IAAMsgB,KAAyB,CAACA,IAEhD,MAAM6C,GAAgBhlB,EAAE,cAAe,CAAEilB,KAAMpB,IA2I/C,OAAOnC,GACgC,IAArCO,EAAmBz9B,OAAO5Z,SACzBq3C,EAAmBte,WAjCpBzB,EAAAA,GAAAA,MAACgjB,GAAAA,EAAoB,CAACt2D,GAAK,WAAUA,IAAM2yD,iBAAe,EAAAzzC,SAAA,EACxDi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC+e,GAAc,CAAC,cAAc,mBAAkBlyD,IAAKkf,SAClDkyB,EAAE,kDAEL+B,EAAAA,GAAAA,KAACgf,GAAW,CAAC,cAAc,iBAAgBnyD,IAAKkf,SAC7CkyB,EACC,2GACA,CAAE0hB,gBAGN3f,EAAAA,GAAAA,KAACgf,GAAW,CAAC,cAAc,iBAAgBnyD,IAAKkf,SAC7CkyB,EAAE,+DAEL+B,EAAAA,GAAAA,KAACif,GAAc,CAAC,cAAc,mBAAkBpyD,IAAKkf,SAClDkyB,EACC,uKAGJ+B,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CACNM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IACZN,QAASC,EAAAA,GAAAA,SAAwBj5B,UAEjCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC6e,GAAY,CACXhyD,GAAK,gBAAeA,IACpBixC,QAAS2hB,EACTxhD,KAAMggC,EAAE,mBA3HdkC,EAAAA,GAAAA,MAAC0K,GAAAA,EAAa,CAAgB9M,UAAWhf,EAAM83B,SAAU2L,GAAiBz2C,SAAA,EACxEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwe,GAAa,CAAAzyC,SACXkyB,EACC,yIAGJ+B,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC5D,EAAAA,EAAS,CAACE,KAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAoBxwB,UACnCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACY,EAAAA,GAAK,CACJrpC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,MACNl1C,GAAK,eAAcA,IACnBozB,MAAOge,EAAE,wBACTzf,YAAayf,EAAE,UACfF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAW1E,cAKzByC,EAAAA,GAAAA,MAAC2E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,SAAA,EACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACye,GAAW,CAAA1yC,SAAEkyB,EAAE,gDAChBkC,EAAAA,GAAAA,MAAC2E,EAAAA,GAAO,CACNM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,GACZN,QAASC,EAAAA,GAAAA,uBAAsCj5B,SAAA,EAE/Co0B,EAAAA,GAAAA,MAACue,GAAW,CAAA3yC,SAAA,EACVi0B,EAAAA,GAAAA,KAACie,GAAM,CACLpxD,GAAK,aAAYA,IACjBwjC,QAAS+xB,GACTrkB,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWkd,IACjB9wC,UAAU,GAEZyR,MAAOge,EAAE,iBAEX+B,EAAAA,GAAAA,KAAC4e,GAAY,CAAA7yC,SAAEkyB,EAAE,aAEnBkC,EAAAA,GAAAA,MAACgf,GAAoB,CAAApzC,SAAA,EACnBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC0e,GAAW,CAAA3yC,UACVi0B,EAAAA,GAAAA,KAACie,GAAM,CACLpxD,GAAK,eAAcA,IACnBwjC,QAASkyB,GACTxkB,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWid,MACjB7wC,UAAU,GAEZyR,MAAOge,EAAE,qBAGb+B,EAAAA,GAAAA,KAACkf,GAAI,CAAAnzC,SAAEk3C,WAxDfxgC,EAAO68B,KAAO78B,EAAO48B,OACnBrf,EAAAA,GAAAA,KAAC/C,GAAS,CAAC,cAAc,oBAAmBpwC,IAAKkf,SAC9C8zC,IAED,SAyDF1f,EAAAA,GAAAA,MAAC2E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,SAAA,EACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC+W,EAAAA,EAAQ,CACPlqD,GAAK,eAAcA,IACnBozB,OACEkgB,EAAAA,GAAAA,MAACgS,EAAAA,GAAK,CAAApmC,SAAA,CAAC,iBACK,KACVi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC0N,GAAAA,EAAI,CACH7gD,GAAK,cAAaA,IAClByvC,KAAK,SACL0V,OAAO,UACPt8C,KAAKyzC,EAAAA,EAAAA,IAAgB,cAAcp9B,SACpC,8BAKLgyB,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWqV,MACjBjpC,SAAUyvB,EAAE,gDAGhB+B,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CACNM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IACZN,QAASC,EAAAA,GAAAA,SAAwBj5B,UAEjCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC6e,GAAY,CACXhyD,GAAK,iBAAgBA,IACrBoR,KAAMggC,EAAE,uBACRkZ,gBAAiB+I,EAAmBte,eAGxC5B,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CACNM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IACZN,QAASC,EAAAA,GAAAA,SAAwBj5B,UAEjCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC8e,GAAY,CAACjyD,GAAK,iBAAgBA,IAAMixC,QAAS2hB,EAAQ1zC,SACvDkyB,EAAE,mBA2CG,ECzcLmlB,GAAgBjnD,IAIF,IAHzBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA6yD,EAAOvjD,EAAPujD,QACA2D,EAAUlnD,EAAVknD,WAEA,MAAQplB,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EAGFqlB,GAAuBr6C,EAAAA,GAAAA,IADG,MAEhCo1B,GAAsCC,EAAAA,EAAAA,UAASglB,GAAqB/kB,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAA7DklB,EAAWhlB,EAAA,GAAEilB,EAAcjlB,EAAA,GAE5BklB,EAAmBA,KACvBD,GAAe,EAAM,EAOvBpX,GAAgC9N,EAAAA,EAAAA,UAAS,MAAK+N,GAAAp3B,EAAAA,EAAAA,GAAAm3B,EAAA,GAAvCuT,EAAQtT,EAAA,GAAEqX,EAAWrX,EAAA,GAEtB7e,EAAWmyB,EACb1hB,EAAE,qEAAsE,CACtE0hB,aAEF1hB,EAAE,0CAEA0lB,EAMUhE,OACZ72C,EACA,CACE9L,KAAM,gBACN40C,UAAW,QACXtV,KAAM,GAGNsnB,GAAkBlb,EAAAA,GAAAA,GACtBiX,GACA,IAAM1hB,EAAE,sBACR,KACEkC,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,CACGkyB,EAAE,sCAAuC,CACxColB,gBAEFrjB,EAAAA,GAAAA,KAAA,SACC/B,EAAE,6BAKT,OACEkC,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACud,GAAe,CAAC1wD,GAAIA,EAAIixC,QA1CH+lB,KACxBL,GAAe,EAAK,EAyCmC7R,KAAMgS,EAAa53C,SACrEyhB,KAEHwS,EAAAA,GAAAA,KAACoa,GAAAA,EAAK,CACJvtD,GAAK,SAAQA,IACboN,OAAQspD,EACRtJ,eAAgBwJ,EAChBzJ,OAAQ4J,EACRvvD,SACE2rC,EAAAA,GAAAA,KAACuf,GAAiB,CAChB1yD,GAAK,uBAAsBA,IAC3B4yD,QAASgE,EACT/D,QAASA,EACTC,SAAUA,EACVC,cAAe8D,EACflE,iBAAe,IAGnBnkD,QACE8kC,EAAAA,GAAAA,MAACgS,EAAAA,GAAK,CAAApmC,SAAA,CAAC,uEAC2D,KAChEi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC0N,GAAAA,EAAI,CACH7gD,GAAK,uBAAsBA,IAC3B6I,KAAKyzC,EAAAA,EAAAA,IAAgB,yBAAyBp9B,SAC/C,2CAEM,OAIXuwB,KAAK,gBACLwnB,cAjF0B,SAmF3B,E,4BCjHA,MAAMC,GAAO/nB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,uBAAVD,CAAU,2LAgB1BE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAiBP8nB,GAAMhoB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sBAAVD,CAAU,MAEhBioB,IAAWjoB,EAAAA,GAAAA,IAAOkoB,GAAAA,GAAS7nB,MAAM,CAC5CC,KAAM,SACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,2BAFsBD,CAEtB,MAEWmoB,IAAMnoB,EAAAA,GAAAA,IAAOkoB,GAAAA,GAAS7nB,MAAM,CACvCC,KAAM,WACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,sBAFiBD,CAEjB,M,8PCzCWD,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,6BAAVD,CAAU,gMAS/BE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAKPkoB,GAAiBpoB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,kCAAVD,CAAU,yIAMpCE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAOPmoB,IAAYroB,EAAAA,GAAAA,IAAOuW,GAAAA,IAAOlW,MAAM,CAC3CioB,SAAS,IACT9nB,WAAA,CAAAP,YAAA,6BAFuBD,CAEvB,uEAGEE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAOPqoB,IAAUvoB,EAAAA,GAAAA,IAAOuW,GAAAA,IAAOlW,MAAM,CACzCioB,SAAS,IACT9nB,WAAA,CAAAP,YAAA,2BAFqBD,CAErB,0DAIEE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAMPsoB,IAAqBxoB,EAAAA,GAAAA,IAAOuW,GAAAA,IAAOlW,MAAM,CACpDioB,SAAS,IACT9nB,WAAA,CAAAP,YAAA,sCAFgCD,CAEhC,yGAKEE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OC9CPuoB,GAAWtoD,IAA4B,IAAzBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACzB,MAAQoxC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,IAAe,sBAArBD,EAER,OACE+B,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,UACzBo0B,EAAAA,GAAAA,MAACikB,GAAc,CAAAr4C,SAAA,EACbi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwkB,GAAkB,CACjB33D,GAAK,0BAAyBA,IAC9B4X,IAAKigD,GACLvR,IAAI,MAENnT,EAAAA,GAAAA,KAACqkB,GAAS,CACRx3D,GAAK,cAAaA,IAClB4X,IAAKkgD,GACLxR,IAAKlV,EAAE,2BAET+B,EAAAA,GAAAA,KAACukB,GAAO,CACN13D,GAAK,YAAWA,IAChB4X,IAAKmgD,GACLzR,IAAKlV,EAAE,4BAGD,E,2BChCT,MAAMlC,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,2CAAVD,CAAU,iEAC/B7/B,GAA+BA,EAA5B0oD,6BAEC3oB,GAAAA,EAAAA,WAAkB,gBAClBA,GAAAA,EAAAA,WAAkB,iBAKtBA,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACdA,GAAAA,EAAAA,WAAkB,OAMXgO,GAAOlO,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,sCAAXD,CAAW,MAElB8oB,IAAgB9oB,EAAAA,GAAAA,IAAOmB,GAAAA,IAAOX,WAAA,CAAAP,YAAA,+CAAdD,CAAc,6DACxBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACAL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAKPkpB,GAAmB/oB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,kDAAVD,CAAU,mLAO1BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEZK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MAGFL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KCpBLmpB,GAAyB7oD,IAMF,IALlCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA+5B,EAASzqB,EAATyqB,UACA3oB,EAAI9B,EAAJ8B,KACAgnD,EAAW9oD,EAAX8oD,YACAJ,EAA4B1oD,EAA5B0oD,6BAEA,MAAQ5mB,GAAMC,EAAAA,EAAAA,IAAe,sBAArBD,EAMR,OACEkC,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CACR,cAAalvC,EACb+5B,UAAWA,EACXi+B,6BAA8BA,EAA6B94C,SAAA,EAE3Di0B,EAAAA,GAAAA,KAACkK,GAAI,CAAC,cAAc,QAAOr9C,IAAKkf,SAAE9N,KAClCkiC,EAAAA,GAAAA,MAAC4kB,GAAgB,CAAAh5C,SAAA,EACfi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC8kB,GAAa,CACZj4D,GAAK,kBAAiBA,IACtByvC,KAAMc,GAAAA,GAAAA,OACNR,MAAOS,GAAAA,GAAAA,IACP0H,QAAS4U,GAAAA,GAAAA,OACT17C,KAAMggC,EAAE,8BACRH,QAlByBonB,MAC/B30C,EAAAA,GAAAA,IAA6B,CAAExiB,QAASk3D,EAAYp0C,SAAU,KAmB1DmvB,EAAAA,GAAAA,KAAC7C,GAAAA,GAAM,CACLtwC,GAAK,0BAAyBA,IAC9ByvC,KAAMc,GAAAA,GAAAA,OACNR,MAAOS,GAAAA,GAAAA,SACP0H,QAAS4U,GAAAA,GAAAA,KACT17C,KAAMggC,EAAE,8BACRvoC,IAAI,4CAGE,E,kQC7DT,MAAMqmC,GAAYC,GAAAA,GAAAA,QAAAA,WAAc,CAAAC,YAAA,qCAAdD,CAAc,qGAG9BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAELK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MAETL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,K,gBCDJ,MAAME,IAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAOyO,GAAAA,GAAiBjO,WAAA,CAAAP,YAAA,6BAAxBD,CAAwB,kCACpCH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAETK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIFspB,IAAenpB,EAAAA,GAAAA,IAAOopB,GAAAA,GAAmB/oB,MAAM,CAC1DgpB,MAAOC,GAAAA,EAAAA,SACP9oB,WAAA,CAAAP,YAAA,gCAF0BD,CAE1B,yCACiBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACAA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,SAGN6S,GAAQ1S,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,yBAATD,CAAS,2BAC1BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,gBAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGN2W,GAAUxW,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,2BAARD,CAAQ,SAC3BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eCpBTqpB,GAAWppD,IAAA,IAAGtP,EAAEsP,EAAFtP,GAAIiY,EAAK3I,EAAL2I,MAAO8mB,EAAKzvB,EAALyvB,MAAOv3B,EAAO8H,EAAP9H,QAAO,OAClD8rC,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACmlB,GAAY,CAAAp5C,UACXi0B,EAAAA,GAAAA,KAACuS,GAAAA,GAAK,CAAC1lD,GAAK,cAAaA,IAAM4X,IAAKK,EAAOquC,IAAI,QAEjDnT,EAAAA,GAAAA,KAAC0O,GAAK,CAAA3iC,SAAE6f,KACRoU,EAAAA,GAAAA,KAACwS,GAAO,CAAAzmC,SAAE1X,MACA,ECuBDmxD,GAAmBrpD,IAAoC,IAAjCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACjC,MACM44D,EA3ByBxnB,KAC/BynB,EAAAA,GAAAA,GAAuB,CACrB,CACE5gD,MAAO6gD,GACP/5B,MAAOqS,EAAE,wCACT5pC,QAAS4pC,EACP,8NAGJ,CACEn5B,MAAO8gD,GACPh6B,MAAOqS,EAAE,kBACT5pC,QAAS4pC,EACP,oNAGJ,CACEn5B,MAAO+gD,GACPj6B,MAAOqS,EAAE,sBACT5pC,QAAS4pC,EACP,gOAOkB6nB,EADV5nB,EAAAA,EAAAA,IAAe,sBAArBD,GACoCvxC,KAC1CikB,IAAA,IAAOo1C,EAAUp1C,EAAd9jB,GAAgBiY,EAAK6L,EAAL7L,MAAO8mB,EAAKjb,EAALib,MAAOv3B,EAAOsc,EAAPtc,QAAO,OACtC2rC,EAAAA,GAAAA,KAACulB,GAAQ,CAEP14D,GAAK,aAAYk5D,IACjBjhD,MAAOA,EACP8mB,MAAOA,EACPv3B,QAASA,GAJJ0xD,EAKL,IAIN,OAAO/lB,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAE05C,GAA4B,ECjDrD1pB,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,kCAAVD,CAAU,4FACtBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIAuoB,IAAiBpoB,EAAAA,GAAAA,IAAOkoB,GAAAA,GAAS7nB,MAAM,CAClDC,KAAM,QACN0pB,4BAA4B,IAC5BxpB,WAAA,CAAAP,YAAA,uCAH4BD,CAG5B,MAEWuoB,IAAUvoB,EAAAA,GAAAA,IAAOuW,GAAAA,IAAOlW,MAAM,CACzCioB,SAAS,IACT9nB,WAAA,CAAAP,YAAA,gCAFqBD,CAErB,qDAGiBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KCbNE,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,kCAAVD,CAAU,mFAO7BiqB,IAAuBvpB,EAAAA,GAAAA,IAAG,+EAEVb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAElBK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MAECL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,SAIRqqB,IAAkBlqB,EAAAA,GAAAA,IAAOyO,GAAAA,GAAkBpO,MAAM,CAC5Dua,mBAAmB,IACnBpa,WAAA,CAAAP,YAAA,wCAF6BD,CAE7B,6BACEiqB,GAESpqB,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAG1CsqB,IAAmBnqB,EAAAA,GAAAA,IAAOyO,GAAAA,GAAkBpO,MAAM,CAC7Dua,mBAAmB,IACnBpa,WAAA,CAAAP,YAAA,yCAF8BD,CAE9B,yBACEiqB,GAESpqB,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGrBuqB,GAAuBpqB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,6CAAVD,CAAU,sCAC9BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACGA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGNwqB,GAAcrqB,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,oCAARD,CAAQ,2BAC/BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,cAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGN6S,GAAQ1S,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,8BAATD,CAAS,SAC1BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,iBAGToqB,GAAatqB,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,mCAAXD,CAAW,gDACjCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,cAGHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGN0qB,IAAYvqB,EAAAA,GAAAA,IAAOmB,GAAAA,IAAQd,MAAM,CAC5CC,KAAMc,GAAAA,GAAAA,MACNR,MAAOS,GAAAA,GAAAA,MACPb,WAAA,CAAAP,YAAA,kCAHuBD,CAGvB,MAEWwqB,GAAoBxqB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,0CAAVD,CAAU,oBAC3BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGH4qB,IAAgBzqB,EAAAA,GAAAA,IAAOob,EAAAA,GAAU/a,MAAM,CAClDR,MAAO,eACPS,KAAM,UACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,sCAH2BD,CAG3B,M,gBCpCF,MAAMoG,GAAa,CACjBplC,KAAM,OACN0pD,MAAO,QACPhpB,MAAO2E,EAAAA,GAAAA,MACPskB,UAAW,YACXlP,MAAOpV,EAAAA,GAAAA,OASHukB,GAAc,0BAIPC,GAAgB1qD,IAAiC,IAA9BtP,EAAEsP,EAAFtP,GAC9B,MAAQoxC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,IAAe,sBAArBD,EACF3I,GAAe2J,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAM0gD,UAAUC,OACzDzZ,GAAsDC,EAAAA,EAAAA,WAAS,GAAMC,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAA9DyoB,EAAmBvoB,EAAA,GAAEwoB,EAAsBxoB,EAAA,GAC5CyoB,GAAoB/nB,EAAAA,EAAAA,IACvB9nC,GAAUA,EAAMuiB,WAAWstC,oBAExBC,GAAgBhoB,EAAAA,EAAAA,GAASioB,GAAAA,GACzB1nB,EACJsnB,GACgC,IAAhCG,EAAcxkC,OAAO5Z,SACpBo+C,EAAcrlB,UAEX8R,EAAe,CACnB,CAACtR,GAAWplC,MAAO,CACjB4nC,aAAc,IAEhB,CAACxC,GAAWskB,OAAQ,CAClB9hB,aAAc,IAEhB,CAACxC,GAAWukB,WAAY,CACtB/hB,aAAc,KAGZiR,GAA2BC,EAAAA,EAAAA,IAA+B,CAC9DqR,kBAAmBx2C,IAAe,IAAZoO,EAAIpO,EAAJoO,KACpBuW,EAAa,CACXzoC,GAAK,oBAAmBA,IACxBoR,KAAMggC,EAAE,2FACR8G,QAASmT,GAAAA,GAAAA,QAEXn5B,EAAKgK,OAAO,IAGVhK,GAAOi3B,EAAAA,EAAAA,IAA2C,CACtDC,OAAS,QAAOppD,IAChBu1C,WAAU,GACVsR,eACAmC,2BACAK,YAAa+Q,EAAcxkC,OAC3B+c,cAGIgjB,EAA8D1qD,IAAI,IAAA2pB,EAAA,OAAA9yB,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,WAClEm4D,EAAcrlB,UAAU,CAADhzC,EAAAE,KAAA,eAAAF,EAAAge,OAAA,iBAS1B,OALK6U,EAAW,wBACA3pB,EAAKsqC,GAAWplC,gCACblF,EAAKsqC,GAAWskB,+BAClB5uD,EAAKsqC,GAAW1E,4BACnB5lC,EAAKsqC,GAAWukB,mBAC9B/3D,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAEKq4D,EAAkB,CACtBp7B,MAAO,6BACP8R,MAAO5lC,EAAKsqC,GAAW1E,OACvBjc,aACA,OACFslC,GAAuB,GAAM,wBAAAn4D,EAAAO,OAAA,kBAAAC,IAAA,EAyJ/B,OACE+wC,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,CAHAyzB,GA/B3BW,EAAAA,GAAAA,MAACgmB,GAAgB,CAAAp6C,SAAA,EACfi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC0O,GAAK,CAAC,cAAc,iBAAgB7hD,IAAKkf,SAAEkyB,EAAE,uBAC9C+B,EAAAA,GAAAA,KAAComB,GAAoB,CAAAr6C,UACnBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAConB,GAAAA,EAAW,CACVv6D,GAAK,eAAcA,IACnBoR,KAAMggC,EAAE,oDAGZ+B,EAAAA,GAAAA,KAACqmB,GAAW,CAAAt6C,SACTkyB,EAAE,kFAEL+B,EAAAA,GAAAA,KAACumB,GAAS,CACR15D,GAAK,iBAAgBA,IACrBoR,KAAMggC,EAAE,wCACRvoC,IAAKkxD,GACL7hB,QAAS4U,GAAAA,GAAAA,WAzGbxZ,EAAAA,GAAAA,MAAC+lB,GAAe,CAAAn6C,SAAA,EACdi0B,EAAAA,GAAAA,KAACsmB,GAAU,CAAC,cAAc,eAAcz5D,IAAKkf,SAC1CkyB,EAAE,sCAEL+B,EAAAA,GAAAA,KAAC0O,GAAK,CAAC,cAAc,SAAQ7hD,IAAKkf,SAC/BkyB,EAAE,sDAELkC,EAAAA,GAAAA,MAAC0K,GAAAA,EAAa,CACZ9M,UAAWhf,EACX83B,SAAU2L,EAAiBz2C,SAAA,EAE3Bi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC5D,EAAAA,EAAS,CAACE,KAAMC,EAAAA,EAAAA,KAAmBxwB,UAClCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACY,EAAAA,GAAK,CACJrpC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,KACNl1C,GAAK,cAAaA,IAClBozB,MAAOge,EAAE,eACTzf,YAAayf,EAAE,0BACfF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWplC,KACjBwR,SAAUyvB,EAAE,0CAKpB+B,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC5D,EAAAA,EAAS,CAACE,KAAMC,EAAAA,EAAAA,KAAmBxwB,UAClCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACY,EAAAA,GAAK,CACJrpC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,KACNl1C,GAAK,eAAcA,IACnBozB,MAAOge,EAAE,kBACTzf,YAAayf,EAAE,wBACfF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWskB,MACjBl4C,SAAUyvB,EAAE,qCAKpB+B,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC5D,EAAAA,EAAS,CAACE,KAAMC,EAAAA,EAAAA,KAAmBxwB,UAClCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACY,EAAAA,GAAK,CACJrpC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,MACNl1C,GAAK,eAAcA,IACnBozB,MAAOge,EAAE,gBACTzf,YAAayf,EAAE,gBACfF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAW1E,cAKzBsC,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC5D,EAAAA,EAAS,CAACE,KAAMC,EAAAA,EAAAA,KAAmBxwB,UAClCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACY,EAAAA,GAAK,CACJrpC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,KACNl1C,GAAK,oBAAmBA,IACxBozB,MAAOge,EAAE,aACTzf,YAAayf,EAAE,aACfF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWukB,UACjBn4C,SAAUyvB,EAAE,mCAKpB+B,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC+W,EAAAA,EAAQ,CACPlqD,GAAK,eAAcA,IACnBozB,OA/FRkgB,EAAAA,GAAAA,MAACgS,EAAAA,GAAK,CAACkV,GAAG,qBAAoBt7C,SAAA,CAAC,sEAC6B,KAC1Di0B,EAAAA,GAAAA,KAAC0N,GAAAA,EAAI,CACH7gD,GAAK,eAAcA,IACnB6I,KAAKyzC,EAAAA,EAAAA,IAAgB,yBACrBtN,MAAM,OACNmW,OAAO,UACP1V,KAAK,QAAOvwB,SACb,mCAEO,IAAI,sBACG,KACfi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC0N,GAAAA,EAAI,CACH7gD,GAAK,cAAaA,IAClB6I,KAAKyzC,EAAAA,EAAAA,IAAgB,cACrBtN,MAAM,OACNmW,OAAO,UACP1V,KAAK,QAAOvwB,SACb,2BAEM,OA4EDgyB,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWqV,MACjBjpC,SAAUyvB,EACR,sFAKR+B,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACumB,GAAS,CACR15D,GAAK,iBAAgBA,IACrBoR,KAAMggC,EAAE,+BACRkZ,gBAAiB8P,EAAcrlB,oBA6BvCpC,EAAY,MACVQ,EAAAA,GAAAA,KAACwmB,GAAiB,CAAAz6C,UAChBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACymB,GAAa,CACZ55D,GAAK,aAAYA,IACjBoR,KAAMggC,EAAE,wCACRoZ,QAASuP,SAWH,ECnQHU,GAAenrD,IAAqC,IAAlCtP,EAAEsP,EAAFtP,GAAI6I,EAAGyG,EAAHzG,IACjC,MAAQuoC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACAsM,GAAaC,EAAAA,GAAAA,KAAbD,SAER,OACEvK,EAAAA,GAAAA,KAAC7C,GAAAA,GAAM,CACLtwC,GAAIA,EACJoR,KAAMggC,EAAE,wBACR0T,KAAM,CACJ30C,KAAM,iBACNs/B,KAAMiO,EAAS,MAAQ,GAAK,IAE9BxF,QAAS4U,GAAAA,GAAAA,KACTrd,KAAMc,GAAAA,GAAAA,MACNR,MAAOS,GAAAA,GAAAA,aACP3nC,IAAKA,GACL,E,4BCtBN,MAAM6xD,IAAuB7qB,EAAAA,GAAAA,IAAG,gIAC5B8qB,GAAAA,GAEe3rB,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACCA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEdK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACKL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACNA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACCA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAKT4rB,GAAczrB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,uCAAVD,CAAU,SACjC7/B,GAAiBA,EAAd48C,iBACgBC,GAAAA,EAAAA,KAA2BuO,KAGrC3c,IAAO5O,EAAAA,GAAAA,IAAO6O,GAAAA,GAAcrO,WAAA,CAAAP,YAAA,gCAArBD,CAAqB,oBACzBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGH6rB,GAAgB1rB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,yCAAVD,CAAU,iGAI3BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAERK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACNL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KCd7B8rB,GACI,SADJA,GAEU,eAGVC,GAAsB,sBACtBC,GAAoB,mBAObC,GAAmB3rD,IAMF,IAL5BtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAksD,EAAc58C,EAAd48C,eACAlQ,EAAS1sC,EAAT0sC,UACAY,EAAYttC,EAAZstC,aACAC,EAAavtC,EAAbutC,cAEA,MAAQzL,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACRI,GAAwCC,EAAAA,EAAAA,UAASspB,IAAoBrpB,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAA9D0pB,EAAYxpB,EAAA,GAAEypB,EAAezpB,EAAA,GAE9B0pB,EAAgB,CACpB,CAACN,IAAmBje,EACpB,CAACie,IAAyB,IAGtBO,GAAcC,EAAAA,GAAAA,IAAgC,CAClDx8C,KAAM,WACNs8C,gBACAG,kBAAkB,IAEd3lD,EAASylD,EAAYnlB,MAAM4kB,GAAkBM,EAAcxlD,QAE3Do0C,EAAmD/+C,IACvD,MAAMuwD,EAAavwD,EAAK2K,QAAU3K,EAAKs7C,aACjCkV,GAAoB5zC,EAAAA,EAAAA,IAAS2zC,GAE/BC,GAAqB,IACvBpf,EAAAA,EAAAA,KACEC,EAAAA,EAAAA,IACE4e,IAAiBH,GACb,oCACA,yCACJ,CACEj/C,KAAMkgC,GAER,CACEpmC,OAAQrU,OAAOk6D,KAIvB,EAGIC,EAAaA,KACjBpoB,EAAAA,GAAAA,MAACyK,GAAI,CACH7M,WAAS3pB,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,GACJ8zC,GAAW,IACdjS,OAAS,sBAAqBppD,IAC9B02C,4BAA6BA,SAE/BsT,SAAUA,EAAS9qC,SAAA,EAEnBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACmP,GAAY,CACXtiD,GAAK,iBAAgBg8C,IACrBpmC,OAAQA,EACR4sC,MAAO,CAACsY,GAAkBA,IAC1Ble,aAAcA,KAGhBzJ,EAAAA,GAAAA,KAAC0nB,GAAa,CAAC,gCAA8B,wBAAuB37C,UAClEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwoB,GAAAA,EAAY,CACX37D,GAAK,iBAAgBg8C,IACrB4f,eAAgBV,IAAiBF,UAMzC,OACE7nB,EAAAA,GAAAA,KAACynB,GAAW,CAAC,cAAa56D,EAAIksD,eAAgBA,EAAehtC,UAC3Di0B,EAAAA,GAAAA,KAACwJ,EAAAA,EAAI,CACH38C,GAAK,QAAOA,IACZ++B,MAAOqS,EAAE,4CACToL,KAAM,CACJ,CACEx8C,GAAI+6D,GACJ5qD,KAAMihC,EAAE,eACRyqB,cAAeH,GAEjB,CACE17D,GAAIg7D,GACJ7qD,KAAMihC,EAAE,mBACRyqB,cAAeH,IAGnBrnB,SAAU8mB,KAEA,EC5HLjsB,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,4CAAVD,CAAU,M,gBCI5B,MAAMD,GAAYC,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,uCAAXD,CAAW,QAChCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,cAIE+rB,IAAU3sB,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAMnB,MAAM,CACxCr/B,KAAM,kBACNs/B,KAAM,KACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,qCAHqBD,CAGrB,yCACgBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KCEL+sB,GAAqBzsD,IAIF,IAH9BtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAwzC,EAAKlkC,EAALkkC,MACAwoB,EAAe1sD,EAAf0sD,gBAEA,MAAQ5qB,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACF6qB,GAAiB3oD,EAAAA,EAAAA,IAAakgC,GAEpC,OACEL,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,UACxB4sC,EAAAA,GAAAA,GAAa,CACZ,CACY,IAAVtY,IAAgBwoB,EAChB,KACE7oB,EAAAA,GAAAA,KAAC+oB,GAAAA,EAAsB,CAACl8D,GAAK,eAAcA,IAAKkf,SAC7CkyB,EAAE,+CAIT,CACY,IAAVoC,GAAewoB,EACf,KACE1oB,EAAAA,GAAAA,MAAC4oB,GAAAA,EAAsB,CACrBl8D,GAAK,aAAYA,IACjBk4C,QAASikB,GAAAA,EAAAA,MAAoCj9C,SAAA,EAE7Ci0B,EAAAA,GAAAA,KAAC2oB,GAAO,CAAC97D,GAAK,WAAUA,MACvBoxC,EAAE,2CAIT,CACEoC,EAAQ,IAAMwoB,EACd,KACE7oB,EAAAA,GAAAA,KAAC+oB,GAAAA,EAAsB,CAACl8D,GAAK,UAASA,IAAKkf,SACxCkyB,EAAE,+BAA2B,CAC5BoC,QACAyoB,sBAKR,CACEzoB,EAAQ,GAAKwoB,EACb,KACE1oB,EAAAA,GAAAA,MAAC4oB,GAAAA,EAAsB,CACrBhkB,QAASikB,GAAAA,EAAAA,MACTn8D,GAAK,mBAAkBA,IAAKkf,SAAA,EAE5Bi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC2oB,GAAO,CAAC97D,GAAK,WAAUA,MACvBoxC,EAAE,+BAA2B,CAC5BoC,QACAyoB,0BAMA,E,4CCjET,MAAM/sB,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,4CAAVD,CAAU,wBAItBitB,GAAqBjtB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,qDAAVD,CAAU,uBACzBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGNqtB,GAAqBltB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,qDAAVD,CAAU,oBAC5BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGHstB,IAAqBntB,EAAAA,GAAAA,IAAOmB,GAAAA,IAAQd,MAAM,CACrD0I,QAAS4U,GAAAA,GAAAA,KACTrd,KAAMc,GAAAA,GAAAA,MACNR,MAAOS,GAAAA,GAAAA,WACPb,WAAA,CAAAP,YAAA,qDAJgCD,CAIhC,oBACcH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,K,wDClBT,MAAMkoB,GAAO/nB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,wCAAVD,CAAU,sGASdH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAEZ1/B,IAA2BA,EAAxBitD,2BAEH1sB,EAAAA,GAAAA,IAAG,oEAKCR,GAAAA,EAAAA,SAAgB,SAQX8nB,GAAMhoB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,uCAAVD,CAAU,MAEhBmoB,IAAMnoB,EAAAA,GAAAA,IAAOkoB,GAAAA,GAAS7nB,MAAM,CACvCC,KAAM,MACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,uCAFiBD,CAEjB,M,uCClCK,MAAMD,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,iCAAVD,CAAU,MAEtBqtB,GAAiBrtB,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,sCAARD,CAAQ,6CAClCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,cAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAINytB,GAAiBttB,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,sCAATD,CAAS,oEACnCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAAgB,CAClCU,MAAO,WAGQf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACCL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIR0tB,GAAwBvtB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,6CAAVD,CAAU,4EAOlCwtB,GAAUxtB,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,+BAARD,CAAQ,2BAC3BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,YAME6sB,GAAmBztB,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,wCAAbD,CAAa,yDAC3BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACDA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,WAIJ6tB,GAAM1tB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,2BAAVD,CAAU,4KAMhBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACMA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACGA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OACHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,QAEfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIvB8tB,IAAW3tB,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CACzCR,MAAO,OACPS,KAAM,UACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,gCAHsBD,CAGtB,MAEW4tB,GAAsB5tB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,2CAAVD,CAAU,6DAMhC6tB,IAAe7tB,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CAC7CR,MAAO,SACPW,WAAA,CAAAP,YAAA,oCAF0BD,CAE1B,wBC7CW8tB,GAAe3tD,IAAoD,IAAjDtP,EAAEsP,EAAFtP,GAAIk9D,EAAkB5tD,EAAlB4tD,mBACjC,MAAQ9rB,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EAEF+rB,EACJD,EACI,CACEnY,UAAW,SACX50C,KAAM,gBAER,CACE40C,UAAW,QACX50C,KAAM,iBAcRitD,EAAoBF,EACrB,CACCjsB,QAASA,KAAMosB,EAAAA,GAAAA,IAAoB,kCAEpC,CACCx0D,KAAKyzC,EAAAA,EAAAA,IAAgB,6BAG3B,OACEhJ,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACqpB,GAAc,CAAC,cAAc,mBAAkBx8D,IAAKkf,SAClDkyB,EACC,yFAGJkC,EAAAA,GAAAA,MAACupB,GAAG,CAAA39C,SAAA,EACFi0B,EAAAA,GAAAA,KAACspB,GAAc,CAAC,cAAc,oBAAmBz8D,IAAKkf,SACnDkyB,EAAE,qEAELkC,EAAAA,GAAAA,MAACopB,GAAqB,CAAAx9C,SAAA,EACpBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwpB,GAAO,CAAC,cAAc,YAAW38D,IAAKkf,UACrCo0B,EAAAA,GAAAA,MAACgS,EAAAA,GAAK,CAAApmC,SAAA,CAAC,qBACc,KACnBo0B,EAAAA,GAAAA,MAACspB,GAAgB,CAAC,cAAc,kBAAiB58D,IAAKkf,SAAA,CAAC,OAChDo+C,GAAAA,EAAAA,aAIXnqB,EAAAA,GAAAA,KAAC2pB,GAAQ,CACP98D,GAAK,aAAYA,IACjB8kD,KAAM,CACJ30C,KAAM,OACN40C,UAAW,QAEb9T,QA7CcssB,IAAAz7D,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,cAAAF,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,OAChB07D,EAAAA,GAAAA,GAAmC,CACvCx9D,KACAoR,KAAMksD,GAAAA,EAAAA,IACNG,oBAAqBrsB,EAAE,gDACvBssB,oBAAqBtsB,EACnB,wIAEF,wBAAArvC,EAAAO,OAAA,kBAAAC,KAqC+B2c,SAExBkyB,EAAE,uBAIT+B,EAAAA,GAAAA,KAAC4pB,GAAmB,CAAA79C,UAClBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC6pB,IAAYz1C,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAA,CACXvnB,GAAK,kBAAiBA,IACtB8kD,KAAMqY,GACFC,GAAiB,IAAAl+C,SAEpBkyB,EAAE,iFAGG,EC9FHlC,IAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAOyO,GAAAA,GAAiBjO,WAAA,CAAAP,YAAA,oDAAxBD,CAAwB,8CACpCH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEnDK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAQvB2uB,GAAcxuB,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,sDAATD,CAAS,6FAChCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,gBAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAIfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACdA,GAAAA,EAAAA,WAAkB,OAEH//B,GAAiBA,EAAdsuD,eACD5uB,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAoBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAI9B6uB,GAAoB1uB,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,4DAAXD,CAAW,kCAE5BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGH8uB,GAAc3uB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sDAAVD,CAAU,6DAUxB4uB,GAAkB5uB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,0DAAVD,CAAU,wGAItBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACCL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGjBlrB,GAAkBA,EAAfk6C,kBAEHnuB,EAAAA,GAAAA,IAAG,8CACgBb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACCL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OAKZivB,IAAgB9uB,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CAC9CR,MAAO,SACPW,WAAA,CAAAP,YAAA,wDAF2BD,CAE3B,MAEW+uB,GAAoB/uB,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,4DAAXD,CAAW,2BACxCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,cAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAONmvB,GAAyBhvB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,iEAAVD,CAAU,yHAK7BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGf/qB,GAA2BA,EAAxBm6C,2BAEHvuB,EAAAA,GAAAA,IAAG,4BACCR,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACCL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OAKZqvB,IAAmBlvB,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CACjDR,MAAO,SACPW,WAAA,CAAAP,YAAA,2DAF8BD,CAE9B,kDACgBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAOLsvB,GAAoBnvB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,4DAAVD,CAAU,MAE9BovB,IAAiBpvB,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CAC/CR,MAAO,OACP8V,KAAM,CACJC,UAAW,SACX50C,KAAM,kBAERw/B,WAAA,CAAAP,YAAA,yDAN4BD,CAM5B,MAEWqvB,GAAYrvB,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,oDAARD,CAAQ,gEAC7BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,WAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIJyvB,GAAWtvB,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,mDAARD,CAAQ,gEAC5BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,cAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIJ0vB,GAAkBvvB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,0DAAVD,CAAU,mFAO5BwsB,IAAexsB,EAAAA,GAAAA,IAAOmB,GAAAA,IAAQd,MAAM,CAC/CO,MAAOS,GAAAA,GAAAA,IACPf,KAAMc,GAAAA,GAAAA,OACNouB,kBAAkB,EAClB7Z,KAAM,CACJrV,KAAM,GACN2a,MAAOC,GAAAA,GAAAA,MACPl6C,KAAM,iBAERw/B,WAAA,CAAAP,YAAA,uDAT0BD,CAS1B,uBACiBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,K,gBCxJZ,MAAME,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sDAAVD,CAAU,yEACtBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACMA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACGA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAElBK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAQF4vB,GAAwBzvB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,kEAAVD,CAAU,qHAM3CE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MAETL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGP1/B,GAAaA,EAAVuvD,aAEHhvB,EAAAA,GAAAA,IAAG,8CACgBb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACCL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAKZ8vB,GAAgB3vB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,0DAAVD,CAAU,oEACvBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGZK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MAEDL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIN+vB,GAAgB5vB,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,0DAARD,CAAQ,2BACjCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,YAKT2vB,GAAiB7vB,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,2DAARD,CAAQ,mEAClCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,WAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAKNiwB,IAAgB9vB,EAAAA,GAAAA,IAAO+vB,GAAAA,IAAUvvB,WAAA,CAAAP,YAAA,0DAAjBD,CAAiB,MAEjCgwB,GAAoBhwB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,8DAAVD,CAAU,sBACvCE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAKP+vB,IAAuBjwB,EAAAA,GAAAA,IAAOkwB,GAAAA,IAAwB1vB,WAAA,CAAAP,YAAA,iEAA/BD,CAA+B,MAEtDmwB,IAAsBnwB,EAAAA,GAAAA,IAAOowB,GAAAA,IAAuB5vB,WAAA,CAAAP,YAAA,gEAA9BD,CAA8B,6DAMpDqwB,IAA0BrwB,EAAAA,GAAAA,IAAOswB,GAAAA,IAA2B9vB,WAAA,CAAAP,YAAA,oEAAlCD,CAAkC,SACrEE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,YAGTqwB,IAAuBvwB,EAAAA,GAAAA,IAAOwwB,GAAAA,IAAwBhwB,WAAA,CAAAP,YAAA,iEAA/BD,CAA+B,4BAC/DE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAMvB4wB,GAAqCzwB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,+EAAVD,CAAU,6DAU/C0wB,IAAY1wB,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAMnB,MAAM,CAC1Cr/B,KAAM,eACNs/B,KAAM,KACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,sDAHuBD,CAGvB,gDAEeH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,GACNA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAEPlrB,GAAYA,EAATg8C,YAEHjwB,EAAAA,GAAAA,IAAG,kCAKMkwB,GAAwB5wB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,kEAAVD,CAAU,2EAI/BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGHgxB,IAAiB7wB,EAAAA,GAAAA,IAAOmB,GAAAA,IAAQd,MAAM,CACjDC,KAAMc,GAAAA,GAAAA,OACNouB,kBAAkB,EAClB5uB,MAAOS,GAAAA,GAAAA,MACPb,WAAA,CAAAP,YAAA,2DAJ4BD,CAI5B,wBC1FIoG,GAAa,CACjB8gB,KAAM,OACNlmD,KAAM,OACN8vD,OAAQ,SACRC,SAAU,WACVhQ,KAAM,QAkBFiQ,GAA2BC,GAC/BA,EAAevgE,KAAKw2D,IAAI,CAAQtuD,MAAOsuD,EAAMjlD,KAAMilD,MAExCgK,GAAoC/wD,IAKF,IAJ7CtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAi1D,EAAY3lD,EAAZ2lD,aACAqL,EAAoBhxD,EAApBgxD,qBACAC,EAAUjxD,EAAVixD,WAEA,MAAQnvB,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACFovB,GAAwBpuB,EAAAA,EAAAA,IAC3B9nC,GAAUA,EAAMm2D,UAAUD,wBAEvBE,GAAsBtuB,EAAAA,EAAAA,IACzB9nC,GAAUA,EAAMm2D,UAAUC,sBAEvBC,GAAavuB,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAM+9C,KAAKsY,aAEjCC,GACbnuB,EAAAA,EAAAA,GAA6B,CAC/BviC,KAAMs4C,GAAAA,GAAAA,kBAFNv9C,KAAQ4lC,MAKVsG,GAKI1E,EAAAA,EAAAA,GAAwB,CAC1BviC,KAAM2wD,GAAAA,GAAAA,kBALAC,EAAc3pB,EAApBlsC,KACW81D,EAAuB5pB,EAAlCxE,UACAoC,EAASoC,EAATpC,UACAnf,EAAMuhB,EAANvhB,OAKYwqC,GAAmB3tB,EAAAA,EAAAA,GAAgC,CAC/DviC,KAAM8wD,GAAAA,GAAAA,kBADA/1D,KAKSg2D,GACbxuB,EAAAA,EAAAA,GAA8B,CAChCviC,KAAMgxD,GAAAA,GAAAA,kBAFNj2D,KAAQ4lC,MAKJ3e,GAAOi3B,EAAAA,EAAAA,IAA+D,CAC1EC,OAAS,QAAOppD,IAChBu1C,WAAU,GACV8T,YAAazzB,KAafqd,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACH2tB,GACED,EAAWJ,EAClB,GACC,CAACA,EAAYI,EAAYC,KAE5B3tB,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJ8tB,KCvI2B,SAACl4D,GAA2B,IAAtBs4D,EAAWpgE,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,GAAAA,UAAA,GAAG,GACrD,MAAMqgE,EAAIj+D,SAASuO,cAAc,KACjC0vD,EAAE98D,KAAOuE,EACTu4D,EAAEC,SAAWF,EACbh+D,SAASyO,KAAKua,OAAOi1C,GACrBA,EAAEE,QACFF,EAAEn+D,QACJ,CDiIMs+D,CAAoBT,GACpBR,EAAqBpuC,EAAKgkB,MAAMX,GAAW8gB,OAC3CqK,IACF,GAEC,CAACK,KAEJ9tB,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJgiB,GACF/iC,EAAKokB,SAASf,GAAWA,GAAW8gB,MAAOpB,EAC7C,GAEC,CAACA,IAEJ,MAAMuM,EAAqBpB,EAAepkD,OAAS,EAE7CylD,GAAa5lB,EAAAA,GAAAA,GAAW2lB,GAAoB,KAChDruB,EAAAA,GAAAA,KAAC2rB,GAAa,CAAA5/C,UACZi0B,EAAAA,GAAAA,KAACie,GAAM,CACLpxD,GAAK,gBAAeA,IACpBwjC,QAAS28B,GAAwBC,GACjChtC,MAAOge,EAAE,eACTF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAW8gB,YA2DzB,OACEljB,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,UACzBo0B,EAAAA,GAAAA,MAAC0K,GAAAA,EAAa,CAAC9M,UAAWhf,EAAM83B,SArGlC0X,IACI,IAADC,EACEnB,GAAqBj5C,EAAAA,EAAAA,GAAC,CACzBg5C,aACAlK,KAA+B,QAA3BsL,EAAED,EAASnsB,GAAW8gB,aAAK,IAAAsL,EAAAA,EAAI1M,GAChCyM,GACH,EA+FuDxiD,SAAA,EACrDo0B,EAAAA,GAAAA,MAACsrB,GAAqB,CAACC,WAAY2C,EAAmBtiD,SAAA,EACpDi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC4rB,GAAa,CAAC,cAAc,mBAAkB/+D,IAAKkf,SACjDkyB,EAAE,qEAA4D,CAC7DilB,KAAMmL,EAAqB,GAAKvM,MAGnCwM,MAEHtuB,EAAAA,GAAAA,KAAC6rB,GAAc,CAAC,cAAc,mBAAkBh/D,IAAKkf,SAClDkyB,EAAE,yDAAqD,CACtDP,MAAO+vB,GAAqBK,OAGhC9tB,EAAAA,GAAAA,KAAC8rB,GAAa,CACZj/D,GAAK,kBAAiBA,IACtB4hE,aAAa/I,EAAAA,GAAAA,GAAuB,CAClC,CACElP,WAAYvY,EACV,6EAEF5pC,SA3EV8rC,EAAAA,GAAAA,MAAC6rB,GAAiB,CAAAjgD,SAAA,EAChBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC5D,EAAAA,EAAS,CAACE,KAAMC,EAAAA,EAAAA,KAAmBxwB,UAClCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACY,EAAAA,GAAK,CACJrpC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,KACNl1C,GAAK,cAAaA,IAClBozB,MAAOge,EAAE,wBACTF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWplC,aAKzBgjC,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC5D,EAAAA,EAAS,CAACE,KAAMC,EAAAA,EAAAA,KAAmBxwB,UAClCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACY,EAAAA,GAAK,CACJrpC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,KACNl1C,GAAK,gBAAeA,IACpBozB,MAAOge,EAAE,kCACTF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAW0qB,eAKzB9sB,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC5D,EAAAA,EAAS,CAACE,KAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAoBxwB,UACnCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACY,EAAAA,GAAK,CACJrpC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,KACNl1C,GAAK,kBAAiBA,IACtBozB,MAAOge,EAAE,gBACTF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAW2qB,iBAKzB/sB,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC5D,EAAAA,EAAS,CAACE,KAAMC,EAAAA,EAAAA,KAAmBxwB,UAClCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACY,EAAAA,GAAK,CACJrpC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,KACNl1C,GAAK,cAAaA,IAClBozB,MAAOge,EAAE,UACTF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAW2a,kBAkCrB2R,cAAe/9C,IAAA,IAAGmP,EAAKnP,EAALmP,MAAOzrB,EAAOsc,EAAPtc,QAASs6D,EAAUh+C,EAAVg+C,WAAU,OAC1C3uB,EAAAA,GAAAA,KAACisB,GAAoB,CAAAlgD,UACnBo0B,EAAAA,GAAAA,MAACgsB,GAAmB,CAAC,cAAc,UAASt/D,KAAMizB,IAAQ/T,SAAA,EACxDi0B,EAAAA,GAAAA,KAACqsB,GAAuB,CAAAtgD,SAAE1X,KAC1B2rC,EAAAA,GAAAA,KAAC0sB,GAAS,CACR7/D,GAAK,cAAaA,KAAMizB,IACxB6sC,UAAWgC,QAGM,EAEzBjG,cAAe53C,IAAA,IAAGgP,EAAKhP,EAALgP,MAAOzrB,EAAOyc,EAAPzc,QAAO,OAC9B2rC,EAAAA,GAAAA,KAACusB,GAAoB,CAAC,cAAc,WAAU1/D,KAAMizB,IAAQ/T,UAC1Di0B,EAAAA,GAAAA,KAACysB,GAAkC,CAAA1gD,SAChC1X,KAEkB,KAG3B2rC,EAAAA,GAAAA,KAAC4sB,GAAqB,CAAA7gD,UACpBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC6sB,GAAc,CACbhgE,GAAK,mBAAkBA,IACvBoR,KAAMggC,EAAE,kCACR8G,QAAS4U,GAAAA,GAAAA,OACTxC,gBAAiBvV,UAIb,EEtOHgtB,GAAkCzyD,IAGF,IAAD0yD,EAAAjgE,EAAA,IAF1C/B,EAAEsP,EAAFtP,GACAugE,EAAUjxD,EAAVixD,WAEA,MAAQnvB,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EAER6wB,GAA+BC,EAAAA,GAAAA,IAAoB,CACjDC,kBAAmB,EACnBC,gBAAiB,IAFXC,EAASJ,EAATI,UAAWC,EAAOL,EAAPK,QAKbC,EAAWhhE,OAAO+gE,GAEVlC,GAAmB3tB,EAAAA,EAAAA,GAAgC,CAC/DviC,KAAM8wD,GAAAA,GAAAA,kBADA/1D,KAGFu3D,GAA0Bx8C,KAAAo6C,GAAcr8C,KAAdq8C,EAAwBmC,GAClDE,EAA2C,IAA1BrC,EAAepkD,OACtCw1B,GAAwCC,EAAAA,EAAAA,UACjB,QADyBuwB,GAC9C1jB,EAAAA,GAAAA,IAAc,eAAO,IAAA0jB,EAAAA,EAAIO,GAC1B7wB,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAFMyjB,EAAYvjB,EAAA,GAAEwjB,EAAexjB,EAAA,GAG9BgxB,EAAiBjmB,IAAA16C,EAAAq+D,EACpB10D,QAAQ2qD,GAASA,IAASpB,KAAalxC,KAAAhiB,GAG1Cw9C,GAA4D9N,EAAAA,EAAAA,WAAS,GAAM+N,GAAAp3B,EAAAA,EAAAA,GAAAm3B,EAAA,GAApEojB,EAAsBnjB,EAAA,GAAEojB,EAAyBpjB,EAAA,GAOlDqjB,EAA4BxM,IAChCnB,EAAgBmB,GAChBuM,GAA0B,EAAK,EAG3BE,EAAiBA,KACrB3vB,EAAAA,GAAAA,KAAC8qB,GAAa,CACZj+D,GAAK,mBAAkBA,IACvB6I,IAAKk6D,EAAAA,GAAAA,sBACLje,KAAK,gBAAe5lC,SAEnBkyB,EAAE,mDAID4xB,EAAuBA,KAC3B7vB,EAAAA,GAAAA,KAACorB,GAAc,CACbv+D,GAAK,oBAAmBA,IACxBixC,QAASA,KAAMosB,EAAAA,GAAAA,IAAoB,iCAAiCn+C,SAEnEkyB,EAAE,gEAID6xB,EAAmBA,KACvB3vB,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC+qB,GAAiB,CAAAh/C,SACfkyB,EAAE,yFAEL+B,EAAAA,GAAAA,KAACmrB,GAAiB,CAAAp/C,SACfwjD,EAAe7iE,KAAKqjE,IACnB/vB,EAAAA,GAAAA,KAACkrB,GAAgB,CAEfr+D,GAAK,sBAAqBA,KAAMkjE,IAChCjyB,QAASA,KAtCjBikB,EAsCwCgO,QArCxCN,GAA0B,IAqCyB1jD,SAE1CgkD,GAJIA,UAkBTC,EAA2BA,KAC/B7vB,EAAAA,GAAAA,MAACorB,GAAe,CAAC,cAAc,gBAAe1+D,IAAKkf,SAAA,EACjDi0B,EAAAA,GAAAA,KAACqrB,GAAS,CAAAt/C,SACPkyB,EACC,kGAGJ+B,EAAAA,GAAAA,KAACwoB,GAAY,CACX37D,GAAK,iBAAgBA,IACrBk4C,QAAS4U,GAAAA,GAAAA,KACTjkD,KAAKyzC,EAAAA,EAAAA,IAAgB,iBACrBlrC,KAAMggC,EAAE,qCAwEd,OAAO+B,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAlE5ByjD,GAEArvB,EAAAA,GAAAA,MAACgjB,GAAAA,EAAoB,CAACt2D,GAAK,WAAUA,IAAKkf,SAAA,EACxCo0B,EAAAA,GAAAA,MAACqqB,GAAW,CAAC,cAAc,gBAAe39D,IAAKkf,SAAA,CAC5CkyB,EAAE,uDACH+B,EAAAA,GAAAA,KAAC0qB,GAAiB,CAAA3+C,SAAEkyB,EAAE,0BAExB+B,EAAAA,GAAAA,KAAC4qB,GAAe,CAACC,iBAAe,EAAA9+C,SAAE4jD,OA9BxCjnB,EAAAA,GAAAA,GAAW6mB,EAAe1mD,OAAS,GAAG,KACpCm3B,EAAAA,GAAAA,KAACgrB,GAAsB,CAACC,0BAAwB,EAAAl/C,SAC7C+jD,SA8BC9vB,EAAAA,GAAAA,KAAC8pB,GAAY,CAACj9D,GAAK,iBAAgBA,IAAMk9D,oBAAkB,OAK7DuF,GAEAnvB,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwqB,GAAW,CAAC,cAAc,gBAAe39D,IAAM49D,gBAAc,EAAA1+C,SAC3DkyB,EAAE,8DAEL+B,EAAAA,GAAAA,KAACsrB,GAAQ,CAAC,cAAc,aAAYz+D,IAAKkf,SACtCkyB,EACC,uIACA,CACEixB,YACAE,eAILY,KACDhwB,EAAAA,GAAAA,KAAC2qB,GAAW,CAAA5+C,SAAE8jD,SAKhBR,GAA0BvN,IAAiBsN,GAE3CjvB,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwqB,GAAW,CAAC,cAAc,gBAAe39D,IAAKkf,SAC5CkyB,EAAE,sDAA6C,CAC9CilB,KAAMkM,MAGTY,KACDhwB,EAAAA,GAAAA,KAACgrB,GAAsB,CAAAj/C,SAAE+jD,OACzB9vB,EAAAA,GAAAA,KAAC2qB,GAAW,CAAA5+C,SAAE8jD,UAMlB1vB,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwqB,GAAW,CAAC,cAAc,gBAAe39D,IAAKkf,SAC5CkyB,EAAE,gEAEL+B,EAAAA,GAAAA,KAACktB,GAAiC,CAChCrgE,GAAK,wCAAuCA,IAC5Ci1D,aAAcA,EACdqL,qBAAsBuC,EACtBtC,WAAYA,KAEdptB,EAAAA,GAAAA,KAAC2qB,GAAW,CAAA5+C,SAAE4jD,UAK4C,ECrMrDM,IAAoBj0B,EAAAA,GAAAA,IAAOyO,GAAAA,GAAiBjO,WAAA,CAAAP,YAAA,oEAAxBD,CAAwB,mIAK5CH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAC3CA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAERK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIvBq0B,IAAgBl0B,EAAAA,GAAAA,IAAOm0B,GAAAA,IAAU9zB,MAAM,CAClD0I,QAASqrB,GAAAA,GAAAA,UACT5zB,WAAA,CAAAP,YAAA,gEAF2BD,CAE3B,iEAEiBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MAENL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAQDw0B,IAAer0B,EAAAA,GAAAA,IAAOm0B,GAAAA,IAAU9zB,MAAM,CACjD0I,QAASqrB,GAAAA,GAAAA,OACT5zB,WAAA,CAAAP,YAAA,+DAF0BD,CAE1B,4BACE7/B,IAAA,IAAGmgC,EAAIngC,EAAJmgC,KAAI,OAAOI,EAAAA,GAAAA,IAAG,8BACR,CACP4zB,MAAO,QACPC,OAAQ,QACRC,MAAO,SACPl0B,GAEAJ,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACP,CACPo0B,MAAO,QACPC,OAAQ,QACRC,MAAO,SACPl0B,GAAK,GAIMT,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGN40B,IAAiBz0B,EAAAA,GAAAA,IAAOm0B,GAAAA,IAAU9zB,MAAM,CACnD0I,QAASqrB,GAAAA,GAAAA,OACTp3D,OAAQ03D,GAAAA,GAAAA,MACRl0B,WAAA,CAAAP,YAAA,iEAH4BD,CAG5B,mCAEiBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KCxDN80B,GAA0Cx0D,IAAA,IACrDtP,EAAEsP,EAAFtP,GAAE,OAEFszC,EAAAA,GAAAA,MAAC8vB,GAAiB,CAAC,cAAapjE,EAAGkf,SAAA,EACjCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACkwB,GAAa,KACdlwB,EAAAA,GAAAA,KAACqwB,GAAY,CAAC/zB,KAAK,WACnB0D,EAAAA,GAAAA,KAACywB,GAAc,KACfzwB,EAAAA,GAAAA,KAACqwB,GAAY,CAAC/zB,KAAK,YACnB0D,EAAAA,GAAAA,KAACqwB,GAAY,CAAC/zB,KAAK,YACD,ECKTs0B,GAA2Bz0D,IAGF,IAFpCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAugE,EAAUjxD,EAAVixD,WAEA,MAAQnvB,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACA4yB,GAA8BC,EAAAA,GAAAA,MAA9BD,0BAEFE,GAAwB9xB,EAAAA,EAAAA,IAC3B9nC,GAAUA,EAAMm2D,UAAUyD,wBAE7BtvB,GAKInC,EAAAA,EAAAA,GAAgC,CAClCviC,KAAM8wD,GAAAA,GAAAA,kBALAZ,EAAcxrB,EAApB3pC,KACAisC,EAAOtC,EAAPsC,QACAnC,EAASH,EAATG,UACAovB,EAASvvB,EAATuvB,UAKI5H,EACJv2C,KAAAo6C,GAAcr8C,KAAdq8C,EAAwB7+D,QAAO6iE,EAAAA,GAAAA,SAAmBhE,EAAepkD,OAAS,GAE5Ei3B,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACHiE,GAAYnC,GAAcovB,GAA4B,OAAd/D,QAAc,IAAdA,GAAAA,EAAgBpkD,QACtDkoD,EAAsB3D,EAC7B,GACC,CACDA,EACA2D,EACAnvB,EACAmC,EACAitB,EACA/D,IA6BF,OAAO4D,EAA0B,CAC/BjvB,YAA0B,OAAdqrB,QAAc,IAAdA,GAAAA,EAAgBpkD,UAAWk7B,IAAYnC,IAAcovB,GACjEE,gBA5BoBxI,KACpBvoB,EAAAA,GAAAA,MAAC4jB,GAAI,CAAC,cAAal3D,EAAIu8D,yBAA0BA,EAAyBr9C,SAAA,EACxEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACmkB,GAAG,CAAAp4C,UACFi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC4uB,GAA+B,CAC9B/hE,GAAK,sCAAqCA,IAC1CugE,WAAYA,OAGhBptB,EAAAA,GAAAA,KAACgkB,GAAG,KACHtb,EAAAA,GAAAA,GAAW0gB,GAA0B,KACpCjpB,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACmkB,GAAG,CAAAp4C,UACFi0B,EAAAA,GAAAA,KAACmxB,GAAAA,EAAc,CACbtkE,GAAK,WAAUA,IACf++B,MAAOqS,EAAE,6EACTvoC,KAAK07D,EAAAA,EAAAA,KAAWjoB,EAAAA,EAAAA,IAAgB,mBAChCkoB,iBAAiB,SACjBC,iBAAe,OAGnBtxB,EAAAA,GAAAA,KAACgkB,GAAG,YASVuN,eAAgBA,KACdvxB,EAAAA,GAAAA,KAAC2wB,GAAuC,CAAC9jE,GAAK,YAAWA,OAE3D,ECtFSk3D,GAAO/nB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,6CAAVD,CAAU,6KAUdH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACGA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAUP8nB,GAAMhoB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,4CAAVD,CAAU,MAEhBmoB,IAAMnoB,EAAAA,GAAAA,IAAOkoB,GAAAA,GAAS7nB,MAAM,CACvCC,KAAM,MACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,4CAFiBD,CAEjB,M,4BCvBK,MAAMyW,GAASzW,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,gDAAbD,CAAa,oJAO/BE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MAETL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAKE21B,GAAax1B,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,oDAATD,CAAS,QAC/BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,iBAGTyvB,GAAgB3vB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,uDAAVD,CAAU,oDACvBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGZK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAKPu1B,GAAez1B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sDAAVD,CAAU,4DAEvBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,GACCA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEZK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACPL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAIA61B,IAAe11B,EAAAA,GAAAA,IAAOmB,GAAAA,IAAQd,MAAM,CAC/CC,KAAMc,GAAAA,GAAAA,OACNR,MAAOS,GAAAA,GAAAA,MACPb,WAAA,CAAAP,YAAA,sDAH0BD,CAG1B,sCACcH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIH+O,IAAO5O,EAAAA,GAAAA,IAAO6O,GAAAA,GAAcrO,WAAA,CAAAP,YAAA,8CAArBD,CAAqB,kIAK5BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACGA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAEZK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIvB81B,IAAa31B,EAAAA,GAAAA,IAAOmnB,GAAAA,GAAqB3mB,WAAA,CAAAP,YAAA,oDAA5BD,CAA4B,sCACtCH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIH+1B,GAAiB51B,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,wDAARD,CAAQ,QAClCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,aAIEi1B,GAAe71B,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,sDAAXD,CAAW,+BACnCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAAgB,CAClCU,MAAO,aAMEk1B,GAAiB91B,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,wDAARD,CAAQ,wBAClCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,cAENL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGHk2B,IAAc/1B,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CAC5CR,MAAO,OACPmW,OAAQ,OACR1V,KAAM,UACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,qDAJyBD,CAIzB,MCnDIoG,GAAa,CACjB8gB,KAAM,OACNxlB,MAAO2E,EAAAA,GAAAA,OAQHqR,GAAe,CACnB,CAACtR,GAAW8gB,MAAO,CACjBte,cAAcqsB,EAAAA,GAAAA,QAIZe,GAAwBA,KAAwB,IAADpjE,EACnD,MAAAkgE,GAA+BC,EAAAA,GAAAA,IAAoB,CACjDC,kBAAmB,EACnBC,gBAAiB,IAFXC,EAASJ,EAATI,UAAWC,EAAOL,EAAPK,QAKnB,OAAOz+C,KAAA9hB,GAAAyzD,EAAAA,GAAAA,GAAM,CAAE3sB,MAAOw5B,EAAW9zB,IAAK+zB,KAAUv+C,KAAAhiB,GAC9C,CAAC2hC,EAAK3F,IAAO,IAAI2F,EAAK,CAAE37B,MAAOg2B,EAAI3sB,KAAM7P,OAAOw8B,MAChD,GACD,EAGUqnC,GAAiC91D,IAKF,IAJ1CtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAqlE,EAAa/1D,EAAb+1D,cACAC,EAAYh2D,EAAZg2D,aACAC,EAAqBj2D,EAArBi2D,sBAEA,MAAQn0B,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACF3I,GAAe2J,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAM0gD,UAAUC,OACnDua,GAAiCpzB,EAAAA,EAAAA,IACpC9nC,GAAUA,EAAMm2D,UAAU+E,iCAEvBC,GAAkCrzB,EAAAA,EAAAA,IACrC9nC,GAAUA,EAAMm2D,UAAUgF,kCAE7Bj0B,GAAsCC,EAAAA,EAAAA,UACpCoV,GAAatR,GAAW8gB,MAAMte,cAC/BrG,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAFM4iB,EAAW1iB,EAAA,GAAEg0B,EAAch0B,EAAA,GAGlC6N,GAA8C9N,EAAAA,EAAAA,WAAS,GAAM+N,GAAAp3B,EAAAA,EAAAA,GAAAm3B,EAAA,GAAtDomB,EAAenmB,EAAA,GAAEomB,EAAkBpmB,EAAA,GAE1C5K,GAA8BnC,EAAAA,EAAAA,GAAgB,CAC5CviC,KAAM21D,GAAAA,GAAAA,cAA6C,CACjDve,eAAgB,CAAC/lD,OAAO6yD,QAFpBrf,EAASH,EAATG,UAAWnf,EAAMgf,EAANhf,OAMbozB,GAA2BC,EAAAA,EAAAA,IAA+B,CAC9D6c,oBAAqBA,KACnBF,GAAmB,GACnBL,GAAsB,EAAK,EAE7B7zC,QAAS5N,IAAuB,IAApB+vC,EAAY/vC,EAAZ+vC,aACV,OAAoB,OAAZA,QAAY,IAAZA,OAAY,EAAZA,EAAckS,kBACpB,IAAK,SACHt9B,EAAa,CACXzoC,GAAK,iBAAgBA,IACrBoR,KAAMggC,EAAE,2BACR8G,QAASmT,GAAAA,GAAAA,QAEX,MAEF,IAAK,QACH5iB,EAAa,CACXzoC,GAAK,gBAAeA,IACpBoR,KAAMggC,EAAE,2BACR8G,QAASmT,GAAAA,GAAAA,QAEL,IAKRn5B,GAAOi3B,EAAAA,GAAAA,GAA+D,CAC1EC,OAAQppD,EACRu1C,WAAU,GACVsR,gBACAmC,2BACAK,YAAmB,OAANzzB,QAAM,IAANA,EAAAA,EAAU,KAEnBib,EAAQ3e,EAAKgkB,MAAMX,GAAW1E,OAC9BwlB,EAAOnkC,EAAKgkB,MAAMX,GAAW8gB,OAEnCpjB,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACR,MAAM+yB,GAAY1nB,EAAAA,GAAAA,IAAc,QAC1B2nB,EAAa/yD,OAAO8yD,GAAa3P,GAEnC2P,GACF9zC,EAAKokB,SAASf,GAAW8gB,KAAM4P,GAG7BA,IAAe7R,GACjBsR,EAAeO,GAGjBX,EAAaW,EAAW,GAEvB,KAEHhzB,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACRyyB,EAAerP,GACfiP,EAAajP,GAETsP,IACFC,GAAmB,GACnBL,GAAsB,GACxB,GAEC,CAAClP,IAgBJ,OACE/iB,EAAAA,GAAAA,MAACyK,GAAI,CAAM7M,UAAWhf,EAAM83B,SAfTkc,KACnBV,EAA+B30B,EAAOwlB,EAAK,EAcQn3C,SAAA,EACjDo0B,EAAAA,GAAAA,MAACsS,GAAM,CAAA1mC,SAAA,EACLi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwxB,GAAU,CAAAzlD,SACRkyB,EAAE,gEAEL+B,EAAAA,GAAAA,KAAC2rB,GAAa,CAAA5/C,UACZi0B,EAAAA,GAAAA,KAACie,GAAM,CACLpxD,GAAK,gBAAeA,IACpBwjC,QAAS2hC,KACT/xC,MAAOge,EAAE,eACTF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAW8gB,KACjB10C,UAAU,WAKlBwxB,EAAAA,GAAAA,KAACyxB,GAAY,CAAA1lD,UACXi0B,EAAAA,GAAAA,KAACY,EAAAA,GAAK,CACJrpC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,MACNl1C,GAAK,eAAcA,IACnBozB,MAAOge,EAAE,wDACTzf,YAAayf,EAAE,kBACfF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAW1E,MACjBlvB,SAAUyvB,EAAE,gCAEdiD,SAtCmBmD,IACrBmuB,IACFF,IACAG,GAAmB,GACnBL,GAAsB,IAGxBF,EAAc7tB,EAAW,OAkCvBrE,EAAAA,GAAAA,KAAC0xB,GAAY,CACX7kE,GAAK,iBAAgBA,IACrBoR,KAAMggC,EAAE,8CACRkZ,gBAAiBvV,EACjBtB,YAAa5C,EACb8tB,kBAAgB,KAEjB9iB,EAAAA,GAAAA,GAAW8pB,GAAiB,KAC3BryB,EAAAA,GAAAA,MAACwxB,GAAU,CAAA5lD,SAAA,EACTi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC4xB,GAAc,CAAC,cAAc,mBAAkB/kE,IAAKkf,UACnDo0B,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,CACGkyB,EACC,mIACA,CACEilB,KAAM90D,OAAO80D,KAEd,KACHljB,EAAAA,GAAAA,KAAC6xB,GAAY,CAAA9lD,SAAE2xB,IAAqB,KAACsC,EAAAA,GAAAA,KAAA,SACpC/B,EACC,2EAINkC,EAAAA,GAAAA,MAAC2xB,GAAc,CAAC,cAAc,mBAAkBjlE,IAAKkf,SAAA,CAClDkyB,EAAE,uDAA8C,KACjD+B,EAAAA,GAAAA,KAAC+xB,GAAW,CACVllE,GAAK,iBAAgBA,IACrB6I,IAAKk6D,EAAAA,GAAAA,eAA4B7jD,SAEhCinD,GAAAA,EAAAA,2BAKJ,ECtOLC,IAA0Bv2B,EAAAA,GAAAA,IAAG,8CACtBb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEnDK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAI9Bq3B,IAAyBx2B,EAAAA,GAAAA,IAAG,2CACrBb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAE9BK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIFE,IAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAOyO,GAAAA,GAAiBjO,WAAA,CAAAP,YAAA,iDAAxBD,CAAwB,UAC7C7/B,GAAYA,EAATqjC,UACS0zB,GAAyBD,KAO5BzI,GAAcxuB,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,mDAATD,CAAS,gGAChCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,gBAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAIfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACdA,GAAAA,EAAAA,WAAkB,MAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGjBlrB,GAAgBA,EAAbwiD,gBAEHz2B,EAAAA,GAAAA,IAAG,4BAGCR,GAAAA,EAAAA,SAAgB,SAMXk3B,GAAQp3B,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,6CAAXD,CAAW,2BAInBq3B,GAAcr3B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,mDAAVD,CAAU,4CAClBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACGA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OAOT8uB,GAAc3uB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,mDAAVD,CAAU,gEAKjClrB,GAAaA,EAAV46C,aAEHhvB,EAAAA,GAAAA,IAAG,8CACgBb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACCL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OAKZivB,IAAgB9uB,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CAC9CR,MAAO,SACPW,WAAA,CAAAP,YAAA,qDAF2BD,CAE3B,MClEWs3B,GAA+Bn3D,IAEF,IADxCtP,EAAEsP,EAAFtP,GAEA,MAAQoxC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACRI,GAA0BC,EAAAA,EAAAA,UAAS,IAAGC,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAA/BX,EAAKa,EAAA,GAAEg1B,EAAQh1B,EAAA,GACtB6N,GAAwB9N,EAAAA,EAAAA,UAAwB,MAAK+N,GAAAp3B,EAAAA,EAAAA,GAAAm3B,EAAA,GAA9C8W,EAAI7W,EAAA,GAAEmnB,EAAOnnB,EAAA,GACpBoJ,GAA8BnX,EAAAA,EAAAA,WAAS,GAAMoX,GAAAzgC,EAAAA,EAAAA,GAAAwgC,EAAA,GAAtC1R,EAAO2R,EAAA,GAAE+d,EAAU/d,EAAA,GAEpBzQ,EAAqBZ,IACzBkvB,EAASlvB,EAAW,EAGhBqvB,GAAmBhvB,EAAAA,EAAAA,cAAaivB,IACpCH,EAAQG,EAAU,GACjB,IAEGC,EAAqBC,IACzBJ,EAAWI,EAAa,EAGPC,GAA4Bx0B,EAAAA,EAAAA,GAAgB,CAC7DviC,KAAM21D,GAAAA,GAAAA,cAA6C,CACjDve,eAAgB,CAAC/lD,OAAO80D,QAFpB1jB,UAMF8yB,GAAkCrzB,EAAAA,EAAAA,IACrC9nC,GAAUA,EAAMm2D,UAAUgF,mCAG7BxyB,EAAAA,EAAAA,YACE,IAAMwyB,GACN,CAACA,IAwCH,OACEtyB,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAI2yC,UAAWs0B,EAAwB/nD,SArC/D+nD,GACE9zB,EAAAA,GAAAA,KAACmjB,GAAAA,EAAoB,CAACt2D,GAAK,WAAUA,IAAKkf,UACxCo0B,EAAAA,GAAAA,MAACqqB,GAAW,CAAC,cAAc,gBAAe39D,IAAMsmE,eAAa,EAAApnD,SAAA,CAC1DkyB,EACC,iGAEF+B,EAAAA,GAAAA,KAAA,UACAA,EAAAA,GAAAA,KAACozB,GAAK,CAAArnD,SAAE2xB,UAIZyC,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwqB,GAAW,CAAC,cAAc,gBAAe39D,IAAKkf,SAC5CkyB,EAAE,gEAEL+B,EAAAA,GAAAA,KAACqzB,GAAW,CAAC,cAAc,gBAAexmE,IAAKkf,UAC7Ci0B,EAAAA,GAAAA,KAACiyB,GAA8B,CAC7BplE,GAAK,QAAOA,IACZqlE,cAAejtB,EACfktB,aAAcuB,EACdtB,sBAAuBwB,OAG3B5zB,EAAAA,GAAAA,KAAC2qB,GAAW,CAACe,WAAY3nB,EAAQh4B,UAC/Bi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC8qB,GAAa,CACZj+D,GAAK,mBAAkBA,IACvB6I,IAAKk6D,EAAAA,GAAAA,sBACLje,KAAK,gBAAe5lC,SAEnBkyB,EAAE,qDAGN8F,GAAU/D,EAAAA,GAAAA,KAAC8pB,GAAY,CAACj9D,GAAK,iBAAgBA,MAAW,SAOjD,EC7FHkvC,IAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAOyO,GAAAA,GAAiBjO,WAAA,CAAAP,YAAA,mCAAxBD,CAAwB,kDACpCH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACjDA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEFK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIvB2uB,GAAcxuB,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,qCAATD,CAAS,oEAChCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,gBAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACCL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAQRwvB,GAAYrvB,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,mCAARD,CAAQ,gDAC7BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAEH//B,GAAuBA,EAApB43D,qBACKl4B,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAoBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAIlCm4B,GAAgBh4B,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,uCAAbD,CAAa,gDACtCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,WAGHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGNiP,GAAS9O,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,gCAAbD,CAAa,6DAMtB8uB,IAAgB9uB,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CAC9CR,MAAO,SACPW,WAAA,CAAAP,YAAA,uCAF2BD,CAE3B,MCrCWi4B,GAAiB93D,IAAkC,IAA/BtP,EAAEsP,EAAFtP,GAC/B,MAAQoxC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EAER,OACEkC,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwqB,GAAW,CAAC,cAAc,gBAAe39D,IAAKkf,SAC5CkyB,EAAE,0EAEL+B,EAAAA,GAAAA,KAACqrB,GAAS,CAAC,cAAc,eAAcx+D,IAAMknE,sBAAoB,EAAAhoD,SAC9DkyB,EACC,0KAGJ+B,EAAAA,GAAAA,KAACqrB,GAAS,CAAC,cAAc,eAAcx+D,IAAKkf,SACzCkyB,EACC,4SAGJ+B,EAAAA,GAAAA,KAACg0B,GAAa,CAAC,cAAc,kBAAiBnnE,IAAKkf,SAChDkyB,EACC,kGAGJ+B,EAAAA,GAAAA,KAACqrB,GAAS,CAAC,cAAc,eAAcx+D,IAAKkf,SACzCkyB,EACE,6UAIL+B,EAAAA,GAAAA,KAAC8K,GAAM,CAAA/+B,UACLi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC8qB,GAAa,CACZj+D,GAAK,QAAOA,IACZ6I,IAAKk6D,EAAAA,GAAAA,sBACLje,KAAK,gBAAe5lC,SAEnBkyB,EAAE,uDAGG,ECzCHi2B,GAAgC/3D,IAEF,IADzCtP,EAAEsP,EAAFtP,GAEA,MAAQoxC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACR,OACEkC,EAAAA,GAAAA,MAAC4jB,GAAI,CAAC,cAAal3D,EAAGkf,SAAA,EACpBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACmkB,GAAG,CAAAp4C,UACFi0B,EAAAA,GAAAA,KAACszB,GAA4B,CAC3BzmE,GAAK,mCAAkCA,SAG3CmzC,EAAAA,GAAAA,KAACgkB,GAAG,KACJhkB,EAAAA,GAAAA,KAACmkB,GAAG,CAAAp4C,UACFi0B,EAAAA,GAAAA,KAACmxB,GAAAA,EAAc,CACbtkE,GAAK,WAAUA,IACf++B,MAAOqS,EAAE,6EACTvoC,KAAK07D,EAAAA,EAAAA,KAAWjoB,EAAAA,EAAAA,IAAgB,mBAChCkoB,iBAAiB,SACjBC,iBAAe,OAGnBtxB,EAAAA,GAAAA,KAACgkB,GAAG,KACJhkB,EAAAA,GAAAA,KAACmkB,GAAG,CAAAp4C,UACFi0B,EAAAA,GAAAA,KAACi0B,GAAc,CAACpnE,GAAK,oBAAmBA,UAErC,E,wCCjCJ,MAAMsnE,IAAmBn4B,EAAAA,GAAAA,IAAOo4B,GAAAA,GAAa53B,WAAA,CAAAP,YAAA,gDAApBD,CAAoB,iDAOvCq4B,GAAkBr4B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,+CAAVD,CAAU,oEAGnBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAElBK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAKPH,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,yCAAVD,CAAU,+E,gBCrB5B,MAAMD,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,6CAAVD,CAAU,qG,4BCe5B,MAAMD,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,oCAAVD,CAAU,SAC/B7/B,GAAoBA,EAAjBm4D,oBAEH53B,EAAAA,GAAAA,IAAG,sCACUb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAE9BK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,SAMXq4B,GAAev4B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,uCAAVD,CAAU,gFACtBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACMA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACAA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UACHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,SAGN24B,GAAgBx4B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,wCAAVD,CAAU,mCAErBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGZ44B,IAAiB/3B,EAAAA,GAAAA,IAAG,eACfb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAGE64B,GAAa14B,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,qCAAXD,CAAW,oCACjCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,iBAKlBvrB,GAAcA,EAAXgkD,aAAiCF,KAG3BG,GAAc54B,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,sCAAXD,CAAW,oEAClCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,UAAW,CAC7BU,MAAO,WAGP9rB,GAAcA,EAAX6jD,aAAiCF,KAOlCI,IAAYn4B,EAAAA,GAAAA,IAAG,sBACHb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGLi5B,IAAa94B,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAMnB,MAAM,CAC3CC,KAAM,GACNt/B,KAAM,UACNw/B,WAAA,CAAAP,YAAA,qCAHwBD,CAGxB,mBACE64B,GAEOh5B,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OAGEk5B,IAAgB/4B,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAMnB,MAAM,CAC9CC,KAAM,GACNt/B,KAAM,YACNw/B,WAAA,CAAAP,YAAA,wCAH2BD,CAG3B,+BACEy4B,GACAI,IAKSG,GAAiBh5B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,yCAAVD,CAAU,iFAG3BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACaA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,WAEtB7mB,GAAcA,EAAX2/C,aAAiCF,KAEpCQ,IAAYA,EAATC,YAEHx4B,EAAAA,GAAAA,IAAG,8BAKMy4B,GAAgBn5B,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,wCAAXD,CAAW,yBACpCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,iBAKTk5B,IAAmBp5B,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAMnB,MAAM,CACjDC,KAAM,KACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,2CAF8BD,CAE9B,MAEWq5B,GAAgBr5B,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,wCAAXD,CAAW,wCACpCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,KAAM,CACxBU,MAAO,SAGKf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,GACCA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGXy5B,IAAa54B,EAAAA,GAAAA,IAAG,oCACNb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACCA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGJ05B,IAAWv5B,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CACzCR,MAAO,OACPS,KAAM,QACNqV,KAAM,CACJ30C,KAAM,OACN40C,UAAW,UAEbpV,WAAA,CAAAP,YAAA,mCAPsBD,CAOtB,SACEs5B,IAGSE,IAAcx5B,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CAC5CR,MAAO,OACPS,KAAM,QACNqV,KAAM,kBACNnV,WAAA,CAAAP,YAAA,sCAJyBD,CAIzB,wBACEs5B,GAEYz5B,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGH45B,GAAcz5B,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,sCAAXD,CAAW,oCAClCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAMTw5B,GAAoB15B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,4CAAVD,CAAU,2HACvCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,aAOSf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIP85B,IAAmB35B,EAAAA,GAAAA,IAAOmB,GAAAA,IAAQd,MAAM,CACnDC,KAAMc,GAAAA,GAAAA,MACNR,MAAOS,GAAAA,GAAAA,KACPsU,KAAM,SACNnV,WAAA,CAAAP,YAAA,2CAJ8BD,CAI9B,uBACiBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGN+5B,GAAiB55B,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,yCAAXD,CAAW,SACrCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,cCvIEi5B,GAAkB15D,IAaF,IAZ3BtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA4V,EAAMtG,EAANsG,OACAkyD,EAAWx4D,EAAXw4D,YACAmB,EAAU35D,EAAV25D,WACAC,EAAW55D,EAAX45D,YACAC,EAAoB75D,EAApB65D,qBACAptB,EAAgBzsC,EAAhBysC,iBACAqtB,EAAU95D,EAAV85D,WACAC,EAAS/5D,EAAT+5D,UACAC,EAAYh6D,EAAZg6D,aACAC,EAAOj6D,EAAPi6D,QAAOC,EAAAl6D,EACPm4D,kBAAAA,OAAiB,IAAA+B,GAAQA,EAEzB,MAAQp4B,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EAEFq4B,EAAa3B,GAAemB,EAC5BS,GACHR,GAAeC,KAA0BI,EACtCI,EACJ7B,KAAiB4B,GAAwBJ,GACrCM,EACJh0D,GACAkyD,GACA4B,KACET,GAAcE,KACfG,EACGO,GACHj0D,GAAUuzD,GAAwBF,EAE/Ba,GAAajuB,EAAAA,GAAAA,GACjBisB,GAAemB,GACf,KAAM91B,EAAAA,GAAAA,KAAC+0B,GAAa,CAACloE,GAAK,kBAAiBA,QAC3C,KAAMmzC,EAAAA,GAAAA,KAAC80B,GAAU,CAACjoE,GAAK,eAAcA,QAGjCsjC,GAAatwB,EAAAA,GAAAA,GAAK,CACtB,CAACs2D,EAAcl4B,EAAE,oBACjB,CAACq4B,EAAYr4B,EAAE,eACf,EAAC,EAAMA,EAAE,cAGL24B,GAAoBluB,EAAAA,GAAAA,GAAW+tB,GAAe,KAClD,MAAMI,EACJJ,KAAmBV,GAAeD,GAEpC,OACE31B,EAAAA,GAAAA,MAACu1B,GAAiB,CAAA3pD,SAAA,EAChBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC21B,GAAgB,CACf9oE,GAAK,qBAAoBA,IACzBoR,MAAMyqC,EAAAA,GAAAA,GACJmuB,GACA,IAAM54B,EAAE,sDACR,IAAMA,EAAE,oCAEVH,QAASA,MACPoL,EAAAA,EAAAA,KACEC,EAAAA,EAAAA,IACE0tB,EAA6BZ,EAAartB,GAE7C,EAEH4iB,kBAAgB,KAElBxrB,EAAAA,GAAAA,KAAC41B,GAAc,CAAA7pD,SACZkyB,EAAE,wEAEa,IAIlB64B,GAAWpuB,EAAAA,GAAAA,IAAYisB,GAAa,KACxC30B,EAAAA,GAAAA,KAACu1B,GAAQ,CAAC1oE,GAAK,aAAYA,IAAM6I,IAAKkzC,EAAiB78B,SACpDkyB,EAAE,cAID84B,GAAUpe,EAAAA,GAAAA,GAAa,CAC3B,CACEl2C,EACA,KACE09B,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACo1B,GAAgB,CACfvoE,GAAK,sBAAqBA,IAC1BmQ,KACEw5D,EACI,gBACA,yBAGRx2B,EAAAA,GAAAA,KAACm1B,GAAa,CAAAppD,UAAE1L,EAAAA,EAAAA,IAAeoC,MAC/Bu9B,EAAAA,GAAAA,KAACq1B,GAAa,CAAAtpD,SAAEkyB,EAAE,sBACjB64B,MAIP,CACEJ,EACA,KACEv2B,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACy1B,GAAW,CAAA1pD,SACTkyB,EACC,qFACA,CAAEi4B,iBAGNl2B,EAAAA,GAAAA,KAACw1B,GAAW,CAAC3oE,GAAK,gBAAeA,IAAM6I,IAAKugE,EAAWlqD,SACpDkyB,EAAE,wDAOb,OACE+B,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAIynE,kBAAmBA,EAAkBvoD,UAC/Do0B,EAAAA,GAAAA,MAACo0B,GAAY,CAAAxoD,SAAA,EACXo0B,EAAAA,GAAAA,MAACq0B,GAAa,CAAAzoD,SAAA,EACZi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC00B,GAAU,CAACC,YAAawB,EAAapqD,SACnCkyB,EAAE,6BAELkC,EAAAA,GAAAA,MAACy0B,GAAW,CAACD,YAAa2B,EAAWvqD,SAAA,CAClC4qD,EACAxmC,SAGL6P,EAAAA,GAAAA,KAACg1B,GAAc,CAACE,UAAW3kE,QAAQkS,GAASkyD,YAAaA,EAAY5oD,SAClEgrD,IAEFH,MAEO,ECvIHI,IAA8BvjB,EAAAA,GAAAA,IACzCt3C,IAWyC,IAAD86D,EAAA,IAVtCpqE,EAAEsP,EAAFtP,GACA6yD,EAAOvjD,EAAPujD,QACAwX,EAA0B/6D,EAA1B+6D,2BACAjjB,EAAQ93C,EAAR83C,SACApK,EAAU1tC,EAAV0tC,WACAstB,EAA2Bh7D,EAA3Bg7D,4BACAvuB,EAAgBzsC,EAAhBysC,iBACAwuB,EAAwBj7D,EAAxBi7D,yBACAC,EAAkBl7D,EAAlBk7D,mBAAkBhB,EAAAl6D,EAClBm4D,kBAAAA,OAAiB,IAAA+B,GAAQA,EAEzB,MAAcza,GAAUrH,EAAAA,GAAAA,GAASmL,EAAS,CACxClL,QAAwB,UAAf3K,IADH/xC,KAGFw/D,GAAqBr4B,EAAAA,EAAAA,IACxB9nC,GAAUA,EAAM+9C,KAAKoiB,qBAElB9b,GAAavc,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAMskD,OAAOD,aAE5CjR,GAAaC,EAAAA,GAAAA,KAAbD,SAEWgtB,GAAyBj4B,EAAAA,EAAAA,GAA6B,CACvEviC,KAAMs4C,GAAAA,GAAAA,kBADA7V,UAGRwE,GACE1E,EAAAA,EAAAA,GAAoC,CAClCviC,KAAMy6D,GAAAA,GAAAA,kBAFIC,EAAiBzzB,EAAvBlsC,KAAoC4/D,EAAsB1zB,EAAjCpC,UAKjCmW,GAIIzY,EAAAA,EAAAA,GAAuB,CACzBviC,KAAMm3C,EAAAA,GAAAA,cAA6B,CAAEC,eAAgB,CAACF,OAJhDG,EAAS2D,EAAfjgD,KACW6/D,EAAc5f,EAAzBvY,UACWo4B,EAAc7f,EAAzBnW,UAKFjxB,EAA2D,QAA3DsmD,EAAsD,OAAjBQ,QAAiB,IAAjBA,OAAiB,EAAjBA,EAAoB,UAAE,IAAAR,EAAAA,EAAI,CAAC,EAAxDx0D,EAAMkO,EAANlO,OAAgB8G,EAAQoH,EAAhBknD,OAEV/B,GAAagC,EAAAA,GAAAA,IAA8B,OAAT1jB,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAWlgD,SA4B7C6jE,EA1BuBC,MAC3B,MAAMC,EACHZ,GAAsB9sB,EAAS,QAC9B8sB,IAAuB9sB,EAAS,MAEpC,GAAIV,IAAequB,GAAAA,GAAAA,MAA8B,CAC/C,MAAMC,GAAiCrC,GAAcvlE,QAAQkS,GACvD21D,GACHtC,IAAmB,OAALla,QAAK,IAALA,OAAK,EAALA,EAAOua,iBACrBiB,GACD7mE,QAAQkS,GAIV,OACEw1D,GACAV,IACCY,GACCC,GANFtC,GAAcsB,IAA6B7tD,EAS/C,CAEA,OAAO0uD,GAAaV,GAAwBhnE,QAAQkS,EAAO,EAGnCu1D,GACpB/B,EAAc,IAAQ,OAALra,QAAK,IAALA,OAAK,EAALA,EAAOjzC,OAyB9B,OAvBAm3B,EAAAA,EAAAA,YAAU,MAENmU,GACApK,IAAequB,GAAAA,GAAAA,OACdP,GACAC,GAEIpc,EAAWvH,EAClB,GAGC,KAEHnU,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJy3B,GAAwBtjB,IAAayjB,GAClCJ,EAAmB,CACtBzqE,GAAIonD,EACJ18C,KAAMsyC,GAEV,GAEC,CAAC0tB,KAEG7uB,EAAAA,GAAAA,GAAWqvB,GAAmB,KACnC/3B,EAAAA,GAAAA,KAAC61B,GAAe,CACdhpE,GAAIA,EACJ4V,OAAQA,EACRkyD,aAAcprD,IAAiB,OAALqyC,QAAK,IAALA,OAAK,EAALA,EAAOua,iBAAsB,OAALva,QAAK,IAALA,GAAAA,EAAO5+C,MACzD84D,WAAYA,EACZC,YAAaoB,EACbnB,qBACEkB,GAA8BE,EAEhCxuB,iBAAkBA,EAClBqtB,WAAYA,EACZC,UAAgB,OAALta,QAAK,IAALA,OAAK,EAALA,EAAO5+C,KAClBm5D,aAAmB,OAALva,QAAK,IAALA,OAAK,EAALA,EAAOua,aACrBC,UAAe,OAALxa,QAAK,IAALA,GAAAA,EAAO5+C,MACjBs3D,kBAAmBA,KAErB,I,wCC1HC,MAAM+D,IAAwB5kB,EAAAA,GAAAA,IACnCt3C,IAA8D,IAA3DtP,EAAEsP,EAAFtP,GAAIg8C,EAAS1sC,EAAT0sC,UAAWyvB,EAAQn8D,EAARm8D,SAChB,MAAM9c,GAAavc,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAMskD,OAAOD,aAEtCzH,GAAkBC,EAAAA,GAAAA,IAAanL,GAArC/wC,KAEMs8C,GAAc9U,EAAAA,EAAAA,GAAuB,CACjDviC,KAAMm3C,EAAAA,GAAAA,cAA6B,CACjCC,eAAgB,CAAc,OAAbJ,QAAa,IAAbA,OAAa,EAAbA,EAAeE,cAF5Bn8C,KAMM8jD,GAAUrH,EAAAA,EAAAA,IAAsB,OAAbR,QAAa,IAAbA,OAAa,EAAbA,EAAeE,SAAU,CACxDO,QAAuC,WAAjB,OAAbT,QAAa,IAAbA,OAAa,EAAbA,EAAelK,cADlB/xC,KAUR,OANAgoC,EAAAA,EAAAA,YAAU,MACHw4B,GAAY3uB,GAAQoK,IAClByH,EAAWzH,EAAcE,SAChC,GACC,CAACuH,EAAY8c,EAAUvkB,KAEnB4E,EAAAA,GAAAA,GAAa,CAClB,CACE2f,GAAY3uB,GAAQoK,IAAkBK,EACtC,KACEpU,EAAAA,GAAAA,KAACu4B,GAAAA,EAAe,CACd1rE,GAAK,qBAAoBA,IACzBupE,QAAShiB,EAAUwH,MAAM4c,KACzBC,SAAUrkB,EAAUwH,MAAM5+C,KAC1Bg/C,SAAU5H,EAAU4H,SACpBpnD,MAAOw/C,EAAUskB,aACjBC,YAAavkB,EAAUO,SACvB/oB,MAAOwoB,EAAUxoB,MACjBuqC,aAAc/hB,EAAUwH,MAAMgd,cAIpC,CACEN,GAAYxuB,GAAQiK,IAAkB6H,EACtC,KACE5b,EAAAA,GAAAA,KAAC64B,GAAAA,EAAiB,CAChBhsE,GAAK,uBAAsBA,IAC3BmvD,SAAUJ,EAAMI,SAChByc,SAAU7c,EAAM5+C,KAChB87D,aAAcld,EAAM9mD,SACpBikE,aAAcnd,EAAMod,YAI1B,CACErvB,GAAQoK,IAAkBK,EAC1B,KACEpU,EAAAA,GAAAA,KAACi5B,GAAAA,EAAS,CACRpsE,GAAK,cAAaA,IAClB6yD,QAAStL,EAAUwH,MAAM/uD,GACzBupE,QAAShiB,EAAUwH,MAAM4c,KACzBC,SAAUrkB,EAAUwH,MAAM5+C,KAC1B+7D,aAAc3kB,EAAUwH,MAAMod,SAC9B7C,aAAc/hB,EAAUwH,MAAMgd,WAC9B5c,SAAU5H,EAAU4H,SACpBpnD,MAAOw/C,EAAUskB,aACjBC,YAAavkB,EAAUO,SACvBukB,YAAa9kB,EAAUxoB,MACvButC,gBAAiB/kB,EAAUglB,QAC3Ble,UAAW9G,EAAU8G,UACrBhnD,QAASkgD,EAAUlgD,QACnB6wC,QAAQ,cAId,CACE+E,GAAQiK,IAAkB6H,EAC1B,KACE5b,EAAAA,GAAAA,KAACq5B,GAAAA,EAAW,CACVxsE,GAAK,gBAAeA,IACpBmvD,SAAUJ,EAAMI,SAChByc,SAAU7c,EAAM5+C,KAChB87D,aAAcld,EAAM9mD,SACpBikE,aAAcnd,EAAMod,aAI1B,IAINX,GAAsBp8B,YAAc,wB,wCC/G7B,MAAMF,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sCAAVD,CAAU,MAEtByW,GAASzW,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,mCAAbD,CAAa,mBAItBw1B,GAAax1B,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,uCAATD,CAAS,aAItB4O,IAAO5O,EAAAA,GAAAA,IAAO6O,GAAAA,GAAcrO,WAAA,CAAAP,YAAA,iCAArBD,CAAqB,qBACxBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KCbJqO,GAAOlO,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,8BAAXD,CAAW,QAC3BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,cCWLvM,GAAUhjC,OAAO0F,QAAQmN,EAAAA,IAAgBxT,KAAIyP,IAAA,IAAAwU,GAAAsE,EAAAA,EAAAA,GAAA9Y,EAAA,GAAEuF,EAAGiP,EAAA,GAAO,MAAO,CACpE/b,MAAO8M,EACPzD,KAAO,GAAEyD,OAFoDiP,EAAA,KAG9D,IAEY2oD,GAAiBxoD,IAIF,IAH1BjkB,EAAEikB,EAAFjkB,GACAmQ,EAAI8T,EAAJ9T,KAAIu8D,EAAAzoD,EACJwvB,WAAAA,OAAU,IAAAi5B,GAAQA,EAElB,MAAQt7B,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EAGF2S,GAAuB7N,GAFXD,EAAAA,GAAAA,MAAVC,OAE2By2B,GAAAA,GAAAA,UAC7BjnC,EACJryB,EAAAA,GAAe0wC,GAEjB,OAAOlI,EAAAA,GAAAA,GACLpI,GACA,KACEN,EAAAA,GAAAA,KAACkK,GAAI,CAAC,cAAc,QAAOr9C,IAAKkf,SAC5B,GAAE6kC,OAAkBre,QAG1B,KACEyN,EAAAA,GAAAA,KAACie,GAAM,CACLpxD,GAAK,UAASA,IACdwjC,QAASA,GACT0U,QAAQ,WACR9kB,MAAOge,EAAE,uBACTF,UAAW,CACT/gC,WAIP,E,gBC9CH,MAKa++B,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,0BAAVD,CAAU,yDAIvBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGC2W,GAAUxW,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,wBAAVD,CAAU,0BAKpBy9B,GAAgBz9B,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,8BAAXD,CAAW,gEACpCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,UAAW,CAC7BU,MAAO,cAQE88B,GAAW19B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,yBAAVD,CAAU,uEAM9BE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACJL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IASV89B,GAAWx9D,IAAA,IAAAglC,EAAAhlC,EACfmkC,WAAAA,OAAU,IAAAa,GAAQA,EAAAy4B,EAAAz9D,EAClB09D,aAAAA,OAAY,IAAAD,EAAG/9B,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAAiB+9B,EAAA,OACZt5B,EAAazE,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAAmBg+B,CAAY,EAUrDC,GAAM99B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,oBAAVD,CAAU,sKAET+9B,EACVC,EAEaC,KARG,GAUPp+B,GAAAA,EAAAA,GAAAA,aAGflrB,IAAA,IAAGupD,EAAcvpD,EAAdupD,eAAgB55B,EAAU3vB,EAAV2vB,WAAU,OAAO5D,EAAAA,GAAAA,IAAG,2DAGnCi9B,GAAS,CAAEr5B,eAAiB45B,EAC5Br+B,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UAAyBq+B,EAAc,GAI3Ch+B,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACEi+B,EArBU,GA8B1BC,GAAmBC,IAAyB39B,EAAAA,GAAAA,IAAG,sGACjC29B,EAAe,EACzBA,EAAe,EACFA,EACJA,EAAe,EAChBA,EAAe,GAGpBC,GAAQt+B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sBAAVD,CAAU,8DAC3Bo+B,GA5F2B,KAkG3BtpD,IAAA,IAAGuvB,EAAKvvB,EAALuvB,MAAK,OACR3D,EAAAA,GAAAA,IAAG,6CAC+B2D,EAAK,GAGvCnE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACdk+B,GAzGmB,KA6GZG,GAAcv+B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,4BAAVD,CAAU,kEAY/Bw+B,GAAkBH,IAAyB39B,EAAAA,GAAAA,IAAG,iDACzC29B,EACCA,EACMA,EAAe,GAGpBI,GAAOz+B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,qBAAVD,CAAU,uHAC1Bw+B,GA/H2B,IAsIZ3+B,GAAAA,EAAAA,GAAAA,aAEf7mB,GAAYA,EAATijD,YAEHv7B,EAAAA,GAAAA,IAAG,oBACab,GAAAA,EAAAA,GAAAA,YAGhBK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACds+B,GAhJmB,KAyJZE,GAAQ1+B,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,sBAAXD,CAAW,wMAC5BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,UAAW,CAC7BU,MAAO,aAICf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,GACKA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACEA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,GAEHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACMA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UACHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,QAGfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAIhB+4B,IAAA,IAAG0F,EAAW1F,EAAX0F,YAAaC,EAAU3F,EAAV2F,WAAU,OAC1B/6D,EAAAA,GAAAA,GAAK,CACH,CACE86D,GACAj+B,EAAAA,GAAAA,IAAG,2FACQb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGPK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,QAMtB,CACE0+B,GACAl+B,EAAAA,GAAAA,IAAG,4FACSb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGRK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,SAMtB,IAGA2+B,IAAwBn+B,EAAAA,GAAAA,IAAG,uBAI3Bo+B,IAAsBp+B,EAAAA,GAAAA,IAAG,kCAEfb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAAgCA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UAG1Ck/B,IAAmBr+B,EAAAA,GAAAA,IAAG,aACxBo+B,GACAD,IAGEG,IAA0Bt+B,EAAAA,GAAAA,IAAG,gCAC/Bm+B,IAMEI,IAA0Bv+B,EAAAA,GAAAA,IAAG,aAC/Bs+B,GACAF,IAkCEI,GAAgB,SAAHC,GAAA,IACfC,EAAYD,EAAZC,aAAwB96B,EAAU66B,EAApB/6B,SAChBi7B,EAASztE,UAAAib,OAAA,QAAAC,IAAAlb,UAAA,IAAAA,UAAA,GAAQ,OACd8uC,EAAAA,GAAAA,IAAG,iGAlCmB4+B,KAAA,IAAAC,EAAAD,EACzBD,UAAAA,OAAS,IAAAE,GAAQA,EAAAC,EAAAF,EACjBh7B,WAAAA,OAAU,IAAAk7B,GAAQA,EAAA,OAKlBH,GACI3+B,EAAAA,GAAAA,IAAG,8BACCR,GAAAA,EAAAA,MAAa8+B,IAEN16B,EAAa,OAAS,OACrBA,EAAa,OAAS,SAElC5D,EAAAA,GAAAA,IAAG,sCACCR,GAAAA,EAAAA,WAAkB,CAAE3T,SAAU,WAC9B2T,GAAAA,EAAAA,MAAa2+B,IAENv6B,EAlPiB,GADD,GAsPfA,EArPgB,GADD,GAyP1B,EAWHm7B,CAAmB,CAAEJ,YAAW/6B,eAGpBq5B,GAAS,CAAEr5B,eACfA,EAAa,MAAQ,MAAezE,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAC7BA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,YACHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAEK,IAAjBu/B,IACF1+B,EAAAA,GAAAA,IAAG,oBACai9B,GAAS,CAAEr5B,aAAYu5B,aAAch+B,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OACpD,EAGG6/B,GAAwBC,IAAA,IAC5BC,EAAaD,EAAbC,cACAC,EAAaF,EAAbE,cAAa,OAKbn/B,EAAAA,GAAAA,IAAG,0EAGGk/B,EAKAA,EAKAC,GAAiBD,EAAa,EAMzBE,GAAa9/B,GAAAA,GAAAA,MAAAA,MAAmB,CAC3CzkC,KAAM,UACNilC,WAAA,CAAAP,YAAA,2BAFwBD,CAExB,0GACG+/B,GACDL,GAAsB,CACpBE,cAAeV,GAAca,GAC7BF,cAAeX,GAAca,GAAiB,MAUhD7/B,GAAAA,EAAAA,aAAoB,CACpB8/B,cAAct/B,EAAAA,GAAAA,IAAG,sBACbg/B,GAAsB,CACtBE,cAAeb,GACfc,cAAeZ,QASjBS,GAAsB,CACtBE,cAAef,GACfgB,cAAeb,MAIjBiB,GAAuBA,EAApB77B,UAEC1D,EAAAA,GAAAA,IAAG,2BAGHA,EAAAA,GAAAA,IAAG,uBChTEw/B,GAAQ//D,IASF,IARjBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAkkD,EAAG50C,EAAH40C,IACAnnB,EAAGztB,EAAHytB,IACAuyC,EAAIhgE,EAAJggE,KAAIC,EAAAjgE,EACJkgE,YAAAA,OAAW,IAAAD,EAAG,EAACA,EACfE,EAAWngE,EAAXmgE,YACAp7B,EAAQ/kC,EAAR+kC,SAAQC,EAAAhlC,EACRmkC,WAAAA,OAAU,IAAAa,GAAQA,EAElB,MAAA9C,GAA0BC,EAAAA,EAAAA,UAAS+9B,EAAcF,EAAOvyC,EAAIh1B,OAAM2pC,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAA3DzpC,EAAK2pC,EAAA,GAAE4E,EAAQ5E,EAAA,GAEhBg+B,GAAaxrB,EAAIn8C,MAAQg1B,EAAIh1B,OAASunE,EACtCf,GAAgBxmE,EAAQg1B,EAAIh1B,OAASunE,EACrCK,GACH5nE,EAAQg1B,EAAIh1B,QAAUm8C,EAAIn8C,MAAQg1B,EAAIh1B,OACnC6nE,EAA6C,IAA3BD,EAElBE,EAAgB58C,IAAa,CACjC68C,QAASF,EACTG,iBAAkBJ,EAClBL,KAAMr8C,IAsDR,OALAggB,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACA,OAARoB,QAAQ,IAARA,GAAAA,EAAWw7B,EAAa9nE,EAAQunE,GAAM,GAErC,CAACvnE,KAGForC,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,UACzBo0B,EAAAA,GAAAA,MAACqS,GAAO,CAAAzmC,SAAA,EACNi0B,EAAAA,GAAAA,KAACy5B,GAAa,CAAC,cAAc,WAAU5sE,IAAKkf,SAAE6d,EAAI3J,SAClDkgB,EAAAA,GAAAA,MAACu5B,GAAQ,CAAA3tD,SAAA,EACPi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC85B,GAAG,CACF,cAAc,OAAMjtE,IACpBqtE,eAAgBuC,EAChBn8B,WAAYA,KAEdN,EAAAA,GAAAA,KAAC87B,GAAU,CACT,cAAc,eAAcjvE,IAC5B+8B,IAAKA,EAAIh1B,MACTm8C,IAAKA,EAAIn8C,MACTunE,KAAMA,EACNvnE,MAAOA,EACPssC,SAnEiB7vC,IACzB8xC,EAAS9xC,EAAMsD,OAAOC,MAAM,EAmEpBwmE,aAAcA,EACdh7B,SAAUE,KAEZN,EAAAA,GAAAA,KAACs6B,GAAK,CAACj6B,MAAOk8B,EAAUxwD,UAzChBs2C,EAAAA,GAAAA,GAAM,CAAE3sB,MAAO,EAAG0F,IAAKmhC,IAExB7vE,KAAKozB,GA5BDnP,KAAA,IACjBmP,EAAKnP,EAALmP,MACA+8C,EAAUlsD,EAAVksD,WACA5E,EAAStnD,EAATsnD,UACA0C,EAAWhqD,EAAXgqD,YACAC,EAAUjqD,EAAViqD,WAAU,OAMVz6B,EAAAA,GAAAA,MAACo6B,GAAW,CAAAxuD,SAAA,EACVi0B,EAAAA,GAAAA,KAACy6B,GAAI,CACH,cAAc,QAAO36C,KAASjzB,IAC9BorE,UAAWA,EACX4E,WAAYA,KAEbn0B,EAAAA,GAAAA,GAAWm0B,IAAev8B,GAAY,KACrCN,EAAAA,GAAAA,KAAC06B,GAAK,CAACC,YAAaA,EAAaC,WAAYA,EAAW7uD,SACrDuwD,EAAYI,EAAa58C,UARdA,EAWJ,EAULg9C,CAAW,CAChBh9C,QACAm4C,UALoBn4C,IAAUy8C,GACLz8C,EAAQs7C,EAKjCyB,WAAY/8C,IAAUs7C,EACtBT,YAAuB,IAAV76C,EACb86C,WAAY96C,IAAUy8C,YAgCtBv8B,EAAAA,GAAAA,KAACy5B,GAAa,CAAC,cAAc,WAAU5sE,IAAKkf,SAAEglC,EAAI9wB,YAE1C,EC3IH8b,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,6BAAVD,CAAU,gCAG/BE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACJL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KCeHkhC,GAAW5gE,IASF,IARpBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA4V,EAAMtG,EAANsG,OACA05D,EAAIhgE,EAAJggE,KACAE,EAAWlgE,EAAXkgE,YACAW,EAAU7gE,EAAV6gE,WACAC,EAAU9gE,EAAV8gE,WACAC,EAAU/gE,EAAV+gE,WACAl/B,EAAa7hC,EAAb6hC,cAEA,MAAMm/B,GAAoB/+B,EAAAA,EAAAA,SAAO,GACzB2E,GAAUD,EAAAA,GAAAA,MAAVC,MACAwJ,GAAqBC,EAAAA,GAAAA,MAArBD,iBAEFz6B,EAAWixB,EAAMy2B,GAAAA,GAAAA,UAEjB4D,EAAiBR,GACrBI,GAAcC,EAAaD,GAAcJ,EAErCS,EAAgBT,GACnBQ,EAAcR,GAAoB,IAAOn6D,EAgC5C,OACEu9B,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,UACzBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACk8B,GAAK,CACJrvE,GAAK,SAAQA,IACb+8B,IAAK,CACHh1B,MAAOooE,GAETjsB,IAAK,CACHn8C,MAAOqoE,GAETd,KAAMA,EACNE,YAAaA,EACbn7B,SApCiBpwB,IAAsC,IAAnC8rD,EAAgB9rD,EAAhB8rD,iBACxB,MAAMU,EAAaF,EAAcR,GAC3BW,EAAYF,EAAaT,GAE/BrwB,EACE,CACEl7C,MAAO,QACPuuC,cAAe,OACfC,iBAAkBhzC,EAClBkgD,WAAa,GACXowB,EAAkBtsD,QAAU,YAAc,KACzC0sD,OAAeD,MAEpBt/B,GAGFm/B,EAAkBtsD,SAAU,EAElB,OAAVqsD,QAAU,IAAVA,GAAAA,EAAa,CACXK,YACArD,eAAgBoD,GAChB,EAgBEhB,YA3Cc3rD,IAAA,IAAGisD,EAAgBjsD,EAAhBisD,iBAAgB,MACpC,IAAEv8D,EAAAA,EAAAA,IAAeg9D,EAAaT,GAAmB,CAChDY,aAAa,EACb5sB,aAAc9+B,KACZ,EAwCAwuB,YAAa79B,KAEL,E,wCCrFT,MAAMs5B,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,2BAAVD,CAAU,8CAChBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACCL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIR4hC,GAAazhC,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,4BAAbD,CAAa,qDACnCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAAgB,CAClCU,MAAO,aAGPV,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MAECL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIRqO,GAAOlO,GAAAA,GAAAA,EAAAA,WAAQ,CAAAC,YAAA,sBAARD,CAAQ,0BACxBE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,aAGQf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGN6hC,GAAkB1hC,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,iCAAXD,CAAW,MAE7BqM,IAAWrM,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAMnB,MAAM,CACzCr/B,KAAM,cACNs/B,KAAM,KACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,0BAHsBD,CAGtB,yBACEE,GAAAA,EAAAA,mBAEaL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,ICXJ8hC,GAASxhE,IAA+C,IAA5CtP,EAAEsP,EAAFtP,GAAI4V,EAAMtG,EAANsG,OAAQy2D,EAAW/8D,EAAX+8D,YACnC,MAAQj7B,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACF2/B,EAA0B79D,QAAOmkB,EAAAA,GAAAA,IAAUjN,GAAAA,GAAAA,gBAC3ColD,GAAcx8D,EAAAA,GAAAA,GAAK,CACvB,CACEtP,QAAQqtE,GACRj0C,KAAKk0C,MAAMD,EAbJ,IAeT,CAA6B,IAA5BA,EAA+BA,GAChC,EAAC,EAAM,KAsBT,OACEz9B,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBo0B,EAAAA,GAAAA,MAACs9B,GAAU,CAAA1xD,SAAA,CACRmtD,GAfLl5B,EAAAA,GAAAA,KAAC89B,GAAAA,EAAO,CACNC,UAAU,YACV1pE,QAAS4pC,EACP,qKACAlyB,UAEFi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC09B,GAAe,CAAA3xD,UACdi0B,EAAAA,GAAAA,KAACqI,GAAQ,CAACx7C,GAAK,aAAYA,cAW7BmzC,EAAAA,GAAAA,KAACkK,GAAI,CAAAn+B,SAAEkyB,EAAE,mDACT+B,EAAAA,GAAAA,KAACkK,GAAI,CAAAn+B,SAAEkyB,EAAE,+CACT+B,EAAAA,GAAAA,KAAC+8B,GAAQ,CACPlwE,GAAK,aAAYA,IACjB4V,OAAQA,EACR45D,YAAaA,EACbW,WApDW,EAqDXC,WApDW,GAqDXd,KApDK,EAqDLe,WAlCuBvsD,IAAyB,IAAtBupD,EAAcvpD,EAAdupD,gBAC9B7iD,EAAAA,GAAAA,IAAUJ,GAAAA,GAAAA,cAA0BijD,EAAgB,CAClDxoC,SAASssC,EAAAA,GAAAA,IAAWnd,EAAAA,GAAAA,MAAgB,KACpC,MAiCU,E,gBCnET,MCLMoP,GAAoBj0B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sDAAVD,CAAU,wBACvBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGPq0B,IAAgBl0B,EAAAA,GAAAA,IAAOm0B,GAAAA,IAAU9zB,MAAM,CAClD0I,QAASqrB,GAAAA,GAAAA,OACT5zB,WAAA,CAAAP,YAAA,kDAF2BD,CAE3B,kBAIWiiC,GAAgCjiC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,kEAAVD,CAAU,wHAGzCH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACFA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAERK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACFL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGdK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACFL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAILqiC,IAAsBliC,EAAAA,GAAAA,IAAOm0B,GAAAA,IAAU9zB,MAAM,CACxD0I,QAASqrB,GAAAA,GAAAA,QACTp3D,OAAQ,KACRwjC,WAAA,CAAAP,YAAA,wDAHiCD,CAGjC,uBACiBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,aAGNsiC,IAAqBniC,EAAAA,GAAAA,IAAOm0B,GAAAA,IAAU9zB,MAAM,CACvD0I,QAASqrB,GAAAA,GAAAA,OACT5zB,WAAA,CAAAP,YAAA,uDAFgCD,CAEhC,kBC5BWoiC,GAA4BjiE,IAAA,IACvCtP,EAAEsP,EAAFtP,GAAE,OAEFszC,EAAAA,GAAAA,MAAC8vB,GAAiB,CAAC,cAAapjE,EAAGkf,SAAA,EACjCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACkwB,GAAa,KACd/vB,EAAAA,GAAAA,MAAC89B,GAA6B,CAAAlyD,SAAA,EAC5Bi0B,EAAAA,GAAAA,KAACk+B,GAAmB,KACpBl+B,EAAAA,GAAAA,KAACk+B,GAAmB,KACpBl+B,EAAAA,GAAAA,KAACk+B,GAAmB,KACpBl+B,EAAAA,GAAAA,KAACk+B,GAAmB,KACpBl+B,EAAAA,GAAAA,KAACk+B,GAAmB,KACpBl+B,EAAAA,GAAAA,KAACk+B,GAAmB,QAEtBl+B,EAAAA,GAAAA,KAACm+B,GAAkB,MACD,ECgBhB/7B,GAAa,CACjB3/B,OAAQ+2D,GAAAA,GAAAA,OACRpmB,aAAc,eACdC,iBAAkB,mBAClBvhC,SAAU0nD,GAAAA,GAAAA,UAqBC6E,IAAoB5qB,EAAAA,GAAAA,IAC/Bt3C,IAO+B,IAN7BtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA8b,EAAIxM,EAAJwM,KACA21D,EAAoBniE,EAApBmiE,qBACAC,EAAepiE,EAAfoiE,gBACAC,EAAwBriE,EAAxBqiE,yBACAC,EAAuBtiE,EAAvBsiE,wBAEA,MAAQxgC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACRI,GAAkCC,EAAAA,EAAAA,WAAS,GAAMC,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAA1CqgC,EAASngC,EAAA,GAAEogC,EAAYpgC,EAAA,GACtBsyB,GAA8BC,EAAAA,GAAAA,MAA9BD,0BAERvf,EAGItF,GAAc,+BAFLuF,EAAmBD,EAA9B1P,UAASg9B,EAAAttB,EACTx5C,KAAQ2xC,EAAYm1B,EAAZn1B,aAAcC,EAAak1B,EAAbl1B,cAGlB3qB,GAAOi3B,EAAAA,GAAAA,GAA+C,CAC1DC,OAAS,QAAOppD,IAChBu1C,WAAU,GACV8T,YAAa,KAEPlT,EAAYjkB,EAAZikB,QAEM+Q,GAAkBC,EAAAA,GAAAA,IAAarrC,GAArC7Q,KAEMgjD,GAAcxb,EAAAA,EAAAA,GAA2B,CACrDviC,KAAMg+C,GAAAA,GAAAA,cAAiC,CACrC5G,eAAgB,CAAc,OAAbJ,QAAa,IAAbA,OAAa,EAAbA,EAAeE,cAF5Bn8C,KAMRksC,GAII1E,EAAAA,EAAAA,GAAuB,CACzBviC,KAAMm3C,EAAAA,GAAAA,cAA6B,CACjCC,eAAgB,EAAU,OAAT2G,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAW7G,YAAyB,OAAbF,QAAa,IAAbA,OAAa,EAAbA,EAAeE,eALnDkH,EAAKnX,EAAXlsC,KACW+mE,EAAqB76B,EAAhCgtB,UACW4G,EAAc5zB,EAAzBpC,UAOI4Z,GAAavc,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAMskD,OAAOD,aAC9CF,GAAiBrc,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAMokD,WAAWD,iBAE5DwjB,EHrGF//C,KAEA,MAAMggD,EAAqB/uE,SAASC,cAClC+uE,GAAAA,EAAAA,0BAEIC,EAA4BjvE,SAASC,cACzC+uE,GAAAA,EAAAA,iCAEIE,EAA2BlvE,SAASC,cACxC+uE,GAAAA,EAAAA,gCAEIG,EAAgBnvE,SAASC,cAC7B+uE,GAAAA,EAAAA,sBAMII,GAAwB16B,EAAAA,EAAAA,cACrBrzC,GAAK1C,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,cAAAF,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAC0BowB,EAAKikB,WAAW,KAAF,GAAzBp0C,EAAAiS,MAGvBxP,EAAMI,iBACP,wBAAA7C,EAAAO,OAAA,kBAAAC,MAEH,CAAC2vB,IA0DH,OAvDA+gB,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACK,OAAbq/B,QAAa,IAAbA,GAAAA,EAAexuE,iBAAiB,QAASyuE,GAElC,KACQ,OAAbD,QAAa,IAAbA,GAAAA,EAAevuE,oBAAoB,QAASwuE,EAAsB,IAEnE,CAACD,EAAeC,IAiDZ,CACLC,iBAtE8B,KAuE5BN,EAAmBnqE,MAvES,GAyExBxG,OAAO2R,OAAOg/D,EAAmBnqE,QACvC0qE,wBAAyBl7C,KAAKC,MAAM46C,EAA0BrqE,OAC9D2qE,uBAAwBL,EAAyBtqE,MACjD4qE,gCAtDuC5uB,IACvC,MAAM6uB,EAAkBzvE,SAASC,cAC/B+uE,GAAAA,EAAAA,wBAGF,IAAKS,EACH,OAGF,MAAMC,EAAyB1vE,SAASC,cACtC+uE,GAAAA,EAAAA,+BAGF,IAAKU,EACH,OAGF,MAAMC,EAAaF,EAAgB/6D,WAC7Bk7D,EACH,GAAEZ,GAAAA,EAAAA,0CAAoDj8C,QAAQ,IAAK,IAEjD,QAAjB6tB,GACF+uB,EAAWjwE,UAAUI,OAAO,UAC5B4vE,EAAuBhwE,UAAUI,OAAO8vE,KAExCD,EAAWjwE,UAAUC,IAAI,UACzB+vE,EAAuBhwE,UAAUC,IAAIiwE,GACvC,EA4BAC,oBAzB2BjrE,IAM3BmqE,EAAmBnqE,MA1DW,KAqD1BA,QApDqBkU,IAoDgBlU,EAKdxG,QAAOsmB,EAAAA,EAAAA,IAAS9f,IA1Db,EA0DoB,EAoBlDkrE,2BAjBkCjyB,IAClCoxB,EAA0BrqE,MAAQxG,OAAO2R,OAAO8tC,GAAW,EAiB3DkyB,0BAdiCnrE,IACjCsqE,EAAyBtqE,MAAQA,CAAK,EAcvC,EGcKorE,CAAcjhD,GAPhBsgD,EAAgBP,EAAhBO,iBACAC,EAAuBR,EAAvBQ,wBACAC,EAAsBT,EAAtBS,uBACAC,EAA+BV,EAA/BU,gCACAK,EAAmBf,EAAnBe,oBACAC,EAA0BhB,EAA1BgB,2BACAC,EAAyBjB,EAAzBiB,0BAGI5pB,EACJp3B,EAAKgkB,MAAMX,GAAW3/B,SAAWsc,EAAKgkB,MAAMX,GAAWgR,cAEnD6sB,EAAwBlhD,EAAKgkB,MACjCX,GAAWiR,iBACXisB,GAGIY,EAAoBnhD,EAAKgkB,MAC7BX,GAAWtwB,SACXytD,GAGIxM,EAAeA,QAIrBjzB,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACR,GAAIiU,EAAe,CACjB,MAAMosB,GAAkBtgE,EAAAA,GAAAA,GAAK,CAC3B,CAAC8pC,GAAQoK,GAAgByH,GACzB,CAACzR,GAAYgK,GAAgBuH,KAGX,OAAf6kB,QAAe,IAAfA,GAAAA,EAAkBpsB,EAAcE,SACvC,IACC,CAACF,EAAeyH,EAAYF,KAE/Bxb,EAAAA,EAAAA,YAAU,MAENiK,GAAYgK,IACc,WAAjB,OAAT+G,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAWjR,aACVg1B,GACAjH,GAEIpc,EAAoB,OAATV,QAAS,IAATA,OAAS,EAATA,EAAW7G,SAC7B,GACC,CACD6G,EACA+jB,EACA9qB,EACAyH,EACAoc,KAGF93B,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACHyR,GACHsuB,EAAoB1pB,EACtB,GACC,CAACA,EAAa0pB,EAAqBtuB,KAEtCzR,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACRggC,EAA2BG,EAAsB,GAChD,CAACA,EAAuBH,KAE3BhgC,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJogC,GAAqBA,IAAsBX,IAC7CQ,EAA0BG,GAC1BV,EAAgCU,GAC3Bl9B,EAAQ,gBACf,GACC,CACDw8B,EACAU,EACAX,EACAv8B,EACA+8B,KAGFjgC,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACHyR,KACH1xC,EAAAA,GAAAA,GAAK,CACH,CACEgT,KAAA42B,GAAY74B,KAAZ64B,EAAsB41B,GACtB,IAAMtgD,EAAKokB,SAASf,GAAW3/B,OAAQ48D,IAEzC,CACuB,KAArBA,EACA,IAAMtgD,EAAKokB,SAASf,GAAW3/B,OAAQinC,IAEzC,EACE,EACA,IACE3qB,EAAKokB,SACHf,GAAWgR,cACXjzC,EAAAA,EAAAA,IAAaJ,OAAOs/D,OAd5Bx/D,GAkBA8+D,GAAa,KAGX3uB,EAAAA,EAAAA,OACFjxB,EAAKokB,SAASf,GAAWtwB,SAAU,OACnCiuD,EAA0B,QAE1BhhD,EAAKokB,SACHf,GAAWtwB,SACXytD,GAIJxgD,EAAKokB,SAASf,GAAWiR,iBAAkBisB,EAAwB,GAGlE,CAAC/tB,IAEJ,MAAMjC,EACkB,QAAtB4wB,EACIE,GAAAA,GACoB,OAApB9B,QAAoB,IAApBA,OAAoB,EAApBA,EAAuB4B,GACvB5X,GAAoB5zC,EAAAA,EAAAA,IAASyhC,GAC7BkqB,GAAexgE,EAAAA,GAAAA,GAAK,CACxB,EAAEyvC,EAAWgZ,GACb,CAACA,GAAqBhZ,EAAWgZ,GACjC,EAAC,EAAM,KAqDT,OACEtoB,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SACxB8kD,EAA0B,CACzBjvB,UACG28B,IAAoBM,GAA0BttB,EACjDggB,eAvDiBA,KACrBvxB,EAAAA,GAAAA,KAACo+B,GAAyB,CAACvxE,GAAK,YAAWA,MAuDvCqkE,gBApDkBA,KACtB/wB,EAAAA,GAAAA,MAACyK,GAAI,CAAM7M,UAAWhf,EAAM83B,SAAUkc,EAAahnD,SAAA,EACjDo0B,EAAAA,GAAAA,MAACsS,GAAM,CAAA1mC,SAAA,EACLi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwxB,GAAU,CAAAzlD,SAAEkyB,EAAE,qBACdyK,EAAAA,GAAAA,GAAW+1B,GAAyB,KACnCz+B,EAAAA,GAAAA,KAACs5B,GAAc,CACbzsE,GAAK,mBAAkBA,IACvBmQ,KAAMolC,GAAWtwB,SACjBwuB,WAAYk+B,UAIlBx+B,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACxC28B,EAAAA,GAAAA,GAAWg2B,GAAW,KACrB1+B,EAAAA,GAAAA,KAACmP,GAAY,CACXtiD,GAAK,iBAAgBA,IACrB4V,OAAQ0zC,EACRrkC,SAAUouD,EACV7wB,MAAO,CAACjN,GAAW3/B,OAAQ2/B,GAAWgR,cACtC3J,aAAcA,EACd6F,UAAWA,EACXE,yBAAuB,SAI7BxP,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC+W,EAAAA,EAAQ,CACPlqD,GAAK,eAAcA,IACnBozB,MAAOge,EAAE,oBACTF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAWiR,uBAItB3K,EAAAA,GAAAA,GAAW61B,GAAiB,KAC3Bv+B,EAAAA,GAAAA,KAAC8E,EAAAA,GAAO,CAACM,WAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAsBt5B,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC29B,GAAM,CACL9wE,GAAK,WAAUA,IACf4V,OAAQ49D,EACRnH,YAAkB,OAAL/d,QAAK,IAALA,OAAK,EAALA,EAAOmlB,4BAehB,IAKlBjC,GAAkBpiC,YAAc,oBC1SzB,MAAMF,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,kCAAVD,CAAU,MAEtBukC,GAAUvkC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,gCAAVD,CAAU,0DAGdH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGN2kC,GAAsBxkC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,4CAAVD,CAAU,wCACzCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,gBAGHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGN4kC,GAAezkC,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,qCAATD,CAAS,aAIxB0kC,GAAkB1kC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,wCAAVD,CAAU,yEAGxBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACEA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGN8kC,GAAe3kC,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,qCAAXD,CAAW,gBACnCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,WAAY,CAC9BU,MAAO,WAMEgkC,GAAO5kC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,6BAAVD,CAAU,MAEjBmoB,GAAMnoB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,4BAAVD,CAAU,0DAGVH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGNglC,GAAW7kC,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,iCAAXD,CAAW,2BAC/BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,cAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGNilC,GAAW9kC,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,iCAAXD,CAAW,gBAC/BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,iBAKT6kC,GAAa/kC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,mCAAVD,CAAU,uEAKhCE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAKPq5B,IAAWv5B,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAKlR,WAAA,CAAAP,YAAA,iCAAZD,CAAY,6EAIhCE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OC9CP8kC,GAAgB7kE,IAOF,IANzBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAo0E,EAAO9kE,EAAP8kE,QACA5pB,EAAOl7C,EAAPk7C,QACA6pB,EAAiB/kE,EAAjB+kE,kBACAzC,EAAuBtiE,EAAvBsiE,wBAAuB0C,EAAAhlE,EACvBilE,yBAAAA,OAAwB,IAAAD,GAAOA,EAE/B,MAAQljC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACA8E,GAAUD,EAAAA,GAAAA,MAAVC,MACAwH,GAAaC,EAAAA,GAAAA,KAAbD,SAEFz4B,EAAWixB,EAAMy2B,GAAAA,GAAAA,UACjB6H,EAAe3wD,KAAAuwD,GAAOrwD,KAAPqwD,GAAe,CAAC1wC,EAAK3F,IAAO2F,EAAM3F,EAAGh2B,OAAO,GAC3D0sE,EAAiBL,EAAQ1oE,QAAQkK,IAAYA,EAAO8+D,WACpDC,GAA8B,OAAdF,QAAc,IAAdA,OAAc,EAAdA,EAAgBz4D,QAAS,EACzC44D,EACJH,EAAez4D,OAAS,GACxBy4D,EAAe/oE,QAAQkK,GAAWA,EAAOi/D,gBAAe74D,SACtDy4D,EAAez4D,OACb84D,EAA4BP,IAA6BI,EACzDI,EAAqCr3B,EAAS,QAAUk3B,EAExDI,EAEA5jC,EADJujC,GAAiBN,EACX,uBACA,uCAEFY,EAAiBnxD,IAAA,IACrBoxD,EAAQpxD,EAARoxD,SACArsE,EAAGib,EAAHjb,IACAssE,EAAMrxD,EAANqxD,OAAM,OAMNhiC,EAAAA,GAAAA,KAACu1B,GAAQ,CACP1oE,GAAK,aAAYk1E,IACjBlmC,MAAM,OACN8V,KAAM,CACJ30C,KAAM,OACN40C,UAAW,QAEbI,OAAO,UACPlU,QAASkkC,EACTtsE,IAAKA,EACL4mC,KAAK,QAAOvwB,SAEXkyB,EAAE,0BACM,EAGPgkC,EAAwBA,IAC5BH,EAAe,CAAEC,SAAU,UAAWrsE,IAAK2hD,IAsC7C,OACElX,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBo0B,EAAAA,GAAAA,MAACogC,GAAO,CAAAx0D,SAAA,EACNo0B,EAAAA,GAAAA,MAACqgC,GAAmB,CAAAz0D,SAAA,EAClBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACygC,GAAY,CAAA10D,SAAE81D,KACdn5B,EAAAA,GAAAA,GAAW+1B,GAAyB,KACnCz+B,EAAAA,GAAAA,KAACs5B,GAAc,CACbzsE,GAAK,mBAAkBA,IACvBmQ,KAAMw8D,GAAAA,GAAAA,SACNl5B,YAAU,UAIhBH,EAAAA,GAAAA,MAAC4gC,GAAU,CAAAh1D,SAAA,EACTi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC2gC,GAAY,CAAC,cAAY,gBAAe50D,UACtC1L,EAAAA,EAAAA,IAAeghE,EAAc,CAAEzwB,aAAc9+B,OAE/C42B,EAAAA,GAAAA,GACCi5B,GAA6BC,GAC7B,IAAMK,aAIZjiC,EAAAA,GAAAA,KAAC4gC,GAAI,CAAC,cAAY,sBAAqB70D,SA1DzCk1D,EAAQv0E,KACNokB,IAAA,IACMixD,EAAQjxD,EAAZjkB,GACA++B,EAAK9a,EAAL8a,MACAh3B,EAAKkc,EAALlc,MACAotE,EAAMlxD,EAANkxD,OACAtsE,EAAGob,EAAHpb,IACAwsE,EAAgBpxD,EAAhBoxD,iBAAgBC,EAAArxD,EAChB4wD,cAAAA,OAAa,IAAAS,GAAQA,EACrBZ,EAAQzwD,EAARywD,SAAQ,OAER74B,EAAAA,GAAAA,IAAY64B,GAAU,KACpBphC,EAAAA,GAAAA,MAACgkB,GAAG,CACF,cAAc,cAAa4d,IAAWh2D,SAAA,EAGtCi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC6gC,GAAQ,CAAC,cAAc,oBAAmBkB,IAAWh2D,SACnD6f,KAEF8c,EAAAA,GAAAA,IAAYg5B,IAAkBQ,GAAkB,KAC/C/hC,EAAAA,GAAAA,MAAC4gC,GAAU,CAAAh1D,SAAA,EACR28B,EAAAA,GAAAA,IAAYg5B,GAAe,KAC1B1hC,EAAAA,GAAAA,KAAC8gC,GAAQ,CAAC,cAAc,oBAAmBiB,IAAWh2D,UACnD1L,EAAAA,EAAAA,IAAezL,EAAO,CAAEg8C,aAAc9+B,SAG1C42B,EAAAA,GAAAA,IAAYw5B,GAAkB,IAC7BJ,EAAe,CAAEC,WAAUC,SAAQtsE,iBAbnC,cAAaqsE,MAkBrB,OA2BHr5B,EAAAA,GAAAA,GACCi5B,IAA8BC,GAC9B,KACE5hC,EAAAA,GAAAA,KAAC0gC,GAAe,CAAA30D,SAAEk2D,UAGZ,E,4BC7IT,MAAM7d,GAAiBpoB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,8CAAVD,CAAU,6DAGpCE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACDL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACGA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAITumC,GAAoBpmC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,iDAAVD,CAAU,qQAQ7BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACKA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEfK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAQPsuB,GAAcxuB,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,2CAATD,CAAS,qFAChCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,gBAClBA,GAAAA,EAAAA,UAAiB,GAMjBA,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACdA,GAAAA,EAAAA,WAAkB,iBAIXmmC,IAAqBrmC,EAAAA,GAAAA,IAAOopB,GAAAA,GAAkB5oB,WAAA,CAAAP,YAAA,kDAAzBD,CAAyB,8EAKvDE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACDL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAINymC,IAActmC,EAAAA,GAAAA,IAAOuW,GAAAA,IAAOlW,MAAM,CAC7CioB,SAAS,IACT9nB,WAAA,CAAAP,YAAA,2CAFyBD,CAEzB,MAEWumC,GAAcvmC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,2CAAVD,CAAU,wEACjCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAOTsmC,IAAkBxmC,EAAAA,GAAAA,IAAOymC,GAAAA,GAAKjmC,WAAA,CAAAP,YAAA,+CAAZD,CAAY,SACvCE,GAAAA,EAAAA,UAAiB,IAGRwmC,GAAyB1mC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sDAAVD,CAAU,uBAC7BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGN8mC,GAAiB3mC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,8CAAVD,CAAU,0GAMpCE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAKP0mC,IAAgB5mC,EAAAA,GAAAA,IAAOmB,GAAAA,IAAQd,MAAM,CAChDC,KAAMc,GAAAA,GAAAA,OACNR,MAAOS,GAAAA,GAAAA,MACPb,WAAA,CAAAP,YAAA,6CAH2BD,CAG3B,kCACEE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAMP2mC,IAAa7mC,EAAAA,GAAAA,IAAOmB,GAAAA,IAAQd,MAAM,CAC7CC,KAAMc,GAAAA,GAAAA,OACNR,MAAOS,GAAAA,GAAAA,WACPb,WAAA,CAAAP,YAAA,0CAHwBD,CAGxB,uEACcH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEZK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MAGAL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIPiP,GAAS9O,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,sCAAbD,CAAa,2EAInBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KClHHE,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,gCAAVD,CAAU,MAEtB8mC,GAAU9mC,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,8BAATD,CAAS,6CAC5BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,gBAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAINknC,GAAuB/mC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,2CAAVD,CAAU,kEAErCH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAEL1/B,IAAA,IAAG6mE,EAAgB7mE,EAAhB6mE,iBAAgB,OAAOtmC,EAAAA,GAAAA,IAAG,wFACGsmC,EAAmB,EAAI,IAAM,IAE3D9mC,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MAEZ8mC,EACqB,IAArBA,EAAyB,QAAU,MAAK,GAK9C9mC,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACTL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KCjBLonC,IAAyBvmC,EAAAA,GAAAA,IAAG,sDAClBb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAAuBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACjCA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OAGAqnC,IAAsBxmC,EAAAA,GAAAA,IAAG,+BAC3BumC,GAIA/mC,GAAAA,EAAAA,MAAa+mC,KAGJlnC,IAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAOyO,GAAAA,GAAkBpO,MAAM,CACtD8mC,mBAAmB,IACnB3mC,WAAA,CAAAP,YAAA,+BAFuBD,CAEvB,4JACEE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,CAAE3T,SAAU,eAIrBsT,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAG0BA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UAEnCK,GAAAA,EAAAA,OAAaQ,EAAAA,GAAAA,IAAG,kCACFb,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAAuBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,SAGrC1/B,GAAYA,EAAT0xC,WAA6Bq1B,KAEhCvyD,GAAuBA,EAApByyD,uBAEH1mC,EAAAA,GAAAA,IAAG,yBAKM0nB,GAAiBpoB,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,oCAAVD,CAAU,gGAKzBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGFwnC,GAAuBrnC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,0CAAVD,CAAU,gKASxBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,aAGNynC,IAActnC,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAMnB,MAAM,CAC5Cr/B,KAAM,UACNs/B,KAAM,KACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,iCAHyBD,CAGzB,eACSH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OAGE0nC,GAASvnC,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,4BAAXD,CAAW,SAC7BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,iBAGTsnC,GAAmBxnC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sCAAVD,CAAU,uFAK1BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGH4nC,GAAUznC,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,6BAAXD,CAAW,2BAC9BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAKTwnC,GAAmB1nC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sCAAVD,CAAU,6GACtCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,WAELL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACDA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACLA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MAEKA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACOA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,QAA8BA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,SC1ExC8nC,GAAaxnE,IAQF,IAPtBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAghD,EAAS1xC,EAAT0xC,UACA/P,EAAO3hC,EAAP2hC,QACAr7B,EAAMtG,EAANsG,OACAmhE,EAAOznE,EAAPynE,QACA5lC,EAAa7hC,EAAb6hC,cACA6lC,EAAa1nE,EAAb0nE,cAEA,MAAQ5lC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACAsO,GAAqBC,EAAAA,GAAAA,MAArBD,iBACFu3B,EAAavzE,QAAQqzE,GAErBG,GAAcr7B,EAAAA,GAAAA,GAAWmF,GAAW,KACxC7N,EAAAA,GAAAA,KAACqjC,GAAoB,CAAAt3D,UACnBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACsjC,GAAW,CAACz2E,GAAK,gBAAeA,UAiBrC,OACEszC,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CACR,cAAalvC,EACbghD,UAAWA,EACX/P,QAjBgB2B,KAClB3B,IACAyO,EACE,CACEl7C,MAAO,QACPuuC,cAAe,SACfC,iBAAkBhzC,EAClBkgD,WAAa,GAAEtqC,KAAUmhE,KAE3B5lC,EACD,EAQColC,qBAAsBS,EAAc93D,SAAA,CAEnCg4D,GACD5jC,EAAAA,GAAAA,MAACikB,GAAc,CAAAr4C,SAAA,EACbi0B,EAAAA,GAAAA,KAACujC,GAAM,CAAC,cAAc,gBAAe12E,IAAKkf,SAAEtJ,KAC3CimC,EAAAA,GAAAA,GAAWo7B,GAAY,KACtB9jC,EAAAA,GAAAA,KAACwjC,GAAgB,CAAAz3D,UACfi0B,EAAAA,GAAAA,KAACyjC,GAAO,CAAC,cAAc,gBAAe52E,IAAKkf,UACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACyiC,GAAAA,EAAI,CAAC51E,GAAK,QAAOA,IAAMwH,QAASuvE,cAKxCl7B,EAAAA,GAAAA,GAAWm7B,GAAe,KACzB7jC,EAAAA,GAAAA,KAAC0jC,GAAgB,CAAC,cAAc,sBAAqB72E,IAAKkf,SACvDkyB,EAAE,yCAGG,EC7DH+lC,GAAc7nE,IAMF,IALvBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAo3E,EAAW9nE,EAAX8nE,YACAnyD,EAAQ3V,EAAR2V,SACAoyD,EAAe/nE,EAAf+nE,gBACAC,EAAiBhoE,EAAjBgoE,kBAEA,MAAQlmC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EAER,OACEkC,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC8iC,GAAO,CAAA/2D,SAAEkyB,EAAE,6BACZ+B,EAAAA,GAAAA,KAAC+iC,GAAoB,CAACC,iBAAkBiB,EAAYp7D,OAAOkD,SACxDk4D,EAAYv3E,KACX,CAAAikB,EAAoCmP,EAAKhP,KAAkB,IAApDixD,EAAQpxD,EAAZ9jB,GAAc4V,EAAMkO,EAANlO,OAAQmhE,EAAOjzD,EAAPizD,QAAoB/6D,EAAMiI,EAANjI,OAC3C,MAAMu7D,EAAetkD,IAAUjX,EAAS,EAExC,OACEm3B,EAAAA,GAAAA,KAAC2jC,GAAU,CAET92E,GAAK,eAAck1E,IACnBl0B,UAAWk0B,IAAamC,EACxBpmC,QAASA,IACPqmC,EAAkB,CAAEt3E,GAAIk1E,EAAUt/D,SAAQmhE,YAE5CnhE,QAAQpC,EAAAA,EAAAA,IAAeoC,EAAQ,CAAEmuC,aAAc9+B,IAC/C8xD,QAASA,EACTC,cAAeh7D,EAAS,GAAKu7D,GARxBrC,EASL,QAKA,ECLHsC,GAAuBloE,IAUF,IAThCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAoN,EAAMkC,EAANlC,OACAggD,EAAc99C,EAAd89C,eACAnoC,EAAQ3V,EAAR2V,SACAwyD,EAAMnoE,EAANmoE,OACAC,EAASpoE,EAATooE,UACAJ,EAAiBhoE,EAAjBgoE,kBACAD,EAAe/nE,EAAf+nE,gBAAeM,EAAAroE,EACfsoE,WAAAA,OAAU,IAAAD,GAAQA,EAElB,MAAQvmC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EAEMymC,GAAqBplC,EAAAA,EAAAA,GAAmC,CACpEviC,KAAM4nE,GAAAA,EAAAA,kBADA7sE,KAGD8sE,GAAP3vD,EAAAA,EAAAA,GAA0ByvD,EAAgB,GAApB,GAEhB33B,GAAaltC,EAAAA,GAAAA,GAAK,CACtB,CAAC4kE,EAAY,QACb,CAACxqE,EAAQ,YAGLrH,GAAa81C,EAAAA,GAAAA,GAAW+7B,GAAY,KACxCzkC,EAAAA,GAAAA,KAAC8K,GAAM,CAAA/+B,UACLi0B,EAAAA,GAAAA,KAACoX,EAAAA,EAAQ,CACPvqD,GAAK,eAAcA,IACnBoR,KAAMggC,EAAE,sCACRH,QAASmc,QAKT4qB,GAAan8B,EAAAA,GAAAA,IAAY+7B,GAAY,KACzCzkC,EAAAA,GAAAA,KAAC6iC,GAAU,CACTh2E,GAAK,eAAcA,IACnBoR,KAAMggC,EAAE,cACR8G,QAAS4U,GAAAA,GAAAA,OACT7b,QAASwmC,EACT/sE,KAAM+lC,GAAAA,GAAAA,WAIJwnC,EAAuBA,KAC3B,MAAMC,EAAeH,EAAgB3D,QAAQnvE,MAC1C2Q,GAAWA,EAAO5V,KAAOq3E,IAG5B,OAAOa,EAAgB,GAAEA,EAAatiE,UAAUsiE,EAAanB,UAAY,EAAE,EAgE7E,OAAOl7B,EAAAA,GAAAA,GAAWk8B,GAAiB,KACjC5kC,EAAAA,GAAAA,KAACoa,GAAAA,EAAK,CACJvtD,GAAK,SAAQA,IACboN,OAAQA,EACRggD,eAAgBA,EAChB5lD,SAjEF8rC,EAAAA,GAAAA,MAACikB,GAAc,CAAC,cAAc,mBAAkBv3D,IAAKkf,SAAA,EACnDo0B,EAAAA,GAAAA,MAACiiC,GAAiB,CAAAr2D,SAAA,EAChBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwqB,GAAW,CAAC,cAAc,gBAAe39D,IAAKkf,UAC7Ci0B,EAAAA,GAAAA,KAACyiC,GAAAA,EAAI,CACH51E,GAAK,qBAAoBA,IACzBwH,QAASuwE,EAAgB1L,iBAG7Bl5B,EAAAA,GAAAA,KAACuiC,GAAW,CAAC,cAAc,eAAc11E,IAAKkf,UAC5Ci0B,EAAAA,GAAAA,KAACwiC,GAAe,CACd31E,GAAK,oBAAmBA,IACxBwH,QAASuwE,EAAgBjoB,iBAG7B3c,EAAAA,GAAAA,KAACqiC,GAAkB,CAAAt2D,UACjBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACsiC,GAAW,CACVz1E,GAAK,gBAAeA,IACpB4X,IAAKmgE,EAAgB5oB,SACrB7I,IAAKyxB,EAAgBI,gBAI3BhlC,EAAAA,GAAAA,KAAC0iC,GAAsB,CAAA32D,UACrBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACgkC,GAAW,CACVn3E,GAAK,gBAAeA,IACpBq3E,gBAAiBA,EACjBD,YAAaW,EAAgB3D,QAC7BnvD,SAAUA,EACVqyD,kBAAmBA,OAGvBhkC,EAAAA,GAAAA,MAACwiC,GAAc,CAAA52D,SAAA,EACbi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC4iC,GAAa,CACZ/1E,GAAK,kBAAiBA,IACtBoR,KAAmBggC,EAAbwmC,EAAe,iBAAiB,uBACtC1/B,QAAS4U,GAAAA,GAAAA,OACThI,KACE8yB,OACI37D,EACA,CACE9L,KAAM,cACNs/B,KAAM,GACN2a,MAAOC,GAAAA,GAAAA,OAGfpZ,QAASA,IAAMymC,EAAUK,EAAgB/3E,IACzC0K,KAAM+lC,GAAAA,GAAAA,OACNgD,YAAa4jC,IAAoBO,EACjCzmC,cAAe,CACblmC,KAAM,CACJi1C,WAAY+3B,QAIjBD,KAEFjyE,KAUD83C,gBAAgB,QAChBmG,UAAW+zB,EAAgB1L,YAC3Bl7B,cAAe,CAAElmC,KAAM,CAAEi1C,kBAE3B,ECxKSk4B,GAAuBjpC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,iDAAVD,CAAU,mBAC/BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGFqpC,GAAoBlpC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,8CAAVD,CAAU,0CAC9BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACaA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,WAGbspC,IAAanpC,EAAAA,GAAAA,IAAO4E,EAAAA,IAAOvE,MAAM,CAC5C9kC,KAAMwqC,EAAAA,GAAAA,QACNvF,WAAA,CAAAP,YAAA,uCAFwBD,CAExB,MAEWopC,GAAappC,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,uCAAXD,CAAW,SACjCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,YAGTmpC,GAAWrpC,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,qCAAXD,CAAW,yBAC/BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,aAAc,CAChCU,MAAO,aAGMf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGJypC,GAAYtpC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sCAAVD,CAAU,wBAC/BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,cAENL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,I,4BCpBT,MCkBM0pC,GAA2BA,KACtC,MAAAlnC,GACEC,EAAAA,EAAAA,UAAuC,MAAKC,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GADvCmnC,EAAqBjnC,EAAA,GAAEknC,EAAwBlnC,EAAA,GAGxCmmC,GAAqBplC,EAAAA,EAAAA,GAAmC,CACpEviC,KAAM4nE,GAAAA,EAAAA,kBADA7sE,KA0CR,OAdAgoC,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACR,MAAM4lC,EDrCwCC,MAChD,MAAM1hD,GAAgCC,EAAAA,GAAAA,IACpCjN,GAAAA,GAAAA,yBAGF,GAAIgN,EACF,IACE,MAAA2hD,EAAuBxhD,KAAKC,MAAMJ,GAA1Bp3B,EAAE+4E,EAAF/4E,GAAI4V,EAAMmjE,EAANnjE,OAEZ,MAAO,CACL5V,KACA4V,OAAQ1C,OAAO0C,GAEnB,CAAE,MAAO2d,GACHA,aAAiBlzB,QACnBqvB,EAAAA,GAAAA,IAAiB6D,EAErB,CAGF,MAAO,CACLvzB,GAAI,GACJ4V,OAAQ,EACT,ECeGkjE,GACIE,EDbmC1pE,KAQR,IAPnC3L,EAAU2L,EAAV3L,WACAiS,EAAMtG,EAANsG,OAOA,MAAMmiE,EANUzoE,EAAhBuoE,iBAMyC5yE,MACtCg0E,GAA0BA,EAAsBj5E,KAAO2D,IAG1D,IAAKo0E,EACH,OAAO,KAGT,MAEMY,EAFcZ,EAAZ3D,QAE8BnvE,MACnCi0E,GAAiBA,EAAatjE,SAAWA,IAG5C,OAAK+iE,GACI,IAGmB,ECdOQ,CAA8B,CAC7Dx1E,WAA2C,OAA/Bk1E,QAA+B,IAA/BA,OAA+B,EAA/BA,EAAiC74E,GAC7C4V,OAAuC,OAA/BijE,QAA+B,IAA/BA,OAA+B,EAA/BA,EAAiCjjE,OACzCiiE,qBAGEmB,GACFJ,EAAyBI,EAC3B,GACC,CAACnB,IAEG,CACLc,wBACArB,kBAxCyBY,KACA,OAArBS,QAAqB,IAArBA,OAAqB,EAArBA,EAAuB34E,MAAOk4E,EAAal4E,GAC7C44E,EAAyB,MAEzBA,EAAyBV,EAC3B,EAoCAkB,cAjCoBA,KACpBR,EAAyB,OACzBhqD,EAAAA,GAAAA,IAAaxE,GAAAA,GAAAA,wBAAmC,EAgChDivD,gBA7BuBC,IDpCmBC,IAACv5E,EAAY4V,ECqCnD+iE,GDrCuC34E,ECuCvCs5E,EDvCmD1jE,ECwC9B,OAArB+iE,QAAqB,IAArBA,OAAqB,EAArBA,EAAuB/iE,QDvC7B4U,EAAAA,GAAAA,IACEJ,GAAAA,GAAAA,wBACAmN,KAAKsjB,UAAU,CACb76C,KACA4V,WAEF,CAAEivB,SAASssC,EAAAA,GAAAA,IAAWqI,EAAAA,GAAAA,MAAgB,QCoCpC5qD,EAAAA,GAAAA,IAAaxE,GAAAA,GAAAA,wBACf,EAsBD,EA2DGqvD,GAAuBA,IAC3Bt2E,SAASC,cACP+uE,GAAAA,EAAAA,+BC1IS/O,GAAoBj0B,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,sDAAVD,CAAU,wBACvBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGPq0B,IAAgBl0B,EAAAA,GAAAA,IAAOm0B,GAAAA,IAAU9zB,MAAM,CAClD0I,QAASqrB,GAAAA,GAAAA,OACT5zB,WAAA,CAAAP,YAAA,kDAF2BD,CAE3B,mCAEiBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGN0qC,IAAoBvqC,EAAAA,GAAAA,IAAOm0B,GAAAA,IAAU9zB,MAAM,CACtD0I,QAASqrB,GAAAA,GAAAA,UACT5zB,WAAA,CAAAP,YAAA,sDAF+BD,CAE/B,kBCTWwqC,GAA4BrqE,IAAA,IACvCtP,EAAEsP,EAAFtP,GAAE,OAEFszC,EAAAA,GAAAA,MAAC8vB,GAAiB,CAAC,cAAapjE,EAAGkf,SAAA,EACjCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACkwB,GAAa,KACdlwB,EAAAA,GAAAA,KAACumC,GAAiB,MACA,EC8BTnkC,GAAa,CACxB3/B,OAAQ+2D,GAAAA,GAAAA,OACR1nD,SAAU0nD,GAAAA,GAAAA,SACV97B,MAAO2E,EAAAA,GAAAA,OCnCItG,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,yCAAVD,CAAU,yCAKtByqC,IAAezqC,EAAAA,GAAAA,IAAO+vB,GAAAA,IAAUvvB,WAAA,CAAAP,YAAA,4CAAjBD,CAAiB,2EAE7BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,MACMA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OACHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,SAGNowB,IAAuBjwB,EAAAA,GAAAA,IAAOkwB,GAAAA,IAAwB1vB,WAAA,CAAAP,YAAA,oDAA/BD,CAA+B,MAEtDqwB,IAA0BrwB,EAAAA,GAAAA,IAAOswB,GAAAA,IAA2B9vB,WAAA,CAAAP,YAAA,uDAAlCD,CAAkC,oEACrEE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,UAAW,CAC7BU,MAAO,WAEPV,GAAAA,EAAAA,WAAkB,CAAE3T,SAAU,WAOrB4jC,IAAsBnwB,EAAAA,GAAAA,IAAOowB,GAAAA,IAAuB5vB,WAAA,CAAAP,YAAA,mDAA9BD,CAA8B,4EAM7DE,GAAAA,EAAAA,OAAaQ,EAAAA,GAAAA,IAAG,oBACd2vB,GACSxwB,GAAAA,EAAAA,GAAAA,eAKF0wB,IAAuBvwB,EAAAA,GAAAA,IAAOwwB,GAAAA,IAAwBhwB,WAAA,CAAAP,YAAA,oDAA/BD,CAA+B,+DACpDH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACVA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,OAEtBK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAKPwqC,GAAwB1qC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,qDAAVD,CAAU,yEAOlC2qC,IAAiB3qC,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAMnB,MAAM,CAC/Cr/B,KAAM,oBACNs/B,KAAM,KACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,8CAH4BD,CAG5B,sCACgBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,GACDA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAOJ6wB,IAAY1wB,EAAAA,GAAAA,IAAOwB,GAAAA,GAAMnB,MAAM,CAC1Cr/B,KAAM,eACNs/B,KAAM,KACNE,WAAA,CAAAP,YAAA,yCAHuBD,CAGvB,gDAEeH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACNA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,QAEP1/B,GAAYA,EAATwwD,YAEHjwB,EAAAA,GAAAA,IAAG,kCAKMkqC,GAAwB5qC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,qDAAVD,CAAU,gEAI3CE,GAAAA,EAAAA,SAAgB,OAUP2qC,GAAa7qC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,0CAAVD,CAAU,gGAIpBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEZK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACLL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIXlrB,GAAkBA,EAAfm2D,kBAEHpqC,EAAAA,GAAAA,IAAG,qCACCR,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACUL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UAI9B/qB,GAAmBA,EAAhBi2D,mBAEHrqC,EAAAA,GAAAA,IAAG,sCACCR,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACWL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,UAKtBmrC,GAAmBhrC,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,gDAAXD,CAAW,wBACvCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,UAAW,CAC7BU,MAAO,aAGPV,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACPL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,QAIAorC,GAAkBjrC,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,+CAAXD,CAAW,kBACtCE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAAgB,CAClCU,MAAO,WAGPV,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACdA,GAAAA,EAAAA,WAAkB,UAAW,CAC7BU,MAAO,YAKAsqC,GAAgBlrC,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,6CAAbD,CAAa,6FAI1BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAEZK,GAAAA,EAAAA,SAAgB,MACNL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIDsrC,IAAenrC,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAMrR,MAAM,CAC7CR,MAAO,SACPS,KAAM,QACNqV,KAAM,CACJ30C,KAAM,gBACN40C,UAAW,QACXtV,KAAM,KAERE,WAAA,CAAAP,YAAA,4CAR0BD,CAQ1B,MAEWorC,GAAYprC,GAAAA,GAAAA,OAAAA,WAAa,CAAAC,YAAA,yCAAbD,CAAa,wDAGtBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,I,gBCjLT,MAAME,IAAYC,EAAAA,GAAAA,IAAOyO,GAAAA,GAAkBpO,MAAM,CACtDua,mBAAmB,IACnBpa,WAAA,CAAAP,YAAA,kCAFuBD,CAEvB,oBACcH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,K,wDCLT,MAAME,GAAYC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,oCAAVD,CAAU,yCAKtB8mC,GAAU9mC,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,kCAATD,CAAS,2BAC5BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,eAAgB,CAClCU,MAAO,UAGQf,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAGNyd,GAAOtd,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,+BAATD,CAAS,gDAERH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAIRwrC,GAAwBrrC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,gDAAVD,CAAU,oC,gBCnB/C,MAAMsrC,GAAgBnwE,GAAoBA,EAAMskD,OAE1C8rB,GAAaA,CAACC,EAAkBC,IAAoBA,EAE7CC,IAAwBC,EAAAA,GAAAA,IACnC,CAACL,GAAcC,KACf,CAAC9rB,EAAQgsB,KAAO,IAAAG,EAAAC,EAAA,OAAgC,QAAhCD,EAAKnsB,EAAOqsB,YAAYL,UAAQ,IAAAG,GAAM,QAANC,EAA3BD,EAA6B9vE,YAAI,IAAA+vE,OAAN,EAA3BA,EAAmCE,IAAI,IAGjDC,IAAmBL,EAAAA,GAAAA,IAC9B,CAACL,GAAcC,KACf,CAAC9rB,EAAQgsB,KAAO,IAAAQ,EAAAC,EAAA,OAA+B,QAA/BD,EAAKxsB,EAAO0sB,WAAWV,UAAQ,IAAAQ,GAAM,QAANC,EAA1BD,EAA4BnwE,YAAI,IAAAowE,OAAN,EAA1BA,EAAkCtsB,KAAK,IAGjDwsB,IAA6BT,EAAAA,GAAAA,IACxCD,IACCK,IAAa,OAAJA,QAAI,IAAJA,OAAI,EAAJA,EAAMl/D,SAAU,IAGfw/D,IAA2BV,EAAAA,GAAAA,IACtC,CAACL,GAAcC,KACf,CAAC9rB,EAAQgsB,KAAO,IAAAa,EAAAC,EAAA,OAAgC,QAAhCD,EAAK7sB,EAAOqsB,YAAYL,UAAQ,IAAAa,GAAM,QAANC,EAA3BD,EAA6BxwE,YAAI,IAAAywE,OAAN,EAA3BA,EAAmCC,OAAO,I,wCClB1D,MAAMzsC,GAAYC,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,oCAATD,CAAS,0DACrBH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACSA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,WACHA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,SAGN4sC,GAAkBzsC,GAAAA,GAAAA,IAAAA,WAAU,CAAAC,YAAA,0CAAVD,CAAU,kFAG1BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACcA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,gBAGhB7nC,GAAOgoC,GAAAA,GAAAA,KAAAA,WAAW,CAAAC,YAAA,+BAAXD,CAAW,qCAC3BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,cAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,GACRA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,WAGE6sC,GAAW1sC,GAAAA,GAAAA,GAAAA,WAAS,CAAAC,YAAA,mCAATD,CAAS,2BAC7BE,GAAAA,EAAAA,WAAkB,gBAEHL,GAAAA,EAAAA,GAAAA,KAWb8sC,GAA8BxsE,IAIJ,IAADysE,EAAAzsE,EAH7B0sE,kBAAAA,OAAiB,IAAAD,EAHqB,IAGaA,EACnDE,EAAa3sE,EAAb2sE,cACAna,EAAUxyD,EAAVwyD,WAEA,OAAKma,GAAkBna,EAInBma,EACK,OAGD,GAAED,MAPA,OAOqB,EAGpBE,IAAqB/sC,EAAAA,GAAAA,IAChCgtC,GAAAA,GACDxsC,WAAA,CAAAP,YAAA,6CAFiCD,CAEjC,qPAIe2sC,GACD9sC,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACCA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAGZK,GAAAA,EAAAA,WAAkB,CAAE3T,SAAU,gBAQhB5X,GAAaA,EAAVg+C,WAA+B,SAAW,WAE7C9yB,GAAAA,EAAAA,GAAAA,YACH/qB,GAAaA,EAAV69C,WAA+B,EAAI,IAE/C35C,IAAA,IAAG25C,EAAU35C,EAAV25C,WAAU,OACbzyB,GAAAA,EAAAA,WACE,CAAE3T,SAAU,WACZ,CACEA,SAAU,aACVrJ,MAAOyvC,EAAa9yB,GAAAA,EAAAA,GAAAA,YAAwB/yB,GAE/C,IAIMmgE,IAAejtC,EAAAA,GAAAA,IAAO0R,GAAAA,GAAKlR,WAAA,CAAAP,YAAA,uCAAZD,CAAY,gCAC5BH,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IAAqBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,IACtBA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,WCjEEqtC,IAAkBC,EAAAA,EAAAA,OAC7BhtE,IAO6B,IAN3BtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAwa,EAAIlL,EAAJkL,KACAukB,EAAKzvB,EAALyvB,MACAnK,EAAOtlB,EAAPslB,QAAO2nD,EAAAjtE,EACP2sE,cAAAA,OAAa,IAAAM,GAAQA,EAAAC,EAAAltE,EACrBmtE,mBAAAA,OAAkB,IAAAD,GAAQA,EAE1B,MAAQprC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,IAAe,UAArBD,EACRI,GAAoCC,EAAAA,EAAAA,UAASwqC,GAAcvqC,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAApDswB,EAAUpwB,EAAA,GAAEgrC,EAAahrC,EAAA,GAC1BJ,GAAeC,EAAAA,EAAAA,QAAsB,MAErCorC,EAAqBA,KAAA,IAAAC,EAAA,OACL,QADKA,EACzBtrC,EAAattB,eAAO,IAAA44D,OAAA,EAApBA,EAAsBx5E,cAAe,IAAGy5E,GAAAA,IAA+B,EAEnEC,GAA4BC,EAAAA,GAAAA,GAAQJ,MAE1CK,EAAAA,EAAAA,kBAAgB,KACd,MAAMC,EAAkBN,IAEpB7a,EACFmb,EAAgBhwE,gBAAgB,SAEhCgwE,EAAgB7uE,aAAa,QAAS,GACxC,GACC,CAAC0zD,IAEJ,MAAMob,GAAgBj1B,EAAAA,EAAAA,KAAWxtC,EAAAA,EAAAA,GAASD,GAAO0tC,EAAAA,GAAAA,eAC3Ci1B,EAAqB,eAAc3iE,IAEzC,OACE84B,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAIqzC,IAAK/B,EAAapyB,SAAA,EAC5Co0B,EAAAA,GAAAA,MAACsoC,GAAe,CAAA18D,SAAA,EACdi0B,EAAAA,GAAAA,KAAChsC,GAAI,CAACi2E,SAAU5iE,EAAK0E,SAAEg+D,KACvB/pC,EAAAA,GAAAA,KAAC0oC,GAAQ,CAAA38D,SAAE6f,QAEboU,EAAAA,GAAAA,KAAC+oC,GAAkB,CACjBl8E,GAAK,eAAcA,IACnBwH,QAASotB,EACTktC,WAAYA,EACZka,kBAA4C,OAAzBc,QAAyB,IAAzBA,OAAyB,EAAzBA,EAA2B3wE,OAC9C8vE,cAAeA,EACfQ,mBAAoBA,EACpBY,eAAgB,CACdr9E,GAAIm9E,EACJ,eAAgBrb,KAGnBma,EAAgB,MACf9oC,EAAAA,GAAAA,KAACipC,GAAY,CACXp8E,GAAK,iBAAgBA,IACrB8kD,KAAMgd,EAAa,aAAe,eAClC7wB,QAASA,IAAMyrC,GAAeY,IAAoBA,IAClDD,eAAgB,CACd,gBAAiBF,EACjB,gBAAiBrb,GACjB5iD,SAEYkyB,EAAb0wB,EAAe,UAAe,oBAGzB,IAKlBua,GAAgBjtC,YAAc,kBClE9BmuC,IAAAA,SAAsB,CACpB52B,uBAAsB,GACtBmE,yBAAwB,GACxB0yB,mBCOgCluE,IAOF,IAN9BtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA6yD,EAAOvjD,EAAPujD,QACA7W,EAAS1sC,EAAT0sC,UACAqS,EAAS/+C,EAAT++C,UACAnB,EAAqB59C,EAArB49C,sBACAhB,EAAc58C,EAAd48C,eAEA,MAAQ9a,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACAsM,GAAaC,EAAAA,GAAAA,KAAbD,SAER9I,GAKInC,EAAAA,EAAAA,GAAiC,CACnCviC,KAAMutE,GAAAA,EAAAA,kBACNC,EAAA9oC,EANA3pC,KAAQ0yE,EAAkBD,EAAlBC,mBAAoBC,EAAKF,EAALE,MAC5B1mC,EAAOtC,EAAPsC,QACAnC,EAASH,EAATG,UACApC,EAASiC,EAATjC,UAKIkrC,GAAuBzrC,EAAAA,EAAAA,IAC1B9nC,GAAUA,EAAMykD,MAAM8uB,uBAEzBrsC,GAAsCC,EAAAA,EAAAA,WAAS,GAAMC,GAAAtpB,EAAAA,EAAAA,GAAAopB,EAAA,GAA9CklB,EAAWhlB,EAAA,GAAEilB,EAAcjlB,EAAA,GAE5BosC,EAA+Bt5D,GACnCo5D,EAAQp5D,EAASA,EAASA,EAAS,EAK/Bu5D,EAAsBD,EAHF,GAIpBE,EAAuBF,EAHF,GAKrBG,EAAgBvgC,EAAS,MAC3BsgC,EACAD,EACEG,EACJD,GAAiBN,EAAmB3hE,QAAU4hE,EAAQK,EAElDE,GACH9vB,GAAauvB,EAAQ,MACpB1xB,IAAmBC,GAAAA,EAAAA,UAAgCzO,EAAS,OAC1D0gC,EAAoBT,EAAmB3hE,OAAS,IAAMk7B,EACtDmnC,GAA8BtpC,IAAcpC,IAAcuE,EAE1DonC,EACM,IAAVV,EACIxsC,EAAE,kDACFA,EAAE,mCAA+B,CAC/BoC,MAAOoqC,IAITW,EAAmBA,IAAM5nB,GAAe,IAE9C1jB,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJorC,GACGR,EAAqBhrB,EAC5B,GAEC,CAACwrB,IA6CJ,OAAOF,GACL7qC,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEo0B,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CACR,cAAalvC,EACbksD,eAAgBA,EAChBD,oBAAqBvoD,QAAQk6E,GAC7B3sC,QA3DkButC,IAAMZ,GAASjnB,GAAe,GA2DvBz3C,SAAA,EAEzBo0B,EAAAA,GAAAA,MAACqS,GAAO,CAAAzmC,SAAA,EACNi0B,EAAAA,GAAAA,KAACxC,GAAI,CAAC3wC,GAAK,QAAOA,OAClBmzC,EAAAA,GAAAA,KAACkK,GAAI,CAAC,cAAc,wBAAuBr9C,IAAKkf,SAC7Co/D,OAzCTF,GACE9qC,EAAAA,GAAAA,MAAC+Y,GAAoB,CAAAntC,SAAA,CAClBy+D,EACE1jE,MAAM,EAAGgkE,GACTp+E,KAAI,CAAAikB,EAAyCmP,KAAK,IAA3Cu6B,EAAS1pC,EAAT0pC,UAAW/E,EAAG3kC,EAAH2kC,IAAKt4C,EAAI2T,EAAJ3T,KAAUs9C,EAAQ3pC,EAAZ9jB,GAAE,OAC9BmzC,EAAAA,GAAAA,KAACmZ,GAAa,CAAgBC,YAAat5B,EAAM/T,UAC/Ci0B,EAAAA,GAAAA,KAACua,GAAAA,EAAM,CACL1tD,GAAK,UAASA,IACd4X,IAAK41C,EACLlH,IAAKn2C,EACLs4C,IAAKA,KALWgF,EAOJ,IAxBxBywB,GACE/qC,EAAAA,GAAAA,KAACqZ,GAAiB,CAAC,cAAc,uBAAsBxsD,IAAKkf,SAKvD,IAAGg/D,MAGN,QAmBA,SAGJ/qC,EAAAA,GAAAA,KAAC6Z,GAAoB,CACnBhtD,GAAK,SAAQA,IACbmtD,OAAQmxB,EACRlxE,OAAQspD,EACRtJ,eAAgBmxB,EAChBtxB,gBAAiB0wB,EACjBzwB,sBAAuBA,EACvBlR,UAAWA,OAsBX,IAAI,EDlIR6R,0BAAyB,GACzBsC,6BAA4B,GAC5BoG,cAAa,GACbkoB,QElBqBnvE,IAA2B,IAAxBtP,EAAEsP,EAAFtP,GACxB,MAAA0+E,GAAyCrtC,EAAAA,EAAAA,IAAe,sBAAhDD,EAACstC,EAADttC,EAAUutC,EAAkBD,EAAzBE,MAELC,GAAoBttC,EAAAA,EAAAA,UAE1B,OAAOsK,EAAAA,GAAAA,GAAW8iC,GAAoB,KACpCrrC,EAAAA,GAAAA,MAAC4jB,GAAI,CAAC,cAAal3D,EAAGkf,SAAA,EACpBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACikB,GAAQ,CAAAl4C,UACPi0B,EAAAA,GAAAA,KAACykB,GAAQ,CAAC53D,GAAK,aAAYA,SAE7BmzC,EAAAA,GAAAA,KAACgkB,GAAG,KACJhkB,EAAAA,GAAAA,KAACmkB,GAAG,CAAAp4C,UACFi0B,EAAAA,GAAAA,KAACglB,GAAsB,CACrBn4D,GAAK,kCAAiCA,IACtCoR,KAAMggC,EACJ,qLAEFgnB,YAAaymB,EACb7mB,8BAA4B,OAGhC7kB,EAAAA,GAAAA,KAACgkB,GAAG,KACJhkB,EAAAA,GAAAA,KAACmkB,GAAG,CAAAp4C,UACFi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwlB,GAAgB,CAAC34D,GAAK,sBAAqBA,SAE9CmzC,EAAAA,GAAAA,KAACgkB,GAAG,KACJhkB,EAAAA,GAAAA,KAACmkB,GAAG,CAACjkB,IAAKwrC,EAAmB1lB,4BAA0B,EAAAj6C,UACrDi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC2rC,GAAAA,EAAc,CACb9+E,GAAK,mBAAkBA,IACvBk4C,QAAS6mC,GAAAA,EAAAA,eAGb5rC,EAAAA,GAAAA,KAACgkB,GAAG,KACJhkB,EAAAA,GAAAA,KAACmkB,GAAG,CAAC6B,4BAA0B,EAAAj6C,UAC7Bi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC6rC,GAAAA,EAAmB,CAACh/E,GAAK,yBAAwBA,IAAMk4C,QAAQ,WAElE/E,EAAAA,GAAAA,KAACgkB,GAAG,KACJhkB,EAAAA,GAAAA,KAACmkB,GAAG,CAAAp4C,UACFi0B,EAAAA,GAAAA,KAACglB,GAAsB,CACrBn4D,GAAK,qCAAoCA,IACzCoR,KAAMggC,EAAE,0DACRgnB,YAAaymB,OAGjB1rC,EAAAA,GAAAA,KAACgkB,GAAG,QAEN,EF3BF8nB,cGzB2B3vE,IAAiC,IAA9BtP,EAAEsP,EAAFtP,GAC9B,MAAA0+E,GAAyCrtC,EAAAA,EAAAA,IAAe,sBAAhDD,EAACstC,EAADttC,EAAUutC,EAAkBD,EAAzBE,MAEX,OAAO/iC,EAAAA,GAAAA,GAAW8iC,GAAoB,KACpCxrC,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,UACzBo0B,EAAAA,GAAAA,MAACikB,GAAc,CAAAr4C,SAAA,EACbi0B,EAAAA,GAAAA,KAACukB,GAAO,CACN13D,GAAK,YAAWA,IAChB4X,IAAKmgD,GACLzR,IAAKlV,EAAE,yBAET+B,EAAAA,GAAAA,KAAC6mB,GAAa,CAACh6D,GAAK,YAAWA,YAGnC,EHYFk/E,sBIjBmC5vE,IAMF,IALjCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA46E,EAAOtrE,EAAPsrE,QACAnyE,EAAU6G,EAAV7G,WACA02E,EAAS7vE,EAAT6vE,UACAjnC,EAAO5oC,EAAP4oC,QAEA,MAAcoW,GAAU7b,EAAAA,EAAAA,GAAuB,CAC7CviC,KAAMm3C,EAAAA,GAAAA,cAA6B,CAAEC,eAAgB,CAACszB,OADhD3vE,KAIF0jD,GAAavc,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAMskD,OAAOD,aAMpD,OAJA1b,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACH0b,EAAWisB,EAAQ,GACvB,CAACjsB,EAAYisB,KAGdznC,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SACxBovC,GACCnb,EAAAA,GAAAA,KAACi5B,GAAAA,EAAS,CACRpsE,GAAK,cAAaA,IAClB6yD,QAASvE,EAAMS,MAAM/uD,GACrByI,WAAYA,EACZ02E,UAAWA,EACXt2E,IACEylD,EAAMS,MAAM4c,UACR1vD,GACAqgC,EAAAA,EAAAA,IAAgB,UAAW,CACzBxgC,KAAMwyC,EAAMS,MAAMjzC,OAG1BuwD,YAAa/d,EAAMvvB,MACnButC,gBAAiBhe,EAAMie,QACvBhD,QAASjb,EAAMS,MAAM4c,KACrBxc,SAAUb,EAAMa,SAChBpnD,MAAOumD,EAAMud,aACbC,YAAaxd,EAAMxG,SACnB8jB,SAAUtd,EAAMS,MAAM5+C,KACtB+7D,aAAc5d,EAAMS,MAAMod,SAC1B7C,aAAchb,EAAMS,MAAMgd,WAC1B1d,UAAWC,EAAMD,UACjBhnD,QAASinD,EAAMjnD,cAAW4U,EAC1BmjE,UAAW9wB,EAAM8wB,UACjBC,SAAU/wB,EAAMgxB,OAChBpnC,QAASA,IAET,MACM,EJ9BdqnC,wBKlBqCjwE,IAMF,IALnCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAw/E,EAAQlwE,EAARkwE,SACAxjC,EAAS1sC,EAAT0sC,UACAyjC,EAAQnwE,EAARmwE,SACAvzB,EAAc58C,EAAd48C,eAEA,MAAAzH,EAGItF,GAAc,+BAFLuF,EAAmBD,EAA9B1P,UAASg9B,EAAAttB,EACTx5C,KAAQ2xC,EAAYm1B,EAAZn1B,aAAcC,EAAak1B,EAAbl1B,cAGxB,OACE1J,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,UACxB28B,EAAAA,GAAAA,GACC2jC,GACA,KACErsC,EAAAA,GAAAA,KAACsnB,GAAY,CAACz6D,GAAK,kBAAiBA,IAAM6I,IAAK42E,MAEjD,KACE5jC,EAAAA,GAAAA,IAAY6I,GAAqB,KAC/BvR,EAAAA,GAAAA,KAAC8nB,GAAgB,CACfj7D,GAAK,sBAAqBA,IAC1Bg8C,UAAWA,EACXkQ,eAAgBA,EAChBtP,aAAcA,EACdC,cAAeA,SAIb,ELXd6iC,wBMOqCpwE,IAWF,IAAD86D,EAAA,IAVlCpqE,EAAEsP,EAAFtP,GACAw/E,EAAQlwE,EAARkwE,SACAC,EAAQnwE,EAARmwE,SACAE,EAAkBrwE,EAAlBqwE,mBACA5jC,EAAgBzsC,EAAhBysC,iBACA6jC,EAA0BtwE,EAA1BswE,2BACAhF,EAAOtrE,EAAPsrE,QACAvzE,EAAOiI,EAAPjI,QACAgnD,EAAS/+C,EAAT++C,UACAib,EAAYh6D,EAAZg6D,aAEA,MAAQl4B,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACAsM,GAAaC,EAAAA,GAAAA,KAAbD,SACFpM,GAAeC,EAAAA,EAAAA,QAAuB,MACtC03B,GAAc5a,EACdwxB,GAAqBzjE,EAAAA,GAAAA,IAAc,WACjC0jE,GAAeC,EAAAA,GAAAA,GAAczuC,GAA7BwuC,WACRlrC,GAA6CnC,EAAAA,EAAAA,GAC3C,CACEviC,KAAM8vE,GAAAA,GAAAA,cAAuC,CAC3C14B,eAAgB,CAACszB,OAHf7lC,EAASH,EAATG,UAAiBp/B,EAAei/B,EAArB3pC,KAQL2/D,GAAsBn4B,EAAAA,EAAAA,GAAoC,CACtEviC,KAAMy6D,GAAAA,GAAAA,kBADA1/D,KAIFg1E,GAAgBlrC,IAAc8qC,EAC9BK,EAAyBJ,GAAcG,EACvCl4E,EAAuB,OAAf4N,QAAe,IAAfA,OAAe,EAAfA,EAAiB5N,MACzB+jE,EAA6B,OAAfn2D,QAAe,IAAfA,OAAe,EAAfA,EAAiBm2D,YAC/BqU,EAA6B,OAAfxqE,QAAe,IAAfA,OAAe,EAAfA,EAAiByI,cAC7BxI,GAAiC,QAAzCw0D,EAAoC,OAAjBQ,QAAiB,IAAjBA,OAAiB,EAAjBA,EAAoB,UAAE,IAAAR,EAAAA,EAAI,CAAC,GAAtCx0D,OAEFsxB,GAAuBkL,EAAAA,EAAAA,IAC1B9nC,GAAUA,EAAMskD,OAAO1nB,uBAGpBk5C,GAAavkC,EAAAA,GAAAA,GACjB2jC,GACA,KAAMrsC,EAAAA,GAAAA,KAACsnB,GAAY,CAACz6D,GAAK,kBAAiBA,IAAM6I,IAAK42E,MACrD,KAEEtsC,EAAAA,GAAAA,KAAA,OAAK,gCAA8B,wBAAuBj0B,UACxDi0B,EAAAA,GAAAA,KAACwoB,GAAAA,EAAY,CAAC37D,GAAK,iBAAgBA,IAAM6I,IAAK82E,QAwBpD,OAnBA1sC,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJgtC,IACG/4C,EAAqB0zC,GCtGUhwE,KACxC,IAAKA,EACH,OAGF,MAAMy1E,EAAWn8D,QAAQ+f,IAAIr5B,EAAKxD,QAAS,cAEvCi5E,IACFn8D,QAAQC,IAAIvZ,EAAKxD,QAAS,aAAc,IAExCvD,OAAO8C,YAAW,KAChBud,QAAQC,IAAIvZ,EAAKxD,QAAS,aAAci5E,EAAS,IAErD,ED8FIC,CACEn9E,SAASC,cAAc,iCAE3B,GACC,KAEHm9E,EAAAA,GAAAA,GAAsB,CACpBC,GAAIA,IAAMt5C,EAAqB0zC,GAC/B17B,UAAWghC,EACXO,KAAM,CAACP,MAIP/sC,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAIqzC,IAAK/B,EAAapyB,UAC3C28B,EAAAA,GAAAA,QAAqB5/B,IAAVlU,GAAqB,KAC/BurC,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACipB,GAAkB,CAAAl9C,UACjBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACutC,GAAAA,EAAmB,CAClB1gF,GAAK,yBAAwBA,IAC7Bk4C,QAAQ,WACRnwC,MAAOA,EACP+jE,YAAaA,EACbzkE,QAASA,EACTs5E,gBAAgB,SAChBrX,aAAcA,EACdjb,UAAWA,EACXuyB,gBAAc,OAGjB/kC,EAAAA,GAAAA,IAAYotB,GAAY,IAAMmX,KAC/BjtC,EAAAA,GAAAA,KAACkpB,GAAkB,CAAAn9C,UACjBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC4oB,GAAkB,CACjB/7D,GAAK,wBAAuBA,IAC5BwzC,MAAO2sC,EACPnkB,gBAAiBiN,OAGpBptB,EAAAA,GAAAA,IACEotB,IAAeuW,GAAYI,IAA+BhqE,GAC3D,KACEu9B,EAAAA,GAAAA,KAACmpB,GAAkB,CACjBt8D,GAAK,wBAAuBA,IAC5BoR,KAAMggC,EAAE,4BACR0T,KAAM,CACJ30C,KAAM,gBACNs/B,KAAMiO,EAAS,MAAQ,GAAK,IAE9B70C,IAAKkzC,YAML,ENtHd8kC,qBQjBkCvxE,IAAwC,IAArCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACrC,MAAM8gF,EAAiB,cACjBC,GAAgBxvC,EAAAA,EAAAA,SAAO+M,EAAAA,GAAAA,IAAcwiC,IAEnC9c,GAA8BC,EAAAA,GAAAA,MAA9BD,0BAERpvB,GAIInC,EAAAA,EAAAA,GAA6B,CAC/BviC,KAAMs4C,GAAAA,GAAAA,kBAJAw4B,EAAWpsC,EAAjB3pC,KACWg2E,EAAoBrsC,EAA/BG,UACSmsC,EAAkBtsC,EAA3BsC,QAKIqpB,GAAwB,OAAXygB,QAAW,IAAXA,OAAW,EAAXA,EAAazgB,aAAcwgB,EAAc/8D,QAEtDm9D,GACHC,EAAAA,GAAAA,QAAiBH,IAAyBC,KAC1CE,EAAAA,GAAAA,MAMH,OAJAnuC,EAAAA,EAAAA,YAAU,MACRouC,EAAAA,GAAAA,GAAoBP,EAAe,GAClC,KAGDxtC,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACm0B,GAAgB,CAAC,cAAc,cAAatnE,IAAKkf,UAChDi0B,EAAAA,GAAAA,KAACq0B,GAAe,MAEjBxD,EAA0B,CACzBjvB,WAAYosC,EACZ9c,gBAAiBA,IACf9D,GACEptB,EAAAA,GAAAA,KAAC4wB,GAAwB,CACvB/jE,GAAK,8BAA6BA,IAClCugE,WAAYA,KAGdptB,EAAAA,GAAAA,KAACk0B,GAA6B,CAC5BrnE,GAAK,oCAAmCA,MAG9C0kE,eAAgBA,KACdvxB,EAAAA,GAAAA,KAAC2wB,GAAuC,CAAC9jE,GAAK,YAAWA,UAGnD,ER5BdshF,yBSvBsChyE,IAGF,IAFpCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA8b,EAAIxM,EAAJwM,KAEA,MAAQs1B,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EAEAsM,GAAaC,EAAAA,GAAAA,KAAbD,SAOF6jC,EAA+B,CACnC,CAAE72E,KAAM,YACR,CAAEA,KAAM,cACJgzC,EAAS,MAAQ,GAR0B,CAC/C,CAAEhzC,KAAM,aACR,CAAEA,KAAM,aAOR,CAAEA,KAAM,uBAAwBoR,SAGlC,OACEq3B,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,UACzBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACquC,GAAAA,EAAU,CACTxhF,GAAK,mBAAkBA,IACvB++B,MAAOqS,EAAE,oEACTxX,UAAU2qC,EAAAA,EAAAA,KACRjoB,EAAAA,EAAAA,IAAgB,0BAA2B,CACzCxgC,UAGJ2lE,QAASF,EACTG,eAAgBhkC,EAAS,SAEjB,ETTdysB,4BAA2B,GAC3BruB,aAAY,GACZ0vB,sBAAqB,GACrBmW,iBAAgB,KAChBnQ,kBAAiB,GACjBoQ,kBPQ+BtyE,IAYF,IAX7BtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA+H,EAAKuH,EAALvH,MACA85E,EAAMvyE,EAANuyE,OACAnpD,EAAQppB,EAARopB,SACA8xB,EAAOl7C,EAAPk7C,QACA6pB,EAAiB/kE,EAAjB+kE,kBACAyN,EAAYxyE,EAAZwyE,aACAlQ,EAAuBtiE,EAAvBsiE,wBACA3sD,EAAQ3V,EAAR2V,SAAQ88D,EAAAzyE,EACR0yE,kBAAAA,OAAiB,IAAAD,GAAQA,EACzBE,EAAsB3yE,EAAtB2yE,uBAEA,MAAQ7wC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EACA4yB,GAA8BC,EAAAA,GAAAA,MAA9BD,0BACFke,GAAoC3wC,EAAAA,EAAAA,QAAO,MAE3C4wC,GAAwB/vC,EAAAA,EAAAA,IAC3B9nC,GAAUA,EAAMutE,iBAAiBsK,wBAE9BxzB,GAAavc,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAMskD,OAAOD,aAE9CyzB,EAAgBP,EAASC,EAAa,QAAK7lE,EAEjDomE,EAKI3J,KAJFC,EAAqB0J,EAArB1J,sBACArB,EAAiB+K,EAAjB/K,kBACA8B,EAAaiJ,EAAbjJ,cACAC,EAAegJ,EAAfhJ,gBAEFiJ,EHAAR,KAEA,MAAA3qC,GACE1E,EAAAA,EAAAA,GAAmC,CACjCviC,KAAM4nE,GAAAA,EAAAA,kBAFSyK,EAAyBprC,EAApCxE,UAA4CklC,EAAgB1gC,EAAtBlsC,KAIvC8sE,GAAP3vD,EAAAA,EAAAA,GAA0ByvD,EAAgB,GAApB,GAEhB2K,GACJnrD,EAAAA,GAAAA,IAAUjN,GAAAA,GAAAA,0BAAqD,OAAf2tD,QAAe,IAAfA,OAAe,EAAfA,EAAiB/3E,IAE7DyiF,EAA8B5K,EAAiB39D,MAClDwoE,IACC,MAAMC,EAA0B38D,KAAA87D,GAAY/9D,KAAZ+9D,EAC9BY,EAAsB9H,SAGlBgI,EACJF,EAAsBG,gBAAgB3oE,MAAM0gE,GAC1C50D,KAAA87D,GAAY/9D,KAAZ+9D,EAAsBlH,KAG1B,OAAO+H,GAA2BC,CAAqC,IAIrEE,EACJP,IACCE,IACAD,EAEHjjC,GAA0B9N,EAAAA,EAAAA,UAAS,CACjCmmC,YAAY,EACZxqE,QAAQ,IACRoyC,GAAAp3B,EAAAA,EAAAA,GAAAm3B,EAAA,GAHKj1C,EAAKk1C,EAAA,GAAEujC,EAAQvjC,EAAA,GAqBtB,OAZAvM,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJ6vC,KACFt4D,EAAAA,GAAAA,IAAUJ,GAAAA,GAAAA,sBAAiD,OAAf2tD,QAAe,IAAfA,OAAe,EAAfA,EAAiB/3E,GAAI,CAC/D6kC,SAASm+C,EAAAA,GAAAA,IAAQxJ,EAAAA,GAAAA,MAAgB,MAE9BlvE,EAAM8C,QACT21E,GAAQx7D,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAC,CAAC,EAAIjd,GAAK,IAAE8C,QAAQ,KAEjC,GAEC,CAAC01E,EAAiB/K,IAEd,CAAEztE,QAAO24E,aAhBKA,IAAMF,GAAQx7D,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAC,CAAC,EAAIjd,GAAK,IAAE8C,QAAQ,KAgB1B81E,sBAfAA,IAC5BH,GAAQx7D,EAAAA,EAAAA,IAAAA,EAAAA,EAAAA,GAAC,CAAC,EAAIjd,GAAK,IAAE8C,QAAQ,EAAMwqE,YAAY,KAcI,EGhDjDuL,CAAwBrB,GAAasB,EAAAd,EAHvCh4E,MAAS8C,EAAMg2E,EAANh2E,OAAQwqE,EAAUwL,EAAVxL,WACjBqL,EAAYX,EAAZW,aACAC,EAAqBZ,EAArBY,sBAGFtuC,GACEnC,EAAAA,EAAAA,GAAuB,CACrBviC,KAAMm3C,EAAAA,GAAAA,cAA6B,CACjCC,eAAgB,CAAC86B,OAHT9zB,EAAK1Z,EAAX3pC,KAAwBo4E,EAA2BzuC,EAAtCuvB,UAOftd,EAAe,CACnB,CAACtR,GAAWtwB,UAAW,CACrB8yB,aAAc9yB,IAIZiN,GAAOi3B,EAAAA,EAAAA,IAA+C,CAC1DC,OAAS,QAAOppD,IAChBu1C,WAAU,GACVsR,eACAwC,YAAa,KAGAzzB,EACX1D,EADFq5B,UAAa31B,OAGfq8C,EHgCA//C,KAEA,MAAMoxD,GAAqB/xC,EAAAA,EAAAA,SAAO,GAmBlC,OATA0B,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACR,MAAMswC,EAAoB9J,KAEtB8J,IAAsBD,EAAmBt/D,UAC3CkO,EAAKokB,SAASd,EAAAA,GAAAA,MAAuB+tC,EAAkBx7E,OACvDu7E,EAAmBt/D,SAAU,EAC/B,GACC,CAACkO,IAEG,CACLsxD,mBAlB0Bz7E,IAC1B,MAAMw7E,EAAoB9J,KAEtB8J,IACFA,EAAkBx7E,MAAQA,EAC5B,EAcD,EGvD8BorE,CAAcjhD,GAArCsxD,EAAkBvR,EAAlBuR,mBAEFC,EAAiBvxD,EAAKgkB,MAAMX,GAAWtwB,SAAUA,GACjDuyB,EAAatlB,EAAKgkB,MAAMX,GAAW1E,MAAO,IAE1C6yC,EAA4BpK,IAChCD,EAAgBC,GAChB2J,GAAc,EAGVU,EAA4BA,KAC3B/L,GACHwB,IAEF6J,GAAc,EAQVW,IAAqC/rC,EAAAA,EAAAA,cAClCtkB,IAAa,IAAAswD,EAAA,OAAA/hF,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,OAC+B,GAA3C4hF,EAAkBjuD,EAAO2f,GAAW1E,OAErCtd,IAASswD,EAAe,CAAA9hF,EAAAE,KAAA,eAAAF,EAAAge,OAAA,wBAAAhe,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAIPowB,EAAKikB,QAAQZ,GAAW1E,QAAM,OAAvC9uC,EAAAiS,OAEG6vE,IACd3xD,EAAKkkB,SAASb,GAAW1E,MAAO,CAC9BnmC,KAAM,SACNkqB,QAASwc,EAAE,mDAGb0yC,EAAAA,EAAAA,IAAqB,CACnBluD,OAAQ,CACNib,MAAO3e,EAAKskB,cAAcjB,GAAW1E,OAAOtd,UAGjD,wBAAAxxB,EAAAO,OAAA,kBAAAC,IAAA,GAEH,CAACqzB,EAAQ1D,EAAMkf,IAGX2yC,IACHlC,GAAUlJ,KAA2BvrE,GAAUwqE,GAC5CoM,IACHnC,GAAUkC,GACPrT,GAAYx9D,OAAOwlB,GACnBurD,GAAsBvgF,QAAQgtE,IAE9B0D,GAAuB,CAC3B,CACEp0E,GAAI,kBACJ++B,MAAOqS,EAAE,sCACTrpC,MAAOmL,OAAOnL,GACdc,IAAK2hD,EACLkqB,UAAWsP,OAETnC,GAAUoC,GACV,CACE,CACEjkF,GAAI,MACJ++B,MAAY,OAALuvB,QAAK,IAALA,GAAAA,EAAO41B,iBACVC,EAAAA,EAAAA,IAAqB71B,EAAM41B,gBAAiB,CAC1CtuE,QAAQpC,EAAAA,EAAAA,IAAek9D,GAAW,CAChC3sB,aAAc0/B,WAGlBxnE,EACJlU,MAAO2oE,GACP2E,kBAAkB,EAClBR,eAAe,IAGnB,MACAkP,GACA,CACE,CACE/jF,GAAI24E,EAAsB34E,GAC1B++B,OJ1L4Bg4C,GI0LG4B,EAAsB5B,QJzL9D,GAAEqN,EAAAA,EAAAA,EAAO,wBAAwBrN,GAAW,KAAIA,KAAY,MI0LnDhvE,MAAO4wE,EAAsB/iE,OAC7Bu/D,OAAQ+N,IAGZ,IJ/LgCnM,QIkMtC9jC,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJmvC,GACGzzB,EAAWyzB,EAClB,GACC,CAACA,EAAezzB,KAEnB1b,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACH4uC,GACHM,GACF,GACC,CAACN,EAAQM,KAEZlvC,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACRuwC,EAAmBhsC,EAAW,GAC7B,CAACA,EAAYgsC,KAEhBvwC,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJgvC,IAA2BC,EAAkCl+D,UAC1D4/D,GAAmC3B,GACxCC,EAAkCl+D,QAAUi+D,EAC9C,GACC,CAACA,EAAwB2B,KA0D5B,OACEzwC,EAAAA,GAAAA,KAAC6K,GAAAA,EAAa,CACZ9M,UAAWhf,EACX83B,SA3DiBkc,OA2DMhnD,SAEtB8kD,EAA0B,CACzBjvB,UAAWqtC,IAAkBiB,EAC7B3e,eA3DiBA,KACrBvxB,EAAAA,GAAAA,KAACwmC,GAAyB,CAAC35E,GAAK,YAAWA,MA2DvCqkE,gBAxDkBA,KACtB/wB,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACilC,GAAoB,CAAAl5D,UACnBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACghC,GAAa,CACZn0E,GAAK,kBAAiBA,IACtBo0E,QAASA,GACT5pB,QAASA,EACT6pB,kBAAmBA,EACnBE,yBAA0BsN,EAC1BjQ,wBAAyBA,OAG5B/1B,EAAAA,GAAAA,IAAYmmC,GAAmB,KAC9B1uC,EAAAA,GAAAA,MAAC+kC,GAAiB,CAAAn5D,SAAA,EAChBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACmlC,GAAU,CACTt4E,GAAK,eAAcA,IACnB2xB,YAAayf,EAAE,wBACfhe,OACEkgB,EAAAA,GAAAA,MAACilC,GAAU,CAAAr5D,SAAA,CACRkyB,EAAE,yBACH+B,EAAAA,GAAAA,KAACqlC,GAAQ,CAAAt5D,SAAEkyB,EAAE,2BAGjBF,UAAW,CACT/gC,KAAMolC,GAAW1E,MACjBlvB,SAAUyvB,EAAE,+BACZizC,aAAcC,GAAAA,EAAAA,UAGlBnxC,EAAAA,GAAAA,KAACslC,GAAS,CAAAv5D,SACPkyB,EAAE,wEAIT+B,EAAAA,GAAAA,KAACqkC,GAAoB,CACnBx3E,GAAK,0BAAyBA,IAC9Bq3E,gBAAsC,OAArBsB,QAAqB,IAArBA,OAAqB,EAArBA,EAAuB34E,GACxCoN,OAAQA,EACRwqE,WAAYA,EACZ3yD,SAAUA,EACVmoC,eAAgBu2B,EAChBlM,OAAQkM,EACRjM,UAAWgM,EACXpM,kBAAmBA,UAeP,EOvPlBiN,qBUJkCj1E,IAQF,IAPhCtP,EAAEsP,EAAFtP,GACA+5B,EAASzqB,EAATyqB,UACA2G,EAAUpxB,EAAVoxB,WACAu7C,EAAa3sE,EAAb2sE,cACAppB,EAAOvjD,EAAPujD,QACA2D,EAAUlnD,EAAVknD,WACAxa,EAAS1sC,EAAT0sC,UAEA,MAAQ5K,GAAMC,EAAAA,EAAAA,MAAND,EAEFozC,EAAe9gF,QAAQs4C,GAEvB1K,GAAeC,EAAAA,EAAAA,QAAO,MAEtBqwB,EAAsC,CAC1C,CACE5hE,GAPsB,EAQtB2pD,WAAY,GACZniD,SACE8rC,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEo0B,EAAAA,GAAAA,MAACymC,GAAqB,CAAA76D,SAAA,EACpBo0B,EAAAA,GAAAA,MAAC0mC,GAAU,CAACE,iBAAkBsK,EAAcvK,iBAAe,EAAA/6D,SAAA,EACzDi0B,EAAAA,GAAAA,KAACgnC,GAAgB,CAAAj7D,SAAEkyB,EAAE,gBACrB+B,EAAAA,GAAAA,KAACinC,GAAe,CAAAl7D,SAAEo+C,GAAAA,EAAAA,UAEpBhqB,EAAAA,GAAAA,MAAC0mC,GAAU,CAACE,iBAAkBsK,EAAatlE,SAAA,EACzCi0B,EAAAA,GAAAA,KAACgnC,GAAgB,CAAAj7D,SAAEkyB,EAAE,mCACrB+B,EAAAA,GAAAA,KAACinC,GAAe,CAAAl7D,SAAEwhB,WAGrBmb,EAAAA,GAAAA,GAAWG,GAAW,KACrB7I,EAAAA,GAAAA,KAACknC,GAAa,CAAAn7D,UACZi0B,EAAAA,GAAAA,KAACmnC,GAAY,CACXt6E,GAAK,kBAAiBA,IACtB6I,KAAKyzC,EAAAA,EAAAA,IAAgB,0BAA2B,CAC9CxgC,KAAMkgC,IACL98B,SAEFkyB,EAAE,2DAWGqzC,GAAoB1E,EAAAA,GAAAA,GAAczuC,EAAc,CAClEliC,WAAY,YADN0wE,WAIR,OACE3sC,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAIqzC,IAAK/B,EAAapyB,UAC3C28B,EAAAA,GAAAA,GAAW4oC,GAAiB,KAC3BnxC,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACymC,GAAY,CACX55E,GAAK,iBAAgBA,IACrB+5B,UAAWA,EACX2qD,YAAazI,EAAgB,CAnDb,GAmDmC,GACnDra,YAAaA,EACbC,cAAe/9C,IAAA,IAAGg+C,EAAUh+C,EAAVg+C,WAAU,OAC1B3uB,EAAAA,GAAAA,KAACisB,GAAoB,CAAAlgD,UACnBo0B,EAAAA,GAAAA,MAACgsB,GAAmB,CAClB,cAAc,yBAAwBt/D,IAAKkf,SAAA,EAE3Ci0B,EAAAA,GAAAA,KAACqsB,GAAuB,CAAAtgD,UACtBo0B,EAAAA,GAAAA,MAACgS,EAAAA,GAAK,CAAApmC,SAAA,CAAC,mBAELi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC0mC,GAAqB,CAAA36D,UACpBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC2mC,GAAc,CAAC95E,GAAK,oBAAmBA,QAClB,gBAI5BmzC,EAAAA,GAAAA,KAAC0sB,GAAS,CAAC7/D,GAAK,cAAaA,IAAM8/D,UAAWgC,QAE3B,EAEzBjG,cAAe53C,IAAA,IAAGzc,EAAOyc,EAAPzc,QAAO,OACvB2rC,EAAAA,GAAAA,KAACusB,GAAoB,CACnB,cAAc,0BAAyB1/D,IAAKkf,SAE3C1X,GACoB,KAG1Bq0C,EAAAA,GAAAA,GAAWgX,GAAW2D,GAAY,KACjCrjB,EAAAA,GAAAA,KAAConC,GAAS,CAAAr7D,UACRi0B,EAAAA,GAAAA,KAACojB,GAAa,CACZv2D,GAAK,kBAAiBA,IACtB6yD,QAASA,EACT2D,WAAYA,cAMZ,EV/FdmuB,cWhC2Br1E,IAAA,IAC3BtP,EAAEsP,EAAFtP,GACAu6C,EAAMjrC,EAANirC,OACA7vC,EAAI4E,EAAJ5E,KACAoR,EAAIxM,EAAJwM,KAAI,OAEJq3B,EAAAA,GAAAA,KAACjE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,UACzBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACyxC,GAAAA,EAAiB,CAChB5kF,GAAK,sBAAqBA,IAC1Bu6C,OAAQA,EACR7vC,KAAMA,EACNoR,KAAMA,KAEE,EXoBZ+oE,iBAAgB,KAChBC,MYtCmBx1E,IAAkC,IAA/By1E,EAAWz1E,EAAXy1E,YACtB,MAAMC,GAAe5yC,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAM+9C,KAAK28B,eAG5CC,EAA2B1H,IAAAA,uBAiBnC,OAfAtqC,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACJ8xC,IACGG,EAAAA,EAAAA,IAAkBH,GAGzB5hF,SAASW,iBAAiB,mBAAoBmhF,GAEvC,IACL9hF,SAASY,oBAAoB,mBAAoBkhF,KAClD,CAACA,EAAwBF,KAE5B9xC,EAAAA,EAAAA,YAAU,KACR+xC,GAAc,GACb,CAACA,KAGF1xC,EAAAA,GAAAA,MAAAoJ,GAAAA,SAAA,CAAAx9B,SAAA,EACEi0B,EAAAA,GAAAA,KAACgyC,GAAAA,GAAY,KACbhyC,EAAAA,GAAAA,KAACiyC,EAAAA,WAAU,CAAAlmE,UACTi0B,EAAAA,GAAAA,KAACkyC,GAAAA,EAAQ,QAEV,EZYLC,gBaX6Bh2E,IAA4C,IAAzCtP,EAAEsP,EAAFtP,GAAI46E,EAAOtrE,EAAPsrE,QACpC,MAAQxpC,GAAMC,EAAAA,EAAAA,IAAe,UAArBD,EAERwD,GAIInC,EAAAA,EAAAA,GAAsC,CACxCviC,KAAMq1E,GAAAA,GAAAA,cAAwC,CAC5Cj+B,eAAgB,CAACszB,OALR4K,EAAqB5wC,EAAhCuvB,UACWshB,EAAqB7wC,EAAhCG,UACS2wC,EAAmB9wC,EAA5BsC,QAOFC,GAII1E,EAAAA,EAAAA,GAAuB,CACzBviC,KAAMm3C,GAAAA,GAAAA,cAA6B,CACjCC,eAAgB,CAACszB,OALR9P,EAAc3zB,EAAzBgtB,UACW4G,EAAc5zB,EAAzBpC,UACS4wC,EAAYxuC,EAArBD,QAOI0uC,GAAoBxzC,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAMskD,OAAOg3B,oBAErDj3B,GAAavc,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUA,EAAMskD,OAAOD,aAE9Ck3B,GAAkBzzC,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAChCuwE,GAAsBvwE,EAAOswE,KAGzBkL,GAAwB1zC,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GACtCixE,GAA2BjxE,EAAOswE,KAG9B7rB,GAAQ3c,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAU6wE,GAAiB7wE,EAAOswE,KAEpDmL,EAAariF,QAAQoiF,GACrBE,EAAWtiF,QAAQqrD,GACnB4sB,GAAUvpC,EAAAA,EAAAA,IAAU9nC,GAAUkxE,GAAyBlxE,EAAOswE,KAE9DqL,EAA4BA,KAC3BL,EAAkB,CACrB5lF,GAAI46E,EACJsL,OAAQL,EAAgB7pE,OAAOmmB,YAC/B,EAGEgkD,GAAyBhjC,EAAAA,EAAAA,OAE/BlQ,EAAAA,EAAAA,YAAU,KAELuyC,GACAC,GACAC,IACDS,GAEKP,EAAkB,CAAE5lF,GAAI46E,IAI5B9P,GACAC,GACA4a,IACDQ,GAEKx3B,EAAWisB,EAClB,GACC,CACD4K,EACAC,EACAC,EACAE,EACA9a,EACAC,EACA4a,EACAh3B,EACAisB,EACAuL,IAgBF,OAAOX,GACLO,GACAC,GACAG,GACA7yC,EAAAA,GAAAA,MAACpE,GAAS,CAAC,cAAalvC,EAAGkf,SAAA,EACzBi0B,EAAAA,GAAAA,KAAC8iC,GAAO,CAAA/2D,SAAEkyB,EAAE,mBACZ+B,EAAAA,GAAAA,KAACsZ,GAAI,CAAC,YAAU,SAAQvtC,SACrB2mE,EAAgBhmF,KAAI,CAACumF,EAAanzD,KACjCkgB,EAAAA,GAAAA,KAACkpC,GAAe,CAEdr8E,GAAK,qBAAoBomF,EAAYpmF,KACrC40B,QAASwxD,EAAYxxD,QACrBmK,MAAOqnD,EAAYrnD,MACnBvkB,KAAM4rE,EAAY5rE,KAClByhE,cAAyB,IAAVhpD,EACfwpD,mBAAyB,OAAL1tB,QAAK,IAALA,OAAK,EAALA,EAAOgd,YANtBqa,EAAYpmF,QArBzB27E,GACExoC,EAAAA,GAAAA,KAACqnC,GAAqB,CAAAt7D,UACpBi0B,EAAAA,GAAAA,KAACkzC,GAAAA,EAAc,CACbrmF,GAAK,oBAAmBA,IACxB+0C,UAAW0wC,EACXx0C,QAASg1C,EAA0B/mE,SAElCkyB,EAAE,2CAGL,QAuBF,IAAI,EbvGR4tC,oBACF,Qc3BAsH,EAAAA,EAAAA,UACAC,EAAAA,EAAAA,MACAC,IAAAA,W1IzBEvsC,EAAW9zC,SAASoH,IAClB1J,OAAOC,iBAAiByJ,EAAW0rC,GAAqB,EAAK,I2IC/Dp1C,OAAO4zB,mBAAsB7hB,IACtBA,IAAU/R,OAAO4iF,kBAItB5iF,OAAO4iF,gBAAkB,IAAIl4D,gBAAgB,ECZ/C3Y,KAAc,CAEd8wE,YAAa,KACb3iC,aAAc,MACd4iC,kBAAmB,CAAC,OAAQ,cAC5BC,qBAAsB,CAAC,eACvBhJ,MAAO,CACLxqD,MAAO,+BACPxd,YDIgDixE,CAAejxE,IAE/D/R,OAAO4iF,gBAAgBK,mBACrBtiF,IACGuiF,O1IPPC,E0IO8BxiF,E1IN9B21C,E0IMqCt2C,OAAO4iF,gB1INpB3kF,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,cAAAF,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,OAEDqI,EAAAA,EAAAA,IAAYhI,EAAAA,GAAAA,mBAA8B,CAC/D0G,IAAKm+E,EAAcC,iBACnB,QAFI3hE,EAAQvjB,EAAAiS,OAKZmmC,EAAQ+sC,2BAA2B5hE,GACpC,wBAAAvjB,EAAAO,OAAA,kBAAAC,KAVmCwkF,IACpCC,EACA7sC,EAAwB70B,C0IMqC,EAE3DzhB,OAAO4iF,gBAAgBU,SAAW,M1IIpC/iF,EAAAA,EAAAA,GAAW,kB0IFPP,OAAO4iF,qBAAkBxqE,CAAS,EAGpCpY,OAAO4iF,gBAAgBW,oBACrB5iF,GAAgD1C,IAAAA,OAAA,SAAAC,GAAA,cAAAA,EAAAC,KAAAD,EAAAE,MAAA,cAAAF,EAAAE,KAAA,EAAAH,IAAAA,MAE1Cu4C,EACJ71C,EACAX,OAAO4iF,gBACP5iF,OAAOimD,aACR,OACDjmD,OAAO4iF,qBAAkBxqE,EAAU,wBAAAla,EAAAO,OAAA,kBAAAC,KACpC,GDCL8kF,EAAAA,EAAAA,MAEA,MAAMhnD,GAAcinD,EAAAA,GAAAA,QACdC,GAAUC,EAAAA,OAEVC,GAAcC,IAAAH,IAAOxjE,KAAPwjE,IAEjB1nF,KAAKgV,IACJ,MAAM8yE,EAAaC,IAAA/yE,GAAGkP,KAAHlP,EACL,IAAK,KAChBohB,MAAM,KACNhc,MAAM,GAAI,GACVwG,KAAK,KAEFonE,EAAwBN,GAAQ1yE,GAAKizE,QAC3C,MAAqC,oBAA1BD,EACF,CAAEF,aAAYE,yBAGhB,IAAI,IAEZn8E,QAAQ3D,GAAUA,IAErB5E,SAASW,iBAAiB,oBAAoB,MAC5CoiC,EAAAA,EAAAA,MACA7F,GAAY0nD,KAAKN,GAAY,IGxD/BD,EAAAA,MACAA,EAAAA,M","sources":["webpack:///./app/_components/ sync _component\\.ts$","webpack:///./app/frontend/assets/fonts/ sync ^\\.\\/.*$","webpack:///./app/frontend/assets/head/ sync ^\\.\\/.*$","webpack:///./app/_components/admin/circle_signature_component/circle_signature_component.ts","webpack:///./app/_components/admin/donation_card_visibility_toggle_component/donation_card_visibility_toggle_component.ts","webpack:///./app/_components/article/card_component/card_component.ts","webpack:///./app/_components/cause/action_bar_component/action_bar_component.ts","webpack:///./app/_components/cause/archival_info_bar_component/archival_info_bar_component.ts","webpack:///./app/_components/cause/card_component/card_component.ts","webpack:///./app/_components/cause/details_component/details_component.ts","webpack:///./app/_components/cause/donation_box_component/donation_box_component.ts","webpack:///./app/_components/cause/filters_component/filters_component.ts","webpack:///./app/_components/cause/follow_button_component/follow_button_component.ts","webpack:///./app/_components/cause/intro_section_component/intro_section_component.ts","webpack:///./app/_components/cause/previous_cause_card_section_component/previous_cause_card_section_component.ts","webpack:///./app/_components/cause/story_component/story_component.ts","webpack:///./app/_components/cause/update_item_component/update_item_component.ts","webpack:///./app/_components/common/accordion_component/accordion_component.ts","webpack:///./app/_components/common/action_bar_component/action_bar_component.ts","webpack:///./app/_components/common/animation_component/animation_component.ts","webpack:///./app/_components/common/button_component/button_component.ts","webpack:///./app/_components/common/clipboard_button_component/clipboard_button_component.ts","webpack:///./app/_components/common/formatted_number_component/formatted_number_component.ts","webpack:///./app/_components/common/lazy_load_content_component/lazy_load_content_component.ts","webpack:///./app/_components/common/link_component/link_component.ts","webpack:///./app/_components/common/modal_component/modal_component.ts","webpack:///./app/_components/common/progress_bar_component/progress_bar_component.ts","webpack:///./app/_components/common/rich_text_component/rich_text_component.ts","webpack:///./app/_components/common/tab_view_component/tab_view_component.ts","webpack:///./app/_components/donation/card_component/card_component.ts","webpack:///./app/_components/donation/sms_box_component/sms_box_component.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/query_params.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/noop.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/cause_statistics/setup.ts","webpack:///./app/_components/donation_tabs/tab_component/tab_component.ts","webpack:///./app/_components/footer/footer_component/footer_component.ts","webpack:///./app/_components/form/checkbox_component/checkbox_component.ts","webpack:///./app/_components/form/container_component/container_component.ts","webpack:///./app/_components/form/input_component/input_component.ts","webpack:///./app/_components/form/select_component/select_component.ts","webpack:///./app/_components/header/badge_component/badge_component.ts","webpack:///./app/_components/header/cookies_component/cookies_component.ts","webpack:///./app/_components/header/header_component/header_component.ts","webpack:///./app/_components/login/auth_wall_modal_component/auth_wall_modal_component.ts","webpack:///./app/_components/login/content_container_component/content_container_component.ts","webpack:///./app/_components/login/external_platforms_component/external_platforms_component.ts","webpack:///./app/_components/login/form_component/form_component.ts","webpack:///./app/_components/needy/donation_box_component/donation_box_component.ts","webpack:///./app/_components/one_percent/copy_krs_button_component/copy_krs_button_component.ts","webpack:///./app/_components/one_percent/tax_component/tax_component.ts","webpack:///./app/_components/one_percent/tax_sections_component/tax_sections_component.ts","webpack:///./app/_components/payment/apple_pay_check_component/apple_pay_check_component.ts","webpack:///./app/_components/payment/blik_confirmation_component/blik_confirmation_component.ts","webpack:///./app/_components/payment/card_confirmation_component/card_confirmation_component.ts","webpack:///./app/_javascripts/types/payu.ts","webpack:///./app/_components/payment/card_form_component/card_form_component.ts","webpack:///./app/_components/payment/choose_method_container_component/choose_method_container_component.ts","webpack:///./app/_components/payment/choose_method_form_container_component/choose_method_form_container_component.ts","webpack:///./app/_components/payment/donation_form_container_component/donation_form_container_component.ts","webpack:///./app/_components/payment/qr_code_box_component/qr_code_box_component.ts","webpack:///./app/_components/payment/verification_code_input_component/verification_code_input_component.ts","webpack:///./app/_components/payment_success/actions_component/actions_component.ts","webpack:///./app/_components/payment_success/share_action_bar_component/share_action_bar_component.ts","webpack:///./app/_components/payment_success/video_component/video_component.ts","webpack:///./app/_components/promotion/trust_info_component/trust_info_component.ts","webpack:///./app/_components/push_notifications/one_signal_component/one_signal_component.ts","webpack:///./app/_components/sharing/link_component/link_component.ts","webpack:///./app/_components/sharing/share_modal_component/share_modal_component.ts","webpack:///./app/_components/sharing/widget_modal_component/widget_modal_component.ts","webpack:///./app/_components/slider/slide_component/slide_component.ts","webpack:///./app/_components/slider/slider_component/slider_component.ts","webpack:///./app/_components/snackbar/container_component/container_component.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/pausable_timer/index.ts","webpack:///./app/_components/snackbar/snackbar_component/snackbar_component.ts","webpack:///./app/_components/tracking/sentry_component/sentry_component.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/global_targets.ts","webpack:///./app/_javascripts/constants/global_targets.ts","webpack:///./app/_javascripts/constants/layout.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/api/endpoints.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/api/data.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/api/types.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/api/headers.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/api/errors.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/api/requests.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/cookies/operations.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/cookies/types.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/locale/types.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/locale/number_format.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/locale/locale_code.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/locale/language.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/locale/translations.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/apple_pay_checked/actions.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/apple_pay_checked/state.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/auth_wall/actions.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/auth_wall/state.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/badge/actions.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/badge/state.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/button/actions.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/button/state.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/cause_statistics/actions.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/cause_statistics/state.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/store.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/helpers.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/modal/actions.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/modal/state.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/one_percent/actions.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/one_percent/state.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/snackbar/types.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/snackbar/state.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/store/snackbar/actions.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/turbolinks/types.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/turbolinks/actions.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/turbolinks/listeners.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/youtube_player/types.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/test.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/youtube_player/script.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/youtube_player/player.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/youtube_player/iframe.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/control_flow.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/convert.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/dom.ts","webpack:///./app/_javascripts/constants/environment.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/environment.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/layout.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/monitoring.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/navigation.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/object.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/offline.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/platform.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/scroll.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/share.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/time.ts","webpack:///./app/_javascripts/utils/tooltip.ts","webpack:///./app/frontend/modules/verification/components/emailVerification/emailVerification.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/verification/components/verificationCodeButton/verificationCodeButton.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/verification/components/verificationCodeButton/verificationCodeButton.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/verification/components/verificationCodeInput/verificationCodeInput.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/verification/components/verificationCodeInput/verificationCodeInput.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/verification/components/emailVerification/emailVerification.constants.ts","webpack:///./app/frontend/modules/verification/components/emailVerification/emailVerification.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/verification/verification.types.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/tracking/types.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/tracking/parse.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/tracking/track.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/tracking/bind.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/apple_pay/session.ts","webpack:///./app/frontend/common/components/infoBox/infoBox.styles.ts","webpack:///./app/frontend/common/components/infoBox/infoBox.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/donationTabs/donationTabs.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/payment.constants.ts","webpack:///./app/frontend/modules/permalinks/permalinks.utils.ts","webpack:///./app/frontend/common/components/inlineAlert/inlineAlert.types.ts","webpack:///./app/frontend/common/components/inlineAlert/inlineAlert.styles.ts","webpack:///./app/frontend/common/components/inlineAlert/inlineAlert.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/constantHelpFormLogged/constantHelpFormLogged.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/payment.hooks.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/payment.selectors.ts","webpack:///./app/frontend/common/hooks/useExperiment/useExperiment.constants.ts","webpack:///./app/frontend/common/hooks/useExperiment/useExperiment.hook.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/constantHelpAmount/constantHelpAmount.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/amountChip/amountChip.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/amountChip/amountChip.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/chooseAmount/chooseAmount.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/chooseAmount/chooseAmount.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/constantHelpAmount/constantHelpAmount.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/constantHelpHeader/constantHelpHeader.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/constantHelpHeader/constantHelpHeader.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/paymentTermsInfo/paymentTermsInfo.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/paymentTermsInfo/paymentTermsInfo.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/savedCard/savedCard.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/savedCard/savedCard.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/constantHelpFormLogged/constantHelpFormLogged.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/constantHelpFormUnlogged/constantHelpFormUnlogged.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/constantHelpFormUnlogged/constantHelpFormUnlogged.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/needy/components/constantHelpersBar/constantHelpersBar.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/needy/components/constantHelpersModal/constantHelpersModal.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/needy/components/constantHelpersModal/constantHelpersModal.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/card/components/causeCardDataProvider/causeCardDataProvider.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/card/components/fundraiseCardDataProvider/fundraiseCardDataProvider.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/card/components/fundraiseCardDataProvider/fundraiseCardDataProvider.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/organizations/hooks/useOrganization/useOrganization.utils.ts","webpack:///./app/frontend/modules/organizations/hooks/useOrganization/useOrganization.hook.ts","webpack:///./app/frontend/modules/card/components/organizationCardDataProvider/organizationCardDataProvider.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/card/components/organizationCardDataProvider/organizationCardDataProvider.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/reminderSetup/reminderSetup.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/form/components/select/select.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/form/components/select/select.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/reminderSetupForm/reminderSetupForm.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/reminderSetupForm/reminderSetupForm.utils.ts","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/reminderSetupForm/reminderSetupForm.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/reminderSetup/reminderSetup.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/b2bPage/b2bPage.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/b2bIntro/b2bIntro.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/b2bIntro/b2bIntro.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/contactOrSignUpCompany/contactOrSignUpCompany.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/contactOrSignUpCompany/contactOrSignUpCompany.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/infoTilesSection/infoTilesSection.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/infoTile/infoTile.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/infoTile/infoTile.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/infoTilesSection/infoTilesSection.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/b2bSubmitPage/b2bSubmitPage.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/b2bSubmitForm/b2bSubmitForm.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/b2bSubmitForm/b2bSubmitForm.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/inCartButton/inCartButton.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/chooseAmountForm/chooseAmountForm.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/chooseAmountForm/chooseAmountForm.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/needy/components/needyDonationPaymentBox/needyDonationPaymentBox.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/causes/components/donorsCountCaption/donorsCountCaption.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/causes/components/donorsCountCaption/donorsCountCaption.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/causes/components/causeDonationPaymentBox/causeDonationPaymentBox.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/donationsSummaryDownload/donationsSummaryDownload.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/promotionBox/promotionBox.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/promotionBox/promotionBox.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/downloadDonationsSummarySection/downloadDonationsSummarySection.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/donationsConfirmationDownloadForm/donationsConfirmationDownloadForm.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/donationsConfirmationDownloadForm/donationsConfirmationDownloadForm.component.tsx","webpack:///./app/frontend/common/utils/download.ts","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/downloadDonationsSummarySection/downloadDonationsSummarySection.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/downloadDonationsSummarySection/downloadDonationsSummarySection.skeleton.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/downloadDonationsSummarySection/downloadDonationsSummarySection.skeleton.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/donationsSummaryDownload/donationsSummaryDownload.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/donationsSummaryEmailDispatch/donationsSummaryEmailDispatch.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/donationsConfirmationEmailForm/donationsConfirmationEmailForm.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/donationsConfirmationEmailForm/donationsConfirmationEmailForm.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/emailDonationsSummarySection/emailDonationsSummarySection.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/emailDonationsSummarySection/emailDonationsSummarySection.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/taxInfoSection/taxInfoSection.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/taxInfoSection/taxInfoSection.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/donationsSummaryEmailDispatch/donationsSummaryEmailDispatch.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/donationsSummaryPage/donationsSummaryPage.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/sharingNeedyInstructions/sharingNeedyInstructions.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/needy/components/constantHelpBox/constantHelpBox.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/needy/components/constantHelpBox/constantHelpBox.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/needy/components/constantHelpBoxDataProvider/constantHelpBoxDataProvider.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/card/components/needyCardDataProvider/needyCardDataProvider.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/paymentAmountForm/paymentAmountForm.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/currencySelect/currencySelect.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/currencySelect/currencySelect.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/form/components/range/range.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/form/components/range/range.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/tipRange/tipRange.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/tipRange/tipRange.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/tipBox/tipBox.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/tipBox/tipBox.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/paymentAmountForm/paymentAmountForm.hooks.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/paymentAmountForm/paymentAmountForm.skeleton.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/paymentAmountForm/paymentAmountForm.skeleton.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/paymentAmountForm/paymentAmountForm.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/amountSummary/amountSummary.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/amountSummary/amountSummary.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/specialDonations/components/specialDonationModal/specialDonationModal.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/specialDonations/components/amountTiles/amountTiles.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/specialDonations/components/amountTile/amountTile.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/specialDonations/components/amountTile/amountTile.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/specialDonations/components/amountTiles/amountTiles.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/specialDonations/components/specialDonationModal/specialDonationModal.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/paymentMethodForm/paymentMethodForm.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/paymentMethodForm/paymentMethodForm.utils.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/paymentMethodForm/paymentMethodForm.hooks.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/paymentMethodForm/paymentMethodForm.skeleton.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/paymentMethodForm/paymentMethodForm.skeleton.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/payment/components/paymentMethodForm/paymentMethodForm.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/onePercentDetailsBox/onePercentDetailsBox.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/supportersBox/supportersBox.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/causes/components/causeUpdateList/causeUpdateList.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/causes/causes.selectors.ts","webpack:///./app/frontend/modules/causes/components/causeUpdateItem/causeUpdateItem.styles.ts","webpack:///./app/frontend/modules/causes/components/causeUpdateItem/causeUpdateItem.component.tsx","webpack:///./app/frontend/register.js","webpack:///./app/frontend/modules/needy/components/constantHelpersBar/constantHelpersBar.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/b2bPage/b2bPage.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/b2bSubmitPage/b2bSubmitPage.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/card/components/causeCardDataProvider/causeCardDataProvider.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/needy/components/needyDonationPaymentBox/needyDonationPaymentBox.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/causes/components/causeDonationPaymentBox/causeDonationPaymentBox.component.tsx","webpack:///./app/frontend/common/utils/stimulus.ts","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/donationsSummaryPage/donationsSummaryPage.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/sharingNeedyInstructions/sharingNeedyInstructions.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/onePercent/components/onePercentDetailsBox/onePercentDetailsBox.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/donations/components/supportersBox/supportersBox.component.tsx","webpack:///./app/frontend/common/components/setup/setup.component.tsx","webpack:///./app/frontend/modules/causes/components/causeUpdateList/causeUpdateList.component.tsx","webpack:///./app/_javascripts/packs/application.js","webpack:///./app/_javascripts/modules/apple_pay/bind.ts","webpack:///./app/_javascripts/modules/apple_pay/options.ts","webpack:///./app/javascripts/packs/application.js"],"sourcesContent":["var map = {\n\t\"./admin/circle_signature_component/circle_signature_component.ts\": 68510,\n\t\"./admin/donation_card_visibility_toggle_component/donation_card_visibility_toggle_component.ts\": 42961,\n\t\"./article/card_component/card_component.ts\": 9514,\n\t\"./cause/action_bar_component/action_bar_component.ts\": 10534,\n\t\"./cause/archival_info_bar_component/archival_info_bar_component.ts\": 8203,\n\t\"./cause/card_component/card_component.ts\": 8682,\n\t\"./cause/details_component/details_component.ts\": 99877,\n\t\"./cause/donation_box_component/donation_box_component.ts\": 95024,\n\t\"./cause/filters_component/filters_component.ts\": 92040,\n\t\"./cause/follow_button_component/follow_button_component.ts\": 49552,\n\t\"./cause/intro_section_component/intro_section_component.ts\": 53231,\n\t\"./cause/previous_cause_card_section_component/previous_cause_card_section_component.ts\": 39498,\n\t\"./cause/story_component/story_component.ts\": 29330,\n\t\"./cause/update_item_component/update_item_component.ts\": 96071,\n\t\"./common/accordion_component/accordion_component.ts\": 90328,\n\t\"./common/action_bar_component/action_bar_component.ts\": 48254,\n\t\"./common/animation_component/animation_component.ts\": 78297,\n\t\"./common/button_component/button_component.ts\": 74984,\n\t\"./common/clipboard_button_component/clipboard_button_component.ts\": 18434,\n\t\"./common/formatted_number_component/formatted_number_component.ts\": 9350,\n\t\"./common/lazy_load_content_component/lazy_load_content_component.ts\": 26093,\n\t\"./common/link_component/link_component.ts\": 32597,\n\t\"./common/modal_component/modal_component.ts\": 80717,\n\t\"./common/progress_bar_component/progress_bar_component.ts\": 79733,\n\t\"./common/rich_text_component/rich_text_component.ts\": 91531,\n\t\"./common/tab_view_component/tab_view_component.ts\": 39421,\n\t\"./donation/card_component/card_component.ts\": 53361,\n\t\"./donation/sms_box_component/sms_box_component.ts\": 92803,\n\t\"./donation_tabs/tab_component/tab_component.ts\": 27643,\n\t\"./footer/footer_component/footer_component.ts\": 43966,\n\t\"./form/checkbox_component/checkbox_component.ts\": 15255,\n\t\"./form/container_component/container_component.ts\": 315,\n\t\"./form/input_component/input_component.ts\": 54648,\n\t\"./form/select_component/select_component.ts\": 26102,\n\t\"./header/badge_component/badge_component.ts\": 66678,\n\t\"./header/cookies_component/cookies_component.ts\": 87427,\n\t\"./header/header_component/header_component.ts\": 6144,\n\t\"./login/auth_wall_modal_component/auth_wall_modal_component.ts\": 43466,\n\t\"./login/content_container_component/content_container_component.ts\": 14114,\n\t\"./login/external_platforms_component/external_platforms_component.ts\": 35770,\n\t\"./login/form_component/form_component.ts\": 71918,\n\t\"./needy/donation_box_component/donation_box_component.ts\": 24253,\n\t\"./one_percent/copy_krs_button_component/copy_krs_button_component.ts\": 49414,\n\t\"./one_percent/tax_component/tax_component.ts\": 86222,\n\t\"./one_percent/tax_sections_component/tax_sections_component.ts\": 61043,\n\t\"./payment/apple_pay_check_component/apple_pay_check_component.ts\": 68418,\n\t\"./payment/blik_confirmation_component/blik_confirmation_component.ts\": 59090,\n\t\"./payment/card_confirmation_component/card_confirmation_component.ts\": 24963,\n\t\"./payment/card_form_component/card_form_component.ts\": 25743,\n\t\"./payment/choose_method_container_component/choose_method_container_component.ts\": 94538,\n\t\"./payment/choose_method_form_container_component/choose_method_form_container_component.ts\": 19309,\n\t\"./payment/donation_form_container_component/donation_form_container_component.ts\": 47774,\n\t\"./payment/qr_code_box_component/qr_code_box_component.ts\": 73245,\n\t\"./payment/verification_code_input_component/verification_code_input_component.ts\": 1846,\n\t\"./payment_success/actions_component/actions_component.ts\": 95268,\n\t\"./payment_success/share_action_bar_component/share_action_bar_component.ts\": 75162,\n\t\"./payment_success/video_component/video_component.ts\": 87094,\n\t\"./promotion/trust_info_component/trust_info_component.ts\": 1236,\n\t\"./push_notifications/one_signal_component/one_signal_component.ts\": 54452,\n\t\"./sharing/link_component/link_component.ts\": 83120,\n\t\"./sharing/share_modal_component/share_modal_component.ts\": 54059,\n\t\"./sharing/widget_modal_component/widget_modal_component.ts\": 89444,\n\t\"./slider/slide_component/slide_component.ts\": 57107,\n\t\"./slider/slider_component/slider_component.ts\": 81792,\n\t\"./snackbar/container_component/container_component.ts\": 13943,\n\t\"./snackbar/snackbar_component/snackbar_component.ts\": 71632,\n\t\"./tracking/sentry_component/sentry_component.ts\": 65901,\n\t\"admin/circle_signature_component/circle_signature_component.ts\": 68510,\n\t\"admin/donation_card_visibility_toggle_component/donation_card_visibility_toggle_component.ts\": 42961,\n\t\"article/card_component/card_component.ts\": 9514,\n\t\"cause/action_bar_component/action_bar_component.ts\": 10534,\n\t\"cause/archival_info_bar_component/archival_info_bar_component.ts\": 8203,\n\t\"cause/card_component/card_component.ts\": 8682,\n\t\"cause/details_component/details_component.ts\": 99877,\n\t\"cause/donation_box_component/donation_box_component.ts\": 95024,\n\t\"cause/filters_component/filters_component.ts\": 92040,\n\t\"cause/follow_button_component/follow_button_component.ts\": 49552,\n\t\"cause/intro_section_component/intro_section_component.ts\": 53231,\n\t\"cause/previous_cause_card_section_component/previous_cause_card_section_component.ts\": 39498,\n\t\"cause/story_component/story_component.ts\": 29330,\n\t\"cause/update_item_component/update_item_component.ts\": 96071,\n\t\"common/accordion_component/accordion_component.ts\": 90328,\n\t\"common/action_bar_component/action_bar_component.ts\": 48254,\n\t\"common/animation_component/animation_component.ts\": 78297,\n\t\"common/button_component/button_component.ts\": 74984,\n\t\"common/clipboard_button_component/clipboard_button_component.ts\": 18434,\n\t\"common/formatted_number_component/formatted_number_component.ts\": 9350,\n\t\"common/lazy_load_content_component/lazy_load_content_component.ts\": 26093,\n\t\"common/link_component/link_component.ts\": 32597,\n\t\"common/modal_component/modal_component.ts\": 80717,\n\t\"common/progress_bar_component/progress_bar_component.ts\": 79733,\n\t\"common/rich_text_component/rich_text_component.ts\": 91531,\n\t\"common/tab_view_component/tab_view_component.ts\": 39421,\n\t\"donation/card_component/card_component.ts\": 53361,\n\t\"donation/sms_box_component/sms_box_component.ts\": 92803,\n\t\"donation_tabs/tab_component/tab_component.ts\": 27643,\n\t\"footer/footer_component/footer_component.ts\": 43966,\n\t\"form/checkbox_component/checkbox_component.ts\": 15255,\n\t\"form/container_component/container_component.ts\": 315,\n\t\"form/input_component/input_component.ts\": 54648,\n\t\"form/select_component/select_component.ts\": 26102,\n\t\"header/badge_component/badge_component.ts\": 66678,\n\t\"header/cookies_component/cookies_component.ts\": 87427,\n\t\"header/header_component/header_component.ts\": 6144,\n\t\"login/auth_wall_modal_component/auth_wall_modal_component.ts\": 43466,\n\t\"login/content_container_component/content_container_component.ts\": 14114,\n\t\"login/external_platforms_component/external_platforms_component.ts\": 35770,\n\t\"login/form_component/form_component.ts\": 71918,\n\t\"needy/donation_box_component/donation_box_component.ts\": 24253,\n\t\"one_percent/copy_krs_button_component/copy_krs_button_component.ts\": 49414,\n\t\"one_percent/tax_component/tax_component.ts\": 86222,\n\t\"one_percent/tax_sections_component/tax_sections_component.ts\": 61043,\n\t\"payment/apple_pay_check_component/apple_pay_check_component.ts\": 68418,\n\t\"payment/blik_confirmation_component/blik_confirmation_component.ts\": 59090,\n\t\"payment/card_confirmation_component/card_confirmation_component.ts\": 24963,\n\t\"payment/card_form_component/card_form_component.ts\": 25743,\n\t\"payment/choose_method_container_component/choose_method_container_component.ts\": 94538,\n\t\"payment/choose_method_form_container_component/choose_method_form_container_component.ts\": 19309,\n\t\"payment/donation_form_container_component/donation_form_container_component.ts\": 47774,\n\t\"payment/qr_code_box_component/qr_code_box_component.ts\": 73245,\n\t\"payment/verification_code_input_component/verification_code_input_component.ts\": 1846,\n\t\"payment_success/actions_component/actions_component.ts\": 95268,\n\t\"payment_success/share_action_bar_component/share_action_bar_component.ts\": 75162,\n\t\"payment_success/video_component/video_component.ts\": 87094,\n\t\"promotion/trust_info_component/trust_info_component.ts\": 1236,\n\t\"push_notifications/one_signal_component/one_signal_component.ts\": 54452,\n\t\"sharing/link_component/link_component.ts\": 83120,\n\t\"sharing/share_modal_component/share_modal_component.ts\": 54059,\n\t\"sharing/widget_modal_component/widget_modal_component.ts\": 89444,\n\t\"slider/slide_component/slide_component.ts\": 57107,\n\t\"slider/slider_component/slider_component.ts\": 81792,\n\t\"snackbar/container_component/container_component.ts\": 13943,\n\t\"snackbar/snackbar_component/snackbar_component.ts\": 71632,\n\t\"tracking/sentry_component/sentry_component.ts\": 65901\n};\n\n\nfunction webpackContext(req) {\n\tvar id = webpackContextResolve(req);\n\treturn __webpack_require__(id);\n}\nfunction webpackContextResolve(req) {\n\tif(!__webpack_require__.o(map, req)) {\n\t\tvar e = new Error(\"Cannot find module '\" + req + \"'\");\n\t\te.code = 'MODULE_NOT_FOUND';\n\t\tthrow e;\n\t}\n\treturn map[req];\n}\nwebpackContext.keys = function webpackContextKeys() {\n\treturn Object.keys(map);\n};\nwebpackContext.resolve = webpackContextResolve;\nmodule.exports = webpackContext;\nwebpackContext.id = 40246;","var map = {\n\t\"./nunito-sans/nunito-sans-400-italic.woff2\": 38831,\n\t\"./nunito-sans/nunito-sans-400-normal.woff2\": 69658,\n\t\"./nunito-sans/nunito-sans-700-italic.woff2\": 24728,\n\t\"./nunito-sans/nunito-sans-700-normal.woff2\": 75079,\n\t\"./nunito-sans/nunito-sans-800-normal.woff2\": 87833,\n\t\"./nunito-sans/nunito-sans-900-normal.woff2\": 76985\n};\n\n\nfunction webpackContext(req) {\n\tvar id = webpackContextResolve(req);\n\treturn __webpack_require__(id);\n}\nfunction webpackContextResolve(req) {\n\tif(!__webpack_require__.o(map, req)) {\n\t\tvar e = new Error(\"Cannot find module '\" + req + \"'\");\n\t\te.code = 'MODULE_NOT_FOUND';\n\t\tthrow e;\n\t}\n\treturn map[req];\n}\nwebpackContext.keys = function webpackContextKeys() {\n\treturn Object.keys(map);\n};\nwebpackContext.resolve = webpackContextResolve;\nmodule.exports = webpackContext;\nwebpackContext.id = 47613;","var map = {\n\t\"./apple-touch-icon.png\": 86370,\n\t\"./defaultShare.png\": 49964,\n\t\"./favicon-16x16.png\": 38917,\n\t\"./favicon-32x32.png\": 43627,\n\t\"./og/zbieraj-procent-podatku.jpg\": 66745,\n\t\"./site.webmanifest\": 90963\n};\n\n\nfunction webpackContext(req) {\n\tvar id = webpackContextResolve(req);\n\treturn __webpack_require__(id);\n}\nfunction webpackContextResolve(req) {\n\tif(!__webpack_require__.o(map, req)) {\n\t\tvar e = new Error(\"Cannot find module '\" + req + \"'\");\n\t\te.code = 'MODULE_NOT_FOUND';\n\t\tthrow e;\n\t}\n\treturn map[req];\n}\nwebpackContext.keys = function webpackContextKeys() {\n\treturn Object.keys(map);\n};\nwebpackContext.resolve = webpackContextResolve;\nmodule.exports = webpackContext;\nwebpackContext.id = 8579;","// @ts-strict-ignore\nimport { Controller } from '@hotwired/stimulus';\nimport { setTooltip } from '../../../_javascripts/utils/tooltip';\n\nexport default class extends Controller {\n public static override values = {\n tooltipText: String,\n };\n\n public tooltipTextValue: string;\n\n public root = this.element as HTMLElement;\n\n public override connect = (): void => {\n setTooltip(this.root, this.tooltipTextValue);\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Controller } from '@hotwired/stimulus';\nimport { globalTargetSelectors } from '../../../_javascripts/constants/global_targets';\nimport { putRequest, endpoints } from '../../../_javascripts/modules/api';\nimport { swapContent } from '../../../_javascripts/utils/dom';\n\nexport default class extends Controller {\n public static classes = ['iconVisibility', 'grayedOutComment'];\n\n public static override targets = ['iconHide', 'iconShow', 'text'];\n\n public static override values = {\n hideCommentTranslation: String,\n showCommentTranslation: String,\n commentHidden: Boolean,\n donationId: String,\n };\n\n public iconVisibilityClass: string;\n\n public grayedOutCommentClass: string;\n\n public iconHideTarget: HTMLSpanElement;\n\n public iconShowTarget: HTMLSpanElement;\n\n public textTarget: HTMLSpanElement;\n\n public hideCommentTranslationValue: string;\n\n public showCommentTranslationValue: string;\n\n public commentHiddenValue: boolean;\n\n public donationIdValue: string;\n\n public handleClick = (): void => {\n this.toggleState();\n this.sendToggleRequest();\n };\n\n private toggleState = (): void => {\n this.commentHiddenValue = !this.commentHiddenValue;\n this.setButtonText();\n this.setButtonIcon();\n this.setCommentTextColor();\n };\n\n private sendToggleRequest = async (): Promise=> {\n pokusaj {\n cofaj putRequest(\n endpoints.toggleDonationCommentVisibility(this.donationIdValue),\n );\n } uhvati (greška) {\n this.toggleState();\n }\n }; \n\n private setButtonText = (): void => {\n swapContent(\n this.textTarget,\n this.commentHiddenValue\n ? this.showCommentTranslationValue\n : this.hideCommentTranslationValue,\n);\n }; \n\n private setButtonIcon = (): void => {\n if (this.commentHiddenValue) {\n this.iconShowTarget.classList.add(this.iconVisibilityClass);\n this.iconHideTarget.classList.remove(this. iconVisibilityClass);\n return;\n }\n\n this.iconHideTarget.classList.add(this.iconVisibilityClass);\n this.iconShowTarget.classList.remove(this.iconVisibilityClass);\n };\n\n private setCommentTextColor = (): void => {\n const commentNode = document.querySelector(\n globalTargetSelectors.donationCardComment(this.donationIdValue),\n ) as HTMLSpanElement;\n\n if (this.commentHiddenValue) {\n commentNode .classList.add(this.grayedOutCommentClass);\n return;\n }\n\n commentNode.classList.remove(this.grayedOutCommentClass);\n };\n}\n","// @ts-strict -ignore\nimport { Kontroler } iz '@hotwired/stimulus';\nimport shave iz 'golenie';\nimport { getNumericStyleValue} iz '../../../_javascripts/utils/convert';\nimport { sailTo } from '../../../_javascripts/utils/navigation';\n\neexport clase predeterminada extiende Controller {\n public static override targets = ['url', 'title'];\n\n public titleTarget: HTMLHeadingElement;\n\n public urlTarget: HTMLAnchorElement;\n\n public override connect = (): void => {\n this.performTextTruncation();\n window.addEventListener('resize', this.performTextTruncation) ;\n };\n\n wydanie opinii publicznej = (): void => {\n window.removeEventListener('resize', this.performTextTruncation);\n };\n\n public performTextTruncation = (): void => {\n tente {\n if (this.titleTarget) {\n shave(\n this.titleTarget como desconhecido como NodeList, // shave tem digitação errada, aceita bem o element dom como main argument\n getNumericStyleValue( ovaj .titleTarget, 'maxHeight'),\n );\n }\n } catch (err) {\n // pegando erros de Estímulo `Alvo não encontrado`\n }\n };\n\n public handleClick = ( ): void => {\n navigationTo(this.urlTarget.href);\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } iz '@hotwired/stimulus '; \nimportar {globalTargetSelectors} de '../../../_javascripts/constants/global_targets';\n\nexportar la klasase predetermined extiende el controlador {\n private headerHeight: number;\n\n private grantBoxWithTabsSelector = '. trzeba doação-box-component';\n\n sustitución public connect = (): void => {\n this.setHeaderHeight();\n };\n\n public handleDonateButtonClick = (dotyczy zdarzenia MouseEvent): void => {\n const doaçãoBoxWithTabs = this.getDonationBoxWithTabs();\n\n if (donationBoxWithTabs) {\n this.scrollToElement(donationBoxWithTabs);\n\n event.preventDefault();\n }\n };\ n\ n privatni getDonationBoxWithTabs = (): HTMLDivElement => {\n const doaçãoBoxNodes = document.querySelectorAll(\n this.donationBoxWithTabsSelector,\n);\n\n const firstVisibleDonationBoxNode = Array.from(donationBoxNodes).find(\n (donationBoxNode) => doaçãoBoxNode.offsetParent !== null,\n);\n\n return firstVisibleDonationBoxNode;\n };\n\n scrollToElement privado = (element: HTMLElement): void => {\n const { top: elementOffsetTop } = element.getBoundingClientRect();\n\n window.scrollBy({\n topo: elementOffsetTop - this.headerHeight,\n comportamiento: 'suave',\n });\n };\n\n private setHeaderHeight = (): void => {\n const headerElement = document.querySelector(\n globalTargetSelectors.headerBar,\n);\n\n this.headerHeight = headerElement? headerElement.offsetHeight : 0;\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Controller } de '@hotwired/stimulus';\n\neexport default class extends Controller {\n public root = this.element as HTMLElement;\n\n public footerObserver: IntersectionObserver;\n\n public override connect = (): void => {\n this.observeFooterIntersection();\n };\n\n public substituir desconexão = (): void => {\n this.footerObserver.disconnect();\n };\n\n private ObserverFooterIntersection = (): void => {\n const footerNode = document.querySelector('.footer -footer-component');\n constlapsedClassName = 'przyczyna-informacji-archiwalnych-komponentu-paska--zwinięta';\n\n // eslint-disable-next-line compat/compat\n this.footerObserver = new IntersectionObserver (\n (unosi: IntersectionObserverEntry[]) => {\n entrada.forEach((entrada: IntersectionObserverEntry) => {\n if (entry.isIntersecting) {\n this.root.classList.add(collapsedClassName); \ n } else {\n this.root.classList.remove(collapsedClassName);\n }\n });\n },\n {\n limit: [0.9],\n },\n );\ n \n this.footerObserver.observe(footerNode);\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimportuj golenie z ' golenie ';\nimportar ResizeObserver iz 'resize-observer-polyfill';\nimport { getNumericStyleValue } iz '../../../_javascripts/utils/convert';\nimport { setTimeToEndDate } iz '../.. / ../_javascripts/utils/time';\n\neexport clase predeterminada extende Controller {\n public static override targets = [\n 'root',\n 'counterValue',\n 'headingText',\n 'descriptionText' ,\n 'mainTextWrapper',\n ];\n\n public rootTarget: HTMLDivElement;\n\n public counterValueTarget: HTMLSpanElement;\n\n public headerTextTarget: HTMLHeadingElement;\n\n public descriptionTextTarget: HTMLParagraphElement;\n \ n public mainTextWrapperTarget: HTMLDivElement;\n\n public timerId: liczba;\n\n public resizeObserver: ResizeObserver;\n\n nadpisanie publiczne connect = (): void => {\n this.setupCounter();\n this .performTextTruncation();\n\n this.resizeObserver = new ResizeObserver(() => {\n const delayTruncationTime = 120;\n\n setTimeout(this.performTextTruncation, delayTruncationTime);\n });\n\ n this.resizeObserver.observe(this.rootTarget);\n };\n\n odłączenie od sustitución public = (): void => {\n clearInterval(this.timerId);\n this.resizeObserver.disconnect(); \n };\n\n public performTextTruncation = (): void => {\n try {\n if (this.headingTextTarget) {\n shave(\n this.headingTextTarget tão desconhecido quanto NodeList, // barbear está errado digitações, ele aceita bem o element dom como primeiro argumento\n getNumericStyleValue(this.headingTextTarget, 'maxHeight'),\n );\n }\n } catch (err) {\n // pogreška pogreške `Alvo não encontrado` \n }\n };\n\n public setupCounter = (): void => {\n try {\n if (this.counterValueTarget) {\n this.timerId = window.setInterval(() => {\ n setTimeToEndDate(\n nowa data(this.counterValueTarget.dataset.endDate),\n this.counterValueTarget,\n this.timerId,\n );\n }, 1000);\n }\n } uhvati (błąd) {\n // pogreška pogreške `Alvo não encontrado`\n }\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus ';\ nimport { setTooltip } from '../../../_javascripts/utils/tooltip';\n\neexport clase predeterminada extende Controller {\n public static override targets = ['drugInformation', 'organizerInformation'] ;\n \ n Publiczne cele informacji o narkotykach: NodeListOf;\n\n public organizerInformationTargets: NodeListOf;\n\n sustitución de conexion pública = (): void => {\n this.drugInformationTargets.forEach((item: HTMLDivElement) =>\n setTooltip(item, item.dataset.content),\n );\ n \n this.organizerInformationTargets.forEach((item: HTMLDivElement) =>\n setTooltip(item, item.dataset.content),\n );\n };\n}\n","import { Kontroler } z ' @hotwired/stimulus';\nimport { showNativeSharePanel } z '../../../_javascripts/utils/share';\n\neexport default class extends Controller {\n public handleOpenModalClick = (): void => { \n showNativeSharePanel();\n};\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimport { getNumericStyleValue } z '../ . ./../_javascripts/utils/convert';\nimportar {navegación a} desde '../../../_javascripts/utils/navigation';\n\neexport clase predeterminada extende controlador {\n obiekt anulowania estática pública = ['menu', 'activeFilter'];\n\n public menuTarget: HTMLElement;\n\n public activeFilterTarget: HTMLAnchorElement;\n\n public hasActiveFilterTarget: boolean;\n\n publiczne zastąpienie connect = () : void => {\n if (this.hasActiveFilterTarget) {\n this.scrollToActiveFilter();\n }\n };\n\n public handleSelectChange = (evento: Evento): void => {\n const selectNode = evento .target as HTMLSelectElement;\n const { wartość } = selectNode;\n\n const shouldRedirectToValue =\n value.startsWith('/') && value !== window.location.pathname;\n\n if ( shouldRedirectToValue) {\n navigationTo(selectNode.value);\n }\n };\n\n private scrollToActiveFilter = (): void => {\n const activeFilterOffsetLeft = this.activeFilterTarget.offsetLeft;\n const containerOffset = getNumericStyleValue (\ n this.menuTarget,\n 'paddingLeft',\n );\n\n if (activeFilterOffsetLeft !== containerOffset) {\n this.menuTarget.scrollTo(activeFilterOffsetLeft - containerOffset, 0);\n }\n }; \n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimport { parseAttr } z '../../../_javascripts/utils/dom ';\nimport {postRequest, deleteRequest} z '../../../_javascripts/modules/api';\nimport {\n AppState,\n Subscription,\n callAction,\n SubscribeActions,\n} from '../../../_javascripts/modules/store';\n\nimport { authWallActions } de '../../../_javascripts/modules/store/auth_wall';\nimport { badgeActions } de '../../../_javascripts/modules/store/badge';\nimportar {modalActions} desde '../../../_javascripts/modules/store/modal';\n\nizvoz podaj klasy extiende el controlador {\n objetivos de anulación estáticos públicos = [\n 'raíz',\n 'iconWrapper',\n 'labelWrapper',\n 'filledIcon',\n 'blankIcon',\n];\n\ n public rootTarget: HTMLButtonElement;\n\n public iconWrapperTarget: HTMLDivElement;\n\n public labelWrapperTarget: HTMLSpanElement;\n\n public fillIconTarget: HTMLSpanElement;\n\n public blankIconTarget: HTMLSpanElement;\n\n public isFollowed = false ;\ n\n public followUrl = '';\n\n public baseClassName = `Cause-follow-button-component`;\n\n public authWall: boolean;\n\n public subskrybuj: Pretplata;\n\n public override conectar = () => {\n this.isFollowed = parseAttr(\n this.iconWrapperTarget.dataset.isFollowed,\n );\n\n this.followUrl = this.rootTarget.dataset.url;\n\n this.setIconVisibility();\n this.setLabel();\ n this.subscription = SubscribeActions(this.handleAuthWallStateChange, [\n authWallActions.addAuthWall,\n authWallActions.removeAuthWall,\n]);\n };\n\n usunięcie substytutu publikacji = (): void => {\ n this.subscription.unsubscribe();\n };\n\n public handleClick = (event: MouseEvent) => {\n event.preventDefault();\n\n if (this.authWall) {\n callAction ( modalActions.showModal, 'authWall');\n } else {\n this.toggleState();\n\n if (this.isFollowed) {\n this.followRequest();\n } else {\n this . unfollowRequest();\n }\n }\n };\n\n public setLabel = () => {\n if (this.isFollowed) {\n this.labelWrapperTarget.textContent =\n this.labelWrapperTarget.dataset .transUnfollow;\n return;\n }\n\n this.labelWrapperTarget.textContent =\n this.labelWrapperTarget.dataset.transFollow;\n };\n\n public setIconVisibility = () => {\n const visibleClassNameBlankIcon = `${this.baseClassName}__blank-icon--visible`;\n const visibleClassNameFilledIcon = `${this.baseClassName}__filled-icon--visible`;\n\n if (this.isFollowed) {\n ovo .filledIconTarget.classList.add(visibleClassNameFilledIcon);\n this.blankIconTarget.classList.remove(visibleClassNameBlankIcon);\n return;\n }\n\n this.blankIconTarget.classList.add(visibleClassNameBlankIcon);\n this.filledIconTarget .classList.remove(visibleClassNameFilledIcon);\n };\n\n public followRequest = async () => {\n try {\n await postRequest(this.followUrl);\n } catch (err) {\n this .toggleState();\n }\n };\n\n public unfollowRequest = async () => {\n pokusaj się {\n sprawdź deleteRequest(this.followUrl);\n } uhvati (greška) {\n ovo .toggleState();\n }\n };\n\n public handleAuthWallStateChange = (stan: AppState): void => {\n this.authWall = state.authWall;\n };\n\n prywatne ažuriranjeStoreQuantity = () => {\n if (this.isFollowed) {\n callAction(badgeActions.incrementQuantity, 'ulubiony');\n } else {\n callAction(badgeActions.decrementQuantity, 'ulubiony');\n }\n };\n\n private toggleState = () => {\n this.isFollowed = !this.isFollowed;\n this.setLabel();\n this.setIconVisibility();\n this.updateStoreQuantity();\ n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\nimport {\n insertYoutubePlayer,\n removeYoutubePlayer,\n YoutubePlayerType,\n} z „../../../_javascripts/modules/youtube_player”;\n\nklauzula eksportu dla uszkodzonego rozszerzonego kontrolera {\n public static override targets = ['videoWrapper', 'playButton'];\n\n public videoWrapperTarget : HTMLDivElement;\n\n public playButtonTarget: HTMLButtonElement;\n\n public handlePlayClick = (): void => {\n insertYoutubePlayer({\n type: YoutubePlayerType.AppendHTML,\n čvor: this.videoWrapperTarget,\n youtubeId : this.videoWrapperTarget.dataset.youtubeId,\n onStateChange: this.removeOnEnd,\n });\n };\n\n public removeOnEnd = (evento: {dados: liczba; alvo: objeto }): void => {\n const videoHasTerminó = event.data === 0;\n\n if (videoHasTerminó) {\n removeYoutubePlayer(this.videoWrapperTarget);\n }\n };\n }\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\n\neexport clase predeterminada extende Controller {\n public static anular objetivos = ['buttonWrapper', 'cardList '];\n\n public buttonWrapperTarget: HTMLDivElement;\n\n public cardListTarget: HTMLUListElement;\n\n public handleShowMoreClick = (): void => {\n const expandidoClassName =\n 'przyczyna-przednia-karta-przyczyny -section-component__card-list--expanded';\n\n this.buttonWrapperTarget.remove();\n this.cardListTarget.classList.add(expandedClassName);\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\n\neexport default class extends Controller {\n public static override targets = ['showMore', 'section'];\n\n public showMoreTarget: HTMLDivElement;\n\n public hasShowMoreTarget: booleano;\n\n public sectionTargets: HTMLDivElement[];\n\n public handleShowMoreButtonClick = (): void => {\n constsectionClassName = 'sekcja-komponentu-historii' ;\n constsectionClassNameHidden = `${sectionClassName}--hidden`;\n constsectionClassNameRevealed = `${sectionClassName}--revealed`;\n\n this.showMoreTarget.remove();\n this.sectionTargets\n .filter((seção) => section.classList.contains(sectionClassNameHidden))\n .forEach((section) => {\n section.classList.remove(sectionClassNameHidden);\n section.classList.add(sectionClassNameRevealed); \n });\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\n\neeksportuj domyślną klasę extends Kontroler {\n public objetivos anulados estáticos = ['contenido', 'leer más'];\n\n public root = this.element as HTMLElement;\n\n public contentTarget: HTMLDivElement;\n\n public readMoreTarget: HTMLDivElement;\n\n public hasReadMoreTarget: boolean;\n\n public handleReadMoreButtonClick = (): void => {\n const itemClassName = 'causar-actualizar-elemento-componente';\n\n this.root.classList.add(`${itemClassName } --expanded`);\n this.contentTarget.addEventListener(\n 'przejściówka',\n () => {\n this.root.classList.remove(`${itemClassName}--collapsed`);\ n this.contentTarget.style.removeProperty('height');\n this.readMoreTarget.remove();\n },\n {\n uzbierało się: verdadeiro,\n },\n );\n this. zawartośćCel . style.height = `${this.contentTarget.scrollHeight}px`;\n};\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler} z '@hotwired/stimulus';\ nimport anime de 'animejs/lib/anime.es.js';\nimport { setStyle } de '../../../_javascripts/utils/dom';\n\neexport default class extends Controller {\n public objetivos anulados estáticos = ['contenedor', 'botón', 'envoltura'];\n\n public containerTarget: HTMLDivElement;\n\n public buttonTarget: HTMLDivElement;\n\n public wrapperTarget: HTMLDivElement;\n\n public MutationObserver: MutationObserver;\n\n wrapperHeight privado: broj;\n\n private windowWidth: broj;\n\n public override connect = (): void => {\n this.windowWidth = window.innerWidth;\n\ n this.prepareWrapper();\n this.observeWrapperContent();\n window.addEventListener('resize', this.prepareWrapper);\n };\n\n desconexão de substituição publica = (): void => { \ n window.removeEventListener('resize', this.prepareWrapper);\n this.mutationObserver.disconnect();\n };\n\n javni pripravakWrapper = (mutacja?: MutationRecord | Zdarzenie): void => {\n if (this.isTriggeredByMobileBar(window.innerWidth, mutação?.type)) {\n return;\n }\n\n if (\n mutação?.type === 'childList ' &&\n (mutação?.target as HTMLElement).hasAttribute('data-time')\n) {\n return;\n }\n\n this.windowWidth = window.innerWidth;\n const wrapperClassName = ' common-accordion-component__content-wrapper';\n const visibleClassName = `${wrapperClassName}--visible`;\n const openableClassName = `${wrapperClassName}--openable`;\n\n this.wrapperTarget.classList.remove (openableClassName);\n this.wrapperTarget.classList.add(visibleClassName);\n this.wrapperTarget.removeAttribute('style');\n\n window.requestAnimationFrame(() => {\n if (!this. wrapperTarget.classList.contains(openableClassName)) {\n this.wrapperHeight = this.wrapperTarget.offsetHeight;\n }\n\n this.wrapperTarget.classList.add(openableClassName);\n\n if (this.isOpen( )) {\n setStyle(this.wrapperTarget, {\n 'max-height': `${this.wrapperHeight}px`,\n });\n }\n });\n };\n\ n public handleButtonClick = (): void => {\n if (this.isOpen()) {\n this.wrapperVisibilityToggle(false, 0);\n } else {\n this.wrapperVisibilityToggle(true, this.wrapperHeight) ;\n }\n };\n\n private isTriggeredByMobileBar = (\n windowWidth: numero,\n eventType: string,\n ): boolean => windowWidth === this.windowWidth && eventType === 'resize' ;\n\n prywatna obserwacjaWrapperContent = (): void => {\n this.mutationObserver = nowa MutationObserver(\n (mutationsList: MutationRecord[]): void => {\nmutationsList.forEach(this.prepareWrapper);\ n },\n);\n\n this.mutationObserver.observe(this.wrapperTarget, {\n childList: true,\n subtree: true,\n });\n };\n\n wrapperVisibilityToggle privado = ( \n isOpen: booleano,\n wrapperHeight: broj,\n): void => {\n this.setOpen(isOpen);\n this.animateWrapperHeight(wrapperHeight);\n };\n\n private animateWrapperHeight = ( altura: liczba): void => {\n anime({\n alvos: this.wrapperTarget,\n maxHeight: altura,\n easing: 'easeInOutSine',\n czas trwania: 250,\n });\n } ;\n\n private setOpen = (valor: booleano): void => {\n this.containerTarget.setAttribute('data-open', String(value));\n };\n\n private isOpen = ( ): boolean => this.containerTarget.dataset.open === 'true';\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\ nimport { parseAttr } de '../../../_javascripts/utils/dom';\n\nenum ObservedElement {\nconnectedElement = 'connectedElement',\n footer = 'footer',\n}\n\ nextport default class extends Kontroler {\n public static override targets = ['root'];\n\n public rootTarget: HTMLButtonElement;\n\n publicconnectedElementObserver: IntersectionObserver;\n\n public footerObserver: IntersectionObserver;\n\n public observDelayId: número;\n\n privateconnectedElementSelector: string;\n\n private visibleClassName = 'common-action-bar-component--visible';\n\n private onlyUnderConnectedElement = false;\n\n private isIntersecting = { \nconnectedElement: false,\n podnožje: false,\n };\n\n private delayStartupTime = 1_000;\n\n public override connect = () => {\n this.initializeAttributes();\n\ n this .observeDelayId = window.setTimeout(() => {\n this.observeConnectedElement();\n this.observeFooter();\n }, this.delayedStartupTime);\n };\n\n usunięto publikację substituição = () = > {\n window.clearTimeout(this.observeDelayId);\n\n if (this.connectedElementObserver) {\n this.connectedElementObserver.disconnect();\n }\n\n if (this.footerObserver) {\n this.footerObserver.disconnect();\n }\n };\n\n public initializeAttributes = () => {\n this.connectedElementSelector = `[data-action-bar-connection-id=\ " ${this .rootTarget.dataset.connectionId}\"]`;\n\n this.onlyUnderConnectedElement = parseAttr(\n this.rootTarget.dataset.onlyUnderConnectedElement,\n );\n };\n\n private addConnectedElement = () => {\n constconnectedElement = document.querySelector(\n this.connectedElementSelector,\n ); \n\n if (element połączenia) {\n this.connectedElementObserver = new IntersectionObserver(\n (entradas) => {\n entradas.forEach(\n this.handleVisibilityChange(ObservedElement.connectedElement),\n );\n } ,\n {umbral: 1, rootMargin: '-15px' }, // todo o \"connectedElement\" otwórz teraz telu com deslocamento adicional de 15px\n );\n\n this.connectedElementObserver.observe(connectedElement ) ; \n }\n };\n\n privatni observFooter = () => {\n const footerNode = document.querySelector('.footer-footer-component');\n\n if (footerNode) {\n ovo .footerObserver = new IntersectionObserver(\n (entradas) => {\n entradas.forEach(this.handleVisibilityChange(ObservedElement.footer));\n },\n { limit: 0,78 },\n );\n \n this.footerObserver.observe(footerNode);\n }\n };\n\n private handleVisibilityChange =\n (elementName: ObservedElement) =>\n ({ isIntersecting,boundingClientRect, rootBounds }) => {\n const PreviousIsIntersectingFooter = this.isIntersecting.footer;\n this.isIntersecting[nazwaelementu] = isIntersecting;\n\n if (!this.isIntersecting.connectedElement) {\n const scrollBelowConvertibleElementAndAboveFooter =\n nazwaelementu === Element obserwowany.connectedElement &&\ nboundingClientRect .y < rootBounds.y;\n\n const scrollingTopAfterBeingOnFooter =\n !this.isIntersecting.footer &&\n this.isIntersecting.footer !== PreviousIsIntersectingFooter;\n\n const shouldShowBar = this.onlyUnderConnectedElement\n ? scrollBelowConvertibleElementAndAboveFooter ||\n pomicanjeTopAfterBeingOnFooter\n : true;\n\n if (shouldShowBar) {\n this.rootTarget.classList.add(this.visibleClassName);\n }\n }\n\n if (this.isIntersecting .connectedElement || this.isIntersecting.footer) {\n this.rootTarget.classList.remove(this.visibleClassName);\n }\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\ nimportar lottie de 'lottie-web';\nimportar { Controller } de '@hotwired/stimulus';\nimportar {parseAttr } de '../../../_javascripts/utils/dom';\n\neexport default la case extiende el controlador {\n public root = this.element as HTMLSpanElement;\n\n public override connect = (): void => {\n lottie.loadAnimation({\n kontener: this.root,\n renderer : 'svg',\n petlja: parseAttr(this.root.dataset.loop),\n autoodtwarzanie: parseAttr(this.root.dataset.autoplay),\n put: this.root.dataset.name,\n });\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimport { swapContent } z '../../../_javascripts/utils/dom';\nimport {\n AppState,\n Pretplata,\n callAction,\n SubscribeActions,\n} de '../../../_javascripts/modules/store';\nimport { buttonActions } de '../../../_javascripts/modules/store/button';\n \neexport clase for failure extiende Controller {\n public static override targets = ['text'];\n\n public root = this.element as HTMLAnchorElement | HTMLButtonElement;\n\n public textTarget: HTMLSpanElement;\n\n public initialText: string;\n\n public loadingClass = 'common-button-component--loading';\n\n subskrypcja publikacji: subskrypcja;\n\ n public override connect = (): void => {\n this.initialText = this.textTarget.textContent;\n this.subscription = SubscribeActions(this.handleLoaderStateChange, [\n buttonActions.showLoader,\n buttonActions.hideLoader,\ n ]);\n };\n\n desconexão de substituição publica = (): void => {\n this.subscription.unsubscribe();\n };\n\n public handleClick = (): void = > {\n const showLoaderOnClick = this.root.dataset?.loader === 'true';\n\n if (showLoaderOnClick) {\n callAction(buttonActions.showLoader, this.root.dataset.id);\n } \n };\n\n privado handleLoaderStateChange = (stan: AppState): void => {\n if (state.button.loadingButtonId === this.root.dataset.id) {\n this.showLoader() ; \n } else {\n this.hideLoader();\n }\n };\n\n private showLoader = (): void => {\n const loaderText = this.root.dataset?.loaderText;\n \n this.root.classList.add(this.loadingClass);\n if (loaderText) {\n swapContent(this.textTarget, loaderText);\n }\n };\n\n private hideLoader = (): void => {\n this.root.classList.remove(this.loadingClass);\n swapContent(this.textTarget, this.initialText);\n };\n}\n","// @ts-strict -ignorar\nimportar { Controller } de '@hotwired/stimulus';\nimportar {setStyle } de '../../../_javascripts/utils/dom';\n\neexportar la case predeterminada extiende Controller {\n public root = this.element kao HTMLButtonElement;\n\n private ConfirmTimerId: broj;\n\n public override desconexão = (): void => {\n this.clearConfirmationTimeout();\n };\n\n public handleClick = (): void => {\n this.copyTextToClipboard(this.root.dataset.textToCopy);\n this.flashConfirmation();\n };\n\n private copyTextToClipboard = (tekst: niz): void = > {\n const initialSelectionRange =\n document.getSelection().rangeCount > 0\n ? document.getSelection().getRangeAt(0)\n : false;\n const textarea = document.createElement('textarea');\n\n // navigator.clipboard.writeText za podręczny nawigator,\n // portanto use textarea oculta for insertar texto, selectcione-o,\n // copy for un area de transferencia y eliminación\n textarea.value = text;\n setStyle(textarea, {\n position: 'apsolute',\n height : '0', \n });\n\n documento.cuerpo.appendChild(obszar tekstu);\n obszar texto.select();\n documento.execCommand('kopiowanie');\n documento.cuerpo .removeChild(obszar tekstu);\n \n if (początkowy zakres wyboru) {\n documento.getSelection().removeAllRanges();\n documento.getSelection().addRange(początkowy zakres wyboru);\n }\n };\n\n private flashConfirmation = (): void => {\n const ConfirmClassName =\n 'común-portapapeles-botón-componente--mostrar-confirmación';\n\n this.root.classList .add(confirmationClassName);\n\n to . setConfirmationTimeout(() : void => {\n this.root.classList.remove(confirmationClassName);\n });\n };\n\n private setConfirmationTimeout = (retorno de chamada: Funkcija): void => { \n this.clearConfirmationTimeout();\n this.confirmationTimerId = window.setTimeout(() => {\n callback();\n }, 2500);\n };\n\n private clearConfirmationTimeout = () : void => {\n window.clearTimeout(this.confirmationTimerId);\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\ nimport { warunek } de '. ./../../_javascripts/utils/control_flow';\nimport { swapContent } from '../../../_javascripts/utils/dom';\nimport {\n formatNumber,\n formatPercent,\ n formatCurrency,\n CurrencySymbol,\n NumberFormatOptions,\n} z „../../../_javascripts/modules/locale”;\n\nenum Typ {\n Liczba = „liczba”,\n Procent = 'porcentaje',\n Moneda = 'moneda',\n}\n\ninterface FormatOptions extends NumberFormatOptions {\n roundToInt: boolean;\n}\n\neexport default class extends Controller {\n clases estáticas públicas = ['visible '];\n\n javne statystyki nadjačane vrijednosti = {\n tip: niz,\n rawValue: broj,\n staticValue: niz,\n roundToInt: Boolean,\n };\n\n javni korijen = ovaj. Elemento kao HTMLElement;\n\n public visibleClass: string;\n\n public typeValue: Type;\n\n public rawValueValue: liczba;\n\n public staticValueValue: string;\n\n public roundToIntValue: booleano;\ n\n sustitución conexion public = (): void => {\n this.renderFormattedValue();\n };\n\n private renderFormattedValue = (): void => {\n swapContent(\n this.root, \n this.format(this.staticValue || this.rawValueValue, {\n roundToInt: this.roundToIntValue,\n }),\n );\n\n this.root.classList.add(this.visibleClass); \n };\n\n formatowanie prywatne = (\n wartość: liczba | string,\n { roundToInt }: FormatOptions,\n ): string => {\n if (typeof value === 'string') { \n const val = this.staticValueValue;\n \n return cond([\n [this.typeValue === Type.Number, val],\n [this.typeValue === Type.Percent, `${val }%`],\n [this.typeValue === Type.Currency, `${val} ${CurrencySymbol.PLN}`],\n ]);\n }\n\n warunek powrotu([\n [this.typeValue === Type.Number, formatNumber],\n [this.typeValue === Type.Percent, formatPercent],\n [this.typeValue === Type.Currency, formatCurrency],\n ]) (vrijednost kao broj, { roundToInt });\ n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Controlador } de '@hotwired/stimulus';\nimport { getRequest } de ' ../../../_javascripts/modulos/api';\nimport { swapHTML } de '../../../_javascripts/utils/dom';\nimport { showOfflineSnackbar } de '../. ./../_javascripts/utils/offline' ;\n\nklauzula eksportu z góry określona rozszerzenie kontrolera {\n public root = this.element as HTMLDivElement;\n\n public crossingObserver: IntersectionObserver;\n\n public override connect = ( ) => {\n this.observeOwnVisibility() ;\n };\n\n usunięcie informacji publicznej = () => {\n this.intersectionObserver.disconnect();\n };\n\n public handleVisibilityChange = asíncrono ({przecina się}): Promessa=> {\n if (isIntersecting) {\n const { html } = esperar getRequest(this.root.dataset.url);\n\n if (html) {\n swapHTML(this.root, html);\ n } else {\n showOfflineSnackbar();\n }\n\n this.intersectionObserver.disconnect();\n }\n };\n\n prywatna obserwacjaOwnVisibility = () => {\n // eslint- następująca linia zgodna/zgodna\n this.intersectionObserver = new IntersectionObserver((entradas) => {\n entradas.forEach(this.handleVisibilityChange);\n });\n\n this.intersectionObserver.observe(this . root);\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\nimport {\n getReferrer,\n navigationTo,\n } iz '../../../_javascripts/utils/navigation';\n\reksport zadany klase proširuje kontroler {\n valores anulados estáticos públicos​​​​= {\n url: String,\n }; \n \n public urlValue: string;\n\n public handleGoBack = (): void => {\n const referrer = getReferrer();\n const previousUrl = referrer && nowy URL(referrer);\n\n if (previousUrl ?. nazwa ścieżki === this.urlValue) {\n window.history.back();\n } else {\n navigationTo(this.urlValue);\n }\n };\n}\n" "," // @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\nimport {\n AppState,\n Subscrição,\n callAction,\n SubscribeActions,\n} de „../ .. /. ./_javascripts/modules/store';\nimport { modalActions } de '../../../_javascripts/modules/store/modal';\nimport { setStyle } de '../../../ _javascripts/utils/dom';\n\nklauzula eksportu dla wadliwego rozszerzenia kontrolera {\n public static override targets = ['root'];\n\n public rootTarget: HTMLDivElement;\n\n public windowTarget: HTMLDivElement;\n \ n id publikacja: niz;\n\n publikacja publiczna: Assinatura;\n\n private baseClassName = `common-modal-component`;\n\n sustitución public connect = (): void => {\n this. id = this.rootTarget.dataset.id;\n\n this.subscription = SubscribeActions(this.handleModalStateChange, [\n modalActions.hideModal,\n modalActions.showModal,\n]);\n\n window.addEventListener( ' keydown', this.handleCloseKey);\n };\n\n odrzucenie sustitucji publicznej = (): void => {\n this.subscription.unsubscribe();\n window.removeEventListener('keydown', this handleCloseKey );\n };\n\n public PreventBodyScroll = (): void => {\n setStyle(document.body, {\n pozycja: 'absolute',\n overflow: 'hidden',\n } ) ; \n };\n\n public retrieveBodyScroll = (): void => {\n setStyle(document.body, {\n position: 'static',\n overflow: 'visible',\n });\n };\n\n public handleCloseKey = (evento: KeyboardEvent): void => {\n if (event.key === 'Escape') {\n event.preventDefault();\n callAction(modalActions.hideModal) ;\n }\n };\n\n public handleCloseClick = (dotyczy zdarzenia MouseEvent): void => {\n event.stopPropagation();\n callAction(modalActions.hideModal);\n };\n\n public handleWindowClick = (dotyczy: MouseEvent): void => {\n event.stopPropagation();\n };\n\n public handleModalStateChange = (stan: AppState): void => {\n const widocznaNazwaKlasy = `${ this.baseClassName}--visible`;\n\n if (state.modal === this.id) {\n this.rootTarget.classList.add(visibleClassName);\n this.preventBodyScroll();\n } \n\n if (!state.modal) {\n this.rootTarget.classList.remove(visibleClassName);\n this.retrieveBodyScroll();\n }\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimport { CountUp } z 'countup.js';\nimport {\n AppState,\n SubscribeActions,\n Subscription,\n} de '../../../_javascripts/modules/store';\nimport { causeStatisticsActions } de '../../../_javascripts/modules/store/cause_statistics';\nimport { setTimeToEndDate } de '. ./../../_javascripts/utils/time';\nimport { parseAttr, setStyle } iz '../../../_javascripts/utils/dom';\nimport {\n formatPercent,\n formatCurrency ,\n NumberFormatter,\n} iz '../../../_javascripts/modules/locale';\nimport { globalTargetSelectors } iz '../../../_javascripts/constants/global_targets';\ n\Nexport clase predeterminada extende el controlador {\n objetivos de anulación estáticos públicos = [\n 'contravalor',\n 'moneyValue',\n 'percentValue',\n 'progressWidthValue',\n 'amountLeftValue',\n ]; \n\n javni korijen = this.element kao HTMLDivElement;\n\n javni lastDayTimerId: broj;\n\n javni counterValueTarget: HTMLSpanElement;\n\n javni moneyValueTarget: HTMLElement;\n\n javni percentValueTarget: HTMLSpanElement;\ n\n javni progressWidthValueTarget: HTMLDivElement;\n\n javni iznos LeftValueTarget: HTMLSpanElement;\n\n javni hasAmountLeftValueTarget: boolean;\n\n javna pretplata: Pretplata;\n\n prywatne countUpMoney: CountUp;\n\n prywatne countUpPercent : CountUp;\n\n private countUpAmountLeft: CountUp;\n\n prywatna przyczynaStatisticsAmount: niz;\n\n prywatna przyczynaStatisticsPercentage: broj;\n\n nadpisanie publiczne connect = (): void => {\n this. CauseStatisticsAmount = this.moneyValueTarget.dataset.value;\n this.causeStatisticsPercentage = Broj(\n this.percentValueTarget.dataset.value,\n );\n\n this.setupLastDayCounter();\n this.setupCountUps(); \ n\n si (parseAttr(this.root.dataset.withCauseStatisticsUpdate)) {\n this.setupStateRefresh();\n }\n };\n\n desconexão de substituição public = (): void => {\n clearInterval(this.lastDayTimerId) ; \n\n if (this.subscription) {\n this.subscription.unsubscribe();\n }\n };\n\n public updateLastDayCounterValue = (): void => {\n setTimeToEndDate(\n nowa data (this.counterValueTarget.dataset.endDate),\n this.counterValueTarget,\n this.lastDayTimerId,\n );\n };\n\n public handleCauseStatisticsStateChange = (stan: AppState): void => {\n if (estado.causaEstadísticas.cantidad !== esta.causaEstadísticasCantidad) {\n esta.causaEstadísticasCantidad = estado.causaEstadísticas.cantidad;\n this.countUpMoney.update(Número(estado.causaEstadísticas.cantidad));\n\n if ( this.countUpAmountLeft) {\n this.countUpAmountLeft.update(Number(state.causeStatistics.amountLeft));\n }\n }\n\n if (state.causeStatistics.percentage !== this.causeStatisticsPercentage) {\n this.causeStatisticsPercentage = state.causeStatistics.percentage;\n\n setStyle(this.progressWidthValueTarget, {\n ancho: `${state.causeStatistics.percentage}%`,\n });\n\n this.countUpPercent. update(state.causeStatistics.percentage);\n }\n };\n\n private setupLastDayCounter = () => {\n const counterIntervalTime = 1000;\n\n pokusaj {\n if (this.counterValueTarget) { \n this.lastDayTimerId = window.setInterval(\n this.updateLastDayCounterValue,\n counterIntervalTime,\n );\n }\n } catch (err) {\n // Błędy przechwycenia prognozy `Alvo não encontrado`\ n } \n };\n\n private setupStateRefresh = (): void => {\n this.subscription = SubscribeActions(\n this.handleCauseStatisticsStateChange,\n [CauseStatisticsActions.fetchCauseStatistics],\n );\n }; \n \n private setupCountUps = (): void => {\n this.countUpMoney = this.createCountUp(\n this.moneyValueTarget,\n formatCurrency,\n );\n\n this.countUpPercent = this.createCountUp( \n this.percentValueTarget,\n (vrijednost: broj): niz => `(${formatPercent(value)})`,\n );\n\n if (this.hasAmountLeftValueTarget) {\n const formattedNumberNode = this .amountLeftValueTarget .querySelector(\n globalTargetSelectors.formattedNumber,\n ) kao HTMLElement;\n\n this.countUpAmountLeft = this.createCountUp(\n formattedNumberNode,\n formatCurrency,\n Number(\n formattedNumberNode.dataset\n .commonFormattedNumberComponentRa wValueValue ,\ n ),\n );\n }\n };\n\n private createCountUp = (\n target: HTMLElement,\n formattingFn: NumberFormatter,\n startValue?: broj,\n): CountUp = > {\ n return new CountUp(target, 0, {\n startVal: startValue ?? Broj (target.dataset.value),\n formatiranjeFn,\n decimalPlaces: 2,\n });\n };\n }\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } iz '@hotwired/stimulus';\nimport { appendHTML } z '../../../_javascripts/utils/dom'; \n\Nexportar la clase predeterminada extende el controlador {\n objetivos de anulación estáticos públicos = ['contenido'];\n\n objetivo de contenido publico: HTMLDivElement;\n\n nombre de klases de privado komponentu: cadena = ' componente de texto enriquecido común”; \n\n private censoredImageClassName: string = `${this.componentClassName}__censored-image` ;\n\n private censoredOverlayClassName: string = `${this.censoredImageClassName}__overlay`;\n\n publiczne zastąpienie connect = () : void => {\n this.setVideoElements();\n this.setImageElements() ;\n };\n\n wydanie opinii publicznej = (): void => {};\n\n public setVideoElements = (): vacío => {\n const videoElements: NodeListOf=\n this.contentTarget.querySelectorAll('iframe');\n\n videoElements.forEach((element: HTMLIFrameElement) => {\n this.loadVideo(element);\n this.wrapVideo(element);\n });\n };\n\n public setImageElements = (): void => {\n const censuradoImageElements: NodeListOf=\n this.contentTarget.querySelectorAll('img[data-censored=\"true\"]');\n\n censoredImageElements.forEach((element: HTMLImageElement) => {\n this.censureImage(element); \n });\n };\n\n public handleCensoredOverlayClick = (item): void => {\n const element = item.target.closest(`.${this.censoredOverlayClassName}`);\n\n if (elemento) {\n element.classList.add(`${this.censoredOverlayClassName}--hidden`);\n }\n };\n\n private loadVideo = (film: HTMLIFrameElement): void => { \n const { src } = video.dataset;\n\n video.setAttribute('src', src);\n };\n\n private wrapVideo = (film: HTMLIFrameElement): void => {\n const parentNode = video.parentNode kao HTMLElement;\n const {vertical} = video.dataset;\n\n video.remove();\n\n appendHTML(\n parentNode,\n `\n

\n ${video.outerHTML}\n

\n `,\n );\n };\n\n private censureImage = (image: HTMLImageElement): void => {\n const parentNode = image.parentNode as HTMLElement;\n const { src } = imagem;\ n const {\n censoredHeaderText: headerText,\n censoredInformationText: informationText,\n } = this.contentTarget.dataset;\n\n parentNode.innerHTML = `\n

\północ

${this.componentClassName}#handleCensoredOverlayClick\"\n >\n{t('Wybierz kwotę darowizny')} (1)\północ

(Video) WIEM KIM JEST PSYCHOPATA! *Cały Film 10 Dni Grozy!*

\północ

${tekst nagłówka}

\północ${informacje}\północ

(Video) CAR-T - przełom w onkologii

\północ

\n ${image.outerHTML}\n

(Video) JEMY TYLKO ULUBIONE JEDZENIE T-SQUAD! *Dziwne*
\n `;\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimport { parseAttr } z '../../ ../_javascripts/utils/dom';\n\nklauzula eksportu dla wadliwego rozszerzenia kontrolera {\n public static override targets = ['tab', 'contentWrapper'];\n\n public root = this.element as HTMLDivElement; \ n\n public tabTargets: HTMLButtonElement[];\n\n public contentWrapperTarget: HTMLDivElement;\n\n public bindTabIdWithUrl: boolean;\n\n private activeTabClassName = 'common-tab-view-component__nav__tab--active';\ n \n sustitución public connect = (): void => {\n this.bindTabIdWithUrl = parseAttr(\n this.root.dataset.bindTabIdWithUrl,\n );\n\n this.setInitialTab();\n\n if (this.bindTabIdWithUrl) {\n window.addEventListener('hashchange', this.handleLocationHashChange) ;\n }\n };\n\n wysłanie wiadomości publicznej = (): void => {\n if (this.bindTabIdWithUrl) {\n window.removeEventListener('hashchange', this.handleLocationHashChange);\n } \n };\n\n public setInitialTab = (): void => {\n const initialTab = this.bindTabIdWithUrl\n ? this.getActiveTabId()\n : this.root.dataset.activeTabId;\n\n this.setActiveTab(initialTab);\n };\n\n public handleLocationHashChange = (): void => {\n this.setActiveTab (this.getActiveTabId());\n };\n\n public removeActiveClassFromAllTabs = (): void => {\n this.tabTargets.forEach((tab: HTMLButtonElement) => {\n tab.classList.remove( this.activeTabClassName);\n });\n };\n\n public setActiveTab = (tabId: string): void => {\n this.removeActiveClassFromAllTabs();\n\n const activeTabNode = this.tabTargets. find(\n (pestaña: HTMLButtonElement) => tab.dataset.tabId === tabId,\n );\n\n if (activeTabNode) {\n activeTabNode.classList.add(this.activeTabClassName);\n ovo .setActiveTabContent(tabId);\n }\n };\n\n public setActiveTabContent = (tabId: string): void => {\n const tabContentAttribute = 'identyfikator-zawartości-danych';\n const tabContentVisibleAttribute = 'dados visíveis';\n const tabContentHiddenAttribute = 'dados ocultos';\n\n const contentNodes =\n this.contentWrapperTarget.querySelectorAll(\n `[${tabContentAttribute}]`,\n );\n\n const activeTabContentNode = this.contentWrapperTarget.querySelector(\n `[${tabContentAttribute}=\"${tabId}\"]`,\ n ) kao HTMLElement;\n\n contentNodes.forEach((contentNode: HTMLElement) => {\n contentNode.removeAttribute(tabContentVisibleAttribute);\n contentNode.setAttribute(tabContentHiddenAttribute, '');\n });\n\ n activeTabContentNode.removeAttribute(tabContentHiddenAttribute);\n activeTabContentNode.setAttribute(tabContentVisibleAttribute, '');\n };\n\n public handleTabClick = (dotyczy zdarzenia MouseEvent): void => {\n const activeTabId = (event.currentTarget kao HTMLButtonElement).dataset\n .tabId;\n\n if (this.bindTabIdWithUrl) {\n this.setLocationHashValue(activeTabId);\n } else {\n this.setActiveTab(activeTabId);\n }\n } ;\n\n private getActiveTabId = (): niz => {\n const tabIdFromUrl = ventana.ubicación.hash.slice(1);\n\n const isActiveTarget = this.tabTargets.some(\n (tab) = > tab.dataset.tabId === tabIdFromUrl,\n );\n\n Czy zmienić obiekt isActiveTarget? tabIdFromUrl : this.root.dataset.activeTabId;\n };\n\n private setLocationHashValue = (valor: string): void => {\n /**\n * 1. Koristite history.replaceState za window.location . replace(`#${value}`)\n * ne funkcionira s povijesnim turbolinkovima.\n * https://github.com/turbolinks/turbolinks/issues/219#issuecomment-376973429\n * 2. Koristite janela .dispatchEvent prikazuje history.replaceState ne\n * wysyłka lub wysłanie wiadomości \"hashchange\".\n */\n window.history.replaceState(window.history.state, '', `#${value} `) ;\n window.dispatchEvent(new HashChangeEvent('hashchange'));\n};\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler} de '@hotwired/stimulus' ;\ nimport parseISO de „date-fns/parseISO”;\nimport formatDistanceToNow z „date-fns/formatDistanceToNow”;\nimport { pl, enGB } z „date-fns/locale”;\nimport { swapContent } z „.. /. ./../_javascripts/utils/dom';\nimport {\n getLocaleCode,\n LocaleCode,\n} from '../../../_javascripts/modules/locale';\n\nconstfreshTime = 1000;\n\Nexportar la clase predeterminada extiende el controlador {\n objetivos de anulación estáticos públicos = ['tiempo'];\n\n objetivos de tiempo públicos: NodeListOf;\n\n public timerId: número;\n\n public override connect = (): void => {\n this.formatTime();\n this.timerId = window.setInterval(this.formatTime,freshTime); \n };\n\n desconexão de substituição public = (): void => {\n clearInterval(this.timerId);\n };\n\n public formatTime = (): void => {\n ovo . timeTargets.forEach((item: HTMLSpanElement) => {\n const date = new Date(parseISO(item.dataset.time));\n\n const timeDistance = formatDistanceToNow(date, {\n locale: getLocaleCode() = == LocaleCode.pl ? pl : enGB,\n addSuffix: true,\n });\n\n swapContent(item, timeDistance);\n });\n };\n}\n","/ / @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\nimport { isIOS, isAndroid } de '../../../_javascripts/utils/platform';\n\neexport default class extends Kontroler {\n public static override targets = ['sendButton'];\n\n public root = this.element as HTMLDivElement;\n\n public sendButtonTarget: HTMLAnchorElement;\n\n public override connect = (): void => {\n if (isIOS() || isAndroid()) {\n this.activateSmsButton();\n }\n };\n\n private aktywujSmsButton = (): void => {\n const separator = isAndroid()? '?' : '&';\n\n this.sendButtonTarget.href = `sms:${this.root.dataset.messageReceiverNumber}${separator}body=${this.root.dataset.messageBody}`;\n\n this.sendButtonTarget.classList.add(\n 'donation-sms-box-component__content__send-button--visible',\n );\n };\n}\n","export const hasQueryParam = (\n paramName: niz,\n url = ventana.ubicación.href,\n): booleano => nowy URL(url).searchParams.has(paramName);\n","// @ts-strict-ignore\nexport const noop =(param?: T): T => param;\n","// @ts-strict-ignore\nimport { callAction } de '../store';\nimport { causeStatisticsActions } de '../store/ uzrok_statistike';\nimport { CauseStatisticsSetup } de './types';\nimport { hasQueryParam } de '../../utils/query_params';\nimport { noop } de '../../utils/noop' ;\n\neexport const setupCauseStatisticsUpdate = (\n obserwadoNode: HTMLElement,\n slug?: string,\n): CauseStatisticsSetup => {\n if (hasQueryParam('preview') || !slug) {\n return { \n clear: noop,\n };\n }\n\n constfreshIntervalTime = 5_000;\n let intervalId;\n\n // eslint-disable-next-line compat/compat\n const crossingObserver = new IntersectionObserver ((entradas) => {\n entradas.forEach(({ isIntersecting }) => {\n if (isIntersecting) {\n intervalId = window.setInterval(() => {\n if (!document.hidden) {\n callAction(CauseStatisticsActions.fetchCauseStatistics, slug);\n }\n },freshIntervalTime);\n } else {\n clearInterval(intervalId);\n }\n });\n });\n\ n cruzamentoObserver.observe(observadoNode);\n\n return {\n clear: () => {\n janela.clearInterval(intervalId);\n cruzamentoObserver.disconnect();\n },\n };\n };\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimport { getRequest } z '../../../_javascripts/modules/api' ;\nimport {\n swapHTML,\n appendHTML,\n swapContent,\n} iz '../../../_javascripts/utils/dom';\nimport { cond } iz '../../ ../_javascripts/utils/control_flow';\nimport { globalTargetSelectors } de '../../../_javascripts/constants/global_targets';\nimport {\n AppState,\n SubscribeActions,\n Assinatura,\n } de '../../../_javascripts/modules/store';\nimport { causeStatisticsActions } de '../../../_javascripts/modules/store/cause_statistics';\nimport {\n setupCauseStatisticsUpdate ,\n CauseStatisticsSetup,\n} iz '../../../_javascripts/modules/cause_statistics';\nimport { showOfflineSnackbar } iz '../../../_javascripts/utils/offline';\ n\nnum ItemType {\n Donaciones = 'donaciones',\n CompanyDonations = 'companyDonations',\n FundraiseDonations = 'fundraiseDonations',\n}\n\ntype ComponentHTML = string;\n\ninterface ItemsResponse {\n userItems? : ComponentHTML[];\n element: ComponentHTML[];\n elementy: ComponenteHTML;\n}\n\nelementy interfazRespuesta Normalizada {\n elementy używane: ComponenteHTML;\n elementy: ComponenteHTML;\n elementy: ComponenteHTML;\n elementy: ComponenteHTML ;\n} \n\Neksportuj z góry określoną rozszerzoną kontrolę {\n cele anulowania publikacji publicznych = [\n 'showLatestButtonWrapper',\n 'items',\n 'loadMore',\n 'loadMoreButtonWrapper',\n 'header',\n ' tabAccordion',\n 'tabAccordionContentWrapper',\n ];\n\n Jednostki pomocy technicznej publikacji publicznej = {\n initializeUrl: String,\n itemType: String,\n causeSlug: String,\n };\n\n public root = this.element as HTMLDivElement;\n\n public showLatestButtonWrapperTarget: HTMLDivElement;\n\n public itemsTarget: HTMLDivElement;\n\n public loadMoreTarget: HTMLDivElement;\n\n public loadMoreButtonWrapperTarget: HTMLDivElement ;\n\n public tabAccordionTarget: HTMLDivElement;\n\n public tabAccordionContentWrapperTarget: HTMLDivElement;\n\n public headerTarget: HTMLElement;\n\n public mutationObserver: MutationObserver;\n\n subskrypcja publiczna: Subskrypcja;\n\n public CauseStatisticsSetupObject: CauseStatisticsSetup;\ n \n public initializeUrlValue: cadena;\n\n public itemTypeValue: ItemType;\n\n public CauseSlugValue: cadena;\n\n private tabState = {\n id: '',\n isActive : false,\n inicializado: false,\n isLoadingLatestItems: false,\n };\n\n private paymentCount = 0;\n\n private paymentCountDifference = 0;\n\n private initialShowLatestDonationsText = '';\n\ n private loaderVisibleClassName = 'donacija - tabs-load-more-component--loader';\n\n private showLatestDonationsButtonWrapperVisibleClassName =\n 'karty-darowizny-kartki-komponent__header__show-ostatnie-opakowanie-przycisku--widoczne';\n\ n publiczne zastąpienie connect = async ( ): Promesa=> {\n this.tabState.id = this.getTabContainerNode().dataset.tabContentId;\n\n strzeż this.initializeTabState();\n\n this.setupCauseStatisticsUpdate();\n this.observeActiveTabChange(); \n };\n\n desconexão de substituição public = (): void => {\n if (this.mutationObserver) {\n this.mutationObserver.disconnect();\n }\n\n if (this. pretplata ) {\n this.subscription.unsubscribe();\n }\n\n if (this.causeStatisticsSetupObject) {\n this.causeStatisticsSetupObject.clear();\n }\n };\n\n public handleLoadMoreItemsClick = asincrono(): Promessa=> {\n this.showLoader();\n\n const fetchedHTML = sprawdź this.getMoreItems();\n\n if (fetchedHTML) {\n this.reRenderItems(fetchedHTML.items, 'append');\ n this.reRenderLoadMoreButton(obtenidoHTML.loadMoreButton);\n }\n };\n\n public loadLatestItems = async (): Promessa=> {\n if (this.itemTypeValue === ItemType.Donations) {\n this.reRenderShowLatestButton('hide');\n this.paymentsCountDifference = 0;\n }\n\n const fetchedHTML = sprawdź teraz. getLatestItems();\n\n if (obtenidoHTML) {\n if (this.itemTypeValue !== ItemType.FundraiseDonations) {\n this.reRenderAccordion(obtenidoHTML.userItems);\n }\n\n this.reRenderItems( fetchedHTML.items);\n this.reRenderItemsHeader();\n this.reRenderLoadMoreButton(fetchedHTML.loadMoreButton);\n }\n };\n\n javno ažuriranjeShowLatestDonationsText = async (\n podane: AppState,\n ): Promesa=> {\n if (estado.causaEstadísticas.pagosCuenta !== esta.pagosCuenta) {\n if (esta.pagosCuenta) {\n esta.pagosCuentaDiferencia =\n esta.pagosCuentaDiferencia +\n estado.causaEstadísticas.pagosCuenta -\ n this.paymentsCount;\n\n this.reRenderShowLatestButton(\n 'show',\n `${this.initialShowLatestDonationsText} (${this.paymentsCountDifference})`,\n );\n }\n\n ovo .pagosCount = state.causeStatistics.paymentsCount;\n }\n };\n\n private setupCauseStatisticsUpdate = (): void => {\n if (this.itemTypeValue === ItemType.Donations) {\n this.causeStatisticsSetupObject = setupCauseStatisticsUpdate(\n this.root,\n this.causeSlugValue,\n );\n\n this.subscription = SubscribeActions(this.updateShowLatestDonationsText, [\n causeStatisticsActions.fetchCauseStatistics,\n]);\n }\n };\n\n private getTabContainerNode = (): HTMLDivElement =>\n this.root.closest('[identyfikator-zawartości-danych]');\n\n private initializeTabState = async (): Promesa=> {\n this.tabState.isActive =\n this.getTabContainerNode().hasAttribute('data-visible');\n\n const shouldLoadLatestItems =\n this.tabState.isActive &&\n !this.tabState. inicializado &&\n !this.tabState.isLoadingLatestItems;\n\n if (shouldLoadLatestItems) {\n this.tabState.isLoadingLatestItems = true;\n uważaj na this.loadLatestItems();\n\n if (this.itemTypeValue == = ItemType.Donations) {\n this.setInitialShowLatestDonationsText();\n }\n\n this.tabState.initialized = true;\n this.tabState.isLoadingLatestItems = false;\n }\n };\n\n privatni observActiveTabChange = (): void => {\n this.mutationObserver = nowy prozor.MutationObserver(\n this.handleActiveTabChange,\n );\n this.mutationObserver.observe(this.getTabContainerNode(), {\n atrybuty: true,\n });\n };\n\n private handleActiveTabChange = (mutationsList: MutationRecord[]): void => {\nmutationsList.forEach(this.initializeTabState);\n };\n\n private reRenderItems = (\n elementosHTML: cadena,\n modo: 'intercambiar' | 'agregar' = 'intercambiar',\n ): void => {\n const renderAction = cond([\n [modo === 'intercambiar' , swapHTML],\n [modo === 'dodaj', dodajHTML],\n ]);\n\n renderAction(this.itemsTarget, itemsHTML);\n };\n\n private reRenderItemsHeader = () : void => {\n if (this.itemTypeValue === ItemType.FundraiseDonations) {\n return;\n }\n\n const headerVisibleClassName =\n 'kartki-darowizny-kartki-komponent__header--widoczne';\ n \n if (this.itemsTarget.children.length) {\n this.headerTarget.classList.add(headerVisibleClassName);\n } else {\n this.headerTarget.classList.remove(headerVisibleClassName);\n }\n } ;\n\n private reRenderLoadMoreButton = (buttonHTML: string): void => {\n swapHTML(this.loadMoreButtonWrapperTarget, buttonHTML);\n };\n private reRenderShowLatestButton = (\n zaznaczone: 'najlepszy' | 'ocultar',\n texto?: string,\n ): void => {\n const headerShowLatestClassName =\n 'karty-darowizny-kartki-komponent__header--z-pokazem-ostatnie';\n\n const onShow = () => {\n if (tekst) {\n swapContent(\n this.showLatestButtonWrapperTarget.querySelector(\n globalTargetSelectors.linkText,\n ),\n tekst,\n );\n }\n\n ovo .showLatestButtonWrapperTarget.classList.add(\n this.showLatestDonationsButtonWrapperVisibleClassName,\n );\n\n this.headerTarget.classList.add(headerShowLatestClassName);\n };\n\n const onHide = () => {\n this.showLatestButtonWrapperTarget.classList.remove(\n this.showLatestDonationsButtonWrapperVisibleClassName,\n );\n\n this.headerTarget.classList.remove(headerShowLatestClassName);\n };\n\n cond([\n [modo == = 'mostrar', onShow],\n [modo === 'hide', onHide],\n ])();\n };\n\n private showLoader = (): void => {\n ovo .loadMoreTarget.classList.add(this.loaderVisibleClassName);\n };\n\n private hideLoader = (): void => {\n this.loadMoreTarget.classList.remove(this.loaderVisibleClassName);\n };\ n\n private setInitialShowLatestDonationsText = (): void => {\n this.initialShowLatestDonationsText =\n this.showLatestButtonWrapperTarget.querySelector(\n globalTargetSelectors.linkText,\n ).textContent;\n };\n\n private getMoreItems = asincrono(): Promessa=> {\n const newItems = await getRequest(this.loadMoreTarget.dataset.url);\n\n if (!newItems.html) {\n this.hideLoader();\n return showOfflineSnackbar();\n } \n\n rozwiń esto.normalizeItemsResponse(newItems.html);\n };\n\n private getLatestItems =\n async (): obecćanje=> {\n const lastItems = await getRequest(this.initializeUrlValue);\n\n if (!latestItems.html) {\n return showOfflineSnackbar();\n }\n\n rozwiń this.normalizeItemsResponse(latestItems.html );\n };\n\n private normalizeItemsResponse = (\n itemsResponse: ItemsResponse,\n ): ItemsResponseNormalized => ({\n items: itemsResponse?.items?.join(''),\n userItems: itemsResponse ?.userItems?.join('') ?? '',\n loadMoreButton: itemsResponse.loadMoreButton ?? '',\n });\n\n private reRenderAccordion = (userItems: niz): void => {\ n const tabAccordionVisibleClassName =\n 'doação-tabs-tab-accordion-component--visible';\n\n swapHTML(this.tabAccordionContentWrapperTarget, userItems);\n\n if (this.tabAccordionContentWrapperTarget.children.length) {\ n this.tabAccordionTarget.classList.add(tabAccordionVisibleClassName);\n } else {\n this.tabAccordionTarget.classList.remove(tabAccordionVisibleClassName);\n }\n };\n}\n","importuj { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\n\nklauzula eksportu dla uszkodzonego rozszerzenia kontrolera {\n public override connect = (): void => {\n window.addEventListener('resize', this.adjustScroll);\n };\ n \n desconexión de sustitución pública = (): void => {\n window.removeEventListener('resize', this.adjustScroll);\n };\n\n /* Zarejestruj się w safari movel: https:// jira .siepomaga. net/browse/WEB-1119 */\n public AdjustScroll = (): void => {\n const maxScrollTop = document.body.offsetHeight - window.innerHeight;\n if (window.pageYOffset >= maxScrollTop) {\n setTimeout(() => {\n window.scrollTo(0, maxScrollTop);\n }, 300);\n }\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\n\neexport default class extends Controller {\n public static override targets = ['field', 'label', 'hiddenInput'];\n\n public root = this. Elemento kao HTMLElement;\n\n public fieldTarget: HTMLInputElement;\n\n public labelTarget: HTMLLabelElement;\n\n public hiddenInputTarget: HTMLInputElement;\n\n public connectionTimerId: numer;\n\n public override connect = () : void => {\n this.labelTarget.addEventListener('touchstart', this.handleLabelTouchStart);\n\n this.connectionTimerId = window.setTimeout(() => {\n this.hiddenInputTarget.value = String(Broj (this.fieldTarget.checked));\n });\n };\n\n odesłanie do publikacji = (): void => {\n this.labelTarget.removeEventListener(\n 'touchstart',\n this.handleLabelTouchStart,\n);\n window.clearTimeout(this.connectionTimerId);\n };\n\n public handleInput = ({ target }: InputEvent): void => {\n const errorClassName = 'form- checkbox -component--has-error';\n const fieldTarget = cel jako HTMLInputElement;\n\n this.hiddenInputTarget.value = String(Number(fieldTarget.checked));\n\n if (fieldTarget.required && ! fieldTarget .checked) {\n this.root.classList.add(errorClassName);\n } else {\n this.root.classList.remove(errorClassName);\n }\n };\n\n /*\ n * Habilitar CSS:pseudoclasse ativa no Mobile Safari\n */\n public handleLabelTouchStart = (): void => {};\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimport {\n postRequest,\n toFormUrlEncoded,\n} z '../../../_javascripts/modules/api';\nimport {\n swapHTML,\n documentWriteHTML, \n domEval,\n} iz '../../../_javascripts/utils/dom';\nimport { ObjectAnyValue } iz '../../../_javascripts/types/common';\ nimport {\n AppState,\n Assinatura,\n SubscribeActions,\n} de '../../../_javascripts/modules/store';\nimport { modalActions } de '../../.. / _javascripts/modules/store/modal';\nimport {\n replaceDocumentBody,\n wizyta,\n} z „../../../_javascripts/modules/turbolinks”;\nimport {cond } z „. ./../../_javascripts/utils/control_flow';\nimport { globalTargetSelectors } de '../../../_javascripts/constants/global_targets';\nimport { scrollToElementWithTopOffset } de '../.. /../_javascripts/utils/scroll';\nimport { showOfflineSnackbar } z '../../../_javascripts/utils/offline';\n\neexport enum FormMethod {\n Get = 'get',\ n Post = 'post',\n}\n\neexport enum FormType {\n Async = 'asynchroniczny',\n Refresh = 'refresh',\n Turbolinks = 'turbolinks',\n}\n\neexport clase predeterminada extiende el controlador {\n valores de anulación estáticos públicos ​​​​= {\n typ: Cadena,\n metoda: Cadena,\n inModalId: Cadena,\n };\n\n raíz pública = este.elemento como HTMLFormElement; \n\n public typeValue: FormType;\n\n public methodValue: FormMethod;\n\n public inModalIdValue: string;\n\n public subskrybuj: Pretplata;\n\n private isInActiveModal: boolean;\n\n private inicjał treści: niz; \n\n sustitución public connect = (): void => {\n if (this.typeValue === FormType.Refresh || this.isTurbolinks()) {\n this.scrollToFirstError();\n }\n \n if (this.isAsync()) {\n this.initialContent = this.root.innerHTML;\n this.subscription = SubscribeActions (this.handleModalStateChange, [\n modalActions.showModal,\n modalActions.hideModal,\n ]);\n }\n };\n\n desconexão de substituição publica = (): void => {\n if (this .isAsync()) {\n this.subscription.unsubscribe();\n } \n };\n\n public handleFormSubmit = asíncrono (e: Evento): Obećanje=> {\n this.disableSubmitButtons();\n\n if (this.isAsync() || this.isTurbolinks()) {\n e.preventDefault();\n\n const url = this.root. getAttribute('acción');\n const data = this.getFieldsData();\n\n const submitFn = cond([\n [this.isAsync(), this.handleAsyncFormSubmit],\n [this.isTurbolinks() , this.handleTurbolinksFormSubmit],\n]);\n\n oczekiwanie na przesłanieFn(url, dane);\n\n if (this.isAsync()) {\n this.scrollToFirstError();\n }\n } \n };\n\n public handleModalStateChange = ({ modal }: AppState): void => {\n if (!modal && this.isInActiveModal && this.isAsync()) {\n swapHTML(this.root, this .initialContent);\n }\n\n this.isInActiveModal = modal === this.inModalIdValue;\n };\n\n private handleAsyncFormSubmit = async (\n url: niz,\n podaci: ObjectAnyValue,\n ): Promesa=> {\n const { html } = esperar postRequest(url, datas);\n\n if (html) {\n swapHTML(this.root, html);\n } else {\n showOfflineSnackbar();\ n }\n };\n\n prywatne rukovanjeTurbolinksFormSubmit = async (\n url: niz,\n podaci: ObjectAnyValue,\n): obećanje=> {\n const responseHandler = cond([\n [\n this.methodValue === FormMethod.Post,\n async () => {\n const response = await postRequest(url, data, {\n isTurbolinkFormRequest : verdadero,\n });\n\n if (response.ok) {\n if (response.isJavaScript) {\n domEval(response.data);\n } else {\n replaceDocumentBody(response.data) ;\n }\n } else {\n documentWriteHTML(response.data);\n }\n },\n ],\n [\n this.methodValue === FormMethod.Get,\n () => {\n visit(`${url}?${toFormUrlEncoded(data)}`);\n},\n],\n]);\n\n sprawdź responseHandler();\n};\n\ n private scrollToFirstError = (): void => {\n const firstErrorField = this.root.querySelector(\n globalTargetSelectors.errorTextFormField,\n );\n\n if (firstErrorField) {\n scrollToElementWithTopOffset(firstErrorField);\n }\n };\n\n private getFieldsData = (): ObjectAnyValue => {\n wprowadź const = Array.from(this.root.elements) as HTMLInputElement[];\n\n wprowadź retorno\n .filter ( ({ nombre }) => nombre)\n .reduce((rzeczywisty, { nombre, męstwo }) => {\n Reflect.set(actual, nombre, valor);\n\n zmiana rzeczywista;\n } , {});\n };\n\n private closedSubmitButtons = (): void => {\n this.root\n .querySelectorAll('button[type=\"submit\"]')\n .forEach ( (botão) => botão.setAttribute('disabled', ''));\n };\n\n private isAsync = (): boolean => this.typeValue === FormType.Async;\n\n private isTurbolinks = (): boolean => this.typeValue === FormType.Turbolinks;\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimport IMask z „imask/esm/imask”;\nimport „imask/esm/masked/number”;\nimport { swapContent } z „../../../_javascripts/utils/dom”;\nimport { hasOwn } de '../../../_javascripts/utils/object';\nimport {\n unformat,\n getCurrentLanguageSettings,\n} iz '../../../_javascripts/modules/locale'; \ n\ninterfejs ValidityParams {\n obrigatorio: booleano;\n padrão: string;\n regExpPatten: RegExp;\n typeMismatch: booleano;\n errorRequired: string;\n errorPattern: string;\n errorTypeMismatch: string;\n } \n\ninterface ValidityTextParams sprawdza ValidityParams {\n errorMinLength: string;\n errorMaxLength: string;\n}\n\ninterface ValidityNumberParams sprawdza ValidityParams {\n errorMinNumber: string;\n errorMaxNumber: string;\n}\n\ ntype PrimitivniTip = wartość logiczna | hermano | niz;\ntip ComprobarCondicionesDeDatos =\n | PrimitivoTipo\n | zróżnicowane>;\n\neexport domyślna klasa rozszerza kontroler {\n public static override targets = ['field', 'errorIconWrapper', 'errorText'];\n\n public root = this.element as HTMLDivElement;\n \n public fieldTarget: HTMLInputElement;\n\n public errorIconWrapperTarget: HTMLSpanElement;\n\n public errorTextTarget: HTMLDivElement;\n\n maska ​​​​publiczna: IMask.InputMask;\n\n private isNumberType: boolean;\n\n private errorText: string;\n\n private maskOptions = {\n bridge: {\n mask: Bridge,\n mileSeparator: getCurrentLanguageSettings().delimiters.thosands, \n baza: getCurrentLanguageSettings().delimiters.decimal,\n normalizeZeros: false,\n },\n mod: {\n mask: liczba,\n tysiąceSeparator: getCurrentLanguageSettings().delimiters.tysiące,\n base: getCurrentLanguageSettings ().delimiters.decimal,\n normalizeZeros: false,\n },\n karta: {\n maska: '0000 0000 0000 0000',\n },\n data ważności: {\n maska: '00/00 ',\n },\n };\n\n podstawienie publiczne connect = (): void => {\n this.initializeIsNumberType();\n this.initializeMask();\n\n this.fieldTarget.addEventListener ('defocus', this.validate);\n this.fieldTarget.addEventListener('input', this.handleInputValue);\n this.fieldTarget.addEventListener('focus', this.removeInjectedError);\n };\n \n public substitution rozłącz = (): void => {\n this.fieldTarget.removeEventListener('blur', this.validate);\n this.fieldTarget.removeEventListener('input', this.handleInputValue);\n this .fieldTarget .removeEventListener('focus', this.removeInjectedError);\n };\n\n public valid = ():void => {\n const hasErrors = !this.checkValidity();\n this.renderInputState ( hasErrors);\n };\n\n public handleInputValue = (): void => {\n this.fieldTarget.setAttribute(\n 'data-raw-value',\n this.mask ? this.mask.unmaskedValue : this.fieldTarget.value,\n);\n\n if (this.errorText) {\n this.validate();\n }\n };\n\n public removeInjectedError = ( ; ): void => {\n if (this.fieldTarget.dataset.errorInjected) {\n this.rendersInputState(false);\n }\n };\n\n private initializeIceNumberType = (): void => { \n; n this.isNumberType = ['numeric', 'decimal'].includes(\n this.fieldTarget.getAttribute('tryb wprowadzania'),\n );\n };\n\n private initializeMask = () : void = > {\n const { maskName } = this.fieldTarget.dataset;\n\n if (hasOwn(this.maskOptions, maskName)) {\n this.mask = IMask(this.fieldTarget, this.maskOptions[ maskName]); ;\n }\n };\n\n private renderInputState = (hasErrors: boolean): void => {\n const elementErrorClassName = 'formularz-input-component--error';\n\n if (hasErrors) {; \n this.root.classList.add(elementErrorClassName);\n swapContent(\n this.errorTextTarget,\n this.errorText || this.fieldTarget.validationMessage,\n);\n } else { \n this.root .classList .remove(elementErrorClassName);\n swapContent(this.errorTextTarget,'');\n }\n };\n\n private checkValidity = (): boolean => {\n wymagana stała = this.fieldCel. getAttribute('wymagany') !== null;\n const pattern = this.fieldTarget.getAttribute('wzorzec');\n const regExpPatten = pattern && new RegExp(pattern);\n const { typeMismatch } = this.fieldTarget .validity;\n const {\n errorRequired,\n errorMinLength,\n errorMaxLength,\n errorMinNumber,\n errorMaxNumber,\n errorPattern,\n errorTypeMismatch,\n } = this.fieldTarget.dataset;\n\n ovo .errorText = '';\n\n const defaultParams = {\n obowiązkowe,\n wzór,\n regExpPatten,\n typeMismatch,\n errorRequired,\n errorPattern,\n errorTypeMismatch,\n };\n\n vrati this.isNumberType\n ? this.checkNumberValidity({\n ...defaultParams,\n errorMinNumber,\n errorMaxNumber,\n })\n : this.checkTextValidity({\n ...defaultParams,\n errorMinLength,\n errorMaxLength,\n } );\n };\n\n private checkTextValidity = ({\n obowiązkowe,\n wzór,\n regExpPatten,\n typeMismatch,\n errorRequired,\n errorMinLength,\n errorMaxLength,\n errorPattern,\n errorTypeMismatch ,\n }: ValidityTextParams): boolean => {\n const { wartość } = this.fieldTarget;\n\n const minLength = Bridge(this.fieldTarget.getAttribute('moja długość'));\n const maxLength = Bridge ( this . fieldTarget . getAttribute ( 'maxlength' ) ); n [minLength && value.length < minLength, errorMinLength],\n [maxLength && value.length > maxLength, errorMaxLength],\n [wzór && !regExpPatten.test( wartość), errorPattern],\n],\n,\n [niedopasowanie typu, niezgodność typu błędu], \ n ]);\nMaks.liczbabłądów,\nWzórbłędów,\nNiedopasowanie typubłędu,\n}: ValidityNumberParams): boolean => { \n const value = unformat(this.fieldTarget.dataset.rawValue);\n\n const minNumber = Number(this).fieldTarget.getAttribute('min'));\n const maxNumber = Bridge(this.fieldTarget. getAttribute ( ' max ' ) ); ],\n [\n ourBridge,\n [\n [myBridge && ourBridge < myBridge, myBridge],\n [maxBridge && ourBridge > maxBridge, greyMax.Bridge],\n [padrão && !regExpPatten.test(String(wartość) ), errorPattern],\n ],\n ],\n[niezgodność typu, niezgodność typu błędu],\n]);\n };\n\n private checkErrors = (warunki: CheckDataConditions): boolean => {\n; n return (\n Array.isArray(conditions) &&\n (warunki jako quaisquer) // provjera coś jest błędem kao zdefiniuj typ CheckDataConditions\n .map(([warunek, kostka] ) => {\n if (!Array .isArray (dane ) ) { \ n if (warunek & & ! this . errorText . length ) { \ n this . errorText = przycinanie .checkErrors (przycinanie);\n })\ n .includes(true)\n );\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired /stimulus ';\n\neexport default class extends Kontroler {\n public static override targets = ['field', 'menu', 'menuList', 'menuItem'];\n\n public root = this.element as HTMLElement ;\ n\n public fieldTarget: HTMLSelectElement;\ n\n public menuTarget: HTMLDivElement;\n\n public menuListTarget: HTMLUListElement;\n\n public menuItemTarget: HTMLLIElement[];\n\n private menuSelectedItemClassName =\n 'obrazac -select -component__menu__item--selected';\n \n private menuCollapsedClassName = 'form-select-component__menu--collapsed';\n\n public override connect =():void => {\n // niektóre przeglądarki zachowują tę samą opcję wybraną przez użytkownika, a następnie\n // override stranice , wprowadzając jego atrybut \"selected\"\n this.updateMenuSelectedItem();\n };\n\n podstawienie publiczne rozłącz = (): void => { \ n this.collapseMenu( );\n };\n \n public handleFieldChange = (): void => {\n this.updateMenuSelectedItem();\n };\n\n public handleMenuClick = (event: Event) : void => {\ n // unikaj udostępniania menu kliknij nós filhos\n // (nie manipuluj wydarzeniami za pomocą woreczków)\n if (event.target === event.currentTarget) {\n this.expandMenu ( );\n this.scrollMenuToSelectedItem();\n }\ n };\n\n public handleBackClick = (): void => {\n this.collapseMenu();\n };\n\n public handleItemClick = (event: Event): void => {\n const item = event.currentTarget as HTMLElement;\n\n this.fieldTarget.value = item.dataset.value; \", jeśli chcesz zdefiniować wiadomość JS-u\n // proszę, to jest odpowiednia opcja wiadomości\n this.fieldTarget.dispatchEvent(\n new Event('change', {\n bubbles: true, // dodaj akcję 'obiecaną' do formuły również \n cancellable: true,\n }),\n );\ n\n this.collapseMenu();\n };\n\n public handleKeydown = (dodaj: KeyboardEvent); : void => {\n if ( event.key === 'Escape') {\n this. zwińMenu();\n }\n };\n\n prywatne rozwińMenu = (): void => {\n; n this.menuTarget.classList.remove(this.menuCollapsedClassName);\n window.addEventListener('keydown ', this.handleKeydown);\n };\n\n private collapsoMenu = (): void => {\n this .menuTarget .classList .add ( this . menuCollapsedClassName);\n window.removeEventListener('keydown', this.handleKeydown);\n };\n\n private getMenuSelectedItem = (): HTMLElement => {\n return this.menuListTarget.querySelector(\n `.$ {this.menuSelectedItemClassName}`,\n);\n};\n\n private scrollMenuToSelectedItem =():void => {\n const itemSelected=this.getMenuSelectedItem();\n\n if (itemSelected) {\ n // utwórzmy piksel, który znajduje się na dole dolnej kolumny i dolnej kolumnie stosu\n // inne, na górze stosu i na górze stosu\n const itemSelectedOffset =\n itemSelected.offsetTop + \ n itemSelected.offsetHeight - \n this.menuListTarget.offsetHeight -\n this.menuListTarget.offsetTop;\n\n if (itemSelectedOffset > 0) {\n this.menuListTarget.scrollTop = itemSelectedOffset;\n }\n } \ n };\n\n private no useRangeMenuSelectedItem = (): void => {\n const itemSelected = this.getMenuSelectedItem();\n const itemToSelect = this.menuItemTargets.find(\n(item) => item. zbiór danych. wartość === jajko. fieldTarget.value,\n );\n\n if (itemSelected) {\n itemSelected.classList.remove(this.menuSelectedItemClassName);\n }\n itemToSelect.classList.add(this.menuSelectedItemClassName) ;\n }; \n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z „@hotwired/stimulus”;\nimport { swapContent } z „../../../_javascripts/utils/dom ';\nimport {\n AppState,\n PretCounter,\n callAction,\n SubscribeActions,\n} iz '../../../_javascripts/modules/store';\nimport {\n BadgeCounter,\ n n badgeActions ,\n} z „../../../_javascripts/modules/store/badge”;\n\neeksportuj domyślną klasę extends Controller {\n public static override targets = ['znaczek'];\ n \n publiczne statyczne wartości podstawienia = { ilość: Liczba };\n\n public crapTarget: HTMLDivElement;\n\n public ilośćValue: liczba;\n\n counterId public: string;\n\n public visibleClass = 'headerho - podpis komponentu__signature--vidljiva';\n\n podpis publiczny: podpis;\n\n substytucja publiczna connect = (): void => {\n this.subscribeData();\n };\n\n public substitution rozłączenie = (): void => {\n this.unsubscribeData();\n };\n\n public SubscribeData = (): void => {\n this.counterId = this.badgeTarget.dataset.counterId ; \n if (this.counterId) {\n this.subscription = SubscribeActions(\n this.handleStoreQuantityChange,\n[\nbadgeActions.incrementQuantity,\nbadgeActions.decrementQuantity,\nbadgeActions.setQuantity,\n],\n this . filterStoreQuantity , \n );\n\n callAction (badgeActions .setQuantity , this . counterId , this . ilość ValueValue ); if (this.counterId) {\n this.subscription.unsubscribe();\n }\n };\n \n public handleStoreQuantityChange = (stan: AppState): void => {\n ilość const = this.getStateQuantity(; nierdzewny);\n\n if (!this.badgeTarget.classList.contains(this.visibleClass)) {\ n this.updateQuantity(amount);\n } else {\n this.badgeTarget.classList.remove(this).visibleClass );\n this.badgeTarget.addEventListener(\n 'koniec przejścia',\n() => { \n this.updateQuantity(ilość);\n },\n {\n onename: istina,\n }, \ n );\n }\n };\n\n zawsze runQuantity = (ilość: liczba): void => {\n this.quantityValue = ilość;\n swapContent(this.badgeTarget, String(ilość)); \ n if (ilość > 0 ) { \ n this . badgeTarget . classList. add ( this . visibleClass );\n }\n };\n\n private getStateQuantity = (stan: AppState): number => { \n return Number (stan. odznaka [to. identyfikator licznika jako licznik odznak]);\n};\n\n private filterStoreQuantity = (state: AppState): boolean => \ n this.getStateQuantity (state)!== this.ilośćValue; \n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport {Kontroler} z '@hotwired/stimulus';\nimport {\nCookieName,\nsetCookie,\nhasCookieValue,\n} from . . . . /../../_javascripts/modules/cookies';\n\Nexport default class extends controller {\n public static override targets = ['readMoreButton', 'moreText'];\n\n public staticclasss = [; ' widoczne'];\n\n if chorigen = this.element kao HTMLDivElement;\n\n if readMoreButtonTarget: HTMLAnchorElement;\n\n if hasReadMoreButtonTarget: boolean;\n\n if moreTextTarget: NodeListOf;\n\n public visibleClass: string;\n\n private cookieValue='off';\n\n public override connect=():void=>{\n if(!hasCookieValue(CookieName.Approved, this.cookieValue ) )) {\n this.root.classList.add(this.visibleClass);\n }\n };\n\n public handleReadMoreClick = (): void => {\n const hiddenTextClassName = 'header- cookies-; component__text --hidden';\n\n this.moreTextTargets.forEach((item: HTMLParagraphElement) => {\n item.classList.remove(hiddenTextClassName);\n });\n\n this.readMoreButtonTarget .remove(); ) ;\n };\n\n publiczny uchwyt ApproveClick = (): void => {\n setCookie(CookieName.Approved, this.cookieValue);\n this.removeComponent();\n } ;\n\n private removeComponent = (): void => {\n this.root.remove();\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Sprawdź } from '@hotwired/stimulus ' ;\n\NEksportowanie klasy domyślnej rozszerza kontroler {\n public static override targets = ['button', 'sidebar'];\n\n public button target: HTMLButtonElement;\n\n cel publicznego paska bocznego: HTMLElement;\n\n public handleMenuToggle = (e): void => {\n e.stopPropagation();\n\n const bodyElement = document.body;\n const buttonClassname = 'header- bar-component__menu-toggle__button';\n const buttonActiveClassname = ` ${buttonClassName}--active`;\n const buttonInactiveClassname = `${buttonClassName}--inactive`;\n\n if (!this.buttonTarget.classList. zawiera (); buttonActiveClassName )) { \ n bodyElement .classList . add ('overflow-hidden');\n this . buttonTarget . classList . add ( buttonActiveClassname );\n this . buttonTarget . classList . remove ( buttonInactiveClassname ); - write');\n this.buttonTarget.classList.remove( buttonActiveClassname);\n this.buttonTarget.classList.add(buttonInactiveClassname);\n }\n\n this.sidebarTarget.classList.toggle('header-sidebar - component--vidljiva');\n };\n} \n","import { Kontroler } z "@hotwired/stimulus";\nimport { callAction } z "../../../_javascripts/moduły /store";\import {authWallActions} z "../ ../../_javascripts/modules/store/auth_wall';\n\neexport default class extends Controller {\n publiczne nadpisanie connect = (): void = > {\n callAction(authWallActions.addAuthWall);\n }; \n\n public substitution rozłączenie = ():void => {\n callAction(authWallActions.removeAuthWall);\n };\n}\n" , " // @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\n\neeksportuj domyślną klasę rozszerza Kontroler {\n public static cancel targets = ['backButton'];\n\n public backButtonTarget: HTMLButtonElement;\n\n public hasBackButtonTarget: boolean;\n\ n nadpisanie publiczne connect=():void=>{\n this.removeBackButton();\n };\n\n public handleBackButtonClick=(): void = > window.history.back();\n\n prywatne removeBackButton = (): void => {\n if (this.hasBackButtonTarget && this.shouldRemoveBackButton()) {\n this.backButtonTarget.remove(); \n }\n };\n\n private shouldRemoveBackButtton = (): boolean => {\n const { referencja } = dokument ;\n const { host , href } = okno .lokalizacja ; \ n \ n const hasHistory = okno . history.length > 2;\n const hasReferrerFromOtherDomain =\n referrer.length && !referrer.includes(host);\n const isCurrentPageReferrer = referrer.length && referrer === href;\n\n return !hasHistory || maReferentInnejDomeny || isCurrentPageReferrer;\n};\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Sterownik } z "@hotwired/stimulus";\n\nimport { isMacDesktop, isIOS } z "../. ./../_javascripts/utils/platform';\n\neexport class domyślnie extends Controller {\n public static override targets = ['appleButton'];\n\n public appleButtonTarget: HTMLAnchorElement;\n\n public override connect = (): void => {\n this.showAppleLogin();\n };\n\n private showAppleLogin=():void=>{\n if (isMacDesktop() || isIOS()) {\ n this.appleButtonTarget.classList.remove(\n 'login-external-platform-component__list-item--hidden',\n );\n }\n };\n}\n","uvezi { Kontroler } iz ' @hotwired/stimulus';\nimport { callAction } z '../../../_javascripts/modules/store';\nimport { modalAction } z '../../../_javascripts/modules/ ; zapisz /modal';\n\nwyeksportuj domyślną klasę rozszerzającą kontroler {\n public handleRemindButtonClick=():void=>{\n callAction(modalActions.showModal, 'remind');\n };\n}\ n "," import { Controller } from '@hotwired/stimulus';\nimport { showNativeSharePanel } from '../../../_javascripts/utils/share';\n\neexport default class extends Controller {\n public handleOpenModalClick = ( ): void => {\n showNativeSharePanel();\n};\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler} z '@hotwired/stimulus';\ nimport {\n getLocaleCode,\nLocaleCode,\n} from '../../../_javascripts/modules/locale';\n\nexport const message = {\n[LocaleCode.en]: 'Skopiowano przez transfer area ',\n [LocaleCode.pl]: 'Schowka scope',\n} kao const;\n\neexport default class extends Controller {\n public static override values ​​​​= {\n cross: String,\ n } ;\n\n korekta odpowiedzi = this.element lub HTMLDivElement;\n\n odpowiedź crossValue: niz;\n\n private ConfirmTimerId: bridge;\n\n private prevButtonText: niz | zero | undefined = null ;\n\n public substitutiondisconnect = (): void => {\n this.clearConfirmationTimeout();\n };\n\n public handleClick = (): void => {\n this. copyTextToClipboard ( this . krsValue );\n };\n\n private copyTextToClipboard = asynchronous ( text : string ): Obietnica=> {\n focus {\n // slint-disable-next-line compat/compat\n await navigator.clipboard.writeText(text);\n } catch {\n const selection = document.getSelection();\ n n\n if (wybór) {\n const initialSelectionRange =\n selection.rangeCount > 0 ? selection.getRangeAt(0) : false;\n const textarea = document.createElement('textarea');\n\n // navigator.clipboard.writeTekst z możliwego szumu przeglądarki,\n // jednak użyj ukrytego obszaru tekstowego do wstawienia text , select-or,\n // kopiowanie w celu przeniesienia i usunięcia obszaru\n textarea.value = text;\n textarea.style.position = 'absolute';\n textarea.style.height = '0' ; \n\n document.body.append(textarea);\n textarea.select();\n document.execCommand('copy');\n textarea.remove();\n\n if ( initialSelectionRange ) { \ n zaznaczenie removeAllRanges ();\n zaznaczenie addRange (inicjalnyZakresWyboru); \n private flashConfirmation = (): void => { \n const buttonContentElement = this .root .querySelector(\n '.common-button-component__text',\n );\n\n const iconElement = this.root.querySelector(\n '.common-button-component__icon',\n );\n\n const hiddenIconElement = this.root.querySelector(\n '.common-button-component__icon-hidden',\n );\n\n if (!this.prevButtonText) {\n this.prevButtonText = buttonContentElement?.textContent;\n }\n\n if ( buttonContentElement) {\n buttonContentElement.textContent = mensajes[getLocaleCode()];\n }\n\n if (iconElement && hiddenIconElement) {\n iconElement.style.display = 'nenhum';\n hiddenIconElement.style.display = 'inline-flex';\n }\n\n this.setConfirmationTimeout((): void => {\n if (buttonContentElement && this.prevButtonText) {\n buttonContentElement.textContent = this.prevButtonText;\n }\n \n if (iconElement) {\n iconElement.style.display = '';\n }\n\n if (hiddenIconElement) {\n hiddenIconElement.style.display = '';\n }\n\n ovo. prevButtonText = null;\n });\n };\n\n privatni setConfirmationTimeout = (poprzednia pozycja: Funkcjonalność): void => {\n this.clearConfirmationTimeout();\n this.confirmationTimerId = window.setTimeout(( ) => {\n callback();\n }, 2500);\n };\n\n private clearConfirmationTimeout = (): void => {\n window.clearTimeout(this.confirmationTimerId);\n }; \ n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\nimport {\n AppState,\n callAction,\n SubscribeActions,\n Subscription,\n } de '../../../_javascripts/modules/store';\nimportar { onePercentActions } de '../../../_javascripts/modules/store/one_percent';\n\neeksportuj predefiniowaną klauzulę extiende Kontroler {\n clases estáticas públicas = ['separatedSectionExpanded', 'chooseCardActive'];\n\n objetivos de anulación estática pública = ['elegir'];\n\n wartości anulación estática pública = {\n withSections: Boolean,\ n };\n\n javni korijen = this.element kao HTMLDivElement;\n\n javni SeparateSectionExpandedClass: niz;\n\n javni selectCardActiveClass: niz;\n\n javni selectTargets: NodeListOf;\n\n public withSectionsValue: boolean;\n\n javna pretplata: Pretplata;\n\n public override connect = (): void => {\n this.subscription = SubscribeActions(this.handleTaxSectionIdStateChange, [\n onePercentActions .expandTaxSection,\n ]);\n };\n\n desconexão de substituição public = (): void => {\n if (this.subscription) {\n this.subscription.unsubscribe();\n } \ n };\n\n public handleTaxSectionIdStateChange = (stan: AppState): void => {\n if (!this.withSectionsValue && state.onePercent.taxSectionId) {\n this.root.classList.add(this.separatedSectionExpandedClass ) ;\n } else {\n this.root.classList.remove(this.separatedSectionExpandedClass);\n }\n };\n\n public handleChooseClick = (e: MouseEvent): void => {\n const elegirElemento = e.currentTarget kao HTMLButtonElement;\n\n this.setActiveChoose(chooseElement);\n callAction(onePercentActions.expandTaxSection, selectElement.dataset.id);\n };\n\n private setActiveChoose = (chooseElement: HTMLButtonElement): void => {\n this.chooseTargets.forEach((escolha: HTMLButtonElement) => {\n select.classList.remove(this.chooseCardActiveClass);\n });\n selectElement.classList.add(this.chooseCardActiveClass) ; \n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\nimport { punkty przerwania } de '../../.. /_javascripts /constants/layout';\nimport {\n AppState,\n SubscribeActions,\n Subscription,\n callAction,\n} iz '../../../_javascripts/modules/store';\nimport { onePercentActions } de '../../../_javascripts/modules/store/one_percent';\nimport { modalActions } de '../../../_javascripts/modules/store/modal';\nimport { mediaMaxWidth } de '../../../_javascripts/utils/layout';\nimport {\n isMacDesktop,\n isWinDesktop,\n} de '../../../_javascripts/utils/ plataforma' ;\nimportar {globalTargetSelectors } from '../../../_javascripts/constants/global_targets';\n\neexport clase predeterminada extende Controlador {\n clases estáticas públicas = ['widoczna sekcja', 'rozwinięta'] ;\ n\n public static override targets = ['section', 'actionCard'];\n\n public root = this.element as HTMLDivElement;\n\n public sectionVisibleClass: string;\n\n public expandClass: string ;\ n\n javni odjeljak Ciljevi: NodeListOf;\n\n Publiczne cele kart akcji: NodeListOf;\n\n publikacja publikacyjna: assinatura;\n\n nowa wersja prywatna: liczba;\n\n sekcja aktywuje publikację: HTMLDivElement;\n\n publikacja jest połączona = (): void => {\n this. setHeaderHeight() ;\n this.setActionCardsVisibility();\n\n this.subscription = subskrypcjaActions(this.handleTaxSectionIdStateChange, [\n onePercentActions.expandTaxSection,\n]);\n };\n\n następująca informacja o sugestii publikacja = (): void => {\n if (this.subscription) {\n this.subscription.unsubscribe();\n }\n };\n\n public handleOpenInstructionClick = (): void => {\ n callAction(modalActions. showModal, 'instrukcja fiskalna');\n };\n\n public handleTaxSectionIdStateChange = (ustado: AppState): void => {\n this.setActiveSection(state.onePercent.taxSectionId);\n\ n if (mediaMaxWidth (breakpoints.l)) {\n this.scrollToSection();\n }\n };\n\n private setActionCardsVisibility = (): void => {\n this.actionCardTargets.forEach((actionCard : HTMLDivElement) = > {\n if (actionCard.dataset.type === 'apple' && !isMacDesktop()) {\n actionCard.remove();\n }\n if (actionCard.dataset.type == = 'windows' && !isWinDesktop()) {\n actionCard.remove();\n }\n });\n };\n\n privatni setActiveSection = (id: niz): void => {\n ovo .odjeljak Ciljevi. forEach((sección: HTMLDivElement) => {\n if (id ===section.dataset.id) {\n section.classList.add(this.sectionVisibleClass);\n this.root.classList.add(this. expandidoClass);\n this.activeSection = sección;\n } else {\n section.classList.remove(this.sectionVisibleClass);\n }\n });\n };\n\n private scrollToSection = () : void => {\n const { top: elementOffsetTop } =\n this.activeSection.getBoundingClientRect();\n\n window.scrollBy({\n top: elementOffsetTop - this.headerHeight,\n ponašanje: 'glatko' ,\n });\n };\n\n private setHeaderHeight = (): void => {\n const headerElement = document.querySelector(\n globalTargetSelectors.headerBar,\n ) kao HTMLDivElement;\n\n ovo .headerHeight = element encabezado? headerElement.offsetHeight : 0;\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Controlador } de '@hotwired/stimulus';\nimport {\n CookieName,\n maCookieValue, \n removeCookie,\n setCookie,\n} z „../../../_javascripts/modules/cookies”;\nimport { callAction, store } z „../../../_javascripts/modules” /store';\nimport { applePayCheckedActions } z '../../../_javascripts/modules/store/apple_pay_checked';\n\neexport default class extends Controller {\n public static override values ​​​​​​​​= { \n merchandiseId: String,\n };\n\n public comercianteIdValue: string;\n\n weryfikacja publiczna = false;\n\n private cookieValue = 'true';\n\n private cookieOptions = {\ n wygasaDays : 30 ,\ n };\n\n sustitución public connect = (): void => {\n this.checked = store.getState().applePayChecked;\n this.manageApplePayCookies();\n }; \n \n private managerApplePayCookies=asíncrono(): Promessa=> {\n if (!this.checked) {\n const isApplePayAvailable =\n window.ApplePaySession &&\n ApplePaySession.canMakePayments() &&\n (strzeż ApplePaySession.canMakePaymentsWithActiveCard(\n this.merchantIdValue,\n )) ;\n\n const hasApplePayCookie = hasCookieValue(\n CookieName.ApplePay,\n this.cookieValue,\n );\n\n if (isApplePayAvailable && !hasApplePayCookie) {\n setCookie(CookieName.ApplePay, this.cookieValue, this.cookieOptions);\n }\n if (!isApplePayAvailable && hasApplePayCookie) {\n removeCookie(CookieName.ApplePay);\n }\n\n callAction(applePayCheckedActions.check);\n }\n };\n }\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } iz '@hotwired/stimulus';\nimport {\n krajnje točke,\n getRequest,\n catchResponse,\n} iz '.. / ../../_javascripts/modules/api';\nimport { navigationTo } de '../../../_javascripts/utils/navigation';\nimport { sendTrackedError } de '../../ . ./_javascripts/utils/monitoring';\n\nenum PaymentState {\n Creado = 'criado',\n Confirmado = 'confirmado',\n Cancelado = 'cancelado',\n}\ninterface PaymentResult {\n ustawione: PaymentState;\n url?: string;\n}\n\neexport classe predeterminada extende Controller {\n public root = this.element as HTMLDivElement;\n\n private startDelaySeconds = 5;\n\n private nextDelaySeconds = 1.5; \n\n private startTimeoutId: numero;\n\n private nextTimeoutId: numero;\n\n public override connect = (): void => {\n this.startTimeoutId = window.setTimeout(\n this.retrieveStatus,\ n this.startDelaySeconds * 1_000,\n );\n };\n\n przerwa w dostawie publikacji = (): void => {\n window.clearTimeout(this.startTimeoutId);\n window.clearTimeout(this. nextTimeoutId );\n };\n\n privado retrieveStatus = asíncrono (): Promessa=> {\n const payResult = esperar esto.fetchPaymentResult(\n this.root.dataset.paymentId,\n );\n\n const shouldRetry =\n paymentResult === catchResponse ||\n (paymentResult z PaymentResult) .state === PaymentState.Created;\n\n if (debería retentar) {\n this.nextTimeoutId = window.setTimeout(\n this.retrieveStatus,\n this.nextDelaySeconds * 1_000,\n );\n } else {\n navigationTo((paymentResult jako PaymentResult).url);\n }\n };\n\n private fetchPaymentResult = async (\n paymentId: string,\n): Obećanje=> {\n tente {\n const response = wait getRequest(endpoints.blikStatus(pagoId));\n vrati odgovor kao PaymentResult;\n } catch (greška) {\n if (greška error instance) {\n / / PaymentId może wygasnąć lub nie istnieć, więc zwracane jest 404\n sendTrackedError(error);\n return catchResponse;\n }\n throw Error;\n }\n };\n}\n","/ / @ ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z „@hotwired/stimulus”;\nimport { punkty końcowe, getRequest } z „../../../_javascripts/modules/api”;\nimport { swapContent } from ' ../../../_javascripts/utils/dom';\nimport {navigation to} from '../../../_javascripts/utils/navigation';\n\nenum PaymentState {\n Utworzono = 'utworzono',\n Potwierdzono = 'potwierdzono',\n Anulowano = 'anulowano',\n}\ninterface PaymentResult {\n status: PaymentState;\n url?: string;\n}\n\ninterface UpdateStatusProps { \n headerText: string;\n newStatusClass: string;\n redirectUrl: string;\n}\n\neexport default class extends Controller {\n public static class = ['imageLoader', 'imageSuccess', 'imageError'] ; \n \n public static override targets = ['header', 'image'];\n\n public static override values ​​​​​​​​​​= {\n identyfikator płatności: ciąg znaków,\n domyślne przekierowanie adresu URL : string,\n tekst sukcesu: string,\ n errorText : String ,\n };\n\n public imageLoaderClass: string;\n\n public imageSuccessClass: string;\n\n public imageErrorClass: string; \n\ n public headerTarget: HTMLHeadingElement;\n\n public image target: HTMLDivElement; \n\n javna paymentIdValue: string;\n\n javna defaultRedirectUrlValue: string;\n\n javna uspješnaTextValue: string;\n\n javna errorTextValue: string;\n\n javna uspješnaAnywayTimeoutId: broj;\n\n javno checkStatusTimeoutId: number;\n\n private successAnywaySeconds = 20;\n\n private checkStatusSeconds = 3;\n\n private redirectDelaySeconds = 1;\n\n publiczne zastąpienie connect = (): void => {\n ovo. checkStatusTimeout();\n this.successAnywayTimeout();\n };\n\n podstawienie publiczne rozłącz = (): void => {\n window.clearTimeout(this.checkStatusTimeoutId);\n window.clearTimeout(this . SuccessAnywayTimeoutId);\n };\n\n private checkStatusTimeout = (): void => {\n this.checkStatusTimeoutId = window.setTimeout(\n this.checkStatus,\n this.checkStatusSeconds * 1_000,\n); \ n };\n\n private successAnywayTimeout = (): void => {\n this.successAnywayTimeoutId = window.setTimeout(\n () => navigationTo(this.defaultRedirectUrlValue),\n this.successAnywaySeconds * 1_000,\ n );\n};\n\n private checkStatus = asynchronous(): Promessa=> {\n const { estado, url } = espera this.fetchPaymentResult(this.paymentIdValue);\n\n switch (state) {\n case PaymentState.Created:\n this.checkStatusTimeout();\n break; \n case PaymentState.Confirmed:\n this.updateStatus({\n headerText: this.successTextValue,\n newStatusClass: this.imageSuccessClass,\n redirectUrl: url,\n });\n break;\n case PaymentState. Cancelado:\n this.updateStatus({\n headerText: this.errorTextValue,\n newStatusClass: this.imageErrorClass,\n redirectUrl: url,\n });\n break;\n default:\n navigationTo(this. defaultRedirectUrlValue);\n }\n };\n\n private fetchPaymentResult = asíncrono (\n paymentId: niz,\n): obedezca} ;\n }\n };\n\n private updateStatus = ({\n headerText,\n newStatusClass,\n redirectUrl,\n }: UpdateStatusProps): void => {\n swapContent(this.headerTarget, headerText) ;\n this.imageTarget.classList.remove(this.imageLoaderClass);\n this.imageTarget.classList.add(newStatusClass);\n window.setTimeout(\n () => navigationTo(redirectUrl),\n this. redirectDelaySeconds * 1_000,\n );\n };\n}\n","/*\n * Struktury SDK bezpiecznego formularza PayU\n * https://developers.payu.com/pl/card_tokenization.html#secureform \n */\n\nvrsta izvoza PayuToken = niz;\n\nvsta izvoza PayuErrorCode =\n | 'error.validação.cartão.vazio'\n | 'błąd.walidacja.długość.karty'\n | 'numer.karty.walidacji.błędu'\n | 'nieobsługiwana.karta.walidacja.błąd'\n | 'error.validation.expDate.empty'\n | 'error.validation.expDate.past'\n | 'error.validation.expdate.value'\n | 'error.validation.cvv.empty'\n | 'error.validation.cvv.value'\n | 'greška.tokenizacija'\n | 'greska.send.cvv'\n | 'error.network';\n\nvsta izvoza PayuInputStyle =\n | 'osnowno'\n | 'nieprawidłowy'\n | 'reflektory'\n | 'zarezerwowane miejsce'\n | 'disabled';\n\nexport enum PayuInputType {\n Karta = 'karta',\n Liczba = 'liczba',\n Data = 'data',\n Cvv = 'cvv',\n}\n\neexport enum PayuTokenType {\n Single = 'SINGLE',\n SingleLongterm = 'SINGLE_LONGTERM',\n Multi = 'WIELE',\n}\n\neexport enum PayuTokenizationStatus {\n Sukces = 'SUKCES',\n Błąd = ' BŁĄD',\n}\n\neexport enum PayuErrorType {\n Validation = 'validation', // `validate` w dokumentacji PayU\n Technical = 'technical',\n}\n\neexport enum PayuCardBrand {\n Visa = 'visa',\n Mastercard = 'mastercard',\n Maestro = 'maestro',\n}\n\n\nneizvozno sučelje PayuInputStyleProperty {\n fontColor: string;\n fontSize: string;\n fontFamily: string; \ n fontWeight: string;\n}\n\neexport sučelje PayuInputOptions {\n styl?: Record;\n rezervirano mjesto?: {\n broj: nice;\n podaci: nice;\n cvv: nice;\n };\n cardIcon?: logiczna;\n jezik?: nice;\n wyłączona?: logiczna ; \n}\n\neizvoz sučelja PayuSecureForms {\n add(type?: PayuInputType, options?: PayuInputOptions): PayuSecureForms;\n render(selektor: string): PayuSecureForms;\n update(options: PayuInputOptions): PayuSecureForms;\ n clear(): PayuSecureForms;\n focus(): PayuSecureForms;\n remove(): PayuSecureForms;\n on(event: string, callback: Function): PayuSecureForms;\n}\n\neexport sučelje PayuTokenizationBody { \n token: PayuToken;\n maskara: string;\n}\n\neexport sučelje PayuError {\n wskazówka: PayuErrorType;\n code: PayuErrorCode;\n wpis: string;\n parametry?: obiekt;\n} \n \nexport sučelje PayuTokenizationError {\n komunikaty: PayuError[];\n}\n\nexport sučelje PayuTokenizationResult {\n status: PayuTokenizationStatus;\n corpo?: PayuTokenizationBody;\n erro?: PayuTokenizationError;\ncorrelaId?: niz ; \n}\n\neexport sučelje PayuSdk {\n posId: string;\n dev: boolean;\n secureForms(): PayuSecureForms;\n tokenize(type?: PayuTokenType): Obietnica;\n}\n\n\neizvoz interfaz PayuFormStatus {\n błąd: PayuError[] | false;\n void: boolean;\n marka: PayuCardBrand;\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\nimport {\n swapContent, \n cargarExternalScript,\n} z '../../../_javascripts/utils/dom';\nimport {opóźnienie} z '../../../_javascripts/utils/time';\nimport {\n PayuSdk,\n PayuSecureForms,\n PayuInputType,\n PayuInputOptions,\n PayuTokenType,\n PayuToken,\n PayuError,\n PayuFormStatus,\n PayuTokenizationStatus,\n PayuTokenizationError,\n PayuErrorType,\n PayuErrorCode,\ n n} de '../../../_javascripts/types/payu';\nimport { isProductionEnv } de '../../../_javascripts/utils/environment';\nimport { callAction } de ' ../../../_javascripts/modules/store';\nimport { buttonActions } de '../../../_javascripts/modules/store/button';\nimport {\n snackbarActions,\ n SnackbarType,\n} iz '../../../_javascripts/modules/store/snackbar';\n\ninterface CardDataFieldTargets {\n kontener: HTMLDivElement;\n etykieta: HTMLLabelElement;\n unos: HTMLDivElement; \n n błąd: HTMLDivElement;\n}\n\ninterface CardDataField {\n inputType: PayuInputType;\n przeznaczenie: CardDataFieldTargets;\n}\n\ninterface CardDataFieldError {\n inputType: PayuInputType;\n kod: PayuErrorCode;\ n mensaje: cadena;\n}\n\neexport clase predeterminada extende el controlador {\n objetivos de anulación estáticos públicos = [\n 'field',\n 'fieldLabel',\n 'fieldInput',\n 'fieldError', \ n ' tokenInput',\n 'saveCard',\n];\n\n public static class = ['fieldFocus', 'fieldError'];\n\n public static override values ​​​​​​​​= { \n payuSdkUrl : String,\n n posId : String,\n buttonId: String,\n errorMessage: String,\n };\n\n public root = this.element as HTMLDivElement;\n\n public fieldTargets: HTMLDivElement[ ]; \n\n public fieldLabelTargets: HTMLLabelElement[];\n\n public fieldInputTargets: HTMLDivElement[];\n\n public fieldErrorTargets: HTMLDivElement[];\n\n public tokenInputTarget: HTMLInputElement;\n\n public saveCardTarget: HTMLDivElement ;\n\n public hasSaveCardTarget: booleano;\n\n public cardDataFields: CardDataField[];\n\n public payuSdkUrlValue: cadena;\n\n public posIdValue: cadena;\n\n public buttonIdValue: cadena;\n \n public errorMessageValue: Soja; \n\n public payuSdk: PayuSdk;\n\n public poljeFocusClass: niz;\n\n public poljeErrorClass: niz;\n\n privatno payuSecureFormsOptions = {\n stil: {\n osani: {\n Vozialita fonta: ' 16px',\n rodzina czcionek: 'Arial',\n czcionkaColor: '#404040',\n },\n czcionka: {\n fontColor: '#cd141a',\n },\n ważna rezerwacja: {\ n fontColor : '#8e8e8e',\n },\n },\n zarezerwuj: {\n numer: '',\n },\n } jako PayuInputOptions;\n\n sustitución public connectar = async() : Promesa=> {\n espera loadExternalScript(this.payuSdkUrlValue, this.root);\n this.initPayuSdk();\n this.initCardDataFields();\n this.renderPayuInputs(this.cardDataFields);\n };\n \n public handleFormSubmit = asíncrono (događaj: događaj): poruka=> {\n event.preventDefault();\n\n const PreventSubmitFlashingDelay = 500;\n wait delay(preventSubmitFlashingDelay);\n\n const form = event.target as HTMLFormElement;\n\n try {\n const token = czekaj na this.requestPayuToken();\n\n this.tokenInputTarget.value = token;\n form.submit();\n } catch(err) {\n const tokenizationError = błąd jako błąd PayuTokenization;\n\ n if (tokenizationError.messages) {\n this.showTokenizationErrors(tokenizationError.messages);\n\n /**\n * To jest niestandardowy komponent formularza opakowania, który nie należy do typu :turbolinks\n * ani :async. Pomimo tego, że jest typu :update, po przesłaniu nie ma\n * aktualizacji.\n *\n * Dlatego konieczne jest ręczne usunięcie stanu wysyłania\n * i wyłączonego atrybutu przycisku wysyłania.\ n */\ n\n callAction (buttonActions.hideLoader, this.buttonIdValue);\n\n form\n .querySelector(`[data-id=\"${this.buttonIdValue}\"]`)\n . removeAttribute('disabled');\n }\n }\n };\n\n private initPayuSdk = (): void => {\n this.payuSdk = window.PayU(this.posIdValue, {\n dev: !isProductionEnv() ,\n });\n };\n\n private initCardDataFields = (): void => {\n this.cardDataFields = this.fieldTargets.map((fieldTarget, index) => {\n const inputType = this .fieldInputTargets[index].dataset\n .inputType jako PayuInputType;\n\n return {\n inputType,\n targets: {\n kontener: fieldTarget,\n label: this.fieldLabelTargets[index], \ n input: this.fieldInputTargets[index],\n błąd: this.fieldErrorTargets[index],\n },\n };\n });\n };\n\n private renderPayuInputs = (pola: CardDataField [ ]): void => {\n const payuSecureForms = this.payuSdk.secureForms();\n\n Fields.forEach((field) => {\n const input = payuSecureForms\n .add(field.inputType, this.payuSecureFormsOptions) \n .render(`[data-input-type=\"${field.inputType}\"]`);\n\n this.bindFocusPassToPayuInput(pole, dane wejściowe);\n this.bindFocusReceiveFromPayuInput( input, pole);\n this.bindValidationReceiveFromPayuInput(input, field);\n });\n };\n\n private bindFocusPassToPayuInput = (\n pole: CardDataField,\n input: PayuSecureForms,\n) => { \n const focusPassTargets = [field.targets.label, field.targets.input];\n\n focusPassTargets.forEach((target) => {\n // fokus jest usuwany z aktywnego elementu po najechaniu kursorem, \n // więc powiązanie fokusu myszy w dół zapobiega usunięciu fokusa\n // i dodaniu go z powrotem (miga)\n target.addEventListener('mousedown', input.focus);\n target .addEventListener('touchstart', input .focus , { pasywne: prawda });\n });\n };\n\n private bindFocusReceiveFromPayuInput = (\n wejście: PayuSecureForms,\n pole: CardDataField,\n) => {\n const fieldContainer = pole. targets.container;\n\n input\n .on('focus', () => fieldContainer.classList.add(this.fieldFocusClass))\n .on('blur', () => fieldContainer.classList. remove(this.fieldFocusClass));\n };\n\n private bindValidationReceiveFromPayuInput = (\n input: PayuSecureForms,\n field: CardDataField,\n ) => {\n input.on('change', (status : PayuFormStatus) => {\n if (!status.empty && status.error) {\n const [firstError] = status.error;\n\n this.renderFieldError(field, firstError);\n } else {\ n this.renderFieldError(field);\n }\n });\n };\n\n private renderFieldError = (\n pole: CardDataField,\n błąd?: PayuError,\n): void => {\ n const fieldContainer = field.targets.container;\n\n if (błąd) {\n fieldContainer.classList.add(this.fieldErrorClass);\n swapContent(field.targets.error, error.message);\n } else {\n fieldContainer.classList.remove(this.fieldErrorClass);\n swapContent(field.targets.error, '');\n }\n };\n\n private requestPayuToken = async(): obietnica=> {\n const tokenización = esperar this.payuSdk.tokenize(this.getPayuTokenType());\n\n if (tokenization.status === PayuTokenizationStatus.Success) {\n return Promise.resolve(tokenization.body. token);\n }\n return Promise.reject(tokenization.error);\n };\n\n private getPayuTokenType = (): PayuTokenType => {\n const saveCard =\n this.hasSaveCardTarget &&\n ( \n this.saveCardTarget.querySelector(\n 'input[type=\"checkbox\"]',\n ) as HTMLInputElement\n ).marcado;\n\n devolver saveCard ? PayuTokenType.Multi : PayuTokenType.Single;\n };\n\n private showTokenizationErrors = (tokenizationErrors: PayuError[]): void => {\n const validationErrors = tokenizationErrors\n .filter((error) => error.type === PayuErrorType.Validation)\n .map(\n (greška) =>\n ({\n inputType: this.getInputTypeFromErrorCode(error.code),\n kod: error.code,\n poruka: greška. poruka,\n } kao CardDataFieldError),\n );\n\n if (validationErrors.length) {\n this.showValidationErrors(validationErrors);\n }\n\n const TechnicalErrors = tokenizationErrors.filter(\n ( error) => error.type === PayuErrorType.Technical,\n);\n\n if (technicalErrors.length) {\n this.showTechnicalErrors();\n }\n };\n\n private showValidationErrors = (pokaż: CardDataFieldError[]): void => {\n this.cardDataFields.forEach((field) => {\n const fieldError = errores.find(\n (greška) => error.inputType === pole .inputType,\n ); // wyświetla nam się otvaranje prve poruke pogreške\n\n if (fieldError) {\n this.renderFieldError(field, {\n type: PayuErrorType.Validation,\n code: fieldError.code ,\ n poruka: fieldError.message,\n });\n }\n });\n };\n\n private showTechnicalErrors = (): void => {\n callAction(snackbarActions.showSnackbar, {\ n type : SnackbarType.Error,\n text: this.errorMessageValue,\n });\n };\n\n private getInputTypeFromErrorCode = (kod: PayuErrorCode): PayuInputType => {\n kod zwrotu // np. `błąd.walidacja.karta.pusta`\n .split('.')[2] // pr. `kartica`\n .replace('card', 'number') // Jednorazowe użycie PayU SDK-a: pogreške u polju `number` têm chave `card`\n .replace('expDate', 'date') como PayuInputType ; // Jednorazowe połączenie z PayU SDK-u: nie można pobrać `date` possuem chave `expDate`\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/ estímulo' ;\ n\nexportar clase predeterminada extiende Controlador {\n clases estáticas publicas = ['partnersItemHidden'];\n\n objetivos de anulación estáticos públicos = [\n 'partnersGroup',\n 'loadMore',\n ' ukryteInput ', \n 'radioInput',\n ];\n\n javni partneriItemHiddenClass: niz;\n\n javni partneriGroupTargets: NodeListOf;\n\n Cele wejściowe radia publicznego: NodeListOf;\n\n public loadMoreTarget: HTMLButtonElement;\n\n public hasLoadMoreTarget: boolean;\n\n public hiddenInputTarget: HTMLInputElement;\n\n private componentClassName = 'pago-elegir-metodo-contenedor-componente';\n\ n nadpisanie publiczne connect = (): void => {\n this.setDefaultRadioInputValue();\n };\n\n public handleRadioChange = ({ target }: InputEvent): void => {\n this.hiddenInputTarget.value = (alvo como HTMLInputElement).value;\n };\n\n public handleLoadMoreButtonClick = (): void => {\n const hiddenClassName = `${this.componentClassName}__partners__group--hidden`;\n const ledClassName = `${this.componentClassName}__partners__group--revealed`;\n\n this.partnersGroupTargets.forEach((grupa: HTMLDivElement) => {\n const isHidden = group.classList.contains(hiddenClassName);\n\n se (isHidden) {\n group.classList.remove(hiddenClassName);\n group.classList.add(revealedClassName);\n }\n });\n\n this.loadMoreTarget.remove();\n }; \n\n private setDefaultRadioInputValue = (): void => {\n this.radioInputTargets.forEach((radioInput) => {\n if (radioInput.checked) {\n this.hiddenInputTarget.value = radioInput.value;\ n }\n });\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimport { parseAttr, swapHTML } z '. ./../../_javascripts/utils/dom';\nimport { getCookie, CookieName } de '../../../_javascripts/modules/cookies';\nimport { scrollToElementWithTopOffset } de '../ ../../_javascripts/utils/scroll';\n\Nexport clase predeterminada extende el controlador {\n klases estáticas publicas = ['actionDefault', 'actionApplePay'];\n\n cele anulowane estáticos publicos = [\ n 'cantidad',\n 'termsInfo',\n 'termsInfoText',\n 'acción',\n ];\n\n valores de anulación estáticos publicos ​​​​​​= {\n doaçãoValue: Broj, \n tipValue: Broj, \n };\n\n public root = this.element kao HTMLElement;\n\n public actionDefaultClass: string;\n\n public actionApplePayClass: string;\n\n public addedtarget: HTMLInputElement; \n\n public TermsInfoTarget : HTMLDivElement ;\n\n public TermsInfoTextTarget: HTMLSpanElement;\n\n public actionTarget: HTMLDivElement;\n\n public doaçãoValueValue: liczba;\n\n public tipValueValue: liczba;\n\n public handleChooseClick = (evento : Evento ): void => {\n this.setAdditionalContent('');\n\n const { TermsUrl } = (event.currentTarget as HTMLInputElement).dataset;\n const apple = parseAttr(\n (event.currentTarget as HTMLInputElement).dataset.apple,\n );\n\n this.termsText(termsUrl);\n this.applePayButtonToggle(apple);\n scrollToElementWithTopOffset(this.termsInfoTarget, 200); \n };\n\n public handleApplePayClick = (): void => {\n const CampaignPromotionAmountCookie = getCookie(\n CookieName.CampaignPromotionAmount,\n );\n\n const CampaignPromotionAmount = CampaignPromotionAmountCookie\n ? JSON.parse(campaignPromotionAmountCookie).cantidad\n: 0;\n\n window.runApplePaySession(\n String(\n this.donationValue + this.tipValueValue + CampaignPromotionAmount,\n ),\n );\n };\ n\n termos privadosTexto = (termosUrl: niz): void => {\n const {\n estatutoUrl,\n termosTerm,\n termosSingularAcceptance,\n termosAceitação,\n termosAnd,\n termosPaymentOperator,\n } = ovo. TermsInfoTarget.dataset;\n\n if (termsUrl) {\n this.setAdditionalContent(\n ` ${termsAcceptance}siepomaga.pl${termoE}${termsPaymentOperator}`,\n);\n } else {\n this.setAdditionalContent(\n `${termsSingularAcceptance}${termsTerm} Siepomaga.pl`,\n );\n }\n };\n\n private applePayButtonToggle = (isApple: boolean): void => {\n if (isApple) {\n this.actionTarget.classList.remove(this.actionDefaultClass );\n this.actionTarget.classList.add(this.actionApplePayClass);\n } else {\n this.actionTarget.classList.add(this.actionDefaultClass);\n this.actionTarget.classList.remove(this.actionApplePayClass) );\n }\n };\n\n private setAdditionalContent = (conteúdo: string): void => {\n swapHTML(this.termsInfoTextTarget, content, {\n addAttr: ['target'],\n } );\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimport { globalTargetSelectors } z '../../.. /_javascripts/constants/global_targets';\n\nklauzula eksportu dla wadliwego rozszerzenia kontrolera {\n public static override targets = ['hiddenInput', 'signatureField'];\n\n public root = this.element as HTMLElement;\n \ n public hiddenInputTarget: HTMLInputElement;\n\n public signatureFieldTarget: HTMLDivElement;\n\n public previousSignatureValue: string;\n\n public handlePayNowClick = (): void => {\n this.hiddenInputTarget.name = this.hiddenInputTarget . dataset.name;\n };\n\n public handleAnonymousDonationCheckboxInput = (evento: InputEvent): void => {\n const checkbox = event.target as HTMLInputElement;\n\n if (checkbox.checked) {\n this .setAnonymousSignature();\n } else {\n this.restoreSignature();\n }\n };\n\n private getSignatureTextInput = (): HTMLInputElement =>\n this.signatureFieldTarget.querySelector(globalTargetSelectors.textInput) ;\n\n private setAnonymousSignature = (): void => {\n this.previousSignatureValue = this.getSignatureTextInput().value;\n this.getSignatureTextInput().value = this.root.dataset.anonymousSignature;\n this .getSignatureTextInput().readOnly = true;\n};\n\n private restoreSignature = (): void => {\n this.getSignatureTextInput().value = this.previousSignatureValue ?? '';\n this.getSignatureTextInput().readOnly = false;\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\nimport {settooltip} iz '../../../_javascripts/utils/tooltip'; \n\neksport Zadane Klase ProšiRuje Kontroler {\ n Valores de anulación estátátiot públicos = {\ n Tooltiptext: String, \ \ n Valoress N }; \n \n public tooltipTextValue: string;\n\n public root = this.element as HTMLElement;\n\n public override connect = (): void => {\n setTooltip(this.root, this.tooltipTextValue); \n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimport IMask, { InputMask } z 'imask/esm/imask';\ nimport ResizeObserver de 'resize-observer-polyfill';\nimport { setStyle } de '../../../_javascripts/utils/dom';\n\neexport default class extends Controller {\n public static override targets = [' input'];\n\n public inputTarget: HTMLInputElement;\n\n public resizeObserver: ResizeObserver;\n\n maskarado prywatne: InputMask<{ maska: RegExp }>;\n\n nadpisanie publiczne connect = () : void => {\n this.resizeObserver = new ResizeObserver(this.updateInputStyles);\n this.resizeObserver.observe(this.inputTarget);\n\n this.masked = IMask(this.inputTarget, {\n maska : / ^\\d{0,6}$/,\n });\n\n this.masked.on('complete', () => {\n const event = new CustomEvent('complete') ;\ n this.inputTarget.dispatchEvent(evento);\n });\n\n this.masked.on('aceptar', this.updateInputStyles);\n\n // Autofoco HTML5 nie działa w potwierdzonym uređajima FF (Android). ;\n };\ n\n desconexión de sustitución public = (): void => {\n this.resizeObserver.disconnect();\n };\n\n private updateInputStyles = (): void => { \ n const stilos = {\n wprowadź vacía: {\n 'text-align': 'left',\n 'padding-left': 'calc((100% - 180px) / 2)',\n 'dopełnienie- desno ': 'calc((100 % - 180px) / 2)',\n },\n dirtyInput: {\n 'text-align': 'center',\n 'padding-left': '30px', \ n 'padding-right': '30px',\n },\n };\n\n setStyle(\n this.inputTarget,\n this.masked.value.length ? estilos.dirtyInput : estilos.emptyInput,\n );\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\nimport { showNativeSharePanel } from '../../../_javascripts/utils/share';\n\neexport clase predeterminada extende Controller {\n public static anular valores​​= {shareUrl: String};\n\n public shareUrlValue : string ;\ n\n public handleShareButtonClick = (): void => {\n showNativeSharePanel(this.shareUrlValue);\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@ hotwired/stimulus';\nimport { showNativeSharePanel } z '../../../_javascripts/utils/share';\n\neexport default class extends Controller {\n public static override values​ = {compartirUrl: Cadena}; \n\n public shareUrlValue: string;\n\n public handleShareButtonClick = (): void => {\n showNativeSharePanel(this.shareUrlValue);\n };\n}\n","// @ts-strict -ignorować\nimportować {Kontroler} z '@hotwired/stimulus';\nimportować {\ninsertarYoutubePlayer,\n YoutubePlayerType,\n} z '../../../_javascripts/modules/youtube_player';\n\ La clase predeterminada de nexport extiende el controlador {\n objetivos de anulación estática pública = ['principal'];\n\n valores de anulación estática pública ​= {youtubeId: String};\n\n raíz pública = this.element as HTMLElement ;\ n\ n public mainTarget: HTMLDivElement;\n\n public youtubeIdValue: string;\n\n public handlePlayVideoClick = (): void => {\n insertYoutubePlayer({\n typ: YoutubePlayerType.SwapHTML,\n węzeł: this.mainTarget, \n youtubeId: this.youtubeIdValue,\n className: 'pago-éxito-video-componente__video',\n });\n };\n}\n","// @ts- strict-ignorować\ nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\nimport { CountUp } de 'countup.js';\nimport { endpoints, getRequest } de '../../../_javascripts/modules/ api' ;\ nimport { formatCurrency } from '../../../_javascripts/modules/locale';\n\nconstfreshTime = 5000;\n\neexport default class extends Controller {\n public static override targets = ['całkowita liczba głosów']; \n\n javne statičke vrijednosti nadjačavanja = {\n totalAmount: Broj,\n };\n\n javni totalAmountTarget: HTMLSpanElement;\n\n javni totalAmountValue: broj;\n\n javni timerId: broj;\ n\ n private countUp: CountUp;\n\n publiczne zastąpienie connect = (): void => {\n this.startCounter();\n this.timerId = window.setInterval(this.getData,freshTime);\n }; \n\n desconexión de sustitución public = (): void => {\n clearInterval(this.timerId);\n };\n\n public startCounter = (): void => {\n this.countUp = novo CountUp (this.totalAmountTarget, 0, {\n startVal: this.totalAmountValue,\n formattingFn: (value: number) =>\n formatCurrency(value, {roundToInt: true }),\n });\n }; \ n\n privatni getData = asíncrono (): Promessa=> {\n const { totalAmount } = spodziewaj się getRequest(endpoints.mainStatistics());\n\n if (totalAmount) {\n this.countUpdate(totalAmount);\n }\n };\n} \n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimport { isProductionEnv } z '../../../_javascripts/utils/environment';\ nimport {loadExternalScript} z '../../../_javascripts/utils/dom';\n\nenum MetaProperty {\n AppId = 'onesignal:appId',\n SafariWebId = 'onesignal:safari_web_id',\n }\n\Nexport domyślna klasa rozszerza kontroler {\n public static overrides​​​​= {\n emailId: String,\n };\n\n public root = this.element as HTMLDivElement;\n\ n public sdkUrl = 'https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js';\n\n public emailIdValue: string;\n\n publiczne zastąpienie connect = (): void => {\n if ( isProductionEnv( ) && !window .OneSignal) {\n this.registerAppId();\n }\n };\n\n public registerAppId = async (): Promessa=> {\n const appId = this.getMetaTagContentByProperty(MetaProperty.AppId);\n\n if (appId) {\n await loadExternalScript(this.sdkUrl, this.root);\n const oneSignal = window.OneSignal;\ n\n if (oneSignal && „zainicjowany” do oneSignal) {\n const safariWebId = this.getMetaTagContentByProperty(\n MetaProperty.SafariWebId,\n );\n\n oneSignal.push(() => {\n oneSignal. init({\n appId,\n safari_web_id: safariWebId,\n automatyczna rejestracja: true,\n przycisk powiadomienia: { włącz: fałsz },\n powiadomienie powitalne: { wyłącz: prawda },\n });\ n\n if ( this.emailIdValue) {\n oneSignal.setExternalUserId(this.emailIdValue);\n }\n });\n }\n }\n };\n\n private getMetaTagContentByProperty = (\n właściwość: MetaProperty, \n ): niz | void =>\n (document.querySelector(`meta[property=\"${property}\"]`) kao HTMLMetaElement)\n ?.content;\n}\n","import { Kontroler } z '@ hotwired/stimulus';\n\neeksportuj domyślny moduł obsługi rozszerzeń klasy {\n public handleOpenPopup = (event: MouseEvent) => {\n const anchor = event.current target as HTMLAnchorElement;\n window.open(\n anchor .href , \n 'shareWindow',\n 'left=20,top=20,width=600,height=600',\n );\n event.preventDefault();\n};\n}\n ", " // @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z „@hotwired/stimulus”;\nimport { callAction } z „../../../_javascripts/modules/store”;\nimport { modalActions } from '../../../_javascripts/modules/store/modal';\n\neexport default class extends Controller {\n public static override targets = ['input'];\n\n public inputTarget : HTMLInputElement ; \n\n public handleInputClick = (): void => {\n this.inputTarget.select();\n this.inputTarget.focus();\n };\n\n public handleEmbedClick = (): void = > {\n callAction(modalActions.hideModal, 'share');\n callAction(modalActions.showModal, 'widget');\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z „@hotwired/stimulus”;\nimport {\n AppState,\n Assignment,\n SubscribeActions,\n} z „../../../_javascripts/modules/store”;\nimport { modalActions } z „../../../_javascripts/modules/store/modal”;\n\neexport default class extends Controller {\n public static override targets = ['textarea', 'widgetWrapper'];\n \n public static override values ​​​​​​​​= {\n widgetId: String,\n };\n\n public textareaTarget: HTMLTextAreaElement;\n\n public widgetWrapperTarget: HTMLDivElement;\n\n public widgetIdValue: string ; \n\n subskrypcja publiczna: subskrypcja;\n\n isIframeMounted private = false;\n\n public override connection = (): void => {\n this.subscription = SubscribeActions(this.handleModalStateChange, [\n modalActions .hideModal ,\ n modalActions .showModal,\n ]);\n };\n\n publiczne zastępowanie rozłączenia = (): void => {\n this.subscription.unsubscribe();\n };\n \ n public handleTextareaClick = () : void => {\n this.textareaTarget.select();\n };\n\n public handleModalStateChange = (stan: AppState): void => {\n if (state.modal = = = this.widgetIdValue && !this.isIframeMounted) {\n this.updateWidgetIframeSource();\n }\n\n if (state.modal !== this.widgetIdValue && this.isIframeMounted) {\n this.updateWidgetIframeSource ( { reset: true }) ;\n }\n };\n\n private updateWidgetIframeSource = ({ reset = false } = {}): void => {\n const iframe = this.widgetWrapperTarget.querySelector('iframe ' ) ;\ n\n if (iframe) {\n iframe.src = przedefiniuj ? '' : iframe.dataset.src;\n this.isIframeMounted = !reset;\n }\n };\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Handler } from '@hotwired /stimulus';\nimportuj golenie z 'golenie';\nimportuj ResizeObserver z 'resize-observer-polyfill';\nimport { getNumericStyleValue } z '../../../_javascripts/utils/convert';\n\ Domyślna klasa nexport rozszerza kontroler {\n public static override targets = [\n 'root',\n 'text wrapper',\n 'header text',\n 'descriptive text',\n] ;\n\ n public root target: HTMLDivElement ;\n\n public textWrapperTarget: HTMLDivElement;\n\n public headerTextTarget: HTMLHeadingElement;\n\n public descriptionTextTarget: HTMLParagraphElement;\n\n public resizeObserver: ResizeObserver;\n\ n public override connect = () => { \n this.performTextTruncation();\n this.resizeObserver = new ResizeObserver(() => {\n const delayTruncationTime = 120;\n\n setTimeout(this.performTextTruncation, delayTruncationTime );\n });\n\ n this.resizeObserver.observe(this.rootTarget);\n };\n\n publiczne podstawienie rozłącz = () => {\n this.resizeObserver.disconnect(); \n };\ n\n private performTextTruncation = () => {\n tent {\n if (this.headingTextTarget) {\n shave(\n this.headingTextTarget tak samo nieznany jak NodeList, // usuń błędne wpisanie, wymaga albo dom element jako główny argument\ n getNumericStyleValue (this.headingTextTarget, 'maxHeight'),\n );\n\n if (this.descriptionTextTarget) {\n const mainTextWrapperMaxHeight = getNumericStyleValue(\n this.textWrapperTarget, \n 'maxHeight ',\N ); \n \n const headerHeight = getNumericStyleValue(\n this.headingTextTarget,\n 'height',\n );\n\n const headerMarginBottom = getNumericStyleValue(\n this.headingTextTarget,\n 'marginBottom',\n ); \n \n const descriptionMaxHeightSpaceAvailable =\n mainTextWrapperMaxHeight - (headingHeight + headerMarginBottom);\n\n const descriptionMaxHeightCSS = getNumericStyleValue(\n this.descriptionTextTarget,\n 'maxHeight',\n );\n\n const descriptionMaxHeight = Math .min(\nopis maksymalnej wysokości dostępnej przestrzeni,\ndopis maksymalnej wysokościcss,\n); \ n \ n Shave (\ n this.DescriptiontTarget é tin deconhezado netočni, aoto, a asAlA, / Shave tem digita içãomaxheight ,\n );\n }\n }\n } uhvati (pogreška) {\n // wklejanie Błędy stymulacji `Alvo not found`\n }\n };\n}\n","// @ ts-strict-ignorować\nimport { Kontroler } z '@hotwired/stimulus';\nimport Swiper, { Nawigacja , Paginacja, autoodtwarzanie } „swiper”;\n\neeksportuj domyślną klasę rozszerza Kontroler {\n public static override targets = [\n 'swiperRoot',\n 'swiperPrevBtn',\n 'swiperNextBtn',\n 'swiperPagination', \n];\n\n javni swiperRootTarget: HTMLDivElement;\n\n javni swiperNextBtnTarget: HTMLDivElement;\n\n public swiperPrevBtnTarget: HTMLDivElement;\n\n public swiperPaginationTarget: HTMLDivElement;\n\n private swiper: Swi but ; \n\n nadpisanie publiczne connect = () => {\n this.setupSwiper();\n };\ n\n public handleArrowClick = (event: MouseEvent) => {\n event.stopPropagation();\ n };\n\n private setupSwiper = () => {\n Swiper.use([Navegação, Paginação, Reprodução) Automatica]);\ n\n if (this.swiperRootTarget) {\n this.swiper = new Swiper (this.swiperRootTarget, {\n spaceBetween: 20,\n automatyczna reprodukcja: {\n kašnjenje: 8000,\n }, \n brzina: 1000 ,\n petlja: točno,\n navigation: {\n nextEl: this .swiperNextBtnTarget,\n prevEl: this.swiperPrevBtnTarget,\n },\n paginação: {\n el: this.swiperPaginationTarget, \n clicavel: true ,\n },\n });\n }\n } ; \n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Handler } z '@hotwired/stimulus' ;\nimport {\ n callAction,\n SubscribeActions,\n AppState,\n Assignment,\ n } iz '../../../_javascripts/modules/store';\nimport {\n snackbarActions,\n Snackbar,\n} de '../../../_javascripts/modules/store / snackbar';\nimport { globalTargetSelectors } z '../../../_javascripts/constants/global_targets';\nimport { isEmptyObject } z ' ../../../_javascripts/utils/object'; \nimport { swapContent } iz '../../../_javascripts/utils/dom';\n\neksport bada klase extends Controller {\n public root = this.element as HTMLDivElement;\n\n public location: Zadanie;\n\n prywatny pasek przekąsek = {};\n\n publiczne podstawienie connect = (): void => {\n this.watchSnackbarState() ;\n };\n\n publiczne podstawienie rozłączenie = () : void => {\n this.unwatchSnackbarState();\n};\n\n public handleSnackbarStateChange = (stan: AppState) : void => {\ n if (!isEmptyObject(state.snackbar)) {\n this . snackbar = state.snackbar;\n this.renderSnackbar(this.snackbar as Snackbar);\n callAction(snackbarActions.resetSnackbarState); \n }\n } ;\n\n private watchSnackbarState = (): void => {\n this.subscription = SubscribeActions(this.handleSnackbarStateChange, [\n snackbarActions.resetSnackbarState,\n snackbarActions.showSnackbar,\n]) ;\n };\ n\n private unwatchSnackbarState = (): void => {\n this.subscription.unsubscribe();\n };\n\n private renderSnackbar = (pasek przekąsek: pasek przekąsek): void => { \n const templateNode = ovaj .root\n .querySelector('template')\n .content.cloneNode(true) kao HTMLElement;\n\n const snackbarRootNode = templateNode.querySelector(\n globalTargetSelectors.snackbarRoot,\n ) kao HTMLElement;\n\n const snackbarTitleNode = templateNode.querySelector(\n globalTargetSelectors.snackbarTitle,\n ) kao HTMLElement;\n\n const snackbarTextNode = templateNode.querySelector(\n globalTargetSelectors.snackbarText,\n ) kao HTMLElement;\n \n swapContent(snackbarTextNode, snackbar.text);\n snackbarRootNode.dataset.autoHide = String(snackbar.autoHide);\n snackbarRootNode.classList.add(\n `${snackbarRootNode.dataset.controller}--${snackbar .type}`,\ n );\n\n if (snackbar.title) {\n snackbarRootNode.classList.add(\n `${snackbarRootNode.dataset.controller}--with-title`,\n ); \n swapContent(snackbarTitleNode, snackbar.title);\n }\n\n this.root\n .querySelector(`#${this.root.dataset.id}`)\n .append(snackbarRootNode);\n };\n}\ n","// @ts-strict-ignore\neexport default class PausableTimer {\n private timerId: broj;\n\n private startTime: broj;\n\n prywatny pozostałyCzas: broj;\ n\n javni konstruktor( povratni poziv public: () => void, javna odgoda: broj) {\n this.remainingTime = this.delay;\n this.resume();\n }\n\n public CV( ): void {\n this .stop();\n this.startTime = Date.now();\n this.timerId = window.setTimeout(this.callback, this.remainingTime);\n }\n\n javno pauza(): void { \n this.stop();\n this.remainingTime -= Date.now() - this.startTime;\n }\n\n public stop(): void {\n window. clearTimeout(this.timerId); \n }\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } z "@hotwired/stimulus";\nimport { parseAttr } z "../../../_javascripts/ utils/dom';\nimport PausableTimer z '../../../_javascripts/modules/pausable_timer';\n\neexport default class extends Controller {\n public root = this.element as HTMLDivElement;\n\n prywatny timer: PausableTimer;\n\n prywatny displayTime = 10_000;\n\n publiczne zastąpienie connect = (): void => {\n if (this.isAutoHideable()) {\n this.timer = new PausableTimer(this .hideSnackbar, this.displayTime);\n }\n };\n\n publiczne zastępowanie rozłączenia = (): void => {\n if (this.isAutoHideable()) {\n this.timer.stop( ) ;\n }\n };\n\n public hideSnackbar = (): void => {\n this.root.classList.add('komponent paska-przekąsek--zamykanie');\n\n ovo . root.addEventListener('transitionend', () => {\n this.root.remove();\n });\n };\n\n public handleMouseEnter = (): void => {\n if ( this.isAutoHideable()) {\n this.timer.pause();\n }\n };\n\n public handleMouseLeave = (): void => {\n if (this.isAutoHideable()) {\ n this.timer.resume();\n }\n };\n\n private isAutoHideable = (): boolean =>\n parseAttr(this.root.dataset.autoHide);\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport { Kontroler } de '@hotwired/stimulus';\nimport { init, EventHint, BrowserOptions } de ' @sentry/browser';\n\neexport clase predeterminada extende Controller {\n valores de anulación estáticos estáticos publicos​​= {\n config: Object,\n };\n\n public root = this.element as HTMLDivElement ; \n \n public configValue: BrowserOptions;\n\n public override connect = (): void => {\n this.setupSentry();\n };\n\n private setupSentry = (): void => { \n init( {\n ...this.configValue,\n beforeSend: (evento, dica) => ({\n ...evento,\n oznake: {\n ...(evento?.tags ? ? { }),\n wersja: this.getVersion(hit?.originalException),\n },\n }),\n });\n };\n\n private getVersion = (\n originalException: EventHint ['excepción original'],\n): niz | null => {\n const envs = {\n frontend: 'v3/v4',\n aplicativo: 'v3',\n };\n\n try {\n const [, version] =\n Obiekt. entradas(envs).find(([chave]) =>\n (\n (originalException como Erro).stack ?? (originalException como string)\n).includes(chave),\n) || [];\n\n regres a la versión ?? null;\n } catch (erro) {\n return null;\n }\n };\n}\n","export const createGlobalTargetSelector = (targetName: string): string =>\n `[dane-globalne -target=${targetName}]`;\n","// @ts-strict-ignore\nimport { createGlobalTargetSelector } from '../utils/global_targets';\n\nexport const globalTargetSelectors = {\n linkText: createGlobalTargetSelector('enlace texto'),\n wprowadź tekst: createGlobalTargetSelector('wprowadź tekst'),\n checkboxInput: createGlobalTargetSelector('wprowadź casilla de verificación'),\n snackbarRoot: createGlobalTargetSelector('snackbar-root' ),\n snackbarTitle: createGlobalTargetSelector('snackbar-title'),\n snackbarText: createGlobalTargetSelector('snackbar-text'),\n headerBar: createGlobalTargetSelector('header-bar'),\n errorTextFormField: createGlobalTargetSelector('error- text-form-campo'),\n DonationCardComment: (id) =>\n createGlobalTargetSelector(`donation-card-comentario-${id}`),\n formattedNumber: createGlobalTargetSelector('sformatowany-numer'),\n };\n ","Tip prijelomnih točaka sučelja {\n [ključ: niz]: numero;\n}\n\neizvoz konstantnih prekidnih točaka: Tip prekidnih točaka = {\n xxxl: 1440,\n xxl: 1320, \n xl: 1162,\n l: 1024,\n m: 768,\n s: 480,\n xs: 380,\n};\n","eksport stałych punktów końcowych = {\n mainStatistics: () => ' /statystyki', \n przyczynaStatistics: ( slug: niz) => `/${slug}/statystyki`,\n blikStatus: (id: niz) => `/blik/${id}`,\n payuStatus: (id: niz ) => `/ payu/${id}/status`,\n toggleDonationCommentVisibility: (donationId: string) =>\n `/pagos/toggle_comment_hide?id=${donationId}`,\n applePayValidate: () => '/applepay/validate',\n applePayCreate: () => '/applepay/create',\n};\n","import { ObjectAnyValue } from '../../types/common ';\n \nexport const toFormUrlEncoded = (podaci: ObjectAnyValue): niz =>\n nowy URLSearchParams(data).toString();\n\nexport const catchResponse = {};\n","export enum ApiMethod {\ n Get = 'GET',\n Publicar = 'POST',\n Put = 'PUT',\n Delete = 'DELETE',\n}\n\nenum ErrorName {\n Response = 'response',\n }\n\ następujący typ ErrorsMap = { \n [E em ErrorName]: {\n czas: niz;\n getMessage: (datos: { status: broj; statusText: niz }) => niz;\n };\n};\n\ninterface HeaderInstance {\n naziv: niz;\n vrijednosti: {\n [naziv zaglavlja: niz]: niz;\n };\ n }\n\n\nsport sučelja HeadersMap {\n [headerType: string]: HeaderInstance;\n}\n\n\nsport sučelja RequestOptions proširuje RequestInit {\n isTurbolinkFormRequest?: boolean;\n}\n","// @ts - zignorować ograniczenia\nimport { RequestOptions, HeadersMap } de './types';\nimport {valueof } de '../../types/common';\n\neexport const zaglavlja: HeadersMap = {\n contentType: { \n naziv: 'Content-Type',\n wersja jednoznaczna: {\n formURL: 'aplikacja/x-www-form-urlencoded',\n javaScript: 'text/javascript',\n },\n }, \ n aceitar: {\n naziv: 'Aceitar',\n vrijednosti: {\n jsOrHtml: 'texto/javascript, texto/html',\n json: 'aplicativo/json',\n },\n }, \ n xRequestedWith: {\n naziv: 'X-Requested-With',\n vrijednosti: {\n xmlHttpRequest: 'XMLHttpRequest',\n },\n },\n xCSRFToken: {\n naziv: 'X- CSRF -Token',\n wersja jednoznaczna: {\n get csrf() {\n return (\n document.head.querySelector(\n 'meta[name=\"csrf-token\"]',\n ) kao HTMLMetaElement \n )?.content;\n },\n },\n },\n} kao const;\n\nconst zaglavlje Alias: Parcial> = {\n esTurbolinkFormRequest: {\n [headers.xRequestedWith.name]: headers.xRequestedWith.values.xmlHttpRequest,\n [headers.accept.name]: headers.accept.values.jsOrHtml,\n },\n };\n\neexport const getAliasedHeaders = (\n opcije: RequestOptions,\n): wersja| {} =>\n Object.keys(opciones)\n .filter(\n (optionKey) =>\n Object.keys(headerAliases).includes(optionKey) && options[optionKey],\n )\n .reduce (\n (acc, aliasName) => ({\n ...acc,\n ...headerAliases[aliasName],\n }),\n {},\n );\n","importuj { ErrorMap } from './types';\n\neexport const errores: ErrorsMap = {\n respuesta: {\n nombre: 'ResponseError',\n getMessage: ({ status, statusText }) =>\n `Status: ${status}, tekst statusa: ${statusText}`,\n },\n} kao const;\n","// @ts-strict-ignore\nimport { camelizeKeys} de 'jorobas';\nimport { ObjectAnyValue } de '../../types/common';\nimport { toFormUrlEncoded, catchResponse} de './data';\nimport { RequestOptions, ApiMethod} de './types';\nimport { zaglavlja, getAliasedHeaders } from './headers';\nimportar {errores} from './errors';\n\nconst decorarHeaders = (opcije: RequestOptions): HeadersInit => ({\n ...opciones.headers,\n ... {\n [headers.accept.name]: headers.accept.values.json,\n },\n ...(options.method !== ApiMethod.Get\n ? {\n [headers.xCSRFToken.name ]: headers.xCSRFToken.values.csrf,\n }\n : {}),\n ...getAliasedHeaders(opciones),\n});\n\neexport const request = async (\n url: niz, \n opis: Opcije zahtjeva,\n): Promessa=> {\n pokušaj {\n const response = čekaj window.fetch(url, {\n ...opcije,\n zaglavlja: decoreHeaders(opcije),\n vjerodostojnost: 'isto porijeklo', // ispravi padrão credenciais brak MS Edge 16\n});\n\n if (options?.isTurbolinkFormRequest) {\n const data = wait for response.text();\n return {\n data,\n ok: response.ok, \ n isJavaScript: response.headers\n .get(headers.contentType.name)\n .includes(headers.contentType.values.javaScript),\n };\n }\n\n if (response.ok) { \ n const json = czekaj na odpowiedź.json();\n return camelizeKeys(json);\n }\n\n const responseError = Błąd(\n błędy.response.getMessage({\n stan: odpowiedź.status, \ n statusText: response.statusText,\n }),\n );\n responseError.name = error.response.name;\n\n throw responseError;\n } catch (erro) {\n if (greška Error instancja && nazwa.błędu === error.response.name) {\n error error;\n }\n\n return catchResponse;\n }\n};\n\neexport const getRequest = async (\n url: nice , \n opcje?: RequestOptions,\n requestMethod = request,\n) => requestMethod(url, { ...options, method: ApiMethod.Get });\n\neexport const postRequest = async (\n url : string ,\n data?: ObjectAnyValue,\n options?: RequestOptions,\n requestMethod = request,\n) =>\n requestMethod(url, {\n ...options,\n body: toFormUrlEncoded(data) , \ n metoda: ApiMethod.Post,\n zaglavlja: {\n ...opcije?.zaglavlja,\n [headers.contentType.name]: zaglavlja.contentType.values.formURL,\n },\n }) ; \n\neexport const putRequest = async (\n url: nice,\n options?: RequestOptions,\n requestMethod = zahtjev,\n) => requestMethod(url, { ...opcije, method: ApiMethod.Put }) ;\n\neexport const deleteRequest = async (\n url: string,\n options?: RequestOptions,\n requestMethod = request,\n) => requestMethod(url, { ...options, method: ApiMethod.Delete } );\n","// @ts-strict-ignore\nimport Kolačići iz 'js-cookie';\nimport { CookieName, CookieOptions } z './types';\n\neexport const setCookie = (\n name : CookieName,\n wartość: string,\n { wygasaDays = 365, path = '/' }: CookieOptions = {},\n): void => {\n Cookies.set(name, value, {\n data ważności : datedays,\n put,\n });\n};\n\neexport const getCookie = (nome: CookieName): string => Cookies.get(name);\n\neexport const removeCookie = (nome: CookieName) ): void => Cookies.remove(nazwa);\n\neexport const hasCookieValue = (nazwa: CookieName, wartość: string): boolean =>\n getCookie(name) === value;\n","interfejs de export CookieOptions {\n daty ważności?: liczba;\n ścieżka?: string;\n}\n\neexport enum CookieName {\n Odobreno = 'sp-cookies-v1',\n ApplePay = 'apple_pay',\n CampaignPromotionAmount = 'campaign_promotion_amount',\n}\n","export enum LocaleCode {\n en = 'en-GB',\n pl = 'pl-PL',\n}\n\ntip izvoza NumberFormatter = (wartość: number ) => string;\n\neexport enum CurrencySymbol {\n PLN = 'zł',\n}\n\neexport sučelje NumberFormatOptions {\n roundToInt?: boolean;\n withoutUnit?: boolean;\n}\n " "Importuj numer z 'number';\nimport { Symbol waluty, Opcje formatu liczb} z './types';\n\neexport const format number = (\n value: number,\n { roundToInt = false }: Opcje formatu liczb = {} , \n): niz =>\n broj(vrijednost).format({\n izlaz: 'broj',\n mantysa: roundToInt? 0 : 2,\n trimMantissa: true,\n milSeparated: true,\n });\n\neexport const formatPercent = (\n value: number,\n { roundToInt = false }: NumberFormatOptions = {},\n ): niz =>\n number(vrijednost / 100).format({\n izlaz: 'postotak',\n mantysa: roundToInt ? 0 : 2,\n trimMantissa: istina,\n });\n\neksport const formatCurrency = (\n vrijednost: broj,\n { roundToInt = false, withoutUnit = false }: NumberFormatOptions = {},\n): niz =>\n number(value).format({\n output: withoutUnit ? 'numero' : 'moeda',\n mantysa: roundToInt ?0 : 2,\n opcjonalna Mantysa: verdadeiro,\n milSeparado: verdadeiro,\n espaçoSeparado: verdadeiro,\n currencySymbol: CurrencySymbol.PLN,\n currencyPosition: 'postfiks ',\n });\n\neksport const unformat = (vrijednost: niz): broj => numbro.unformat(vrijednost);\n","// @ts-strict-ignore\nimport { LocaleCode } iz ' ./types';\n\neexport const getLocaleCode = (): LocaleCode =>\n LocaleCode[document.body?.dataset.languageCode] ?? LocaleCode.pl;\n","// @ts-strict-ignore\nimport number iz 'number';\nimport number iz 'number/languages/pl-PL';\nimport number iz 'number/languages/en- GB';\nimport { LocaleCode } z './types';\nimport { getLocaleCode } z './locale_code';\nimport { TurbolinkEventListener } z '../turbolinks';\n\neexport const Languages ​​= { \n [LocaleCode.pl]: pl,\n [LocaleCode.en]: en,\n};\n\neexport const getCurrentLanguageSettings = (): numbro.NumbroLanguage =>\nlanguages[getLocaleCode()];\n\ nexport const initializeLanguageSettings = (): void => {\n numer.registerLanguage(languages[LocaleCode.pl]);\n numer.registerLanguage(languages[LocaleCode.en]);\n numer.setLanguage(getLocaleCode()); \ n\n document.addEventListener(TurbolinkEventListener.Load, () => {\n number.setLanguage(getLocaleCode());\n });\n};\n","import { LocaleCode } from './ types ';\n\neeksportuj stałe komunikaty = {\n [LocaleCode.en]: {\n offlineError: 'Popraw um erro. Sprawdź swoje połączenie internetowe.',\n },\n [LocaleCode.pl]: {\n offlineError: 'Wystąpił błąd. Sprawdź działanie z internetem.',\n },\n} as const;\n","import { AppState } from '../index';\n\neexport const applePayCheckedActions = {\n check: (): Partial=> ({\n applePayChecked: true,\n }),\n};\n","exporter const applePayCheckedState = false;\n","import { AppState } de '../index';\n\ następująca stała authWallActions = {\n addAuthWall: (): Parcial=> ({\n authWall: true,\n }),\n removeAuthWall: (): Parcial=> ({\n authWall: false,\n }),\n};\n","export const authWallState = false;\n","import { AppState } from '../index';\nimport { BadgeCounter } z „./types”;\n\neexport const badgeActions = {\n setQuantity: (\n stan: AppState,\n licznik: BadgeCounter,\n ilość: liczba,\n): Częściowo=> ({\n odznaka: {\n ...state.badge,\n [licznik]: cantidad,\n },\n }),\n incrementQuantity: (\n stan: stan aplikacji,\n licznik: Contador de insignias,\n ): Parcial=> ({\n bedž: {\n ...state.badge,\n [licznik]: state.badge[counter] + 1,\n },\n }),\n decrementQuantity: (\n stanje : AppState,\n wykonawca: BadgeCounter,\n ): Parcial=> ({\n značka: {\n ...insignia.del.estado,\n [brojač]: insignia.del.estado[brojač] - 1,\n },\n }),\n}; \n", "exportar const badgeState = {\n ulubione: 0,\n wprowadzone: 0,\n};\n","// @ts-strict-ignore\nimport { AppState } from '../index ';\n \nexport const buttonActions = {\n showLoader: (stan: AppState, buttonId: string): Parcial=> ({\n button: {\n ...state.button,\n loadingButtonId: buttonId,\n },\n }),\n hideLoader: (stado: AppState): Parcial=> ({\n botón: {\n ...state.button,\n loadingButtonId: null,\n },\n }),\n};\n","exportar const buttonState = {\n loadingButtonId : null,\n};\n","importar { AppState } de '../index';\nimport { CauseStatistics } de './types';\nimport { getRequest, endpoints } de '../.. /api';\n\neexport const causeStatisticsActions = {\n fetchCauseStatistics: async (\n stanje: AppState,\n slug: string,\n): Obietnica> => {\n const causaEstadísticas = (espera getRequest(\n puntos finales.causaEstadísticas(slug),\n )) as CausaEstadísticas;\n\n return {\n ...estado.causaEstadísticas,\n causaEstadísticas: { \n ...estado.causaEstadísticas,\n ...causaEstadísticas,\n },\n };\n },\n};\n","exportar const causaEstadísticasEstado = {\n ilość: '0', \ nmountLeft: '0',\n PaymentCount: 0,\n percent: 0,\n};\n","importar createStore, { Store} desde 'unistore';\nimportar herramientas de desarrollo desde 'unistore/devtools' ;\nimport { isDevelopmentEnv } z „../../utils/environment”;\nimport { authWallState } z „./auth_wall”;\nimport { applePayCheckedState } z „./apple_pay_checked”;\nimport { badgeState } z „ ./ tag ';\nimport { stan_przycisku } od './button';\nimport { stan_przyczyny } od './przyczyna_statystyki';\nimport { stan_modalny } od './modal';\nimport { stan_przekąski} od './ batonik'; \nimport { onePercentState } from './one_percent';\n\neexport const initialState = {\n authWall: authWallState,\n applePayChecked: applePayCheckedState,\n odznaka: stan odznaki,\n przycisk: stan przycisku,\n statystyki przyczyny: stan statystyki przyczyny, \n modal: modalState,\n snackbar: snackbarState,\n onePercent: onePercentState,\n};\n\neexport const store = isDevelopmentEnv()\n ? devtools(createStore(initialState))\n : createStore(initialState);;\neexport * from 'unistore';\n","// @ts-strict-ignore\nimport { AppState, store, Action, Listener, Unsubscribe } from './store';\n\neexport interface Suscripción {\ n anuluj subskrypcję: anuluj subskrypcję;\n}\n\neexport const callAction = (\n akcja: akcja,\n ...argumenty: dowolne[]\n): Obietnica| void => {\n return store.action(action)(...args);\n};\n\neexport const SubscribeActions = (\n onChangeHandler: Ouvinte,\n zaobserwowane działania: działanie[],\n changeDetector?: (stan: AppState) => wartość logiczna,\n): Subskrypcja => ({\n anuluj subskrypcję: store.subscribe ((stan: AppState, akcja: Akcja)) => {\n promatrane radnje =\n promatrane radnje.incluye(acción) || promatraneAkcije.length === 0;\n const changeDetected = changeDetector ? changeDetector(state) : true;\n\n if (actionsObserved && changeDetected) {\n onChangeHandler(state, action);\n }\n}),\n});\n","uvezi { AppState} iz '../index';\n\neexport const modalActions = {\n showModal: (stan: AppState, modalId: string): Djelomično=> ({\n modal: modalId,\n}),\n hideModal:():Częściowe=> ({\n modal: '',\n }),\n};\n","exportar const modalState = '';\n","importar { AppState } de '../index';\ n\nexport const onePercentActions = {\n expandTaxSection: (\n estado: AppState,\n taxSectionId: cadena,\n): Parcial=> ({\n onePercent: {\n ...state.onePercent,\n taxSectionId,\n },\n }),\n};\n","export const onePercentState = {\n taxSectionId: ' ',\n};\n","export enum SnackbarType {\n Success = 'success',\n Error = 'error',\n Info = 'info',\n}\n\neexport sučelje Snackbar {\ n type: SnackbarType;\n title?: string;\n text: string;\n autoHide: boolean;\n}\n","exportar const snackbarState = {};\n","importar { AppState } de ' ../index';\nimport { Snackbar, SnackbarType } de './types';\nimport { snackbarState } de './state';\n\neexport const snackbarActions = {\n showSnackbar: (\n dostępne: AppState ,\n { type = SnackbarType.Success, title, text, autoHide = true }: Snackbar,\n ): Parcial=> ({\n pasek przekąsek: {\n typ,\n tytuł,\n tekst,\n autoHide,\n },\n }),\n /**\n * Solo dla paska przekąsek: :ContainerComponent \n */\n resetSnackbarState: (): Parcial=> ({\n snackbar: snackbarState,\n }),\n};\n","Izvozno sučelje TurbolinkEvent proširuje događaj {\n podaci: {\n url: niz;\n verijeme: obiekt;\n xhr : {\n setRequestHeader: Funkcija;\n odgovor: string;\n };\n };\n}\n\ninterface TurbolinksProgressBarState {\n setValue: Funkcija;\n show: Funkcija;\n hide: Funkcija;\ n}\n\n\nneizvoz sučelja TurbolinksInstance {\n kontroler: {\n adaptator: {\n blokada postępu: TurbolinksProgressBarState;\n };\n aktualna wizyta: {\n referent: {\n bezwzględny adres URL: cadena;\ n };\ n };\n };\n wysyłka: Funkcja;\n wizyta: Funkcja;\n}\n\neexport enum TurbolinkEventListener {\n Load = 'turbolinks:load',\n RequestStart = 'turbolinks: request-start' ,\n RequestEnd = 'turbolinks:request-end',\n BeforeCache = 'turbolinks:before-cache',\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimportuj turbolinks desde ' turbolinks';\ nimport { swapHTML } de '../../utils/dom';\nimport { TurbolinkEventListener, TurbolinksInstance } de './types';\n\neexport const start = (): boolean => turbolinks. początek(); \n\neexport const getInstance = (): TurbolinksInstance => ventana.Turbolinks;\n\neexport const visit = (url: niz): void => getInstance().visit(url);\n\neexport const shipping = ( eventListener: TurbolinkEventListener): void => {\n getInstance().dispatch(eventListener);\n};\n\nexport const replaceDocumentBody = (\n targetHTML: string,\n dyspozytor = wysyłka,\n): void = > {\n const newDocument = document.implementation.createHTMLDocument('response');\n swapHTML(newDocument.documentElement, targetHTML, { withoutSanitize: true });\n distributioner(TurbolinkEventListener.BeforeCache);\n\n dokument. documentElement.replaceChild(newDocument.body, document.body);\n distributioner(TurbolinkEventListener.Load);\n document.dispatchEvent(\n new Event('DOMContentLoaded', {\n bolhas: true,\n }),\ n);\n};\n","// @ts-strict-ignore\nimport { TurbolinkEventListener, TurbolinkEvent } z './types';\nimport { sendTrackedError } z '../../utils/monitoring ';\n\neexport const bindListeners = (): void => {\n document.addEventListener(TurbolinkEventListener.BeforeCache, () => {\n const scriptTags = document.querySelectorAll('script[nonce]');\n scriptTags.forEach((el) => {\n el.setAttribute('nonce', el.nonce);\n });\n });\n\n document.addEventListener(TurbolinkEventListener.RequestStart, ((\n događaj: TurbolinkEvent,\n ) => {\n const metaTagContent: niz | void = dokument\n .querySelector(\"meta[name='csp-nonce']\ ")\n ?.getAttribute('content');\n\n if (metaTagContent) {\n event.data.xhr.setRequestHeader('X-Turbolinks-Nonce', metaTagContent);\n } else {\n sendTrackedError(Error('Não há metaetiqueta com o ime \"csp-nonce\"'));\n }\n }) as EventListener);\n\n document.addEventListener(TurbolinkEventListener.RequestEnd, ((\n evento : TurbolinkEvent,\n ) => {\n if (event.data.xhr.response.match(/data-version='v2'/)) {\n window.history.scrollRestoration = 'manual';\n } \n }) kao EventListener);\n};\n","export sučelje YoutubeIframeProps {\n youtubeId: string;\n className?: string;\n id: string;\n}\n\neexport enum YoutubePlayerType { \n AppendHTML = 'appendHTML',\n SwapHTML = 'swapHTML',\n}\n\neeksport sučelja YoutubeInsertIframeProps {\n tip: YoutubePlayerType;\n nó: HTMLElement;\n youtubeId: string;\n id?: string ;\n className?: string;\n}\n\neexport sučelje YoutubePlayerProps extends YoutubeInsertIframeProps {\n onReady?: Function;\n onStateChange?: Function;\n}\n","export const run = (fn: Funkcija ): broj => window.setTimeout(() => fn(), 0);\n\neexport const flushPromises = async(): obecanje=> {\n const { establecerInmediato } = esperar importar('temporizadores');\n\n nowsza wersja Promesa((resolver) => {\n establecerInmediato(resolver);\n });\n};\n \nexport const removeSpaces = (texto: string): string => text.replace(/\\s+/g, '');\n\nexport const removeTabs = (texto: string): string => text.replace(/ \\s\\s+/g, ' ');\n","// @ts-strict-ignore\nconst youtubeIframeUrl = 'https://www.youtube.com/iframe_api';\n\neexport const getScriptTag = (): HTMLScriptElement =>\n document.querySelector(`script[src=\"${youtubeIframeUrl}\"]`);\n\nexport const injectScriptTag = (): void => {\n if (!getScriptTag ()) {\n const etykieta = document.createElement('script');\n tag.src = youtubeIframeUrl;\n\n const firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0];\n\n se (firstScriptTag) {\n firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag);\n }\n }\n};\n\neexport const removeScriptTag = (): void => {\n const scriptTagNode = getScriptTag(); \n\n if (scriptTagNode) {\n scriptTagNode.remove();\n }\n};\n","// @ts-strict-ignore\nimport { insertIframeHTML, removeIframeHTML } z './iframe' ;\nimport { injectScriptTag, removeScriptTag } de './script';\nimport { YoutubePlayerProps } de './types';\n\nexport const insertYoutubePlayer = ({\n tipo,\n nó,\n youtubeId,\n id = 'youtube-player',\n className,\n onReady,\n onStateChange,\n}: YoutubePlayerProps): void => {\n injectScriptTag();\n insertIframeHTML({\n wskazówka,\n čvor, \n youtubeId,\n id,\n className,\n });\n\n window.onYouTubeIframeAPIReady = () =>\n nowy prozor.YT.Player(id, {\n događaji: {\n onReady: (evento): void => {\n event.target.playVideo();\n\n if (onReady) onReady(evento);\n },\n onStateChange,\n },\n });\n };\n\neexport const removeYoutubePlayer = (parentNode: HTMLElement): void => {\n removeIframeHTML(parentNode);\n removeScriptTag();\n};\n","// @ts-strict-ignore\ nimport { cond } de '../../utils/control_flow';\nimport { appendHTML, swapHTML } de '../../utils/dom';\nimport { removeTabs } de '../../ utils/test';\nimport {\n YoutubeIframeProps,\n YoutubePlayerType,\n YoutubeInsertIframeProps,\n} de './types';\n\nconst iframeHTML = ({ youtubeId, className, id }: YoutubeIframeProps): niz = >\n usuń karty(\n /* html */\n ``,\n);\n\neexport const insertIframeHTML = ({\n tip,\n čvor,\n youtubeId,\n className,\n id,\n}: YoutubeInsertIframeProps): void => {\n const iframe = iframeHTML({\n youtubeId,\n className,\n id,\n });\n\n cond([\n [dígito === YoutubePlayerType.AppendHTML, appendHTML],\n [dígito === YoutubePlayerType .SwapHTML, swapHTML],\n ])(čvor, iframe);\n};\n\neexport const removeIframeHTML = (parentNode: HTMLElement): void =>\n parentNode.querySelector('iframe').remove() ;\n","eksport stały warunek =(elementos: Niz<[booleano, T]>): T | null => {\n const foundElement = elementos.find((item) => item[0]);\n return foundElement? foundElement[1] : null;\n};\n","// @ts-strict-ignore\nexport const getNumericStyleValue = (\n element: HTMLElement,\n chave: niz,\n): broj => { \n devuelve Number.parseFloat(window.getComputedStyle(elemento)[chave]);\n};\n","// @ts-strict-ignore\nimport createDOMPurify z 'dompurify';\n\ninterface SanitizeHtmlOptions {\ n addAttr?: string[];\n semSanitize?: booleano;\n}\n\nconst higienHTML = (\n html: string,\n opções: SanitizeHtmlOptions = {},\n): niz => {\n if (options.withoutSanitize) {\n return html;\n }\n\n const iframeWhitelistSrc = [\n 'https://www.youtube.com/',\n 'https://player.vimeo.com /',\n 'https://www.facebook.com/',\n ];\n const DOMPurify = createDOMPurify(window);\n\n DOMPurify.addHook('uponSanitizeElement', (nó: qualquer, dados ) ) => {\n if (data.tagName === 'iframe') {\n const src = node.getAttribute('src') || '';\n\n const isOnWhitelist =\n iframeWhitelistSrc.filter( (stavka) => src.startsWith(stavka)).length > 0;\n\n if (!isOnWhitelist) {\n čvor.parentNode.removeChild (čvor);\n }\n }\n });\ n\n return DOMPurify.sanitize(html, {\n ADD_TAGS: ['iframe', 'use'],\n ADD_ATTR: options.addAttr,\ n });\n};\n\neexport const swapContent = ( ver: HTMLElement, sadržaj: niz): void => {\n Reflect.set(ver, 'textContent', sadržaj);\n};\n \nexport const appendContent = (\n ver: HTMLElement | null,\n contenido: string,\n): void => {\n if (!node) {\n return;\n }\n\n Reflect.set (node, 'textContent', node.textContent + content );\n};\n\neexport const swapHTML = (\n nó: HTMLElement,\n conteúdo: string,\n opcje: SanitizeHtmlOptions = {},\n) : void => {\n Reflect.set(nó , 'innerHTML', higienHTML(conteúdo, opções));\n};\n\nexport const appendHTML = (\n nó: HTMLElement | nulo,\n conteúdo: string ,\n opcje: SanitizeHtmlOptions = {},\n ): void => {\n if (!node) {\n return;\n }\n\n Reflect.set(\n node,\n 'innerHTML' ,\n node.innerHTML + higienHTML(conteúdo, opciones) ),\n);\n};\n\neksport const parseAttr =(valor: string): T => JSON.parse(valor);\n\neexport const setStyle = (nó: HTMLElement, styl: obiekt): void => {\n Object.assign(node.style, stil); \n};\n\neexport const documentWriteHTML = (html: string): void => {\n // eslint-disable-next-line compat/compat\n document.open();\n document.write(html );\n documento.close();\n};\n\neexport const domEval = (código: string): void => {\n const script = documento.createElement('script');\n script.text = código;\n script.nonce = (\n document.querySelector('script[nonce]') as HTMLScriptElement\n )?.nonce;\n\n document.head.appendChild(script).parentNode.removeChild(script ) );\n};\n\neexport const loadExternalScript = assíncrono (\n src: niz,\n parentNode: HTMLElement,\n addAttributes?: Registro,\n): obietnica=>\n new Promise((resolver) => {\n const script = document.createElement('script');\n script.setAttribute('src', src);\n\n if (additionalAttributes) {\ n Object.entries(additionalAttributes).forEach(([chave, valor]) => {\n script.setAttribute(chave, valor);\n });\n }\n\n parentNode.appendChild(script); \n\n script.addEventListener('load', () => {\n solve();\n });\n });\n","export enum Entorno {\n Desarrollo = 'desarrollo', \n Staging = 'staging',\n Production = 'production',\n}\n\neexport const currentEnv = process.env.RAILS_ENV as Environment;\n","importar { currentEnv, Environment } from '../ konstante/okruženje';\n\neexport const isDevelopmentEnv = () => currentEnv === Environment.Development;\n\neexport const isStagingEnv = () => currentEnv === Environment.Staging;\n\neexport const isProductionEnv = () => currentEnv === Environment.Production;\n","exportar const mediaMaxWidth = (largura: number): boolean =>\n window.innerWidth <= largura;\n","importar { captureException } de ' @sentry/browser';\n\nexport const sendTrackedError = (błąd: Błąd): void => {\n captureException(error);\n};\n","importar { visita } de '../modules/ turbolinks';\n\neexport const browserTo = (url: string): void => {\n visit(url);\n};\n\neexport const getReferrer = (): string =>\n ventana.Turbolinks. kontroler?.currentVisit?.referrer.absoluteURL ||\n document.referrer;\n","// @ts-strict-ignore\nexport const isEmptyObject = (obiekt: obiekt): boolean =>\n Object.keys( obj.length === 0;\n\neexport const hasOwn = (obj: objeto, chave: string): boolean =>\n chave && Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, chave);\n", "importar { callAction } desde '../modules/store';\nimportar {SnackbarType, snackbarActions } z '../modules/store/snackbar';\nimportar {messages, getLocaleCode } from '../modules/locale' ;\n\neexport const showOfflineSnackbar = (): void => {\n callAction(snackbarActions.showSnackbar, {\n wskazówka: SnackbarType.Error,\n tekst: message[getLocaleCode()].offlineError,\n }); \n};\n","// @ts-strict-ignore\nconst isTouchable = (): boolean =>\n window.matchMedia('(ponteiro: grosso)').matches;\n\neexport const isTouchableOnlyDevice = (): boolean =>\n !window.matchMedia('(qualquer ponteiro: fino)').matches;\n\neexport const isMacDesktop = (): boolean =>\n navigator.platform.includes('Mac ' ) && !isTouchableOnlyDevice();\n\neexportar const isWinDesktop = (): boolean =>\n navigator.platform.includes('Win') && !isTouchableOnlyDevice();\n\neexportar const isIOS = (): boolean = > // Por que window.MSStream jest wykluczony? https://racase.com.np/javascript-how-to-detect-if-device-is-ios/\n ([\n 'iPad Simulator',\n 'iPhone Simulator',\n 'iPod Simulator' ,\n 'iPad',\n 'iPhone',\n 'iPod',\n ].includes(navigator.platform) ||\n (navigator.platform.includes('Mac') && isTouchable())) &&\n !window.MSStream;\n\neexport const isAndroid = (): boolean =>\n /android/i.test(navigator.userAgent) && isTouchable();\n\neexport const canUseNativeShare = (): boolean =>\n Boolean(navigator.share && isTouchableOnlyDevice());\n","import { mediaMaxWidth } z "./layout";\nimport {breakpoints } z "../constants/layout";\n\nexport const scrollTo = (Opcije: ScrollToOptions): void =>\n window.scrollTo({\n ...opcije,\n comportamiento: 'suave',\n });\n\nconst getScrollTopOffset = (): broj = > {\n const [móvil, escritorio] = [64, 90];\n return mediaMaxWidth(breakpoints.m) ? movil: escritorio;\n};\n\neexport const scrollToElementWithTopOffset = (\n element: Element,\n offsetTop = getScrollTopOffset(),\n scrollToFn = scrollTo,\n): void => {\n const topPosition =\ n element.getBoundingClientRect().top + window.pageYOffset - offsetTop;\n\n scrollToFn({ top: topPosition });\n};\n","importuj { canUseNativeShare } z './platform';\nimport { modalActions } de '../modules/store/modal';\nimport { callAction } de '../modules/store';\n\nexport const showNativeSharePanel = async (\n shareURL = ventana.ubicación.href,\ n): Promesa=> {\n if ( canUseNativeShare ()) {\n try {\n await navigator.share({\n url: shareURL,\n });\n } catch (greshka) {\n if (greshka instancja błąd && nazwa.błędu!== 'AbortError') {\n wyrzuć błąd;\n }\n }\n } else {\n callAction(modalAction.showModal, 'share');\n }\n}; n ","import intervalDuration z 'date-fns/intervalDuration';\import {swapContent} z './dom';\n\nconst getTimeToEndDate = (\n endDate: Datum,\n): { sati: niz; minuty: niz; sekundy: ciąg } => {\n stały przedział = odstępDoDuration({\n start: Date.now(),\n koniec: data_końcowa,\n });\n\n return {\n godziny: String(interval. sati),\n minuty: String(interval.minutes).padStart(2, '0'),\n sekundy: String(interval.seconds).padStart(2, '0'),\n };\n} ;\n\neexport const setTimeToEndDate = (\n endDate: Break, \n targetNode: HTMLElement, \n timerID: number, \n) => {\n const now = Date. now ();\n const diff: broj = endDate.getTime() - teraz;\n\n if (diff <= 0) {\n clearInterval(timerID);\n } else {\n const {godziny, minuty, sekundy} = getTimeToEndDate(endDate);\ n n swapContent ( targetNode , `${hours}:${minutes}:${seconds}`);\n }\n};\n\neexport const delay = (milisekundy: liczba): Obietnica=>\n nowa obietnica((res) => {\n setTimeout(() => res(), milisegundos);\n });\n","uvezi tippy iz 'tippy.js';\n\ nexport const setTooltip = (ver: HTMLElement, triste: cadena): void => {\n tippy(ver, {\n temat: 'light',\n triste,\n hideOnClick: false,\n });\n };\n","importuj styl, { css} z 'styled-components';\n\nimport { FormField, FormFieldSize } z '@/modules/form/components/formField';\n\nimport { mixins, temat } from '@/common/styles';\n\neexport const Container = styled.div`\n margin-top: ${theme.spacing.$30};\n\n ${mixins.minWidth('md') } {\n margin-top: 0;\n }\n`;\n\ninterfejs VerificationCodeInputWrapperProps {\n sinEtiquetas?: boolean;\n}\n\neexport const VerificationCodeInputWrapper = estilo(FormField).attrs({\n Consejo: FormFieldSize.Medium,\n})`\n ${({ sinEtiquetas }) =>\n sinEtiquetas &&\n css`\n ${mixins.minWidth('md')} {\n margin-top: 28px;\n }\n `}\ n`;\n\neexport const VerificationCodeInputAdditionalText = styled.p`\n ${mixins.typography('13/regular', {\n color: 'greyDark',\n })}\n\n margin-top: ${theme.spacing.$8};\n`;\n\neexport const VerificationCodeButtonContainer = styled.div`\n rozmiar: 100%;\n nadrzędny margines: ${theme.spacing.$30};\n\n $ {mixins.minWidth('md')} {\n display: flex;\n width: fit-content;\n min-width: 218px;\n padding-top: 28px;\n margin-top: 0; \n margines-lijevo: ${theme.spacing.$20};\n poravnanje tekst: lijevo;\n okomito poravnanje: sredina;\n }\n`;\n","uvoz stila 'styled-components' '; \n\nimport { mixins, tema } de '@/common/styles';\n\nimport {\n Button,\n ButtonColor,\n ButtonSize,\n ButtonType,\n} de '@/common/ komponenty/ botão';\nimport { Ícono } de '@/common/components/icon';\n\neexport const Container = styled.div`\n rozmiar: 100%;\n`;\n\neexport const ButtonContainer = stylizowany. div`\n wyświetlanie: flex;\n elementy liniowe: centro;\n wyrównywanie zawartości: centro;\n`;\n\neexportar const TextButton = styled.button`\n ${mixins.typography(' 16/ negrito' , {\n cor: 'azul',\n })}\n\n exibição: flex;\n alineación de elementos: centro;\n justificación de conteúdo: centro;\n preenchimento: ${tema .spacing .$10 } 0;\n\n &:disabled {\n kursor: zadano;\n neprozirnost: 0,5;\n }\n`;\n\neexport const SendButtonWrapper = styled.div`\n prikaz: savitljiv ;\ n flex: 1;\n flex-direction: coluna;\n align-items: centro;\n`;\n\neexport const ErrorText = styled.span`\n ${mixins.typography('13/regular ', {\n boja: 'redDark',\n })}\n\n margin-top: ${theme.spacing.$8};\n`;\n\neexport const SendButton = styled(Button).attrs ({ \n projekt: ButtonSize.Small,\n cor: ButtonColor.Blue,\n tip: ButtonType.Button,\n})`\n projekt: 42px;\n`;\n\neexport const TextButtonIcon = styled( Ícono) .attrs(() => ({\n naziv: 'refazer',\n broj: 13,\n}))`\n položaj: relatywion;\n topo: ${theme.spacing.$4}; \n display: flex;\n align-self: flex-start;\n margin-right: ${theme.spacing.$10};\n`;\n","import { useEffect, useRef, useState } from ' React';\nimport { useTranslation } z 'react-i18next';\nimport { ErrorMessage } z '@hookform/error-message';\n\nimport { useStore } z '@/modules/store';\nimport { useRequestState } de '@/modules/api/api.hooks';\nimport { sendTrackedEventData } de '@/modules/tracking/analyticsTracking';\nimport { verificaçãoCodeStatusStructure } de '@/modules/verification/verification.redux';\n \nimport { scrollToElementWithTopOffset } de '@/common/utils/scroll';\nimport { useSecondsCountdown } de '@/common/hooks/useSecondsCountdown';\nimport type { CommonComponentProps, FormComponentProps } de '@/common/types';\ n\nimportar { ButtonType } de '@/common/components/button/button.types';\n\nimportar {\n ButtonContainer,\n Container,\n ErrorText,\n SendButton,\n SendButtonWrapper,\n TextButton, \n TextButtonIcon,\n} de './verificationCodeButton.styles';\n\nimport type { VerificationCodeType } de '../../verification.types';\n\nsučelje za izvoz VerificationCodeButtonProps\n przesyła CommonComponentProps,\ n FormComponentProps {\n email: string;\n isEmailValid: booleano;\n tipo: VerificationCodeType;\n verificaçãoIntervalSeconds?: liczba;\n onClick?: () => void;\n}\n\neexport const VerificationCodeButton = ( { \n id,\n correo electrónico,\n esEmailValid,\n tipo,\n verificarIntervalSeconds = 60,\n onClick,\n formProps,\n trackingProps,\n}: VerificationCodeButtonProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const containerRef = useRef(null);\n const [esEmailSent, setIsEmailSent] = useState(false);\n\n const {\n segundosLeft: contagem regressivaSecondsLeft,\n start: startCountdown,\ n stop : stopCountdown,\n } = useSecondsCountdown(verificationIntervalSeconds);\n\n const requestVerificationCode = useStore(\n (stan) => state.verification.requestVerificationCodeGenerate,\n );\n const clearVerificationCodeGenerate = useStore(\n ( stanje ) = > state.verification.clearVerificationCodeGenerate,\n );\n const { isSuccess: isCodeVerified } = useRequestState({\n caminho: verificaçãoCodeStatusStructure.arraySelector(),\n });\n\n const handleClick = () = > { \n if (isEmailValid) {\n void requestVerificationCode({ email, type });\n setIsEmailSent(true);\n startCountdown();\n }\n\n onClick?.();\n } ; \ n\n const handleTextButtonClick = () => {\n sendTrackedEventData(\n {\n event: 'click',\n eventCategory: 'button',\n trackedElementId: `text-button-${id}`, \ n },\n trackingProps,\n );\n\n handleClick();\n };\n\n useEffect(() => {\n setIsEmailSent(false);\n stopCountdown();\n } , [stopCountdown, email]);\n\n useEffect(\n () => clearVerificationCodeGenerate,\n [clearVerificationCodeGenerate],\n );\n\n const renderErrorText = ({ mensaje }: { mensaje: cadena } ) => {\n element const = containerRef?.actual;\n\n if (elemento) {\n scrollToElementWithTopOffset({ elemento });\n }\n\n return isEmailSent ? nulo:{wiadomość};\n };\n\n const renderIcon = () =>;\n\n const renderButton = () => {\n if (isCodeVerified) {\n return null;\n }\n\n if (countdownSecondsLeft > 0) {\n return (\n\n {renderIcon()}\n {t('Przekazanie kodu za {{count}}{{nbsp}}sekund', {\n count: countdownSecondsLeft,\n })}\n\n );\n }\n\n if (éEmailSent) {\n return (\n\n {renderIcon()}\n {t('Wyślij ponownie kod')}\n\n);\n}\n\n powtórka (\n\północ\północ\północ\n );\n };\n\n powtórka (\n\północ{przycisk przetwarzania ()}\północ\n );\n};\n","importuj styl 'komponentów projektu';\n\nimportuj { Wprowadź } de '@/modules/form/components/input';\nimportar { InputRow } de '@ /modules/form/components/input/input.styles';\n\nimport { mixins, tema } de '@/common/styles';\n\nimport { Ícono } de '@/common/components/icon'; \nimportar { Spinner } desde '@/common/components/spinner';\n\neexport const Container = styled.div`\n display: flex;\n flex-direction: coluna;\n\n ${mixins.minWidth ('sm')} {\n kierunek-zgięcia: linha;\n }\n`;\n\neexport const LabelWrapper = styled.div`\n wyświetlanie: flex;\n wyrównanie elementów: środek;\n wysokość : 42px;\n\n ${mixins.minWidth('sm')} {\n align-self: flex-end;\n }\n`;\n\neexport const LabelIcon = styled(Icon).attrs( () => ({\n naziv: 'check-circle',\n broj: 15,\n}))`\n polje ruba: ${theme.spacing.$4};\n naziv: ${theme . color.green};\n`;\n\neexport const LabelText = styled.span`\n ${mixins.typography('13/bold', {\n color: 'green',\n })}\ n \n ${mixins.minWidth('md')} {\n espacio en blanco: nowrap;\n }\n`;\n\neexport const VerificationInput = styled(Input)`\n deseń marginesu: ${ temat .spacing.$10};\n\n ${InputRow} {\n rozmiar: 270px;\n }\n\n input {\n wpisz tekst: ${theme.letterSpacing.large};\n }\ n `;\n\neexport const Loader = styled(Spinner).attrs({\n color: 'greenDark',\n size: 16,\n})`\n margin-desno: ${theme.spacing.$4 } ;\n`;\n\newyeksportuj const VerificationLabel = styled.span`\n ${mixins.typography('13/bold', {\n color: 'greenDark',\n })}\n`;\ n ","import { useEffect } iz 'react';\nimport { useFormState} iz 'react-hook-form';\nimport { useTranslation } iz 'react-i18next';\n\nimport { useStore } iz '@/ modulos /store';\nimport { useRequestState } de '@/modules/api/api.hooks';\nimport { InputType } de '@/modules/form/components/input';\nimport { verificaçãoCodeStatusStructure} de '@/ modulos /verification/verification.redux';\nimport tipo { VerificationCodeType } from '@/modules/verification/verification.types';\nimport { unformatVerificationCode } from '@/modules/verification/verification.utils';\n\nimport { useVerificationCodeValidation } de '@/common/hooks/useVerificationCodeValidation';\nimport type { CommonComponentProps, FormComponentProps } de '@/common/types';\n\nimport {\n Container,\n LabelIcon,\n LabelText,\n LabelWrapper ,\n Loader,\n VerificationInput,\n VerificationLabel,\n} z „./verificationCodeInput.styles”;\n\neexport sučelje VerificationCodeInputProps\n extends CommonComponentProps,\n FormComponentProps {\n email: string;\n type : VerificationCodeType;\n vrijednost?: niz | número;\n onChange?: (valor: string) => void;\n isDisabled?: booleano;\n withKeepingDataOnUnmount?: booleano;\n}\n\neexport const VerificationCodeInput = ({\n id,\n valor, \n onChange,\n email,\n type,\n isDisabled = false,\n withKeepingDataOnUnmount = false,\n formProps,\n}: VerificationCodeInputProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const { validVerificationCode } = useVerificationCodeValidation();\n const clearVerificationCodeVerify = useStore(\n (state) => state.verification.clearVerificationCodeVerify,\n);\n const { isSuccess: isVerified, isLoading: isVerifying } =\n useRequestState({\n ścieżka: validCodeStatusStructure.arraySelector(),\n});\n const { błędy } = useFormState({ nazwa: formProps.nazwa jako dowolna});\n const hasNoError = !errors[formProps.name]; \n\n const renderVerifiedLabel = () =>\n hasNoError\n ? ( ( ) => { \ n jeśli ( sprawdza ) { \ n powrót ( \ n\północ\północ{t('Sprawdź')}\północ\n );\n }\n\n if (weryfikacja) {\n return (\n\północ\północ{t('Popraw kod')}\północ\n );\n }\n\n return null;\n })()\n : null;\n\n const handleChange = (val: niz) => {\n const sin format = unformatVerificationCode(val) ; \n onChange?.(não formateado);\n\n void validVerificationCode({\n code: não formateado,\n email,\n type,\n });\n };\n\n const validar = ( kod: niz) =>\n validVerificationCode({\n kod,\n e-mail,\n wskazówka,\n });\n\n useEffect(\n() => () => {\n if (! withKeepingDataOnUnmount) {\n clearVerificationCodeVerify();\n }\n },\n [clearVerificationCodeVerify, withKeepingDataOnUnmount],\n );\n\n return (\n\północ\n {renderVerifiedLabel()}\n\n );\n};\n","import { CommonFieldName } from '@/modules/form/form.types';\n\neexport const fieldNames = {\n email: CommonFieldName.Email,\n VerifyCode: 'verificationCode',\n};\n","import { useCallback, useContext, useEffect } iz 'react';\nimport { useFormContext} iz 'react-hook-form';\nimport { useTranslation } iz 'react-i18next ';\n\nimport { useStore } z '@/modules/store';\nimport { useRequestState } z '@/modules/api/api.hooks';\nimport {\n FormBox,\n FormBoxPaddingTop,\n FormBoxVariant ,\n} z „@/modules/form/components/formBox”;\nimport { FormCustomContext } z „@/modules/form/components/formContainer”;\nimport { FormField, FormFieldSize } z „@/modules/form/ Components/formField';\nimport { Input, InputType } from '@/modules/form/components/input';\nimport {\n verificarCodeEmailStructure,\n CHECKCodeStatusStructure,\n} from '@/modules/verification/verification.redux ';\nimport type { VerificationCodeType } from '@/modules/verification/verification.types';\n\nimport { validEmail } from '@/common/utils/validation';\nimport type { CommonComponentProps } from '@/common /types';\n\nimport {\n Container,\n VerificationCodeButtonContainer,\n VerificationCodeInputAdditionalText,\n VerificationCodeInputWrapper,\n} from './emailVerification.styles';\n\nimport { VerificationCodeButton } from '../verificationCodeButton ';\nimport { VerificationCodeInput } from '../verificationCodeInput';\nimport {fieldNames } from './emailVerification.constants';\n\neexport sučelje EmailVerificationProps proširuje CommonComponentProps {\n type: VerificationCodeType;\n withoutLabels?: booleano ;\n withCodeInputAlwaysVisible?: booleano;\n withKeepingVerificationCodeOnUnmount?: booleano;\n}\n\neexport const EmailVerification = ({\n id,\n typ,\n sinEtiquetas = false,\n withCodeInputAlwaysVisible = false,\n withKeepingVerificationCodeOnUnmount = false,\n}: EmailVerificationProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const {\n zegarek,\n wyzwalacz,\n setError,\n clearErrors,\n setValue,\n resetField ,\n getFieldState,\n getValues,\n } = useFormContext();\n const { addCustomValidationHandlers } = useContext(FormCustomContext);\n const VerifyCodeErrorMessage = t(\n 'Nieprawidłowy kod. Sprawdź poprawność lub wyślij kod ponowie.',\n );\n\n const clearVerificationCodeVerify = useStore(\n (state) => state.verification.clearVerificationCodeVerify,\n );\n\n const {\n isLoading: isVerificationCodeEmailBeingSent ,\n esSuccess: isVerificationCodeEmailSentSuccess,\n isError: isVerificationCodeEmailSentFailure,\n } = useRequestState({\n caminho: verificarCodeEmailStructure.arraySelector(),\n });\n\n const {\n esSuccess: isVerificationCodeVerifiedSuccess,\n isError: isVerificationCodeVerifiedFailure,\n isLoading: isVerificationCodeVerifiedLoading,\n } = useRequestState({\n caminho:checkCodeStatusStructure.arraySelector(),\n });\n\n const isVerificationCodeEmailSent =\n isVerificationCodeEmailBeingSent ||\n isVerificationCodeEmailSentSuccess ||\n isVerificationCodeEmailSentFailure;\n\n const emailValue = watch(fieldNames.e pošta);\n const verificarCodeValue = reloj(fieldNames.verificationCode);\n const isEmailInputDirty = getFieldState(fieldNames.email).isDirty;\n\n const validEmailField = () => {\n void trigger(fieldNames.email) ; \n };\n\n const resetVerificationCode = useCallback(() => {\n clearErrors(fieldNames.verificationCode);\n setValue(fieldNames.verificationCode, '');\n clearVerificationCodeVerify();\n }, [ clearErrors, setValue, clearVerificationCodeVerify]);\n\n useEffect(() => {\n addCustomValidationHandlers({\n codeInvalidOrExpired: ({ formularz }) => {\n form.setError(fieldNames.verificationCode, {\n typ : 'priručnik',\n poruka:checkCodeErrorMessage,\n });\n\n clearVerificationCodeVerify();\n },\n });\n }, [\n addCustomValidationHandlers,\n clearVerificationCodeVerify,\ncheckCodeErrorMessage, \ n ]);\n\n useEffect(() => {\n if (isVerificationCodeEmailSentFailure) {\n setError(fieldNames.email, {\n typ: 'manual',\n wiadomość: t('Podany adres e - mail jest szkodliwy.'),\n });\n\n resetVerificationCode();\n }\n }, [isVerificationCodeEmailSentFailure, resetVerificationCode, setError, t]);\n\n useEffect(() => { \ n if (isVerificationCodeVerifiedFailure) {\n setError(fieldNames.verificationCode, {\n tipo: 'manual',\n poruka:checkCodeErrorMessage,\n });\n } else if (isVerificationCodeVerifiedSuccess) {\n clearErrors(fieldNames. verificaçãoCode);\n }\n }, [\n clearErrors,\n isVerificationCodeVerifiedFailure,\n isVerificationCodeVerifiedSuccess,\n setError,\ncheckCodeErrorMessage,\n]);\n\n const handleEmailChange = () => {\n resetVerificationCode ();\n };\n\n useEffect(() => {\n if (isVerificationCodeEmailSentSuccess) {\n resetField(fieldNames.email, {\n defaultValue: getValues(fieldNames.email),\n keepDirty: false ,\n });\n }\n }, [\n getFieldState,\n getValues,\n isVerificationCodeEmailSentSuccess,\n resetField,\n]);\n\n const renderVerificationCodeInput = () =>\n withCodeInputAlwaysVisible | | ¿Se ha enviado el correo electrónico del codigo de verificación? (\północ\północ\północ\północ\północ\n): null;\n povratak (\n\północ\północ\n \n { same etykiety? zerowa: (\n\n {t('Wyślemy kod weryfikacyjny na ten adres.')}\n\n)}\n\północ\północ\północ\północ\n {renderVerificationCodeInput()}\n\n );\n};\n","importuj tipo { RequestState } de '@/modules/api';\n\n// eslint-disable-next-line no-restricted-syntax\nexport enum VerificationCodeType { \n ConstantHelp = 'constant_help',\n Fundraise = 'fundraise',\n}\n\neexport sučelje VerificationState {\ncheckCodeEmail: RequestState;\nStan kodu weryfikacji: Stan żądania;\n requestVerificationCodeGenerate: (params: {\n email: string;\n type: VerificationCodeType;\n }) => Obećanje;\n clearVerificationCodeGenerate: () => void;\n requestVerificationCodeVerify: (parameter: {\n code: string;\n email: string;\n type: VerificationCodeType;\n }) => Obietnica;\n clearVerificationCodeVerify: () => void;\n}\n","Typ eksportu TrackingToken = string;\n\sin interfaz de exportation TrackingEventData {\n event: string;\n eventcategory?: string;\n eventAction ? : array;\n eventLabel?: array;\n eventValue?: array;\n eventModel?: Registro;\n virtualUrl?: string;\n}\n\neexport enum TrackingEventType {\n Click = 'click',\n Copy = 'copy',\n}\n\neexport sučelje DataLayerWindow rozszerza okno {\n dataLayer: TrackingEventData[];\n}\n","// @ts-strict-ignore\nimport upperFirst z 'lodash/upperFirst';\nimport { TrackingEventData, TrackingEventType, TrackingToken } z './types';\n\nexport const repeatTrackingEventType = (param: niz): niz => {\n const eventType = upperFirst(param.trim());\n return `generic${eventType}`;\n};\n\neexport const resolveTrackingEventValue = ( ...params: string[]): string => {\n const trackingEventValue = params\n .map((param) => upperFirst(param?.trim()))\n .join('');\ n povratak trackingEventValue || null;\n};\n\n/**\n * Analiza atrybutów [data-track-event] za encontrar tokene de rastreamento\n * (tokeny odvojeni od espaços em branco)\n *\n * Strings válidas : \ n * \"click@category->action\"\n * \"click@category->action copy@category->action\" (dois tokeni)\n */\nexport const parseTrackingDataAttribute = (\n trackingDataAttribute : string ,\n): TrackingToken[] => {\n return trackingDataAttribute\n .trim()\n .split(/\\s+/)\n .filter((contenido) => contenido.longitud);\ n } ;\n\n/**\n * Analiza tokena rastreo dla rozwoju obiektu TrackingEventData.\n *\n * Tokeni valjani:\n * \"click@category->action\"\n * \" kliknij @ radnja\" (categoria é opcionalna)\n * \"categoria->action\" (\"klik\" é o tipo de evento padrão)\n * \"categoria->action#label\" (oznaka opcjonalna wprowadź załącznik) \n * \"akcja\" (wskaźnik zdarzenia i jego kategoria)\n */\neexport const parseTrackingToken = (\n trackingToken: TrackingToken,\n): TrackingEventData => {\n const trackingTokenPattern = \ n /^( ?:(?:^(.+?)@)?(?:(.+?)->)?)?([^:]+?)(?:#(.+)) ? $/;\ n const trackingParams = trackingToken.match(trackingTokenPattern) || [];\n\n const trackingEventType = trackingParams[1] || TrackingEventType.Click;\n\n return {\n događaj: подготвиTrackingEventType(trackingEventType),\n eventCategory: readyTrackingEventValue(trackingParams[2]),\n eventAction: подготвиTrackingEventValue(\n trackingParams[3],\n trackingEventType ,\n ),\n eventLabel: readyTrackingEventValue(trackingParams[4]),\n };\n};\n","// @ts-strict-ignore\nimport { TrackingEventData } from './types';\nimport { \n pripraviTrackingEventType,\n parseTrackingDataAttribute,\n parseTrackingToken,\n} de './parse';\n\nconst dataTrackingAttribute = 'data-track-event';\n\neexport const sendTrackingData = (eventData: TrackingEventData): void => {\n ventana.dataLayer = ventana.dataLayer ?? [];\n window.dataLayer.push(eventData);\n};\n\neexport const handleEventTracking = (evento: Evento): void => {\n const target = event.target as HTMLElement;\n const trackingElement = target.closest?.(\n `[${dataTrackingAttribute}]`,\n ) kao HTMLElement;\n\n if (trackingElement) {\n const trackingString = trackingElement.getAttribute(dataTrackingAttribute);\n const trackingTokens = parseTrackingDataAttribute(trackingString);\n\n trackingTokens\n .map((token: string) => parseTrackingToken(token))\n .filter((token) => token.event === readyTrackingEventType(event.type)) \n .forEach((eventData: TrackingEventData) => {\n enviarTrackingData(eventData);\n });\n }\n};\n","importar { handleEventTracking } de './track';\nimport { TrackingEventType } from './types';\n\neexport const eventTypes = Object.values(TrackingEventType);\n\nexport const bindTrackingListeners = (): void => {\n eventTypes.forEach((eventType: string) = > {\n window.addEventListener(eventType, handleEventTracking, true);\n });\n};\n","import { endpoints, postRequest } from '../api';\nimport { navigationTo } from ' ../../utils/navigation';\n\ninterface PaymentActionProps {\n sesja: ApplePaySession;\n data: liczba;\n url: string;\n}\n\neexport const handleValidateMerchant = async (\n validEvent : ApplePayJS.ApplePayValidateMerchantEvent,\n sesja: ApplePaySession,\n): Promessa=> {\n const validar = aguardar postRequest(endpoints.applePayValidate(), {\n url: validarEvent.validationURL,\n });\n\n if (validar) {\n sesja.completeMerchantValidation(validar);\ n }\n};\n\nexport const handleCancel = (): void => {\n navigationTo('/platnosc/nowa');\n};\n\nconst paymentAction = ({ sesja, data, url } : PaymentActionProps) => {\n session.completePayment(status);\n navigationTo(url);\n};\n\neexport const handlePaymentAuthorized = async (\n AuthorisedEvent: ApplePayJS.ApplePayPaymentAuthorizedEvent,\n session: ApplePaySession,\ n hashId: niz,\n): Promessa=> {\n try {\n const create = wait for postRequest(endpoints.applePayCreate(), {\n cart_hashid: hashId,\n kod autoryzacji: btoa(\n JSON.stringify(zdarzenie autoryzowane.pago.token.pagoDatos ),\ n ),\n });\n\n const payActionData = create.success\n ? {\n śledzenie,\n stan: ApplePaySession.STATUS_SUCCESS,\n adres URL: create.url,\n }\n : {\n śledzenie,\n stan: ApplePaySession.STATUS_FAILURE,\n adres URL: „/platnosc/nowa” ,\n };\n\n payAction(pagoActionData);\n } catch {\n payAction({\n sesja,\n status: ApplePaySession.STATUS_FAILURE,\n url: '/platnosc/nowa',\n } );\n }\n};\n","uvoz stila, {css} z 'styled-components';\n\nimport {miksy, motyw } z '@/common/styles';\n\nimport { Ikona } iz '@/common/components/icon';\n\n// eslint-disable-next-line składnia bez ograniczeń\nexport enum ArrowPosition {\n TopRight = 'topRight',\n}\n\ sučelje nexport ArrowProps {\n position?: ArrowPosition;\n}\n\neexport const Container = styled.div`\n pozycja: względna;\n wyświetlanie: flex;\n wyrównanie elementu: środek;\n wyrównanie treści: središte ;\ n preenchimento: ${theme.spacing.$20};\n rub: ${theme.spacing.$24} ${theme.spacing.$16} 0;\n tło: ${theme.color.white} ;\ n obramowanie : 1 piksel ${theme.color.blue};\n promień obramowania: ${theme.borderRadius.default};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n margines: $ {theme. spacing.$24} ${theme.spacing.$20} 0;\n }\n`;\n\nstała strzałkaTop = css`\n pozycja: bezwzględna;\n długość: 0;\n wysokość: 0; \n\ n &::após {\n pozycja: absolutna;\n góra: -1px;\n lewa: -12px;\n z-index: 1;\n zawartość: '';\n prawa krawędź: 12px pełna przezroczystość ;\n dolna tablica: jednolita 15 pikseli ${theme.color.white};\n lewa krawędź: jednolita przezroczysta 12 pikseli;\n }\n\n &::before {\n pozycja: absolutna ;\ n góra: -2px ;\n left: -13px;\n z-index: 1;\n content: '';\n ślub prawy: 13px pełny przezroczysty;\n ślubna dama: 16px pełny ${ theme.color. blue};\n border-left: 13px solid transparent;\n }\n`;\n\nconst topRightPosition = css`\n top: -14px;\n desno: calc(25% - ${ theme.spacing. $16});\n`;\n\neexport const InfoBoxArrow = style.div`\n ${({ pozycja }) => pozycja === ArrowPosition.TopRight && arrowTop}\n ${({ pozycja }) => pozycja === ArrowPosition.TopRight && topRightPosition}\n`;\n\ nexport const InfoIcon = styled(Icon).attrs({\n naziv: 'info-círculo',\n broj: 36,\n})`\n cor: ${theme.color.blue};\n`; \n\neexport const InfoText = styled.span`\n ${mixins.typography('13/bold')}\n\n margines esquerda: ${theme.spacing.$20};\n`;\n" , „import { renderCond } z „@/common/utils/rendering”;\nimport type { CommonComponentProps } z „@/common/types”;\n\nimport { Container, InfoBoxArrow, InfoIcon, InfoText } z „./infoBox. styl ';\n\nimportuj tipo { ArrowPosition } z './infoBox.styles';\n\neexport sučelje InfoBoxProps extends CommonComponentProps {\n text: string;\n arrowPosition?: ArrowPosition;\n withoutArrow?: boolean; \n}\n\neexport const InfoBox = ({\n id,\n texto,\n semArrow,\n arrowPosition,\n}: InfoBoxProps) => (\n\n {warunki renderowania(!semArrow, () => (\n\n)}}\n\północ{tekst}\północ\n);\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport { getInternalPath, redirect } z '@/modules/navigation';\nimport type { Ścieżka } z „@/modules/navigation/navigation.types”;\nimport type {Tab List } z „@/modules/checkout/components/tabs”;\nimport {Tabs} z „@/modules/checkout/ components / tabs';\n\nimport { renderCond } z '@/common/utils/rendering';\nimport type { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimport {InfoBox } z '@/common / Components /infoBox';\nimport { ArrowPosition } from '@/common/components/infoBox/infoBox.styles';\n\ntip izvoza DonationTabsVariant = 'singleDonation' | 'constantHelp';\n\neexport sučelje DonationTabsProps proširuje CommonComponentProps {\n wariant: DonationTabsVariant;\n stałaHelpPath?: Put;\n potrzebneSlug?: niz;\n singleDonationValue?: niz;\n}\n\n/** \n * NAPOMENA: Registrirana komponenta zareaguje na tračnicama. Jeśli chcesz zmienić\n * rekwizyty w tym komponencie, zaktualizuj listę przekazanych rekwizytów dla\n * ten komponent nie szablonuje szyn (`<% Reaguj_komponent(...`).\n */ \nexport const DonationTabs = ({ \n id,\n varijanta,\n stałaŚcieżkaPomocy,\n needySlug,\n singleDonationValue,\n}: DonationTabsProps) => {\n const { t } = useTranslation();\ n const isSingleDonation = varijanta === 'singleDonation';\n\n const info = isSingleDonation\n ?{\n text: t(\n 'Jeśli nie uda się nam wykorzystać całości w ciągu miesiąca, Twoja kolejna wpłata przyjdzie, pomóż nam wykorzystać cel .',\n ),\n arrowPosition: ArrowPosition.TopRight,\n }\n: null;\n\n const tabsData: TabList = [\n {\n id: `single-donation-tab -$ {id }`,\n name: t('Jednorazozo'),\n ...(!isSingleDonation && {\n onChange: () =>\n redirect(\n getInternalPath(\n '/potrzebujacy/ {slug }/ koszyk/dodaj', \n {\n ślimak: needySlug,\n},\n {\n wzrost: singleDonationValue,\n},\n),\n),\n isLink: true, \n} ), \n },\ n {\n id: `constant-help-tab-${id}`,\n name: t('Co miesiąc'),\n ...(isSingleDonation && { \n onChange : ( ) => redirect( getInternalPath(constantHelpPath)),\n isLink: true,\n }),\n },\n ];\n const tabs = isSingleDonation? tabsData: tabsData.reverse();\n\n return (\n <>\n\n {warunki renderowania(informacje, () => (\n\n ))}\n >\n );\n};\n","eksportuj stałe montos fijos = ['20', '50', '100', '200', '500'];\eksportuj const maxSignatureLength = 160;\neexport const minSignatureLengthToShowLimitInfo = 120;\nexport const defaultAmount = fixedAmounts[1];\n","importar tipo { Permalink } de './permalinks.types';\n\nexport const isCause = (permalink ?: Bezpośredni link) =>\n bezpośredni link?.targetType === 'Przyczyna';\n\neexport const isNeedy = (bezpośredni link?: Bezpośredni link) =>\n bezpośredni link?.targetType === 'Potrzebny';\n\ nexport const isFundraise = (permalink?: Permalink) =>\n permalink?.targetType === 'Fundraise';\n\neexport const isOrganization = (permalink?: Permalink) =>\n permalink?.targetType === ' Organização ';\n","// eslint-disable-next-line sin sintaxis restringida\nexport enum InlineAlertVariant {\n Error = 'Greška',\n Success = 'Uspjeh',\n Info = 'Info', \ n}\n","uvoz stila 'komponenti stila';\n\nimportar { mixins, tema } de '@/common/styles';\n\nimportar { Ícono } de '../icon'; \nimport {InlineAlertVariant} de './inlineAlert.types';\n\ninterface Props {\n varijanta: InlineAlertVariant;\n}\n\neexport const Container = styled.div`\n wystawa: flex;\n alineación de elementos: centro;\n uzasadnienie conteúdo: centro;\n preenchimento: ${theme.spacing.$24};\n podstawa: ${theme.color.white} ;\n border-radius: ${theme.borderRadius.default};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n wypełnienie: ${theme.spacing.$20};\n }\n ${({ wariant }) =>\n varijanta === InlineAlertVariant.Error &&\n `\n granica: 1px čvrsta ${theme.color.redDark};\n boja: ${theme.color.redDark}; \n `}\n`;\n\neexport const StatusIcon = styled(Icon)`\n flex-shrink: 1;\n margin-desno: ${theme.spacing.$24};\n\n ${mixins .minWidth('md')} {\n Margem direita: ${theme.spacing.$20};\n }\n`;\n\neexport const Text = styled.p`\n ${mixins.typography( ' 15/extraBold', {\n boja: 'herdar',\n })}\n\n flex: 1;\n`;\n","import { useBreakpoint } z '@/common/hooks/useBreakpoint' ;\nimportuj { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimportuj { Container, StatusIcon, Text } de './inlineAlert.styles';\n\nimportuj { IconName } z '../ icon ';\nimport { InlineAlertVariant } from './inlineAlert.types';\n\neexport sučelje InlineAlertProps wyświetla CommonComponentProps {\n wariant: InlineAlertVariant;\n iconName?: IconName;\n text: string;\n}\n \ nexport const InlineAlert = ({\n id,\n varijanta = InlineAlertVariant.Error,\n iconName = 'exclamation-circle',\n text,\n}: InlineAlertProps) => {\n const { minWidth } = useBreakpoint ( );\n\n zwrot (\n\północ\północ{tekst}\północ\n );\n};\n","importuj styl 'komponentów projektu';\n\nimportuj { FormContainer } de '@/modules/form/components/formContainer';\n\nimportuj { mixins, temat } de '@/common/styles';\n\nimport { ContentContainer } de '@/common/components/contentContainer';\n\neexport const Container = styled(ContentContainer).attrs({\n backgroundColor: 'light' ,\n})``;\n\neexport const ErrorContainer = styled.div`\n margin-bottom: ${theme.spacing.$20};\n`;\n\neexport const Form = styled(FormContainer)` \n dopełnienie: ${theme.spacing.$20} ${theme.spacing.$20} ${theme.spacing.$30};\n border-bottom: 1px kolor ${theme.color.greyLight};\n`; \n\neexport const InfoText = styled.p`\n ${mixins.typography('13/regular', {\n color: 'greyDark',\n })}\n`;\n\neexport const Footer = styled.footer`\n exibição: flex;\n alinhar ittens: centro;\n justificare conteúdo: centro;\n preenchimento: ${theme.spacing.$30};\n`;\n\neexport const BlockText = styled. span`\n display: block;\n`;\n","// @ts-strict-ignore\nimport { getQueryParam } from '@/common/utils/url';\n\neexport sučelje UseAmountFromParamProps { \nmountFromParam : niz;\n isAmountFromParamCorrect: booleano;\n}\n\nexport const useAmountFromParam = (\n defaultAmountValue: string,\n): UseAmountFromParamProps => {\n const cantidadParam = getQueryParam('iznos');\ n const esAmountFromParamCorrect = Boolean(Number(ilośćParamu));\n const iznosFromParam = isAmountFromParamCorrect\n ? valueParam\n : defaultAmountValue;\n\n return { kwotaFromParam, isAmountFromParamCorrect };\n};\n","import type { AppState } from '@/modules/store';\n\neexport const selectExchangeRates = (estado: AppState) =>\n state.payment.exchangeRates;\n\neexport const selectConstantHelp = (ustado: AppState) =>\n state.payment.constantHelp;\n","importar {\n defaultAmount,\n fixedAmounts,\ n} de '@/modules/payment/payment.constants';\n\nimport { mapObjectToExperiments } de './useExperiment.utils';\n\neexport sučelje Eksperiment {\n id: Record<'staging' | 'producción', cadena>;\n wariant: Registrar;\n isEnabled: boolean;\n}\n\ntip eksport Eksperimenti = Zapis;\n\ntnazwa eksportu Eksperymentu = zrób krok do eksperymentu;\n\ntwskazówka wyeksportuj Warianty Eksperymentu=\n (typ eksperymentu)[T]['warianty'];\n\nieeksportowalny typ wariantu eksperymentu=\n clave Warianty eksperymentu;\n\w ten sposób otrzymujemy ExperimentVariantData=\n Warianty eksperymentu[Wariant Eksperymentu];\n\n/**\n * Poniższe identyfikatory i liczba wariantów muszą odpowiadać eksperymentom Google Optimize\n *. Klucz eksperymentu jest dowolny, tylko dla czytelności.\n *\n * NIE dodawaj tutaj eksperymentów, chyba że zostały one skonfigurowane w\n * Google Optimize Container Production and Staging!\n */\nexport const eksperyment = mapObjectToExperiments( {\ n revertedPaymentFixedAmounts: {\n id: {\n staging: 'OI7D68SSTVW7GZLHe1I-zw',\n produkcja: 'YJrvsvhBSzayjHvzLrRaAw',\n },\n warianty: {\n '0': { \n fixedAmounts,\ n defaultAmount ,\n n },\n '1': {\n stałe kwoty: [... stałe kwoty].reverse(),\n kwota domyślna,\n },\n },\n jest włączona: false ,\ n }, \ n } );\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useEffect, useRef, useState } z 'react';\n\nimport { useTrackedEvent } z '@/modules / tracking/ analyticsTracking/analyticsTracking . hooks ';\nimport {\n sendTrackedError,\n sendTrackedMessage,\n} from '@/modules/tracking/errorsTracking/errorsTracking.utils';\n\nimport { isProductionEnv, isStagingEnv } from ' @/common/utils/environment ' ;\nimport { currentEnv } from '@/common/constants/environment';\n\nimport type {\n Nazwa Eksperymentu,\n Wariant Eksperymentu,\n Dane Wariantu Eksperymentu,\n Warianty Eksperymentu,\n} z './useExperiment.constants ' ;\nimport { doświadczenia } z „./useExperiment.constants”;\n\n/**\n * Weź nazwę eksperymentu jako argument, wyślij zdarzenie aktywacji\n * tego doświadczenia do Google Optimize i return : \n * - wariant (np. „0”, „1” lub niezdefiniowany) na podstawie odpowiedzi Google\n * Optimize w połączeniu z ustawieniami eksperymentu w useExperiment.constants.\n * - dane: dane z wariantu konfiguracji eksperymentu\n * - isLoading: wczytywanie stanu odpowiedzi eksperymentu Google Optimize\n *\n * Wariant jest domyślny:\n * - jeśli nie środowisko produkcyjne lub przejściowe\n * - do załadowania eksperymentu Google Optimize\n * - w przypadku przekroczenia limitu czasu eksperymentu Google Optimize (3 sekundy)\ n * \n * Ta poprawka została wprowadzona, ponieważ Google Optimize nie może\n * określić, kiedy uruchomić eksperyment (tj. po reakcji\n * przerysowaniu) podczas korzystania z eksperymentów edytora wizualnego Google Optimize.\n *\n * The problem polega na tym, że Reag nie może określić, kiedy załadowana jest Google Optimize, więc używane jest wywołanie zwrotne warstwy danych.\n *\n * @ zobacz https://support.google.com/optimize/answer/ 9059383\n *\n * @przyklad\n *\n * const eksperyment = {\n * BetterButtonText: {\ n * id: {\n * inscenizacja: 'okw178T0Q8ysfn5cTd4bbQ',\n * produkcja: 'QzhqOg5VRF6fN692Md4rvQ',\ n * },\n * warianty: {\n * '0' : 'Załóż zbiórkę',\n * ' 1': 'Utwórz zbiórkę',\ n n * },\n * },\n * };\ n *\n * const { data: buttonText } = useExperiment('betterButtonText ');\n * // 'Załóż zbiórkę' lub 'Utwórz zbiórkę'\ n *\n * const { wariant } = useExperiment('betterButtonText') ;\n * console. log(wariant); // '0' lub '1'\n *\n * const { wariant, isLoading } = useExperiment('betterButtonText');\n * console.log(isLoading ? '-' : wariant); // '-', '0' lub '1'\n */\neexport const useExperiment =(\n NazwaEksperymentu: TExperimentName,\n): {\n isLoading: boolean;\n wariant: ExperimentVariant;\n dane: eksperymentDaneVariant;\n} => {\n Warianty porady = Warianty eksperymentu;\n wariant podpowiedzi = wariant eksperymentu;\n\n const timeoutMillisegundos = 500;\n const ExperimentTimeoutRef = useRef>();\n\n const warianty: Varianty = eksperymentos[nazwa_eksperymentu].variants;\n const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);\n const [varijanta, setVariant] = useState('0');\n\n const { sendTrackedEvent } = useTrackedEvent();\n\n useEffect(() => {\n const isExperimentEnabled = eksperyment[nazwa_eksperymentu].isEnabled;\n const isOptimizeEnabled = isProductionEnv() || isStagingEnv();\n const eksperymentId: string = eksperymento[nazwa_eksperymentu].id[bieżącaEnv];\n\n const onExperimentLoaded = (experimentVariant: string) => {\n clearTimeout(experimentTimeoutRef.current);\n\ n const isValidVariant = (liczba: liczba | Wariant): cyfry i warianty =>\n liczby i warianty;\n\n if (isValidVariant(experimentVariant)) {\n setVariant(experimentVariant);\n sendTrackedEvent(\n {\ n zdarzenie: „ładuj”,\n kategoria zdarzenia: „eksperyment”,\n trackedElementId: identyfikator eksperymentu,\n },\n {\n dane: {\n parametr zdarzenia: parametr eksperymentu,\n},\n},\n) ;\n } else {\n // błąd rejestratora wariantów eksperymentalnych Optymalizacji Google\n // konfiguracja bez procesu (\"eksperymenty\")\n sendTrackedError(\n new Error(\n ` Sin wariant \"$ {experimentVariant } \" Nowy eksperyment konfiguracji Google Optimize \"${experimentName}\"`,\n ),\n );\n }\n\n setIsLoading(false);\n }; \n\n const activeExperiment = () => {\n window.dataLayer?.push({\n zdarzenie: `optimize.activate.${experimentId}`,\n });\n };\n\n const bindExperimentLoaded = ({\n shouldRemove,\n }: { shouldRemove?: boolean } = {}) => {\n window.dataLayer?.push({\n event: 'optimize.callback',\n eventModel: {\n nazwa: identyfikator eksperymentu,\n wywołanie zwrotne: onExperimentLoaded,\n usuń: shouldRemove,\n },\n });\n };\n\n if (isExperimentEnabled && isOptimizeEnabled) {\n ExperimentTimeoutRef.current = setTimeout (() => {\n bindExperimentLoaded({ shouldRemove: true });\n setIsLoading(false);\n sendTrackedMessage(\n Czas oczekiwania na wariant eksperymentu Google Optimize \"${experimentName}\" no ha comenzado. Y las wariants of backback for usado.`,\n );\n }, timeoutMilliseconds);\n\n enableExperiment();\n bindExperimentLoaded();\n } else {\n setIsLoading(false) ;\n }\n \ n return () => {\n if (isExperimentEnabled && isOptimizeEnabled) {\n bindExperimentLoaded({ shouldRemove: true });\n }\n };\n }, [nazwaeksperymentu, warianty, sendTrackedEvent]);\n \ n return {\n isLoading,\n wariant,\n dane: warianty[wariant],\n };\n};\n","importer estilo de 'componentes com estilo';\ n\nimportar { mixins, theme } de '@/common/styles';\n\nimport { Link } de '@/common/components/link';\n\neexport const Container = styled.div`\n display: flex;\n flex-directions : coluna;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n kierunek giętki: linha;\n elementy żywienia: linha de base;\n treść uzasadniona: espacio entre ;\n }\ n `; \n\neexport const AmountContainer = styled.div`\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items:baseline;\n`;\n\neexport const Value = styled.strong ` \ n ${mixins.typography('36/extraBold')}\n\n wyświetlanie: blok;\n prawy margines: ${theme.spacing.$10};\n`;\n\neexport const Período = styled .span `\n ${mixins.typography('16/bold')}\n`;\n\neexport const EditAmountButton = styled(Link)`\n margines: ${theme.spacing.$10} 0;\ n \ n ${mixins.minWidth('md')} {\n margines: 0;\n }\n`;\n","importuj z szablonu, { css} de 'komponenty z szablonem';\n\nimportuj { mixins , motyw } de '@/common/styles';\n\neexport const Container = styled.div``;\n\neexport const Chip = styled.label<{ isChecked: boolean }>`\n ${mixins .transition ({ propiedad: 'border-color' }, { propiedad: 'color' })}\n ${mixins.typography('18/bold', { lineHeight: 1 })}\n\n display: flex ; \ n lista elementów: centro;\n uzasadnienie treści: centro;\n wielkość: 100%;\n wielkość: 50px;\n lista wstępna: ${theme.spacing.$8};\n treść: centro ;\n kursor: ponteiro;\n kolor tła: ${theme.color.white};\n obramowanie: 1 piksel pełny ${theme.color.greyLight};\n promień obramowania: ${theme.borderRadius.fullRounded }; \n\n ${({ isChecked }) =>\n isChecked &&\n css`\n font-weight: ${theme.fontWeight.extraBold};\n color: ${theme.color.green} ;\ n borde: 3 px sólido ${theme.color.green};\n `}\n\n ${mixins.hover(css`\n color: ${theme.color.green};\n border-color: $ {theme.color.green};\n `)};\n`;\n\neexport const InvisibleRadioInput = styled.input.attrs({\n typ: 'radio',\n})`\n pozycja : absolute ;\n largura: 0;\n altura: 0;\n opacidad: 0;\n apariencia: nenhuma;\n\n ${mixins.focusVisible({\n isFullRounded: true,\n targetSelector: '+ label ' ,\n })};\n`;\n","importuj typ { ChangeEvent } z 'react';\nimport {useId } z 'react';\nimport { useFormContext } z 'react-hook-form' ; \n\Przenieś typ { CommonComponentProps, FormComponentProps } z '@/common/types';\n\Przenieś {Chip, Container, InvisibleRadioInput } z './amountChip.styles';\n\nePrzenieś interfejs AmountChipProps\n ampli CommonComponentProps, \n FormComponentProps {\n texto: cadena;\n valor?: cadena | number;\n isChecked?: boolean;\n onChange: () => void;\n}\n\neexport const AmountChip = ({\n id,\n text,\n value = '',\n isChecked = false,\n onChange,\n className,\n formProps,\n}: AmountChipProps) => {\n const {rejestrator} = useFormContext();\n const inputId = useId();\n\n const inputProps = {\n // DO ZROBIENIA: popraw problem do tipo não string (descoberto ao ativar or modo TS estrito)\n // usuń exceção da regra eslint ao trabalhar neste código\n // eslint-disable-next-line @ maszynopis-eslint /restrict-template-expressions\n ...register(`${formProps?.name}` as const, {\n obrigatorio: formProps?.required,\n }),\n };\n\ n const handleChange = (zdarzenie: ChangeEvent) => {\n void inputProps.onChange(evento);\n onChange();\n };\n\n return (\n\północ\północ\n{tekst}\n\północ\n );\n};\n","importuj styl 'komponentów projektu';\n\nimportuj { Input, InputType } de '@/modules/form/components/input';\nimportar { AmountChip } de '@/modules/pago/componentes/amountChip';\nimport { Chip } de '@/modules/pago/componentes/amountChip/amountChip.styles';\n\nimport { mixins, theme } de '@/common/styles ';\n\neexport const Container = styled.div`\n display: flex;\n flex: 1;\n flex-direction: coluna;\n`;\n\neexport const Fieldset = styled.fieldset``; \n\neexportar const Título = styled.legend`\n exportar const Chips = styled.div` \n display: grid;\n grid-template-columns: repeat(3, 1fr);\n grid-gap: ${theme.spacing.$10};\n\n ${mixins.minWidth('md') } {\n interwał między stupcima: ${theme.spacing.$20};\n }\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n interwał między stupcima: ${theme.spacing.$16} ;\n }\n`;\n\neexport const FormerdValuesWrapper = styled.div`\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-top: ${theme.spacing.$10};\n `;\n\neexport const EstimatedValuesLabel = styled.span`\n ${mixins.typography('13/regular', {\n color: 'greyDark',\n })}\n\n display: inline-block ;\n margines direita: ${theme.spacing.$10};\n`;\n\neexport const EstimatedValueWrapper = styled.div``;\n\neexport const EstimatedValue = styled.span`\n ${mixins. tipografía('13/bold')}\n\n prikaz: inline-block;\n margin-desno: ${theme.spacing.$4};\n boja: ${theme.color.greenDark};\n` ;\n\neexport const Unidad de valor estimado = styled.span`\n ${mixins.typography('13/bold')}\n\n display: inline-block;\n margin-desno: ${theme. spacing.$16 };\n cor: ${theme.color.dark};\n`;\n\neexport const CustomAmountChip = styled(AmountChip)`\n ${Chip} {\n duża czcionka: ${theme. rozmiar czcionki. 14 $};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n zmień czcionkę: ${theme.fontSize.$18};\n }\n }\n`;\n\neizvoz const NumberInput = styled(Input).attrs(() => ({\n type: InputType.Number,\n})`\n margin-top: ${theme.spacing.$10};\n`;\n" , "// @ts-strict-ignore\nimport { useEffect, useState } iz 'react';\nimport { useFormContext} iz 'react-hook-form';\nimport { useTranslation } iz 'react-i18next';\n \ nimport { useStore } de '@/modules/store';\nimport tipo {CódigoDeDivisa } de '@/modules/i18n';\nimport {\n SímboloDeDivisa,\n formatearCurrency,\n formatNumber,\n isDefaultLanguage,\n unformat ,\n} de '@/modules/i18n';\nimport { AmountChip } de '@/modules/pago/componentes/amountChip';\nimport { selectExchangeRates} de '@/modules/pago/pago.selectores'; \n\Przenieś typ { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\Przenieś {\n Chips,\n Contenedor,\n CustomAmountChip,\nEstimadoValor,\nEstimadoValuesLabel,\nEstimadoValuesWrapper,\nEstimadoValueUnit, \n Envoltorio de Valor estimado,\n Fieldset,\n NumberInput,\n Título,\n} de './chooseAmount.styles';\n\nimport type { ExchangeCurrency } from '../../payment.types';\ sučelje n\neexport ChooseAmountProps proširuje CommonComponentProps {\n ilość: string;\n wartość?: CurrencyCode;\n nomes: string[];\n fixedAmounts: string[];\n minAmount?: liczba;\n shouldHideExchangeRates?: booleano ; \n}\n\nconst maxInputValue = 999_999_999.99;\n\neexport const ChooseAmount = ({\n id,\nmount,\n moeda = 'PLN',\n nomes,\n fixedAmounts,\n minAmount, \ n shouldHideExchangeRates = false,\n}: ChooseAmountProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const { setValue } = useFormContext();\n const isFixedAmount = fixedAmounts.includes(amount); \n const [CantidadPersonalizada, establecerCantidadPersonalizada] = usarEstado(\n esCantidadFija ? '' : String(valor),\n );\n const [esTextInputVisible, establecerEsTextInputVisible] = usarEstado(!esCantidadFija);\n const fetchExchangeRates = usarAlmacén( \ n (estado) => estado.pago.fetchExchangeRates,\n );\n const exchangeRates = useStore(selectExchangeRates);\n const isDefaultLang = isDefaultLanguage();\n\n const shouldFetchExchangeRates =\n !isDefaultLang &&\n ! exchangeRates.isLoading &&\n !exchangeRates.data &&\n exchangeRates. errores.longitud === 0;\n\n const canDisplayExchangeRates =\n !shouldHideExchangeRates &&\n !isDefaultLang &&\n exchangeRates.data &&\n exchangeRates.errors.length === 0;\n\n const iznosChipFormProps = {\n nome: nomes[0],\n obrigatório: verdadeiro,\n };\n\n const valorreal = Número(valor) || Broj(sin formato(cantidadpersonalizada)) || 0;\n\n useEffect() => {\n if (deberíaFetchExchangeRates) {\n void fetchExchangeRates();\n }\n }, [deberíaFetchExchangeRates, fetchExchangeRates]);\n\n const handleChipChange = ({ isCustomAmountChip = false } = {}) => {\n setIsTextInputVisible(isCustomAmountChip);\n };\n\n const handleTextInputChange = (customVal: niz) => {\n setValue(names[0], ''); \n setCustomAmount(customVal);\n };\n\n const renderTextInput = () =>\n isTextInputVisible? (\północ\n ) : null;\n\n const renderEstimatedValues ​​​​​​​​= () =>\n canDisplayExchangeRates ? (\północ\północ{t('Informacje')}\n {Object.tickets(\n kurs wymiany.data kao zapis,\n ).map(([currencyKey, exchangeRate]) => (\n\północ\n {formatNumber(rzeczywista kwota / kurs wymiany)}\n\północ{currencyKey}\północ\n)}}\n\n): null;\n\n povratak (\n\północ
\północ{t('Wybierz kwotę darowizny')}\północ\n {importesfijos.map((importesfijos) => (\n\n)}}\nhandleChipChange({ isCustomAmountChip: true })}\n formProps={amountChipFormProps}\n />\n\północ
\n {renderTextInput()}\n {renderEstimatedValues()}\n
\n );\n};\n","import { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport { formatCurrency } z '@/modules/i18n';\n\nimport { renderCond } z '@ /common/utils/rendering';\nimport { useExperiment } de '@/common/hooks/useExperiment';\nimport type { CommonComponentProps } de '@/common/types';\n\nimport {\n AmountContainer,\n Container,\n EditAmountButton,\n Período,\n Valor,\n} de './constantHelpAmount.styles';\n\nimport { ChooseAmount } de '../chooseAmount';\n\neexport sučelje ConstantHelpAmountProps extends CommonComponentProps { \n Kandydat: cadena;\n NombresDeElegirCantidad: cadena[];\n esKantidadEditada: booleano;\n onEditAmountClick: () => void;\n}\n\neexport const ConstantHelpAmount = ({\n id,\n quantidade, \n nameOfChooseAmount,\n isAmountEdited,\n onEditAmountClick,\n}: ConstantHelpAmountProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const {\n isLoading: isExperimentLoading,\n podaci: { fixedAmounts}, \n } = useExperiment('RevertedPaymentFixedAmounts');\n\n const renderAmountValue = () => (\n <>\n\północ\n {formatCurrency(Liczba(kwota))}\n\północ{t('miesiączka')}\północ\północ\n {t('Edytuj darowiznę')}\n\n >\n );\n\n const renderAmountEditing = () =>\n renderCond(!isExperimentLoading, () => (\n\n ));\n\n const cantidadSeccion = renderCond(\n isAmountEdited,\n renderAmountEditing,\n renderAmountValue,\n );\n\n return{kwotaSekcja};\n};\n","importuj styl 'komponentów stylu';\n\nimportar { mixins, tema } de '@/common/styles';\n\nimportar { Ícono } de '@/common/ komponente/ikona';\n\neexport const Container = styled.header`\n display: flex;\n align-items: center;\n`;\neexport const HeaderIcon = styled(Icon).attrs({\n nombre : 'constant-help-color',\n size: 18,\n})`\n margin-desno: ${theme.spacing.$10};\n`;\neexport const Text = styled.h1`\n ${mixins.typography('16/bold')}\n`;\n","import { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport type { CommonComponentProps } z '@/common/types'; \n\nimportar { Container, HeaderIcon, Text } from './constantHelpHeader.styles';\n\neexport type ConstantHelpHeaderProps = CommonComponentProps;\n\neexport const ConstantHelpHeaderProps = ({ id }: ConstantHelpHeaderProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n\n powrót (\n\północ\północ{t('Twoje stałe wsparcie')}\północ\n );\n};\n","importuj styl „komponentów stylu”;\n\nimportuj { mixins } de '@/common/styles';\n\nimportar { Link } de '@/common /components/link';\n\neexport const Container = styled.p`\n ${mixins.typography('13/regular', {\n color: 'greyDark',\n })}\n`;\ n\neexport const InfoLink = style(Link).attrs({\n temat: 'azul',\n peso: 'zwykły',\n tamanho: 'pequeno',\n})`\n display: inline;\ n`;\n","importuj { Trans } z 'react-i18next';\n\nimportuj {getInternalPath } z '@/modules/navigation';\n\nimportuj typ { CommonComponentProps } z '@/common/types ';\n\nimport { Container, InfoLink } de './paymentTermsInfo.styles';\n\neexport sučelje PaymentTermsInfoProps extends CommonComponentProps {\n vendorTermsLink: string;\n}\n\neexport const PaymentTermsInfo = ({\n id ,\n ProviderTermsLink,\n}: PaymentTermsInfoProps) => (\n\północ\n Kontynuując płacenie, zgadzasz się na warunki:{' '}\n\nSiepomaga.pl\n{' '}\noni{' '}\n\n operator płatności\n\n Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z {' '}\n\na polityka prywatności Siepomaga.pl\n\n.\n\północ\n);\n","uvezi stil iz 'komponenti stil';\n\nimportuj { mixins, theme } iz '@/common/styles';\n\nimporti { image } iz '@/common/components' /image';\n\neexportar const Container = styled.div`\n display: flex;\n align-items: center;\n`;\neexportar const ImageContainer = styled.div`\n display: flex;\n rozdzielczość: 100%;\n maksymalna wielkość: 162px;\n wielkość: 68px;\n wielkość: ${theme.spacing.$10};\n wielkość tła : ${theme.color.white};\n border: 3px solid ${theme.color.green};\n border-radius: ${theme.borderRadius.default};\n`;\neexport const ImageElement = con stilo ( Rozmiar)`\n maks. rozmiar: 82px;\n maks. rozmiar: 100%;\n\n ${mixins.minWidth('xs')} {\n maks. rozmiar: 100px;\n }\n\n $ { mixins.minWidth('lg')} {\n maksymalna szerokość: 110px;\n }\n`;\neexport const Content = styled.div`\n display: flex;\n flex -kierunek: kolumna;\ n flex -shrink: 0;\n margin-left: ${theme.spacing.$20};\n`;\neexport const Header = styled.h4`\n ${mixins.typography(' 16/bold')} \ n \n donja margina: ${theme.spacing.$8};\n`;\neexport const TextLine = styled.span`\n ${mixins.typography('13/regular') }\n`;\n " , "// @ts-strict-ignore\n\nimport { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimportuj obraz mastercard z '@/assets/paymentLogos/mastercard.png'; \importuj visaImage z '@/assets/paymentLogos/visa.png';\n\importuj {cond } de '@/common/utils/controlFlow';\importuj typ { CommonComponentProps } de '@/common/types';\ n\nimportar {\n Contenedor,\n Contenido,\n Encabezado,\n ImageContainer,\n ImageElement,\n TextLine,\n} de './savedCard.styles';\n\nimportar { CardProvider} de '. ./../payment.types';\n\neexport sučelje SavedCardProps proširuje CommonComponentProps {\n proofedor: CardProvider;\n lastDigits: string;\n data wygaśnięcia: string;\n}\n\neexport const SavedCard = ({\ n id,\n dowód,\n ostatnie cyfry,\n data ważności,\n}: SavedCardProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const imageSrc = warunek([\n [dowód === CardProvider.Visa, visaImage],\n [proveedor === CardProvider.MasterCard, mastercardImage],\n [verdadero, nulo],\n]);\n\n return (\n\północ\północ\północ\północ\północ
{t('Zapłać moją kartą')}
\północ\n {dostawca} •••• {ostatnie cyfry}\n\północ\n {t('Termin')}: {Termin}\n\północ
\północ
\n );\n};\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useEffect, useState } z "react";\nimport type { SubmitHandler } z "react-hook-form";\nimport { useTranslation } z „react-i18next”;\nimport { parseISO } z „date-fns”;\n\nimport { useStore } z „@/modules/store”;\nimport { useRequestState } z „@/modules/api /api.hooks';\nimportar type {Causa} de '@/modulos/causas';\nimportar {causaEstructura} de '@/modulos/causas';\nimportar {\nafirmeValidationErrorsHandlers,\nuseFormWithValidation,\n} de '@ /modulos/formulario';\nimport { potvrdni okvir } iz '@/modulos/formulario/componentes/casilla de verificación';\nimport {\n FormBox,\n FormBoxPaddingTop,\n FormBoxVariant,\n} iz '@/modulos / form/components/formBox';\nimport { FormField, FormFieldSize } from '@/modules/form/components/formField';\nimport { Input, InputType } from '@/modules/form/components/input';\nimport { dateFormats, formatDate } z „@/modules/i18n”;\nimport { getInternalPath, przekierowanie } z „@/modules/navigation”;\nimport { BackLink } z „@/modules/navigation/components/backLink”;\nimport { useNeedy } from '@/modules/needy/hooks/useNeedy';\nimport { DonationTabs } from '@/modules/pago/componentes/donationTabs';\nimport {\n defaultAmount,\n maxSignatureLength,\n minSignatureLengthToShowLimitInfo,\ n } of '@/modulos/pago/pago.constants';\nimport { isCause, isNeedy } of '@/modules/permalinks';\nimport { usePermalink } of '@/modules/permalinks/hooks/usePermalink';\ nimport { wrapWithQueryClientProvider } z „@/modules/queryClient/utils/wrapWithQueryClientProvider”;\nimport tipo { CreditCard, UserProfile } z „@/modules/user”;\nimport { creditCardStructure, userProfileStructure } z „@/modules/user”; \n\nimportar { getCurrentDay } z '@/common/utils/date';\nimportar tipo { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimportar {\n Button,\n ButtonColor,\n ButtonIconAlign, \ n ButtonSize,\n} iz '@/common/components/button';\nimport {\n InlineAlert,\n InlineAlertVariant,\n} iz '@/common/components/inlineAlert';\n\nimport {\n BlockText ,\n Kontener,\n ErrorContainer,\n Rodapé,\n Formuła,\n InfoText,\n} iz './constantHelpFormLogged.styles';\n\nimport { useAmountFromParam } iz '../../pago . hooks';\nimport { selectConstantHelp } z "../../pago.selectores";\nimport tipo { ConstantHelpTargetType } z "../../pago.tipos";\nimport { getAnonymousSignature } z "../ ../pago.utils';\nimport { ConstantHelpAmount } z "../constantHelpAmount";\nimport { ConstantHelpHeader } z "../constantHelpHeader";\nimport { PaymentTermsInfo } z "../paymentTermsInfo";\nimport { TarjetaGuardada } z '../tarjetaGuardada';\n\nconst fieldNames = {\n iznos: 'iznos',\n iznosPrilagođeni: 'prilagođeni iznos',\n trebaSakritiIznos: 'trebaSakritiIznos',\n potpis: 'potpis', \n isAnonymous: 'isAnonymous',\n} kao const;\n\neeksport sučelja ConstantHelpFormLoggedValues ​​​​​​​​​{\n [fieldNames.amount]: niz;\n [fieldNames.amountCustom]: niz;\ n [nazwy pól. deberiaHideAmount]: wartość logiczna; \n [fieldNames.signature]: string;\n [fieldNames.isAnonymous]: boolean;\n}\n\neexport sučelje ConstantHelpFormLoggedProps extends CommonComponentProps {\n needySlug: string;\n}\n\n/**\n * NAPOMENA: é um componente registrado reaccionar sobre rieles. Semper que você alterar\n * props neste komponenta, lembre-se de update a list de props passados ​​​​​​​​​para\n * este componente no modelo rails (`<% react_component(...`). \n */ \nexport const ConstantHelpFormLogged = wrapWithQueryClientProvider( \n ({ id, needySlug }: ConstantHelpFormLoggedProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const customFields = {\n [fieldNames.amount]: {\ n defaultValue: cantidad predeterminada,\n }, \n [nombres de campo.cantidad personalizada]: {\n valor predeterminado: '',\n },\n [nombres de campo.debería ocultar cantidad]: {\ n valor predeterminado: false,\n },\n [campo .signature numbers]: {\n defaultValue: '',\n },\n [fieldNames.isAnonymous]: {\n defaultValue: false,\n }, \ n };\n const { cantidadDeParam, esCantidadDeParamCorrect } = useAmountFromParam( \n customFields[fieldNames.amount].defaultValue,\n);\n const [isAmountEdited, setIsAmountEdited] = useState(\n !isAmountFromParamCorrect,\n); \ n const[isLoaded, setIsLoaded] = useState(false);\n\n const { dane: permalinkData } = usePermalink(needySlug);\n\n const targetId = permalinkData?.targetId;\n const { data: przyczynaData, isSuccess : isCauseDataFetched } =\n useRequestState({\n caminho: causeStructure.arraySelector({\n dodana ścieżka: [targetId],\n }),\n });\n\n const { isSuccess: isProfileDataFetched } = useNeedy(targetId, {\n aktywacja: isNeedy (permalinkData),\n });\n\n const causaEndDate = causaData?.endDate;\n const esFundsAimSet = Boolean(CauseData?.fundsCel);\n const tieneEndDate = Boolean(CauseEndDate);\n\n const formattedCauseEndDate =\n hasEndDate && formatDate(parseISO(cause EndDate), dateFormats.dd_MM_rrrr);\n\n const shouldDisplayAmountChips =\n (isNeedy(permalinkData) && !isAmountFromParamCorrect) ||\n isCause(permalinkData) ||\n !isAmountFromParamCorrect; \n\n const fetchCreditCard = useStore((state) => state.user.fetchCreditCard);\n const sendConstantHelp = useStore(\n (state) => state.payment.sendConstantHelp,\n );\n const {\ n tados: { assinatura, sexo },\n } = useRequestState({\n ścieżka: userProfileStructure.arraySelector(),\n });\n const {dane: szczegóły karty kredytowej} = useRequestState({\n put: creditCardStructure.arraySelector(),\n });\n\n const fixedHelp = useStore(selectConstantHelp);\n const [isPaymentFailed, setIsPaymentFailed] = useState(false);\n\n const customValidationHandlers = aseverValidationErrorsHandlers({\n pagoFalló: () => {\n setIsPaymentFailed(true);\n },\n });\n const form = useFormWithValidation({\n formId: `form-${id}`,\n nazwy pól,\n customFields,\n customValidationHandlers,\n errorState: fixedHelp.errors,\n });\n const kwotaValue =\n formularz. watch(fieldNames.amount, kwotaOfParam) ||\n form.watch(fieldNames.amountCustom);\n const isAnonymousValue = form.watch(fieldNames.isAnonymous);\n\n const renderConstantHelpDetails = () => {\n if ( hasEndDate && isFundsAimSet) {\n return t(\n 'Darowizny będą przyjmowane do końca zbiórki ({{date)) lub do osiągnięcia 100% zbiórki. Ciągłą pomoc można wyłączyć w dowolnym momencie.',\n { date : formattedCauseEndDate },\n );\n }\n\n if (hasEndDate) {\n return (\n <>\n {t(\ n 'Darowizny będą zbierane do końca zbiórki ( {{formattedCauseEndDate)r .).',\n {\n formattedCauseEndDate,\n },\n )}{' '}\n\n {t('W każdej chwili możesz wyłączyć ciągłą pomoc.')}\n\n >\n );\n }\n\n if (isCauseDataFetched && isFundsAimSet) {\n return t(\n 'Darowizny będą zbierane do końca zbiórki lub do wyczerpania 100% funduszu Możesz włącz wyłączenie Bieżącej pomocy w dowolnym momencie .',\n );\n }\n\n if (isCauseDataFetched) {\n return t(\n 'Darunki będą zbierane do końca zbiórki. Możesz wyłączyć Bieżącą pomoc w dowolnym momencie .',\n );\ n }\n\n if (isProfileDataFetched) {\n return t(\n 'Więcej darowizn {{currentDay}} będzie przekazywanych każdego miesiąca. Możesz wyłączyć bieżącą pomoc w dowolnym momencie ',\n { currentDay: getCurrentDay() },\n );\n }\n\n return null;\n };\n\n const renderInfoText = () = > ( \ nie\n {renderConstantHelpDetails()}\n\n);\n\n const renderInfoTextWithoutCard = () =>\n creditCardData.provider ? nulo: (\n{renderInfoText()}\n );\n\n const buttonText = creditCardData.provider\n ? t('Zapłać')\n : t('Ustaw płatność kartą');\n\n useEffect(() => {\n if (!isLoaded) {\n void fetchCreditCard();\n\n obrazac. setValue(fieldNames.amount,mountFromParam);\n\n setIsLoaded(true);\n }\n // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps\n }, [isLoaded]);\n \n useEffect(() => {\n form.setValue(fieldNames.signature, signature);\n // eslint-disable-next-line response-hooks/exhaustive-deps\n }, [potpis]);\ n\n useEffect(() => {\n if (isAnonymousValue) {\n form.setValue(fieldNames.signature, getAnonymousSignature(sex));\n form.clearErrors(fieldNames.signature);\n } else {\ n form.setValue(fieldNames.signature, signature);\n }\n // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps\n }, [isAnonymousValue]);\n\n const handleSubmit: SubmitHandler= (\n dados,\n ) => {\n const submitData = {\n targetId,\n targetType:\n permalinkData?.targetType tão desconhecido quanto ConstantHelpTargetType,\n quantidade: data[fieldNames.amount] || data[fieldNames.amountCustom],\n shouldHideAmount: data[fieldNames.shouldHideAmount],\n isAnonymous: data[fieldNames.isAnonymous],\n };\n\n void sendConstantHelp(submitData);\n };\n const navegaUrl = dataCardData.proveedor\n ? getInternalPath('/payu/{cartHashId}/status', {\n cartHashId: fixedHelp.cartHashId,\n})\n : getInternalPath('/platnosc/karta/{cartHashId}', {\n cartHashId: fixedHelp.cartHashId ,\n });\n\n useEffect(() => {\n if (constantHelp.cartHashId) {\n redirect(navigateUrl);\n }\n // eslint-wyłącz-następną-wierszową-reakcję-hooks /exhaustive-deps\n }, [constantHelp.cartHashId]);\n\n const renderTabButtons = () =>\n isNeedy(permalinkData) && isAmountEdited? (\północ\n): null;\n\n povratak (\n\n {renderTabButtons()}\n \n \n\n );\n },\n);\n\nConstantHelpFormLogged.displayName = 'ConstantHelpFormLogged';\n","importuj styl z 'stylizowanych komponentów';\n\nimport { FormContainer } z '@/modules/ obrazac /components/formContainer';\n\nimport { mixins, theme } from '@/common/styles';\n\nimport { ContentContainer } from '@/common/components/contentContainer';\nimport { Link } from ' @ /common/components/link';\n\neexport const Container = styled(ContentContainer).attrs({\n backgroundColor: 'light',\n})``;\n\neexport const Form = styled(FormContainer) ` \n dopełnienie: ${theme.spacing.$20} ${theme.spacing.$20} ${theme.spacing.$30};\ndolna ramka: 1 px pełna ${theme.color.light grey};\n` ; \n\neexport const InfoText = styled.p`\n ${mixins.typography('13/regular')}\n`;\n\neexport const AdditionalInfoText = styled.p`\n ${mixins.typography( ' 14/regular', {\n boja: 'greyDark',\n })}\n\n ocena: 100%;\n margin-bottom: ${theme.spacing.$10};\n`;\n \ nexport const AdditionalInfoLink = style(Link).attrs({\n rozmiar: 'mały',\n waga: 'pogrubiony',\n motyw: 'niebieski',\n})``;\n\neexport const Rodapé = styled.div`\n wyświetlanie: flex;\n wyrównanie elementów: środek;\n wyrównanie zawartości: środek;\n podgląd: ${theme.spacing.$30};\n`;\n\neksport const BlockText = stylizowany. span`\n display: block;\n`;\n\neexport const EmailVerificationWrapper = styled.div`\n dopełnienie: ${theme.spacing.$30};\n`;\n"," import { useEffect , useRef, useState } z „react”;\nimport type { SubmitHandler } z „react-hook-form”;\nimport { useTranslation } z „react-i18next”;\nimport { parseISO } z „date-fns”;\ n\nimport { useStore } z „@/modules/store”;\nimport { useRequestState } z „@/modules/api/api.hooks”;\nimport type { Przyczyna } z „@/moduły/przyczyny” ;\nimport { przyczynaStructure } z '@/moduły/przyczyny';\nimport type { CommonFieldNameValues ​​​​​​​​​​} z „@/modules/form”;\nimport {\n assertValidationErrorsHandlers,\n CommonFieldName,\n useFormWithValidation, \n } z ' @ /modules/form';\nimport { Checkbox } z '@/modules/form/components/checkbox';\nimport {\n FormBox,\n FormBoxPaddingTop,\n FormBoxVariant,\n} z ' @/modules/form/components/formBox';\nimport { FormField, FormFieldSize } from '@/modules/form/components/formField';\nimport { Input, InputType } from '@/modules/form/components/input' ;\ nimport { dateFormats, formatDate } z „@/modules/i18n”;\nimport { getInternalPath, przekierowanie } z „@/modules/navigation”;\nimport { BackLink } z „@/modules/navigation/components/backLink” ;\ nimport { useNeedy } from '@/modules/needy/hooks/useNeedy';\nimport { DonationTabs } from '@/modules/pago/componentes/donationTabs';\nimport {\n defaultAmount,\n maxSignatureLength,\n minSignatureLengthToShowLimitInfo, \n } z „@/modules/payment/payment.constants”;\nimport { selectConstantHelp } z „@/modules/payment/payment.selectors”;\nimport { getAnonymousSignature } z „@/modules/payment/payment .utils '; \nimport { isCause, isNeedy } from '@/modules/permalinks';\nimport { usePermalink } from '@/modules/permalinks/hooks/usePermalink';\nimport { wrapWithQueryClientProvider } from '@/modules/queryClient/utils/wrapWithQueryClientProvider '; \nimport { SnackbarVariant } z „@/modules/snackbars”;\nimport {\n validCodeEmailStructure,\n CHECKCodeStatusStructure,\n} z „@/modules/verification”;\nimport { EmailVerification } z „@/modules/verification / Components/emailVerification';\nimport { VerificationCodeType } from '@/modules/verification/verification.types';\nimport { unformatVerificationCode } from '@/modules/verification/verification.utils';\n\nimport { renderCond, renderSwitch } from '@/common/utils/rendering';\nimport type { CommonComponentProps } from '@/common/types';\n\nimport {\n Button,\n ButtonColor,\n ButtonIconAlign,\n ButtonSize,\n } from '@/common/components/button';\n\nimport {\n DodatkowyInfoLink,\n DodatkowyInfoText,\n BlockText,\n Kontener,\n EmailVerificationWrapper,\n Stopka,\n Formularz,\n InfoText,\ n } z „./constantHelpFormUnlogged.styles”;\n\nimport { useAmountFromParam } z „../../payment.hooks”;\nimport type { ConstantHelpTargetType } z „../../payment.types”; \nimport { ConstantHelpAmount } z „../constantHelpAmount”;\nimport {ConstantHelpHeader } z „../constantHelpHeader”;\nimport { PaymentTermsInfo } z „../paymentTermsInfo”;\n\nconst fieldNames = {\n kwota: 'iznos',\n customAmount: 'customAmount',\n shouldHideAmount: 'shouldHideAmount',\n e-mail: CommonFieldName.Email,\n validCode: 'verificationCode',\n podpis: 'signature',\n isAnonymous: ' isAnonymous ',\n warunki: CommonFieldName.Terms,\n prywatność: CommonFieldName.Privacy,\n} as const;\n\neexport sučelje ConstantHelpFormUnloggedValues ​​​​​​​​proširuje CommonFieldNameValues​​​​​​{\n [ fieldNames.amount ]: string ;\n [fieldNames.amountCustom] : nice;\n [fieldNames.shouldHideAmount]: boolean;\n [fieldNames.verificationCode]: string;\n [fieldNames.signature]: nice;\n [ fieldNames.isAnonymous ]: boolean ;\n} \n\neexport sučelje ConstantHelpFormUnloggedProps proširuje CommonComponentProps {\n needSlug: string;\n}\n\n/**\n * NAPOMENA: Komponent zarejestrowany ponownie do śledzenia. Jeśli chcesz zmienić\n * rekwizyty w tym komponencie, zaktualizuj listę przekazanych rekwizytów dla\n * ten komponent nie modeluje torów (`<% react_component(...`).\n */ \nexport const ConstantHelpFormUnlogged = wrapWithQueryClientProvider( \n ({ id, needySlug }: ConstantHelpFormUnloggedProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const signatureRef = useRef('');\n const clearVerificationCodeGenerate = useStore( \n (status) => status.verification.clearVerificationCodeGenerate,\n);\n const clearVerificationCodeVerify = useStore(\n (status) => status.verification.clearVerificationCodeVerify,\n);\n const customFields = {\ n [ fieldNames. količina]: {\ n defaultValue: defaultAmount,\n },\n [fieldNames.amountCustom]: {\n defaultValue: '',\n },\n [fieldNames.shouldHideAmount]: {\n defaultValue: false ,\ n },\n [fieldNames.verificationCode]: {\n defaultValue: '',\n },\n [fieldNames.signature]: {\n defaultValue: '',\n },\n [fieldNames.isAnonymous] : {\nwartośćdomyślna: false,\n},\n};\n const { kwotaOdParamu, czyKwotaOdParamuPoprawna} = useAmountFromParam(\n customFields[fieldNames.amount].defaultValue,\n);\n const [jestKwotaEdited, setIsAmountEdited] = useState(\n !isAmountFromParamCorrect,\n );\n\n const { data: permalinkData } = usePermalink(needySlug);\n\n const targetId = permalinkData?.targetId || '';\n const { dane: przyczynaData, isSuccess: isCauseDataFetched } =\n useRequestState({\n caminho: causeStructure.arraySelector({\n dodana ścieżka: [targetId],\n }),\n });\n\n const { isSuccess: isProfileDataFetched } = useNeedy(targetId, {\n aktywacja: isNeedy (permalinkData),\n });\n\n const causaEndDate = przyczynaData?.endDate;\n const esFundsAimSet = Boolean(CauseData?.fundsCel);\n\n const formattedCauseEndDate =\n przyczynaEndDate &&\n formatDate(parseISO (CauseEndDate), dateFormats.dd_MM_rrrr);\n\n const shouldDisplayAmountChips =\n (isNeedy(permalinkData) && !isAmountFromParamCorrect) ||\n isCause(permalinkData) ||\n !isAmountFromParamCorrect;\n\n const showSnackbar = useStore ((estado) => estado.snackbars.show);\n const enviarAyudaConstante = usarTienda(\n (estado) => estado.pago.enviarAyudaConstante,\n );\n const { esÉxito: estáVerificado } = usarRequestState({\ n camino: verificaçãoCodeStatusStructure.arraySelector(),\n });\n const {\n isLoading: isVerificationCodeBeingSent,\nisSuccess: isVerificationCodeEmailSentSuccess,\n isError: isVerificationCodeEmailSentFailure,\n } = useRequestState({\n caminho:checkCodeEmailStructure.arraySelector(),\n });\n\n const isVerificationCodeEmailSent =\n isVerificationCodeBeingSent ||\n isVerificationCodeEmailSentSuccess ||\n isVerificationCodeEmailSentFailure;\n\n const fixedHelp = useStore(selectConstant pomoć) ; \n\n const customValidationHandlers = assertValidationErrorsHandlers({\n fixedHelpYaExists: () => {\n // Przekierowanie do manipulacji DODO dla edytora, aby uzyskać stałe wyniki dla feito\n showSnackbar({\n id: `snackbar-${id } `,\n tekst: t('Masz już ustawioną pomoc'),\n varijanta: SnackbarVariant.Error,\n });\n },\n });\n const form = useFormWithValidation({\n formId: `form-${id}`,\n fieldNames,\n customFields,\n customValidationHandlers,\n errorState: fixedHelp.errors,\n });\n const {\n watch,\n setError,\n resetField,\n setValue,\n formState: { uploadCount, errores },\n } = obrazac;\n\n const emailValue = watch(fieldNames.email);\n const signatureValue = watch(fieldNames.signature );\n const ChecklistCodeValue = reloj(fieldNames.verificationCode);\n\n const isAnonymous = form.watch(fieldNames.isAnonymous);\n const cantidadValor =\n form.watch(fieldNames.cantidad, cantidadDeParam) ||\ n form.watch(fieldNames.amountCustom);\n\n const setVerificationCodeEmailError = () => {\n setError(fieldNames.verificationCode, {\n type: 'manual',\n message: t('Zweryfikuj e-mail kodem.'),\n });\n };\n\n useEffect(() => {\n setValue(fieldNames.cantidad, cantidadDesdeParam);\n }, [establecerValor, cantidadDesdeParam]);\n\ n const manejar Wyślij: Wyślij Manejador= (\n podaci,\n) => {\n if (!isVerificationCodeEmailSent) {\n setVerificationCodeEmailError();\n } else if (isVerified) {\n void sendConstantHelp({\n targetId,\n targetType:\ n permalinkData?.targetType to nazwa ConstantHelpTargetType,\n ocena: podaci[fieldNames.amount] ||podaci[fieldNames.amountCustom],\n shouldHideAmount: podaci[fieldNames.shouldHideAmount],\n isAnonymous: podaci[fieldNames.isAnonymous] ,\n email: data[fieldNames.email],\n kod: unformatVerificationCode(data[fieldNames.verificationCode]),\n potpis:\n data[fieldNames.signature] === ''\n ? getAnonymousSignature('unknown ) ')\n : data[fieldNames.signature],\n WarunkiAkceptacja: prawda,\n Polityka prywatnościAkceptacja: prawda,\n });\n }\n };\n\n useEffect(() => {\n if (isAnonymous) {\n signatureRef.current = signatureValue;\n form.setValue(fieldNames.signature, getAnonymousSignature('unknown'));\n form.clearErrors(fieldNames.signature);\n } else {\n obrazac .setValue(fieldNames.signature, signatureRef.current);\n void form.trigger(fieldNames.signature);\n }\n // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps\n }, [ isAnonymous]);\n\n useEffect(() => {\n if (constantHelp.cartHashId) {\n redirect(\n getInternalPath('/platnosc/karta/{cartHashId}', {\n cartHashId: fixedHelp. cartHashId ,\n }),\n );\n }\n }, [constantHelp.cartHashId]);\n\n useEffect(() => {\n const isCustomSignature =\n !form.formState.dirtyFields[ fieldNames .potpis];\n\n if (isCustomSignature) {\n setValue(fieldNames.signature, emailValue.split('@')[0]);\n }\n\n if (verificationCodeValue) {\n obrazac setValue(fieldNames.verificationCode, '');\n clearVerificationCodeVerify();\n }\n\n if (isVerificationCodeEmailSent) {\n clearVerificationCodeGenerate();\n }\n // reakcja eslint-disable-next-line - hooks/exhaustive-deps\n }, [emailValue]);\n\n useEffect(() => {\n if (\n!errors[fieldNames.email] &&\n submitCount &&\n !isVerificationCodeEmailSent\n ) {\n setVerificationCodeEmailError();\n }\n // eslint-disable-next-line-react-hooks/exhaustive-deps\n }, [submitCount]);\n\n useEffect(() => {\ n if (isVerificationCodeEmailSent) {\n resetField(fieldNames.verificationCode);\n }\n // eslint-disable-next-line response-hooks/exhaustive-deps\n }, [isVerificationCodeEmailSent]);\n\n const tabButtons = renderCond(\n isNeedy(permalinkData) && isAmountEdited,\n () => (\n\n ),\n );\n\n const infoTextElement = renderSwitch([\n [\ncauseEndDate && isFundsAimSet,\n () =>\n t(\n 'Darunki będą zbierane do końca zbiórki ( { { date }}lata) lub do osiągnięcia 100% wartości. W każdej chwili możesz wyłączyć ciągłą obsługę.',\n { date: formattedCauseEndDate },\n ),\n ],\n [\ncauseEndDate , \ n () = > (\n <>\n {t(\n 'Darowizny będą zbierane do końca zbiórki ({{formattedCauseEndDate)}).',\n {\n formattedCauseEndDate,\ n }, \ n )}{' '}\n\n {t('W każdej chwili możesz wyłączyć ciągłą pomoc.')}\n\n >\n ),\n ],\n [\n isCauseDataFetched && isFundsAimSet,\n () =>\n t(\n 'Darowizny będą zbierane do zakończenia zbiórki lub osiągnięcia 100% środków. wyłącz bieżącą pomoc .',\n ),\n ],\n [\n isCauseDataFetched,\n () =>\n t(\n 'Darowizny będą zbierane aż do zakończenia zbiórki. Możesz wyłączyć ciągłą pomoc w dowolnym momencie time.',\n ),\n ],\n [\n isProfileDataFetched,\n () => t('W każdej chwili możesz wyłączyć ciągłą pomoc.'),\ n ] ,\n [ true, ( ) => null],\n]);\n\n zwraca (\n\n {przyciski kart}\n \n \n\n );\n },\n);\n\nConstantHelpFormUnlogged.displayName = 'ConstantHelpFormUnlogged';\n","importer styl, { css} de 'komponenty projektu';\n\nimportar { cond } de ' @/common/utils/controlFlow';\nimport { V3CompensationScope } de '@/common/types';\nimport { mixins, theme } de '@/common/styles';\nimport type { V3CompensationProps } de '@/common /types';\n\nimport { Icon as IconBase } from '@/common/components/icon';\n\ninterface AvatarWrapperProps {\n numer zamówienia: numer;\n}\n\ninterface ContainerProps extiende V3CompensationProps {\n shouldHandleOnclick : boolean;\n}\n\neexport const Kontener = styled.div`\n opis: flex;\n elementy linii: centro;\n uzasadnienie: entre;\n kursor: ${({ shouldHandleOnclick }) =>\n shouldHandleOnclick ? 'pointer' : 'unset'};\n kolor tła: ${theme.color.white};\n\n ${({ v3Compensation}) =>\n cond([\n [\n v3Compensation == = V3CompensationScope.Mobile,\n css`\n padding-bottom: ${theme.spacing.$16};\n `,\n ],\n [\n v3Compensation === V3CompensationScope.Desktop,\n css`\ n relleno: ${theme.spacing.$16} ${theme.spacing.$30};\n border-bottom: 1px solid ${theme.color.greyLight};\n `,\n ],\n ])} ;\n`;\n\neexport const Content = styled.header`\n display: flex;\n align-items: flex-start;\n dopełnienie: 8px 0;\n`;\n\neexport const Icon = styled(IconBase).attrs({\n nazwa: 'constant-help-color',\n size: 25,\n})`\n margin-desno: ${theme.spacing.$8};\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n duża czcionka: 25px;\n }\n`;\n\neexport const Text = styled.span`\n ${mixins.typography('16/extraBold ' , {\n boja: 'blueDark',\n })}\n\n rozmiar marginesu: ${theme.spacing.$8};\n poravnanje tekst: lijevo;\n\n ${mixins.minWidth (' lg')} {\n duża czcionka: ${theme.fontSize.$18};\n }\n`;\n\neexport const AvatarGroupContainer = styled.div`\n display: flex;\n align- itens: centro ;\n Justificar-conteúdo: flex-end;\n`;\n\nexport const AvatarWrapper = styled.div`\n položaj: relativon;\n z-index: ${({orderNumber}) => 100 - orderNumber};\n margines esquerda: -${theme.spacing.$8};\n border-radius: $ { tema.borderRadius.fullRounded};\n`;\n\neexport const RestHelpersNumber = styled.span`\n ${mixins.typography('12/extraBold', {\n boja: 'greyDark',\n }) } \n\n element z góry określony: ${theme.spacing.$4};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n element z góry określony: ${theme.spacing.$8};\ n }\ n`;\n","Importuj styl „komponentów stylu”;\n\nimportuj { mixins, temat } de „@/common/styles”;\n\nimportuj {\n Przycisk,\n Kolor przycisku, \n ButtonSize,\n ButtonVariant,\n} from '@/common/components/button';\nimport { Icon } from '@/common/components/icon';\n\neexport const Container = styled.div` \ n display : flex;\n kierunek-flex: coluna;\n minimalna szerokość: 200 pikseli;\n maksymalna wysokość: 100%;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n min - szerokość: 300px;\n }\n`;\n\neksport const List = styled.div`\n maksymalna wysokość: 280px;\n dopełnienie: ${theme.spacing.$20} ${theme.spacing.$20 } 0 $ {theme.spacing.$20};\n polecenie: auto;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n wstępne ustawienie: ${theme.spacing.$20} ${theme.spacing . $30} 0 ${theme.spacing.$30};\n }\n`;\n\neexport const ConstantHelperDetails = styled.div`\n display: flex;\n wyrównaj elementy: środek;\n margines-dół : ${theme.spacing.$16};\n`;\n\neexport const ConstantHelperName = styled.span`\n ${mixins.typography('16/regular', {\n boja: 'greyDark',\n } )}\n\n margin-left: ${theme.spacing.$20};\n text-align: lijevo;\n`;\n\neexport const Header = styled.div`\n display: flex;\ n elementy linii: centro;\n uzasadnienie: centro;\n`;\n\nexport const Text = styled.span`\n margem esquerda: ${theme.spacing.$10};\n linia tekstu: esquerda; \n\n ${mixins.typography('18/extraBold', {\n cor: 'branco',\n })}\n`;\n\neexport const IconMonthly = styled(Icon).attrs ({\ n nombre: 'constant-help',\n tamaño: 20,\n})``;\n\neexport const JoinButton = styled(Button).attrs({\n size: ButtonSize.Small,\n color: ButtonColor .Crveno,\n wariant: ButtonVariant.Link,\n})``;\n\neexport const JoinButtonWrapper = styled.div`\n margines: ${theme.spacing.$10} ${theme.spacing. $20};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n margines: ${tema.espaciado.$20} ${tema.espaciado.$30};\n }\n`;\n" , "import { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport {getInternalPath } z '@/modules/navigation';\nimport type { ConstantHelperWithId } z '@/modules/needy/needy.types';\n \nimport type { CommonComponentProps } de '@/common/types';\n\nimport { Avatar } de '@/common/components/avatar';\nimport type { ModalProps } de '@/common/components/modal'; \nimport { Modal } de '@/common/components/modal';\n\nimport {\n ConstantHelperDetails,\n ConstantHelperName,\n Container,\n Header,\n IconMonthly,\n JoinButton,\n JoinButtonWrapper,\ n Popis,\n Tekst,\n} iz './constantHelpersModal.styles';\n\neeksport nie sučelje ConstantHelpersModalProps\n poprawia CommonComponentProps,\n Pomiń{\n fixedHelpers: ConstantHelperWithId[];\n needySlug: string;\n hasActiveConstantHelp: booleano;\n}\n\nexport const ConstantHelpersModal = ({\n id,\n fixedHelpers,\n needySlug,\n hasActiveConstantHelp,\ n zaglavlje,\n isOpen,\n onRequestClose,\n}: ConstantHelpersModalProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n\n const anonimowyCount = fixedHelpers.reduce(\n (liczba, pomocnik) = > (helper.name ? contagem : contagem + 1),\n 0,\n );\n\n const renderConstantHelpersHeader = () => (\n
\północ\północ{Blankiet firmowy}\północ
\n);\n\n const renderAnonymousHelpersRow = () =>\n anonimowyCount ? (\północ\północ\północ\n {t('{{count}} osób wspiera Anonymous', { Count: AnonymousCount })}\n\północ\n ): null;\n\n const renderButton = () =>\n hasActiveConstantHelp ? zerowa: (\n\północ\północ\n);\n\n const renderConstantHelpersContent = () =>\n fixedHelpers ? (\północ\północ\n {constantHelpers.map(({ avatarUrl, sex, name, id: avatarId }) => {\n if (!name) {\n return null;\n }\n\n return (\n\północ\północ{Do}\północ\n);\n})}\n {renderAnonymousHelpersRow()}\n\n {renderowanie przycisku()}\n\n): null;\n\n povratak (\n\n );\n};\n","importuj style z 'komponentów stylizowanych';\n\neexport const Kontener = styled.div`\n wysokość: 100%;\n`;\n","importuj stylem iz 'stylowane komponenty';\n\neexport const Container = styled.div``;\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useEffect } iz 'react';\n\nimport { useStore} from „@/modules/store”;\nimport { useRequestState } z „@/modules/api/api.hooks”;\nimport type { Przyczyna } z „@/moduły/przyczyny”;\nimport { przyczynaStructure } z „ @ / moduły/przyczyny”;\nimport type { Fundraising } z „@/modules/fundraising”;\nimport {fundraising structure} z „@/modules/fundraising”;\nimport {useNeedy} z „@/modules/needy/hooks/ useNeedy';\nimport type { Organizacja } z '@/modules/organizations';\nimport {organizationStructure } z '@/modules/organizations';\n\nimport type {CommonComponentProps } z '@/common/types'; \n\nimport { Wrapper } z „./fundraiseCardDataProvider.styles”;\n\nimport { wrapWithQueryClientProvider } z „../../../queryClient/utils/wrapWithQueryClientProvider/wrapWithQueryClientProvider.util”;\nimport { FundraiseCard } es '../fundraiseCard';\n\neizvozno sučelje FundraiseCardDataProviderProps proširuje CommonComponentProps {\n fundraiseId: string;\n}\n\n/**\n * NAPOMENA: jest zarejestrowanym komponentem, który reaguje na szynach. Jeśli chcesz zmienić\n * rekwizyty w tym komponencie, zaktualizuj listę przekazanych rekwizytów dla\n * ten komponent nie modeluje torów (`<% react_component(...`).\n */ \nexport const FundraiseCardDataProvider = wrapWithQueryClientProvider( \n ({ id, fundraiseId }: FundraiseCardDataProviderProvider) => {\n const {podaci: prikupljanje sredstava } = useRequestState({\n put: fundraiseStructure.arraySelector({\nDodatkowaŚcieżka: [identyfikatorfundraise],\n}),\n});\n\n const {\ntytuł,\n slug,\organizerFullName,\organizerAvatarUrl,\ n targetId,\n targetType,\n canDonate,\n } = Święty Mikołaj ?? { } ; \n\n const {dane:url} = useRequestState({\n put: causeStructure.arraySelector({\n addPath: [targetId],\n }),\n });\n\n const { podaci: organizacja } = useRequestState({\n put: OrganizationStructure.arraySelector({\n addPath: [targetId],\n }),\n });\n\n const fetchFundraise = useStore((state) => state.fundraises.fetchFundraise); \n const fetchCause = useStore((state) => state.causes.fetchCause);\n const fetchOrganization = useStore(\n (state) => state.organizations.fetchOrganization,\n );\n\n const { podaci : carente } = useNeedy(targetId, {\n habilitado: targetType === 'Needy',\n });\n\n const targetTitle = organización?.nome ?? causa?.título ?? carente?.name;\n const targetImageUrl =\n organizacja?.logoUrl ?? uzrok?.ImageUrl ?? carente?.imageUrl;\n\n useEffect(() => {\n if (!fundraise) {\n void fetchFundraise(fundraiseId);\n }\n }, [fundraise, fetchFundraise, fundraiseId]);\n \n useEffect(() => {\n if (targetType && !targetTitle) {\n switch (targetType) {\n case 'Uzrok':\n void fetchCause(targetId);\n break;\n\n case 'Organizacja':\n void fetchOrganization(targetId);\n break;\n }\n }\n }, [targetType, targetTitle, targetId, fetchCause, fetchOrganization]);\n\n return (\n\północ\północ\n );\n },\n);\n","import type { UseQueryOptions } from '@tanstack/react-query';\n\nimport type {\n Organization,\n RawOrganization,\n} from '@/modules/organizations/organizations.types';\nimport { fetchApiData } from '@/modules/queryClient/utils/fetchApiData';\n\nimport types OrganizationQueryOptions = UseQueryOptions<\n RawOrganization,\n Błąd,\n Organizacja \n>;\n\n/**\n * Zwraca klucz zapytania dla haka `useOrganization`, którego można użyć\n * do ręcznego pobrania danych z pamięci podręcznej `queryClient` lub do nadpisania\n * danych w ta pamięć podręczna: dla danego identyfikatora lub dla wszystkich organizacji.\n *\n * @examples\n *\n * getOrganizationQueryKey(); // ['organizacja']\n * getOrganizationQueryKey('GjS3Z'); // ['organizacja', 'GjS3Z']\n *\n * @param id - Identyfikator organizacji (hashid)\n */\nexport const getOrganizationQueryKey = (id?: string) => [\n 'organizacja ', \n ...(id ? [id] : []),\n];\n\n/**\n * Zwraca zadowalający obiekt `useQuery` z\n * kluczem organizacji zapytania i pobierania dane organizacji.\n *\n * @param id - identyfikator organizacji (hashid)\n * @param options - opcje haka `useQuery`\n */\nexport const getOrganizationQuery = (\n id : string,\n opcje ?: OrganizationQueryOptions,\n) => ({\n queryKey: getOrganizationQueryKey(id),\n queryFn: () =>\n fetchApiData('GET /organizations/{identyfikator_organizacji}', {\n identyfikator_organizacji: id,\n}),\n ...options,\n});\n","import { useQuery } z '@tanstack/react -query';\n\nimport typu {\n Organizacja,\n RawOrganization,\n} z "@/modules/organizations/organizations.types";\n\niimport typu {OrganizationQueryOptions } z "./useOrganization. utils' ;\nimport { getOrganizationQuery } from './useOrganization.utils';\n\n/**\n * Pobiera dane organizacji z API na podstawie podanego organizacji\n * hashid, używając łącza useQuery. Dane są zwracane\n * z pamięci podręcznej queryClient (jeśli istnieje).\n *\n * @param id - Identyfikator organizacji (hashid)\n *\n * @example\n *\n * const { data } = useOrganization ( 'GjS3Z');\n * console.log(dane); // { id: \"GjS3Z\", slug: \"slug1\", \"name\": \"Fundacja 1\", ... }\n */\nexport const useOrganization = (\n id: string,\n opcje?: OrganizationQueryOptions,\n) =>\n useQuery(\n getOrganizationQuery(id, {\n select: (data: RawOrganization) => ({\n id: data.id,\n slug: data.slug,\n name: data.name,\nofficialName: data . nazwa_oficjalna,\n wskazówka: data.type,\n logoUrl: data.logoUrl,\n opis: data.description,\n canDonate: data.canDonate,\n isConstantHelpPossible: data.constantHelpPossible,\n region: data.region , \n grad: data.city,\n }),\n ...opcije,\n }),\n );\n","importer estilo de 'componentes com estilo';\n\neexport const Container = styled.div``;\n","import { useOrganization } z '@/modules/organizations/hooks/useOrganization';\nimport { wrapWithQueryClientProvider } z '@/modules/queryClient/utils/wrapWithQueryClientProvider';\n\ nimport wpisz { CommonComponentProps } z „@/common/types”;\n\nimport { Kontener } z „./organizationCardDataProvider.styles”;\n\nimport { OrganizationCard } z „../organizationCard”;\nimport { OrganizationCardSimple } de '../organizationCardSimple';\n\neexport sučelje OrganisationCardDataProviderProps\n extends CommonComponentProps {\n identyfikator organizacji: string;\n isSimplified?: boolean;\n}\n\n/**\n ich trilhos. Semper que você alterar\n * props neste komponenta, lembre-se de update a list de props passados ​​​​​​​​para\n * este componente no modelo rails (`<% react_component(...`).\n */ \nexport const OrganizationCardDataProvider = wrapWithQueryClientProvider( \n ({\n identyfikator,\n identyfikator organizacji,\n isSimplified = false,\n }: OrganizationCardDataProviderProps) => {\n const { dane } = useOrganization(identyfikator organizacji);\n \n vrati podatke ? (\n\n {uproszczony? (\północ\n) : (\n\n)}\n\n ) : null;\n },\n);\n\nOrganizationCardDataProvider.displayName = 'OrganizationCardDataProvider';\n","importuj styl z 'komponentów stylu';\n\nimport { Link } z '@/ common /components/link';\n\neexport const ContainerButton = styled(Link).attrs({\n theme: 'orange',\n size: 'mały',\n})`\n text-align: center ; \n`;\n","uvoz stila, { css } z "komponente stila";\n\nimport { mixins, theme } z "@/common/styles";\n\nimport { Ikona } z " @ / common/components/icon';\n\nimport type { SelectVariant } from './select.types';\n\ninterface CommonProps {\n wariant: SelectVariant;\n}\n\ninterface FieldStyleProps extends CommonProps {\n hasError : boolean;\n}\n\nexport const Container = styled.div`\n pozycja: względna;\n display: flex;\n`;\n\nconst standardFieldStyles = (hasError: boolean) => css` \ n ${mixins.typography('16/bold')}\n\ndługość: 100%;\nwysokość: 42px;\nustawienie wstępne: ${`\n ${theme.spacing.$10}\n${ theme.spacing. $40}\n ${theme.spacing.$10}\n ${theme.spacing.$16}\n `};\n temelj: ${theme.color.white};\n obramowanie: 1 piksel stały ${theme. color.greyLight};\n border-radius: ${theme.borderRadius.small};\n\n ${hasError &&\n css`\n border: 1px solid ${theme.color.redDark } ;\n box -shadow: ${theme.shadow.red};\n `}\n`;\n\nconst blueTextHover = css`\n ${mixins.hover(\n css`\n pudełko: $ { theme.color. blueDark};\n `,\n Spremnik,\n )}\n`;\n\nconst blueTextFieldStyles = css`\n ${blueTextHover}\n ${mixins.typography('16/regular ' , {\n boja: 'plava',\n })}\n\n savijanje: 1;\n dopełnienie: ${theme.spacing.$24};\n tło: prozirna;\n obrub: nema ; \n`;\n\neexport const Polje = styled.select`\n ${mixins.focusVisible()};\n\n izgled: nema;\n kursor: pokazivač;\n\n ${({ varijanta, hasError }) =>\n ({\n standard: standardFieldStyles (hasError),\n blueText: blueTextFieldStyles,\n [varijanta])}\n`;\n\nconst chevronStyles = {\n blueText: css`\n ${blueTextHover}\n\n desno: 0; \ n szablon: ${theme.color.blue};\n `,\n uzorak: css`\n miejsce docelowe: ${theme.spacing.$16};\n szablon: ${theme.color.dark};\ n `,\n};\n\neexport const Chevron = styled(icon).attrs({\n nazwa: 'szewron-dół',\n})`\n pozycja: absolutna;\n przełożona: 50%;\n ocena: flex;\n zdarzenie ponteiro: nenhum;\n transformação: translateY(-50%);\n\n ${({ wariant }) => chevronStyles[wariant]}\n`;\n\neexport const ErrorText = styled.p`\n display: flex;\n\n ${mixins.typography('13/regular', {\n color: ' redDark',\n })}\n\n dopełnienie: ${theme.spacing.$8};\n`;\n","import { useFormContext, useFormState } desde 'react-hook-form';\ n\nimport { useFormFieldTracking } de '@/modules/tracking/analyticsTracking/analyticsTracking.hooks';\n\nimport { Chevron, Container, Field } de './select.styles';\n\nimport type { SelectOptions, SelectProps } from './select.types';\n\neexport const Wybierz = ({\n id,\n opcje,\n wariant = 'standard',\n formProps,\n trackingProps,\n isDisabled,\n label ,\n}: SelectProps) => {\n const { registro, control } = useFormContext();\n const { onFormFieldFocus } = useFormFieldTracking({ id, trackingProps });\n const { błędy } = useFormState({ control });\n\n const { ime, obrigatório } = formProps;\n\n const fieldProps = {\n 'aria-label': rótulo,\n ...register(ime, { obrigatório }),\n };\n\n const renderOptions = options.map(({ wartość, tekst }: SelectOptions) => (\n\n));\n\n powtórka (\n\północ\n {opcje renderowania}\n\północ\północ\n );\n};\n","importuj styl, { css} z 'komponentów stylu';\n\nimportuj {miksy, motyw} z '@/common/styles';\n\nimportar { Button , ButtonColor, ButtonSize } z „@/common/components/button”;\nimport { Link } z „@/common/components/link”;\n\ninterface SelectFieldStyleProps {\n hasLeftSpacing?: boolean;\n}\n \neexport const IntroInfoText = estilizado.p`\n ${mixins.typography('13/regular', {\n cor: 'cinza',\n })}\n`;\n\neexport const SelectLabel = estilizado. span`\n ${mixins.typography('15/regular')}\n`;\n\neeksport const SelectField = styled.div`\n wyjaśnienie: flex;\n linia elementów: centro;\n uzasadnienie treści: centro;\n\n ${({ hasLeftSpacing }) =>\n hasLeftSpacing &&\n css`\n margem esquerda: $ {theme.spacing.$20};\n `}\n`;\n\neexport const SelectSuffix = styled.span`\n ${mixins.typography('15/regular')};\n\n cena: blok ;\n margen izquierdo: ${theme.spacing.$10};\n espacio en blanco: nowrap;\n`;\n\nexport const ActionButton = styled(Button).attrs({\n size: ButtonSize. Medium , \n boja: ButtonColor.Blue,\n})``;\n\neexport const CancelButton = styled(Link).attrs({\n size: 'medium',\n theme: 'blue',\n } ) ``;\n\n\n\nreksport const CenteredHeader = styled.h2`\n ${mixins.typography('16/extraBold')};\n\n text-align: center;\n`;\n\neexport const Información = styled.p`\n ${mixins.typography('15/regular')};\n\n margin-top: ${theme.spacing.$20};\n\n & + & {\n margines - top: ${theme.spacing.$24};\n }\n`;\n\neexport const AdditionalInfo = styled.p`\n ${mixins.typography('13/regular', {\n color: ' greyDark ',\n })};\n\n górny margines: ${theme.spacing.$24};\n`;\n\neexport const Year = styled.span`\n ${mixins.typography( ' 15 /regular')};\n\n margines esquerda: ${theme.spacing.$10};\n`;\n\nexport const MonthSelectContainer = styled.div`\n ${mixins.minWidth('md ') } {\n margin-top: 0;\n margin-left: ${theme.spacing.$10};\n }\n\n display: flex;\n wyrównaj elementy: środek;\n margin-top: $ {theme.spacing.$8};\n`;\n","import { range } from '@/common/utils/generate';\n\neexport const getDayOptions = ({ start, end }: { początek: liczba ; kraj: broj }) =>\n raspon({ početak, kraj }).map((dan) => ({\n wersja: dan,\n tekst: dan.toString(),\n }));\ n","import { useEffect, useState } z 'react';\nimport type {\n SubmitHandler,\n UseFormReturn,\n UseFormSetError,\n} z 'react-hook-form';\nimport { Trans, useTranslation } from 'react-i18next';\nimport {\n add,\n addYears,\n getDaysInMonth,\n getMonth,\n getYear,\n isLastDayOfMonth,\n isLeapYear,\n isPast,\n parseISO,\n} from 'date-fns';\n\nimport { useStore } iz '@/modules/store';\nimport {\n assertValidationErrorsHandlers,\n CommonFieldName,\n useFormWithValidation,\n} iz '@/modules/form';\ nimport { potvrdni okvir } iz '@/moduły/formulario/componentes/casilla de verificación';\nimport {\n FormBox,\n FormBoxPaddingTop,\n FormBoxVariant,\n} iz '@/moduły/formulario/componentes/formBox' ;\ nimport { FormContainer } de '@/modules/form/components/formContainer';\nimport { FormField, FormFieldSize } de '@/modules/form/components/formField';\nimport { Input, InputType } de '@/ module/ form /components/input';\nimport { Odaberite} iz '@/modules/form/components/select';\nimport { ErrorText} iz '@/modules/form/components/select/select.styles';\ nimport { dateFormats , formatDate } z '@/modules/i18n';\nimport { getInternalPath } z '@/modules/navigation';\n\nimport {\n getCurrentDay,\n getLocalDate,\n getLocalMonthString,\n} from „@ / common/utils/date”;\nimport { addLeadingZero } z „@/common/utils/number”;\nimport type { CommonFormComponentProps } z „@/common/types”;\n\nimport { Link } z „ @/ common /components/link';\nimport { ScrollOnMountWrapper } de '@/common/components/scrollOnMountWrapper';\n\nimport {\n ActionButton,\n Dodatkowe informacje,\n CancelButton,\n CenteredHeader,\n Information, \n IntroInfoText ,\n MonthSelectContainer,\n SelectField,\n SelectLabel,\n SelectSuffix,\n Year,\n} from './reminderSetupForm.styles';\n\nimport { selectReminder } from '../.. /jeden procent . seletores';\nimport { getDayOptions } de './reminderSetupForm.utils';\n\nconst commonFieldNames = {\n email: CommonFieldName.Email,\n termos: CommonFieldName.Terms,\n};\n\nconst customFieldNames = {\n mês: 'mês',\n dia: 'dia',\n};\n\nconst fieldNames = {\n ...commonFieldNames,\n ...customFieldNames,\n};\n\ninterfaz FormFieldType jest zarejestrowany{\n email: string;\n termos: booleano;\n męs: numer;\n dia: numer;\n}\n\neexport sučelje ReminderSetupFormProps extends CommonFormComponentProps {\n onClose: () => void;\n needyId : string;\n notifyOn: string;\n setIsNotifyOn: (data: string) => void;\n}\n\nexport const ReminderSetupForm = ({\n id,\n isInInnerScroll,\n onClose,\n needyId, \n powiadomienie pl,\n establecerIsNotifyOn,\n}: ReminderSetupFormProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n\n const [dateErrorMessage, setDateErrorMessage] = useState(null);\n const [notificationFormattedDate, setNotificationFormattedDate] =\n useState('');\n\n const sendReminder = useStore((state) => state.onePercent.sendReminder);\n const onePercentReminder = useStore(selectReminder) );\n const clearOnePercentErrors = useStore(\n (state) => state.onePercent.clearErrors,\n );\n\n const setDateError = (setError: UseFormSetError) => {\n setError('dan', {});\n setError('mjesec', {});\n };\n\n const dateValidationErrors = assertValidationErrorsHandlers({\n invalidDate: ({formularz} : { obrazac: UseFormReturn}) => {\n setDateErrorMessage(\n t(\n 'Wprowadzona data jest nieprawidłowa. Wybierz dzień i miesiąc z listy.',\n ),\n );\n setDateError(form.setError ) ; \ n } , \n po: ({\n formularz,\n szczegóły błędu: { limit },\n }: {\n formularz: UseFormReturn;\n szczegóły błędu: { ograniczenie: string };\n }) => {\n setDateErrorMessage(\n t(\n 'Ustaw datę w podglądzie - zmień na następną {{date}}',\n {\n n date : formatDate(\n add(parseISO(ograniczenie), { dni: 1 }),\n dateFormats.dMMMM,\n ),\n },\n ),\n );\n setDateError(form.setError ) ; \n },\n });\n\n const currentDate = getLocalDate();\n\n const currentDayOfMonth = getCurrentDay(); ;\n\n const isCurrentYearLeap = isLeapYear(nowy punkt odniesienia(bieżący rok, 0, 1) );\n const isNextYearLeap = isLeapYear(addYears(currentDate, 1));\n const isBeforeMarch = currentMonth <= 1;\n\n const availableMonths = [\n getLocalMonthString(1),\ngetLocalMonthString(2),\ngetLocalMonthString (3),\ngetLocalMonthString(4),\n ];\n\n const defaultDate: { dia: number; miesiąc: liczba } = (() => {\n const MiddleDefaultDayOption = 15;\n const isCurrentMonthAboveTaxSettlementPeriod = currentMonth > 3;\n\n if (isCurrentMonthAboveTaxSettlementPeriod) {\n return {\n dzień: MiddleDefaultDayOption,\n więcej: 0,\n };\n }\n\n const isTravanj = currentMonth === 3;\n\n if (isTravanj) {\n const lastDayOfKwiecień = lastDayOfMonth(bieżąca data);\n\n return {\n dan : to ostatni dzień kwietnia ? domyślna opcja dnia pośrodku : 30,\n plus: to ostatni dzień kwietnia ? 0 : bieżący miesiąc, \ n };\n }\n\n if (dzień bieżącego miesiąca >= średnia opcja domyślnego dnia) {\n return {\n dia: średnia domyślna opcja dnia, \n plus: bieżący miesiąc + 1,\n};\n } else {\n const maxDefaultDayOption = getDaysInMonth(\n nowa data ( bieżący rok , currentMonth , 1 ) );\n\n return {\day: maxDefaultDayOption, \n month: currentMonth, \n}; const customFields: Registry<\n klucz do typu customFieldNames,\n { defaultValue: number; validationerrors: typ błędów walidacji daty }\n > = {\n dia: {\n wartość domyślna: domyślna data.dzień,\n błędy walidacji: błędy walidacji daty,\n },\n plus: {\n wartość domyślna : domyślna data.miesiąc,\n błędy sprawdzania poprawności: dateValidationErrors,\n },\n };\n\n const formularz = useFormWithValidation({\n formId: `form-${id}`,\n nazwy obozu,\n dane personalizacyjne,\n podane błędy: onePercentReminder.errors,\n isSuccess: Boolean(notifyOn),\n isInInnerScroll,\ n });\ n const {\n formState: { errores },\n watch,\n setValue,\n } = obrazac;\n\n const [selectedYear, setSelectedYear] = useState(bieżący rok);\n const selectedMonth = Number(watch( 'mês'));\n const seleccionadoDía = Número(reloj('día'));\n\n const esSeleccionadoMesFebrero = seleccionadoMes === 1;\n\n const disponibleDíaOpciones = (() = > {\n if (isSelectedMonthFebruary) {\n const shouldRender29DayOptions =\n (isCurrentYearLeap && isBeforeMarch && currentDayOfMonth !== 29) ||\n (isNextYearLeap && !isBeforeMarch) ||\n (isNextYearLeap && currentMonth === 1 && currentDayMjeseca === 28 );\n\n return shouldRender29DayOptions ? 29 : 28;\n }\n\n const days = getDaysInMonth(new Date(bieżący rok, wybrany miesiąc, 1));\n\n powrót dni;\n })() ; \n\n const dayOptions = getDayOptions({\n početak: 1,\n kraj: availableDayOptions,\n });\n const monthOptions = availableMonths.map((czas: ciąg znaków, indeks: liczba) => ({\ n vrijednost: índice,\n tekst: naziv,\n }));\n\n const handleSubmitForm: SubmitHandler= assíncrono (dados) => {\n const escolhidoMês = Número(dados.mês) + 1;\n const escolhidoDia = Número(dados.dia);\n\n if (onePercentReminder.isLoading) {\n return;\ n }\n\n const dateWithCurrentYear = nowa data (wybrany rok, data.miesiąc, data.dzień);\n const noticeDate = `${selectedYear}-${addLeadingZero(\n escolhidoMonth,\n )}-${addLeadingZero (chosenDay)}`;\n\n const uploadData = {\n email: data.email,\nnotifyOn:notificationDate,\n TermsAcceptance: data.terms,\n };\n\n await sendReminder(needyId, uploadData ) ;\n setNotificationFormattedDate(\n formatDate(dateWithCurrentYear, dateFormats.dMMMMrrrr),\n );\n };\n\n useEffect(() => {\n if (wybrany miesiącluty && wybrany dzień >= 28) {\n const shouldSet29thDay =\n (isNextYearLeap && currentMonth >= 2) ||\n (isNextYearLeap && currentMonth === 1 && currentDayOfMonth === 28) ||\n (isCurrentYearLeap && isBeforeMarch && currentDayOfMonth !== 29);\n \ n setValue('dzień', shouldSet29thDay ? 29 : 28);\n return;\n }\n\n if (możliwe opcje día disponibles < diaseleccionado) {\n setValue('día', opcje día disponibles);\ n }\n / / devido a reprocesamiento indesejado na mudança de selectedDay\n // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps\n }, [\n availableDayOptions,\n setValue,\n selectedMonth,\ n isCurrentYearLeap,\n currentMonth ,\n isNextYearLeap,\n currentDayOfMonth,\n ]);\n\n useEffect(() => {\n const isSelectedYearLeap =\n wybrany dzień === 29 && wybrany miesiąc === 1 && !isCurrentYearLeap;\n const esFechaActualPasado = esPasado(\n nueva Fecha(añoActual, MesSeleccionado, DíaSeleccionado),\n );\n\n if (esAñoSeleccionadoLeap || isCurrentDatePast) {\n setSelectedYear(currentYear + 1);\n } else {\n setSelectedYear(currentYear);\n }\n }, [bieżący rok, wybrany dzień, wybrany miesiąc, isCurrentYearLeap]);\n\n useEffect(() => {\n if (\n onePercentReminder.errors.length === 0 &&\n!onePercentReminder.isLoading &&\n noticeFormattedDate\n ) {\n setIsNotifyOn(notificationFormattedDate);\n }\n }, [notificationFormattedDate, onePercentReminder, setIsNotifyOn]);\n\n useEffect(() => () => clearOnePercentErrors(), [clearOnePercentErrors]);\n\n const formattedYear = t('{{rok}} r.', { año :selectedYear });\n\n const renderDateErrorText = () =>\n errores.día || errores.mês ? (\północ\n {data komunikatu o błędzie}\n\n ) : nulo;\n\n const renderForm = () => (\nformProps={formario} onSubmit={handleSubmitForm}>\n\n {t(\n 'Wyślemy Ci wiadomość e-mail z przypomnieniem o przekazaniu 1,5% podczas składania zeznania podatkowego',\n )}\n\północ\północ\n\n\północ\północ\północ{t('Kiedy chcesz, żebyśmy o Tobie pamiętali?')}\północ\północ\n\n{t('-ir')}\północ\północ\północ\n\n\północ{sformatowany rok}\północ\północ\n {renderDateErrorText()}\n\północ\północ\n Akceptuję{' '}\n \n Regulamin Siepomag.pl\n \n \n }\n formProps={{\n name: fieldNames.terms,\n wymagane: t('Musisz zaakceptować regulamin !' ), \n }}\n />\n\północ\północ\północ\północ\n {t('Anuluj')}\n\północ\północ\północ\n);\n\n const renderSucesso = () => (\n\północ\n {t('Twoje przypomnienie zostało ustawione!')}\n\północ\n {t(\n '{{notifyOn}} w tym roku otrzymasz od nas przypomnienie o przekazaniu 1,5% podatku w zeznaniu podatkowym.',\n {notifyOn },\n )}\n\północ\n {t('Otrzymasz instrukcje wyrównania w wiadomości.')}\n\północ\n {t(\n 'Możesz to również wysłać e-mailem do swojego księgowego lub innej osoby, która pomoże Ci w przygotowaniu zeznania podatkowego',\n )}\n\północ\północ\północ\północ\n );\n\n zwrot powiadomienia pl &&\n onePercentReminder.errors.length === 0 &&\n !onePercentReminder.isLoading\n ? renderSuccess()\n: renderForm();\n};\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useState } z 'react';\nimport { Trans, useTranslation } z 'react-i18next' ;\n\nimport { getInternalPath } z „@/modules/navigation”;\n\nimport { renderCond } z „@/common/utils/rendering”;\nimport { hasQueryParam } z „@/common/utils/url” ;\importuj tipo { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\importuj tipo { IconName } z '@/common/components/icon';\nimportuj tipo { LinkIconAlignment } z '@/common/components/link ';\nimport { Link } z '@/common/components/link';\nimport { Modal } z '@/common/components/modal';\n\nimport { ContainerButton } z './reminderSetup.styles'; \n\nimport { ReminderSetupForm } iz '../reminderSetupForm';\n\neizvoz sučelja ReminderSetupProps udostępnia CommonComponentProps {\n needyId: niz;\n needyTitle: niz;\n}\n\n/**\n * NAPOMENA : é o componente registradoreactionar sobre rieles. Semper que você alterar\n * props neste komponentu, lembre-se de update a list de props passados ​​​​​​​​​para\n * este componente no template rails (`<% react_component(...`). \n */ \nexport const ReminderSetup = ({ \n id,\n needyId,\n needyTitle,\n}: ReminderSetupProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n\n const lembreteSetupQueryParam = 'rs'; \n const isModalInitiallyOpen = hasQueryParam( lembreteSetupQueryParam);\n const [isModalOpen, setIsModalOpen] = useState(isModalInitiallyOpen);\n\n const handleModalClose = () => {\n setIsModalOpen(false);\n } ;\ n\n const handleButtonClick = () = > {\n setIsModalOpen(true);\n };\n\n const [notifyOn, setNotifyOn] = useState(null);\n\n const linkText = powiadomienieOn\n ?t (' Masz aktywne przypomnienie o rozliczeniu 1.5% na {{notifyOn}} roku', {\n notifyOn,\n })\n : t('Ustaw przypomnienie o przekazaniu 1.5%');\n\n const linkIconData :\n|{\n naziv:IconName;\n dodatak:LinkIconAlignment;\n naziv:broj;\n }\n|neodređeno=notificate a On\n? neodređeno\n: {\n naziv: 'chevron-desno', \n alinhamento: 'right' ,\n tamanho: 9,\n };\n\n const modalHeaderText = renderCond(\n notifyOn,\n () => t('Dziękujemy!'),\n () = > ( \n <>\ n {t('{{NeedyTitle}} czeka na Twoje 1.5%.', {\n NeedyTitle,\n } )} \nie
\n {t('Ustaw przypomnienie.')}\n >\n ),\n );\n\n powrót (\n <>\n\n {tekst linku}\n\północ\n }\n stopka={\n\n Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w {' '}\n \n Polityka prywatności na Siepomaga.pl\n \n .\n\n }\n size=\"adjustedWidth\"\n urlQueryParam={reminderSetupQueryParam}\n />\n >\n );\n};\n","uvezi stil iz 'stiliziranih komponenti';\n \ nimport { mixins } de '@/common/styles';\n\nimport { Wrapper } de '@/common/components/wrapper';\n\neexport const Grid = styled.div`\n display: grid;\ n grid-template-rows:\n auto // zaglavlje\n 30px\n auto // kontakt lub pretplata\n 40px\n auto // info-pločice\n 40px\n auto // kontakt\n 40px\n auto / / faq\n 50px\n auto // skontaktuj się z nami, aby zarejestrować się\n 50px;\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n grid-template-rows: \n auto\n 40px\ n auto\n 60px\n auto\n 60px\n auto\n 60px\n auto\n 50px\n auto\n 70px;\n }\n`;\n\neexport const Gap = styled.div` `; \ n\neexport const IntroRow = styled(Wrapper).attrs({\n size: 'full',\n})``;\n\neexport const Row = styled(Wrapper).attrs({\n size: ' medium ',\n})``;\n","uvoz stila iz 'komponenti stila';\n\nimport { mixins } iz '@/common/styles';\n\nimport { Image } iz '@/ common /components/image';\n\nexport const Container = styled.div`\n pozycja: względna;\n display: flex;\n align-items: centro;\n justificar-contenido: centro;\ n altura: 366px ;\n przepełnienie: skriveno;\n tło: gradient liniowy (105,7 stopni, #1f98d5 11,63%, #0051af 78,63%);\n\n ${mixins.minWidth('lg ')} {\ n widok: 320px ;\n }\n`;\n\neexport const ContentWrapper = styled.div`\n display: flex;\n flex-direction: column;\n align-items: center; \n uzasadnienie zawartości: centro;\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n pozycja: względna;\n kierunek elastyczny: linia;\n wysokość: 220px;\n }\n` ; \n\neexport const B2bSlogan = styled(Image).attrs({\n isEager: true,\n})`\n rozmiar: 173px;\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n rozmiar obrazu: 258px;\n rozmiar marginesu: 104px;\n rozmiar marginesu: 0;\n }\n`;\n\neexport const B2bLogo = styled(Image).attrs({\n isEager: true,\ n}) `\n rozmiar: 124px;\n rozmiar: 124px;\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n rozmiar: auto;\n rozmiar: 100%;\n }\n `;\ n\neexport const B2bBackgroundImage = styled(Image).attrs({\n isEager: true,\n})`\n pozycja: bezwzględna;\n wysokość: 100%;\n transform: scale(1.3); \n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n desno: -115px;\n wizja: auto;\n transformacja: skala(1);\n }\n`;\n"," import { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nieważne backgroundB2b z '@/assets/images/backgroundOnePercentB2B.svg';\importowane logoB2b z '@/assets/images/logoOnePercentB2B.svg';\importowane sloganB2b z ' @/assets/images/sloganOnePercentB2B.svg';\n\Prześlij typ {CommonComponentProps} z '@/common/types';\n\Przenieś {\n B2bBackgroundImage,\n B2bLogo,\n B2bSlogan,\n Kontener,\ n ContentWrapper,\n} iz './b2bIntro.styles';\n\nizvoz tipa B2bIntroProps = CommonComponentProps;\n\neizvoz const B2bIntro = ({ id }: B2bIntroProps) => {\n const { t } = useTranslation( 'onePercentLandings');\n\n povratak (\n\północ\północ\północ\północ\północ\północ\n );\n};\n","uvezi stil 'komponenty stylu';\n\nimportar { mixins, tema } od '@/common/styles';\n\nimportar { Button } od '@/common /components/button';\n\nimport type { ContactOrSignUpCompanyProps } from '.';\n\neexport const Container = styled.div>`\n ${({ powinienem dostosować rozmiar czcionki na telefonie komórkowym }) =>\n czy powinienem dostosować rozmiar czcionki na telefonie komórkowym\n ? mixins.typography('18/extraBold')\n : mixins.typography('24/extraBold')}\n\n margines: auto;\n wyrównanie tekstu: środek;\n\n ${mixins.minWidth( 'md')} {\n ${mixins.typography('24')}\n\n maksymalna rozdzielczość: 690px;\n }\n`;\n\neexport const Text = styled.span``;\ n \nexport const ContactButton = styled(Button)`\n dolny margines: ${theme.spacing.$16};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n prawy margines: ${theme .spacing .$20};\n margin-bottom: 0;\n }\n`;\n\neexport const ButtonsContainer = styled.div`\n display: flex;\n flex-direction: column;\n align - itens: center;\n justify-content: center;\n max-width: 100%;\n margin: auto;\n margin-top: ${theme.spacing.$16};\n\n ${mixins .minWidth( 'md ')} {\n kierunek wygięcia: linia;\n maksymalna szerokość: 556px;\n górny margines: ${theme.spacing.$24};\n }\n`;\n" ,/ / @ ts-strict-ignore\nimport type { RefObject } z „react”;\nimport {useTranslation } z „react-i18next”;\n\nimport { scrollToElementWithTopOffset } z „@/common/utils/scroll” ;\nimport wpisz { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimport {\n Button,\n ButtonColor,\n ButtonSize,\n ButtonVariant,\n} from '@/common/components/button' ;\n \nimport {\n ButtonsContainer,\n ContactButton,\n Container,\n Text,\n} from './contactOrSignUpCompany.styles';\n\neexport sučelje ContactOrSignUpCompanyProps proširuje CommonComponentProps {\n text: string;\ n scrollToRef: ObiektRef;\n shouldAdjustFontSizeOnMobile?: booleano;\n}\n\neexport const ContactOrSignUpCompany = ({\n id,\n className,\n text,\n scrollToRef,\n shouldAdjustFontSizeOnMobile,\n}: ContactOrSignUpCompanyProps) => {\ n const { t } = useTranslation('onePercentLandings');\n\n const handleContactButtonClick = () => {\n scrollToElementWithTopOffset({ element: scrollToRef.current });\n };\n\n return (\n\północ{tekst}\północ\północ\n\n\północ\n );\n};\n","importuj szablony 'komponentów stylów';\n\nimportar { mixins, tema } de '@/common/estilos';\n\neexportar const Container = estilizado.seção ` \n display: grid;\n grid-template-columns: 1fr;\n gap: ${theme.spacing.$20};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n grid-szablon -stupci: repeat(3, 1fr);\n razmak: ${theme.spacing.$24};\n }\n`;\n","uvezi stil iz 'styled-components';\n\nimport { mixins , temat } z '@/common/styles';\n\nimport { ContentContainer } z '@/common/components/contentContainer';\nimport {\n ImageRatioWrapper,\n ImageRatioWrapperRatio,\n} z '@/common / Components/imageRatioWrapper';\n\neexport const Container = styled(ContentContainer)`\n dopełnienie: ${theme.spacing.$16};\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n dopełnienie : ${theme.spacing.$20};\n }\n`;\n\neexport const ImageWrapper = styled(ImageRatioWrapper).attrs({\n ratio: ImageRatioWrapperRatio.$16_10,\n})`\n margin- bottom : ${theme.spacing.$20};\n border-radius: ${theme.borderRadius.default};\n`;\n\neexport const Title = styled.h3`\n ${mixins.typography(' 21 /extraBold')}\n\n margin-bottom: ${theme.spacing.$10};\n`;\n\neexport const Content = styled.p`\n ${mixins.typography('16/regular ' )};\n`;\n","importuj typ { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimport { Image } z '@/common/components/image';\n\nimport { Container , Treść, ImageWrapper, Tytuł } z „./infoTile.styles”;\n\neexport sučelje InfoTileProps extends CommonComponentProps {\n image: string;\n title: string;\n content: string;\n}\n\ nextport const InfoTile = ({ id, obraz, tytuł, zawartość }: InfoTileProps) => (\n\północ\północ\"\"\północ\północ{tytuł}\północ{zadowolona}\północ\n);\n","// @ts-strict-ignore\n\nimport { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport tileImage1 z '@/assets/images/infoTile1.svg';\ nimport TileImage2 z „@/assets/images/infoTile2.svg”;\nimport tileImage3 z „@/assets/images/infoTile3.svg”;\n\nimport { decoraElementsWithId } z „@/common/utils/normalize”;\ nimport type { CommonComponentProps } z „@/common/types”;\n\nimport { Container } z „./infoTilesSection.styles”;\n\nimport {InfoTile } z „../infoTile”;\n\neexport type InfoTilesSectionProps = CommonComponentProps;\n\neexport const getInfoTilesData = (t) =>\n decoraElementsWithId([\n {\n obraz: tileImage1,\n tytuł: t('Bezpłatna pomoc'),\n zawartość: t(\n „Wraz z likwidacją IRPF pracownicy wpisują się do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacji Siepomaga i przekazują NIP swojej firmy w określonym celu. W ten sposób pobierają 1,5% środków podatkowych na pracę wspólną charytatywna.' ,\n ),\n } ,\ n {\n image: tileImage2,\n title: t('Wspólny cel'),\n content: t(\n 'Razem wybierają cel: wspierać szpital, dom dziecka czy konkretna osoba potrzebująca pomocy Dzięki pożytecznej współpracy wzmacniasz relacje w zespole. Integracja pomaga.',\n ),\n },\n {\n image: tileImage3,\n title: t('Marketing prosto z serca'),\n content: t(\n 'Pomoc jest w DNA powód do dumy. Otrzymasz od nas dedykowane materiały dotyczące Twojego udziału w akcji. Pokaż sumę przekazanych kwot w ramach 1,5% podatku!',\n ),\n } , \n] ) ; \n\ next const InfoTilesSection = ({ id }: InfoTilesSectionProps) => {\n const { t } = useTranslation('onePercentLandings');\n const renderInfoTiles = getInfoTilesData(t).map(\n ({ id: infoTileId , obraz, tytuł, treść }) => (\n\n ),\n );\n\n powrót{renderInfoTiles};\n};\n","importuj styl „komponentów stylu”;\n\nimportuj { temat } de '@/common/styles';\n\nimportar { imagem } de '@/common/components/ image';\nimport { Wrapper } from '@/common/components/wrapper';\n\neexport const Container = styled.div`\n dopełnienie: ${theme.spacing.$20} 0;\n obraz tła: gradient liniowy (105,7 stopni, #1f98d5 11,63 %, #0051af 78,63 %);\n`;\n\neexport const ContentWrapper = styled(Wrapper).attrs({\n size: 'mały', \n withoutMobileHorizontalGap: true ,\n})``;\n\neexport const B2bLogo = estilo(Imagen).attrs({\n isEager: true,\n})`\n rozmiar: względny;\n rozmiar: 108 pikseli ;\n rub: 0 ​​auto ${theme.spacing.$20};\n`;\n","importuj z stylem, { css} z 'komponentów z stylem';\n\nimportuj { BackLink } z '@/ module/navigation/components / backLink';\n\nimport { mixins, tema } de '@/common/styles';\n\nimport { Button, ButtonColor, ButtonSize } de '@/common/components/button';\ nimport { ContentContainer } de ' @/common/components/contentContainer';\n\neexport const Container = styled.div`\n display: flex;\n flex-direction: coluna;\n align-items: center;\n justify-content: center ; \n`;\n\nconst innerContainerStyles = css`\n margin: 0 auto;\n kolor tła: ${theme.color.light};\n\n ${mixins.minWidth('sm')} { \n maksymalna wielkość: 375px;\n Prosto za bordu: ${theme.borderRadius.default};\n }\n`;\n\nexport const SubmitContainer = styled(ContentContainer).attrs({\n isRoundedOnMobile: false , \n})`\n ${innerContainerStyles};\n\n Preenchimento: ${theme.spacing.$24} ${theme.spacing.$16} ${theme.spacing.$30};\n`;\n \ nexport const SuccessContainer = styled(ContentContainer).attrs({\n isRoundedOnMobile: false,\n})`\n ${innerContainerStyles};\n\n dopełnienie: ${theme.spacing.$30} ${theme.spacing . $16};\n`;\n\neexport const SuccessInfoContainer = styled.div`\n margines górny: ${theme.spacing.$30};\n margines gorszy: ${theme.spacing.$10};\ n`; \n\neexport const SuccessText = styled.p`\n ${mixins.typography('16/regular')};\n\n margines gorszy: ${theme.spacing.$50};\n` ;\n\ następujący const Título = styled.h1`\n ${mixins.typography('24/extraBold')};\n`;\n\neexport const SmallTitle = styled.span`\n ${mixins.typography('15/ regular')}\n\n display: inline-block;\n margin-bottom: ${theme.spacing.$10};\n`;\n\nexport const RedButton = styled(Button).attrs ({\n tamanho: ButtonSize.Small,\n cor: ButtonColor.Red,\n})``;\n\neexport const BackLinkContainer = styled.div`\n margin-top: ${theme.spacing.$20} ;\n` ;\n\neexport const BackLinkWhite = styled(BackLink).attrs({\n tema: 'whiteOpacity',\n tamanho: 'large',\n})``;\n","import { useState } from ' reaccionar';\nimportar tipo {SubmitHandler} de 'react-hook-form';\nimportar {Trans, useTranslation} de 'react-i18next';\n\nimportar {useStore} de '@/modules/store ';\nimportar wpisz { CommonFieldNameValues ​​​​​​​​} de '@/modulos/formulario';\nimport {\n assertValidationErrorsHandlers,\n CommonFieldName,\n useFormWithValidation,\n} de '@/modules/form';\nimport { Checkbox } de '@ /modules/form/components/checkbox';\nimport { FormBox, FormBoxPaddingTop } iz '@/modules/form/components/formBox';\nimport { FormContainer } iz '@/modules/form/components/formContainer '; \nimport { FormField, FormFieldSize } de '@/modules/form/components/formField';\nimport { Input, InputType } de '@/modules/form/components/input';\nimport { getInternalPath } de '@/modules /navegación';\nimport { SnackbarVariant } de '@/modules/snackbars';\n\nimport type { CommonFormComponentProps } de '@/common/types';\n\nimport { ButtonVariant } de '@/common/components/ botón';\nimportar { Link } de '@/common/components/link';\n\nimportar {\n BackLinkContainer,\n BackLinkWhite,\n Container,\n RedButton,\n SmallTitle,\n SubmitContainer,\n SuccessContainer,\n SuccessInfoContainer,\n SuccessText,\n Tytuł,\n} z „./b2bSubmitForm.styles”;\n\nimport { selectSupportTicket } z „../../onePercent.selectors”;\nimport { SuccessInfo } from '../successInfo';\n\nconst fieldNames = {\n ime: 'nome',\n telefon: 'telefone',\n e-mail: CommonFieldName.Email,\n taxNumber: 'taxNumber',\n termos: CommonFieldName.Terms,\n} kao const;\n\neeksportno sučelje B2bSubmitFormValues ​​​​​​proširuje CommonFieldNameValues​​​​{\n [fieldNames.name]: cadena;\n [fieldNames.phone]: cadena ;\ n [nombres de campo. taxNumber]: string ;\n}\n\nconst backLinkUrl = '/jeden-procent-od-firmy';\n\nizvoz vrste B2bSubmitFormProps = CommonFormComponentProps;\n\nizvoz const B2bSubmitForm = ({ id }: B2bSubmitFormProps) => {\n const { t } = useTranslation('onePercentLandings');\n const showSnackbar = useStore((state) => state.snackbars.show);\n const [isSupportTicketSent, setIsSupportTicketSent] = useState(false);\n const enviarBoleto de Soporte = usarTienda (\n (estado) => estado.unPorcentaje.enviarBoleto de Soporte,\n);\n const boleto de Soporte = usarAlmacén(seleccionarBoleto de Soporte);\n const esÉxito =\n esBoleto de SoporteEnviado &&\n boleto de Soporte.errores.longitud == = 0 &&\ n !supportTicket.isLoading;\n\n const customFields = {\n [fieldNames.name]: {\n defaultValue: '',\n }, \n [fieldNames.phone]: {\n defaultValue = > {\n showSnackbar({\n id: `rate-limit-error-${id}`,\n text: t('Przekroczyłeś limit wysyłek wiadomości. Spróbuj później.'),\n wariant: SnackbarVariant.Error,\n });\n form.reset();\n },\n });\n const obrazac = useFormWithValidation({\n formId: `form-${id}`,\n fieldNames,\n customFields,\n customValidationHandlers,\n errorState: supportTicket.errors,\n isSuccess,\n });\n\n const handleSubmitForm : Enviar Manejador= async (dane) => {\n if (supportTicket.isLoading) {\n return;\n }\n\n const message = `\n Nazwa firmy: ${data[fieldNames.name]}\n Broj telefon : ${data[fieldNames.phone]}\n Wyślij wiadomość e-mail: ${data[fieldNames.email]}\n NIP firmy: ${data[fieldNames.taxNumber]}\n `;\n\n wyślij sendSupportTicket ({\n tytuł: 'Zgłoszenie firmy 1,5%',\n email: data[fieldNames.email],\n wiadomość,\n });\n setIsSupportTicketSent(true);\n };\n\ n const renderTermosTexto = () => (\n\n Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z{' '}\n \n Polityką Prywatności\n {' '}\n oraz akceptuję{' '}\n \n Regulamin serwisu Siepomaga.pl \ n \ nie. \N\n);\n\n const renderForm = () => (\n\północ\n {t('Pomoc to Twój znak firmowy!')}\n\północ\n {t('Nominuj swoją firmę do akcji!')}\n\północ\n formProps={formario}\n onSubmit={handleSubmitForm}\n >\n\północ\n\n\północ\północ\północ\n\n\północ\północ\północ\n\n\północ\północ\północ\n\n\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\n);\n\n const renderSucesso = () => (\n\północ{¡dzięki!')}\północ\północ\północ\północ\n {t('Wkrótce otrzymasz materiały do ​​nagłośnienia kampanii w Twojej firmie.')}\n\północ\północ\n);\n\n const renderBackLink = () =>\n czy to prawda? tutaj n\północ\północ\n );\n\n const renderContent = () => (isSuccess ? renderSuccess() : renderForm());\n\n return (\n\n {renderContent()}\n {renderBackLink()}\n\n );\n};\n","import { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport { useBreakpoint } z '@/common/hooks/useBreakpoint';\nimport type { CommonComponentProps } z ' @/common/types';\n\nimport {\n Button,\n ButtonColor,\n ButtonSize,\n ButtonVariant,\n} from '@/common/components/button';\n\nexport sučelje InCartButtonProps jest en CommonComponentProps {\n url: string;\n}\n\neexport const InCartButton = ({ id, url }: InCartButtonProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const { minWidth } = useBreakpoint( );\n\n return (\n \n );\n};\n","importuj styl, { css} z 'komponentów stylu';\n\nimportuj { FormContainer } z '@/modules/form /components/formContainer';\n\nimport type {V3CompensationScope} z '@/common/types';\nimport {mixins, theme } z '@/common/styles';\nimport type {V3CompensationProps } z '@/common / types ';\n\nimport { TabButtonsContainer } from '../tabs/tabs.styles';\n\nconst v3CompensationStyles = css`\n ${TabButtonsContainer} {\n larga: calc(100% + 48px); \ n Margines nadrzędny: -${tema.espaciado.$20};\n Margines wymagany: -${tema.espaciado.$24};\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n sirina: oblicz. } \n`;\n\neksport const TabsWrapper = styl.div`\n ${({ v3Compensation}) =>\n v3Compensation === V3CompensationScope.All && v3CompensationStyles}\n`;\n\neexport const Form = styled(FormContainer)`\n margin-top: ${theme. razmak.$24};\n`;\n\nexport const SubmitWrapper = styled.div`\n Exibição: flex;\n elementy linii: centro;\n uzasadnienie: centro;\n margem: ${theme. razmak.$20} 0 0;\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n frotar: ${tema.espaciado.$24} ${tema.espaciado.$30} 0;\n }\n `;\n","import { useState } z 'react';\nimport type { SubmitHandler } z 'react-hook-form';\nimport { useForm} z 'react-hook-form';\nimport { useTranslation } desde 'react-i18next';\n\nimport { DonateButton} de '@/modules/donations/components/donateButton';\nimport {unformat } from '@/modules/i18n';\nimport { getInternalPath, redirigir } from ' @/modulos/navegación';\nimport { WybierzIlość} de '@/modules/pago/componentes/chooseAmount';\nimport { Tabulatory} de '@/modules/pago/componentes/tabs';\n\nimport type {\ n CommonFormComponentProps,\n V3CompensationProps,\n} de '@/common/types';\n\nimport { Form, SubmitWrapper, TabsWrapper } de './chooseAmountForm.styles';\n\nie zalecamy ChooseAmountFormProps\n tylko CommonFormComponentProps, \n V3CompensationProps {\n needySlug: niz;\n fixedAmounts: niz[];\n defaultAmount: niz;\n}\n\nconst formNames = {\n iznos: 'iznos',\n iznosPrilagođeni: 'iznosPrilagođeni', \n} kao const;\n\nconst singleDonationTabId = 'tab-doação-única';\nconst subskrybujTabId = 'guia-assinatura';\n\neizvozno sučelje ChooseAmountFormValues ​​​​​​​{\n [formNames.amount] : niz ;\ n [ formNames.amountCustom]: string;\n}\n\neexport const ChooseAmountForm = ({\n id,\n v3Compensation,\n needySlug,\n fixedAmounts,\n defaultAmount,\n}: ChooseAmountFormProps ) = > { \n const { t } = useTranslation();\n const [visibleTabId, setVisibleTabId] = useState(singleDonationTabId);\n\n const defaultValues​= {\n [formNames.amount]: defaultAmount,\ n [nazwy formularzy. iznosPrilagođeno]: ' ',\n } kao const;\n\n const formMethods = useForm({\n način: 'onChange',\n defaultValues,\n shouldFocusError: false,\n });\n const iznos = formMethods.watch(formNames.amount, defaultValues.amount);\n\n const onSubmit: SubmeterManejador= (datos) => {\n const quantidadeTexto = datas.quantia || data.amountCustom;\n const unformattedAmount = unformat(amountText);\n\n if (unformattedAmount >= 1) {\n redirect(\n getInternalPath(\n visibleTabId === singleDonationTabId\n ? '/need/{slug }/cart/add'\n : '/necesita/{slug}/constant-help/add',\n {\n slug: needySlug,\n },\n {\nmount: String(unformattedAmount),\ n },\n ),\n );\n }\n };\n\n const renderForm = () => (\n \n );\n\n return (\n\północ\północ\n );\n};\n","importuj styl 'komponentów stylu';\n\neexport const Container = styled.div``;\n","importuj styl 'komponentów stylu';\ n\nimport { mixins, tema } de '@/common/styles';\n\nimport { Icon } de '@/common/components/icon';\n\neexport const Container = styled.span`\n ${ mixins.typography('16/regular', {\n color: 'greyDark',\n })}\n`;\n\neexport const Favicon = styled(Icon).attrs({\n name: 'heart- pomoć',\n broj: 22,\n})`\n margines direita: ${theme.spacing.$10};\n vertical-align: sub;\n`;\n","import { useTranslation } de 'react-i18next';\n\nimport {\n DonateButtonBottomText,\n DonateButtonBottomTextVariant,\n} de '@/modules/donations/components/donateButtonBottomText';\nimport { formatNumber} de '@/modules/i18n'; \n\nimport { renderSwitch } de '@/common/utils/rendering';\nimport type { CommonComponentProps } de '@/common/types';\n\nimport { Container, Favicon } de './donorsCountCaption.styles' ;\n\neexport sučelje DonorsCountCaptionProps proširuje CommonComponentProps {\n count: broj;\n isCauseFinished: boolean;\n}\n\neexport const DonorsCountCaption = ({\n id,\n count,\n isCauseFinished,\n}: DonorsCountCaptionProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const formattedCount = formatNumber(count);\n\n return (\n\n {renderSwitch([\n [\n contagio === 0 && !isCauseFinished,\n () => (\n\n {t('Bądź pierwszym obserwującym!')}\n\n ),\n ],\n [\n contagem === 0 && isCauseFinished,\n () => (\n\północ\n {t('Nikt nie wsparł tej zbiórki pieniędzy')}\n\n ),\n ],\n [\n contagio > 0 && !isCauseFinished,\n () => (\n\n {t('{{count}} person', {\n count,\n formattedCount,\n })}\n\n ),\n ],\n [\n contagio > 0 && isCauseFinished,\n () => (\n\północ\n {t('{{count}} person', {\n count,\n formattedCount,\n })}\n\n),\n],\n])}\n\n );\n};\n","importuj styl „komponentów stylu”;\n\nimportuj { temat } „@/common/estilos”;\n\nimportuj {\n przycisk,\n kolor przycisku ,\n ButtonSize,\n ButtonVariant,\n} from '@/common/components/button';\n\neexport const Container = styled.div`\n text-align: center;\n`;\n\neexport const ProgressBarWrapper = styled.div`\n margines niższy: ${theme.spacing.$24};\n`;\n\neexport const DonorsCountWrapper = styled.div`\n margines wyższy: ${theme.spacing.$16 }; \n`;\n\neexport const ConstantHelpButton = styled(Botão).attrs({\n varijanta: ButtonVariant.Link,\n kao: ButtonSize.Large,\n cor: ButtonColor.WhiteRed,\n})` \n margin-top: ${theme.spacing.$20};\n`;\n","importuj styl, {css} z 'styled-components';\n\nimport {miksy, temat} z '@/common/ estilos';\n\nimportar { Wrapper } desde '@/common/components/wrapper';\n\ninterface GridProps {\n shouldShowSharingSection: boolean;\n}\n\neexport const Grid = styled.div`\n pozycja: relativa;\n display: grid;\n flex: 1;\n grid-template-rows:\n auto // form\n 30px\n auto // przedziały\n 60px;\n margines- vrh: ${theme.spacing.$40};\n\n ${({ shouldShowSharingSection }) =>\n !shouldShowSharingSection &&\n css`\n grid-template-rows:\n auto\n 50px;\n \n ${mixins.minWidth('md')} {\n grid-template-rows:\n auto\n 60px;\n }\n `}\n`;\n\neexport const Gap = styled.div ``;\n\neexport const Row = styled(Wrapper).attrs({\n tamanho: 740,\n})``;\n","importuj styl 'komponentów estilizados';\n\nimport { mixins , temat } de '@/common/styles';\n\nimport { Link } de '@/common/components/link';\n\neexport const Container = styled.div``;\n\neexport const MotivationText = styled.p`\n ${mixins.typography('16/regular')};\n\n rub donji: ${theme.spacing.$16};\n wstaw tekst: središte;\n`; \n\neexport const BoxHeadingText = styled.h3`\n ${mixins.typography('21/extraBold', {\n cor: 'laranja',\n })};\n\n margines gorszy: ${ temat .spacing.$20};\n text-align: center;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n margin-bottom: ${theme.spacing.$16};\n }\ n `;\n\neexport const BoxTextContentWrapper = styled.div`\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: centro;\n justificar-contenido: centro;\n`;\n \ nexport const BoxText = styled.p`\n ${mixins.typography('21/regular', {\n cor: 'laranja',\n })};\n\n text-align: center;\n ` ;\n\neexport const ImportantBoxText = styled.strong`\n margines direita: ${theme.spacing.$16};\n font-weight: ${theme.fontWeight.extraBold};\n white-space: nowrap ;\ n`;\n\neexport const Box = styled.div`\n display: flex;\n flex-direction: coluna;\n wyrównanie-items: center;\n justificar-contenido: center;\n\n dopełnienie: ${tema.espaciado.$24};\n margines gorszy: ${tema.espaciado.$20};\n borde: 1px sólido ${tema.color.naranja};\n borde-radio: ${tema .borderRadius . default};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n wstępna konfiguracja: ${theme.spacing.$30} ${theme.spacing.$70};\n }\n`; \n\neexport const CopyLink = style(Link).attrs({\n temat: 'azul',\n tamanho: 'pequeno',\n})``;\n\neexport const LearnWhyLinkWrapper = styled.div`\ n exibir: flex;\n alinhar itens: centralizar;\n justificar conteúdo: centralizar;\n`;\n\neexportar const LearnWhyLink = styled(Link).attrs({\n temat: 'blue',\n }) `\n text-align: center;\n`;\n","import { Trans, useTranslation } from 'react-i18next';\n\nimport { getInternalPath } from '@/modules/navigation';\ n\ nimport { copyTextToClipboardAndShowSnackbar } z '@/common/utils/clipboard';\nimport { scrollToElementById } z '@/common/utils/scroll';\nimport { empresa } z '@/common/constants/company';\ tip nimporta { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\importuj wskazówkę { IconName } de '@/common/components/icon';\nim importuj wskazówkę {\n AnchorProps,\n ButtonProps,\n LinkIconAlignment,\ n} de '@/common/components/link';\n\nimport {\n Box,\n BoxHeadingText,\n BoxText,\n BoxTextContentWrapper,\n Container,\n CopyLink,\n ImportantBoxText,\n LearnWhyLink, \n LearnWhyLinkWrapper,\n MotivationText,\n} iz './promotionBox.styles';\n\nesport sučelja PromotionBoxProps wyświetla CommonComponentProps {\n shouldScrollToInfo?: boolean;\n}\n\neexport const PromotionBox = ({ id, shouldScrollToInfo } : PromotionBoxProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n\n const learnWhyLinkIcon: { alinhamento: LinkIconAlignment; ime: IconName } =\n powinienScrollToInfo\n? {\n alinhamento: 'dolje',\n naziv: 'chevron-down',\n }\n : {\n alinhamento: 'desno',\n naziv: 'chevron-desno',\n };\n \n const handleCopyClick = async () => {\n await copyTextToClipboardAndShowSnackbar({\n id,\n text: company.krs,\n snackbarSuccessText: t('Numer KRS został włączony do schowka.'),\n snackbarFailureText: t(\n 'Przepraszamy. Z powodu błędu KRS nie został uruchomiony. Odśwież stronę i ponownie.',\n });\n };\n\n const learnWhyLinkProps = shouldScrollToInfo\n ? ({\n onClick: () => scrollToElementById('one-percent-krs-bar-component'),\n } kao ButtonProps)\n : ({\n url: getInternalPath('/przekaz-procent-podatku' ),\n } kao AnchorProps);\n\n return (\n\północ\n {t(\n 'Możesz dalej wspierać działania Fundacji Siepomag i użytkowników.',\n )}\n\północ\północ\n {t('Daj nam 1,5% podatku i zróbmy razem coś dobrego!')}\n\północ\północ\północ\nZakład Siepomaga{' '}\n\n KRS {empresa.krs}\n\północ\północ\północ\n{t('Koriraj KRS')}\n\północ\północ\północ\północ\n {t('Dowiedz się, dlaczego warto przekazać 1,5% Fundacji Siepomaga')}\n\północ\północ\n );\n};\n","uvoz stila, {css} de 'componente stila';\n\nimportar { mixins, tema } de '@/common/styles';\n\nimportar {\ n Button,\n ButtonColor,\n ButtonIconAlign,\n ButtonSize,\n} from '@/common/components/button';\nimport { ContentContainer } from '@/common/components/contentContainer';\nimport { Link } from '@/common/components/link';\n\neexport const Container = styled(ContentContainer)`\n wypełnienie: ${theme.spacing.$24} ${theme.spacing.$16} ${theme.spacing.$30 } ;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n wstępna konfiguracja: ${theme.spacing.$30} ${theme.spacing.$40};\n }\n`;\n\ninterfejs HeadingTextProps {\n tieneMargenPequeño?: booleano;\n}\n\neexport const HeadingText = styl.h2`\n ${mixins.typography('21/extraBold')}\n\n margin-bottom: ${theme.spacing.$24};\n text-align: center;\n white-space: pre-line ;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n ${mixins.typography('24')}\n\n margines gorszy: ${({ hasSmallMargin }) =>\n hasSmallMargin ? theme.spacing.$10 : theme.spacing.$30};\n }\n`;\n\neexport const HeadingTextThanks = styled.span`\n display: block;\n margin-top: ${theme.spacing.$10 };\n`;\n\neexport const LinkWrapper = styled.div`\n exibição: flex;\n alinhar itens: centro;\n justificar conteúdo: centro;\n`;\n\ninterface MoreLinkWrapperProps {\ n withLargeMargin ?: booleano;\n}\n\neexport const MoreLinkWrapper = styled.div`\n ekspozycja: flex;\n wyrównanie elementu: środek;\n wyrównanie treści: środek;\n dolny margines: ${theme.spacing.$20};\n\n ${mixins.minWidth('md ' )} {\n dolny margines: ${theme.spacing.$30};\n }\n\n ${({ withLargeMargin }) =>\n withLargeMargin &&\n css`\n dolny margines: $ {theme.spacing. 40 $};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n rub donji: ${theme.spacing.$50};\n }\n `}\n`; \n\neexport const LearnMoreLink = styled(Link).attrs({\n motyw: 'niebieski',\n})``;\n\neexport const PreviousYearsText = styled.span`\n ${mixins.typography(' 16/regular')};\n\n dolny margines: ${theme.spacing.$10};\n`;\n\ninterface PreviousYearsContainerProps {\n withLargeMarginOnDesktop?: boolean;\n}\n\neexport const PreviousYearsContainer = stylizowany.div`\n wyświetlanie: zawijanie;\n kierunek zawijania: kolumna;\n wyrównanie elementów: środek;\n wyrównanie zawartości: środek;\n dolny margines: ${theme.spacing.$30};\n tekst- Alinear al centro ; \n\n ${({ withLargeMarginOnDesktop }) =>\n withLargeMarginOnDesktop &&\n css`\n ${mixins.minWidth('md')} {\n margin-bottom: ${theme.spacing .$50} ; \n }\n `}\n`;\n\neexport const PreviousYearLink = styled(Link).attrs({\n motyw: 'niebieski',\n})`\n margin-right: $ {theme. spacja .$30};\n\n:ostatnie dziecko {\n prawy margines: 0;\n }\n`;\n\neexport const PreviousYearLinks = styled.div``;\n\neexport const OnePercentLink = styled(Link ) .attrs({\n temat: 'azul',\n icono: {\n alineación: 'gorszy',\n nombre: 'szewron-gorszy',\n },\n})` `;\n\ nexport const Parrafo = styled.p`\n ${mixins.typography('18/bold')};\n\n margin-bottom: ${theme.spacing.$20};\n text-align: center;\ n \n ${mixins.minWidth('md')} {\n wypełnienie: 0 ${theme.spacing.$60};\n }\n`;\n\neeksport const TextInfo = con estilo. p`\n ${mixins.typography('16/regular')};\n\n margines gorszy: ${theme.spacing.$30};\n text-align: center;\n\n ${mixins . minWidth('md')} {\n wypełnienie: 0 ${theme.spacing.$60};\n }\n`;\n\neexport const DonateContainer = styled.div`\n display: flex;\n flex - kierunek: kolumna;\n elementy liniowe: centro;\n zawartość aliniowa: centro;\n`;\n\nexport const DonateButton = styl(Botón).attrs({\n color: ButtonColor.Red,\n tamaño: ButtonSize .Medium,\n shouldFitContent: true,\n icon: {\n size: 13,\n align: ButtonIconAlign.Right,\n name: 'arrow-right',\n },\n})` \n margen gorszy: ${theme.spacing.$30};\n`;\n","importer estilo, {css} de 'styled-components';\n\nimportar {mixins, tema } de '@/ common/ estilos' ;\n\nimport {\n Accordion,\n AccordionElementButton,\n AccordionElementButtonText,\n AccordionElementContent,\n AccordionElementHeading,\n} from '@/common/components/accordion';\nimport { Button, ButtonColor, ButtonSize } desde '@/common/components/button';\nimport { Icon } from '@/common/components/icon';\n\neexport const Container = styled.div`\n dopełnienie: ${theme.spacing .$20 }; \n margines gorszy: ${tema.espaciado.$30};\n kolor czcionki: ${tema.color.luz};\n\n ${mixins.minWidth('md')} { \n dopełnienie: $ {theme.spacing.$30};\n }\n`;\n\ninterfejs SelectYearLineWrapperProps {\n withMargin: boolean;\n}\n\neexport const SelectYearLineWrapper = styled.div`\n eksponowanie: flex;\n elastyczny kierunek: kolumna;\n elementy składowe: centro;\n uzasadnienie: centro;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n flex -flow: quebra de linha;\n razmak: ${theme.spacing.$10};\n }\n\n ${({ withMargin }) =>\n withMargin &&\n css`\n margin-bottom: $ {theme .espaciado.$10};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n donji rub: ${theme.spacing.$8};\n }\n `}\n`; \n\neexport const SelectWrapper = styled.div`\n margem superior: ${theme.spacing.$10};\n margem esquerda: 0;\n\n ${mixins.minWidth('md')} { \n margin-top: 0;\n margin-left: ${theme.spacing.$10};\n }\n`;\n\nexport const YearParagraph = styled.p`\n ${mixins.typography(' 18/ bold')};\n\n text-align: center;\n`;\n\neexport const EmailParagraph = styled.p`\n ${mixins.typography('18/bold')};\n \n margin-bottom: ${theme.spacing.$30};\n text-align: center;\n word-break: break-word;\n`;\n\neexport const FormAccordion = styled(Acordeão)`` ;\ n\neexport const AdditionalDetails = styled.div`\n ${mixins.minWidth('md')} {\n rozmiar: 340px;\n }\n`;\n\neexport const AccordionItemHeading = styled(AccordionElementHeading) `` ;\n\neexportar const AccordionItemButton = estilo(AccordionElementButton)`\n display: flex;\n align-items: center;\n justificar contenido: centro;\n`;\n\neexportar const AccordionItemButtonText = estilo(AccordionElementButtonText) ` \n ${mixins.typography('15/bold')};\n`;\n\neexport const AccordionItemContent = styled(AccordionElementContent)`\n ${mixins.minWidth('md')} {\ n padding : ${theme.spacing.$16} ${theme.spacing.$30} 0;\n }\n`;\n\n// Istniejący wyświetlacz: flex; não pode ser usado dentro do AccordionItemContent.\n// Funkcjonalne rozwinięcie „react-accessible-accordion” não funciona corretamente então.\nexport const AccordionItemContentInnerContainer = styled.div`\n display: flex;\n align-items: center ;\ n justificar-conteúdo: center;\n`;\n\ninterfejs ArrowIconProps {\n isRotated: boolean;\n}\n\neexport const ArrowIcon = styled(Icon).attrs({\n name: 'chevron- dolje' ,\n tamaño: 12,\n})`\n prikaz: flex;\n margines-lijevo: ${theme.spacing.$8};\n boja: ${theme.color.dark};\n\n ${({ isRotated }) =>\n isRotated &&\n css`\n przekształcenie: obrótX(180 stopni);\n `};\n`;\n\neexport const DownloadButtonWrapper = styled.div`\n display: flex;\n align-items: center;\ n justificar-contenido: centro;\n margines superior: ${tema.espaciado.$16};\n`;\n\neexport const DownloadButton = styl (Botón).attrs({\n tamaño: TamañoBotón.Medio,\ n shouldFitContent: true,\n color: ButtonColor.Red,\n})`\n text-align: center;\n`;\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useEffect } from ' reaccionar ';\importuj typ {SubmitHandler} z 'react-hook-form';\nimportuj {useTranslation} de 'react-i18next';\n\nimportuj {useStore} de '@/modules/store';\nimport {useRequestState } iz '@/modules/api/api.hooks';\nimport { useFormWithValidation } iz '@/modules/form';\nimport { FormBox, FormBoxPaddingTop } iz '@/modules/form/components/formBox';\nimport { FormContainer } de '@/modules/form/components/formContainer';\nimport { FormField, FormFieldSize } de '@/modules/form/components/formField';\nimport { Input, InputType } de '@/modules/form / składniki/dane wejściowe';\nimport tipo { SelectOptions } z '@/modules/form/components/select';\nimport { Select } from '@/modules/form/components/select';\nimport type { UnloggedUser, UserProfile } de '@/modules/user';\nimport { unloggedUserStructure, userProfileStructure} de '@/modules/user';\n\nimport { downloadFileFromURL} de '@/common/utils/download';\nimport { decoraElementsWithId } de ' @/common/utils/normalize';\nimport { renderCond } de '@/common/utils/rendering';\nimport type { CommonFormComponentProps } de '@/common/types';\n\nimport { ButtonVariant } de ' @ /común/componentes/botón';\n\nimport {\n AccordionItemButton,\n AccordionItemButtonText,\n AccordionItemContent,\n AccordionItemContentInnerContainer,\n AccordionItemHeading,\n Dodatkowe szczegóły,\n ArrowIcon,\n Container,\n DownloadButton, \ n DownloadButtonWrapper,\n EmailParagraph,\n FormAccordion,\n SelectWrapper,\n SelectYearLineWrapper,\n YearParagraph,\n} from './donationsConfirmationDownloadForm.styles';\n\nimport {\n availableYearsStructure,\n certificateUrlStructure,\ n } de '../../donations.redux';\nimport type { AvailableYears } de '../../donations.types';\n\nconst fieldNames = {\n ano: 'ano',\ n nome: 'nome',\n rua: 'rua',\n codigo postal: 'código postal',\n cidade: 'cidade',\n} kao const;\n\ninterfaz DonacionesConfirmaciónDescargarFormularioValores​​​​{\ n [fieldNames.year] : niz;\n [fieldNames.name]: string;\n [fieldNames.street]: string;\n [fieldNames.postcode]: string;\n [fieldNames.city]: string;\ n } \n\neexport sučelje DonationsConfirmationDownloadFormProps\n extends CommonFormComponentProps {\n selectedYear: string;\n onCertificateFetched: (year: string) => void;\n emailToken: string;\n}\n\nconst getAvailableYearOptions = (disponibleYears: string [ ]): SelectOptions [] =>\n availableYears.map((year) => ({ value: year, text: year }));\n\neexport const DonationsConfirmationDownloadForm = ({\n id,\n selectedYear , \ n onCertificateFetched,\ n emailToken,\n}: DonationsConfirmationDownloadFormProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const requestCertificateURL = useStore(\n (stan) => state.donations.requestCertificateURL,\ n );\n const clearCertificateURL = useStore(\n (estado) => estado.donaciones.clearCertificateURL,\n );\n const fetchEmail = useStore((estado) => estado.usuario.fetchEmail);\n const { \ n podaci: { e-mail :logedInUserEmail },\n } = useRequestState({\n put: userProfileStructure.arraySelector(),\n });\n\n const {\n podaci: certificateURL,\n isSuccess: isCertificateURLFetched,\n isLoading,\n pogreške,\n } = useRequestState({\n caminho: certificateUrlStructure.arraySelector(),\n });\n\n const {datos: availableYears} = useRequestState({\n put: availableYearsStructure.arraySelector(),\n });\n\n const {\n podaci: { e-mail: unloggedUserEmail},\n} = useRequestState({\n caminho: unloggedUserStructure.arraySelector(),\n });\n\n const form = useFormWithValidation({\n formId: `form-${id}`,\n nazwy pól,\n stan błędu: błędy,\n });\n\n const handleSubmit: SubmitHandler= (\n Podaci obrasca,\n ) => {\n void requestCertificateURL({\n emailToken,\n ano: Podaci obrasca[Imena polja.godina] ??odabranaGodina,\n ...Podaci obrasca,\n } );\n };\n\n useEffect(() => {\n if (!loggedInUserEmail) {\n void fetchEmail(emailToken);\n }\n }, [emailToken, fetchEmail, loggingInUserEmail]);\ n\n useEffect (() => {\n if (isCertificateURLFetched) {\n downloadFileFromURL(certificateURL);\n onCertificateFetched(form.watch(fieldNames.year));\n clearCertificateURL();\n }\n / / eslint-onemogući -next-line response-hooks/exhaustive-deps\n }, [isCertificateURLFetched]);\n\n useEffect(() => {\n if (selectedYear) {\n form.setValue(fieldNames[ fieldNames.year] , selectedYear);\n }\n // eslint-disable-next-line response-hooks/exhaustive-deps\n }, [selectedYear]);\n\n const hasMoreThanOneYear = availableYears.length > 1 ;\n\ n const selectYear = renderCond(tieneMásDeUnAño, () => (\n\n\n\n));\n\n const renderDodatkoweSzczegóły = () => (\n\północ\północ\n\n\północ\północ\północ\n\n\północ\północ\północ\n\n\północ\północ\północ\n\n\północ\północ\n);\n\n powtórka (\n\północ\północ\północ\n {t('Chcę odebrać mój kupon darowizny {{year}}', {\n year: hasMoreThanOneYear? '': selectedYear,\n })}\n\n{wybierz rok}\n\północ\n {t('Przekazano przy użyciu adresu e-mail: {{email}}', {\n e-mail: loggingInUserEmail || unloggedUserEmail,\n })}\n\północ(\północ\północ\północ{zadowolona}\północ\północ\północ\n )}\n renderContent={({indeks, zawartość}) => (\n\północ\n{treść}\n\północ\n)}\n />\n\północ\północ\północ\północ\n );\n};\n","// @ts-strict-ignore\nexport const downloadFileFromURL = (url, newFileName = '') => {\n const a = document.createElement('a') ;\n a.href = url;\n a.download = nowaNazwaPliku;\n document.body.append(a);\n a.click();\n a.remove();\n};\n ","import { useState } iz 'react';\nimport { useTranslation } iz 'react-i18next';\n\nimport { useRequestState } iz '@/modules/api/api.hooks';\nimport { externalUrls, getInternalPath } de '@/modules/navigation';\nimport { PromotionBox } de '@/modules/onePercent/components/promotionBox';\n\nimport { getEdgeYearsOfRange } de '@/common/utils/date';\nimport { renderCond } de '@/common/utils/rendering';\nimport { scrollToElementById } de '@/common/utils/scroll';\nimport { getQueryParam } de '@/common/utils/url';\nimport type { CommonComponentProps } de '@/common/types';\n\nimport { ButtonVariant } de '@/common/components/button';\nimport { ScrollOnMountWrapper } de '@/common/components/scrollOnMountWrapper';\n\nimport {\n Spremnik,\n DonateButton,\n DonateContainer,\n HeadingText,\n HeadingTextThanks,\n LearnMoreLink,\n LinkWrapper,\n MoreLinkWrapper,\n OnePercentLink,\n Parágrafo,\n PreviousYearLink,\n PreviousYearLinks,\n PreviousYearsContainer, \n PreviousYearsText,\n TextInfo,\n} de „./downloadDonationsSummarySection.styles”;\n\nimport { availableYearsStructure } de „../../donations.redux”;\nimport type { AvailableYears } de „.. /../donations.types';\nimport { DonationsConfirmationDownloadForm } from '../donationsConfirmationDownloadForm';\n\nexport sučelje DownloadDonationsSummarySectionProps\n extends CommonComponentProps {\n emailToken: string;\n}\n\nexport const DownloadDonationsSummarySection = ( {\n id,\n emailToken,\n}: DownloadDonationsSummarySectionProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n\n const { startYear, endYear } = getEdgeYearsOfRange({\n startYearsAgo: 5,\ n endYearYearsAgo: 1,\n });\n\n const lastYear = String(endYear);\n\n const { data: availableYears } = useRequestState({\n put: availableYearsStructure.arraySelector(),\n });\n const noDonationsLastYear = !AvailableYears.includes(lastYear);\n const noDonations = availableyears.length === 0;\n const [yearSelected, setYearSelected ] = useState(\n getQueryParam('year') ??lastYear,\n );\n const otherYearsList = availableYears\n .filter((rok) => rok !== wybrany rok)\n .reverse ();\ n\n const [isSuccessScreenVisible, setIsSuccessScreenVisible] = useState (false);\n\n const handleSelectYear = (rok: string) => {\n setSelectedYear (rok);\n setIsSuccessScreenVisible (false);\n };\n \n const handleCertificateFetched = (ano: niz) => {\n setSelectedYear(ano);\n setIsSuccessScreenVisible(true);\n };\n\n const renderMoreLink = () => (\n\n {t('Naucz się odrzucać darowizny')}\n\n);\n\n const renderOnePercentLink = () => (\nscrollToElementById('jeden-procentowy-komponent-paska-krs')}\n >\n {t('Dodaj Zaklady Siepomaga{{nbsp}}1,5%{{nbsp}}porez')}\n\n);\n\n const renderOutrosAnos = () => (\n <>\n\n {t('Możesz także pobrać konta z poprzednich lat')}\n\północ\n {otherYearsList.map((inny rok) => (\nhandleSelectYear(otroaño)}\n >\n {otroaño}\n\n)}}\n\n >\n );\n\n const renderOtherYearsOnSuccessScreen = () =>\n renderCond(otherYearsList.length > 0, () => (\n\n {renderuj inne lata()}\n\n));\n\n const renderDonatesLinkSection = () => (\n\północ\n {t(\n 'Wesprzyj potrzebujących teraz i ciesz się ulgami podatkowymi w przyszłym roku.',\n )}\n\północ\północ\n);\n\n const renderContent = () => {\n if (isSuccessScreenVisible) {\n return (\n\północ\n {t('Twój dowód darowizny został pobrany.')}\n{¡dzięki!')}\północ\północ{renderHasEnlace()}\n {renderowanieOtherYearsOnSuccessScreen()}\n\północ\n );\n }\n\n if (hasNoDonations) {\n return (\n <>\n\n {t('Jeszcze nie przekazałeś darowizny')}\n\północ\n {t(\n 'Nie zarejestrowaliśmy depozytu {{startYear}}-{{lastYear}} powiązanego z tym adresem e-mail.',\n {\n startYear,\n lastYear,\ n } , \n ) }\N\n {renderDonateLinkSection()}\n{renderujOnePercentLink()}\n >\n );\n }\n\n if (nohasDarowiznyOstatni rok && wybrany rok === ostatni rok) {\n powrót (\n <>\n\n {t('Nie przekazałeś darowizny {{year}}', {\n rok: ostatni rok,\n })}\n\n {renderDonateLinkSection()}\n{renderowanieOtherYears()}\północ{renderujOnePercentLink()}\n >\n );\n }\n\n powtórka (\n <>\n\n {t('Odlicz swoją darowiznę i zapłać mniejszy podatek')}\n\północ\północ{renderHasEnlace()}\n >\n );\n };\n\n powrót{renderContenido()};\n};\n","importuj stil, {css} z 'styled-components';\n\nimport {miksy, motyw} z '@/common/styles';\n\nimport {Container} z ' @/common/components/contentContainer';\nimport {\n buttonHeights,\n Skeleton,\n SkeletonVariant,\n} from '@/common/components/skeleton';\n\neexport const SkeletonContainer = styled(ContentContainer)` \npozycja: względna;\nekspozycja: zgięcie;\nkierunek wygięcia: kolumna;\nwyrównaj elementy: środek;\nustawienie wstępne: ${theme.spacing.$24} ${theme.spacing.$16} ${theme.spacing.$30}; \n margines: ${theme.spacing.$40} 0;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n premix: ${theme.spacing.$30} $ {theme.spacing.$40} ;\n }\n`;\n\neexport const TitleSkeleton = styled(Skeleton).attrs({\n varijanta: SkeletonVariant.Heading,\n})`\n width: 200px;\ n margin-bottom: ${ theme.spacing.$30};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n szerokość: 500px;\n margines: ${theme.spacing.$40} 0; \n }\n`;\n\ninterfejs TextSkeletonProps {\n rozmiar: 'mały' | „średni” | 'large';\n}\n\neexport const TextSkeleton = style(Skeleton).attrs({\nwariant: SkeletonVariant.Text,\n})`\n ${({ tamaño }) => css`\n szybkosc: ${{\n pequeño: '120px',\n media: '180px',\n wielkosc: '300px',\n [tamaño] };\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n duży: ${{\n rozmiar: '300px',\n średni: '500px',\n duży: '600px', \ n [wielkość]};\n }\n `};\n\n margines-dół: ${theme.spacing.$20};\n`;\n\neexport const ButtonSkeleton = styled(Skeleton).attrs ({ \n wariant: SkeletonVariant.Button,\n rozmiar: buttonHeights.$52,\n})`\n wielkość: 250px;\n rub donji: ${theme.spacing.$30};\n`;\n " , " importuj typ { CommonSkeletonProps } z '@/common/types';\n\nimportuj {\n ButtonSkeleton,\n SkeletonContainer,\n TextSkeleton,\n TitleSkeleton,\n} z './downloadDonationsSummarySection.skeleton.styles' ;\ n\nizvoz tipa DonationSummaryPageSkeletonProps = CommonSkeletonProps;\n\neexport const DownloadDonationsSummarySectionSkeleton = ({\n id,\n}: DonationSummaryPageSkeletonProps) => (\n\północ\północ\północ\północ\północ\północ\n);\n","import { useEffect } iz 'react';\nimport { useTranslation } iz 'react-i18next';\n\nimport { useStore } iz '@/modules/store';\nimport { useRequestState } z „@/modules/api/api.hooks”;\nimport { getFullUrl, getInternalPath } z „@/modules/navigation”;\nimport { SharingSection } z „@/modules/sharing/components/sharingSection”;\n \nimportar { getLastYear } z „@/common/utils/date”;\nimportar { renderCond } z „@/common/utils/rendering”;\nimportar tipo { CommonComponentProps } z „@/common/types”;\n\ nimport { useSkeleton } z „@/common/components/skeleton”;\n\nimport { Gap, Grid, Row } z „./donationsSummaryDownload.styles”;\n\nimport { availableYearsStructure } z „../../ doações.redux”;\nimport tipo { AvailableYears } z „../../donations.types”;\nimport { DownloadDonationsSummarySection } z „../downloadDonationsSummarySection”;\nimport { DownloadDonationsSummarySectionSkeleton } z „../downloadDonationsSummarySection/downloadDonationsSummarySe djelovanje .skeleton';\n\neexport sučelje DonationsSummaryDownloadProps proširuje CommonComponentProps {\n emailToken: string;\n}\n\neexport const DonationsSummaryDownload = ({\n id,\n emailToken,\n}: DonationsSummaryDownloadProps) => {\ n const { t } = useTranslation();\n const { renderComponentOrSkeleton } = useSkeleton();\n\n const requestAvailableYears = useStore(\n (stan) => state.donations.requestAvailableYears,\n );\n const { \n podaci: dostupne godine,\n isError,\n isLoading,\n isFetched,\n } = useRequestState({\n caminho: availableYearsStructure.arraySelector(),\n });\n\n const shouldShowSharingSection =\n availableYears.includes(String(getLastYear())) || availableYears.length > 0;\n\n useEffect(() => {\n if (! isError && !isLoading && !isFetched && ! AvailableYears?.length) {\n void requestAvailableYears(emailToken);\n }\n }, [\n emailToken,\n requestAvailableYears,\n isLoading,\n isError,\n isFetched,\n availableYears,\n]);\n\n const renderContent = () => (\n\północ\północ\północ\północ\n {renderCond(shouldShowSharedSection, () => (\n <>\n\północ\północ\północ\n >\n))}\n\n);\n\n return renderComponentOrSkeleton({\n isLoading: ! AvailableYears?.length && !isError && (isLoading || !isFetched),\n renderComponent: renderContent,\n renderSkeleton: () => (\n\n ),\n });\n};\n","uvezi stil iz 'komponenti stila';\n\nimport { mixins, theme } iz '@/common/styles';\n\nimport { Omotač } from '@/common/components/wrapper';\n\neexport const Grid = styled.div`\n pozycja: relativa;\n display: grid;\n flex: 1;\n grid-template-rows: \ n auto /* oblik */\n 30px\n auto /* pretinac */\n 50px\n auto; /* informacje */\n duży margines: ${theme.spacing.$40};\n margines: ${theme.spacing.$70};\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\ n grid-template-rows:\n auto /* obrazac */\n 30px\n auto /* odjeljak */\n 40px\n auto; /* info */\n }\n`;\n\neexport const Gap = styled.div``;\n\neexport const Row = styled(Wrapper).attrs({\n rozmiar: 740,\n}) ``;\n","uvezi stil iz 'stiliziranih komponenti';\n\nimport { FormContainer } iz '@/modules/form/components/formContainer';\n\nimport { mixins, theme } iz '@/ common /styles';\n\nimport { Button, ButtonColor, ButtonSize } from '@/common/components/button';\nimport { Link } from '@/common/components/link';\nimport { ScrollOnMountWrapper } from ' @ /common/components/scrollOnMountWrapper';\n\neexport const Header = styled.header`\n display: flex;\n flex-direction: column;\n align-items: center;\nJustify-content: center; \n text-align: center;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n Flex-flow: prijelom retka;\n razmak: ${theme.spacing.$10};\n tekst - poravnaj: lijevo;\n }\n`;\n\neexport const HeaderText = styled.h3`\n ${mixins.typography('18/extraBold')}\n`;\n\neexport const SelectWrapper = styled . div`\n Margines marginalny: ${theme.spacing.$10};\n Margines marginalny: 0;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n Margines marginalny: 0;\ n }\ n`;\n\neexport const InputWrapper = styled.div`\n flex: 1;\n max-length: ${theme.breakpoint.xs}px;\n margin-top: ${theme.spacing .$16} ; \n\n ${mixins.minWidth('sm')} {\n nazwa: ${theme.breakpoint.xs}px;\n }\n`;\n\neexport const SubmitButton = styled( Button). attrs ({\n tamaño: ButtonSize.Medium,\n color: ButtonColor.Red,\n})`\n margin-top: ${theme.spacing.$30};\n text-align: center; \n`;\n\neexport const Form = styled(FormContainer)`\n display: flex;\n flex-direction: column;\n wyrównanie-items: center;\n justify-content: center;\n dopełnienie: ${theme.spacing.$20};\n tło: ${theme.color.light};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n tło: ${theme.spacing. 30 USD} ${theme.spacing.$40};\n }\n`;\n\neexport const FailureBox = styled(ScrollOnMountWrapper)`\n margin-top: ${theme.spacing.$20};\n wyrównanie tekstu : center ;\n`;\n\neexport const FailureMessage = styled.p`\n ${mixins.typography('16/regular', {\n color: 'redDark',\n })}\n`; \n \nexport const FailureEmail = styled.span`\n ${mixins.typography('16/extraBold', {\n color: 'redDark',\n })};\n\n prijelom riječi: prijelomna riječ; \n`;\n\neexport const FailureContact = styled.p`\n ${mixins.typography('16/regular')}\n\n margin-top: ${theme.spacing.$16};\n` ;\n\neexport const ContactLink = style(Link).attrs({\n temat: 'plavo',\n težina: 'podebljano',\n veličina: 'veliko',\n})``;\n" ","import { useEffect, useState } iz 'react';\nimport { useTranslation } iz 'react-i18next';\n\nimport { useStore } iz '@/modules/store';\nimport { useRequestState } iz '@/ modulos/api/api.hooks';\nimport { doaçõesConfirmationStructure } z '@/modules/donations/donations.redux';\nimport type { CommonFieldNameValues ​​​​​​​​} z „@/modules/form”;\nimport {\ n assertValidationErrorsHandlers,\ n CommonFieldName,\n} z „@/modules/form”;\nimport { Dane wejściowe, typ danych wejściowych } z „@/moduły/formularz/komponenty/dane wejściowe”;\nimport type { SelectOptions } z „@ /modules /formulario /componentes /select';\nimport { Odaberite } iz '@/modules/form/components/select';\nimport { useFormWithValidation } iz '@/modules/form/form.hooks';\nimport { externalUrls } iz '@ /modulos /navegación';\nimport { SnackbarVariant } de '@/modules/snackbars';\n\nimport { getEdgeYearsOfRange, getLastYear } de '@/common/utils/date';\nimport { range } de „@ /common /utils /generate”;\nimport { renderCond } z „@/common/utils/rendering”;\nimport { getQueryParam } z „@/common/utils/url”;\nimport { e-maile } z „@ /common /constants /emails ';\nimportuj tipo { CommonFormComponentProps } z '@/common/types';\n\nimport {\n ContactLink,\n FailureBox,\n FailureContact,\n FailureEmail,\n FailureMessage,\n Form, \n Header, \n HeaderText,\n InputWrapper,\n SelectWrapper,\n SubmitButton,\n} from './donationsConfirmationEmailForm.styles';\n\neexport sučelje DonationsConfirmationEmailFormProps\n extends CommonFormComponentProps {\n onEmailChange: ( email: string) => void;\n onYearChange: (godina: broj) => void;\n onNotFoundErrorChange: (isError: boolean) => void;\n}\n\nconst fieldNames = {\n godina: 'godina ', \n email: CommonFieldName.Email,\n} as const;\n\neexport sučelje DonationsConfirmationFormUnloggedValues\n extends CommonFieldNameValues ​​​​​​​{\n [fieldNames.year]: number;\n}\n\nconst customFields = {\ n [nazwy obozu. godina]: { \n defaultValue: getLastYear(),\n },\n};\n\nconst getDefaultYearOptions = (): SelectOptions[] => {\n const { startYear, endYear } = getEdgeYearsOfRango({\n startYearsAgo : 5,\ n endYearYearsAgo: 1,\n });\n\n retorno ({ start: startYear, end: endYear }).reduce(\n (acc, el) => [...acc, { valor: el, text: String(el) }],\n [],\n );\n};\n\neexport const DonationsConfirmationEmailForm = ({\n id,\n onEmailChange,\n onYearChange,\n onNotFoundErrorChange,\n}: DonationsConfirmationEmailFormProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const showSnackbar = useStore((stan) => state.snackbars.show);\n const sendDonationsConfirmationEmail = useStore(\n (stan) => state.donations.sendDonationsConfirmationEmail,\n);\n const clearDonationsConfirmationEmail = useStore(\n (stan) => state.donations.clearDonationsConfirmationEmail ,\n);\n const [año aktualny, establecer año aktualny] = usar estado (\n campos personalizados [nombres de campo.año].valor predeterminado, \ n); \ n const [isNotFoundError, setIsNotFoundError] = usar estado (false);\n\n const { isLoading, errores } = useRequestState({\n rutyna: doaçõesConfirmationStructure.arraySelector({\nAddedPath: [String(currentYear)],\n }),\n });\n\n const customValidationHandlers = asertarValidationErrorsHandlers({\ n certificateNotFound: () => {\n setIsNotFoundError(true);\n onNotFoundErrorChange(true);\n },\n invalid: ( { errorDetails }) => {\n switch (errorDetails?.pointerAttribute) {\n case '/email':\n showSnackbar({\n id: `invalid-email-${id}`,\n text: t ('Niepoprawny adres email'),\n varijanta: SnackbarVariant.Error,\n } );\n break;\n\n case '/year':\n showSnackbar({\n id: `invalid-year-$ {id}`,\n text: t('Wybrano niepoprawny rok'),\ n wariant: SnackbarVariant.Error,\n });\n break;\n }\n },\n });\n\ n const formularz = useFormWithValidation({\n formId: id,\n fieldNames,\n customFields,\n customValidationHandlers,\n errorState: errores ?? [],\n });\n const email = form.watch(fieldNames.email);\ n const year = form.watch(fieldNames.year);\n\n useEffect(() => {\n const yearParam = getQueryParam('year');\n const yearNumber = Number(yearParam || ano);\ n\n if (parametr roku) {\n form.setValue(nazwypól.rok, numer roku);\n }\n\n if (numer roku !== bieżący rok) {\n ustawiony bieżący rok (numer roku);\n }\n\ n onYearChange(yearNumber);\n // eslint-disable-next-line response-hooks/exhaustive-deps\n }, []);\n\n useEffect(() => {\n setCurrentYear(rok); \n onYearChange(godina);\n\n if (isNotFoundError) {\n setIsNotFoundError(false);\n onNotFoundErrorChange(false);\n }\n // eslint-disable-next-line response-hooks/exhaustive- deps\n }, [ano]);\n\n const handleSubmit = () => {\n enviarDonationsConfirmationEmail(email, ano);\n };\n\n const handleEmailChange = (emailValue: string) => { \n if (isNotFoundError) {\n clearDonationsConfirmationEmail();\n setIsNotFoundError(false);\n onNotFoundErrorChange(false);\n }\n\n onEmailChange(emailValue);\n };\n\n return (\ n \n );\n};\n","uvoz stila, {css} de 'komponent stila';\n\nimportar { mixins, tema } de '@/common/styles';\n\nimportar { ContentContainer } de '@/common/components/contentContainer';\nimport { Link } de '@/common/components/link';\n\ninterface ContainerProps {\n isSuccess?: boolean;\n}\n\nstałe standardowe style kontenerów = css`\n preenchimento: ${theme.spacing.$24} ${theme.spacing.$16} ${theme.spacing.$30};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n element prethodni: ${theme.spacing.$30} ${theme.spacing.$40};\n }\n`;\n\nconst successContainerStyles = css`\n element prethodni: ${theme.spacing.$60} ${ temat. razmak.$16};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n dopełnienie: ${theme.spacing.$60} 75px;\n }\n`;\n\neexport const Container = styl (contenor de conteo)`\n ${({ isSuccess }) =>\n chcesz spróbować? SuccessContainerStyles : standardContainerStyles};\n`;\n\ninterfaz HeadingTextProps {\n sin Margen?: booleano;\n}\n\neexport const HeadingText = styled.h2`\n ${mixins.typography('21/extraBold')}\n\n margin-bottom: ${theme.spacing.$24};\n text-align: center;\n white-space: pre-line ;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n ${mixins.typography('24')}\n\n margines gorszy: ${theme.spacing.$30};\n } \ n\n ${({ sinMargen }) =>\n bez Marge &&\n css`\n frotar: 0;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n frotar: 0; \ n }\n `}\n`;\n\neexport const Email = styled.span`\n Quebra de palavra: break-all;\n`;\n\neexport const FormWrapper = styled.div`\n margines - dół: ${theme.spacing.$30};\n kolor tła: ${theme.color.light};\n`;\n\ninterfejs LinkWrapperProps {\n withMargin?: boolean;\n}\n\ nexport const LinkWrapper = styl.div`\n objaśnienie: flex;\n linia elementów: centro;\n uzasadnienie treści: centro;\n\n ${({ withMargin }) =>\n withMargin &&\n css`\n margin-bottom: ${theme.spacing.$20};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n rub donji: ${theme.spacing.$50};\n }\n `}\n` ; \n\neexport const LearnMoreLink = styled(Link).attrs({\n temat: 'niebieski',\n})``;\n","import { useCallback, useEffect, useState } from 'react';\ nimport { useTranslation } de 'react-i18next';\n\nimport { useStore } de '@/modules/store';\nimport { useRequestState } de '@/modules/api/api.hooks';\nimport { DonationsConfirmationEmailForm } iz „@/modules/donations/components/donationsConfirmationEmailForm”;\nimport { doaçõesConfirmationStructure } z „@/modules/donations/donations.redux”;\nimport { externalUrls } z „@/modules/navigation”;\nimport { PromotionBox } z '@/modules/onePercent/components/promotionBox';\n\importuj typ { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimportuj { ScrollOnMountWrapper } de '@/common/components/scrollOnMountWrapper';\n \ nimport {\n Contenedor,\n Correo electrónico,\n FormWrapper,\n HeadingText,\n LearnMoreLink,\n LinkWrapper,\n} from './emailDonationsSummarySection.styles';\n\ntwskazówka izvoza EmailDonationsSummarySectionProps = CommonComponentProps;\n \ następujący const EmailDonationsSummarySection = ({\n id,\n}: EmailDonationsSummarySectionProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const [email, setEmail] = useState('');\n const [ ano , establecerAño] = usarEstado(null);\n const [isError, setIsError] = useState (false);\n\n const handleEmailChange = (emailValue: string) => {\n setEmail(emailValue);\n };\n\n const handleYearChange = useCallback((yearValue: number) => {\n setYear(yearValue);\n }, []);\n\n const handleErrorChange = (isErrorValue: boolean) => {\n setIsError(isErrorValue);\n };\n\n const { isSuccess: isSuccessMessageVisible } = useRequestState({\n caminho: doaçõesConfirmationStructure.arraySelector({\n caminhoadicional: [String(ano)],\n }),\n });\n\n const clearDonationsConfirmationEmail = useStore(\n (stan) => state.donations.clearDonationsConfirmationEmail,\n );\n\n useEffect(\n () => clearDonationsConfirmationEmail,\n [clearDonationsConfirmationEmail],\n );\n\n const renderContent = () =>\n isSuccessMessageVisible? (\północ\północ\n {t(\n 'E-mail z linkiem do pobrania certyfikatu został wysłany na następujący adres:',\n )}\n
\północ{e-mail}\północ
\północ
\n) : (\n<>\n\n {t('Odlicz swoją darowiznę i zapłać mniejszy podatek')}\n\północ\północ\północ\północ\północ\n {t('Naucz się odrzucać darowizny')}\n\północ\n {eraBłąd?: null}\n >\n );\n\n powtórka (\n\n {renderContent()}\n\n );\n};\n","importuj styl z "komponentów stylu";\n\nimport { mixins, motyw } z "@/common/styles";\n\nimport { ContentContainer } z "@ / common/components/contentContainer';\nimport { Link } from '@/common/components/link';\n\neexport const Container = styled(ContentContainer)`\n dopełnienie: ${theme.spacing.$24} ${ motyw .spaced.$20} ${theme.spaced.$30}\n ${theme.spaced.$20};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n pytanie: ${theme.spaced . .$30} ${theme.spacing.$40};\n }\n`;\n\neexport const HeadingText = styled.h2`\n ${mixins.typography('24/extraBold')}\n\n margines -dno: ${theme.spacing.$20};\n for avnanje tekst: redište;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n margines-dno: ${theme.spacing.$30} ; \n }\n`;\n\ninterfejs ParagraphProps {\n ma mały dolny margines?: boolean;\n}\n\neexport const Paragraph = styled.p`\n ${mixins.typography('16/regular')}\n\n margin-bottom: ${({ hasSmallMarginBottom }) =>\n hasSmallMarginBottom? theme.spacing.$20 : theme.spacing.$30};\n wskaż branco: pre-linha;\n`;\n\nexport const ImportantText = styled.strong`\n ${mixins.typography('16/bold ')}\n\n display: inline-block;\n margin-bottom: ${theme.spacing.$16};\n`;\n\neexport const Footer = styled.footer`\n display: flex;\ n elementy linii: centro;\n uzasadnienie: centro;\n`;\n\neexport const LearnMoreLink = styled(Link).attrs({\n temat: 'azul',\n})``;\ n ","import { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport { externalUrls } z '@/modules/navigation';\n\nimport type { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n \ nimport {\n Contenedor,\n Pie de página,\n HeadingText,\n ImportantText,\n LearnMoreLink,\n Akapit,\n} from './taxInfoSection.styles';\n\ntip izvoza TaxInfoSectionProps = CommonComponentProps;\ n \ nexport const TaxInfoSection = ({ id }: TaxInfoSectionProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n\n return (\n\północ\n {t('Twoja pomoc ma MOC. Odlicz{{nbsp}}{{nbsp}}podatki!')}\n\północ\n {t(\n 'Pomoc Fundacji Siepomaga jest bardzo prosta! Wesprzyj zbiórkę pieniędzy naszych użytkowników dowolną kwotą i płać mniej podatków',\n )}\n\północ' ,\n )}\n\północ\n {t(\n 'Dlaczego muszę potwierdzać darowizny na rzecz Fundacji Siepomaga i beneficjentów?',\n )}\n\północ\n {t(\n `Na podstawie zebranej dokumentacji możesz rozliczyć darowiznę z podatkami.\n Dzięki temu będziesz mógł w łatwy sposób skorzystać z ulgi podatkowej dostępnej dla osób, które wsparły finansowo działalność Fundacji stowarzyszeń dla wspólnego dobra, a zapłacisz mniej podatku.`,\ n )}\n\n\n\n );\n};\n","import { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport { getFullUrl, getInternalPath } z '@/modules/navigation';\nimport { SharingSection } z '@ /modules/sharing/components/sharingSection';\n\importuj tipo { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimportuj {Gap, Grid, Row } from './donationsSummaryEmailDispatch.styles';\n\ nimport { EmailDonationsSummarySection } z „../emailDonationsSummarySection”;\nimport { TaxInfoSection } z „../taxInfoSection”;\n\ntip izvoza DonationsSummaryEmailDispatchProps = CommonComponentProps;\n\nexport const DonationsSummaryEmailDispatch = ({\n id,\n} : DonationsSummaryEmailDispatchProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n return (\n\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\n );\n};\n","uvoz stila iz 'komponenti stila';\n\nimport { mixins, theme } iz '@/common/styles';\n\nimport { CurveWrapper } iz '@ / common/components/curveWrapper';\n\neexport const CurvedBackground = style(CurveWrapper)`\n pozycja: apsolutna;\n gore: 0;\n linia: 0;\n widok: auto;\n`;\n \ nexport const GradientElement = styled.div`\n ancho: 100%;\n alto: 242px;\n obraz szablonu: ${theme.gradient.bg2};\n\n ${mixins.minWidth('lg' ) } {\n wizja: 250px;\n }\n`;\n\neexport const Container = styled.div`\n pozycja: relativa;\n pantalla: flex;\n alineación elemento: centro;\n justowanie - zawartość: središte;\n`;\n","uvezi stilizirano iz 'stilizirane komponente';\n\nport const Container = styled.div`\n display: flex;\n flex-direction: stupac;\n poravnanje stavki : center;\n content-justify: center;\n text-align: center;\n`;\n","uvoz stila, {css} iz 'komponenti stila';\n\nimport { mixins, theme } iz ' @/common/styles';\n\nimport { Button, ButtonColor, ButtonSize } from '@/common/components/button';\nimport { Icon } from '@/common/components/icon'; \nimportar {Enlace} desde '@/common/components/link';\n\ninterface ConstantHelpStylesProps {\n isSuspended?: boolean;\n hasAmount?: boolean;\n}\n\ninterface ContainerProps {\n withMobilePadding: boolean ;\n}\n\neexport const Kontener = styled.div`\n ${({ withMobilePadding }) =>\n withMobilePadding &&\n css`\n dopełnienie: ${theme.spacing.$20} ${theme.spacing.$20} 0;\n\n ${miksy. minWidth('lg')} {\n preenchimento: 0;\n }\n `}\n`;\n\neexport const InnerWrapper = styled.div`\n margines: 0 0 ${theme.spacing.$20} ;\n kolor czcionki: ${theme.color.white};\n border: 1px solid ${theme.color.greyLight};\n border-radius: ${theme.borderRadius.default};\n`; \n\neexport const StatusWrapper = styled.div`\n display: flex;\n dopełnienie: 14px ${theme.spacing.$16};\n`;\n\nconst suspendStyle = css`\n color: ${theme .color.grey};\n`;\n\neexport const StatusText = styled.span`\n ${mixins.typography('18/extraBold')};\n\n flex: 1;\n text-align: lijevo;\n\n ${({ isSuspended }) => isSuspended &&posedStyle} ; \n`;\n\neexport const StatusValue = styled.span`\n ${mixins.typography('13/bold', {\n color: 'green',\n })}\n\n ${({ isSuspended }) => isSuspended &&posedStyle};\n\n mostrar: flex;\n elementy liniowe: centro;\n wyrównywanie treści: centro;\n`;\n\nconst iconStyle = css`\n marża: ${theme.spacing.$4};\n `;\n \nexport const ActiveIcon = styled(Icon).attrs({\n size: 13,\n name: 'check',\n})`\n ${iconStyle};\n\n color: ${theme.color .green};\n`;\n\neexport const SuspendedIcon = styl(Ikona).attrs({\n tamaño: 15,\n nombre: 'bloqueado',\n})`\n ${estilo};\ n ${iconStyle};\n\n bez marginesu: 2px;\n`;\n\neexport const DetailsWrapper = styled.div`\n wyświetlanie: flex;\n wyrównywanie elementów: środek;\n dopełnienie: ${theme.spacing.$16};\n górne obramowanie: 1px stałe ${theme.color.greyLight};\n\n $ {({ isSuspended }) => isSuspended && failStyle};\n\n ${({ hasAmount }) =>\n !hasAmount &&\n css`\n flex-direction: column;\n `}\n` ;\n\neexportar const DetailsAmount = styled.span`\n ${mixins.typography('24/extraBold')}\n\n lewy margines: 6px;\n`;\n\nexport const ConstantHelpIcon = styled(Icon).attrs({\n size: 20 ,\n})``;\n\neexport const DetailsPeriod = styled.span`\n ${mixins.typography('13', {\n cor: 'cinza',\n })};\n\n margin-top: ${theme.spacing.$8};\n margin-left: ${theme.spacing.$10};\n`;\n\nconst linkStyles = css`\n margin-top: ${theme. razmak.$10};\n margines esquerda: ${theme.spacing.$16};\n`;\n\neexport const EditLink = styled(Link).attrs({\n temat: 'niebieski',\n rozmiar : 'pequeno',\n ícono: {\n naziv: 'editar',\n alinhamento: 'esquerda',\n },\n})`\n ${linkStyles};\n`;\n\neexport const ProfileLink = styled(Link).attrs({\n temat: 'azul',\n tamanho: 'pequeno',\n ícono: 'chevron-right',\n})`\n ${linkStyles};\ n \n margin-top: ${theme.spacing.$16};\n`;\n\neexport const ProfileText = styled.span`\n ${mixins.typography('14/regular')}\n\n sirina : 100%;\n text-align: lijevo;\n`;\n\neexport const ReactivateWrapper = styled.div`\n ${mixins.typography('16/regular', {\n color: 'greyDark' , \n })};\n\n opis: flex;\n kierunek elastyczny: kolumna;\n elementy linii: centro;\n uzasadnienie: centro;\n preenchimento gorszy: ${theme.spacing .$16}; \n text-align: center;\n`;\n\neexport const ReactivateButton = styled(Button).attrs({\n size: ButtonSize.Small,\n color: ButtonColor.Blue,\n icon : 'redo' ,\n})`\n margin-bottom: ${theme.spacing.$8};\n`;\n\neexport const ReactivateText = styled.span`\n ${mixins.typography('14 /regular', {\n boja: 'greyDark',\n })};\n`;\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useTranslation } z 'react-i18next';\n \nimport { formatCurrency } de '@/modules/i18n';\nimport { getInternalPath, redirect } de '@/modules/navigation';\n\nimport { cond } de '@/common/utils/controlFlow';\nimport { renderCond, renderSwitch } de '@/common/utils/rendering';\nimport type { CommonComponentProps } de '@/common/types';\n\nimport {\n ActiveIcon,\n ConstantHelpIcon,\n Container,\n DetailsAmount,\n DetailsOkres,\n DetailsWrapper,\n EditLink,\n InnerWrapper,\n ProfileLink,\n ProfileText,\n ReactivateButton,\n ReactivateText,\n ReactivateWrapper,\n StatusText,\n StatusValue,\n StatusWrapper, \n SuspendedIcon, \n} de './constantHelpBox.styles';\n\neexport sučelje ConstantHelpBoxProps wyświetla CommonComponentProps {\n liczba?: numer;\n isSuspended: booleano;\n isFinished: booleano;\n canBeActive: booleano; \n canBeActiveOnProfile: boolean;\n stałaŚcieżka pomocy: string;\n profileUrl: string;\n NeedyName: string;\n isPassedAway: boolean;\n hasRodo: boolean;\n withMobilePadding?: boolean;\n}\n\neexport const ConstantHelpBox = ({\n id,\n quantidade,\n isSuspended,\n isFinished,\n canBeActive,\n canBeActiveOnProfile,\n stałaHelpPath,\n profileUrl,\n nazwa_potrzebującego,\n isFassedAway,\n maRodo,\ n withMobilePadding = false,\n}: ConstantHelpBoxProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n\n const isInactive = isSuspended || isFinished;\n const isActivationPossible =\n (canBeActive || canBeActiveOnProfile) && !hasRodo;\n const isSuspendedAndCanNotBeActive =\n isSuspended && (!isActivationPossible || isFassedAway);\n const canReactivate =\n cantidad &&\n isSuspended &&\ n isActivationPossible &&\n (!isFinished || canBeActiveOnProfile) &&\n !isPassedAway;\n const shouldShowProfileLinkDetails =\n !iznos && canBeActiveOnProfile && isFinished;\n\n const statusIcon = renderCond(\n isSuspended || isFinished,\n () =>,\n() =>,\n );\n\n const statusText = cond([\n [isFassedAway, t('Zakończona')],\n [isInactive, t('Zatrzymana')],\n [true, t('Aktywna' ')],\n ]);\n\n const reactivateContent = renderCond(canReactivate, () => {\n const canReactivateOnlyOnProfile =\n canReactivate && (!canBeActive || isFinished);\n\n return (\n\północt('Ponownie uruchom stałą pomoc techniczną'),\n () => t('Ponownie uruchom stałą pomoc techniczną'),\n )}\n onClick={() => {\n redirect(\n getInternalPath(\n canReactivateOnlyOnProfile? Adres URL profilu: stała ścieżka pomocy,\n ),\n );\n }}\n shouldFitContent\n />\n\n {t('Możliwa będzie zmiana aktualnej wartości')}\n\północ\n );\n });\n\n const editLink = renderCond(!isSuspended, () => (\n\n {t('Imię')}\n\n ));\n\n szczegóły const = renderSwitch([\n[\n iznos,\n() => (\n <>\n\północ{formatCurrency(valor)}\północ{t('miesiączka')}\n {editLink}\n >\n ),\n ],\n [\n shouldShowProfileLinkDetails,\n () => (\n <>\n\n {t(\n 'Mimo że ta zbiórka dobiegła końca, {{needyName}} nadal potrzebuje Twojej pomocy',\n { needyName },\n )}\n\północ\n {t('Przejdź do profilu i pokaż wsparcie')}\n\n >\n ),\n ],\n ]);\n\n powtórka (\n\północ\północ\północ\n {t('Twoje stałe wsparcie')}\n\północ\n {ikona stanu}\n {tekst statusu}\n\północ\północ\n {szczegóły}\n\n {reaktywuj zawartość}\n\północ\n );\n};\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useEffect } iz 'react';\n\nimport { useStore} iz '@/modules/store';\nimport { useRequestState } z „@/modules/api/api.hooks”;\nimportar tipo { Przyczyna } z „@/modules/Causes”;\nimportar { causeStructure } z „@/modules/Causes”;\nimportar { isCauseEndDatePassed } z '@/modules/Causes/Causes.utils';\nimport { ConstantHelpTargetType } iz '@/modules/pago/pago.types';\nimport { wrapWithQueryClientProvider } iz '@/modules/queryClient/utils/wrapWithQueryClientProvider';\nimport znamenka { UserConstantHelp, UserProfile } iz '@/modules/user';\nimport {\n userConstantHelpsStructure,\n userProfileStructure,\n} iz '@/modules/user';\n\nimport { renderCond } iz '@/common /utils/rendering';\nimport { useBreakpoint } z '@/common/hooks/useBreakpoint';\nimport type { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimport { useNeedy } z '../. ./hooks/useNeedy/useNeedy.hook';\nimport {ConstantHelpBox} z '../constantHelpBox';\n\neexport sučelje ConstantHelpBoxDataProviderProps extends CommonComponentProps {\n needyId: string;\n isNeedyConstantHelpEnabled: booleano;\n targetId: string ;\n targetType: ConstantHelpTargetType;\n isTargetConstantHelpEnabled: wartość logiczna;\n stałaŚcieżka pomocy: string;\n isProfileDonationEnabled?: wartość logiczna;\n isVisibleOnDesktop: wartość logiczna;\n withMobilePadding?: wartość logiczna;\n}\n\n/**\ n * NAPOMENA: é um componente registerado reactionar sobre rieles. Ponieważ você alterar\n * props zagnieżdża komponenty, aktualizuje listę rekwizytów passados ​​\n * este componente no modelo rails (`<% react_component(...`).\n */ \nexport const ConstantHelpBoxDataProvider = wrapWithQueryClientProvider( \n ({\n id,\n needyId,\n isNeedyConstantHelpEnabled,\n targetId,\n targetType,\n isTargetConstantHelpEnabled,\n stałaHelpPath,\n isProfileDonationEnabled,\n isVisibleOnDesktop, \n withMobilePadding = false ,\ n }: ConstantHelpBoxDataProviderProps) => {\n const {dane: potrzebne } = useNeedy(needyId, {\n habilitado: targetType === 'Needy',\n });\n const fetchConstantHelps = useStore( \n (zapisane ) => estado.usuario.fetchConstantHelps,\n);\n const fetchCause = useStore((state) => state.Causes.fetchCause);\n\n const { minWidth } = useBreakpoint();\ n\n const { isSuccess: isUserProfileFetched } = useRequestState({\n put: userProfileStructure.arraySelector(),\n });\n const { podaci: fixedHelpsData, isLoading: isConstantHelpsLoading } =\n useRequestState({\n poner: userConstantHelpsStructure.arraySelector(),\n });\n\n const {\n dane: przyczynaData,\n isSuccess: isCauseFetched,\n isLoading: isCauseLoading,\n } = useRequestState({\n caminho: causeStructure.arraySelector({ adicionalPath: [targetId] }),\n });\n\n const {cantidad, activo: isActive } = fixedHelpsData?.[0] ?? {};\n\n const isFinished = isCauseEndDatePassed(causeData?.endDate);\n\n const getShouldShowContent = () => {\n const isVisible =\n (isVisibleOnDesktop && minWidth('md')) ||\ n (!isVisibleOnDesktop && !minWidth('md'));\n\n if (targetType === ConstantHelpTargetType.Cause) {\n const isActiveCauseWithConstantHelp = !isFinished && Boolean(cantidad);\n const isFinishedCauseWithConstantHelp =\n ( isFinished || Needy?.isPassedAway) &&\n !isProfileDonationEnabled &&\n Boolean(kwota);\n const isFinishedCauseWithProfile =\n isFinished && isProfileDonationEnabled && !isActive;\n\n return (\n isVisible &&\n isUserProfileFetched &&\ n (isActiveCauseWithConstantHelp ||\n isFinishedCauseWithConstantHelp ||\n isFinishedCauseWithProfile)\n );\n }\n\n return isVisible && isUserProfileFetched && Boolean(amount);\n };\n\n const shouldShowContent = getShouldShowContent(); \n const profileUrl = `/${necesitado?.slug}`;\n\n useEffect(() => {\n if (\n targetId &&\n targetType === ConstantHelpTargetType.Cause &&\n !isCauseFetched && \n !isCauseLoading\n ) {\n void fetchCause(targetId);\n }\n\n // eslint-disable-next-line response-hooks/exhaustive-deps\n }, []);\n\ n useEffect(() => {\n if (isUserProfileFetched && targetId && !isConstantHelpsLoading) {\n void fetchConstantHelps({\n id: targetId,\n typ: targetType,\n });\n }\n // eslint-disable-next-line response-hooks/exhaustive-deps\n }, [isUserProfileFetched]);\n\n return renderCond(shouldShowContent, () => (\n\n ));\n },\n);\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useEffect } z 'react';\n\nimport { useStore } z '@/modules/store ';\nimport { useRequestState } z „@/modules/api/api.hooks”;\nimport type { Przyczyna } z „@/moduły/przyczyny”;\nimport { przyczynaStructure } z „@/moduły/przyczyny”;\ nimport { useNeedy } iz '@/modules/needy/hooks/useNeedy';\nimport { isCause, isNeedy } iz '@/modules/permalinks';\nimport { usePermalink } iz '@/modules/permalinks/hooks/usePermalink' ;\nimportar { wrapWithQueryClientProvider } z „@/modules/queryClient/utils/wrapWithQueryClientProvider”;\n\nimportar { renderSwitch } z „@/common/utils/rendering”;\nimportar tipo { CommonComponentProps } z „@/common/types ';\n\nimport { CauseCard } od '../causeCard';\nimport { CauseCardSimple } od '../CauseCardSimple';\nimport { ProfileCard } od '../profileCard';\nimport { ProfileCardSimple } od ' ../profileCardSimple';\n\neexport sučelje NeedyCardDataProviderProps extends CommonComponentProps {\n needySlug: string;\n isMobile?: boolean;\n}\n\n/**\n Ponieważ você alterar\n * props zagnieżdża komponenty, aktualizuje listę rekwizytów passados ​​\n * este componente no modelo rails (`<% react_component(...`).\n */ \nexport const NeedyCardDataProvider = wrapWithQueryClientProvider( \n ({ id, needySlug, isMobile }: NeedyCardDataProviderProps) => {\n const fetchCause = useStore((state) => state.causes.fetchCause);\n\n const { data: permalinkData } = usePermalink (needySlug);\n\n const {datos: causeData } = useRequestState({\n trasa: przyczynaStructure.arraySelector({\n Dodano trasę: [permalinkData?.targetId],\n }),\n });\n\n const {dane: potrzebne} = useNeedy(permalinkData?.targetId , {\n enable: permalinkData?.targetType === 'Potrzebny', \n});(permalinkData.targetId);\n}\n}, [fetchCause, isMobile, permalinkData]);(\north\n ),\n ],\n [\n isMobile && isNeedy(permalinkData) && carente,\n () => (\n\n ),\n ],\n [\n isCause(permalinkData) && przyczynaData,\n () => (\n\n ),\n ],\n [\n isNeedy(permalinkData) && carente,\n () => (\n\n ),\n ],\n ]);\n },\n);\n\nNeedyCardDataProvider.displayName = 'NeedyCardDataProvider';\n","importuj styl 'komponentów do projektu';\n\nimportuj { FormContainer } de '@/modules/form/components/formContainer';\n\nimport { temat } de '@/common/styles';\n\neexport const Container = styled.div``;\n\neexport const Zaglavlje = styled.header`\n display: flex;\n`;\n\neexport const HeaderText = styled.h3`\n flex: 1;\n`;\n\neexport const Form = styled(FormContainer)`\ n padding: 0 0 ${theme.spacing.$24};\n`;\n","importuj styl „komponentów stylu”;\n\nimportuj {miksy} z „@/common/styles”;\n \neexport const Text = styled.span`\n ${mixins.typography('16/regular', {\n color: 'greyDark',\n })}\n`;\n","import { useFormContext } de 'react-hook-form';\nimport { useTranslation } de 'react-i18next';\n\nimport { Select } de '@/modules/form/components/select';\nimport { CurrencySymbol } de '@/ modulos/i18n';\nimport { PaymentFieldName } de '@/modules/pago/pago.tipos';\n\nimport { renderCond } de '@/common/utils/rendering';\nimport type { CommonComponentProps } de '@ /common/types';\n\nimport { Text } from './currencySelect.styles';\n\neexport type CurrencySelectProps = CommonComponentProps & {\n name: string;\n isDisabled?: boolean;\n};\ n\nconst options = Object.entries(CurrencySymbol).map(([ključ, vrijednost]) => ({\n vrijednost: ključ,\n tekst: `${ključ} / ${vrijednost}`,\n} ));\n\neexport const CurrencySelect = ({\n id,\n ime,\n isDisabled = false,\n}: CurrencySelectProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const { watch } = useFormContext();\n\n const currencyCode: string = watch(PaymentFieldName.Currency);\n const currencySymbol: string =\n CurrencySymbol[currencyCode as keyof type of CurrencySymbol];\n\n return renderCond(\n jest wyłączone,\n() => (\n\n {`${kod waluty} / ${symbol waluty}`}\n\n ),\n () => (\n \n ),\n );\n};\n","uvoz tipo { FlattenSimpleInterpolation } de 'styled-components';\nimportar stil, { css } de 'componentes con estilo';\n\nimport {cond } de '@/common/utils/controlFlow';\nimport {mixins, theme } de '@/common/styles';\n\nconst stepSizeInPixels = 12;\nconst mobileStepSizeInPixels = 16;\nconst selectedStepSizeInPixels = 25;\nconst wyłączoneThumbSizeInPixels = 28;\n\neexport const Container = styled.div`\n display: flex;\n flex: 1;\n elementy-wyrównania: flex-end;\ n altura: ${theme.spacing.$70};\n`;\n\neexport const Content = styled.div`\n display: flex;\n flex: 1;\n`;\n\neexport const ExtremumLabel = styled.span`\n ${mixins.typography('16/bold', {\n color: 'greyDark',\n })}\n\n display: flex;\n elementy wyrównania: środek;\n justificar-conteúdo: centro;\n`;\n\neexport const RangeBar = styled.div`\n pozycja: relativo;\n z-index: 1;\n display: flex;\n flex: 1;\n\ n ${mixins.minWidth('lg')} {\n margines: 0 ${theme.spacing.$4};\n }\n`;\n\ninterface GetColorProps {\n isDisabled: boolean;\n defaultColor? : string;\n}\n\nconst getColor = ({\n isDisabled = false,\n defaultColor = theme.color.green,\n}: GetColorProps) => (isDisabled ? theme.color.grey : defaultColor); \n\ninterface BarProps {\n currentPercent: número;\n isDisabled: boolean;\n}\n\nconst barHeightInPixels = 10;\nconst mobileBarHeightInPixels = 6;\n\neexport const Bar = estilizado.div`\n pozycja: absolutna;\n nadrzędna: calc(50% - ${barHeightInPixels / 2}px);\n zapytanie: ${mobileStepSizeInPixels / 2}px;\n z-index: 1;\n duża: calc (100% - ${selectedStepSizeInPixels / 2}px);\n wysokość: ${barHeightInPixels}px;\n border-radius: ${theme.borderRadius.fullRounded};\n\n /* trzy podwójne rdzenie: de min dla dodatno, do datno dla maksimalno */\n ${({ currentPercent, isDisabled }) => css`\n tło: gradient liniowy (\n 90deg,\n ${getColor({ isDisabled })} ${currentPercent }%,\n ${theme.color.greyLight} ${currentPercent}%\n );\n `}\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n top: calc (50% - ${mobileBarHeightInPixels / 2}px);\n wysokość: ${mobileBarHeightInPixels}px;\n }\n`;\n\ninterface StepsProps {\n zarażenie: liczba;\n}\n\nstała liczba krokówSizeStyles = (rozmiar w pikselach : broj) => css`\n gore: calc(50% - ${sizeInPixels / 2}px);\n lijevo: ${sizeInPixels / 2}px;\n width: calc(100% - $ {sizeInPixels} px);\n dopełnienie-desno: ${sizeInPixels / 2}px;\n dopełnienie-left: ${sizeInPixels / 2}px;\n`;\n\neexport const Kroki = styl.div`\n ${stepsSizeStyles(mobileStepSizeInPixels)}\n\n ustawienie: apsolutna;\n z-indeks: 1;\n cena: rozmiar;\n\n ${({count }) =>\n css`\ n kolumn szablonu siatki: powtórz(${liczba}, 1fr) 0;\n `}\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n ${stepsSizeStyles(stepSizeInPixels)}\n } \n`;\n\neexport const StepWrapper = styled.div`\n položaj: relativan;\n z-indeks: 1;\n prikaz: savitljiv;\n automatsko poravnanje: početak;\n`;\n\ sučelje nexport StepProps {\n isVisible: boolean;\n isSelected: boolean;\n}\n\nconst stepSizeStyles = (sizeInPixels: liczba) => css`\n ancho: ${sizeInPixels}px;\n height: ${ sizeInPixels }px;\n marża izquierdo: -${sizeInPixels / 2}px;\n`;\n\neexport const Krok = styled.div`\n ${stepSizeStyles(mobileStepSizeInPixels)}\n\n z-index: 1;\n exibição: flex;\n justificar-se: iniciar;\n kursor: ponteiro;\n fundo: transparente;\n borde- raio: ${theme.borderRadius.fullRounded};\n\n ${({ isVisible }) =>\n isVisible &&\n css`\n tło: ${theme.color.greyLight};\n `}\ n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n ${stepSizeStyles(stepSizeInPixels)}\n }\n`;\n\ninterface LabelProps {\n isFirstStep: wartość logiczna;\n isLastStep: wartość logiczna;\ n}\n\neizvoz const Etykieta = styled.span`\n ${mixins.typography('16/bold', {\n color: 'greyDark',\n })}\n\n pozycja: rozdzielczość;\n dno: ${theme.spacing.$8}; \n dopełnienie: 5 pikseli ${theme.spacing.$10};\n margines-dolny: ${theme.spacing.$4};\n white-space:nowrap;\n tło:${theme.color.white}; \n rub: 1px solid ${theme.color.greyLight};\n border-radius: ${theme.borderRadius.default};\n transform: translate(-50%, -50%);\n\n $ {mixins.minWidth('lg')} {\n dolny margines: 0;\n }\n\n ${({ isPierwszyKrok, isLastStep}) =>\n cond([\n [\n isPierwszyKrok,\ n n css`\n pomiń: -${theme.spacing.$16};\n transform: translate(0%, -50%);\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n pomiń: kucyk;\n transform: poprzedni (-50%, -50%);\n }\n `,\n],\n [\n isLastStep,\n css`\n oznacza: -${theme.spacing . 10 $};\n transformacja: translate(0, -50%);\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n prosto: nepostvljeno;\n transformacja: translate(-50%, - 50 %);\n }\n `,\n ],\n ])}\n`;\n\nconst thumbHoverBorderWidth = css`\n tło: 6px;\n`;\n\nconst thumbFocusBoxShadow = css `\ n /* to jest zarys, nie masz opcji zip w safari */\n box-shadow: ${theme.shadow.grey}, 0 0 0 2px ${theme.color.blueDark}; \n ` ;\ n\nconst thumbFocusStyles = css`\n ${thumbFocusBoxShadow};\n ${thumbHoverBorderWidth};\n`;\n\nconst firefoxThumbHoverStyles = css`\n ${thumbHoverBorderWidth}; \n wysokość: 14px;\n`;\n\nconst firefoxThumbFocusStyles = css`\n ${firefoxThumbHoverStyles};\n ${thumbFocusBoxShadow};\n`;\n\nconst getThumbSizeStyles = ({\n isFirefox = false, \n isDisabled = false,\n}: {\n isFirefox: boolean;\n isDisabled: boolean;\n}) =>\n isFirefox\n ? css`\n ${mixins.hover(firefoxThumbHoverStyles)};\n\n szerokość: ${isDisabled? '16px' : '20px'};\n wysokość: ${jest wyłączone? '16px' : '20px'};\n `\n : css`\n ${mixins.transition({ właściwość: 'border' })};\n ${mixins.hover(thumbHoverBorderWidth)};\n\ n n długość: ${jest wyłączone\n? wyłączonaThumbSizeInPixels\n: wybraneStepSizeInPixels} px;\n wysokość: ${isDisabled\n ? wyłączonaThumbSizeInPixels\n : selectedStepSizeInPixels}px;\n `;\n\ninterfejs ThumbStyleProps {\n wybrany krok: liczba;\n wyłączona: logiczna;\n}\n\nconst getThumbStyle = (\n { wybrany krok, wyłączona: jest wyłączona }: ThumbStyleProps,\n isFirefox = false,\n) => css`\n ${getThumbSizeStyles({isFirefox,isDisabled})}; ;\n limit: ${jest wyłączone? '6px' : '3px'} stałe ${theme.color.white};\n border-radius: ${theme.borderRadius.fullRounded};\n box-shadow:${theme.shadow.grey};\n \n ${selectedStep === 0 &&\n css`\n tłodine: ${getColor({ isDisabled, defaultColor: theme.color.red })};\n `}\n`;\n\nconst setThumbElementStyles = ({\n defaultStyles,\n firefoxStyles,\n}: {\n defaultStyles?: FlatSimpleInterpolation;\n firefoxStyles?:FlatSimpleInterpolation;\n}) =>\n css`\n /* IE */\n :: -ms-thumb {\n ${defaultStyles};\n }\n\n /* Webkit */\n ::-webkit-slider-thumb {\n ${defaultStyles};\n }\n\n / * Firefox */\n ::-moz-range-thumb {\n ${firefoxStyles || defaultStyles};\n }\n `;\n\ntype RangeInputProps = ThumbStyleProps;\n\neexport const RangeInput = styled.input.attrs({\n type: 'range',\n});`\n ${(thumbStyleProps) =>\n setThumbElementStyles({\n defaultStyles: getThumbStyle(thumbStyleProps),\n firefoxStyles: getThumbStyle(thumbStyleProps, true),\n })};\n\n z-index: 2 ;\n elastyczność: 1;\n szerokość: 100%; /* W przeglądarce Firefox wymagana jest specjalna szerokość. */\n wygląd: brak; /* Ukryj suwak, aby można było utworzyć własny suwak */\n tło: przezroczyste; /* W przeciwnym razie biały w Chrome */\n krycie: 1; /* W przeciwnym razie 0.4 na iOS */\n\n ${mixins.focusVisible({\n customStyles: css`\n ${setThumbElementStyles({\n defaultStyles: thumbFocusStyles,\n firefoxStyles: firefoxThumbFocusStyles,\n } ) }; \n\n szkic: nic;\n `,\n })}\n\n /* firefox i safari nie zachowują stylów przewijania podczas przeciągania kciukiem, więc musimy użyć :active */ \n : active { \ n ${setThumbElementStyles({\n defaultStyles: thumbHoverBorderWidth,\n firefoxStyles: firefoxThumbHoverStyles,\n })}\n }\n\n ${({ wyłączone: isDisabled }) =>\n isDisabled \n ? css`\n pointer-events: none;\n `\n: css`\n kursor: pointer;\n `}\n`;\n","// @ts-strict-ignore\nimport type { ReactNode } z „react”;\nimport { useEffect, useState } z „react”;\n\nimport {zakres } z „@/common/utils/generate”;\nimport { renderCond } z „@/common/utils/rendering ';\niport type { CommonComponentProps } from '@/common/types';\n\niport {\n Bar,\n Container,\n Content,\n ExtremumLabel,\n Label,\n RangeBar,\n RangeInput, \n Krok,\n Kroki,\n StepWrapper,\n} z „./range.styles”;\n\nimport type { StepProps } z „./range.styles”;\n\neeksportuj interfejs RangeData {\n procent: liczba;\n procentInDecimal: liczba;\n krok: liczba;\n}\n\nInterfejs ExtremumData {\n etykieta?: łańcuch;\n wartość: liczba;\n}\n\neeksportuj interfejs RangeProps extends CommonComponentProps { \n max: ExtremumData;\n min: ExtremumData;\n step: number;\n defaultStep?: number;\n renderLabel?: (data: RangeData) => ReactNode;\n onChange?: (data: RangeData) = > void;\n isDisabled?: boolean;\n}\n\neexport const Zakres = ({\n id,\n max,\n min,\n krok,\n defaultStep = 0,\n renderLabel,\n n onChange,\n isDisabled = false,\n}: RangeProps) => {\n const [wartość, setValue] = useState (defaultStep * step + min.value);\n\n const stepCount = (max.value - min. . .wartość) / step;\n const wybraneKrok = (wartość - min.wartość) / step;\n const wybranePercentInDecimal =\n (wartość - min.wartość) / (maks.wartość - min.wartość);\n const wybranePercent = percentSelectedInDecimal * 100;\n\n const getRangeData = (indeks: liczba) => ({\n percent: percentSelected,\n percentInDecimal: percentSelectedInDecimal,\n step: index,\n });\n\n const handleInputChange = (zdarzenie) => {\n setValue(event.target.value);\n };\n\n const renderStep = ({\n index,\n isSelected,\n isVisible,\n isFirstStep,\n isLastStep ,\n }: {\n index: liczba;\n isFirstStep: boolean;\n isLastStep: boolean;\n } & StepProps) => (\n\północ\n {renderCond(isSelected && !isDisabled, () => (\n\n)}}\n\n);\n\n const renderSteps = () => {\n const steps = range({ start: 0, end: stepCount });\n\n return steps.map((index) => {\ n const nie jest ostatnim krokiem = indeks! == liczba kroków;\n const znajduje się przed zaznaczeniem = indeks > wybrany krok;\n\n return renderStep({\n indeks, \n jest widoczny: nie ostatni krok && znajduje się przed zaznaczeniem, \ n jest zaznaczone: index === wybrany krok, \ n isFirstStep: index === 0,\n isLastStep: index === licznik kroków,\n });\n }) ;\n };\n\n useEffect(() => {\n onChange?.( getRangeData(vrijednost / korak));\n // eslint-disable-next-line response-hooks/exhaustive-deps \n }, [vrijednost]);\n\n powrót (\n\północ\północ{min.znacznik}\północ\północ\północ\północ{kroki renderowania()}\północ\północ{maks.etykieta}\północ\północ\n );\n};\n","importuj szablony 'komponentów stylów';\n\nimportuj { mixins, temat } de '@/common/estilos';\n\neexportar const Container = estilizado.div ` \n frotar: 0;\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n frotar: 0 ${theme.spacing.$30};\n }\n`;\n"," // @ts-strict-ignore\nimport { useRef } z „react”;\nimport { useFormContext } z „react-hook-form”;\n\nimport type { RangeData } z „@/modules/form/components/ range” ;\nimport { Zakres } z „@/moduły/formularz/komponenty/zakres”;\nimport { formatCurrency } z „@/modules/i18n”;\nimport { PaymentFieldName } z „@/modules/pago/pago. tipos ';\nimport { useTrackedEvent } z '@/modules/tracking/analyticsTracking/analyticsTracking.hooks';\n\nimport type { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimport { Kontener } z '. / tipRange .styles';\n\neexport sučelje TipRangeProps proširuje CommonComponentProps {\n iznos: broj;\n korak: broj;\n defaultStep: broj;\n minPercent: broj;\n maxPercent: broj;\n onSetValue?: (parámetros: { TipAmount: liczba; currentPercent: liczba }) => void;\n}\n\neexport const TipRange = ({\n id,\n iznos,\n korek,\n defaultStep,\n minPercent,\ n maxPercent,\n onSetValue,\ n trackingProps,\n}: TipRangeProps) => {\n const isDefaultValueRef = useRef(true);\n const { watch } = useFormContext();\n const { sendTrackedEvent } = useTrackedEvent( );\n\n const moeda = watch(PaymentFieldName.Currency);\n\n const getTipPercent = (percentInDecimal: liczba) =>\n minPercent + (maxPercent - minPercent) * percentInDecimal;\n\n const getTipAmount = ( percentInDecimal: liczba) =>\n (getTipPercent(percentInDecimal) / 100) * iznos;\n\n const renderLabel = ({ percentInDecimal }: RangeData) =>\n `${formatCurrency(getTipAmount(percentInDecimal), {\n hasDecimals: true,\n currencyCode: moeda,\n })}`;\n\n const handleOnChange = ({ percentInDecimal }: RangeData) => {\n const tipPercent = getTipPercent(percentInDecimal);\n const tipAmount = getTipAmount (percentInDecimal);\n\n sendTrackedEvent(\n {\n event: 'click',\n eventCategory: 'icon',\n trackedElementId: id,\n eventParam: `${\n isDefaultValueRef.current? 'zadano: ': ''\n }${cantidadpunta} | ${tipPercent}%`,\n },\n trackingProps,\n );\n\n isDefaultValueRef.current = false;\n\n onSetValue?.({\n tipAmount,\n currentPercent: tipPercent,\n });\n };\n\n devolver (\n\północ\północ\n );\n};\n","uvoz stila 'komponenti stila';\n\nimportar { mixins, tema } de '@/common/styles';\n\nimportar { Ícono } de '@ /common /components/icon/icon.component';\n\neexport const Container = styled.div`\n margin-bottom: ${theme.spacing.$30};\n\n ${mixins.minWidth('md ') } {\n margines gorszy: ${theme.spacing.$16};\n }\n`;\n\neexport const TextStrong = styled.strong`\n ${mixins.typography('14/extraBold' , { \ n boja: 'greyDark',\n }}}\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n prikaz: wbudowany-block;\n dopełnienie-desno: ${theme.spacing .$60 } ;\n }\n`;\n\neexport const Text = styled.p`\n ${mixins.typography('14/regular', {\n color: 'greyDark',\n })} \n \ n margines gorszy: ${theme.spacing.$16}\n`;\n\neexport const InfoIconWrapper = styled.span``;\n\neexport const InfoIcon = styled(Icon).attrs({\n ime: 'info -círculo',\n broj: 13,\n})`\n ${mixins.iconFillGradient()};\n\n znaczek: ${theme.spacing.$4};\n` ; \n","// @ts-strict-ignore\nimport { useTranslation } z 'react-i18next';\nimport addMinutes z 'date-fns/addMinutes';\n\nimport { TipRange } z '@/modules / pago/componentes/tipRange';\n\nimport { cond } de '@/common/utils/controlFlow';\nimport { CookieName, getCookie, setCookie} de '@/common/utils/cookies';\nimport { getLocalDate } de '@/common/utils/date';\nimportar tipo { CommonComponentProps } de '@/common/types';\n\nimportar { Tooltip } de '@/common/components/tooltip';\n\nimportar { \ n Spremnik,\n InfoIcon,\n InfoIconWrapper,\n Tekst,\n TextStrong,\n} iz './tipBox.styles';\n\nconst minPercent = 0;\nconst maxPercent = 30;\nconst step = 5 ;\n\neexport sučelje TipBoxProps proširuje CommonComponentProps {\n ilość: numer;\n títuloTexto: string;\n}\n\neexport const TipBox = ({ id, valor, títuloTexto }: TipBoxProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const tipPercentageFromCookie = Number(getCookie(CookieName.TipPercentage));\n const defaultStep = cond([\n [\n Boolean(tipPercentageFromCookie),\n Math.round(tipPercentageFromCookie / passo ),\n ],\n [tipPercentageFromCookie === 0, tipPercentageFromCookie],\n [true, 3],\n ]);\n\n const handleTipValueChange = ({ currentPercent }) => {\n setCookie ( CookieName.TipPercentage, currentPercent, {\n expira: addMinutes(getLocalDate(), 15),\n });\n };\n\n const renderIcon = () => (\n\północ\północ\północ\północ\n);\n\n powtórka (\n\północ\n {tekst nagłówka}\n {renderIcon()}\n\północ{t('Dziękujemy, że jesteś z nami.')}\północ{t('Wybierz kwotę dodatkowego wsparcia:')}\północ\północ\n);\n};\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useCallback, useEffect } z 'react';\n\nimport type { UseFormWithValidationReturn} z '@/modules/form'; \nimport type {CódigoDeDivisa} de '@/modules/i18n';\nimportar {sin formato} de '@/modules/i18n';\n\nimportar {selectors} de '@/common/constants/selectors';\n \nimport type { PaymentAmountFormValues ​​​​​​​​​​} z „./paymentAmountForm.component”;\n\neexport const useV3Elements = (\n obrazac: UseFormWithValidationReturn,\n) => {\n const cantidadInputElement = document.querySelector(\n selectors.paymentAmountHiddenInput,\n );\n const hideAmountCheckboxElement = document.querySelector(\n selectors.paymentHideAmountHiddenCheckbox,\n );\n const currencyCodeInputElement = document.querySelector(\n selectors.pagoCurrencyCodeHiddenInput,\n );\n const botónprimario = documento.querySelector(\n selectors.paymentPrimaryButton,\n);\n\n const defaultAmountInputValue = '';\n const defaultAmountValue = nedefinirano;\n\n const triggerFormValidation = useCallback(\n async (event) => {\n const hasValidationErrors = !(aguardar form.trigger());\n\n if (hasValidationErrors) {\n event.preventDefault();\n }\n },\n [formuła],\n );\n\n useEffect (() => {\n botónprincipal?.addEventListener('clic', triggerFormValidation);\n\n return () => {\n botónprincipal?.removeEventListener('clic', triggerFormValidation);\n };\n }, [primaryButton, triggerFormValidation]);\n\n const changeAddToCartButtonVisibility = (currencyCode: CurrencyCode) => {\n const addToCartButton = document.querySelector(\n selectors.paymentAddToCartButton,\n );\n\n if (! addToCartButton) {\n volver;\n }\n\n const enviarContenedorDeBotones = documento.querySelector(\n selectores.pagoSubmitButtonsContainer,\n );\n\n if (!submitButtonsContainer) {\n volver;\n }\n \n const divElement = addToCartButton.parentNode kao HTMLDivElement;\n constbuttonsContainerCenteredClass =\n `${selectors.paymentSubmitButtonsContainer}--centered`.replace('.', '');\n\n if (currencyCode === ' PLN') {\n divElement.classList.remove('hidden');\n enviarButtonsContainer.classList.remove(buttonsContainerCenteredClass);\n } else {\n divElement.classList.add('oculto');\n enviarContenedorDeBotones . classList.add(buttonsContainerCenteredClass);\n }\n };\n\n const setAmountInputValue = (valor?: string) => {\n if (valor === defaultAmountInputValue || vrijednost === defaultAmountValue) {\n cantidadInputElement.value = cantidad predeterminadaInputValue;\n return;\n }\n\n cantidadInputElement.value = String(sin formato(valor));\n };\n\n const setHideAmountCheckboxValue = ( isChecked: boolean) => {\n hideAmountCheckboxElement.value = String(Number(isChecked));\n };\n\n const setCurrencyCodeInputValue = (vrijednost: CurrencyCode) => {\n currencyCodeInputElement.value = vrijednost; \n };\n\n return {\n quantidadeInputValue:\n quantidadeInputElement.value === defaultAmountInputValue\n ? defaultAmountInputValue\n : String(Number(amountInputElement.value)), // Wymuszenie podwójnej analizy i konwersji \"inteiros\" de BE como \"20.0\"\n hideAmountCheckboxValue: JSON.parse(hideAmountCheckboxElement.value), // za analizu ispravnih nizova BE: \"falso\" | \"true\"\n currencyCodeInputValue: currencyCodeInputElement.value,\n changeAddToCartButtonVisibility,\n setAmountInputValue,\n setHideAmountCheckboxValue,\n setCurrencyCodeInputValue,\n };\n};\n","importer estilo de 'componentes estilizados' ; \n\nimport { mixins, temat } de '@/common/styles';\n\nimport { Skeleton, SkeletonVariant } de '@/common/components/skeleton';\n\neexport const SkeletonContainer = styled.div` \ n padding-bottom: ${theme.spacing.$20};\n`;\n\neexport const TitleSkeleton = styled(Skeleton).attrs({\n varijanta: SkeletonVariant.Text,\n})`\n ancho: 250px;\n`;\n\nexport const SortingChipsSkeletonContainer = styled.div`\n display: grid;\n grid-template-columns: repeat(3, 1fr);\n grid-gap: ${theme.spacing . $10};\n Margines: ${tema.espaciado.$20} 0;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n specjalne kolumny: ${tema.espaciado.$20};\ n }\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n odstęp między kolumnami: ${theme.spacing.$16};\n }\n`;\n\neexport const AmountChipsSkeleton = styled(Skeleton ) .attrs({\n wariant: SkeletonVariant.Element,\n rozmiar: 50,\n})`\n border-radius: ${theme.borderRadius.fullRounded};\n`;\n\neexport const HideAmountSkeleton = con styl (Skeleton).attrs({\n wariant: SkeletonVariant.Text,\n})`\n width: 150px;\n`;\n","importuj typ { CommonSkeletonProps } z '@/common/types'; \n\nimport {\n AmountChipsSkeleton,\n HideAmountSkeleton,\n SkeletonContainer,\n SortingChipsSkeletonContainer,\n TitleSkeleton,\n} from './paymentAmountForm.skeleton.styles';\n\ntip izvoza PaymentAmountFormSkeletonProps = CommonSkeletonProps;\n \nexport const PaymentAmountFormSkeleton = ({\n id,\n}: PaymentAmountFormSkeletonProps) => (\n\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\n);\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useEffect, useState } z 'react';\nimport { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport { useStore } z ' @/modules/store”;\nimport { useRequestState } z „@/modules/api/api.hooks”;\nimport type { Przyczyna } z „@/moduły/przyczyny”;\nimport { przyczynaStructure } z „@/modules /causas';\nimport { Casilla de verificación } de '@/modulos/formulario/componentes/casilla de verification';\nimport { FormBox, FormBoxPaddingTop } de '@/modulos/formulario/componentes/formBox';\nimport { useFormWithValidation } of '@ /modules/form/form.hooks';\nimport { fundraiseStructure } of '@/modules/fundraises/fundraises.redux';\nimport type { Fundraise } of '@/modules/fundraises/fundraises.types' ;\nimport { formatNumber, isDefaultLanguage, unformat } from '@/modules/i18n';\nimport type {CódigoDeDivisa } from '@/modules/i18n/i18n.types';\nimportar { ChooseAmount } from '@/modules/pago /components/chooseAmount ';\nimport tipo { PaymentFieldNameValues ​​​​​​​​​​} z „@/modulos/pago/pago.tipos”;\nimport { PaymentFieldName } z „@/modules/pago/pago.tipos” ;\ nimport { isCause, isFundraise } from '@/módulos/permalinks';\nimport { usePermalink } from '@/modules/permalinks/hooks/usePermalink';\nimport { wrapWithQueryClientProvider } from '@/modules/queryClient/utils/ wrapWithQueryClientProvider' ;\n\nimport { cond } from '@/common/utils/controlFlow';\nimport { renderCond } from '@/common/utils/rendering';\nimport { defaultMinCurrencyValue } from '@/common/utils/ validation” ;\nimport { useExperiment } z „@/common/hooks/useExperiment/useExperiment.hook”;\nimport tipo { CommonComponentProps } z „@/common/types”;\n\nimport { useSkeleton } z „@/common /components /skeleton';\n \nimport {\n Kontener,\n Formularz,\n Nagłówek,\n Tekst nagłówka,\n} z "./paymentAmountForm.styles";\n\nimport { CurrencySelect } z ".. /currencySelect ';\nimport { TipBox } z '. ./tipBox';\nimport { useV3Elements } z './paymentAmountForm.hooks';\nimport { PaymentAmountFormSkeleton } z './paymentAmountForm.skeleton';\n\nconst fieldNames = {\n valor: PaymentFieldName.Amount,\n kwotaCustom: 'amountCustom',\n shouldHideAmount: 'shouldHideAmount',\n moeda: PaymentFieldName.Currency,\n} as const;\n\neexport sučelje PaymentAmountFormValues ​​​​​​​​​proširuje PaymentFieldNameValues​​​​ ​​{\ n [nazwy pól. kwotaCustom]: niz ;\n [fieldNames.shouldHideAmount]: booleano;\n}\n\neexport sučelje PaymentAmountFormProps extends CommonComponentProps {\n slug: string;\n paypalMinimalAmounts?: Registro;\n isTipBoxVisible: boolean;\n isCurrencySelectDisabled: boolean;\n isCurrencySelectVisible: boolean;\n}\n\n/**\n * NAPOMENA: składowe są rejestrowane zgodnie z przepisami. Semper que você alterar\n * props neste komponent, lembre-se de update a list de props passados ​​​​​​​​para\n * este componente no template rails (`<% react_component(...`).\n */ \nexport const PaymentAmountForm = wrapWithQueryClientProvider( \n ({\n id,\n slug,\n paypalMinimalAmounts,\nisTipBoxVisible,\nisCurrencySelectDisabled,\nisCurrencySelectVisible,\n }: PaymentAmountFormProps) => {\n const { t } = useTranslation ();\n const [isMounted, setIsMounted] = useState(false);\n const { renderComponentOrSkeleton } = useSkeleton();\n\n const {\n isLoading: isExperimentLoading,\n podaci: { fixedAmounts, defaultAmount } , \n } = useExperiment ('pago revertidoMontos fijos');\n\n const form = useFormWithValidation({\n formId: `form-${id}`,\n fieldNames,\n errorState:[],\n });\n const { trigger } = form;\n\n const { data: permalinkData } ; = usePermalink ( slug );\n\n const { data : fundraising } = useRequestState({\n put: fundraiseStructure.arraySelector({\n addPath: [permalinkData?.targetId],\n }),\n });\n\n const {\n podaci: uzrok,\n isFetched: isCauseYaFetched, \n isLoading: isCauseLoading,\n } = useRequestState({\n put: causeStructure.arraySelector({\n addPath: [fundraise?.targetId || permalinkData?.targetId],\n }),\n });\n\n const fetchCause = useStore((stan) ; => status.Causes.getCause);\n const getFundraising = useStore((status) => status.fundraising.retrieveFundraising);\n\n const {\n kwotaInputValue,\n hideAmountCheckboxValue,\n currencyCodeInputValue,\n changeAddToCartButtonVisibility ,\nsetAmountInputValue,\nsetHideAmountCheckboxValue,\nsetCurrencyCodeInputValue,\n } = useV3Elements(formularz);\n\n const kwotaValue =\n form.watch(fieldNames.amount) || form.watch (nazwypól.kwotaCustom); \n\n const shouldHideAmountValue = form.watch (\n fieldNames. shouldHideAmount, \n hideAmountCheckboxValue, \n);\ncurrencyCodeValueInputValue or CurrencyCode,\n);\n\n const handleSubmit = () => {\n // WSZYSTKIE: manusear ili złożenie, gdy wszyscy przejdą do drugiego etapu płatności w v4\n };\n\ n useEffect (() => {\n if (permalinkData) {\n const fetchTargetData = cond([\n[isCause(permalinkData), fetchCause],\n[isFundraise(permalinkData), fetchFundraise],\n]); n \n void fetchTargetData?.(permalinkData.targetId);\n }\n }, [permalinkData, fetchCause, fetchFundraise]); ) && \n fundraise?.targetType === 'Przyczyna' &&\n !isCauseAlreadyFetched &&\n !isCauseLoading\n ) {\n void fetchCause(fundraise?.targetId); \n }\n }, [\n precupcause string,\n isCauseOfFetched,\n permalinkData,\n fetchCause,\n isCauseLoading,\n]);\n\n useEffect(() => {\n if (! isExperimentLoading) {\n setAmountInputValue(amountValue);\n n }\n }, [amountValue, setAmountInputValue, isExperimentLoading]);\n\n useEffect(() => {\n setHideAmountCheckboxValue(shouldHideAmountValue);\n\n } , [shouldHideAmountValue, setHideAmountCheckboxValue]);\n\n useEffect ( ( ) = > {\n if (currencyCodeValue && currencyCodeValue !== currencyCodeInputValue) {\n setCurrencyCodeInputValue(currencyCodeValue);\n changeAddToCartButtonVisibility(currencyCodeValue );\n anuluj wyzwalacz ('amountCustom');\n }\n } , [ \n changeAddToCartButtonVisibility ,\n currencyCodeValue,\ncurrencyCodeInputValue,\nprint,\nsetCurrencyCodeInputValue,\n ]);\n\n useEffect(() => {\n if (!isExperimentLoading) {\n cond([ \n[\nfixedamounts.includes(amountInputValue),\n() => form.setValue(fieldNames.amount, kwotaInputValue),\n ],\n [\nmountInputValue === '',\n() => obrazek setValue (nazwypól. kwota, domyślnakwota) , \n], \n [\n prawda, \n() => \n form.setValue(\nnazwypól.kwotaCustom, \n formatNumber(Liczba (kwotawartośćwejściowa)), \n ) ,\n ],\n ])();\n setIsMounted(true);\n }\n\n if (isDefaultLanguage()) {\n form.setValue(fieldNames.currency, 'PLN');\ n n setCurrencyCodeInputValue('PLN');\n } else {\n form.setValue(\nfieldNames.currency,\ncurrencyCodeInputValue as CurrencyCode,\n); );\n\n // eslint-disable-next-line response -hooks/exhaustive-deps\n }, [isExperimentLoading]);\n\n const minAmount =\n currencyCodeValue === 'PLN'\n ? defaultMinCurrencyValue\n : paypalMinimalAmounts?.[currencyCodeValue];\n const unformattedAmount = unformatted(amountValue);\n const tipBoxAmount = cond([\n[! \ n [ niesformatowana kwota >= minimalna kwota , niesformatowana kwota ] , \ n [ true , 0 ] , \ n ]);\n\n const renderSkeleton = () => (\n\n );\n\n const renderComponent = () => (\n \n );\n\n return (\n\n {renderComponentOrSkeleton({\n isLoading:\n (isTipBoxVisible && !isCauseAlreadyFetched) || isExperimentLoading,\n renderSkeleton,\n renderComponent,\n })}\n\n );\n },\n);\n\nPaymentAmountForm.displayName = 'PaymentAmountForm';\n","importuj styl 'komponentów projektu';\n\nimportuj { mixins, tema } de '@/ common/styles';\n\nimport { Link } from '@/common/components/link';\n\neexport const Kontener = styled.div``;\n\neexport const Summary = styled.div`\n display : flex;\n kierunek-flex: coluna;\n margines-dolny: ${theme.spacing.$10};\n`;\n\neexport const SummaryTitleWrapper = styled.div`\n ${mixins.typography(' 16/extraBold')};\n\n display: flex;\n margin-bottom: ${theme.spacing.$8};\n`;\n\neexport const SummaryTitle = styled.h3`\n flex: 1 ;\n`;\n\neeksportuj stałą PodsumowanieEditLink = styled.div`\n display: flex;\n wyrównanie elementów: flex-end;\n margines-top: -${theme.spacing.$24};\n margines gorszy: ${theme.spacing.$24};\n`;\n\neexport const SummaryValue = styled.span`\n ${mixins.typography('36/black', {\n color: 'green' , \n })}\n\n flex: 1;\n`;\n\neexportar const Rows = styled.div``;\n\neexportar const Row = styled.div`\n display: flex;\n kierunek elastyczny: stupac;\n margines gorszy: ${theme.spacing.$20};\n`;\n\neexport const RowTitle = styled.span`\n ${mixins.typography('16/regular') }\ n \n margines gorszy: ${theme.spacing.$4};\n`;\n\neexport const RowValue = styled.span`\n ${mixins.typography('24/extraBold')}\n \n flex: 1;\n`;\n\neexport const RowContent = styled.div`\n display: flex;\n flex: 1;\n flex-direction: coluna;\n\n ${mixins.minWidth (' lg' )} {\n flex-direction: linha;\n }\n`;\n\neexport const EditLink = styled(Link)`\n align-items: center;\n margin-top: 12px; \n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n kierunek elastyczny: linha;\n margines wyższy: 0;\n }\n`;\n","// @ts-strict -ignore \nimport { useFormContext } de 'react-hook-form';\nimport { useTranslation } de 'react-i18next';\n\nimport { formatCurrency } de '@/modules/i18n';\nimport { CurrencySelect } de '@ /modules/pago/componentes/currencySelect';\nimport { NombreCampoPago } de '@/modules/pago/pago.tipos';\n\nimport { renderCond } de '@/common/utils/rendering';\nimport { useBreakpoint } z „@/common/hooks/useBreakpoint”;\n\nimport {\n Kontener,\n Edytuj łącze,\n Wiersz,\nZawartość wiersza,\n Wiersze,\nTytuł wiersza,\n Wartość wiersza,\n Podsumowanie ,\ n SummaryEditLink,\n SummaryTitle,\n SummaryTitleWrapper,\n SummaryValue,\n} z „./amountSummary.styles”;\n\nimport type { AmountSummaryProps } z „./amountSummary.types”;\n\neexport const AmountSummary = ({\n id,\n valores,\n backUrl,\n hasMultipleInCart,\n isCurrencySelectVisible,\n isSummaryEditLinkVisible = true,\n}: AmountSummaryProps) => {\n const { t } = useTranslation() ;\ n const { reloj } = useFormContext();\n const { minWidth } = useBreakpoint();\n\n const moneda = reloj(PaymentFieldName.Currency);\n const podsumowanieValue = valores.reduce((acc, el ) = > acc + el.value, 0);\n const visibleAmounts = cantidad.filter((cantidad) => !cantidad.isHidden);\n const hasSubAmounts = visibleAmounts?.length > 1;\n const hasOnlyTextRows =\ n widoczneAmounts .length > 0 &&\n visibleAmounts.filter((iznos) => iznos.isValueHidden).length ===\n visibleAmounts.length;\n const shouldShowSummaryEditLink = isSummaryEditLinkVisible || !hasSubAmounts;\n const canShowSummaryEditLinkNextToAmount = minWidth('lg') || !hasOnlyTextRows;\n\n const podsumowanieTitle =\n hasSubAmounts || tieneMultipleInCart\n ? t('Suma Twoich darowizn')\n : t('Wysokość Twojej darowizny');\n\n const renderEditLink = ({\n quantidadeId,\n url,\n onEdit,\n }: {\n quantidadeId: string;\n url?: niz;\n onEditar?: () => void;\n }) => (\n\n {t('Edytuj darowiznę')}\n\n);\n\n const renderSummaryEditLink = () =>\n renderEditLink({ qualityId: 'resumen', url: backUrl });\n\n const renderAmounts = () =>\n ilości.map(\ n n n n ({\n id: valorId,\n tytuł,\n wartość,\n onEdit,\n url,\n isEditLinkHidden,\n isValueHidden = false,\n isHidden,\n }) =>\n renderCond( ! to oculto, () => (\n\północ\n{tytuł}\n\n {renderCond(!isValueHidden || !isEditLinkHidden, () => (\n\n {renderCond(!isValueHidden, () => (\n\n {formatCurrency(valor, {currencyCode: moeda})}\n\n )}}\n {renderCond(!isEditLinkHidden, () =>\n renderEditLink({ilośćId, onEdit, url}),\n )}\n\n)}}\n\n )),\n );\n\n zwrot (\n\północ\północ\północ{streszczenie tytułu}\n {renderCond(isCurrencySelectVisible, () => (\n\n)}}\n\północ\północ\n {formatCurrency(summaryValue, {currencyCode: moeda})}\n\n {renderCond(\n shouldShowSummaryEditLink && canShowSummaryEditLinkNextToAmount,\n () => renderSummaryEditLink(),\n )}\n\północ\północ{przetwarzanie kwot()}\n {renderCond(\n shouldShowSummaryEditLink && !canShowSummaryEditLinkNextToAmount,\n () => (\n{renderSummaryEditLink()}\n),\n)}\n\n );\n};\n","importuj styl „komponentów stylu”;\n\nimportuj { mixins, temat } z „@/common/styles”;\n\nimportuj { Button, ButtonColor, ButtonSize } de '@/common/components/button';\nimport { Html } de '@/common/components/html';\nimport { Slika } de '@/common/components/image';\nimport { ImageRatioWrapper } de '@/common/components/imageRatioWrapper';\n\neexport const ContentWrapper = styled.div`\n maksymalna rozdzielczość: 688px;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n padding-top : ${theme.spacing.$10};\n dopełnienie na dole: ${theme.spacing.$10};\n }\n`;\n\neeksport const TargetMainWrapper = styled.div`\n display: grid;\ n grid-template: min-content / 1fr;\n grid-template-areas:\n 'headingText'\n 'image'\n 'description';\n grid-auto-rows: min-content;\n grid - razmak: ${theme.spacing.$20};\n margin-bottom: ${theme.spacing.$20};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n grid-template-areas : \n 'Obraz tekstu encabezado'\n 'Obraz opisu';\n grid-template-columns: 1fr 300px;\n }\n`;\n\neexport const HeadingText = styled.h3`\n ${ mixins.typography ( '21/extraBold')};\n ${mixins.lineClamp(3)};\n\n obszar siatki: headerText;\n wysokość: min-zawartość;\n podział wyrazów: break- word;\ n \n ${mixins.minWidth('md')} {\n ${mixins.typography('24/extraBold')};\n }\n`;\n\neexport const TargetImageWrapper = stilo( ImageRatioWrapper)` \ n grid-area: image;\n align-self: self-start;\n margin-left: 0;\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n margin-left : ${ temat .spacing.$10};\n }\n`;\n\neexport const TargetImage = styled(Image).attrs({\n isEager: true,\n})``;\n\neexport const Descripción = stylizowany. div`\n ${mixins.typography('16/regular')};\n\n grid-area: opis;\n height: min-content;\n word-break: break-word;\n` ; \n\neexport const DescriptionHtml = styled(Html)`\n ${mixins.lineClamp(7)};\n`;\n\neexport const DonationChoicesWrapper = styled.div`\n margin-bottom: ${theme. razmak.$20};\n`;\n\neexport const ButtonsWrapper = styled.div`\n display: flex;\n flex-direction: coluna;\n wyrównanie-elementów: center;\nJustify-content: center; \n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n flex-direction: linha;\n }\n`;\n\neexport const ConfirmButton = styled(Button).attrs({\n veličina: ButtonSize.Medium,\n cor: ButtonColor.Red,\n})`\n ${mixins.minWidth('md')} {\n kolejność: 1;\n maksymalna rozdzielczość: 284px;\n }\n ` ;\n\neexport const SkipButton = styled(Button).attrs({\n size: ButtonSize.Medium,\n color: ButtonColor.WhiteRed,\n})`\n margin-top: ${theme.spacing. $20};\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n maksymalna rozdzielczość: 244px;\n duża rozdzielczość: 0;\n duża szerokość: ${theme.spacing.$20}; \n }\n`;\n\neexport const Rodapé = styled.footer`\n exibição: flex;\n alinhar itens: centralizar;\n justificar conteúdo: centralizar;\n margem superior: ${theme. razmak.$20};\n`;\n","importuj style, { css} z 'styled-components';\n\nimportuj {miksy, motyw} z '@/common/styles';\n\neexport const Spremnik = styled.div``;\n\neexport const Naslov = styled.h4`\n ${mixins.typography('18/extraBold')}\n\n margin-bottom: ${theme.spacing.$20} ;\n text-align: center;\n`;\n\neexport const AmountTilesContainer = styled.div<{mountTilesCount: liczba }>`\n display: grid;\n gap: ${theme.spacing.$10}; \n\n ${({mountTilesCount }) => css`\n grid-template-columns: repeat(${amountTilesCount % 2 ? '1' : '2'}, 1fr);\n\n ${mixins .minWidth('md')} {\n grid-template-columns: repeat(\n ${amountTilesCount},\n ${amountTilesCount === 1 ? '334px' : '1fr'}\n );\n }\n `}\n\n ${mixins.minWidth('md')} {\n Razmak: ${tema.espaciado. $20};\n justifique or conteúdo: centro;\n }\n`;\n","importer styl, { css} de 'komponenty designu';\n\nimportar { mixins, tema } de '@/common /styles';\n\nimport { ContentContainer } de '@/common/components/contentContainer';\nimport { Ikona } de '@/common/components/icon';\n\ninterface ContainerProps {\n isChecked: boolean; \n withMostPopularBadge: booleano;\n}\n\nconst marcadoBoxShadowStyles = css`\n box-shadow: ${theme.shadow.green}, ${theme.color.green} 0 0 0 1px,\n ${theme .color.green} 0 0 0 1px wstawka;\n`;\n\nconst zweryfikowaneBorderStyles = css`\n ${checkedBoxShadowStyles};\n\n powiązania: względne;\n\n ${mixins.hover(checkedBoxShadowStyles) };\n`;\n\neexport const Container = styled(ContentContainer).attrs({\n isOverflowAllowed: true,\n})`\n ${mixins.transition({właściwość: 'box-shadow' })};\n\n display: grid;\n grid-template-rows: 1fr auto;\n dopełnienie: ${theme.spacing. $30} 0;\n rozmiar: 1px; /* precyzyjna dyspozycja za kompensację cienia ramki */\n podział słowa: podział słowa;\n cień pudełka: przezroczysty 0 0 0 1px, ${theme.color.greyLight} 0 0 0 1px;\n \ n ${mixins.hover(css`\n box-shadow: ${tema.sombra.verde}, ${tema.color.verde} 0 0 0 1px;\n `)};\n\n ${ ( { isChecked }) => isChecked && CHECKBorderStyles};\n\n ${({ withMostPopularBadge }) =>\n withMostPopularBadge &&\n css`\n padding-bottom: 0;\n `};\n`; \ n\neexport const ContentWrapper = styled.div`\n display: flex;\n flex-direction: coluna;\n wyrównanie-items: center;\nJustify-content: center;\n padding: 0 ${theme. razmak .$10};\n`;\n\neexport const UncheckIconContainer = styled.div`\n pozycja: absolutna;\n nadrzędna: -6px;\n kierunek: -6px;\n display: flex;\n wyrównanie- items: centro;\n uzasadnienie-conteúdo: centro;\n rozmiar: 21px;\n rozmiar: 21px;\n podstawa: ${theme.color.green};\n border-radius: ${theme.borderRadius . fullRounded};\n`;\n\neexport const UncheckIcon = styled(Icon).attrs({\n nombre: 'times-x',\n size: 11,\n})`\n color: ${tema .color.white};\n`;\n\neexport const Cantidad = styled.span`\n ${mixins.typography('21/extraBold')};\n`;\n\neexport const PurposeContainer = stylizowany. div`\n exibição: flex;\n elementy linii: centro;\n uzasadnienie: centro;\n wysokość: 100%;\n margines nadrzędny: ${theme.spacing.$8};\n`; \n\neexport const Propósito = styled.span`\n ${mixins.typography('14/regular')};\n\n text-align: center;\n`;\n\neexport const MostPopularBadge = stylizowany. div`\n ${mixins.typography('12/bold')};\n\n dopełnienie: 3px ${theme.spacing.$10};\n górny margines: ${theme.spacing.$10};\ n boja: ${theme.color.white};\n zaznacz tekst: czerwony;\n tło: ${theme.color.green};\n radijus granice: 0 0 ${theme.borderRadius.default} $ {theme .borderRadius.default};\n`;\n","// @ts-strict-ignore\n\nimport { useTranslation } de 'react-i18next';\n\nimport { useTrackedEvent } de '@/ modulos/ tracking/analyticsTracking/analyticsTracking.hooks';\n\nimport { renderCond } z '@/common/utils/rendering';\nimport type { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimport { Html } z '@/common/components/html';\n\nimport {\n Kandydat,\n Contenedor,\n ContentWrapper,\n MostPopularBadge,\n Propósito,\n PurposeContainer,\n UncheckIcon,\n UncheckIconContainer,\ n} from './amountTile.styles';\n\neexport sučelje AmountTileProps extends CommonComponentProps {\n isChecked: boolean;\n onClick: () => void;\n iznos: niz;\n svrha: niz;\n isMostPopular? : boolean;\n}\n\neexport const AmountTile = ({\n id,\n isChecked,\n onClick,\n iznos,\n svrha,\n trackingProps,\n isMostPopular,\n}: AmountTileProps ) = > {\n const { t } = useTranslation();\n const { sendTrackedEvent } = useTrackedEvent();\n const hasPurpose = Boolean(finalidade);\n\n const uncheckIcon = renderCond(isChecked, () = > ( \północ\północ\północ\n ));\n\n const handleClick = () => {\n onClick();\n sendTrackedEvent(\n {\n event: 'click',\n eventCategory: 'button',\n trackedElementId: id,\n parametr zdarzenia: `${cantidad}|${proposito}`,\n },\n trackingProps,\n );\n };\n\n return (\n\n {odznacz ikonę}\n\północ{kwota}\n {warunki renderowania(tempPurpose, () => (\n\północ\północ\n\n\n)}}\n\n {renderCond(éMais Popular, () => (\n\n {t('Pierwszy wybór')}\n\n)}}\n\n );\n};\n","import { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport type { CurrencyCode } z '@/modules/i18n';\nimport { formatCurrency } z '@/ modulos/i18n';\n\nimport type { CommonComponentProps } de '@/common/types';\n\nimport { AmountTilesContainer, Container, Heading } de './amountTiles.styles';\n\nimport { AmountTile } de '../amountTile';\n\ninterface AmountTileItem {\n id: string;\n quantidade: liczba;\n finalidade: string;\n}\n\neexport sučelje AmountTilesProps proširuje CommonComponentProps {\n kwotaTiles: AmountTileItem[] ;\n moeda: CurrencyCode;\ncheckedAmountId?: string;\n onAmountTileClick: (valor: AmountTileItem) => void;\n}\n\neexport const AmountTiles = ({\n id,\nmountTiles,\n moeda, \ ncheckedAmountId,\n onAmountTileClick,\n}: AmountTilesProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n\n return (\n\północ{t('Przekaż wsparcie')}\północ\n {amountTiles.map(\n ({ id: kwotaId, kwota, cel }, indeks, { długość }) => {\n const isLastButOne = index === długość - 2;\n\n return (\n\n onAmountTileClick({ id: valueId, wartość, cel })\n }\n wartość={formatCurrency(wartość, { kod waluty: waluta})}\n cel={przeznaczenie}\n isMostPopular={długość > 3 && jestOstatniButJeden }\n />\n );\n },\n )}\n\północ\n);\n};\n","// @ts-strict-ignore\n\nimport { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport { useRequestState } z '@/modules/api/ api.hooks';\importuj {CódigoDeDivisa} z '@/modules/i18n';\nimportar {BackLink } de '@/modules/navigation/components/backLink';\nimportuj {SpecialDonationAmount} de '@/modules/ specialDonations';\nimport { specialDonationsStructure } from '@/modules/specialDonations/specialDonations.redux';\nimport type { SpecialDonations } from '@/modules/specialDonations/specialDonations.types';\n\nimport { cond } from '@ /common/utils/controlFlow';\nimport { renderCond } z '@/common/utils/rendering';\nimport type { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimport {\n ButtonIconAlign,\n ButtonType,\n ButtonVariant,\n} z „@/common/components/button”;\nimport { Html } z „@/common/components/html”;\nimport type { ModalProps } z „@/common/components/ modal';\nimport { Modal } from '@/common/components/modal';\n\nimport {\n ButtonsWrapper,\n ConfirmButton,\n ContentWrapper,\n Opis,\n DescriptionHtml,\n DonationChoicesWrapper,\n Rolled,\n HeadingText,\n SkipButton,\n TargetImage,\n TargetImageWrapper,\n TargetMainWrapper,\n} z „./specialDonationModal.styles”;\n\nimport { AmountTiles } z „../amountTiles”;\ n\neizvozno sučelje SpecialDonationModalProps\n proširuje CommonComponentProps,\n Pick{\n moeda: CurrencyCode;\n onSkip: () => void;\n onConfirm: (specialDonationId: string) => void;\n onAmountTileClick: (valor: SpecialDonationAmount) => void;\n CHECKAmountId?: niz; \n isEditMode?: booleano;\n}\n\neexport const SpecialDonationModal = ({\n id,\n isOpen,\n onRequestClose,\n moeda,\n onSkip,\n onConfirm,\n onAmountTileClick,\n CHECKAmountId ,\n isEditMode = false,\n}: SpecialDonationModalProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n\n const { data: specialDonations } = useRequestState({\n put: specialDonationsStructure.arraySelector(),\n });\n const [specialDonation] = specialDonations;\n\n const eventParam = cond([\n [isEditMode, 'edit'],\n [isOpen , 'criar'],\n ]);\n\n const footerNode = renderCond(isEditMode, () => (\n \n ));\n\n const skipButton = renderCond(!isEditMode, () => (\północ\n ));\n\n const getConfirmEventParam = () => {\n const wybraneAmount = specialdonation.amounts.find(\n (iznos) => iznos.id === CHECKAmountId,\n );\n\ n wartość zwracana Escolhido ? `${wybrana Kwota.kwota}|${wybrana Kwota.cel}` : '';\n };\n\n const renderModalContent = () => (\n\północ\północ\północ\n\n\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północonConfirm(specialDonation.id)}\n type={ButtonType.Button}\n isDisabled={!checkedAmountId && !isEditMode}\n trackingProps={{\n podaci: {\n eventParam: getConfirmEventParam(),\n }, \n }}\n />\n {botón saltar}\n\n{węzeł stopki}\n\n );\n\n return renderCond (specjalna darowizna , ( ) => ( \n\n ));\n};\n","importuj styl 'komponentów do stylu';\n\nimportuj { Input, InputType } de '@/modules/form/components/input';\n\nimport { mixins, temat } de '@/common/styles';\n\neexport const AmountSummaryWrapper = styled.div`\n wypełnienie: 0 ${theme.spacing.$16};\n`;\n\neexport const EmailInputWrapper = stylizowany .div`\n relleno: ${theme.spacing.$20};\n border-top: 1px solid ${theme.color.greyLight};\n`;\n\neexport const EmailInput = styled(Input).attrs ({\n type: InputType.Email,\n})``;\n\neexport const EmailLabel = styled.span`\n ${mixins.typography('14/bold')};\n`;\n \nexport const SubLabel = styled.span`\n ${mixins.typography('13/regular', {\n color: 'greyDark',\n })};\n\n margin-left: ${theme. razmak.$4};\n`;\n\nexport const EmailText = styled.div`\n ${mixins.typography('13/regular')};\n\n margines-góra: ${theme.spacing. $8};\n`;\n","uvezi addMinutes iz 'date-fns/addMinutes';\n\nimport {i18n } iz '@/modules/i18n/i18n.instance';\nimport type {\n SpecialDonation ,\n SpecialDonationAmount,\n} de '@/modules/specialDonations/specialDonations.types';\nimport { sendTrackedError } de '@/modules/tracking/errorsTracking';\n\nimport { CookieName, getCookie, setCookie } de ' @/common/utils/cookies';\nimport { getTimestamp } de '@/common/utils/date';\n\nimport type { AmountCookie } de './paymentMethodForm.types';\n\neexport const getSpecialDonationTitle = ( proposito: string) =>\n `${i18n.t('Dodatkowe wsparcie')}${propósito ? `: ${propósito}` : ''}`;\n\neexport const setSpecialDonationAmountCookie = (id: string, quantidade: liczba) => {\n setCookie(\n CookieName.CampaignPromotionAmount,\n JSON.stringify({\ n id,\n cantidad,\n }),\n { expira: addMinutes(getTimestamp(), 15) },\n );\n};\n\neexport const getSpecialDonationAmountFromCookie = (): AmountCookie => {\ n constCampaignPromotionAmountCookie = getCookie(\n CookieName.CampaignPromotionAmount,\n );\n\n if (campaignPromotionAmountCookie) {\n try {\n const { id, iznos } = JSON.parse(campaignPromotionAmountCookie);\n\n return {\n id,\n cantidad: Número(cantidad),\n };\n } catch (błąd) {\n if (instancja błędu błędu) {\n sendTrackedError(error);\n }\n }\ n }\n\n return {\n id: '',\n valor: 0,\n };\n};\n\neexport const getAmountFromSpecialDonations = ({\n doaçãoId,\n valor,\n doações speciais , \ n}: {\n doaçãoId: string;\n valor: número;\n posebneDonacije: PosebnaDonacije[];\n}): Iznos posebneDonacije | null => {\n const specialDonation = specialDonations.find(\n (singleSpecialDonation) => singleSpecialDonation.id === doaçãoId,\n );\n\n if (!specialDonation) {\n return null;\n } \n\n const { quantias } = donaciónespecial;\n\n const cantidaddonaciónespecial = valores.find(\n (cantidadúnica) => cantidadúnica.cantidad === męstwo,\n);\n\n if (!cantidaddonaciónespecial) {\n return null;\n }\n\n return specialDonationAmount;\n};\n","importuj {useEffect, useRef, useState} z 'react';\nimportuj addDays z 'date-fns/addDays'; \n\nimportuj { useRequestState } z '@/modules/api/api.hooks';\importuj typ { UseFormWithValidationReturn } z '@/modules/form';\nimport { CommonFieldName } z '@/modules/form';\ nimport type {\n SpecialDonation,\n SpecialDonationAmount,\n} from '@/modules/specialDonations';\nimport { specialDonationsStructure } from '@/modules/specialDonations';\n\nimport {\n CookieName,\n getCookie, \n removeCookie,\n setCookie,\n} z „@/common/utils/cookies”;\nimport { getTimestamp } z „@/common/utils/date”;\nimport { wybrane elementy } z „@/common/constants /selectores';\n\nimport type {\n PaymentMethodFormValues,\n UseSpecialDonationAmount,\n UseSpecialDonationModal,\n} z './paymentMethodForm.types';\nimport {\n getAmountFromSpecialDonations,\n getSpecialDonationAmountFromCookie,\n setSpecialDonationAmountCookie, \ n} from './paymentMethodForm.utils';\n\neexport const useSpecialDonationAmount = (): UseSpecialDonationAmount => {\n const [specialDonationAmount, setSpecialDonationAmount] =\n useState(null);\n\n const {dane: darowizny specjalne} = useRequestState({\n put: specialDonationsStructure.arraySelector(),\n });\n\n const onAmountTileClick = (amountChosen: SpecialDonationAmount) => {\n if (specialDonationAmount?.id ===mountChosen.id) {\n setSpecialDonationAmount(null);\n } else {\n setSpecialDonationAmount(kwotaWybrana);\n }\n };\n\n const onClearAmount = () => {\n setSpecialDonationAmount(null);\n removeCookie(CookieName.CampaignPromotionAmount ) );\n };\n\n const onConfirmAmount = (specialDonationId: string) => {\n if (specialDonationAmount) {\n setSpecialDonationAmountCookie(\n specialDonationId,\n specialDonationAmount?.amount,\n );\n } else {\n removeCookie(CookieName.CampaignPromotionAmount);\n }\n };\n\n useEffect(() => {\n const specialDonationAmountFromCookie =\n getSpecialDonationAmountFromCookie();\n const newSpecialDonationAmount = getAmountFromSpecialDonations({\ n doaçãoId: specialDonationAmountFromCookie?.id,\n valor: specialDonationAmountFromCookie?.amount,\n specialDonations,\n });\n\n if (newSpecialDonationAmount) {\n setSpecialDonationAmount(newSpecialDonationAmount);\n }\n }, [ posebneDonacije ]);\n\n return {\n specialDonationAmount,\n onAmountTileClick,\n onClearAmount,\n onConfirmAmount,\n };\n};\n\neexport const useSpecialDonationModal = (\n cartItemsIds: string[], \ n): UseSpecialDonationModal => {\n const { isSuccess: isSpecialDonationsFetched, data: specialDonations } =\n useRequestState({\n put: specialDonationsStructure.arraySelector(),\n });\n const [specialDonation] = specialDonations;\n\n const isCampaignPromotionSeenCookieSet =\n getCookie(CookieName.CampaignPromotionSeen) === specialDonation?.id;\ n\n const isAnySpecialDonationIgnored = specialDonations.some(\n (specialDonationSingle) => {\n const isSpecialDonationInCart = cartItemsIds.includes(\n specialDonationSingle.causeId,\n );\n\n const isAnySpecialDonationBlockedForCauseId =\n specialDonationSing le.blockedCauseIds some((CauseId) =>\n cartItemsIds.includes(CauseId),\n );\n\n return isSpecialDonationInCart || isAnySpecialDonationBlockedForCauseId;\n },\n );\n\n const shouldShowModal =\n isSpecialDonationsFetched && \ n !isAnySpecialDonationIgnored &&\n !isCampaignPromotionSeenCookieSet;\n\n const [state, setState] = useState({\n isEditMode: false,\n isOpen: false,\n });\n\n const onCloseModal = () = > setState({ ...stan, isOpen: false });\n const onOpenModalInEditMode = () =>\n setState({ ...state, isOpen: true, isEditMode: true });\n\n useEffect ( () => {\n if (shouldShowModal) {\n setCookie(CookieName.CampaignPromotionSeen, specialDonation?.id, {\n istječe: addDays(getTimestamp(), 14),\n });\n if (! state .isOpen) {\n setState({...state, isOpen: true });\n }\n }\n // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps\n }, [ shouldShowModal , posebnaDonacija]);\n\n return { stanje, onCloseModal, onOpenModalInEditMode };\n};\n\nconst getEmailInputElement = () =>\n document.querySelector(\n selectors.paymentMethodHiddenEmailInput,\n);\n\neexport const useV3Elements = (\n obrazac: UseFormWithValidationReturn,\n) => {\n const isFormValueInitRef = useRef(false);\n\n const setEmailInputValue = (valor: niz) => {\n const emailInputElement = getEmailInputElement();\n\n if (emailInputElement) { \n emailInputElement.value = vrijednost;\n }\n };\n\n useEffect(() => {\n const emailInputElement = getEmailInputElement();\n\n if (emailInputElement && !isFormValueInitRef.current) {\ n form.setValue(CommonFieldName.Email, emailInputElement.value);\n isFormValueInitRef.current = true;\n }\n }, [formulario]);\n\n return {\n setEmailInputValue,\n };\n };\n","Importer styl „Estilizados komponentów”;\n\nimportar { temat } de '@/common/styles';\n\nimportar { Skeleton, SkeletonVariant } de '@/common/components/skeleton ' ;\n\neexport const SkeletonContainer = styled.div`\n dopełnienie-bottom: ${theme.spacing.$20};\n`;\n\neexport const TitleSkeleton = styled(Skeleton).attrs({\n varijanta: SkeletonVariant.Text,\n})`\n largura: 250px;\n margines gorszy: ${theme.spacing.$10};\n`;\n\nexport const AmountRowSkeleton = styled(Skeleton).attrs({ \n wariant: SkeletonVariant.Heading,\n})`\n ancho: 150px;\n`;\n","zaimportuj typ {CommonSkeletonProps} z '@/common/types';\n\nimport {\n AmountRowSkeleton,\ n SkeletonContainer,\n TitleSkeleton,\n} from './paymentMethodForm.skeleton.styles';\n\neexport type PaymentMethodFormSkeletonProps = CommonSkeletonProps;\n\neexport const PaymentMethodFormSkeleton = ({\n id,\n}: PaymentMethodFormSkeletonProps ) = > (\n\północ\północ\północ\n);\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useCallback, useEffect, useRef } z 'react';\nimport { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport { useStore } desde „@/modules/store”;\nimport { useRequestState } z „@/modules/api/api.hooks”;\nimport type { Przyczyna } z „@/moduły/przyczyny”;\nimport { przyczynaStructure } z „@ /modulos/causas';\nimport {\n CommonFieldName,\n scrollToHighestError,\n useFormWithValidation,\n} from '@/modules/form';\nimport { FormContainer } from '@/modules/form/components/formContainer' ;\nimport { formatCurrency, formatTextWithValues ​​​​​​​​​} from '@/modules/i18n';\nimport type { AmountRow } from '@/modules/payment/components/amountSummary';\nimport { AmountSummary } from '@ /modules /pago /components /amountSummary';\nimport { NumberCampoPago } z '@/modules/pago/pago.tipos';\nimport { SpecialDonationModal } z '@/modules/specialDonations/components/specialDonationModal';\n \nimport { renderCond } z '@/common/utils/rendering';\nimport { FormAutoCompleteValue } z '@/common/types';\n\nimport { useSkeleton } z '@/common/components/skeleton';\n \nimport {\n AmountSummaryWrapper ,\n EmailInput,\n EmailInputWrapper,\n EmailLabel,\n EmailText,\n SubLabel,\n} from './paymentMethodForm.styles';\n\nimport {\n useSpecialDonationAmount,\n useSpecialDonationModal, \n useV3Elements, \n } z „./paymentMethodForm.hooks”;\nimport { PaymentMethodFormSkeleton } z „./paymentMethodForm.skeleton”;\nimport tipa {\n PaymentMethodFormProps,\n PaymentMethodFormValues,\n} z „. /paymentMethodForm .types'; \nimport { getSpecialDonationTitle } from './paymentMethodForm.utils';\n\nexport const fieldNames = {\n vrijednost: PaymentFieldName.Amount,\n moda: PaymentFieldName.Currency,\n email: CommonFieldName.Email,\n} kao stały; \n\n/**\n * NAPOMENA: é um componente registrado reaccionar sobre rieles. Semper que você alterar\n * props neste komponentu, lembre-se de update a list de props passados ​​​​​​​​​para\n * este componente no template rails (`<% react_component(...`). \n */ \nexport const PaymentMethodForm = ({ \n id,\n valor,\n hasTip,\n tipValue,\n backUrl,\n hasMultipleInCart,\n cartItemsIds,\n isCurrencySelectVisible,\n moeda,\n withoutEmailInput = false ,\n emailV3ValidationError ,\n}: PaymentMethodFormProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n const { renderComponentOrSkeleton } = useSkeleton();\n const PreviousEmailV3ValidationErrorRef = useRef(null);\n \n const fetchSpecialDonations = usarTienda (\n (estado ) => estado.Donacionesspeciales.buscarDonacionesEspeciales,\n );\n const buscarCausa = usarTienda((estado) => estado.causas.buscarCausa);\n\n const tippedCauseId = hasTip ?carItemsIds[ 0] : indefinido;\n \n const {\n specialDonationAmount,\n onAmountTileClick,\n onClearAmount,\n onConfirmAmount,\n } = useSpecialDonationAmount();\n const {\n stanje: { isOpen, isEditMode } ,\n onCloseModal ,\n onOpenModalInEditMode, \n } = useSpecialDonationModal(cartItemsIds);\n\n const { podaci: uzrok, isFetched: isTippedCauseYaFetched } =\n useRequestState({\n put: causeStructure.arraySelector({\n addPath: [tippedCauseId],\n }),\n });\n\n const customFields = {\n [fieldNames.currency]: {\n defaultValue: moeda,\n },\n };\n\n const form = useFormWithValidation({\n formId: `form-${id}`,\n nazwy pól,\n pola niestandardowe,\n stan błędu: [],\n });\n const {\n status formularza: { błędy} ,\n } = form;\n\n const { setEmailInputValue } = useV3Elements(formularz);\n\n const currencyAmount = form.watch(fieldNames.currency, currency);\n const emailValue = form.watch (fieldNames. email, '' );\n\n const onSpecialDonationConfirm = (specialDonationId: string) => {\n onConfirmAmount(specialDonationId);\n onCloseModal();\n };\n\n const onSpecialDonationCanceled = () => { \n if ( !isEditMode) {\n onClearAmount();\n }\n onCloseModal();\n };\n\n /*\n Ten formularz jest częściowo w wersji 3, po tym jak backend Program obsługi wysyłania sprawdza poprawność pola w formularzu\naktualizuje formularz za pomocą turbolinków i wyświetla błędy, więc tutaj\musimy przeprowadzić walidację danych wejściowych e-mail po zmianie błędu emailV3ValidationError.\n */\n const handleEmailV3ValidationErrorChange = useCallback(\n async ( error: string ) => { \n const hasErrorAlready = błędy[nazwypól.email];\n\n if (!błąd || hasErrorYa) {\n return;\n }\n\n const isValid = wait form.trigger(fieldNames.email);\n\n if (isValid &&!hasErrorYay) {\n form.setError(fieldNames.email, { \n wpisz: 'manual',\n wiadomość: t('Adres e-mail Podany jest nieprawidłowy.'),\n });\n \n scrollToHighestError({\n błędy: {\n email: form .getFieldState (fieldNames .email).error,\n },\n });\n }\n },\n [błędy, formularz, t] ,\n );\n\n const shouldDisplaySpecialDonationRow =\n ! hasTip && specjalna darowizna kwota && (! jest otwarta || jest trybem edycji);\n const powinien wyświetlić normalny wiersz darowizny = \ n !hasTip && powinien wyświetlić specjalny wiersz darowizny; \ n const kwota napiwku = liczba (wartość napiwku); \ n const powinien wyświetlić rząd napiwków = wartość logiczna (kwota napiwku); \ n\n stałe wartości: kwota wiersz [] = [\n { \n id: 'zwykła darowizna',\n tytuł: t('Twoja darowizna na zbiórkę'),\n wartość: Liczba(wartość),\ n url: backUrl,\n isHidden: !shouldDisplayNormalDonationRow,\n }, \n ...(hasTip && shouldDisplayTipRow\n ? [\n {\n id: 'wskazówka',\n tytuł: przyczyna?.tipsSummaryText\n ? formatTextWithValues(Cause.tipsSummaryText, {\ n kwota: formatCurrency(amountType, {\ncurrencyCode: currencyAmount,\n }),\n })\n : niezdefiniowany,\n wartość: kwotaType,\n isEditLinkHidden: true,\n isValueHidden : true,\n },\ n ]\n : [ ]),\n ...(musisz wyświetlić osobny wiersz darowizn\n? [\n {\n id: specialDonationAmount.id,\n title : getSpecialDonationTitle(specialDonationAmount.purpose),\n wartość: specialDonationAmount.amount,\n onEdit: onOpenModalInEditMode, \n },\n ]\n : []) ,\n ];\n\n useEffect(() => { \n if (tippedCauseId) {\n void fetchCause(tippedCauseId);\n }\n } , [tippedCauseId, fetchCause]);\n\n useEffect (() => {\n if (!hasTip) {\ n fetchSpecialDonations();\n }\n }, [hasTip, fetchSpecialDonations]);\n\n useEffect(() => {\n setEmailInputValue(emailValue );\n }, [emailValue, setEmailInputValue]);\n \ n useEffect(() => {\n if (emailV3ValidationError !== PreviousEmailV3ValidationErrorRef.current) { \n void handleEmailV3ValidationErrorChange(emailV3ValidationError);\n previousEmailV3ValidationErrorRef.current ) current = emailV3ValidationError;\n }\n }, [e mailV3ValidationError, handleEmailV3ValidationErrorChange ]);\n\n const handleSubmit = () => {\n // DO ZROBIENIA: prześlij, gdy pierwszym krokiem pobierania jest v4\n } ; \n\n const renderSkeleton = () => (\n\n);\n\n const renderComponent = () => (\n <>\n\północ\północ\n {renderCond(!semEmailInput, () => (\n\północ\n {t('Twój adres e-mail')}\n{t('(wymagane)')}\n \n }\n formProps={{\n ime: fieldNames.email,\n obavezno: t('Wprowadź adres e-mail'),\n autouzupełnianie: FormAutoCompleteValue.Email,\n }}\n / >\ north\n {t('Wyślemy potwierdzenie darowizny na ten adres.')}\n\północ\n)}}\n\n >\n );\n\n powtórka (\n\n formProps={formulario}\n onSubmit={handleSubmit}\n >\n {renderComponentOrSkeleton({\n isLoading: tippedCauseId && !isTippedCauseAlreadyFetched,\n renderSkeleton,\n renderComponent,\n })}\n\n );\n};\n","uvoz stila, {css} de 'componente stila';\n\nimportar { mixins, tema } de '@/common/styles';\n\nimportar {\ n Accordion,\n AccordionElementButton,\n AccordionElementButtonText,\n AccordionElementContent,\n AccordionElementHeading,\n} de '@/common/components/accordion';\nimport { Icon } de '@/common/components/icon';\ nimport { Link } from '@/common/components/link';\n\neexport const Container = styled.div`\n display: flex;\n flex-direction: coluna;\n`;\n\neexport const BoxContainer = styled(Acordeão)`\n styl: oculto;\n fondo: ${theme.color.white};\n bord: 1px solid ${theme.color.orange};\n border-radius: ${theme. borderRadius.default};\n`;\n\neexport const AccordionItemHeading = con stilo(AccordionElementHeading)``;\n\neexport const AccordionItemButtonText = con estilo(AccordionElementButtonText)`\n ${mixins.typography('16/bold' , { \n boja: 'narančasta',\n })};\n ${mixins.transition({ property: 'color' })};\n\n display: flex;\n align-items: center; \n uzasadnienie-conteúdo: centro;\n`;\n\neexport const AccordionItemButton = styled(AccordionElementButton)`\n exibição: flex;\n alinhar-itens: centro;\n justificar-conteúdo: centro;\n preenchimento: 9px; \n\n ${mixins.hover(css`\n ${AccordionItemButtonText} {\n cor: ${theme.color.orangeLight};\n }\n `)};\n`;\n\neizvoz konst AccordionItemContent = styl (AccordionElementContent)`\n relleno: 0 ${theme.spacing.$24} ${theme.spacing.$24};\n border-top: 1px solid ${theme.color.orange};\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n dopełnienie: 0;\n }\n`;\n\neexport const OnePercentIconWrapper = styled.div`\n display: flex;\n wyrównaj elementy: środek; \n justifique-conteúdo: centro;\n wysokość: 22px;\n`;\n\neexport const OnePercentIcon = styled(Icon).attrs({\n naziv: 'um cento de espessura',\n tamanho: 30 ,\n})`\n ruba: ${tema.espaciado.$8};\n ruba: ${tema.espaciado.$8};\n`;\n\ninterfejs ArrowIconProps {\n isRotated: boolean; \n}\n\neexport const ArrowIcon = styled(Icon).attrs({\n naziv: 'ševron-dolje',\n broj: 12,\n})`\n display: flex;\n margem esquerda: ${theme.spacing.$10};\n color: ${theme.color.orange};\n\n ${({ isRotated }) =>\n isRotated &&\n css`\n transformacja: obrótX(180 stopni);\n `};\n`;\n\neexport const DetailsContentWrapper = styled.div`\n display: flex;\n flex-direction: coluna;\ n \n ${mixins.minWidth('lg')} {\n flex-direction: linha;\n }\n`;\n\ninterface DetailsRowProps {\n withBorderRight?: Boolean;\n withBorderBottom?: Boolean; \n}\n\neexport const DetailsRow = styled.div`\n display: flex;\n flex: 1;\n flex-direction: coluna;\n margin-top: ${theme.spacing.$16};\n\n ${mixins.minWidth('lg') } {\n preenchimento: ${theme.spacing.$10};\n margines: 0;\n }\n\n ${({ withBorderRight }) =>\n withBorderRight &&\n css`\n ${mixins .minWidth('lg')} {\n granica-desno: 1px solid ${theme.color.orange};\n }\n `};\n\n ${({ withBorderBottom }) =>\n withBorderBottom &&\n css`\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n borde gorszy: 1px sólido ${theme.color.orange};\n }\n `};\n`;\n \ nexport const DetailsLabelText = styled.span`\n ${mixins.typography('13/bold', {\n boja: 'greyDark',\n })};\n\n ${mixins.minWidth('lg ' )} {\n cor: ${theme.color.orange};\n }\n`;\n\neexport const DetailsInfoText = styled.span`\n ${mixins.typography('21/extraBold', { \ n boja: 'narancasta',\n })};\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n ${mixins.typography('16/bold', {\n boja: ' narančasto ',\n })};\n }\n`;\n\neexport const DetailsFooter = styled.footer`\n display: flex;\n wyrównaj elementy: środek;\nWyrównaj zawartość: środek;\ n margines -top: ${theme.spacing.$16};\n\n ${mixins.minWidth('lg')} {\n rub: ${theme.spacing.$10} 0;\n }\n` ;\ n\neexport const ShowMoreLink = styled(Link).attrs({\n temat: 'laranja',\n tamanho: 'pequeno',\n ícono: {\n ime: 'szewron-prawo',\n alinhamento: ' desno',\n wielkość: 9,\n },\n})``;\n\neexport const BoxFooter = styled.footer`\n display: flex;\n justificar-contenido: centro;\n margen -top : ${theme.spacing.$8};\n`;\n","importuj styl „komponentów stylu”;\n\nimportuj { temat } z „@/common/estilos”;\n\nimportuj { ContentContainer } from '@/common/components/contentContainer';\n\neexport const Container = styled(ContentContainer).attrs({\n isRoundedOnMobile: false,\n})`\n margin-top: ${theme. razmak.$20};\n`;\n","uvoz stila 'estilizados komponenti';\n\nimportar { mixins, tema } de '@/common/estilos';\n\nizvoz const Container = estilizado. div`\n display: flex;\n flex-direction: coluna;\n`;\n\neexport const Naslov = styled.h2`\n ${mixins.typography('21/extraBold', {\n boja: 'verde',\n })}\n\n margines gorszy: ${theme.spacing.$20};\n`;\n\neexport const List = styled.ul`\n & > li:not(: last -child) {\n margin-bottom: ${theme.spacing.$20};\n }\n`;\n\neexport const ShowMoreButtonWrapper = styled.div`\n wyrównanie: środek;\n wysokość: 39 pikseli ;\n`;\n","import { createSelector } 'reselect';\n\nimport type { AppState } de '../store';\n\nconst selectCauses = (stan: AppState) => stan . przyczyny;\n\nconst getCauseId = (_state: stan aplikacji, identyfikator przyczyny: ciąg) => identyfikator przyczyny;\n\neexport const selectCauseUpdateList = createSelector(\n [selectCauses, getCauseId],\n (causas, causeId) => uzroci. updateById [CauseId]?.data?.list,\n);\n\neexport const selectCauseNeedy = createSelector(\n [selectCauses, getCauseId],\n (causas, causeId) => causas.causesById[CauseId]?.data ? .necesitado,\n);\n\neexport const selectCauseUpdateListCount = createSelector(\n selectCauseUpdateList,\n (lista) => lista?.length || 0,\n);\n\neexport const selectCauseUpdateHasMore = createSelector(\n [selectCauses, getCauseId],\n (causas,CauseId) => causas.updatesById[CauseId]?.data?.hasMore,\n);\ n","Importuj styl „komponentów stylu”;\n\nimportuj { mixins, temat } z „@/common/styles”;\n\nimportuj { Opis jako Baza opisu } z „@/wspólny/komponenty/opis” ;\nimportar {Enlace} desde '@/common/components/link';\n\neexport const Container = styled.li`\n padding: ${theme.spacing.$20} 0;\n kolor tła: ${ theme.color.greenWhite};\n border-radius: ${theme.borderRadius.default};\n`;\n\neexport const HeadlineWrapper = styled.div`\n display: flex;\n flex-direction: coluna ;\n relleno: 0 ${theme.spacing.$16};\n border-bottom: 1px solid ${theme.color.greenVeryLight};\n`;\n\neexport const Date = styled.time`\n $ {mixins.typography('13/regular')};\n\n donji rub: ${theme.spacing.$8};\n boja: ${theme.color.greenDark};\n`;\n\ nexport const Naslov = styled.h3`\n ${mixins.typography('18/extraBold')};\n\n margin-bottom: ${theme.spacing.$16};\n`;\n\ninterfejs DescriptionWrapperProps { \n isExpanded?: boolean;\n descriptionHeight?: numero;\n isPreExpanded?: boolean;\n}\n\nconst defaultDescriptionWrapperHeight = 110;\n\nconst getDescriptionWrapperHeight = ({\n descriptionHeight = defaultDescriptionWrapperHeight,\n isPreExpanded , \n isExpanded,\n}: DescriptionWrapperProps) => {\n if (!isPreExpanded && !isExpanded) {\n return `${defaultDescriptionWrapperHeight}px`;\n }\n\n if (isPreExpanded) {\n return 'auto';\n }\n\n return `${descriptionHeight}px`;\n};\n\neexport const DescriptionWrapper = styled(\n DescriptionBase,\n)`\n pozycja: relativa;\n display: flex;\n flex-direction: coluna;\n max-height: ${getDescriptionWrapperHeight};\n dopełnienie: 0 ${theme.spacing.$16};\n margines- vrh: ${theme.spacing.$16};\n overflow-y: skriveno;\n\n ${mixins.transition({ właściwość: 'max-height' })};\n\n &::after { \n pozicija: apsolutna;\n direita: 0;\n gorszy: 0;\n esquerda: 0;\n visina: 50px;\n vidljivost: ${({ isExpanded }) => (is Expanded ? 'hidden' : 'visible')};\n conteúdo: '';\n tło: ${theme.gradient.greenWhite};\n neprozirnost: ${({ isExpanded }) => (isExpanded ? 0 : 1)};\ n \n ${({ isExpanded }) =>\n mixins.transition(\n { właściwość: 'krycie' },\n {\n właściwość: 'widoczność',\n opóźnienie: isExpanded ? theme.duration.medium : indefinido,\n },\n )};\n }\n`;\n\neexport const ExpandButton = style(Link)`\n margines: ${theme.spacing.$16} ${theme.spacing.$16 } 0;\n boja: ${theme.color.greenDark};\n`;\n","// @ts-strict-ignore\nimport { notatka, useLayoutEffect, useRef, useState } from 'react';\ nimport { useTranslation } z „react-i18next”;\nimport { useSize } z „ahooks”;\nimport { parseISO } z „date-fns”;\n\nimport { dateFormats, formatDate } z „@/modules/i18n” ; \n\nimportuje typ { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimportuje { htmlDescriptionNodeClassName } de '@/common/components/description/description.constants';\n\nimportuje {\n Contenedor,\n Dodaj,\n Opis,\n ExpandButton,\n Encabezado,\n Envoltura,\n} from './causeUpdateItem.styles';\n\neexport sučelje CauseUpdateItemProps extends CommonComponentProps {\n Fecha: cadena;\ n tytuł: cadena ;\n poruka: string;\n isPreExpanded?: booleano;\n isMediaMonochromed?: booleano;\n}\n\neexport const CauseUpdateItem = memo(\n ({\n id,\n data,\ n título,\ n poruka,\n isPreExpanded = false,\n isMediaMonochromed = false,\n }: CauseUpdateItemProps) => {\n const { t } = useTranslation('Causes');\n const [isExpanded, setIsExpanded] = useState(isPreExpanded );\n const containerRef = useRef(null);\n\n const getDescriptionNode = () =>\n containerRef.current?.querySelector(`.${htmlDescriptionNodeClassName}`);\n\n const descriptionNodeDimensions = useSize(getDescriptionNode());\n\ n useLayoutEffect(() => {\n const descriptionNode = getDescriptionNode();\n\n if (isExpanded) {\n descriptionNode.removeAttribute('inert');\n } else {\n descriptionNode.setAttribute('inert ', '');\n }\n }, [isExpanded]);\n\n const formattedDate = formatDate(parseISO(data), dateFormats.ddMMMMrrrrrrmm);\n const descriptionNodeId = `opis-${data}` ;\n\n devolver (\n\północ\północ{podane formatowanie}\północ{tytuł}\północ\północ\n { czy jest wstępnie rozwinięty? zerowa: (\nsetIsExpanded((isPrevExpanded) => !isPrevExpanded)}\n htmlAttributes={{\n 'aria-controls': descriptionNodeId,\n 'aria-expanded': isExpanded,\n }}\n >\n {isExpanded ? t('Schowaj') : t('Czytaj dalje')}\n\n)}\n\n );\n },\n);\n\nCauseUpdateItem.displayName = 'CauseUpdateItem';\n","uvezi ReactOnRails iz 'react-on-rails';\n\nimport './modules/i18n/ i18n.instance';\n\nimport { ConstantHelpFormLogged } z './modules/payment/components/constantHelpFormLogged';\nimport { ConstantHelpFormUnlogged } z './modules/payment/components/constantHelpFormUnlogged';\nimport {ConstantHelpersBar } z ' ./modules/needy/components/constantHelpersBar';\nimport { CauseCardDataProvider } z './modules/card/components/CauseCardDataProvider';\nimport { FundraiseCardDataProvider } z './modules/card/components/fundraiseCardDataProvider';\nimport { OrganizationCardDataProvider } iz './modules/card/components/organizationCardDataProvider';\nimport { ReminderSetup} iz './modules/onePercent/components/reminderSetup';\nimport { B2bPage} iz './modules/onePercent/components/b2bPage' ;\nimportar { B2bSubmitPage } de './modules/onePercent/components/b2bSubmitPage';\nimportar { NeedyDonationPaymentBox } de './modules/needy/components/needyDonationPaymentBox';\nimport { CauseDonationPaymentBox } de './modules/Causes/ componentes/causaDonationPaymentBox';\nimport { DonationsSummaryPage } z './modules/donations/components/donationsSummaryPage';\nimport { SharingNeedyInstructions } z './modules/onePercent/components/sharingNeedyInstructions';\nimport { ConstantHelpBoxDataProvider } z './ moduły/niezbędne/componentes/constantHelpBoxDataProvider';\nimport { DonationTabs} de './modules/pago/componentes/donationTabs';\nimport { NeedyCardDataProvider} de './modules/card/components/needyCardDataProvider';\nimport { LanguageSwitcher} from './modules/user/components/languageSwitcher';\nimport { PaymentAmountForm } from './modules/payment/components/paymentAmountForm';\nimport { PaymentMethodForm } from './modules/payment/components/paymentMethodForm';\ nimport { OnePercentDetailsBox } de './modules/onePercent/components/onePercentDetailsBox';\nimport { SupportersBox } de './modules/donations/components/supportersBox';\nimport { EnvironmentBadge } de './common/components/environmentBadge' ;\nimport { Postavljanje } iz './common/components/setup';\nimport { CauseUpdateList } iz './modules/Causes/components/CauseUpdateList';\nimport { QuestionsAnswersBox } iz './modules/onePercent/components/ okvir za pitanjaodgovora'; \n\nReactonrails.register({\nconstanthelpformLogouged,\nconstanthelpformformunlogged,\nconstanhelPersBar,\nREMBRALSECARDDATAPROVER,\\\\OrganizatCardbardbrVerDeT,\NumbardddataDaver,\\\\\\\BABRABROVERSCET,\NURMAISTURTERSTBLOBRATERSB2.n przyczynaC ardDataProvider,\ n ważne ,\ n spowodowało, że darowiznySummaryPage, \ n darowiznySummarypage, \ n SharingneeDyinstructions, \ n constanthelpboxDatapRovider, \ n darationTabs, \ n NeedyCardDatapRovider, \ n językiSWitcher, \ n Paymentamountform, \ n płatnościMethodform, \ n oneterdeTaiLsbox, \ n supporterboxbox adge, \ npostavljanje, \ nCauseUpdateList,\nQuestionsAnswersBox,\n});\n","import { useEffect, useState } iz 'reaguj';\nimport { useTranslation } iz 'react-i18next';\n\nimport { useStore } iz '@/ moduły /store';\nimport { useRequestState } de '@/modules/api/api.hooks';\nimport { fixedHelpersStructure } de '@/modules/needy/needy.redux';\nimport type { ConstantHelpers } de '@ / modulos/necesitado/necesitado.tipos';\n\importación { useBreakpoint } de '@/common/hooks/useBreakpoint';\nimportación {V3CompensationScope} de '@/common/types';\importación tipo {CommonComponentProps, V3CompensationProps } od '@/common/types';\n\nimport {Avatar} de '@/common/components/avatar';\n\nimport {\n AvatarGroupContainer,\n AvatarWrapper,\n Kontener, \ n Zawartość,\n Icon ,\n RestHelpersNumber,\n Tekst,\n} iz './constantHelpersBar.styles';\n\nimport { ConstantHelpersModal } iz '../constantHelpersModal';\n\n CommonComponentProps {\n needyId: string;\n needySlug: string;\n canDonate: boolean;\n hasActiveConstantHelp: boolean;\n}\n\n/**\n *NAPOMENA: rejestracja komponentów i ruchu. Čini se da você alterar\n * props nest komponenta, lembre-se de atualizar a list of props passados ​​​​​​​​​\n * este componente no template rails (`<% react_component(...`). \n */ \nexport const ConstantHelpersBar = ({ \n id,\n needyId,\n needySlug,\n canDonate,\n hasActiveConstantHelp,\n v3Compensation,\n}: ConstantHelpersBarProps) => {\n const { t } = useTranslation() ;\ n const { minWidth } = useBreakpoint();\n\n const {\n podaci: { fixedHelperList, total },\n isError,\n isLoading,\n isSuccess,\n } = useRequestState({\n poner: fixedHelpersStructure.arraySelector(),\n });\n\n const fetchConstantHelpers = useStore(\n (dostępne) => state.needy.fetchConstantHelpers,\n );\n const [isModalOpen, setIsModalOpen ] = useState(false);\n\n const getNumberOfAvatarsToDisplay = (numero: numero) =>\n ukupno < numer? broj : broj - 1;\n\n const mobileAvatarSlots = 3;\n const desktopAvatarSlots = 6;\n\n const mobileAvatarsNumber = getNumberOfAvatarsToDisplay(mobileAvatarSlots);\n const desktopAvatarsNumber = getNumberOfAvatarsToDisplay(desktopAvatarSlots);\n\n const avatar sNúmero = minWidth('md')\n ? desktopAvatarsNumber\n : mobileAvatarsNumber;\n const restHelpersNumber =\n avatarsNumber <= stałaHelperList.length && total - avatarsNumber;\n\n const canDisplayConstantHelpersBar =\n (canDonate || ukupno > 0) &&\n !(v3Compensation === V3CompensationScope.Desktop && !minWidth('md'));\n const canDisplayAvatars = fixedHelperList.length > 0 && !isError;\n const shouldFetchConstantHelpers = !isLoading && !isSuccess && !isError;\n\n const fixedHelpersHeader =\n upno === 0\n ? t('Możesz zwiększyć mnie co miesiąc')\n : t('{{count}} Stałych Pomaga', {\n count: total,\n });\n\n const handleOpenModal = () => ukupno && setIsModalOpen(true);\n const handleCloseModal = () => setIsModalOpen(false);\n\n useEffect(() => {\n if (shouldFetchConstantHelpers) {\n void fetchConstantHelpers(niezbędne);\n }\n // eslint-disable-next-line response-hooks/exhaustive-deps\n }, [shouldFetchConstantHelpers]);\n\n const renderRestHelpersCount = () =>\n restHelpersNumber ? (\północ\n {\n // ZADANIE: napraw problem typu nieciągowego (wykryty przez włączenie trybu strict TS)\n // i usuń wyjątek z reguły eslint podczas pracy nad tym kodem\n // eslint-disable-next-line @ maszynopis -eslint/restrict-template-expressions\n `+${restHelpersNumber}`\n }\n\n ) : null;\n\n const renderAvatars = () =>\n canDisplayAvatars ? (\północ\n {constantHelperList\n .slice(0, avatarsNumber)\n .map(({ avatarUrl, sex, name, id: avatarId }, index) => (\n\północ\północ\n)}}\n {renderRestHelpersCount()}\n\n ) : null;\n\n const renderConstantHelpersModal = () => (\n\n);\n\n devolver może wyświetlaćConstantHelpersBar? (\n<>\n\północ\północ\północ\n {constanteHelpersHeader}\n\północ\n{przetwarzanie awatarów()}\n\n {renderConstantHelpersModal()}\n >\n ): null;\n};\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useRef } z 'react';\nimport { useTranslation } z ' react-i18next';\n\nimport { QuestionsAnswersBox } de '@/modules/onePercent/components/questionsAnswersBox';\n\nimport { renderCond } de '@/common/utils/rendering';\nimport type { CommonComponentProps } de '@/common/types';\n\nimport { Gap, Grid, IntroRow, Row } z './b2bPage.styles';\n\nimport { B2bIntro } z '../b2bIntro';\nimport { ContactFormVariant } de '../contactForm';\nimport { ContactOrSignUpCompany } de '../contactOrSignUpCompany';\nimport { ContactSection } de '../contactSection';\nimport { InfoTilesSection } de '../infoTilesSection';\n\ następujący typ B2bPageProps = CommonComponentProps;\n\neexport const B2bPage = ({ id }: B2bPageProps) => {\n const { t, pronto: isTranslationReady } = useTranslation('onePercentLandings');\n\n const contactRefSection = useRef( );\n\n return renderCond(isTranslationReady, () => (\n\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\północ\n ));\n};\n","importuj { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimportuj logoB2b z '@/assets/images/logoOnePercentB2B.svg';\n\nimportuj { renderCond } de '@/common/utils/rendering';\nimport type { CommonComponentProps } de '@/common/types';\n\nimport { B2bLogo, Container, ContentWrapper } de './b2bSubmitPage.styles';\n\nimport { B2bSubmitForm } from '../b2bSubmitForm';\n\neexport type B2bSubmitPageProps = CommonComponentProps;\n\neexport const B2bSubmitPage = ({ id }: B2bSubmitPageProps) => {\n const { t, pronto: isTranslationReady } = useTranslation( 'onePercentLandings');\n\n return renderCond(isTranslationReady, () => (\n\północ\północ\północ\północ\północ\n ));\n};\n","import { useEffect } iz 'reaguj';\n\nimport { useStore } iz '@/modules/store';\nimport { useRequestState } iz '@/modules/ api/api.hooks';\nimportar tipo { CauseCardVariant } from '@/modules/card/components/CauseCard';\nimportar { CauseCard } from '@/modules/card/components/CauseCard';\nimportar tipo { Cause } z „@/moduły/przyczyny”;\nimport { przyczynaStructure } z „@/moduły/przyczyny”;\nimport { getInternalPath } z „@/modules/navigation”;\n\nimport type { CommonComponentProps } z „@/common /types';\n\nimport { Container } from './causeCardDataProvider.styles';\n\neexport sučelje CauseCardDataProviderProps extends CommonComponentProps {\n Id przyczyny: string;\n isFollowed?: boolean;\n adminName?: string;\ n isInCart?: booleano;\n varijanta?: CauseCardVariant;\n}\n\neexport const CauseCardDataProvider = ({\n id,\n identyfikator przyczyny,\n isFollowed,\n adminName,\n varijanta,\n}: CauseCardDataProviderProps ) => {\n const {podaci: uzrok } = useRequestState({\n caminho: przyczynaStructure.arraySelector({ rutyna adicional: [Idprzyczyny]}),\n });\n\n const fetchCause = useStore((state) => state.causes.fetchCause);\n\n useEffect (() => {\n void buscarCausa(causaId);\n }, [buscarCausa, causaId]);\n\n return (\n\n{dlaczego? (\północ\n): null}\n\n );\n};\n","importuj { InCartButton } z '@/modules/donations/components/inCartButton';\nimport { ChooseAmountForm } z '@/modules/pago/componentes/chooseAmountForm';\n \nimport { renderCond } de '@/common/utils/rendering';\nimport { useExperiment } de '@/common/hooks/useExperiment/useExperiment.hook';\nimport type { CommonComponentProps, V3CompensationProps } de '@/common/ tipos';\n\nimport { Container } from './needyDonationPaymentBox.styles';\n\neexport sučelje NeedyDonationPaymentBoxProps\n proširuje V3CompensationProps,\n CommonComponentProps {\n isInCart: boolean;\n cartPath: string;\n needySlug: string;\n}\n\n/**\n * NAPOMENA: jest zarejestrowanym składnikiem, który zawiera odpowiedzi. Semper que você alterar\n * props neste komponent, lembre-se de update a list de props passados ​​​​​​​​para\n * este componente no template rails (`<% react_component(...`).\n */ \nexport const NeedyDonationPaymentBox = ({ \n id,\n isInCart,\n needySlug,\n cartPath,\n v3Compensation,\n}: NeedyDonationPaymentBoxProps) => {\n const {\n isLoading: isExperimentLoading,\n data: { montosfijos , montopredeterminado },\ n } = usarExperimento('PagoRevertidoImportesFijos');\n\n return (\n\n { renderCond(\n isInCart,\n() => (\n\n ),\n () =>\n renderCond(!isExperimentLoading, () => (\n\n)),\n)}\n\n );\n};\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useEffect, useRef } z 'react';\nimport { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport { useStore } z „@/modules/store”;\nimport { useRequestState } z „@/modules/api/api.hooks”;\nimport { DonorsCountCaption } z „@/modules/Causes/components/donorsCountCaption”;\nimport { DonateButton } z „@/modules/donations/components/donateButton”;\nimport { InCartButton } z „@/modules/donations/components/inCartButton”;\nimport { userConstantHelpsStructure } z „@/modules/user/user.redux” ;\nimportar tipo { UserConstantHelp } z „@/modules/user/user.types”;\n\nimportar { renderCond } z „@/common/utils/rendering”;\nimportar {refreshStimulusController } z „@/common/utils /stimulus';\nimport { hasQueryParam } z „@/common/utils/url”;\nimport { useBreakpoint } z „@/common/hooks/useBreakpoint”;\nimport { useIsOnScreen } z „@/common/hooks/useIsOnScreen ';\nimport { useStatisticsInterval } z '@/common/hooks/useStatisticsInterval';\nimport type { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimport {\n ConstantHelpButton,\n Kontener,\n DonorsCountWrapper, \n ProgressBarWrapper,\n} z „./causeDonationPaymentBox.styles”;\n\nimport {causeStatisticsStructure } z „../../Causes.redux”;\nimport type { CauseStatistics } z „../../ Cause.types';\nimport { CauseProgressStatus } from '../causeProgressStatus';\n\neexport sučelje CauseDonationPaymentBoxProps extends CommonComponentProps {\n isInCart: boolean;\n cartPath: string;\n singleDonationPath: string;\n stałaHelpPath: string ;\n isCauseConstantHelpEnabled: wartość logiczna;\n identyfikator przyczyny: ciąg;\n isPassedAway: wartość logiczna;\n canDonate: wartość logiczna;\n data_końca: ciąg | null;\n}\n\n/**\n * NAPOMENA: jest zarejestrowanym komponentem, który zawiera odpowiedzi. Čini se da você alterar\n * props nest komponenta, lembre-se de atualizar a list of props passados ​​​​​​​​​​\n * este componente no template rails (`<% react_component(...` \n */ \nexport const CauseDonationPaymentBox = ({ \n id,\n isInCart,\n cartPath,\n singleDonationPath,\n stałaHelpPath,\n isCauseConstantHelpEnabled,\n identyfikator przyczyny,\n endDate,\n canDonate,\ n isFassedAway ,\n}: CauseDonationPaymentBoxProps ) => {\n const { t } = useTranslation();\n const { minWidth } = useBreakpoint();\n const containerRef = useRef(null);\n const isFinished = !canDonate;\n const isPreviewCausePage = hasQueryParam('vista previa');\n const { isOnScreen } = useIsOnScreen(containerRef);\n const { isLoading, data: causeStatistics } = useRequestState(\n {\n poner:causeStatisticsStructure.arraySelector({\nAddedPath: [CauseId],\n }),\n },\n );\n\n const { podaci: fixedHelpsData } = useRequestState({\n poner: userConstantHelpsStructure.arraySelector(),\n });\n\n const canFetchData = !isLoading &&!isPreviewCausePage;\n const canFetchDataInInterval = isOnScreen && canFetchData;\n const value = causeStatistics?.value;\ n const targetValue = CauseStatistics?.targetValue;\n const doadoresCount = CauseStatistics?.paymentsCount;\n const { montante } = fixedHelpsData?.[0] ?? {};\n\n const fetchCauseStatistics = useStore(\n (state) => state.Causes.fetchCauseStatistics,\n );\n\n const buttonNode = renderCond(\n isInCart,\n () =>,\n () => (\n // \"data-action-bar-connection-id\" jest używany przez v3 Common::ActionBarComponent do określenia, czy powinien być widoczny (tylko urządzenia mobilne)\n

\północ

\północ

(Video) NAJLEPSZY ROBOT ZA 10 ZŁ vs 1.000 ZŁ WYGRYWA!
\n ),\n );\n\n useEffect(() => {\n if (canFetchData) {\n void fetchCauseStatistics(CauseId);\n\n // Jest to konieczne, ponieważ węzeł z \"danymi - akcja Atrybut -bar-connection-id\" jest wyświetlany dopiero po odpowiedzi API.\n // Rezultat jest taki, że kod v3, który rejestruje IntersectionObserver na każdym węźle z wyżej wymienionym atrybutem danych, jest wykonywany jako pierwszy.\n / / Aby włączyć rejestrowanie IntersectionObserver, musimy ponownie skompilować kontroler stymulacji v3, który to robi.\nfreshStimulusController(\n document.querySelector('.common-action-bar-component'),\n ) ;\n } // eslint-disable-next-line response-hooks/exhaustive-deps\n }, []);\n\n useStatisticsInterval({\n fn: () => fetchCauseStatistics(CauseId),\n isEnabled: canFetchDataInInterval , \n deps: [canFetchDataInInterval], \n });\n\n powrót (\n\n {warunek renderowania(wartość!== niezdefiniowany, () => (\n <>\n\północ\północ\n {Warunki renderowania(!jestZakończone, () => buttonNode)}\n\północ\północ\n {renderCond(\n !isFinished && !isInCart && isCauseConstantHelpEnabled && !cantidad,\n () => (\n\n ),\n )}\n >\n ))}\n\n );\n};\n","eksportuj const odświeżanie StimulusController = (čvor?: HTMLElement) => {\n if (!čvor) {\n return;\n }\n\n const ctrlName = Refletir. get(node.dataset, 'controller');\n\n if (ctrlName) {\n Reflect.set(node.dataset, 'controller', '');\n\n window.setTimeout(() => {\n Reflect.set(node.dataset, 'controller', ctrlName);\n });\n }\n};\n","importuj {useEffect, useRef} z 'react';\n\nimport { useRequestState } de '@/modules/api/api.hooks';\nimport { DonationsSummaryDownload } de '@/modules/donations/components/donationsSummaryDownload';\nimport { DonationsSummaryEmailDispatch} de '@/modules/donations/components/donationsSummaryEmailDispatch ';\nimport { removeUrlQueryParam } z '@/modules/navigation/utils/removeUrlQueryParam';\nimport type { UserProfile } z '@/modules/user';\nimport { userProfileStructure } z '@/modules/user';\ nimport { isLoggedIn } de '@/modules/user/user.utils';\n\nimport { getQueryParam } de '@/common/utils/url';\nimport type { CommonComponentProps } de '@/common/types'; \n\nimport { useSkeleton } de '@/common/components/skeleton';\n\nimport {\n Container,\n CurvedBackground,\n GradientElement,\n} de './donationsSummaryPage.styles';\n\ nimport { DownloadDonationsSummarySectionSkeleton } z '../downloadDonationsSummarySection/downloadDonationsSummarySection.skeleton';\n\neexport type DonationsSummaryPageProps = CommonComponentProps;\n\neexport const DonationsSummaryPageProps = ({ id }: DonationsSummaryPageProps) => {\n const to kenPa ramName = 'email_token ' ;\n const tokenParamRef = useRef(getQueryParam(tokenParamName));\n\n const { renderComponentOrSkeleton } = useSkeleton();\n\n const {\n data: userProfile,\n isLoading: isUserProfileLoading,\n isError: isUserProfileError ,\n } = useRequestState({\n caminho: userProfileStructure.arraySelector(),\n });\n\n const emailToken = userProfile?.emailToken || tokenParamRef.current;\n\n const shouldRenderContent =\n (isLoggedIn() && !isUserProfileLoading && !isUserProfileError) ||\n !isLoggedIn();\n\n useEffect(() => {\n removeUrlQueryParam(tokenParamName) ;\n }, []);\n\n zwrot (\n\północ\północ\północ\n {renderComponentOrSkeleton({\n isLoading: !shouldRenderContent,\n renderComponent: () =>\n emailToken? (\n\n) : (\n\n ),\n renderEsqueleto: () => (\n\n ),\n })}\n\n );\n};\n","import { useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport { getFullUrl, getInternalPath } z '@/modules/navigation';\nimport type { SocialShareData } z ' @/modules/sharing/components/sharingBox';\nimport { SharingBox } de '@/modules/sharing/components/sharingBox';\n\nimport { useBreakpoint } de '@/common/hooks/useBreakpoint';\nimport vrsta { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimport { Container } z './sharingNeedyInstructions.styles';\n\n\n\n slug: string;\n\n\n /**\ n * NAPOMENA: Registrirana komponenta reagira na tračnicama. Semper que você alterar\n * props neste komponent, lembre-se de update a list de props passados ​​​​​​​​para\n * este componente no template rails (`<% react_component(...`).\n */ \neexport const SharingNeedyInstructions = ({ \n id,\n slug,\n}: SharingNeedyInstructionsProps) => {\n const { t } = useTranslation();\n\n const { minWidth } = useBreakpoint(); \n \n const AgregadoMobileSocials: SocialShareData = [\n { type: 'messenger' },\n { type: 'Whatsapp' },\n ];\n\n const socialsData: SocialShareData = [\n { type: ' facebook' }, \n { wpisz: 'twitter' },\n ...(minWidth('lg') ? [] : adicionaisMobileSocials),\n { wpisz: 'promotionalMaterials', slug },\n ];\ n\ n zwrot (\n\północ\północ\n );\n};\n","// @ts-strict-ignore\nimport { useRef } z 'react';\nimport { Trans, useTranslation } z 'react-i18next';\n\nimport { getInternalPath } de '@/modules/navigation';\nimport { ReminderSetup } de '@/modules/onePercent/components/reminderSetup';\n\nimport { renderCond } de '@/common/utils/rendering';\nimport { empresa } de '@/common/constants/company';\nimport { useIsOnScreen } de '@/common/hooks/useIsOnScreen';\nimport type { CommonComponentProps } de '@/common/types';\n\nimport type { AccordionElementType } from '@/common/components/accordion';\n\nimport {\n AccordionItemButton,\n AccordionItemButtonText,\n AccordionItemContent,\n AccordionItemHeading,\n ArrowIcon,\n BoxContainer,\n BoxFooter,\n Container, \n DetailsContentWrapper,\n DetailsFooter,\n DetailsInfoText,\n DetailsLabelText,\n DetailsRow,\n OnePercentIcon,\n OnePercentIconWrapper,\n ShowMoreLink,\n} iz './onePercentDetailsBox.styles';\n\neeksport sučelja OnePercentDetailsBoxProps extende CommonComponentProps {\n nazwa_celu: niz;\n isPreExpanded?: boolean;\n NeedyId?: niz;\n needyTitle?: niz;\n needySlug?: niz;\n}\n\n/**\n * NAPOMENA: é um componente registerado reaccionar sobre rieles. Semper que você alterar\n * props neste komponent, lembre-se de update a list de props passados ​​​​​​​​para\n * este componente no template rails (`<% react_component(...`).\n */ \nexport const OnePercentDetailsBox = ({ \n id,\n className,\n targetName,\n isPreExpanded,\n needyId,\n needyTitle,\n needySlug,\n}: OnePercentDetailsBoxProps) => {\n const { t } = useTranslation ();\n const firstElementIndex = 0;\n const hasNeedySlug = Boolean(needySlug);\n\n const containerRef = useRef(null);\n\n const elementList: AccordionElementType[] = [\n {\ n id: firstElementIndex,\n buttonText: '',\n treść: (\n <>\n\północ\północ{t('Numer KRS')}\północ{empresa.krs}\północ\północ\północ{t('Cel szczegółowy 1,5%')}\północ{nazwa miejsca docelowego}\północ\północ\n {renderCond(needySlug, () => (\n\północ\n {t('Zobacz, jak przekazać 1,5% podatku')}\n\północ\n ))}\n >\n ),\n },\n ];\n\n // TASK: należy usunąć RenderBox po wydaniu wersji 4\n // potrzebne, aby uniknąć dwukrotnego renderowania modalnego\ n const { isOnScreen : shouldRenderBox } = useIsOnScreen(containerRef, {\n rootMargin: '10000px',\n });\n\n return (\n\n {renderCond(deveRenderBox, () => (\n <>\n(\północ\północ\północ\północ\nBędziemy\n\północ\północ\nładuj\n\północ\północ\północ\północ\n )}\n renderContent={({treść}) => (\n\n{treść}\n\n )}\n />\n {renderCond(Potrzebny identyfikator && Wymagany tytuł, () => (\n\północ\północ\n ))}\n >\n ))}\n\n );\n};\n","importuj typ { CommonComponentProps } z '@/common/types';\n\nimport { SupportersSection } z '@/common/components/supportersSection/supportersSection.component';\ n\nimport { Container } from './supportersBox.styles';\n\nimport type { DonationTargetType } from '../../donations.types';\n\neexport interface SupportersBoxProps extends CommonComponentProps {\n hashId: string ;\n slug: string;\n type: DonationTargetType;\n}\n\n/**\n * UWAGA: To jest zarejestrowany komponent responsywny Rails. Za każdym razem, gdy zmienisz\n* właściwości w tym komponencie, nie zapomnij zaktualizować listy właściwości przekazanych do\n* tego komponentu w szablonie Rails (`<% react_component(...`).\n */\nexport const SupportersBox = ({ \n id,\n hashId,\n typ,\n slave,\n}: SupportersBoxProps) => (\n\północ\północ\n);\n","uvoz { StrictMode, useEffect } iz 'react';\nimport ReactOnRails iz 'react-on-rails';\n\nimport { useStore } iz '@/modules/store';\nimport digite { LanguageCode } z '@/modules/i18n';\nimport { setActiveLanguage } z '@/modules/i18n';\n\nimport { GlobalStyles } z '@/common/styles/theme';\n\nimport { Snackbar } iz '../snackbar';\n\n\nesport sučelja SetupProps {\n currentLang?: LanguageCode;\n}\n\nexport const Setup = ({ currentLang }: SetupProps) => {\n const fetchProfile = useStore ((estado) => estado.usuario.fetchProfile);\n\n // eslint-disable-next-line @typescript-eslint/unbound-method\n const {reactOnRailsPageLoaded} = ReactOnRails;\n\n useEffect(( ) => {\n if (currentLang) {\n void setActiveLanguage(currentLang);\n }\n\n document.addEventListener('DOMContentLoaded', reactOnRailsPageLoaded);\n\n return () =>\n dokument. removeEventListener('DOMContentLoaded', reactOnRailsPageLoaded);\n }, [reactOnRailsPageLoaded, currentLang]);\n\n useEffect(() => {\n fetchProfile();\n }, [fetchProfile]);\n\n retornar (\n <>\n\północ\północ\północ\n >\n );\n};\n","import { useEffect } iz 'react';\nimport { useTranslation } iz 'react-i18next';\n\nimport { useStore } iz '@/modules/ store';\nimport { useRequestState } z „@/modules/api/api.hooks”;\nimport {\n przyczynaStructure,\n przyczynaUpdatesByIdStructure,\n} z „@/modules/przyczyny/przyczyny.redux”;\nimport escriba {\n Przyczyna,\n CauseUpdatesListData,\n} z „@/modules/Causes/Causes.types”;\nimport { isDefaultLanguage } z „@/modules/i18n”;\n\nimport type { CommonComponentProps } z „ @/common/types';\n\nimport { LoadMoreButton } de '@/common/components/loadMoreButton';\n\nimport {\n Spremnik,\n Naslov,\n Popis,\n ShowMoreButtonWrapper,\n} de './CauseUpdateList.styles';\n\nimport {\n selectCauseNeedy,\n selectCauseUpdateHasMore,\n selectCauseUpdateList,\n selectCauseUpdateListCount,\n} from '../../cause.selectors';\nimport { CauseUpdateItem } from '../CauseUpdateItem';\n\neexport sučelje CauseUpdateListProps extends CommonComponentProps {\n causeId: string;\n}\n\n/**\n * NAPOMENA: zarejestrowany składnik jest zgodny z prawem. Semper que você alterar\n * props neste komponent, lembre-se de update a list de props passados ​​​​​​​​para\n * este componente no template rails (`<% react_component(...`).\n */ \nexport const CauseUpdateList = ({ id, causeId }: CauseUpdateListProps) => {\n const { t } = useTranslation('przyczyny');\n\n const {\n isFetched: isCauseUpdatesFetched,\n isLoading: isCauseUpdatesLoading ,\ n isError : isCauseUpdatesError,\n } = useRequestState({\n put:CauseUpdatesByIdStructure.arraySelector({\n AddPath: [Idprzyczyny],\n}),\n});\n\n const {\n isFetched: isCauseFetched,\n isLoading: isCauseLoading,\n isError : esCauseError,\n } = useRequestState({\n put: causeStructure.arraySelector({\n addPath: [Idprzyczyny],\n}),\n });\n\n const fetchCauseUpdates = useStore((state) => state.Causes.fetchCauseUpdates); \n\n const fetchCause = useStore((estado) => estado.causes.fetchCause);\n\n const fetchUpdateList = useStore((estado) =>\n selectCauseUpdateList(estado, CauseId),\n );\n \n const causeUpdateListLength = useStore((estado) =>\n selectCauseUpdateListCount(estado, causeId),\n );\n\n const needy = useStore((estado) => selectCauseNeedy(estado, causeId));\n\ n const hasUpdates = Boolean(CauseUpdateListLength);\n const hasNeedy = Boolean(necesitado);\n const hasMore = useStore((state) => selectCauseUpdateHasMore(state, causeId));\n\n const handleLoadMoreButtonClick = () => {\n void fetchCauseUpdates({\n id: identyfikator przyczyny,\n przesunięcie: przyczynyUpdateList.length.toString(),\n });\n };\n\n const isAppInDefaultLanguage = isDefaultLanguage();\n\n useEffect (() => {\n if (\n!isCauseUpdatesFetched &&\n !isCauseUpdatesLoading &&\n !isCauseUpdatesError &&\n isAppInDefaultLanguage\n ) {\n void fetchCauseUpdates({ id: causeId });\n }\n\ n if (\n !isCauseFetched &&\n !isCauseLoading &&\n !isCauseError &&\n isAppInDefaultLanguage\n ) {\n void fetchCause(CauseId);\n }\n }, [\n isCauseUpdatesFetched,\n isCauseUpdatesLoading,\ n isCauseUpdatesError,\n fetchCauseUpdates,\n isCauseFetched,\n isCauseLoading,\n isCauseError,\n fetchCause,\n identyfikator przyczyny,\n isAppInDefaultLanguage,\n]);\n\n const renderShowMoreButton = () =>\n hasMais ? (\północ\północ\n {t('Pokaż więcej aktualizacji')}\n\północ\n ) : null;\n\n return isCauseUpdatesFetched &&\n hasUpdates &&\n hasNeedy &&\n isAppInDefaultLanguage? (\północ\północ{t('Aktualizacje')}\północ\n {causeUpdateList.map((CauseUpdate, index) => (\n\n)}}\n\n {renderShowMoreButton()}\n\n ) : null;\n};\n","// This file is automatically compiled by Webpack, along with any other files\n// present in this directory. You're encouraged to place your actual application logic in\n// a relevant structure within app/javascript and only use these pack files to reference\n// that code so it'll be compiled.\n//\n// To reference this file, add <%= javascript_pack_tag 'application' %> to the appropriate\n// layout file, like app/views/layouts/application.html.erb\n\n// Uncomment to copy all static images under ../images to the output folder and reference\n// them with the image_pack_tag helper in views (e.g <%= image_pack_tag 'rails.png' %>)\n// or the `imagePath` JavaScript helper below.\n//\n// const images = require.context('../images', true)\n// const imagePath = (name) => images(name, true)\nimport 'core-js'; // Includes polyfills for ECMAScript up to 2023\nimport smoothscroll from 'smoothscroll-polyfill';\nimport { Application } from '@hotwired/stimulus';\nimport { start as ujsStart } from '@rails/ujs';\n\nimport {\n start as startTurbolinks,\n bindListeners as bindTurbolinkListeners,\n} from '../modules/turbolinks';\nimport { bindTrackingListeners } from '../modules/tracking';\nimport { bindApplePay } from '../modules/apple_pay';\nimport { initializeLanguageSettings } from '../modules/locale';\n\nimport '../../frontend/register.js';\n\nujsStart();\nstartTurbolinks();\nsmoothscroll.polyfill();\nbindTrackingListeners();\nbindApplePay();\nbindTurbolinkListeners();\n\nconst application = Application.start();\nconst context = require.context('../../_components', true, /_component\\.ts$/);\n\nconst controllers = context\n .keys()\n .map((key) => {\n const identifier = key\n .replaceAll('_', '-')\n .split('/')\n .slice(1, -1)\n .join('-');\n\n const controllerConstructor = context(key).default;\n if (typeof controllerConstructor === 'function') {\n return { identifier, controllerConstructor };\n }\n\n return null;\n })\n .filter((value) => value);\n\ndocument.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {\n initializeLanguageSettings();\n application.load(controllers);\n});\n","import {\n handleCancel,\n handlePaymentAuthorized,\n handleValidateMerchant,\n} from './session';\nimport { paymentOptions } from './options';\n\nexport const bindApplePay = (): void => {\n window.runApplePaySession = (amount: string): void => {\n if (!amount || window.applePaySession) {\n return;\n }\n\n window.applePaySession = new ApplePaySession(3, paymentOptions(amount));\n\n window.applePaySession.onvalidatemerchant = (\n event: ApplePayJS.ApplePayValidateMerchantEvent,\n ) => handleValidateMerchant(event, window.applePaySession!);\n\n window.applePaySession.oncancel = () => {\n handleCancel();\n window.applePaySession = undefined;\n };\n\n window.applePaySession.onpaymentauthorized = async (\n event: ApplePayJS.ApplePayPaymentAuthorizedEvent,\n ) => {\n await handlePaymentAuthorized(\n event,\n window.applePaySession!,\n window.cartHashId,\n );\n window.applePaySession = undefined;\n };\n };\n};\n","export const paymentOptions = (\n amount: string,\n): ApplePayJS.ApplePayPaymentRequest => ({\n countryCode: 'PL',\n currencyCode: 'PLN',\n supportedNetworks: ['visa', 'masterCard'],\n merchantCapabilities: ['supports3DS'],\n total: {\n label: 'Fundacja Siepomaga Darowizna',\n amount,\n },\n});\n","import '../../_javascripts/packs/application.js';\n// it is officialy supported option to load static assets if we not import them within the webpack manually\n// ref: https://guides.rubyonrails.org/webpacker.html#using-webpacker-for-static-assets, https://rossta.net/blog/importing-images-with-webpacker.html\nrequire.context('../../../app/frontend/assets/head', true);\nrequire.context('../../../app/frontend/assets/fonts', true);\n"],"names":["map","webpackContext","req","id","webpackContextResolve","__webpack_require__","o","e","Error","code","keys","Object","resolve","module","exports","_class","Controller","constructor","arguments","_defineProperty","this","element","setTooltip","root","tooltipTextValue","tooltipText","String","toggleState","sendToggleRequest","commentHiddenValue","setButtonText","setButtonIcon","setCommentTextColor","_regeneratorRuntime","_context","prev","next","putRequest","endpoints","donationIdValue","t0","stop","_Promise","swapContent","textTarget","showCommentTranslationValue","hideCommentTranslationValue","iconShowTarget","classList","add","iconVisibilityClass","iconHideTarget","remove","commentNode","document","querySelector","globalTargetSelectors","grayedOutCommentClass","hideCommentTranslation","showCommentTranslation","commentHidden","Boolean","donationId","performTextTruncation","window","addEventListener","removeEventListener","titleTarget","shave","getNumericStyleValue","err","navigateTo","urlTarget","href","setHeaderHeight","event","donationBoxWithTabs","getDonationBoxWithTabs","scrollToElement","preventDefault","donationBoxNodes","querySelectorAll","donationBoxWithTabsSelector","_Array$from","find","donationBoxNode","offsetParent","elementOffsetTop","getBoundingClientRect","top","scrollBy","headerHeight","behavior","headerElement","offsetHeight","observeFooterIntersection","footerObserver","disconnect","footerNode","collapsedClassName","IntersectionObserver","entries","forEach","entry","isIntersecting","threshold","observe","setupCounter","resizeObserver","ResizeObserver","setTimeout","rootTarget","clearInterval","timerId","headingTextTarget","counterValueTarget","setInterval","setTimeToEndDate","Date","dataset","endDate","drugInformationTargets","item","content","organizerInformationTargets","showNativeSharePanel","hasActiveFilterTarget","scrollToActiveFilter","selectNode","target","value","startsWith","location","pathname","activeFilterOffsetLeft","activeFilterTarget","offsetLeft","containerOffset","menuTarget","scrollTo","isFollowed","parseAttr","iconWrapperTarget","followUrl","url","setIconVisibility","setLabel","subscription","subscribeActions","handleAuthWallStateChange","authWallActions","unsubscribe","authWall","callAction","modalActions","followRequest","unfollowRequest","labelWrapperTarget","textContent","transUnfollow","transFollow","visibleClassNameBlankIcon","baseClassName","visibleClassNameFilledIcon","filledIconTarget","blankIconTarget","postRequest","_context2","deleteRequest","state","badgeActions","updateStoreQuantity","insertYoutubePlayer","type","YoutubePlayerType","node","videoWrapperTarget","youtubeId","onStateChange","removeOnEnd","data","removeYoutubePlayer","buttonWrapperTarget","cardListTarget","sectionClassName","sectionClassNameHidden","sectionClassNameRevealed","showMoreTarget","sectionTargets","filter","section","contains","itemClassName","contentTarget","style","removeProperty","readMoreTarget","once","height","scrollHeight","windowWidth","innerWidth","prepareWrapper","observeWrapperContent","mutationObserver","mutation","isTriggeredByMobileBar","hasAttribute","wrapperClassName","visibleClassName","openableClassName","wrapperTarget","removeAttribute","requestAnimationFrame","wrapperHeight","isOpen","setStyle","wrapperVisibilityToggle","eventType","MutationObserver","mutationsList","childList","subtree","setOpen","animateWrapperHeight","anime","targets","maxHeight","easing","duration","containerTarget","setAttribute","open","ObservedElement","connectedElement","footer","initializeAttributes","observeDelayId","observeConnectedElement","observeFooter","delayedStartupTime","clearTimeout","connectedElementObserver","connectedElementSelector","connectionId","onlyUnderConnectedElement","handleVisibilityChange","rootMargin","elementName","_ref","boundingClientRect","rootBounds","previousIsIntersectingFooter","scrollBelowConvertibleElementAndAboveFooter","y","scrollingTopAfterBeingOnFooter","lottie","container","renderer","loop","autoplay","path","name","initialText","handleLoaderStateChange","buttonActions","_this$root$dataset","loader","button","loadingButtonId","showLoader","hideLoader","_this$root$dataset2","loaderText","loadingClass","clearConfirmationTimeout","copyTextToClipboard","textToCopy","flashConfirmation","text","initialSelectionRange","getSelection","rangeCount","getRangeAt","textarea","createElement","position","body","appendChild","select","execCommand","removeChild","removeAllRanges","addRange","confirmationClassName","setConfirmationTimeout","callback","confirmationTimerId","Type","renderFormattedValue","format","staticValueValue","rawValueValue","roundToInt","roundToIntValue","visibleClass","val","cond","typeValue","Number","Percent","Currency","CurrencySymbol","formatNumber","formatPercent","formatCurrency","rawValue","staticValue","observeOwnVisibility","intersectionObserver","_await$getRequest","html","getRequest","sent","swapHTML","showOfflineSnackbar","referrer","getReferrer","previousUrl","_URL","urlValue","history","back","handleModalStateChange","handleCloseKey","overflow","key","stopPropagation","modal","preventBodyScroll","retrieveBodyScroll","causeStatisticsAmount","moneyValueTarget","causeStatisticsPercentage","percentValueTarget","setupLastDayCounter","setupCountUps","withCauseStatisticsUpdate","setupStateRefresh","lastDayTimerId","causeStatistics","amount","countUpMoney","update","countUpAmountLeft","amountLeft","percentage","progressWidthValueTarget","width","countUpPercent","updateLastDayCounterValue","handleCauseStatisticsStateChange","causeStatisticsActions","createCountUp","hasAmountLeftValueTarget","formattedNumberNode","amountLeftValueTarget","commonFormattedNumberComponentRawValueValue","formattingFn","startValue","CountUp","startVal","decimalPlaces","componentClassName","censoredImageClassName","setVideoElements","setImageElements","loadVideo","wrapVideo","censureImage","closest","censoredOverlayClassName","video","src","parentNode","vertical","appendHTML","outerHTML","image","_this$contentTarget$d","headerText","censoredHeaderText","informationText","censoredInformationText","innerHTML","bindTabIdWithUrl","setInitialTab","handleLocationHashChange","initialTab","getActiveTabId","activeTabId","setActiveTab","tabTargets","tab","activeTabClassName","tabId","removeActiveClassFromAllTabs","activeTabNode","setActiveTabContent","tabContentAttribute","tabContentVisibleAttribute","tabContentHiddenAttribute","contentNodes","contentWrapperTarget","activeTabContentNode","contentNode","currentTarget","setLocationHashValue","tabIdFromUrl","hash","slice","some","replaceState","dispatchEvent","HashChangeEvent","formatTime","timeTargets","date","parseISO","time","timeDistance","formatDistanceToNow","locale","getLocaleCode","LocaleCode","pl","enGB","addSuffix","isIOS","isAndroid","activateSmsButton","separator","sendButtonTarget","messageReceiverNumber","messageBody","noop","param","setupCauseStatisticsUpdate","observedNode","slug","paramName","length","undefined","searchParams","has","hasQueryParam","clear","intervalId","hidden","ItemType","_this","isActive","initialized","isLoadingLatestItems","tabState","getTabContainerNode","tabContentId","initializeTabState","observeActiveTabChange","causeStatisticsSetupObject","fetchedHTML","getMoreItems","reRenderItems","items","reRenderLoadMoreButton","loadMoreButton","_context3","itemTypeValue","Donations","reRenderShowLatestButton","paymentsCountDifference","getLatestItems","FundraiseDonations","reRenderAccordion","userItems","reRenderItemsHeader","_context4","paymentsCount","initialShowLatestDonationsText","causeSlugValue","updateShowLatestDonationsText","_context5","loadLatestItems","setInitialShowLatestDonationsText","handleActiveTabChange","attributes","itemsHTML","mode","renderAction","itemsTarget","headerVisibleClassName","children","headerTarget","buttonHTML","loadMoreButtonWrapperTarget","headerShowLatestClassName","onShow","showLatestButtonWrapperTarget","showLatestDonationsButtonWrapperVisibleClassName","onHide","loadMoreTarget","loaderVisibleClassName","newItems","_context6","abrupt","normalizeItemsResponse","latestItems","_context7","initializeUrlValue","itemsResponse","_itemsResponse$items","_itemsResponse$userIt","_itemsResponse$userIt2","_itemsResponse$loadMo","join","tabAccordionVisibleClassName","tabAccordionContentWrapperTarget","tabAccordionTarget","initializeUrl","itemType","causeSlug","adjustScroll","maxScrollTop","innerHeight","pageYOffset","labelTarget","handleLabelTouchStart","connectionTimerId","hiddenInputTarget","fieldTarget","checked","errorClassName","required","FormMethod","FormType","Refresh","isTurbolinks","scrollToFirstError","isAsync","initialContent","submitFn","disableSubmitButtons","getAttribute","getFieldsData","handleAsyncFormSubmit","handleTurbolinksFormSubmit","isInActiveModal","inModalIdValue","_await$postRequest","responseHandler","methodValue","Post","response","isTurbolinkFormRequest","ok","isJavaScript","domEval","replaceDocumentBody","documentWriteHTML","Get","visit","toFormUrlEncoded","firstErrorField","scrollToElementWithTopOffset","inputs","elements","_reduceInstanceProperty","_ref2","call","current","_ref3","Reflect","set","Async","Turbolinks","method","inModalId","number","mask","thousandsSeparator","getCurrentLanguageSettings","delimiters","thousands","radix","decimal","normalizeZeros","currency","card","expiration","initializeIsNumberType","initializeMask","validate","handleInputValue","removeInjectedError","hasErrors","checkValidity","renderInputState","unmaskedValue","errorText","errorInjected","isNumberType","_includesInstanceProperty","maskName","hasOwn","maskOptions","IMask","elementErrorClassName","errorTextTarget","validationMessage","pattern","regExpPatten","RegExp","typeMismatch","validity","_this$fieldTarget$dat","errorRequired","errorMinLength","errorMaxLength","errorMinNumber","errorMaxNumber","errorPattern","errorTypeMismatch","defaultParams","checkNumberValidity","_objectSpread","checkTextValidity","minLength","maxLength","checkErrors","test","unformat","minNumber","maxNumber","conditions","Array","isArray","_ref4","_slicedToArray","condition","updateMenuSelectedItem","collapseMenu","expandMenu","scrollMenuToSelectedItem","Event","bubbles","cancelable","menuCollapsedClassName","handleKeydown","menuListTarget","menuSelectedItemClassName","itemSelected","getMenuSelectedItem","itemSelectedOffset","offsetTop","scrollTop","itemToSelect","menuItemTargets","subscribeData","unsubscribeData","counterId","badgeTarget","handleStoreQuantityChange","filterStoreQuantity","quantityValue","quantity","getStateQuantity","updateQuantity","badge","hasCookieValue","CookieName","cookieValue","moreTextTargets","readMoreButtonTarget","setCookie","removeComponent","bodyElement","buttonClassname","buttonActiveClassname","buttonInactiveClassname","buttonTarget","sidebarTarget","toggle","removeBackButton","hasBackButtonTarget","shouldRemoveBackButtton","backButtonTarget","_window$location","host","hasHistory","hasReferrerFromOtherDomain","isCurrentPageReferrer","showAppleLogin","isMacDesktop","appleButtonTarget","messages","krsValue","selection","navigator","clipboard","writeText","append","buttonContentElement","iconElement","hiddenIconElement","prevButtonText","display","krs","handleTaxSectionIdStateChange","onePercentActions","withSectionsValue","onePercent","taxSectionId","separatedSectionExpandedClass","chooseElement","setActiveChoose","chooseTargets","choose","chooseCardActiveClass","withSections","setActionCardsVisibility","setActiveSection","mediaMaxWidth","breakpoints","scrollToSection","actionCardTargets","actionCard","isWinDesktop","sectionVisibleClass","expandedClass","activeSection","expireDays","store","applePayChecked","manageApplePayCookies","isApplePayAvailable","hasApplePayCookie","ApplePaySession","canMakePayments","canMakePaymentsWithActiveCard","merchantIdValue","cookieOptions","removeCookie","applePayCheckedActions","merchantId","PaymentState","startTimeoutId","retrieveStatus","startDelaySeconds","nextTimeoutId","paymentResult","fetchPaymentResult","paymentId","caughtResponse","Created","nextDelaySeconds","sendTrackedError","checkStatusTimeout","successAnywayTimeout","checkStatusTimeoutId","successAnywayTimeoutId","checkStatus","checkStatusSeconds","defaultRedirectUrlValue","successAnywaySeconds","_await$this$fetchPaym","paymentIdValue","Confirmed","Canceled","updateStatus","successTextValue","newStatusClass","imageSuccessClass","redirectUrl","errorTextValue","imageErrorClass","imageTarget","imageLoaderClass","redirectDelaySeconds","defaultRedirectUrl","successText","PayuTokenType","PayuTokenizationStatus","PayuErrorType","basic","fontSize","fontFamily","fontColor","invalid","placeholder","loadExternalScript","payuSdkUrlValue","initPayuSdk","initCardDataFields","renderPayuInputs","cardDataFields","form","token","tokenizationError","delay","requestPayuToken","tokenInputTarget","submit","showTokenizationErrors","buttonIdValue","payuSdk","PayU","posIdValue","dev","isProductionEnv","fieldTargets","index","inputType","fieldInputTargets","label","fieldLabelTargets","input","error","fieldErrorTargets","fields","payuSecureForms","secureForms","field","payuSecureFormsOptions","render","bindFocusPassToPayuInput","bindFocusReceiveFromPayuInput","bindValidationReceiveFromPayuInput","focus","passive","fieldContainer","on","fieldFocusClass","status","empty","firstError","renderFieldError","fieldErrorClass","message","tokenization","tokenize","getPayuTokenType","Success","hasSaveCardTarget","saveCardTarget","Multi","Single","tokenizationErrors","validationErrors","Validation","getInputTypeFromErrorCode","showValidationErrors","Technical","showTechnicalErrors","errors","fieldError","snackbarActions","SnackbarType","errorMessageValue","split","replace","payuSdkUrl","posId","buttonId","errorMessage","setDefaultRadioInputValue","hiddenClassName","revealedClassName","partnersGroupTargets","group","radioInputTargets","radioInput","setAdditionalContent","termsUrl","apple","termsText","applePayButtonToggle","termsInfoTarget","campaignPromotionAmountCookie","getCookie","campaignPromotionAmount","JSON","parse","runApplePaySession","donationValueValue","tipValueValue","_this$termsInfoTarget","statuteUrl","termsTerm","termsSingularAcceptance","termsAcceptance","termsAnd","termsPaymentOperator","isApple","actionTarget","actionDefaultClass","actionApplePayClass","termsInfoTextTarget","addAttr","donationValue","tipValue","setAnonymousSignature","restoreSignature","signatureFieldTarget","previousSignatureValue","getSignatureTextInput","anonymousSignature","readOnly","_this$previousSignatu","updateInputStyles","inputTarget","masked","CustomEvent","setSelectionRange","styles","emptyInput","dirtyInput","shareUrlValue","shareUrl","mainTarget","youtubeIdValue","className","startCounter","getData","countUp","totalAmountTarget","totalAmountValue","totalAmount","MetaProperty","OneSignal","registerAppId","appId","oneSignal","safariWebId","getMetaTagContentByProperty","AppId","sdkUrl","SafariWebId","push","init","safari_web_id","autoRegister","notifyButton","enable","welcomeNotification","disable","emailIdValue","setExternalUserId","property","_document$querySelect","emailId","anchor","textareaTarget","widgetIdValue","isIframeMounted","updateWidgetIframeSource","reset","_ref$reset","iframe","widgetWrapperTarget","widgetId","descriptionTextTarget","mainTextWrapperMaxHeight","textWrapperTarget","headingHeight","descriptionMaxHeightSpaceAvailable","descriptionMaxHeightCSS","descriptionMaxHeight","Math","min","setupSwiper","Swiper","Navigation","Pagination","Autoplay","swiperRootTarget","swiper","spaceBetween","speed","navigation","nextEl","swiperNextBtnTarget","prevEl","swiperPrevBtnTarget","pagination","el","swiperPaginationTarget","clickable","watchSnackbarState","unwatchSnackbarState","isEmptyObject","snackbar","renderSnackbar","handleSnackbarStateChange","templateNode","cloneNode","snackbarRootNode","snackbarTitleNode","snackbarTextNode","autoHide","controller","title","PausableTimer","remainingTime","resume","startTime","now","pause","isAutoHideable","timer","hideSnackbar","displayTime","setupSentry","configValue","beforeSend","hint","_event$tags","tags","version","getVersion","originalException","envs","frontend","application","_stack","stack","config","createGlobalTargetSelector","targetName","linkText","textInput","checkboxInput","snackbarRoot","snackbarTitle","snackbarText","headerBar","errorTextFormField","donationCardComment","formattedNumber","xxxl","xxl","xl","l","m","s","xs","mainStatistics","blikStatus","payuStatus","toggleDonationCommentVisibility","applePayValidate","applePayCreate","_URLSearchParams","toString","ApiMethod","headers","contentType","values","formURL","javaScript","accept","jsOrHtml","json","xRequestedWith","xmlHttpRequest","xCSRFToken","csrf","_document$head$queryS","head","headerAliases","_valuesInstanceProperty","getMessage","statusText","decorateHeaders","options","optionKey","acc","aliasName","getAliasedHeaders","request","responseError","fetch","credentials","get","camelizeKeys","requestMethod","_args2","_args3","_args4","Put","_args5","Delete","_ref$expireDays","_ref$path","Cookies","expires","_ref$roundToInt","numbro","output","mantissa","trimMantissa","thousandSeparated","_ref2$roundToInt","_ref3$roundToInt","_ref3$withoutUnit","withoutUnit","optionalMantissa","spaceSeparated","currencySymbol","PLN","currencyPosition","_LocaleCode$document$","_document$body","languageCode","languages","en","initializeLanguageSettings","TurbolinkEventListener","offlineError","check","applePayCheckedState","addAuthWall","removeAuthWall","authWallState","setQuantity","counter","incrementQuantity","decrementQuantity","badgeState","favorite","cart","buttonState","fetchCauseStatistics","causeStatisticsState","initialState","modalState","snackbarState","onePercentState","isDevelopmentEnv","devtools","createStore","action","_len","args","_key","onChangeHandler","observedActions","changeDetector","subscribe","actionsObserved","changesDetected","showModal","modalId","hideModal","expandTaxSection","showSnackbar","_ref$type","_ref$autoHide","resetSnackbarState","start","turbolinks","getInstance","dispatch","eventListener","targetHTML","dispatcher","newDocument","implementation","createHTMLDocument","documentElement","withoutSanitize","BeforeCache","replaceChild","Load","bindListeners","nonce","RequestStart","metaTagContent","xhr","setRequestHeader","RequestEnd","match","scrollRestoration","youtubeIframeUrl","getScriptTag","_ref$id","onReady","injectScriptTag","tag","firstScriptTag","getElementsByTagName","insertBefore","iframeHTML","AppendHTML","SwapHTML","insertIframeHTML","onYouTubeIframeAPIReady","YT","Player","events","playVideo","removeIframeHTML","removeScriptTag","scriptTagNode","foundElement","parseFloat","getComputedStyle","sanitizeHTML","iframeWhitelistSrc","DOMPurify","createDOMPurify","addHook","tagName","sanitize","ADD_TAGS","ADD_ATTR","assign","write","close","script","additionalAttributes","Environment","currentEnv","process","captureException","_window$Turbolinks$co","_window$Turbolinks$co2","currentVisit","absoluteURL","obj","prototype","hasOwnProperty","isTouchable","matchMedia","matches","isTouchableOnlyDevice","platform","MSStream","userAgent","canUseNativeShare","share","shareURL","_args","targetNode","timerID","getTime","_getTimeToEndDate","interval","intervalToDuration","end","hours","minutes","padStart","seconds","getTimeToEndDate","miliseconds","res","tippy","theme","hideOnClick","Container","styled","displayName","mixins","VerificationCodeInputWrapper","FormField","attrs","size","FormFieldSize","withConfig","withoutLabels","css","VerificationCodeInputAdditionalText","color","VerificationCodeButtonContainer","ButtonContainer","TextButton","SendButtonWrapper","ErrorText","SendButton","Button","ButtonSize","ButtonColor","ButtonType","TextButtonIcon","Icon","VerificationCodeButton","email","isEmailValid","_ref$verificationInte","verificationIntervalSeconds","onClick","formProps","trackingProps","t","useTranslation","containerRef","useRef","_useState","useState","_useState2","isEmailSent","setIsEmailSent","_useSecondsCountdown","useSecondsCountdown","countdownSecondsLeft","secondsLeft","startCountdown","stopCountdown","requestVerificationCode","useStore","verification","requestVerificationCodeGenerate","clearVerificationCodeGenerate","isCodeVerified","useRequestState","verificationCodeStatusStructure","isSuccess","handleClick","handleTextButtonClick","sendTrackedEventData","eventCategory","trackedElementId","useEffect","renderErrorText","_jsx","renderIcon","ref","_jsxs","disabled","count","isDisabled","ErrorMessage","LabelWrapper","LabelIcon","LabelText","VerificationInput","Input","InputRow","Loader","Spinner","VerificationLabel","VerificationCodeInput","onChange","_ref$isDisabled","_ref$withKeepingDataO","withKeepingDataOnUnmount","validateVerificationCode","useVerificationCodeValidation","clearVerificationCodeVerify","_useRequestState","isVerified","isVerifying","isLoading","hasNoError","useFormState","InputType","unformatted","unformatVerificationCode","isReadOnly","customValidationFn","fieldNames","CommonFieldName","verificationCode","EmailVerification","_ref$withoutLabels","_ref$withCodeInputAlw","withCodeInputAlwaysVisible","_ref$withKeepingVerif","withKeepingVerificationCodeOnUnmount","_useFormContext","useFormContext","watch","trigger","setError","clearErrors","setValue","resetField","getFieldState","getValues","addCustomValidationHandlers","useContext","FormCustomContext","verificationCodeErrorMessage","verificationCodeEmailStructure","isVerificationCodeEmailBeingSent","isVerificationCodeEmailSentSuccess","isVerificationCodeEmailSentFailure","isError","_useRequestState2","isVerificationCodeVerifiedSuccess","isVerificationCodeVerifiedFailure","isVerificationCodeVerifiedLoading","isVerificationCodeEmailSent","emailValue","verificationCodeValue","isEmailInputDirty","isDirty","resetVerificationCode","useCallback","codeInvalidOrExpired","defaultValue","keepDirty","FormBox","variant","FormBoxVariant","handleEmailChange","validateEmail","validateEmailField","paddingTop","FormBoxPaddingTop","VerificationCodeType","TrackingEventType","prepareTrackingEventType","upperFirst","_trimInstanceProperty","prepareTrackingEventValue","params","dataTrackingAttribute","handleEventTracking","_target$closest","trackingElement","trackingString","trackingDataAttribute","trackingToken","trackingParams","trackingEventType","Click","eventAction","eventLabel","parseTrackingToken","eventData","_window$dataLayer","dataLayer","sendTrackingData","eventTypes","paymentAction","session","completePayment","handlePaymentAuthorized","authorizedEvent","hashId","create","paymentActionData","cart_hashid","authorizationCode","btoa","stringify","payment","paymentData","success","STATUS_SUCCESS","STATUS_FAILURE","ArrowPosition","arrowTop","topRightPosition","InfoBoxArrow","TopRight","InfoIcon","InfoText","InfoBox","withoutArrow","arrowPosition","renderCond","DonationTabs","constantHelpPath","needySlug","singleDonationValue","isSingleDonation","info","tabsData","redirect","getInternalPath","isLink","tabs","_reverseInstanceProperty","_Fragment","Tabs","fixedAmounts","defaultAmount","isCause","permalink","targetType","isNeedy","isFundraise","InlineAlertVariant","StatusIcon","Text","InlineAlert","_ref$variant","_ref$iconName","iconName","minWidth","useBreakpoint","ContentContainer","backgroundColor","ErrorContainer","Form","FormContainer","Footer","BlockText","useAmountFromParam","defaultAmountValue","amountParam","getQueryParam","isAmountFromParamCorrect","amountFromParam","selectExchangeRates","exchangeRates","selectConstantHelp","constantHelp","experiments","revertedPaymentFixedAmounts","staging","production","variants","isEnabled","useExperiment","experimentName","experimentTimeoutRef","setIsLoading","_useState3","_useState4","setVariant","sendTrackedEvent","useTrackedEvent","isExperimentEnabled","isOptimizeEnabled","isStagingEnv","experimentId","onExperimentLoaded","experimentVariant","eventParam","bindExperimentLoaded","_window$dataLayer2","shouldRemove","eventModel","activateExperiment","sendTrackedMessage","AmountContainer","Value","Period","EditAmountButton","Link","Chip","lineHeight","isChecked","InvisibleRadioInput","isFullRounded","targetSelector","AmountChip","_ref$value","_ref$isChecked","register","inputId","useId","inputProps","htmlFor","Fieldset","Title","Chips","EstimatedValuesWrapper","EstimatedValuesLabel","EstimatedValueWrapper","EstimatedValue","EstimatedValueUnit","CustomAmountChip","NumberInput","ChooseAmount","_ref$currency","names","minAmount","_ref$shouldHideExchan","shouldHideExchangeRates","isFixedAmount","customAmount","setCustomAmount","isTextInputVisible","setIsTextInputVisible","fetchExchangeRates","isDefaultLang","isDefaultLanguage","shouldFetchExchangeRates","canDisplayExchangeRates","amountChipFormProps","actualAmount","handleChipChange","_ref2$isCustomAmountC","isCustomAmountChip","handleTextInputChange","customVal","fixedAmount","shouldRoundToInt","currencyCode","ariaLabel","suffix","max","currencyKey","exchangeRate","ConstantHelpAmount","namesOfChooseAmount","isAmountEdited","onEditAmountClick","_useExperiment","isExperimentLoading","amountSection","renderAmountEditing","renderAmountValue","icon","alignment","HeaderIcon","ConstantHelpHeader","InfoLink","weight","PaymentTermsInfo","providerTermsLink","Trans","isExternal","ImageContainer","ImageElement","Image","Content","Header","TextLine","SavedCard","provider","lastDigits","expirationDate","imageSrc","CardProvider","visaImage","mastercardImage","alt","amountCustom","shouldHideAmount","signature","isAnonymous","ConstantHelpFormLogged","wrapWithQueryClientProvider","customFields","_useAmountFromParam","setIsAmountEdited","isLoaded","setIsLoaded","permalinkData","usePermalink","targetId","causeStructure","additionalPath","causeData","isCauseDataFetched","isProfileDataFetched","useNeedy","enabled","causeEndDate","isFundsAimSet","fundsAim","hasEndDate","formattedCauseEndDate","formatDate","dateFormats","shouldDisplayAmountChips","fetchCreditCard","user","sendConstantHelp","_useRequestState2$dat","userProfileStructure","sex","creditCardData","creditCardStructure","_useState5","_useState6","isPaymentFailed","setIsPaymentFailed","customValidationHandlers","assertValidationErrorsHandlers","paymentFailed","useFormWithValidation","formId","errorsState","amountValue","isAnonymousValue","renderInfoText","currentDay","getCurrentDay","buttonText","getAnonymousSignature","navigateUrl","cartHashId","isRoundedOnMobile","onSubmit","submitData","Checkbox","minLengthToShowLimitInfo","align","ButtonIconAlign","isLoaderVisible","BackLink","backUrl","AdditionalInfoText","AdditionalInfoLink","EmailVerificationWrapper","terms","privacy","ConstantHelpFormUnlogged","signatureRef","snackbars","show","_useRequestState3","isVerificationCodeBeingSent","constantHelpAlreadyExists","SnackbarVariant","_form$formState","formState","submitCount","signatureValue","setVerificationCodeEmailError","dirtyFields","tabButtons","infoTextElement","renderSwitch","privacyPolicyAcceptance","return_to_constant_help_amount","shouldHandleOnclick","v3Compensation","V3CompensationScope","IconBase","AvatarGroupContainer","AvatarWrapper","orderNumber","RestHelpersNumber","List","ConstantHelperDetails","ConstantHelperName","IconMonthly","JoinButton","ButtonVariant","JoinButtonWrapper","ConstantHelpersModal","constantHelpers","hasActiveConstantHelp","header","onRequestClose","anonymousCount","helper","Modal","avatarUrl","avatarId","Avatar","withoutContentPadding","withoutContentScroll","FundraiseCardDataProvider","_organization$name","_organization$logoUrl","fundraiseId","fundraise","fundraiseStructure","organizerFullName","organizerAvatarUrl","canDonate","cause","organization","organizationStructure","fetchFundraise","fundraises","fetchCause","causes","fetchOrganization","organizations","needy","targetTitle","targetImageUrl","logoUrl","imageUrl","FundraiseCard","getOrganizationQueryKey","useOrganization","useQuery","getOrganizationQuery","queryKey","queryFn","fetchApiData","organization_id","officialName","description","isConstantHelpPossible","constantHelpPossible","region","city","OrganizationCardDataProvider","organizationId","_ref$isSimplified","isSimplified","OrganizationCardSimple","organizationType","OrganizationCard","ContainerButton","standardFieldStyles","hasError","blueTextHover","blueTextFieldStyles","Field","standard","blueText","chevronStyles","Chevron","Select","control","onFormFieldFocus","useFormFieldTracking","fieldProps","renderOptions","onFocus","IntroInfoText","SelectLabel","SelectField","hasLeftSpacing","SelectSuffix","ActionButton","CancelButton","CenteredHeader","Information","AdditionalInfo","Year","MonthSelectContainer","commonFieldNames","month","day","ReminderSetupForm","isInInnerScroll","onClose","needyId","notifyOn","setIsNotifyOn","dateErrorMessage","setDateErrorMessage","notificationFormattedDate","setNotificationFormattedDate","sendReminder","onePercentReminder","selectReminder","clearOnePercentErrors","setDateError","dateValidationErrors","invalidDate","after","restriction","errorDetails","days","currentDate","getLocalDate","currentDayOfMonth","currentMonth","getMonth","currentYear","getYear","isCurrentYearLeap","isLeapYear","isNextYearLeap","addYears","isBeforeMarch","availableMonths","getLocalMonthString","defaultDate","isLastDayOfApril","isLastDayOfMonth","getDaysInMonth","selectedYear","setSelectedYear","selectedMonth","selectedDay","isSelectedMonthFebruary","availableDayOptions","dayOptions","range","getDayOptions","monthOptions","handleSubmitForm","chosenMonth","chosenDay","dateWithCurrentYear","notificationDate","addLeadingZero","isSelectedYearLeap","isCurrentDatePast","isPast","formattedYear","year","ScrollOnMountWrapper","ReminderSetup","needyTitle","isModalInitiallyOpen","isModalOpen","setIsModalOpen","handleModalClose","setNotifyOn","linkIconData","modalHeaderText","handleButtonClick","urlQueryParam","Grid","Gap","IntroRow","Wrapper","Row","ContentWrapper","B2bSlogan","isEager","B2bLogo","B2bBackgroundImage","B2bIntro","backgroundB2b","sloganB2b","logoB2b","shouldAdjustFontSizeOnMobile","ContactButton","ButtonsContainer","ContactOrSignUpCompany","scrollToRef","handleContactButtonClick","ImageWrapper","ImageRatioWrapper","ratio","ImageRatioWrapperRatio","InfoTile","InfoTilesSection","renderInfoTiles","decorateElementsWithId","tileImage1","tileImage2","tileImage3","getInfoTilesData","infoTileId","withoutMobileHorizontalGap","innerContainerStyles","SubmitContainer","SuccessContainer","SuccessInfoContainer","SuccessText","SmallTitle","RedButton","BackLinkContainer","BackLinkWhite","phone","taxNumber","backLinkUrl","B2bSubmitForm","isSupportTicketSent","setIsSupportTicketSent","sendSupportTicket","supportTicket","selectSupportTicket","rateLimitExceeded","SuccessInfo","ns","InCartButton","v3CompensationStyles","TabButtonsContainer","TabsWrapper","SubmitWrapper","formNames","singleDonationTabId","subscriptionTabId","ChooseAmountForm","visibleTabId","setVisibleTabId","defaultValues","formMethods","useForm","shouldFocusError","amountText","unformattedAmount","renderForm","DonateButton","isConstantHelp","renderContent","Favicon","DonorsCountCaption","isCauseFinished","formattedCount","DonateButtonBottomText","DonateButtonBottomTextVariant","ProgressBarWrapper","DonorsCountWrapper","ConstantHelpButton","shouldShowSharingSection","MotivationText","BoxHeadingText","BoxTextContentWrapper","BoxText","ImportantBoxText","Box","CopyLink","LearnWhyLinkWrapper","LearnWhyLink","PromotionBox","shouldScrollToInfo","learnWhyLinkIcon","learnWhyLinkProps","scrollToElementById","company","handleCopyClick","copyTextToClipboardAndShowSnackbar","snackbarSuccessText","snackbarFailureText","HeadingText","hasSmallMargin","HeadingTextThanks","LinkWrapper","MoreLinkWrapper","withLargeMargin","LearnMoreLink","PreviousYearsText","PreviousYearsContainer","withLargeMarginOnDesktop","PreviousYearLink","PreviousYearLinks","OnePercentLink","Paragraph","TextInfo","DonateContainer","shouldFitContent","SelectYearLineWrapper","withMargin","SelectWrapper","YearParagraph","EmailParagraph","FormAccordion","Accordion","AdditionalDetails","AccordionItemHeading","AccordionElementHeading","AccordionItemButton","AccordionElementButton","AccordionItemButtonText","AccordionElementButtonText","AccordionItemContent","AccordionElementContent","AccordionItemContentInnerContainer","ArrowIcon","isRotated","DownloadButtonWrapper","DownloadButton","street","postcode","getAvailableYearOptions","availableYears","DonationsConfirmationDownloadForm","onCertificateFetched","emailToken","requestCertificateURL","donations","clearCertificateURL","fetchEmail","loggedInUserEmail","certificateUrlStructure","certificateURL","isCertificateURLFetched","availableYearsStructure","unloggedUserEmail","unloggedUserStructure","newFileName","a","download","click","downloadFileFromURL","hasMoreThanOneYear","selectYear","formData","_formData$fieldNames$","elementList","renderHeading","isExpanded","DownloadDonationsSummarySection","_getQueryParam","_getEdgeYearsOfRange","getEdgeYearsOfRange","startYearYearsAgo","endYearYearsAgo","startYear","endYear","lastYear","hasNoDonationsLastYear","hasNoDonations","otherYearsList","isSuccessScreenVisible","setIsSuccessScreenVisible","handleCertificateFetched","renderMoreLink","externalUrls","renderOnePercentLink","renderOtherYears","otherYear","renderDonatesLinkSection","SkeletonContainer","TitleSkeleton","Skeleton","SkeletonVariant","TextSkeleton","small","medium","large","ButtonSkeleton","buttonHeights","DownloadDonationsSummarySectionSkeleton","DonationsSummaryDownload","renderComponentOrSkeleton","useSkeleton","requestAvailableYears","isFetched","getLastYear","renderComponent","SharingSection","getFullUrl","buttonsAlignment","isUrlBoxVisible","renderSkeleton","HeaderText","InputWrapper","SubmitButton","FailureBox","FailureMessage","FailureEmail","FailureContact","ContactLink","getDefaultYearOptions","DonationsConfirmationEmailForm","onEmailChange","onYearChange","onNotFoundErrorChange","sendDonationsConfirmationEmail","clearDonationsConfirmationEmail","setCurrentYear","isNotFoundError","setIsNotFoundError","donationsConfirmationStructure","certificateNotFound","pointerAttribute","yearParam","yearNumber","handleSubmit","emails","standardContainerStyles","successContainerStyles","withoutMargin","Email","FormWrapper","EmailDonationsSummarySection","setEmail","setYear","setIsError","handleYearChange","yearValue","handleErrorChange","isErrorValue","isSuccessMessageVisible","hasSmallMarginBottom","ImportantText","TaxInfoSection","DonationsSummaryEmailDispatch","CurvedBackground","CurveWrapper","GradientElement","withMobilePadding","InnerWrapper","StatusWrapper","suspendedStyle","StatusText","isSuspended","StatusValue","iconStyle","ActiveIcon","SuspendedIcon","DetailsWrapper","_ref5","hasAmount","DetailsAmount","ConstantHelpIcon","DetailsPeriod","linkStyles","EditLink","ProfileLink","ProfileText","ReactivateWrapper","ReactivateButton","ReactivateText","ConstantHelpBox","isFinished","canBeActive","canBeActiveOnProfile","profileUrl","needyName","isPassedAway","hasRodo","_ref$withMobilePaddin","isInactive","isActivationPossible","isSuspendedAndCanNotBeActive","canReactivate","shouldShowProfileLinkDetails","statusIcon","reactivateContent","canReactivateOnlyOnProfile","editLink","details","ConstantHelpBoxDataProvider","_constantHelpsData$","isNeedyConstantHelpEnabled","isTargetConstantHelpEnabled","isProfileDonationEnabled","isVisibleOnDesktop","fetchConstantHelps","isUserProfileFetched","userConstantHelpsStructure","constantHelpsData","isConstantHelpsLoading","isCauseFetched","isCauseLoading","active","isCauseEndDatePassed","shouldShowContent","getShouldShowContent","isVisible","ConstantHelpTargetType","isActiveCauseWithConstantHelp","isFinishedCauseWithConstantHelp","NeedyCardDataProvider","isMobile","CauseCardSimple","rodo","fullName","fundsCurrent","targetValue","passedAway","ProfileCardSimple","locationName","birthdayDate","birthday","CauseCard","headingText","descriptionText","summary","ProfileCard","CurrencySelect","_ref3$isDisabled","PaymentFieldName","ExtremumLabel","RangeBar","getColor","_ref$defaultColor","defaultColor","Bar","barHeightInPixels","mobileStepSizeInPixels","selectedStepSizeInPixels","currentPercent","mobileBarHeightInPixels","stepsSizeStyles","sizeInPixels","Steps","StepWrapper","stepSizeStyles","Step","Label","isFirstStep","isLastStep","thumbHoverBorderWidth","thumbFocusBoxShadow","thumbFocusStyles","firefoxThumbHoverStyles","firefoxThumbFocusStyles","getThumbStyle","_ref7","selectedStep","isFirefox","_ref6","_ref6$isFirefox","_ref6$isDisabled","getThumbSizeStyles","setThumbElementStyles","_ref8","defaultStyles","firefoxStyles","RangeInput","thumbStyleProps","customStyles","_ref9","Range","step","_ref$defaultStep","defaultStep","renderLabel","stepCount","selectedPercentInDecimal","selectedPercent","getRangeData","percent","percentInDecimal","isSelected","renderStep","TipRange","minPercent","maxPercent","onSetValue","isDefaultValueRef","getTipPercent","getTipAmount","tipPercent","tipAmount","hasDecimals","TextStrong","InfoIconWrapper","TipBox","tipPercentageFromCookie","round","Tooltip","placement","addMinutes","SortingChipsSkeletonContainer","AmountChipsSkeleton","HideAmountSkeleton","PaymentAmountFormSkeleton","PaymentAmountForm","paypalMinimalAmounts","isTipBoxVisible","isCurrencySelectDisabled","isCurrencySelectVisible","isMounted","setIsMounted","_useExperiment$data","isCauseAlreadyFetched","_useV3Elements","amountInputElement","selectors","hideAmountCheckboxElement","currencyCodeInputElement","primaryButton","triggerFormValidation","amountInputValue","hideAmountCheckboxValue","currencyCodeInputValue","changeAddToCartButtonVisibility","addToCartButton","submitButtonsContainer","divElement","buttonsContainerCenteredClass","setAmountInputValue","setHideAmountCheckboxValue","setCurrencyCodeInputValue","useV3Elements","shouldHideAmountValue","currencyCodeValue","fetchTargetData","defaultMinCurrencyValue","tipBoxAmount","tipsExplainText","Summary","SummaryTitleWrapper","SummaryTitle","SummaryEditLink","SummaryValue","Rows","RowTitle","RowValue","RowContent","AmountSummary","amounts","hasMultipleInCart","_ref$isSummaryEditLin","isSummaryEditLinkVisible","summaryValue","visibleAmounts","isHidden","hasSubAmounts","hasOnlyTextRows","isValueHidden","shouldShowSummaryEditLink","canShowSummaryEditLinkNextToAmount","summaryTitle","renderEditLink","amountId","onEdit","renderSummaryEditLink","isEditLinkHidden","_ref3$isValueHidden","TargetMainWrapper","TargetImageWrapper","TargetImage","Description","DescriptionHtml","Html","DonationChoicesWrapper","ButtonsWrapper","ConfirmButton","SkipButton","Heading","AmountTilesContainer","amountTilesCount","checkedBoxShadowStyles","checkedBorderStyles","isOverflowAllowed","withMostPopularBadge","UncheckIconContainer","UncheckIcon","Amount","PurposeContainer","Purpose","MostPopularBadge","AmountTile","purpose","isMostPopular","hasPurpose","uncheckIcon","AmountTiles","amountTiles","checkedAmountId","onAmountTileClick","isLastButOne","SpecialDonationModal","onSkip","onConfirm","_ref$isEditMode","isEditMode","specialDonations","specialDonationsStructure","specialDonation","skipButton","getConfirmEventParam","amountChosen","altText","AmountSummaryWrapper","EmailInputWrapper","EmailInput","EmailLabel","SubLabel","EmailText","useSpecialDonationAmount","specialDonationAmount","setSpecialDonationAmount","specialDonationAmountFromCookie","getSpecialDonationAmountFromCookie","_JSON$parse","newSpecialDonationAmount","singleSpecialDonation","singleAmount","getAmountFromSpecialDonations","onClearAmount","onConfirmAmount","specialDonationId","setSpecialDonationAmountCookie","getTimestamp","getEmailInputElement","AmountRowSkeleton","PaymentMethodFormSkeleton","BoxContainer","OnePercentIconWrapper","OnePercentIcon","DetailsContentWrapper","DetailsRow","withBorderRight","withBorderBottom","DetailsLabelText","DetailsInfoText","DetailsFooter","ShowMoreLink","BoxFooter","ShowMoreButtonWrapper","selectCauses","getCauseId","_state","causeId","selectCauseUpdateList","createSelector","_causes$updatesById$c","_causes$updatesById$c2","updatesById","list","selectCauseNeedy","_causes$causesById$ca","_causes$causesById$ca2","causesById","selectCauseUpdateListCount","selectCauseUpdateHasMore","_causes$updatesById$c3","_causes$updatesById$c4","hasMore","HeadlineWrapper","Headline","getDescriptionWrapperHeight","_ref$descriptionHeigh","descriptionHeight","isPreExpanded","DescriptionWrapper","DescriptionBase","ExpandButton","CauseUpdateItem","memo","_ref$isPreExpanded","_ref$isMediaMonochrom","isMediaMonochromed","setIsExpanded","getDescriptionNode","_containerRef$current","htmlDescriptionNodeClassName","descriptionNodeDimensions","useSize","useLayoutEffect","descriptionNode","formattedDate","descriptionNodeId","dateTime","htmlAttributes","isPrevExpanded","ReactOnRails","ConstantHelpersBar","constantHelpersStructure","_useRequestState$data","constantHelperList","total","fetchConstantHelpers","getNumberOfAvatarsToDisplay","mobileAvatarsNumber","desktopAvatarsNumber","avatarsNumber","restHelpersNumber","canDisplayConstantHelpersBar","canDisplayAvatars","shouldFetchConstantHelpers","constantHelpersHeader","handleCloseModal","handleOpenModal","B2bPage","_useTranslation","isTranslationReady","ready","contactSectionRef","ContactSection","ContactFormVariant","QuestionsAnswersBox","B2bSubmitPage","CauseCardDataProvider","adminName","hasResult","isUrgent","urgent","NeedyDonationPaymentBox","isInCart","cartPath","CauseDonationPaymentBox","singleDonationPath","isCauseConstantHelpEnabled","isPreviewCausePage","isOnScreen","useIsOnScreen","causeStatisticsStructure","canFetchData","canFetchDataInInterval","donorsCount","buttonNode","ctrlName","refreshStimulusController","useStatisticsInterval","fn","deps","CauseProgressStatus","progressBarSize","withoutMargins","DonationsSummaryPage","tokenParamName","tokenParamRef","userProfile","isUserProfileLoading","isUserProfileError","shouldRenderContent","isLoggedIn","removeUrlQueryParam","SharingNeedyInstructions","socialsData","SharingBox","socials","isRowDirection","LanguageSwitcher","PaymentMethodForm","hasTip","cartItemsIds","_ref$withoutEmailInpu","withoutEmailInput","emailV3ValidationError","previousEmailV3ValidationErrorRef","fetchSpecialDonations","tippedCauseId","_useSpecialDonationAm","_useSpecialDonationMo","isSpecialDonationsFetched","isCampaignPromotionSeenCookieSet","isAnySpecialDonationIgnored","specialDonationSingle","isSpecialDonationInCart","isAnySpecialDonationBlockedForCauseId","blockedCauseIds","shouldShowModal","setState","addDays","onCloseModal","onOpenModalInEditMode","useSpecialDonationModal","_useSpecialDonationMo2","isTippedCauseAlreadyFetched","isFormValueInitRef","emailInputElement","setEmailInputValue","amountCurrency","onSpecialDonationConfirm","onSpecialDonationCanceled","handleEmailV3ValidationErrorChange","hasErrorAlready","scrollToHighestError","shouldDisplaySpecialDonationRow","shouldDisplayNormalDonationRow","shouldDisplayTipRow","tipsSummaryText","formatTextWithValues","i18n","autoComplete","FormAutoCompleteValue","OnePercentDetailsBox","hasNeedySlug","shouldRenderBox","preExpanded","SupportersBox","SupportersSection","EnvironmentBadge","Setup","currentLang","fetchProfile","reactOnRailsPageLoaded","setActiveLanguage","GlobalStyles","StrictMode","Snackbar","CauseUpdateList","causeUpdatesByIdStructure","isCauseUpdatesFetched","isCauseUpdatesLoading","isCauseUpdatesError","isCauseError","fetchCauseUpdates","causeUpdateList","causeUpdateListLength","hasUpdates","hasNeedy","handleLoadMoreButtonClick","offset","isAppInDefaultLanguage","causeUpdate","LoadMoreButton","ujsStart","startTurbolinks","smoothscroll","applePaySession","countryCode","supportedNetworks","merchantCapabilities","paymentOptions","onvalidatemerchant","handleValidateMerchant","validateEvent","validationURL","completeMerchantValidation","oncancel","onpaymentauthorized","bindTurbolinkListeners","Application","context","require","controllers","_keysInstanceProperty","identifier","_replaceAllInstanceProperty","controllerConstructor","default","load"],"sourceRoot":""}

Videos

1. T. ĆWIĄKAŁA: HOT or NOT! ROZCZAROWANIA i GITY SEZONU w LA LIGA
(Fortuna - Zakłady bukmacherskie)
2. Why can't you visit the Statue of Liberty's Torch? - IT'S HISTORY
(IT'S HISTORY)
3. Otwarte serca i gorące darowizny… sezon czas zacząć!
(FaniMani_pl)
4. Twój e-PIT - jak się rozliczyć w usłudze (instruktaż)
(MinisterstwoFinansow)
5. Jak odejść od świadków Jehowy i nie stracić żony? Jacek Siwek były starszy - rozmowa 280
(Światusy)
6. 'Teraz czy później? Wszystko jedno' - ważny zwrot - j. angielski, I don't mind, It doesn't matter
(English is FUN - Proste metody nauki języka)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 07/07/2023

Views: 5811

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.